Hersenen van babies hebben profijt van muzieklessen

Na het voltooien van de eerste studie van zijn soort, hebben onderzoekers van McMaster University ontdekt dat al heel vroeg muzikale opleiding kinderen profijt biedt nog voordat ze kunnen lopen of praten. Zij vonden dat één jaar oude babies die deelnemen aan interactieve muziek klassen met hun ouders meer glimlachen, beter te communiceren en eerder en meer geavanceerde hersenreacties laten zien op muziek.

De bevindingen werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschriften Developmental Science en Annals van de New York Academy of Sciences. “Veel studies uit het verleden over de muzikale opleiding hebben zich gericht op oudere kinderen,” zegt Laurel Trainor, directeur van het McMaster Institute for music and mind. “Onze resultaten suggereren dat de kindhersenen wellicht van een bijzonder kunststof zouden kunnen zijn, bij blootstelling aan muziek. ”

Trainor, samen met David Gerry, een muziek-pedagoog en graduate student, ontvingen een prijs van de Grammy Foundation in 2008 om de effecten van de nog in de kinderschoenen staande muzikale opleiding te onderzoeken . In de recente studie, namen groepen babies en hun ouders een half jaar deel aan een van de twee soorten wekelijkse muzieklessen. Eén muziekles betrof interactief muziek maken en het leren van een aantal kleine slaapliedjes, kinderrijmpjes en liedjes met acties. Ouders en kinderen werkten samen om percussie-instrumenten te leren spelen, bochten te nemen en het zingen van specifieke nummers.

In de andere muziekles, speelden babies en ouders op verschillend speelgoed die tijdens opnames van de populaire Baby Einstein-serie op de achtergrond gespeeld werden. Voordat de lessen begonnen, hadden alle babies gelijk gedrag en sociale ontwikkeling getoond en hadden nog niet eerder deelgenomen aan andere baby muziek klassen. “Babies die deelnamen aan de interactieve muziek klassen met hun ouders, toonden eerder gevoeligheid voor de pitch-structuur in de muziek, ” zegt Trainor.

“In het bijzonder, gaven zij de voorkeur aan het luisteren naar een versie van een piano stuk dat in keynotes bleef, ten opzichte van een versie die opgenomen was in out-of-key notes. Kinderen die deelnamen in klassen met het passief luisteren tonen niet dezelfde voorkeuren. Zelfs hun hersenen reageerden anders op muziek. Zuigelingen van de interactieve muzieklessen toonden groter en / of eerder hersenreacties op muzikale tonen. ” De niet-muzikale meningsverschillen tussen de twee groepen van babies waren zelfs meer dan verrassend, zeggen onderzoekers.

Babyies van de interactieve colleges toonden een beter begin van de communicatie vaardigheden, zoals wijzen naar objecten buiten hun bereik, of tot ziens zwaaien. Maatschappelijk gezien , glimlachten deze babyies ook meer, waren gemakkelijker te kalmeren,
en vertoonden minder stress als er dingen waren niet bekend waren of niet weggingen.

Hoewel in beide klassen naar muziek werd geluisterd en evenveel muziek hoorden was er een groot verschil tussen de klassen die aan de interactieve muziek hadden deelgenomen.. “Er zijn veel manieren waarop ouders zich kunnen verbinden met hun babies”, zegt studiecoördinator Andrea Unrau. “Het mooie van muziek is, iedereen vindt het heerlijk en iedereen kan leren om eenvoudige interactieve muzikale spelletjes met elkaar te spelen. ”

 

Derdehands rook levert gevaar op voor longen van ongeboren babies

Sigaretten laten gifstoffen (toxinen) achter op oppervlaktes, welke kleine kinderen kunnen bedreigen.  Naar buiten gaan voor een “trekje” is misschien niet voldoende om de longen en het leven van het ongeboren kind van een zwangere vrouw te beschermen, aldus een nieuwe studie in het Amerikaanse Journal of Physiology.

De studie, door onderzoekers aan het Los Angeles Biomedical Research Institute (Harbor Universiteit van California Medisch Centrum, LA Biomed) vond dat prenatale blootstelling aan giftige onderdelen van een recent ontdekte categorie tabals rook – zogenaamde “derdehands rook”, kan een even ernstig of zelfs nog negatiever effect hebben op de ontwikkeling van de longen van de ongeborene als post nataal of jeugd blootstelling aan rook.

Derdehands rook bestaat uit de recent gevormde gifstoffen van tabak die achterblijven op meubilair, in auto’s, op kleding, en op andere oppervlaktes, lang nadat de rokers klaar zijn met hun sigaretten. “Derdehandse rook is een verborgen gifstof omdat het achterblijft op de oppervlaktes in de huizen, hotel kamers, casinos en autos gebruikt door rokers, waar kinderen, bejaarden en andere kwetsbaren blootgesteld kunnen worden aan gifstoffen zonder zich dat te realiseren”, zei Virender Rehan, MD, een hoofd onderzoeker aan LA Biomed en schrijver van het rapport. (corr. te richten aan Dr. Virender Rehar)

“Zwangere vrouwen zouden huizen en andere plaatsen waar derdehands rook waarschijnlijk te vinden is moeten vermijden om hun ongeborenen te beschermen tegen de potentiële schade die deze gifstoffen kunnen veroorzaken in de ontwikkelende longen van de ongeborenen. Dr. Rehan, een onderzoeker gesubsidieerd door het NIH (Nationaal Instituut voor Volksgezondheid), die onderzoek gedaan heeft naar de invloed van rook voor meer dan tien jaar, zei dat dit de eerste studie is die aantoont dat de blootstellng aan derdehands rook net zo gevaarlijk is, en in sommige gevallen nog gevaarlijker, dan tweedehands rook.

” We keken naar het mechanisme dat normale longontwikkeling stuurt en vonden dat die mechanismen duidelijk verstoord werden door derdehands rook”, zei hij. “Gebaseerd hierop, kunnen we concluderen dat verstoring van prenatale long ontwikkeling kan leiden tot astma en andere aandoeningen van de luchtwegen die een leven lang kunen duren. Derdehands rook is oude tweedehands rook en kleeft aan opervlaktes in huizen en andere omgevingen. Het bestaat uit kleinere, minuscule deeltjes met een wat groter moleculair gewicht, die een groter astma gevaar betekenen dan eerste hands of tweedehands
rook.

Alhoewel er recent bezorgdheid is geweest over derdehands rook, deze nieuwe studie is de eerste die biologische feiten levert om die bezorgdheid grond te geven. Dr. Rehan zei dat het aanraken van oppervlaktes besmet met derdehands rook, even als het inhaleren van deze minuscule deeltjes van derdehands rook, de meest waarschijnlijke wijzen van blootstelling zijn aan deze gifstoffen.

“Kinderen en zwangere vrouwen in drukke gezinnen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan derdehands rook omdat ze in voortdurend contact staan met deze besmette oppervlaktes:, zei hij. ” Onder kleine kinderen, heeft men ontdekt dat het inhaleren van stof deeltjes, meer dan twee keer zo hoog is als van volwassenen, hetgeen babies in het bijzonder kwetsbaar maakt voor de schadelijke effecten van derdehands rook.” Hij merkte ook op dat nicotine niveaus zes keer zo laag zijn onder babies in woningen met een stricte niet-roken regeling.

“De gevaren van derdehands rook zijn wereld wijd, want roken is meer de gwoonte in andere landen dan in de Verenigde Staten”, zei hij. “Terwijl verdere studie nodig is, het is duidelijk dat de alarmerende feiten de aandacht vestigen op de potentiële risico’s en langdurige gevolgen van blootstelling aan derdehands rook.” Terwijl voorgaande studies het gevaar van nicotine in derdehands rook hadden aangetoond, deze studie mat het effect van twee andere gifstoffen in derdehands rook – 1-(N-methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-4-
butanal(NNA) en 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). De onderzoekers vonden dat prenatale blootstelling aan onderdelen van derdehands rook van tabak, spelen een veel grotere rol in veranderde long functie in de nakomeling dan post natale of jeugdige blootstelling.

Verband voeding tijdens zwangerschap en kans op obesitas bij nakomelingen

Onderzoekers hebben ontdekt dat de voeding van een moeder gedurende de zwangerschap van grote invloed is op het risico dat het kind loopt op obesitas in zijn of haar latere leven. Internationaal onderzoek onder leiding van onderzoekers van de universiteit van Southampton plus teams uit Nieuw-Zeeland en Singapore toont voor het eerst aan dat de voeding die een aanstaande moeder tot zich neemt het functioneren van het DNA van haar kind(eren) kan beïnvloeden.

Dit proces heet epigenetische verandering en kan ertoe leiden dat een kind meer aanleg heeft om dik te worden. Belangrijk hierbij is dat dit los staat van het feit of de moeder over- of ondergewicht heeft en wat het geboortegewicht is van het kind.

Keith Godfrey, hoogleraar in Epidemiologie en Menselijke Ontwikkeling op de universiteit van Southampton, leidde dit onderzoek. Hij zegt: “Voor het eerst hebben we kunnen aantonen dat aanleg voor obesitas niet alleen toe te schrijven is aan een combinatie van genen en leefstijl, maar dat het kan worden aangewakkerd door invloeden op de ontwikkeling van de baby in de baarmoeder, inclusief de voeding van de moeder gedurende haar zwangerschap. De voeding van een zwangere vrouw kan belangrijke epigenetische veranderingen teweegbrengen die het risico op obesitas bij nakomelingen kunnen verhogen.”

Onderzoekers brachten epigenetische veranderingen bij bijna 300 kinderen bij de geboorte in kaart en toonden aan dat deze de mate van obesitas op 6- of 9-jarige leeftijd voor een groot deel konden voorspellen. Verrassend voor de onderzoekers was het effect: niet ieder kind is even dik, maar door het meten van de epigenetische verandering bij de geboorte waren de onderzoekers in staat om 25 procent van deze variatie in dikheid te voorspellen.

Het onderzoek is voornamelijk gefinancierd door het Britse Medical Research Council (MRC), het National Institute for Health Research, WellChild (voorheen Children Nationwide), Arthritis Research UK en de universiteit van Southampton.

Epigenetische veranderingen, die het functioneren van ons DNA wijzigen maar niet van invloed zijn op de DNA-volgorde geërfd van vader en moeder, kunnen ook op langere termijn van invloed zijn op hoe iemand reageert op voeding of sport.

“Dit onderzoek toont aan dat maatregelen ter voorkoming van obesitas bij kinderen gericht zouden moeten zijn op het verbeteren van de voeding van de moeder en op de ontwikkeling van de baby in de baarmoeder. Deze nieuwe epigenetische metingen kunnen tevens van nut zijn bij het monitoren van de gezondheid van een kind”, voegt hoogleraar Godfrey toe.

Mark Hanson, Brits Heart Foundation hoogleraar, directeur van de afdeling Human Development and Health van de universiteit van Southampton en tevens lid van het onderzoeksteam legt uit: “Dit onderzoek bewijst dat epigenetische veranderingen minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het verband tussen een slechte start in het leven en de kans op ziekte in een later stadium. Het onderstreept hoe belangrijk het is dat vrouwen in de leeftijd om kinderen te krijgen toegang hebben tot goede ondersteuning op het gebied van voeding, scholing en leefstijl om zo de gezondheid van de volgende generatie te verbeteren, en ook het risico van onder andere diabetes en hartziekten, die vaak het gevolg zijn van obesitas, te beperken.”

Lid van het onderzoeksteam Sir Peter Gluckham FRS van het Liggins Institute van de universiteit van Aukland en het Singapore instituut van Clinische Wetenschappen: “Dit onderzoek levert tot nu toe het meest onomstotelijke bewijs dat het niet afdoende is om te focussen op handelingen in het leven van een volwassene om als zodanig de epidemie in chronische ziektes tegen te gaan. Dit geldt niet alleen voor ontwikkelde samenlevingen maar ook voor lagere sociaal-economische bevolkingsgroepen.”

Het studieteam is onderdeel van een international consortium bestaande uit de universiteiten van Southampton en Singapore, het instituut voor clinische wetenschappen in Singapore, het Liggins institute van de universiteit van Auckland, AgResearch Nieuw-Zeeland en de Medical Research Council Lifecourse Epidemiology Unit, universiteit van Southampton.

Hoogleraar Cyrus Cooper leidt de MRC Lifecourse Epidemiology Unit en zegt: “De bevolkingsonderzoeken van MRC hebben aangetoond dat factoren in het eerste stadium van iemands leven het risico op ziektes jaren later beďnvloedt. We beginnen inzicht te krijgen in de mechanismen waarmee dit gebeurt en dat opent nieuwe wegen voor medisch onderzoek en handelingen.”

Baby’s die bij rokende ouders slapen, hebben hoge nicotinegehaltes

“Derdehands rook” die aan kleding of op huid zit is verantwoordelijk voor hoge nicotinegehaltes bij
baby’s die de slaapkamer delen met hun rokende ouders. Dit is de conclusie van een onderzoek dat gedaan is in Catalonie, dat ook laat zien dat ventileren niet effectief is om de waardes van giftige stoffen van passief roken te doen dalen.

“Passief roken is de grootste oorzaak van kinderdood die te voorkomen is in ontwikkelde landen,” zegt Guadalupe Ortega, hoofdschrijfster van het onderzoek en coordinator van het ” Atenció Primāria Sense Fum” programma bij het gezondheids departement van Catalonie.

De onderzoeksgegevens laten zien dat de baby’s die in dezelfde ruimte slapen als hun ouders, nicotinewaardes hebben die 3x hoger zijn dan baby’s die in een andere kamer slapen. Deze gegevens laten zien dat ze te lijden hebben van de “derdehands rook” ….dus de schadelijke rookdeeltjes die de huid, kleding en haar van hun ouders impregneren.

“Effectifiteit van vroegtijdige interventie bij baby’s” oftewel EVIB genaamd, haalt het onderzoek blootstelling aan tabak naar voren bij deze zeer kwetsbare groep in priveruimtes, waar nog geen specifieke aanbevelingen voor zijn,” zegt Ortega.

Het onderzoek, gepubliceerd in “BMC public health”, waarvan de resultaten momenteel worden onderzocht, zijn 96 gezondheidscentra in Catalonie betrokken. De experts interviewden de ouders van 1123 baby’s (onder de 18 maanden), die in ieder geval 1 ouder hadden die rookte. Ze analyseerden haarmonsters van 252 baby’s om de nicotinewaarde vast te stellen, en deden vervolgonderzoeken na 3 en 6 maanden.

De verklaringen van de ouders vielen grotendeels samen met de verkregen onderzoekssresultaten van het haaronderzoek- 73%van de ouders zei dat ze rookten of roken toe stonden in hun huis, terwijl 83% van het analyseerde haar hoge nicotinewaardes lieten zien.

De mythe van ventilatie

De nicotinehaaranalyse liet ook zien dat gifstoffen in rook niet verdwijnen, zelfs niet als ouders regelmatig aktie ondernemen om de gezondheid van hun kinderen te beschermen. Dit was ook het geval met het ventileren van de slaapkamer na het roken in de slaapkamer of het roken bij het raam, of wanneer de baby niet thuis is of in een nadere kamer. “De enige manier om het huis rookvrij te houden is om buiten te roken,” zegt de expert nadrukkelijk.

Het onderzoek laat ook zien dat de invloed van de ouders verschilt al naar gelang hun geslacht. Omdat moeders over het algemeen de meeste tijd met de baby doorbrengen, zijn zij het ook die de baby voor het grootste gedeelte blootstellen aan tabaksrook. Er werd ook gevonden dat zij minder lang borstvoeding geven dan moeders die niet roken.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00