Verhoogt uw werk het risico op borstkanker?

Is er een verband tussen het risico op borstkanker en de werkomgeving? Een studie gepubliceerd in het open tijdschrift BioMed Central’s Environmental Health levert verder bewijs over dit voorheen verwaarloosde onderzoeksthema; bevestigd wordt dat bepaalde beroepen een hoger risico op borstkanker geven dan anderen, met name die welke de werknemer blootstellen aan potentieel kankerverwekkende stoffen en hormoonontregelaars.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kankerdiagnose bij vrouwen in de geïndustrialiseerde landen, en de Noord-Amerikaanse cijfers behoren tot de hoogste in de wereld. Hormoonontregelende chemische- en kankerverwekkende stoffen, waarvan sommige nog niet als dusdanig zijn geclassificeerd, zijn aanwezig in veel werkomgevingen en kunnen het risico op borstkanker verhogen. In een recente studie gaan James T Brophy en zijn collega’s op zoek naar de mogelijke verbanden tussen borstkanker en beroepen in de landbouw en de industrie.

De op de bevolkingsbasis “case-control” studie werd uitgevoerd in het zuiden van Ontario, Canada op 1006 gevallen van borstkanker (aangeduid door het Windsor Cancer Centre) met 1147 willekeurig geselecteerd en afgestemde gemeenschapscontroles. Met behulp van interviews en enquêtes verzamelde het team gegevens over de deelnemers hun beroeps-en reproductieve geschiedenis. Alle jobs werden gecodeerd voor hun kans op blootstelling aan carcinogene agentia en endocriene verstoorders, en de tumorpathologie van de patiënten met betrekking tot de endocriene receptor status werd beoordeeld.

De auteurs vonden in deze groep van deelnemers, in alle sectoren, dat vrouwen in banen met een mogelijk hoge blootstelling aan carcinogene en hormoonontregelaars een verhoogd risico op borstkanker vertoonden. Sectoren met een verhoogd risico waren: landbouw, goktenten, kunststoffenindustrie, voedsel inblikken en metaalbewerking. Belangrijk is dat het risico op premenopauzale borstkanker het hoogst was in de plastiek- en voedselconservenindustrie.

De bevindingen stelden ook voor vrouwen met een lagere sociaal-economische status een verhoogd risico op borstkanker vast wat kan voortvloeien uit een hogere blootstelling aan hormoonontregelende chemische stoffen in de lagere inkomens productie- en landbouwindustrie.

De resultaten geven aanleding tot de hypothese van het koppelen van het risico op borstkanker en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hormoonontregelaars. Hoofdauteur Brophy zei: “Onze resultaten wijzen op het belang van beroepsmatige studies bij het identificeren en kwantificeren van risicofactoren in de omgeving en illustreert de waarde van het nemen van gedetailleerde arbeidsanamnese van kankerpatiënten. Toenemende bewijs suggerereert om opnieuw grenswaarden te evalueren voor beroepsmatige blootstelling binnen de wettelijke bescherming . ”

Vertaling Andre Teirlinck

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00