De moedermelk van Russische vrouwen bevat meer toxines dan deze van Noorse vrouwen

Russische vrouwen die in Noordwest Rusland wonen worden meer blootgesteld aan toxines dan Noorse vrouwen. Ondanks dit, spoort Anuschka Polder in haar doctoraal onderzoek Russische vrouwen aan hun babies toch borstvoeding te geven. Haar doctoraal onderzoek heeft verschillende niveau’s van metingen op environmentale toxines in kaart gebracht, respectievelijk in de moedermelk van Russische en Noorse vrouwen. Ook de toxines in de voedingsmiddelen van Rusland worden in haar studie weergegeven.

In sommige plaatsen van Noordwest Rusland, ontdekte ze dat sommige toxines zoals HCB,DDT en HCH in een grotere hoeveelheid voorkwamen in moedermelk dan in Noorwegen. De bevolking van NoordWest Rusland is, door hun dieet en hun woonplaats in gebieden waar er zware industrie is, meer blootgesteld aan toxines dan de bevolking van Noorwegen.

POP’s worden doorgegeven van moeder tot kind. Persistent Organic Pollutants alsook andere toxines kunnen, dank zij hun vet oplosbare eigenschappen, zich opstapelen in het menselijk lichaam. Deze substanties worden in de vetcellen geabsorbeerd en kunnen via de foetus en de moedermelk aan de baby’s worden doorgegeven. Heel wat POP’s hebben een schadelijk effect op het menselijk immuunsysteem, de reproductie en de ontwikkeling van het nerveus systeem.

Men vindt de meeste POP’s in voedsel. Ook door de werkomgeving, de nabijheid van industrie en het bestrijden van ziekten zoals malaria worden mensen aan POP’s blootgesteld. Factoren zoals etnische afkomst, leeftijd, de hoeveelheid kinderen en roken hebben invloed op de hoeveelheid POP’s in het menselijk lichaam. In Rusland werd er een verband gevonden tussen de hoeveelheid POP’s en de industriėle vervuiling. In beide landen, werden duidelijke links gevonden tussen de hoeveelheid POPs en leeftijd/aantal kinderen.

Het koude klimaat in de Arctische regio leidt tot een verhoogde vet inname en veroorzaakt op deze manier een verhoogde inname van POPs via voedsel. Dit verband werd in Polder’s doctoraal onderzoek bevestigd. De bevoorrading van voedsel of dierlijk voedsel van de zuidelijke regio’s van Rusland naar Noord Rusland is waarschijnlijk de oorzaak van een verhoogd niveau DDT bij de bevolking.

DDT is een stof die volgens de World Health Organisation (WHO) nog steeds ingezet mag worden in malaria gebieden, maar deze stof werd in het Westen sinds 1980 verboden als pesticide. Polder bestudeerde het niveau van verontreinigende stoffen in Russisch voedsel en ontdekte dat het gebruik van vis, melkprodukten, eieren en vlees de grootste oorzaak was van het verhoogde POP niveau bij Russische vrouwen.

Borstvoeding aanbevolen. Alhoewel sommige toxines in moedermelk nog steeds hogere waarden bevatten dan deze aanbevolen door JEFCA (joint FAO/WHO Expert Committee on Food additives), is er een sterke vermindering in de hoeveelheid verontreinigende stoffen in moedermelk in Noorwegen en Rusland tov de periode van 1993-2002. Dit wordt gezien als een positief gevolg van internationale maatregelen die genomen werden om de productie en gebruik van chemicaliėn te verminderen welke potentiele verontreinigende stoffen kunnen zijn. Polder besluit dat ze het advies van de WHO’s steunt waarbij vrouwen worden aanbevolen hun babies gedurende de eerste zes maanden borstvoeding te geven.

Anuschka Polder verdedigde haar doctoraat op 10 maart 2011 voor de titel van Dr. Philos bij de The Norwegian School of Veterinary Science. De titel is : Persistant Organic Pollutants (POP) in food and human milk samples from Russia and Norway : spatial and temporal trends and influencing factors.

Met vriendelijke groeten,

Vertaling: Sabine

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00