Bloed-hersenbarrière beter doordringbaar bij patiënten met delirium na operatie

Nieuw onderzoek van Duke Health biedt waardevolle inzichten in het postoperatieve delirium bij oudere operatiepatiënten. Dit zijn de belangrijkste bevindingen en implicaties van het onderzoek:

Hoge prevalentie van postoperatief delirium: Postoperatief delirium, gekenmerkt door verwarring en cognitieve stoornissen na een operatie, treft tot 40% van de oudere operatiepatiënten. Het kan leiden tot een langer verblijf in het ziekenhuis, aanzienlijk lijden en complicaties.

Verstoring van de bloed-hersenbarrière: Eerdere onderzoeken bij muizen hadden gesuggereerd dat postoperatief delirium verband zou kunnen houden met verstoringen van de bloed-hersenbarrière, die verantwoordelijk is voor het voorkomen dat bepaalde stoffen de hersenen binnendringen. Dit onderzoek bij mensen is een van de eerste grootschalige pogingen om te bevestigen dat patiënten die postoperatief delirium ontwikkelen inderdaad grotere openingen in de bloed-hersenbarrière hebben.

Cognitieve stoornissen en delirium: Uit het onderzoek bleek ook dat patiënten die vóór de operatie lagere cognitieve prestaties hadden op cognitieve tests, een grotere kans hadden op een postoperatief delirium. Dit suggereert dat cognitieve stoornissen voorafgaand aan de operatie een risicofactor kunnen zijn voor delirium.

Routekaart voor toekomstig onderzoek: De bevindingen worden als significant beschouwd omdat ze een routekaart bieden voor verder onderzoek naar de aanpak van postoperatief delirium, een probleem dat een aanzienlijk aantal oudere volwassenen treft. Door het verband tussen de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière en delirium te identificeren, hebben onderzoekers een potentieel doelwit voor interventie.

Two-hit-model voor delirium: De studie suggereert een ‘two-hit-model’ voor postoperatief delirium, waarbij zowel predisponerende factoren (zoals preoperatieve cognitieve stoornissen) als precipiterende factoren (zoals postoperatieve disfunctie van de bloed-hersenbarrière) betrokken zijn. Dit multifactoriële model benadrukt de complexiteit van de ontwikkeling van delirium.

Ontstekingsfactoren: Het onderzoek wijst ook op de rol van ontstekingsmoleculen die door een lekkende bloed-hersenbarrière kunnen passeren en mogelijk kunnen bijdragen aan cognitieve stoornissen die verband houden met delirium. Toekomstige studies zullen onderzoeken of specifieke ontstekingsfactoren in hogere concentraties aanwezig zijn bij patiënten die delirium ervaren.

Deze studie licht op de mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan postoperatief delirium en benadrukt het belang van de bloed-hersenbarrière in de ontwikkeling ervan. Het begrijpen van de relatie tussen cognitieve stoornissen, de functie van de bloed-hersenbarrière en delirium opent mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en de ontwikkeling van interventies om deze veel voorkomende complicatie bij oudere chirurgische patiënten te voorkomen of te verzachten.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00