Leden Europees Parlement stemmen om de vrije media in de EU te beschermen

Vandaag hebben leden van het Europees Parlement gestemd over de nieuwe European Media Freedom Act, gericht op het beschermen van de onafhankelijkheid van journalisten en de pluraliteit van media in heel Europa. De Fractie De Groenen/EVA heeft lang gevochten voor regels op EU-niveau om kwesties als mediamarktmonopolies, de eerlijke toewijzing van staatsfinanciering en de onafhankelijkheid van de publieke media en nationale regelgevende instanties aan te pakken. De Groep is erin geslaagd om sterke waarborgen op te nemen met betrekking tot de bescherming van journalistieke bronnen.

Diana Riba I Giner, lid van het Europees Parlement, schaduwrapporteur van de Groenen/EFA in de Cultuurcommissie, zegt:

“Het is een bekend feit dat de mediavrijheid en journalistieke vrijheid momenteel worden bedreigd, niet alleen in de wereld maar ook binnen de EU. Jarenlang hebben we gezien hoe de lidstaten de vrije media uithollen en de grenzen tussen publieke media en staatsmedia vervagen.

Ik ben daarom blij dat we vandaag stappen ondernemen om de journalistieke vrijheid en onafhankelijkheid binnen de EU te waarborgen. Vrije media zijn een van de fundamenten van een vrije en democratische samenleving en mogen niet in gevaar worden gebracht.

“Ondanks de grote overwinningen die we als groep hebben behaald tijdens de onderhandelingen, bevat de tekst helaas geen volledig verbod op het gebruik van spyware tegen journalisten. We zijn ook bezorgd over de bevoorrechte behandeling die sommige mediakanalen zullen genieten, omdat dit de markt kan verstoren, waardoor verschillende categorieën mediakanalen kunnen ontstaan en ook de deur kan worden geopend voor misbruik in de vorm van de verspreiding van desinformatie op sociale media.

De Groenen/EVA-Fractie zal blijven aandringen op het vinden van oplossingen voor deze zwakke punten om een transparanter en pluriformer mediasysteem in de EU te garanderen.”

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00