Derdehands rook levert gevaar op voor longen van ongeboren babies

Sigaretten laten gifstoffen (toxinen) achter op oppervlaktes, welke kleine kinderen kunnen bedreigen.  Naar buiten gaan voor een “trekje” is misschien niet voldoende om de longen en het leven van het ongeboren kind van een zwangere vrouw te beschermen, aldus een nieuwe studie in het Amerikaanse Journal of Physiology.

De studie, door onderzoekers aan het Los Angeles Biomedical Research Institute (Harbor Universiteit van California Medisch Centrum, LA Biomed) vond dat prenatale blootstelling aan giftige onderdelen van een recent ontdekte categorie tabals rook – zogenaamde “derdehands rook”, kan een even ernstig of zelfs nog negatiever effect hebben op de ontwikkeling van de longen van de ongeborene als post nataal of jeugd blootstelling aan rook.

Derdehands rook bestaat uit de recent gevormde gifstoffen van tabak die achterblijven op meubilair, in auto’s, op kleding, en op andere oppervlaktes, lang nadat de rokers klaar zijn met hun sigaretten. “Derdehandse rook is een verborgen gifstof omdat het achterblijft op de oppervlaktes in de huizen, hotel kamers, casinos en autos gebruikt door rokers, waar kinderen, bejaarden en andere kwetsbaren blootgesteld kunnen worden aan gifstoffen zonder zich dat te realiseren”, zei Virender Rehan, MD, een hoofd onderzoeker aan LA Biomed en schrijver van het rapport. (corr. te richten aan Dr. Virender Rehar)

“Zwangere vrouwen zouden huizen en andere plaatsen waar derdehands rook waarschijnlijk te vinden is moeten vermijden om hun ongeborenen te beschermen tegen de potentiële schade die deze gifstoffen kunnen veroorzaken in de ontwikkelende longen van de ongeborenen. Dr. Rehan, een onderzoeker gesubsidieerd door het NIH (Nationaal Instituut voor Volksgezondheid), die onderzoek gedaan heeft naar de invloed van rook voor meer dan tien jaar, zei dat dit de eerste studie is die aantoont dat de blootstellng aan derdehands rook net zo gevaarlijk is, en in sommige gevallen nog gevaarlijker, dan tweedehands rook.

” We keken naar het mechanisme dat normale longontwikkeling stuurt en vonden dat die mechanismen duidelijk verstoord werden door derdehands rook”, zei hij. “Gebaseerd hierop, kunnen we concluderen dat verstoring van prenatale long ontwikkeling kan leiden tot astma en andere aandoeningen van de luchtwegen die een leven lang kunen duren. Derdehands rook is oude tweedehands rook en kleeft aan opervlaktes in huizen en andere omgevingen. Het bestaat uit kleinere, minuscule deeltjes met een wat groter moleculair gewicht, die een groter astma gevaar betekenen dan eerste hands of tweedehands
rook.

Alhoewel er recent bezorgdheid is geweest over derdehands rook, deze nieuwe studie is de eerste die biologische feiten levert om die bezorgdheid grond te geven. Dr. Rehan zei dat het aanraken van oppervlaktes besmet met derdehands rook, even als het inhaleren van deze minuscule deeltjes van derdehands rook, de meest waarschijnlijke wijzen van blootstelling zijn aan deze gifstoffen.

“Kinderen en zwangere vrouwen in drukke gezinnen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan derdehands rook omdat ze in voortdurend contact staan met deze besmette oppervlaktes:, zei hij. ” Onder kleine kinderen, heeft men ontdekt dat het inhaleren van stof deeltjes, meer dan twee keer zo hoog is als van volwassenen, hetgeen babies in het bijzonder kwetsbaar maakt voor de schadelijke effecten van derdehands rook.” Hij merkte ook op dat nicotine niveaus zes keer zo laag zijn onder babies in woningen met een stricte niet-roken regeling.

“De gevaren van derdehands rook zijn wereld wijd, want roken is meer de gwoonte in andere landen dan in de Verenigde Staten”, zei hij. “Terwijl verdere studie nodig is, het is duidelijk dat de alarmerende feiten de aandacht vestigen op de potentiële risico’s en langdurige gevolgen van blootstelling aan derdehands rook.” Terwijl voorgaande studies het gevaar van nicotine in derdehands rook hadden aangetoond, deze studie mat het effect van twee andere gifstoffen in derdehands rook – 1-(N-methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-4-
butanal(NNA) en 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). De onderzoekers vonden dat prenatale blootstelling aan onderdelen van derdehands rook van tabak, spelen een veel grotere rol in veranderde long functie in de nakomeling dan post natale of jeugdige blootstelling.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00