Derdehands rook levert gevaar op voor longen van ongeboren babies

Sigaretten laten gifstoffen (toxinen) achter op oppervlaktes, welke kleine kinderen kunnen bedreigen.  Naar buiten gaan voor een “trekje” is misschien niet voldoende om de longen en het leven van het ongeboren kind van een zwangere vrouw te beschermen, aldus een nieuwe studie in het Amerikaanse Journal of Physiology.

De studie, door onderzoekers aan het Los Angeles Biomedical Research Institute (Harbor Universiteit van California Medisch Centrum, LA Biomed) vond dat prenatale blootstelling aan giftige onderdelen van een recent ontdekte categorie tabals rook – zogenaamde “derdehands rook”, kan een even ernstig of zelfs nog negatiever effect hebben op de ontwikkeling van de longen van de ongeborene als post nataal of jeugd blootstelling aan rook.

Derdehands rook bestaat uit de recent gevormde gifstoffen van tabak die achterblijven op meubilair, in auto’s, op kleding, en op andere oppervlaktes, lang nadat de rokers klaar zijn met hun sigaretten. “Derdehandse rook is een verborgen gifstof omdat het achterblijft op de oppervlaktes in de huizen, hotel kamers, casinos en autos gebruikt door rokers, waar kinderen, bejaarden en andere kwetsbaren blootgesteld kunnen worden aan gifstoffen zonder zich dat te realiseren”, zei Virender Rehan, MD, een hoofd onderzoeker aan LA Biomed en schrijver van het rapport. (corr. te richten aan Dr. Virender Rehar)

“Zwangere vrouwen zouden huizen en andere plaatsen waar derdehands rook waarschijnlijk te vinden is moeten vermijden om hun ongeborenen te beschermen tegen de potentiële schade die deze gifstoffen kunnen veroorzaken in de ontwikkelende longen van de ongeborenen. Dr. Rehan, een onderzoeker gesubsidieerd door het NIH (Nationaal Instituut voor Volksgezondheid), die onderzoek gedaan heeft naar de invloed van rook voor meer dan tien jaar, zei dat dit de eerste studie is die aantoont dat de blootstellng aan derdehands rook net zo gevaarlijk is, en in sommige gevallen nog gevaarlijker, dan tweedehands rook.

” We keken naar het mechanisme dat normale longontwikkeling stuurt en vonden dat die mechanismen duidelijk verstoord werden door derdehands rook”, zei hij. “Gebaseerd hierop, kunnen we concluderen dat verstoring van prenatale long ontwikkeling kan leiden tot astma en andere aandoeningen van de luchtwegen die een leven lang kunen duren. Derdehands rook is oude tweedehands rook en kleeft aan opervlaktes in huizen en andere omgevingen. Het bestaat uit kleinere, minuscule deeltjes met een wat groter moleculair gewicht, die een groter astma gevaar betekenen dan eerste hands of tweedehands
rook.

Alhoewel er recent bezorgdheid is geweest over derdehands rook, deze nieuwe studie is de eerste die biologische feiten levert om die bezorgdheid grond te geven. Dr. Rehan zei dat het aanraken van oppervlaktes besmet met derdehands rook, even als het inhaleren van deze minuscule deeltjes van derdehands rook, de meest waarschijnlijke wijzen van blootstelling zijn aan deze gifstoffen.

“Kinderen en zwangere vrouwen in drukke gezinnen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan derdehands rook omdat ze in voortdurend contact staan met deze besmette oppervlaktes:, zei hij. ” Onder kleine kinderen, heeft men ontdekt dat het inhaleren van stof deeltjes, meer dan twee keer zo hoog is als van volwassenen, hetgeen babies in het bijzonder kwetsbaar maakt voor de schadelijke effecten van derdehands rook.” Hij merkte ook op dat nicotine niveaus zes keer zo laag zijn onder babies in woningen met een stricte niet-roken regeling.

“De gevaren van derdehands rook zijn wereld wijd, want roken is meer de gwoonte in andere landen dan in de Verenigde Staten”, zei hij. “Terwijl verdere studie nodig is, het is duidelijk dat de alarmerende feiten de aandacht vestigen op de potentiële risico’s en langdurige gevolgen van blootstelling aan derdehands rook.” Terwijl voorgaande studies het gevaar van nicotine in derdehands rook hadden aangetoond, deze studie mat het effect van twee andere gifstoffen in derdehands rook – 1-(N-methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-4-
butanal(NNA) en 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). De onderzoekers vonden dat prenatale blootstelling aan onderdelen van derdehands rook van tabak, spelen een veel grotere rol in veranderde long functie in de nakomeling dan post natale of jeugdige blootstelling.

Baby’s die bij rokende ouders slapen, hebben hoge nicotinegehaltes

“Derdehands rook” die aan kleding of op huid zit is verantwoordelijk voor hoge nicotinegehaltes bij
baby’s die de slaapkamer delen met hun rokende ouders. Dit is de conclusie van een onderzoek dat gedaan is in Catalonie, dat ook laat zien dat ventileren niet effectief is om de waardes van giftige stoffen van passief roken te doen dalen.

“Passief roken is de grootste oorzaak van kinderdood die te voorkomen is in ontwikkelde landen,” zegt Guadalupe Ortega, hoofdschrijfster van het onderzoek en coordinator van het ” Atenció Primāria Sense Fum” programma bij het gezondheids departement van Catalonie.

De onderzoeksgegevens laten zien dat de baby’s die in dezelfde ruimte slapen als hun ouders, nicotinewaardes hebben die 3x hoger zijn dan baby’s die in een andere kamer slapen. Deze gegevens laten zien dat ze te lijden hebben van de “derdehands rook” ….dus de schadelijke rookdeeltjes die de huid, kleding en haar van hun ouders impregneren.

“Effectifiteit van vroegtijdige interventie bij baby’s” oftewel EVIB genaamd, haalt het onderzoek blootstelling aan tabak naar voren bij deze zeer kwetsbare groep in priveruimtes, waar nog geen specifieke aanbevelingen voor zijn,” zegt Ortega.

Het onderzoek, gepubliceerd in “BMC public health”, waarvan de resultaten momenteel worden onderzocht, zijn 96 gezondheidscentra in Catalonie betrokken. De experts interviewden de ouders van 1123 baby’s (onder de 18 maanden), die in ieder geval 1 ouder hadden die rookte. Ze analyseerden haarmonsters van 252 baby’s om de nicotinewaarde vast te stellen, en deden vervolgonderzoeken na 3 en 6 maanden.

De verklaringen van de ouders vielen grotendeels samen met de verkregen onderzoekssresultaten van het haaronderzoek- 73%van de ouders zei dat ze rookten of roken toe stonden in hun huis, terwijl 83% van het analyseerde haar hoge nicotinewaardes lieten zien.

De mythe van ventilatie

De nicotinehaaranalyse liet ook zien dat gifstoffen in rook niet verdwijnen, zelfs niet als ouders regelmatig aktie ondernemen om de gezondheid van hun kinderen te beschermen. Dit was ook het geval met het ventileren van de slaapkamer na het roken in de slaapkamer of het roken bij het raam, of wanneer de baby niet thuis is of in een nadere kamer. “De enige manier om het huis rookvrij te houden is om buiten te roken,” zegt de expert nadrukkelijk.

Het onderzoek laat ook zien dat de invloed van de ouders verschilt al naar gelang hun geslacht. Omdat moeders over het algemeen de meeste tijd met de baby doorbrengen, zijn zij het ook die de baby voor het grootste gedeelte blootstellen aan tabaksrook. Er werd ook gevonden dat zij minder lang borstvoeding geven dan moeders die niet roken.

UC onderzoek onderzoekt link tussen astma en roken

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Cincinnati brengt naar voren dat die met astma wordt gediagnosticeerd beduidend met een groter risico voor een levensgeschiedenis van dagelijks het roken en nicotine afhankelijkheid is. De bevindingen worden gerapporteerd in het online preview nummer van het Tijdschrift van Gezondheidspsychologie.

Het artikel is geschreven door Alison McLeish, een UC assistent-professor in de psychologie in Florida State Universiteit, en Michael Zvolensky, een hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Vermont. De studie analyseerde gegevens uit de Nationale Enquete Comorbity-Replication (NCS-R) -een groot epidemiologisch overzicht van Amerikaanse volwassenen.

Van de studie is gebleken dat personen die werden gediagnosticeerd met astma 1,26 maal meer kans is een roker te zijn, en twee keer zoveel kans op nicotine-afhankelijkheid op enig moment in hun leven vergeleken met mensen zonder astma. De onderzoekers merkten ook dat het astma-roken associatie sterker was wanneer wordt gekeken nnaar nicotineverslaving in de afgelopen 12 maanden.

De indivivuen met astma hebben bijna drie keer zoveel kans als mensen zonder astma op nicotine-afhankelijkheid, werd gemeld in de afgelopen 12 maanden na controleren voor demografisch drugsgebruik/variabel afhankelijkheid, verklaren de auteurs in het artikel.

Nicotine voornaamste boosdoener bij diabetescomplicaties onder rokers

Onderzoekers hebben vandaag het eerste sterke bewijs gemeld dat impliceert dat nicotine de voornaamste boosdoener is voor aanhoudende verhoging in bloedsuikerwaardes- en het daar uit voortkomend verhoogd risico op erstige gezondheidscomplicaties- bij mensen met diabetes die roken. Tijdens een presentatie van de “241st National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS)” werd gezegd dat deze ontdekking ook mogelijk implicaties kan hebben voor mensen met diabetes die nicotinevervangende therapie volgen voor langere periodes om van het roken af te komen.

“Dit is een belangrijk onderzoek,” zegt Xiao-Chuan, Ph.D., die de onderzoeksresultaten presenteert. “Dit is het eerste onderzoek dat een sterke link legt tussen nicotine en complicaties bij diabetes. Als je een roker bent en diabetes hebt, zou je je zorgen moeten maken en er voor zorgen dat je met roken stopt.”

Bijna 26 miljoen mensen in de USA en 260 miljoen meer over de wereld hebben diabetes. Die complicaties- waar onder hartaanvallen, beroertes, nierfalen en zenuwschade- zijn de 6e oorzaak voor overlijden in de USA, en zelfs de 3e oorzaak voor sommige minderheden, volgens de “National Institutes of Health”. De behandeling van die complicaties kost $1 van elke $10 die besteed wordt aan gezondheidszorg elk jaar.

Liu haalde aan dat het zeer goed controleren van bloedsuikerwaardes de sleutel is om complicaties te voorkomen. De beste manier om lange termijn controle te doen bij mensen met diabetes is de Hemoglobine A1c (HbA1c) bloedtest. Dit samengedaan met dagelijkse thuismetingen,  geeft de HbA1c test de gemiddelde bloedwaarde van de afgelopen weken. Hoge testresultaten, betekenen dat de diabetes niet goed onder controle is en dat er een verhoogde kans op complicaties bestaat.

Doktoren weten al jaren dat roken de mogelijkheid tot complicaties kan geven. Onderzoek wijst ook uit dat rokers met diabetes hogere waardes hebben met de HbA1c test dan niet-rokers met diabetes. Ofschoon niemand wist welke stof in sigarettenrook de verhoging gaf in de HbA1c test, vermoedden Liu en collega’s dat het nicotine zou kunnen zijn en deden onderzoek naar de effecten van nicotine op de HbA1c test. Door gebruik te maken van menselijke bloedmonsters lieten ze zien dat gelijke hoeveelheden nicotine als in het bloed van rokers, de waardes van HbA1c inderdaad deed stijgen.

“Nicotine zorgde ervoor dat de HbA1c waardes tot wel 34% stegen,”zegt Liu, die voor de California State Polytechnic University in Pomona werkt. “Niemand wist hier eerder van. Hoe hoger de nicotinewaardes, hoe hoger de HbA1c.

Doktoren zouden deze informatie kunnen gebruiken om patienten met diabetes aan te sporen om te stoppen met roken. Wat met nicotinepleisters en elektronische sigaretten en kauwgom en andere middelen om te stoppen met roken? Liu legt uit dat mensen deze middelen over het algemeen maar kort gebruiken en dat de positieve effecten van het volledig stoppen opwegen tegen de risico’s van tijdelijk verhoging van HbA1c waardes. Alhoewel het onderzoek wel haar zorgen uitspreekt over het gebruik van zulke middelen voor langere tijd, voegt hij toe.

Vertaling : Seth

Passief roken risico verhoogt voor ongeboren baby’s

Zwangere niet-rokers die rook inademen uit de tweede hand van andere mensen hebben een verhoogd risico op het baren van doodgeboren baby’s of baby’s met gebreken, een studie geleid door onderzoekers van de Universiteit van Nottingham heeft dit gevonden.

De studie, gepubliceerd in het aprilnummer van het tijdschrift Pediatrics, wijst uit dat passief roken een verhoogd risico bij de geboorte met zich meebrengt voor bijna een kwart (23 procent) en was gekoppeld aan een verhoogd risico van 13 procent voor aangeboren afwijkingen. De bevindingen onderstrepen het belang om aanstaande vaders te ontmoedigen om te roken bij hun zwangere partners en vrouwen te wijzen op de potentiële gevaren van meeroken zowel pre-conceptie en tijdens de zwangerschap.

Dr Jo Leonardi-Bee, van de Britse Centre for Tobacco Control Studies aan de University, zei: “van moeders die roken tijdens de zwangerschap is bekend dat ze hierdoor een aantal ernstige gezondheidsrisico’s voor de ongeboren baby meedragen, inclusief foetale sterfte, laag geboortegewicht, vroeggeboorte en een reeks van ernstige aangeboren afwijkingen zoals een gespleten gehemelte, klompvoet en hart problemen”.

“Sinds je bij passief roken blootgesteld wordt aan dezelfde giffen als bij actief roken, zij het op een lager niveau, is het waarschijnlijk dat je door meeroken ook het risico op sommige van al deze complicaties verhoogt” De studie is de eerste in zijn soort die is opgesteld uit gezamenlijke resultaten van onderzoek uit de hele wereld naar de effecten van meerokers  op de zwangerschap en de mogelijk verhoogde risico’s.

De bevindingen werden getrokken uit een systematische review van 19 studies uitgevoerd In Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Europa en gecentreerd op zwangere vrouwen die niet roken zelf, maar werden blootgesteld aan meeroken in het huis door hun partners of op de werkplek door collega’s. Het onderzoek keek naar de mogelijke effecten van passief roken op miskramen, pasgeboren dood en aangeboren afwijkingen. De studie vond geen verhoogd risico op een miskraam of pasgeboren dood
door meeroken en werd niet geassocieerd met een bepaalde aangeboren defect – de totale stijging werd pas duidelijk nadat de resultaten van alle studies werden samengevoegd.

De onderzoekers zeggen dat vaders die roken meer bewust moeten zijn van het gevaar dat zij vormen voor hun ongeboren kind en dat, aangezien het op dit moment onduidelijk blijft wanneer de effecten van meeroken beginnen is het belangrijk om vrouwen te beschermen tegen passief roken, zowel voor als tijdens de zwangerschap.

Dr Leonardi-Bee voegt toe: “Wat we nog niet weten is of deze verhogingen van de risico’s een effect van de zijstroom rook is die de vrouw inhaleert of dat het een rechtstreekse effect van de rechtstreekse rook is wat de vader inhaleert tijdens het roken, dat sperma-ontwikkeling beïnvloedt, Of misschien beide. meer onderzoek is nodig naar dit onderwerp, hoewel we al weten dat roken geen invloed heeft op sperma-ontwikkeling, dus het is heel belangrijk dat de mensen stoppen met roken voordat je
een baby probeert te maken.

“We moeten ook doorgaan met andere goede alternatieven te vinden die de blootstelling van deze vrouwen aan passieve rook kan verminderen. Een mogelijkheid zou kunnen worden voor de partner te stoppen met roken met behandelingen zoals nicotine vervangende therapie (NRT) pleisters als tijdelijke onthouding in de woning en auto wanneer zij er is en evt. bij het bedrijf van de vrouw.

“De risico’s zijn gerelateerd aan de hoeveelheid sigaretten die gerookt worden De gegevens suggereren dat blootgesteld worden aan ongeveer 10 + sigaretten per dag genoeg is om de risico’s te verhogen, waardoor het zeer belangrijk voor mannen is om te minderen. Maar uiteindelijk, in het belang van hun partner en hun ongeboren kind is de beste optie natuurlijk om volledig te stoppen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00