Onderzoek werpt nieuw licht op het belang van menselijke borstvoeding bestanddeel

Een nieuwe studie toont aan dat de moedermelk oligosachariden, of HMO, produceren korte- keten vetzuren die een gunstige microbiologische bevolking voedt bij de zuigelingdarm. Niet alleen dat, de bacteriële samenstelling past zich aan naarmate de baby ouder wordt en de behoeften veranderen.

Ook al is HMO een belangrijk onderdeel van de moedermelk, in hogere concentratie aanwezig dan eiwit, is veel van hun acties bij het kind niet goed begrepen. Bovendien, ze zijn vrijwel afwezig bij zuigelingenvoeding. De wetenschappers wilden weten wat bij formule-gevoede baby’s ontbraken. ” We verwijzen naar HMO als de vezels van de moedermelk, want we hebben niet de enzymen af te breken van deze stoffen. Ze gaan over in de dikke darm waar de bacteriën verteren.

“We zijn benieuwd naar de rol die zij spelen in de ontwikkeling van darmbacteriën van de zuigeling, omdat de bacteriën in de ingewanden van formule-gevoede baby’s anders is”, zegt Sharon Donovan, Melissa M. Noël Begiftigd hoogleraar Voeding en Gezondheid. Met deze studie is Donovan inzicht aan het verkrijgen in het mysterie. Voor het eerst hebben wetenschappers aangetoond dat een complex mengsel van HMO en een enkel HMO onderdeel patronen van korte-keten vetzuren produceren die veranderen als het kind ouder wordt.

Een gezonde microbioom heeft zowel korte-en lange effecten op de gezondheid van een zuigeling. Op de korte termijn beschermen gunstige bacteriën het kind tegen infecties door schadelijke bacteriën. Op de lange termijn versterken nuttige bacteriën het immuunsysteem, zodat het chronische gezondheidsproblemen kan afweren, zoal voedselallergie, en astma.”zei ze.

In de studie werd de moedermelk verkregen uit moeders van te vroeg geboren baby’s in Chicago’s Rush University Medical Center, en de HMO werden geïsoleerd en geanalaniseerd. De wetenschappers testten bacteriën uit 9-17 dagen oud zeuggefokte en formule-gevoede biggen. Omdat biggen zo snel groeien, weerspiegelen deze leeftijden ongeveer drie- en zes-maanden oude menselijke baby’s.

De dikke darmbacteriën werden toegevoegd aan de reageerbuizen met HMO en twee probiotica, veel gebruikt in zuigelingenvoeding. Deze mengsels werden toegestaan op fermenteren en steekproefgewijs gezien hoe de bacteriepopulatie in de tijd variëren en welke producten werden gemaakt door de bacteriën.

“Toen de HMO’s werden geïntroduceerd door de bacteriën gemaakte korte vetzuren, bij een aantal gevallen in hogere concentraties dan andere prebiotica die nu gebruikt wordt in zuigelingenvoeding. De korte keten vetzuren kunnen worden gebruikt als brandstof voor nuttige bacteriën en hebben ook invloed op de gastro-intestinale ontwikkeling en pH in de darm, waardoor het aantal ziekte-veroorzakende ziekteverwekkers vermindert”, zei ze.

Verder de verschillende HMO produceert verschillende patronen van korte keten vetzuren, en de samenstelling van de bacteriën in de darm verandert in de tijd. Het was duidelijk anders op 9 vs. 17 dagen, waardoor het waarschijnlijk is dat de functies van HMO wijzigen als het menselijke kind ouder wordt “, zei ze. Volgens Donovan, HMO is van cruciaal belang bij het begrijpen van hoe borstvoeding baby’s beschermt.

Microben in darmen borstgevoede baby’s dragen bij aan gezond immuunsysteem

Een nieuwe multi-universitaire studie toont aan dat verschillen in bacteriële kolonisatie in de darmen van kinderen die borstvoeding en formule-voeding krijgen tot verandering leiden in de expressie van genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem van de baby.

“Deze studie geeft een eerste inzicht in de interacties tussen microben en het zich ontwikkelende kind en hoe deze interacties beïnvloed worden door voeding. Het demonstreert ook de kracht van nieuwe experimentele en analytische benaderingen die het mogelijk maken om de gelijktijdige analyse te zien van de reactie van de microbioom en de ‘gastheer’,” zei Mihai Pop van de University of Maryland, in een herziening van de studie voor het publicatie tijdschrift.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de kolonisatie van het lichaam door microben een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van het immuunsysteem van baby’s, voegde hij eraan toe.

In de studie, vergeleken de onderzoekers de genen die tot expressie komen in de cellen die voorkomen in de darmen van drie maanden oude, uitsluitend borstgevoede of formule-gevoede baby’s, en relateerde dit tot de microben in hun darmen. De menselijke darm is omgeven door epitheelcellen die voedingsstoffen reproduceren en een eerste lijnsverdediging bieden tegen voedsel antigenen en pathogenen. Ongeveer een zesde van de darm-epitheelcellen wordt elke dag via de ontlasting verwijderd, dat geeft een niet-invasief beeld van wat er gaande is in de darm.

Het baby’s gen-expressie-profiel werd vergeleken met de genen in de microben in de darm, of het bacteriële metagenoom. Deze analyse geeft een beeld van welke bacteriën het zijn en wat ze doen. De studie toonde aan dat baby’s die alleen borstvoeding kregen een meer diverse bacteriële kolonisatie hadden dan formule-gevoede baby’s. De wetenschappers vonden ook een verband tussen de expressie van de genen in de bacteriën en genen van het immuunsysteem van de baby.

“Terwijl we zagen dat de microbioom van borstgevoede baby’s aanzienlijk verrijkt is met ‘virulentie’ geassocieerde genen, inclusief resistentie tegen antibiotica en toxische verbindingen, vonden we ook een correlatie tussen bacteriële pathogeniteit en de expressie van ‘gastheer’ genen geassocieerd met de immuun- en defensie mechanismen,” zei Robert Chapkin van Texas A&M University.

Iddo Friedberg van de Miami University in Ohio zei dat de verschillen in kwaadaardige genen waarschijnlijk geen infectie geven. “De borstgevoede baby’s hadden een groter aanvulling van gram-negatieve bacteriën dan de formule-gevoede baby’s. Gram-negatieve bacteriën hebben genen die, ondanks dat ze als ‘virulent’ zijn benoemd, het immuunsysteem kunnen activeren maar in dit proces niet tot een infectie leiden. We gaan nu dieper op dit onderzoek in,” zei hij.

“De bevindingen tonen aan dat moedermelk voeding de gunstige microbe bevolking in de darmen en de samenwerking tussen bacteriën en het immuunsysteem van het kind bevordert en het helpt ons om exact te bepalen waarom borstvoeding het beste is,” zei U of I wetenschapper Sharon Donovan.

Vertaling: Lia Keizer

De moedermelk van Russische vrouwen bevat meer toxines dan deze van Noorse vrouwen

Russische vrouwen die in Noordwest Rusland wonen worden meer blootgesteld aan toxines dan Noorse vrouwen. Ondanks dit, spoort Anuschka Polder in haar doctoraal onderzoek Russische vrouwen aan hun babies toch borstvoeding te geven. Haar doctoraal onderzoek heeft verschillende niveau’s van metingen op environmentale toxines in kaart gebracht, respectievelijk in de moedermelk van Russische en Noorse vrouwen. Ook de toxines in de voedingsmiddelen van Rusland worden in haar studie weergegeven.

In sommige plaatsen van Noordwest Rusland, ontdekte ze dat sommige toxines zoals HCB,DDT en HCH in een grotere hoeveelheid voorkwamen in moedermelk dan in Noorwegen. De bevolking van NoordWest Rusland is, door hun dieet en hun woonplaats in gebieden waar er zware industrie is, meer blootgesteld aan toxines dan de bevolking van Noorwegen.

POP’s worden doorgegeven van moeder tot kind. Persistent Organic Pollutants alsook andere toxines kunnen, dank zij hun vet oplosbare eigenschappen, zich opstapelen in het menselijk lichaam. Deze substanties worden in de vetcellen geabsorbeerd en kunnen via de foetus en de moedermelk aan de baby’s worden doorgegeven. Heel wat POP’s hebben een schadelijk effect op het menselijk immuunsysteem, de reproductie en de ontwikkeling van het nerveus systeem.

Men vindt de meeste POP’s in voedsel. Ook door de werkomgeving, de nabijheid van industrie en het bestrijden van ziekten zoals malaria worden mensen aan POP’s blootgesteld. Factoren zoals etnische afkomst, leeftijd, de hoeveelheid kinderen en roken hebben invloed op de hoeveelheid POP’s in het menselijk lichaam. In Rusland werd er een verband gevonden tussen de hoeveelheid POP’s en de industriėle vervuiling. In beide landen, werden duidelijke links gevonden tussen de hoeveelheid POPs en leeftijd/aantal kinderen.

Het koude klimaat in de Arctische regio leidt tot een verhoogde vet inname en veroorzaakt op deze manier een verhoogde inname van POPs via voedsel. Dit verband werd in Polder’s doctoraal onderzoek bevestigd. De bevoorrading van voedsel of dierlijk voedsel van de zuidelijke regio’s van Rusland naar Noord Rusland is waarschijnlijk de oorzaak van een verhoogd niveau DDT bij de bevolking.

DDT is een stof die volgens de World Health Organisation (WHO) nog steeds ingezet mag worden in malaria gebieden, maar deze stof werd in het Westen sinds 1980 verboden als pesticide. Polder bestudeerde het niveau van verontreinigende stoffen in Russisch voedsel en ontdekte dat het gebruik van vis, melkprodukten, eieren en vlees de grootste oorzaak was van het verhoogde POP niveau bij Russische vrouwen.

Borstvoeding aanbevolen. Alhoewel sommige toxines in moedermelk nog steeds hogere waarden bevatten dan deze aanbevolen door JEFCA (joint FAO/WHO Expert Committee on Food additives), is er een sterke vermindering in de hoeveelheid verontreinigende stoffen in moedermelk in Noorwegen en Rusland tov de periode van 1993-2002. Dit wordt gezien als een positief gevolg van internationale maatregelen die genomen werden om de productie en gebruik van chemicaliėn te verminderen welke potentiele verontreinigende stoffen kunnen zijn. Polder besluit dat ze het advies van de WHO’s steunt waarbij vrouwen worden aanbevolen hun babies gedurende de eerste zes maanden borstvoeding te geven.

Anuschka Polder verdedigde haar doctoraat op 10 maart 2011 voor de titel van Dr. Philos bij de The Norwegian School of Veterinary Science. De titel is : Persistant Organic Pollutants (POP) in food and human milk samples from Russia and Norway : spatial and temporal trends and influencing factors.

Met vriendelijke groeten,

Vertaling: Sabine

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00