Vrouwen kunnen de biologische klok niet terugzetten

Veel vrouwen waarderen niet helemaal de gevolgen van het uitstellen van
het moederschap en verwachten dat hulptechnieken de oude functie van de
eierstokken kan keren, Yale onderzoekers rapporteerden een studie
gepubliceerd in een recente uitgave van de vruchtbaarheid en steriliteit.

“Er is een alarmerend misvatting over de vruchtbaarheid bij vrouwen”, zegt
Pasquale Patrizio, MD, professor bij de afdeling Verloskunde &
Gynaecologie aan de Yale School of Medicine en directeur van het Yale
Fertility Center. “We vonden ook een gebrek aan kennis over de stappen die
vrouwen vroeg in hun vruchtbare jaren nemen om de mogelijkheid van de
conceptie te behouden op latere leeftijd.”

Het rapport kwam voort uit de waarneming van Patrizio en collega’s, die
merkten dat er meer vrouwen naar de fertiliteitskliniek komen op de
leeftijd van 43 jaar of ouder, in de verwachting dat de zwangerschap
direct kon worden bereikt, en ze zijn teleurgesteld, als ze ontdekken dat
het niet meer eenvoudig gebeurd. “We hebben echt meer en meer patiënten
‘overstuur’ gezien, na niet meer in staat te zijn om een eigen biologisch
kind te krijgen, nadat ze de leeftijd van 43 hebben bereikt”, zei
Patrizio. “Hun typische reactie is, ‘wat bedoel je je kunt me niet helpen?

Ik ben gezond, ik sport, en ik kan niet mijn eigen baby krijgen?'”
Deze vrouwen stelden de zwangerschap uit in hun meest vruchtbare jaren om
verschillende redenen, zoals gericht op carrière, gebrek aan financiële
stabiliteit, al dan niet hebben van een partner. Ze zijn zich vaag bewust
dat de vruchtbaarheid afneemt met de leeftijd, maar pas als ze ouder zijn
geworden en zelf begrijpen dat onvruchtbaarheid een realiteit is door hun
situatie, merken de onderzoekers.

De groeiende populariteit van hulptechnieken (ART) geeft vrouwen de indruk
dat de vruchtbaarheid bij hen kan worden gemanipuleerd in elk stadium in
het leven, merkt Patrizio op, die zegt dat het probleem verergerd als
gevolg van afbeeldingen van beroemdheden die lijken moeiteloos te bevallen
op latere leeftijd .

Volgens de Society for Assisted Reproductive Technologies, is het aantal
in-vitro fertilisatie (IVF) cycli uitgevoerd bij vrouwen jonger dan 35
toegenomen met ongeveer 9% tussen 2003 en 2009. In diezelfde periode is
het aantal IVF-cycli uitgevoerd bij vrouwen van 41 jaar en ouder met 41%
gestegen. Maar deze procedure leidt niet altijd tot succes.

“Hoewel het aantal vrouwen die overgingen op ART, is toegenomen, vooral
het aantal IVF-cycli, blijft het aantal zwangerschappen bij vrouwen ouder
dan 42 jaar statisch constant op 9% in 2009”, aldus Patrizio. “Als
zwangerschap wordt bereikt bij een oudere leeftijd, hebben vrouwen te
maken met een hogere kans op zwangerschap verlies, geboorteafwijkingen, en
andere complicaties.”

Patrizio hoopt leeftijd gerelateerde onvruchtbaarheid te voorkomen door
bestrijding van deze misvattingen mbv onderwijs.
“Als artsen moeten we beginnen met vrouwen meer alert te maken”, stelt
Patrizio. “Vrouwen moeten de juiste informatie hebben over het uitstellen
van zwangerschap, de verloskundige risico’s en het beperkte succes van ART
op hoge leeftijd, zodat ze in staat zijn een gefundeerde beslissing te
nemen over wanneer, of helemaal niet om zwanger te worden.”

Patrizio zei dat een van de technieken die vrouwen moeten profiteren van
is eicel (ei) invriezen, dat lijkt de beste strategie voor vrouwen die het
moederschap willen uitstellen, maar wel een kind met hun eigen genetisch
materiaal willen krijgen. Alternatieven zoals eiceldonatie, waardoor de
hoogste zwangerschapscijfers gerapporteerd voor ART methode beschikbaar.

“Er is een dringende noodzaak om vrouwen op te voeden dat reproductieve
veroudering onomkeerbaar is en wat nog belangrijker is dat er
mogelijkheden zijn om je te beschermen tegen dat het risico van
toekomstige onvruchtbaarheid”, aldus Patrizio. “Deze technieken zijn reële
opties voor vrouwelijk en moeten niet worden gezien als experimenteel,”
voegde zij eraan toe. “Artsen en gezondheidswerkers moeten de discussie
beginnen met hun patiënten over het behoud van vruchtbaarheid en er zeker
van zijn dat jonge vrouwen echt alle opties begrijpen.”

Vrouwen zijn meer genuanceerd

Nieuw onderzoek toont aan dat mannen de neiging hebben snel een oordeel te hebben, terwijl vrouwen meer genuanceerd zijn .Dr. Zachary Estes, Universiteit van WarwickAn experimenteerde bij onderzoekers van de Universiteit van Warwick en vond het eerste bewijs dat mannen de neiging hebben om zwart-wit uitspraken te doen, terwijl vrouwen meer geneigd zijn om meer grijstinten in keuzes en beslissingen mee te nemen.

Het onderzoeksrapport, getiteld Seks verschillen in semantische organisatie, staat op het punt van verschijnen in Archives of sexual behavior. De auteurs Vickie Pastrski, Karolina Zwierzynska en Zachary Estes komen allemaal uit de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Warwick.

De onderzoekers vroegen 113 mensen of 50 objecten geheel of gedeeltelijk pasten, of helemaal niet in zekere categorieën. De 50 objecten waren zodanig geselecteerd dat ze de discussie zouden stimuleren of onenigheid zouden veroorzaken, binnen de categorie waarin ze paste.

Bijvoorbeeld:

Is een tomaat een vrucht?

Is verf een gereedschap?

De onderzoekers ontdekten dat mannen meer absolute keuzes maakten (bijvoorbeeld een tomaat is ofwel een vrucht of niet), terwijl vrouwen minder absolute uitspraken doen (bijvoorbeeld, kan een tomaat tot een soort van vrucht behoren) De onderzochte vrouwen hadden de neiging om veel genuanceerder in hun reacties te zijn en gaven in 23% van de gevallen aan de objecten toe te wijzen aan een “gedeelde” categorie. Hoewel het een populaire mening is dat er zo’n verschil tussen mannen en vrouwen bestaat, waren de onderzoekers zich er van bewust, dat dit de eerste keer is dat een verschil in geslacht een verschil in indeling experimenteel is aangetoond.

Psycholoog Dr. Zachary Estes van de Universiteit van Warwick zegt: “Natuurlijk, simpelweg omdat we een significant verschil tussen de geslachten vonden in hoe mannen en vrouwen categoriseren betekent niet dat de ene methode beter is dan de andere. Bijvoorbeeld, mannelijke artsen zullen waarschijnlijk sneller een conclusie trekken over een ziektebeeld dan vrouwen. Dit heeft grote voordelen in de behandeling van ziekten die in een vroeg stadium onderkend moeten worden, maar natuurlijk enorme nadelen indien de diagnose eigenlijk verkeerd is. In veel gevallen, is een meer open benadering in categoriseren of diagnosticeren effectiever”.

Vertaling: Pieter Tau

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00