Verbanden tussen inflammatoire darmziekten en ziekte van Parkinson

Onderzoekers van de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï hebben een belangrijke ontdekking gedaan, waarbij ze genetische verbanden tussen inflammatoire darmziekten (IBD) en de ziekte van Parkinson (PD) hebben geïdentificeerd. Hun onderzoek, gepubliceerd in Genome Medicine (DOI 10.1186/s13073-024-01335-2) op 13 mei, benadrukt het potentieel voor gezamenlijke therapeutische strategieën om deze twee uitdagende aandoeningen aan te pakken.

Het team, geleid door Meltem Ece Kars, MD, PhD, een postdoctoraal onderzoeker aan het Charles Bronfman Institute for Personalised Medicine; Yuval Itan, PhD, universitair hoofddocent genetica en genomische wetenschappen; en Inga Peter, PhD, hoogleraar genetica en genomische wetenschappen aan de Icahn Mount Sinai, gebruikten geavanceerde genomische analysetechnieken om de genetische overlap tussen IBD en PD te onderzoeken. Hun bevindingen wijzen op mutaties in het LRRK2-gen als een gemeenschappelijk element dat beide aandoeningen met elkaar verbindt en identificeren nieuwe genen die waarschijnlijk worden aangetast bij mensen die zowel IBD als PD ervaren.

Dr. Kars legde de kern van hun bevindingen uit: “We hebben ontdekt dat IBD en PD worden veroorzaakt door bepaalde gedeelde genetische factoren, waaronder varianten in LRRK2 en andere genen die voorheen onbekend waren voor deze gecombineerde aandoening. Dit zou onze benadering van deze ziekten dramatisch kunnen veranderen. , waardoor therapieën mogelijk zijn die zich tegelijkertijd op beide aandoeningen richten.”

De studie analyseerde gegevens van de Mount Sinai BioMe BioBank, de UK Biobank en een cohort van 67 patiënten met de diagnose zowel IBD als PD van de Deense Nationale Biobank. Deze gecombineerde dataset stelde de onderzoekers in staat zeldzame genetische varianten met hoge impact te onderzoeken en nieuwe genen en biologische routes te identificeren die bijdragen aan de IBD-PD-comorbiditeit.

“Ons onderzoek verbindt deze twee ziekten niet alleen genetisch, maar bereidt ook de weg voor nieuwe vormen van behandeling en mogelijk preventiestrategieën die de last van deze ziekten voor patiënten zouden kunnen verminderen,” zei Dr. Kars.

De onderzoekers gebruikten een verscheidenheid aan computationele methoden om significante associaties tussen de LRRK2-genvarianten en het gelijktijdig voorkomen van IBD en PD bloot te leggen, waaronder de op netwerken gebaseerde heterogeniteitsclusteringbenadering, waarvan ze hebben aangetoond dat deze zeer effectief is voor genontdekkingen in kleine cohorten. die niet kunnen worden geanalyseerd met traditionele genassociatiemethoden. Hun analyse onthulde ook verschillende routes die verband houden met immuniteit, ontsteking en autofagie, het cellulaire recyclingsysteem van het lichaam, die bij beide aandoeningen betrokken zijn.

Deze inzichten hebben potentiële implicaties voor meerdere medische gebieden, wat erop wijst dat het begrijpen van genetische factoren zou kunnen leiden tot beter gerichte therapieën. De studie onderstreept het belang van genetisch onderzoek bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde geneeskundebenaderingen die de behandeling van patiënten met zowel IBD als PD zouden kunnen verbeteren.

De belofte van deze bevindingen reikt verder dan de huidige behandelingsparadigma’s: “Door de genetische basis aan te wijzen die gemeenschappelijk is voor zowel IBD als PD, maken we de weg vrij voor innovatieve behandelingen, hetzij door de ontwikkeling van nieuwe medicijndoelen of door het herbestemmen van bestaande medicijnen, die mogelijk pak de grondoorzaken van deze aandoeningen aan”, zei Dr. Kars.

De resultaten van deze studie kunnen ook toekomstige onderzoeksrichtingen beïnvloeden, waardoor een meer geïntegreerde aanpak wordt aangemoedigd voor het bestuderen van ziekten die misschien geen verband lijken te houden, maar gemeenschappelijke genetische routes delen.

Bron: Icahn School of Medicine at Mount Sinai 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00