Verhoogt uw werk het risico op borstkanker?

Is er een verband tussen het risico op borstkanker en de werkomgeving? Een studie gepubliceerd in het open tijdschrift BioMed Central’s Environmental Health levert verder bewijs over dit voorheen verwaarloosde onderzoeksthema; bevestigd wordt dat bepaalde beroepen een hoger risico op borstkanker geven dan anderen, met name die welke de werknemer blootstellen aan potentieel kankerverwekkende stoffen en hormoonontregelaars.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kankerdiagnose bij vrouwen in de geïndustrialiseerde landen, en de Noord-Amerikaanse cijfers behoren tot de hoogste in de wereld. Hormoonontregelende chemische- en kankerverwekkende stoffen, waarvan sommige nog niet als dusdanig zijn geclassificeerd, zijn aanwezig in veel werkomgevingen en kunnen het risico op borstkanker verhogen. In een recente studie gaan James T Brophy en zijn collega’s op zoek naar de mogelijke verbanden tussen borstkanker en beroepen in de landbouw en de industrie.

De op de bevolkingsbasis “case-control” studie werd uitgevoerd in het zuiden van Ontario, Canada op 1006 gevallen van borstkanker (aangeduid door het Windsor Cancer Centre) met 1147 willekeurig geselecteerd en afgestemde gemeenschapscontroles. Met behulp van interviews en enquêtes verzamelde het team gegevens over de deelnemers hun beroeps-en reproductieve geschiedenis. Alle jobs werden gecodeerd voor hun kans op blootstelling aan carcinogene agentia en endocriene verstoorders, en de tumorpathologie van de patiënten met betrekking tot de endocriene receptor status werd beoordeeld.

De auteurs vonden in deze groep van deelnemers, in alle sectoren, dat vrouwen in banen met een mogelijk hoge blootstelling aan carcinogene en hormoonontregelaars een verhoogd risico op borstkanker vertoonden. Sectoren met een verhoogd risico waren: landbouw, goktenten, kunststoffenindustrie, voedsel inblikken en metaalbewerking. Belangrijk is dat het risico op premenopauzale borstkanker het hoogst was in de plastiek- en voedselconservenindustrie.

De bevindingen stelden ook voor vrouwen met een lagere sociaal-economische status een verhoogd risico op borstkanker vast wat kan voortvloeien uit een hogere blootstelling aan hormoonontregelende chemische stoffen in de lagere inkomens productie- en landbouwindustrie.

De resultaten geven aanleding tot de hypothese van het koppelen van het risico op borstkanker en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hormoonontregelaars. Hoofdauteur Brophy zei: “Onze resultaten wijzen op het belang van beroepsmatige studies bij het identificeren en kwantificeren van risicofactoren in de omgeving en illustreert de waarde van het nemen van gedetailleerde arbeidsanamnese van kankerpatiënten. Toenemende bewijs suggerereert om opnieuw grenswaarden te evalueren voor beroepsmatige blootstelling binnen de wettelijke bescherming . ”

Vertaling Andre Teirlinck

Stof uit groente effectief bij behandeling van triple-negatieve borstkanker

Een nieuwe ontwikkelde samenstelling uit een rijke bron van groenten zoals broccoli en spruiten is ontwikkeld ter bestrijding van triple-negatieve borstkanker (TNBC). Dit onderzoek wordt gepresenteerd op de jaarlijkse vergadering en expositie van de Amerikaanse Vereniging van Farmaceutische Wetenschappers (AAPS) 2012, ‘s werelds grootste conferentie in farmaceutische wetenschappen, in Chicago, Ill., van oktober 14-18, tijdens Borstkanker Awareness Month.

TNBC (Triple Negatieve Borstkanker) gaat op voor ongeveer 15-20 procent van alle gevallen van borstkanker in de VS. Het is een van de meest agressieve vormen van borstkanker; het groeit sneller, breidt zich sneller uit naar andere delen van het lichaam, is moeilijker te detecteren op een mammogram en keert vaker terug.

Mandip Sachdeva, Ph.D. en Chandraiah Godugu, P.h.D. van Florida A & M University, in samenwerking met Stephen Safe, Ph.D., van Texas A & M University, hebben de activiteit van de nieuwe C-gesubstitueerde diindolylmethane (C-DIM) derivaten beoordeeld en aangetoond dat zij superieure antikanker activiteiten hebben. Sachdeva’s onderzoek onthult dat deze synthetische verbindingen afgeleid van diindolylmethane (DIM), vaak gevonden in verschillende soorten kruisbloemige groenten, gebruikt kunnen worden voor de behandeling van verschillende soorten kanker, waaronder triple-negatieve borstkanker. C-DIMs worden ook onderzocht op hun kanker preventie activiteit.

“Gerichte behandelingsopties voor TNBC zijn beperkt; huidige behandelingen, zoals kruidenextracten, resulteren in het slecht naleven van de adviezen door patiënten en in verhoogde toxiciteit, “zei Sachdeva. “We zijn ervan overtuigd dat de samenstellingen waar we momenteel mee bezig zijn een effectieve behandeling bieden voor triple negatieve borstkanker. Deze samenstellingen zijn veiliger voor de patiënt dan de behandelingen die op dit moment beschikbaar zijn”.

In tegenstelling tot bestaande geneesmiddelen tegen kanker zijn de diindolylmethane verbindingen oraal actief en kunnen dus in pilvorm gemaakt worden voor patiënten wat veiligheid biedt bij dagelijkse inname. Wanneer het wordt ingenomen in combinatie met bestaande geneesmiddelen tegen kanker, kan het aantal behandelingen van een patiënt door de diindolylmethane samenstellingen effectief verminderd worden.

Borstkanker effectief behandeld met in selderij en peterselie gevonden chemische stoffen

Apigenin vertraagde de progressie van kanker bij mensen die versneld werd door hormonale vervangingstherapie

Apigenin, een natuurlijke stof die voorkomt in supermarkt goederen, is waarschijnlijk een niet-toxische behandeling voor een agressieve vorm van menselijke borstkanker, dat naar aanleiding van een nieuw onderzoek aan de University of Missouri. MU onderzoekers vonden uit dat apigenin een vorm van een borstkanker tumor verkleinde die gestimuleerd werd door progestin, een synthetisch hormoon dat gegeven wordt aan vrouwen om menopauze symptomen te verlichten.

“Dit is de eerste studie die aantoont dat apigenin, dat gewonnen kan worden uit selderij, peterselie en veel andere natuurlijke bronnen, effectief is tegen menselijke borstkanker cellen die beďnvloed worden door een bepaalde chemische stof die gebruikt wordt in hormonale vervangingstherapie,” zegt mede-auteur Salman Hyder, de bijzonder hoogleraar van Zalk in Tumor Angiogenesis Medicine en het Dalton Cardiovascular Research Center.

In het onderzoek, implanteerden Hyder en zijn collega’s cellen van een dodelijke, snelgroeiende menselijke borst kanker, bekend als BT-474, in een gespecialiseerd muizenras. Een deel van de muizen werd vervolgens behandeld met medroxyprogesteronacetaat (MPA), een vorm van progestageen die vaak gegeven wordt aan post-menopauzale vrouwen.
Een controlegroep kreeg geen MPA.

Later werd een MPA-behandelde muizengroep behandeld met apigenin. Kanker tumoren groeiden snel in de muizen die geen apigenin kregen. In de met apigenin behandelde muizen daalde de borstkanker groei tot het niveau van de controlegroep en de tumoren krompen.

“We weten niet precies hoe apigenin dit doet op chemisch niveau,” zei Hyder. “We weten wel dat apigenin op drie manieren de progressie van borstkankercellen vertraagd: door het induceren van celdood, door remming van celproliferatie, en door het verminderen van expressie van een gen die in verband staat met kanker groei.

Bloedvaten die verantwoordelijk zijn voor het voeden van de kankercellen hadden ook kleinere diameters in apigenin-behandelde muizen in vergelijking met onbehandelde muizen. Kleinere vaten betekent een beperkte stroom van voedingsstoffen naar de tumoren, dat kan hebben bijgedragen tot het verhongeren van de kanker en een beperking van de verspreidingsmogelijkheden van de kanker.”

De muizen in Hyder’s onderzoek werden geďnjecteerd met apigenin. In de toekomst zouden apigenin injecties een veilig alternatief of aanvulling kunnen zijn op de zeer giftige chemotherapie die nu in gebruik is.

“Chemotherapie veroorzaakt haaruitval, extreme vermoeidheid en andere bijwerkingen,” gaf Hyder aan. “Apigenin heeft aangetoond dat er geen toxische bijwerkingen zijn, zelfs niet bij hoge doseringen. Mensen hebben het sinds de prehistorie gegeten door middel van fruit en groenten.”

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00