Geboorte is niet een reden om naar het ziekenhuis te gaan

Een nieuw Cochrane Review concludeert dat alle landen het oprichten van een goede thuisbevallingsservice in overweging zouden moeten nemen. Zij moeten er ook voor zorgen dat zwangere vrouwen met een laag-risico goed geïnformeerd worden zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. De evaluatie is opgesteld door senior onderzoeker en statisticus Ole Olsen, de Research Unit For General Practice, University of Copenhagen en verloskundig docent PhD Jette Aaroe Clausen.

In veel landen wordt aangenomen dat een bevalling in het ziekenhuis voor alle vrouwen de veiligste manier is. Echter, waarnemingsstudies van steeds betere kwaliteit en in verschillende settings gedaan suggereren dat geplande thuisbevallingen in veel gevallen net zo veilig kunnen zijn als een geplande ziekenhuis bevalling en met minder interventies en minder complicaties.

“Als een thuisbevalling voor de meeste zwangere vrouwen een aantrekkelijke en veilige optie gaat worden, dan moet het een geïntegreerd onderdeel van de gezondheidszorg worden,” zegt Ole Olsen en hij voegt daaraan toe: “De thuisbevallingsservice is in een aantal Deense regio’s al meerdere jaren erg goed georganiseerd. Dit is niet overal ter wereld het geval.”

De bijgewerkte Cochrane Review concludeert dat er geen sterk bewijs is van experimentele studies (gerandomiseerde studies) ten gunste van het bevorderen van ofwel een geplande ziekenhuis bevalling of een geplande thuisbevalling voor zwangere vrouwen met een laag-risico. Althans zolang als de geplande thuisbevalling wordt bijgestaan door een ervaren verloskundige met gezamenlijke medische back-up in geval overdracht noodzakelijk is.

Minder interventies bij thuisbevallingen

Routines en gemakkelijke toegang tot medisch ingrijpen kan het risico van onnodig ingrijpen bij de geboorte verhogen, dit verklaard waarom vrouwen die thuis bevallen een hogere kans hebben op spontane barensweeën. Er zijn 20 tot 60 procent minder interventies (ingrepen), bijvoorbeeld minder keizersneden, ruggenprikken en borstvergrotingen bij die vrouwen die van plan zijn thuis te bevallen en 10-30 procent minder complicaties, zoals postnatale bloedingen en ernstige perineale tranen.

“Geduld is belangrijk als vrouwen ingrijpen willen voorkomen en spontaan willen bevallen,” zegt Jette Aaroe Clausen. “Thuis wordt de verleiding tot onnodige ingrepen verminderd. Vrouwen vermijden bijvoorbeeld routinematig electronisch toezicht dat gemakkelijk kan leiden tot verdere ingrepen bij de geboorte.”

Jette Aaroe Clausen voegt eraan toe dat in veel landen interventies aan het kraambed gebruikelijk zijn maar ook dat er internationaal een groeiende bezorgdheid is omdat ingrijpen tot iatrogene effecten kan leiden; iatrogene effecten betekent onbedoelde gevolgen van interventie. Routinematig electronisch toezicht kan bijvoorbeeld leiden tot meer vrouwen waarvan de vliezen onnatuurlijk breken, wat weer kan leiden tot meer ingrijpen.

Bewijs en mensenrechten

Terwijl de wetenschappelijke bewijzen van waarnemingsstudies zijn toegenomen heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in de zaak Ternovszky versus Hongarije een arrest uitgesproken waarin staat; “het recht op eerbiediging van het privé-leven omvat het recht om de omstandigheden voor een geboorte te kiezen.” Dit wordt geciteerd in de review.

Dus de conclusies van het evaluatierapport zijn gebaseerd op de mensenrechten en ethiek alsook op de resultaten van de beste beschikbare wetenschappelijke studies.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00