Risico‘s statine gebruik kunnen opwegen tegen voordelen voor patiënten met hersenbloedingen

Een gecomputeriseerd beslissingsmodel suggereert dat voor patiënten met een hersenbloedingsverleden, het risico van herhaling geassocieerd met een statinebehandeling kan opwegen tegen het voordeel van het medicijn in het voorkomen van hart- en vaatziekten, dit volgens een vandaag online gepubliceerd rapport dat zal verschijnen in het mei nummer van Archives of Neurology, één van JAMA/Archives tijdschriften.

De voordelen van statines voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten en beroertes zijn goed ingeburgerd maar meer uitgebreid gebruik van statine therapie blijft betwist, dit volgens achtergrondinformatie in het artikel. “Een bijzondere subgroep van patiënten waarvoor de raadzaamheid van statine gebruik onduidelijk is zijn diegenen met een hoog risico op intracerebrale (hersen)bloeding,“ of een beroerte veroorzaakt door een hersenbloeding, schrijft de auteur. “De reden voor extra zorg is de verhoogde frequentie van intracerebrale bloedingen die zijn waargenomen bij patiënten ingedeeld naar statine therapie in een klinisch onderzoek naar secundaire beroerte preventie“.

“Omdat patiënten van intracerebrale bloedingen mede voorkomende cardiovasculaire (met betrekking tot hart en bloedvaten) risicofactoren hebben die anders cholesterolverlagende medicatie rechtvaardigen, is het belangrijk om de risico‘s af te wegen tegenover de voordelen van een statine therapie onder deze groep,“ schrijven M. Brandon Westover, M.D., Ph. D., of Masaachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, en zijn collega‘s. De onderzoekers gebruikten een Markov besluit model om deze voordelen en risico‘s te evalueren. Gebaseerd op voorafgaand onderzoek, werden geveinsde patiënten een staat toegewezen die overeenkomt met een ziekte risico en zij konden dan een combinatie van gebeurtenissen ervaren die kunnen leiden tot een verhoogd risico van beroerten of hart- en vaatziekten, verandering in kwaliteit van leven of overlijden.

“Onze analyse geeft aan dat met een achtergrond van hoge terugkerende intracerebrale bloeding risico‘s, het vermijden van statine therapie de voorkeur kan hebben,“ schrijven de auteurs. “Met name voor een hersenbloeding, die een aanzienlijk hoger terugkering‘s percentage heeft dan een diepe intracerebrale bloeding, voorspelt een statine therapie een verhoging van de jaarlijkse kans op herhaling van ca. 14% tot ca. 22%, ter compensatie van de cardiovasculaire voordelen voor zowel de primaire en secundaire cardiovasculaire preventie.“

In het geval van een diepe intracerebrale bloeding, een type beroerte als gevolg van een bloeding diep in de hersenen die een mindere risico op herhaling heeft, waren de voordelen en risico‘s van statine gebruik meer in balans. “Derhalve, kan de optimale behandelingsoptie afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden,“ wordt geschreven door de auteurs. De techniek waardoor statines het risico op beroerte door bloeding kunnen verhogen zijn onbekend, laten de auteurs weten. De associatie kan te wijten zijn aan een verhoogd risico van hersenbloedingen onder diegene met een lager cholesterol niveau, of potentiële anti-stollings eigenschappen van statines.

“Samengevat, een wiskundige beslissings analyse van de beschikbare gegevens suggereert dat, vanwege het hoge risico van een terugkerende intracerebrale bloeding bij overlevenden van eerdere beroertes door bloedingen, zelfs een kleine verhoging van dit risico door gebruik gebruik van statines volstaat om statine gebruik te vermijden na een intracerebrale bloeding,“ concluderen de auteurs. Bij het ontbreken van gegevens van een willekeurig klinisch onderzoek (idealiter vergelijkingen van dealers en doses) biedt het huidige model een leidraad voor onderwijzende artsen die geconfronteerd worden met deze moeilijke beslissing.“

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00