Onderzoekers induceren d.m.v. licht verlichting van depressie symptomen

Degenen die lijden aan depressie, het dubbele onvermogen om te genieten van de dingen en zichzelf fysiek te motiveren – om uitdagingen aan te gaan, of zelfs in de ochtend uit bed te komen – zijn reeds decennia onderzocht, het is nochtans altijd mysterieus gebleven waarom deze zeer verschillende soorten van symptomen samen verschijnen en ook samen verdwijnen wanneer depressie met succes is behandeld. Men vermoedde dat de stof dopamine in de hersenen een belangrijke speler zou kunnen zijn in de ziekte. En toch, in de lange geschiedenis van de studie van depressie is niemand in staat geweest om duidelijk deze sleutelbegrippen met elkaar te verbinden.

Onderzoekers aan de Stanford University hebben met succes bij muizen depressie-achtige gebreken opgewekt en genezen op gebied van zowel plezier als motivatie door het beïnvloeden van slechts een deel van de hersenen nl. het ventrale tegmentum. Het is de eerste keer dat welbepaalde typen van neuronen binnen een bepaald hersengebied direct in verband worden gebracht met de controle van talloze symptomen van depressieve ziekte.

In de studie die wordt gepubliceerd in Nature van 12 december, zeggen Stanford bio-ingenieur Karl Deisseroth, MD, PhD, en een team met inbegrip van postdoctorale onderzoekers Kay Tye, PhD, en Melissa Warden, PhD, en onderzoeksassistent Julie Mirzabekov gebruik te hebben gemaakt van een techniek die bekend staat als optogenetics voor het lokaliseren van specifieke hersengebieden die meerdere depressieve-achtige symptomen produceren. De regio in kwestie is het ventraal tegmentaal gebied, of VTA, een bron van dopamine en een centrale speler in de hersenen bij motivatie en beloningssystemen.

“We hebben voor het eerst dopamine neuronen in de VTA gekoppeld aan de controle en het verlichten van deze zeer verschillende en uiteenlopende symptomen, ” zei Deisseroth, de studie senior auteur en een professor in de biotechnologie en in de psychiatrie en gedragswetenschappen. “Terwijl depressie een complexe ziekte is met nog veel onbekenden, kan deze kennis nieuwe vormen van onderzoek helpen lanceren naar de paden van depressie in de hersenen en het ontwikkelen van concepten om mensen te helpen die lijden aan depressie. ”

Het team van Deisseroth was in staat om zowel depressie-achtige symptomen te induceren en meerdere te verlichten bij laboratoriummuizen door dopamine neuronen in het VTA, gevoelig voor licht, genetisch te modificeren. Met glasvezel kabels geplaatst in de hersenen van knaagdieren konden ze onmiddellijk de depressie-achtige symptomen produceren en remmen door het licht aan en uit te doen. Deze onderzoekstechniek, ontwikkeld door Deisseroth op Stanford in 2005, staat bekend als optogenetics.

Het team onderzocht muizen in een depressieve-achtige lage-motivatie toestand geïnduceerd door milde stressoren waarvan VTA neuronen optogenetisch waren gewijzigd. “Bij lichte stimulatie van de VTA dopamine neuronen, toonden deze muizen een sterke stijging van vluchtgedrag. Ze probeerden onmiddellijk om uit uitdagende situaties te komen – terugkeren naar normale niveaus van inspanning vanuit de depressieve-achtige toestand waarin zij zich bevonden, ” legde Deisseroth uit.

Wanneer ze konden kiezen tussen suikerwater of plat water kozen de muizen in depressief achtige toestand voor het suikerwater wanneer hun VTA dopamine neuronengestimuleerd werden door belichting. Ze hadden en ervoor gekozen om plezier te ervaren – terug naar een normaal niveau te komen. Tot slot, en opmerkelijk, merkte Deisseroth op, veroorzaakte het optogenetisch remmen van de VTA dopamine neuronen, in plaats van ze te stimuleren, beide soorten van depressiesymptomen – onmiddellijk en reversibel.

“Deze resultaten impliceerden één enkele klasse van neuronen in één enkel gebied van de hersenen – ventrale tegmentale dopamine neuronen – in zowel de productie van en het verlichten van zeer verschillende depressie gerelateerde symptomen, wat het mysterie bij de ziekte van pathofysiologie nog vergroot, “aldus Deisseroth.

En toch, een andere belangrijke vraag bleef: Wat doen de VTA dopamine neuronen bij downstream circuits? Met andere woorden, hoe worden de depressie samenhangende stuursignalen gelezen? Om deze vragen te beantwoorden, gingen de onderzoekers een stap verder door het in kaart brengen van de effecten van de dopamine neuron activiteit in het VTA in de nucleus accumbens, een hersengebied centrum waarvan men denkt dat het diverse functies van genot beïnvloedt, en waarschijnlijk de plaats van werking is voor verslavende drugs natuurlijk geluk. Het zien van verandering in de nucleus accumbens zou informatie kunnen geven over het mechanisme van hoe VTA dopamine neuron effecten tot uiting komen in de hersenen.

“Inderdaad, hebben we vastgesteld dat elektrofysiologische representatie van actie in de nucleus accumbens fudamenteel wordt gewijzigd door VTA dopamine neuronenactivatie. Als we de VTA dopamine neuronen activeren, beinvloedt dit de nucleus accumbens ‘codering van fysieke, gemotiveerde actie, “benadrukt Deisseroth. Samen vormden deze resultaten een lang gezocht circuitniveau inzicht in de oorzaken en de aard van met depressie samenhangend gedrag.

Terwijl de resultaten significant zijn, waarschuwde Deisseroth, die ook een praktiserend psychiater is, dat depressie en andere psychische ziekten complex zijn, multidimensionaal en variëren van patiënt tot patiënt. De symptomen van depressie worden zeker beïnvloed door veel neurale circuits, zei hij.

“Toch is het VTA dopamine circuit dat wij bestudeerden zeer vergelijkbaar bij zowel knaagdieren als mensen. En we hebben aangetoond dat de neuronen specifiek in dit circuit diverse symptomen van depressie veroorzaken, corrigeren en coderen. Dit is een belangrijke stap vooruit in het verstaan van de biologische grondslagen van depressie en gerelateerd gedrag, met veelbelovende implicaties voor toekomstig onderzoek, “aldus Deisseroth.

Magnetische hersenstimulatie behandelt depressie onafhankelijk van het effect slaap

Terwijl krachtige magnetische stimulatie van de frontale kwab van de hersenen symptomen van depressie verlichten kan, degenen die de behandeling ontvangen ondervinden geen gevolgen voor de slaap of hebben last van opwinding, wat vaak gezien wordt in een verslag over Antidepressie medicijnen, zeggen onderzoekers.

“Het slapen gaat beter naarmate hun depressie verbetert, maar de behandeling veroorzaakt zelf geen sedatie of slapeloosheid.” zei Dr. Peter B. Rosenquist, Vice-voorzitter van de afdeling Psychiatrie en gezondheidsgedrag op de Medical College of Georgia Georgië Health Sciences Universiteit.

De bevinding vloeide voort uit een secundaire analyse van een onderzoek van 301 patiënten op 23 terreinen die antidepressie effecten vergelijken van het Neuronetics transcraniale magnetische stimulatie therapie systeem van sham (placebo) behandeling bij patiënten die resistent zijn tegen Antidepressie medicijnen.

TMS sessies werden gegeven gedurende 40 minuten, vijf dagen per week, zes weken lang. De eerste bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift biologische psychiatrie in 2007, waren het primaire bewijs in de Food and Drug Administration voorgoedkeuring van TMS tegen depressiviteit. De secundaire inspectie van de effectiviteit van TMS tegen depressiviteit werd bevestigd maar er bleken geen verschillen in verhoudingen van slapeloosheid of slaperigheid onder degenen die de werkelijke kreeg of sham (placebo)
therapie.

Patiënten in de behandelingsgroep kwamen ook niet meer in aanmerking om ondervraagd te worden over medicatie voor slapeloosheid of angst. “Het is belangrijk voor ons om te begrijpen wat de gevolgen zijn van het volledige scala van de behandeling die we geven,” zei Rosenquist, tevens auteur van de studie in het tijdschrift psychiatrische Research. De nieuwe bevindingen zullen zorgen dat de slaap-gerelateerde bijwerkingen verzacht worden en artsen er aan te herinneren alert te blijven ten opzichte van residu slapeloosheid bij depressieve patiënten die ze behandelen met TMS, door het verslag van de onderzoekers te memoreren. Slaapproblemen zijn een veelvoorkomende bijwerking van sterke antidepressiva: sommige medicijnen verdoven patiënten, terwijl anderen hen stimuleren en de slapeloosheid verhogen.

Slapeloosheid treedt op in 50-90 procent van de patiënten met een depressieve stoornis. Andere depressieve patiënten klagen dat ze te veel slapen. Het goede nieuws is dat TMS niet bijdraagt aan slapeloosheid of te veel slapen. “Een van de vele slechte dingen van depressie is dat patiënten vaak kunnen niet slapen. We denken dat het een significant symptoom is,”zei Rosenquist. “Als patiënten niet kunnen slapen, draagt het reëel bij aan hun nood en vergroot zelfs de kans op zelfmoord.

We moeten antidepressiva behandelingen geven die patiënten kunnen verdragen, zodat zij met de behandeling, die weken zullen duren ten volle worden bereikt. Onze studie wordt toegevoegd aan het bewijs waaruit blijkt dat TMS opvallend weinig bijwerkingen heeft.” Patiënten zoeken vaak TMS als een optie of aanvulling op medicatie om te voorkomen dat medicijnen bijwerkingen veroorzaken. “Stemmingsstoornissen zijn geassocieerd met wijdverspreide structurele en functionele veranderingen in de menselijke hersenen, die kan
worden teruggedraaid met succesvolle behandeling,” zei Rosenquist.

“Klinische onderzoekers zoeken naar de optimale manier om de normale hersenfunctie te herstellen.” TMS richt zich op de prefrontale cortex van de hersenen, die betrok is bij de stemming regulering alsmede andere van hogere-orde functies zoals planning, evaluatie en besluitvorming. In deze procedure zitten patiënten in een ligstoel en ontvangen korte pulsen van een MRI-sterkte magneet, gehouden tegen het voorhoofd. De magnetische energie van TMS zorgt ervoor dat de hersencellen die het dichtst aan de oppervlakte liggen hun activiteit te verhogen die op hun beurt van invloed zijn op de activiteit van de hersenen als geheel.

Ernstige Depressiviteit treft ongeveer 14,8 miljoen, of ongeveer 6,7 procent van de Amerikaanse volwassenen in een bepaald jaar, volgens de National Institute of Mental Health. Het is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in de leeftijd van 15 tot en met 44 jaar. Ondanks het aantal erkent Rosenquist dat het niet duidelijk is wat de oorzaken van depressiviteit, of precies hoe antidepressiva en andere therapieën, zoals TMS werken. “Het is een belangrijk vraagstuk en het werk gaat door. Wij zijn enthousiast om een deel te mogen zijn van deze inspanning aan de Universiteit van Georgia Health Sciences.”

Slecht eten kan ons depressief maken

Onderzoekers van de universiteiten van Navarra en Las Palmas de Gran Canaria hebben aangetoond dat de inname van transvetten en verzadigde vetten het risico verhogen van het krijgen van een depressie en dat, daartegenover, olijfolie beschermt tegen deze mentale ziekte. Zij hebben dit bevestigd na een zes jarige bestudering van 12059 SUN-project vrijwilligers; de vrijwilligers hadden hun dieet, levensstijl en kwalen geanalyseerd aan het begin, tijdens en aan het eind van het project. Op deze manier bevestigden de onderzoekers dat, ondanks het feit dat aan het begin van de studie geen van de vrijwilligers last had van een depressie, aan het eind van de studie er 657 nieuwe gevallen waren ontdekt.

Van al deze gevallen bleek dat deelnemers met een verhoogde transvetten consumptie (vetten aanwezig in kunstmatige vorm in industrieel geproduceerd gebak en fast food en van nature aanwezig in bepaalde volle melk producten) “onderhevig waren aan 48% toename van het risico om een depressie te krijgen in vergelijking met deelnemers die niet deze vetten tot zich namen,“ bevestigd Almudena Sánchez-Villegas, Associate Professor of Preventive Medicine van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, de eerste schrijver van het artikel.

Daarnaast heeft de studie een dosis-reactie relatie aangetoond, “waarbij bleek, hoe meer transvetten er geconsumeerd worden, hoe groter de schadelijke effecten zij produceerden bij de vrijwilligers,“ gaf de expert aan. Bovendien, heeft het team, o.l.v. Miguel Ëngel Martínez-González, Professor of Preventive Medicine van de Universiteit of Navarra, ook de invloed geanalyseerd van meervoudig onverzadigde vetten
(overvloedig aanwezig in vis en plantaardige olie) en van olijfolie op het ontstaan van depressies.

“Sterker nog, wij ontdekten dat deze vormen van gezondere vetten, samen met olijfolie, geassocieerd worden met een lager risico op het krijgen van depressies,“ benadrukt de onderzoeker en directeur van het SUN-project. Wereldwijd zijn er 150 miljoen mensen die depressief zijn.

Dus de resultaten van dit onderzoek bevestigen de hypothese van een grotere verbreiding van deze ziekte in de noordelijke landen van Europa t.o.v. de zuidelijke landen van Europa, waar een mediterraan voedingspatroon de overhand heeft. Toch hebben de deskundigen opgemerkt dat de verbreiding van de ziekte toegenomen is in de afgelopen jaren, zodat vandaag de dag er, wereldwijd, ongeveer 150
miljoen mensen getroffen zijn. Het is de belangrijkste oorzaak van verlies van levensjaren in die landen met een gemiddeld tot hoog inkomen per hoofd.

Dit door, volgens Almudena Sánchez Villegas, “radicale veranderingen in de bronnen van vetconsumptie in Westerse voeding, waar we bepaalde nuttige vetten (meervoudig onverzadigde en enkelvoudig onverzadigde vetten, aanwezig in noten, plantaardige oliën en vis) hebben vervangen door de verzadigde vetten en transvetten aanwezig in vlees, boter en andere producten zoals massa-geproduceerd
gebak en fast food.

Bovendien is het onderzoek, gepubliceerd in het online verschenen herziene tijdschrift PLoS ONE, uitgevoerd op een populatie met een lage gemiddelde inname van transvetten, gezien het feit het alleen bestaat uit 0,4% van de totale energie-inname van de vrijwilligers. “Ondanks dit, zagen we een toename van het risico van het krijgen van een depressie van bijna 50%. Uitgaande van dit,“ concludeerde Miguel A. Martínez, “leiden we af dat het belang van dit effect kenbaar moet worden gemaakt in landen als USA, waar het percentage van energie gehaald uit deze voeding rond de 2,5% is.“

Tenslotte, de analyse, geleid door de Universiteit van Navarra en de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, suggereert dat zowel depressie als hart- en vaatziekte beiden op een soortgelijke manier worden beïnvloed door een voedingswijze, en delen in hun oorsprong mogelijk gelijkwaardige mechanismen. Deze hypothese wordt verder aangeduid door tal van studies die het schadelijke effect aangeven die transvetten en verzadigde vetten hebben op het risico van het krijgen van hart- en vaatziekten.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00