BPA zorgt voor veranderingen van schildklierhormoon bij zwangere vrouwen en kinderen

Bisphenol A (BPA) een oestrogeen-achtige verbinding waar de afgelopen jaren meer nauwkeurige onderzoeken naar zijn geweest is gekoppeld aan veranderingen van het niveau van het schildklierhormoon bij zwangere vrouwen en pasgeboren jongens, dit volgens een nieuwe studie gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Californië, Berkeley.

Een normale schildklierfunctie is essentieel voor een gezonde groei en cognitieve ontwikkeling van foetussen en kinderen. Maar voor deze studie, die donderdag 4 oktober in het tijdschrift Environmental Health Perspectives is gepubliceerd, was er weinig bekend over welke effecten blootstelling aan BPA heeft op de schildklierhormonen bij zwangere vrouwen en pasgeborenen.

De nieuwe bevindingen dragen bij aan groeiende gezondheidsproblemen als gevolg van BPA, een chemische stof die wordt gevonden in harde kunststoffen, bekleding van blikken met voeding, tandheelkundige kit en verkoopbonnetjes op thermisch papier; wat is voorzien van een chemische stof die van kleur verandert bij blootstelling aan warmte. De U.S. Food and Drug Administration verbood in juli officieel het gebruik van de chemische stof in babyflessen en bekers, iets dat de industrie de afgelopen jaren al vrijwillig deed in reactie op zorgen van de consument over de mogelijk risico’s van BPA.

De onderzoekers analyseerden BPA niveaus in de urine van 335 vrouwen tijdens de tweede helft van hun zwangerschap en schildklierhormoon niveaus in bloedmonsters genomen bij vrouwen tijdens de zwangerschap en bij pasgeborenen een paar dagen na de geboorte. De deelnemers maakten deel uit van the Center for the Health Assessment of Mothers and Children of Salinas (CHAMACOS), de studie was onder leiding van Brenda Eskenazi, UC Berkeley professor in epidemiologie en moeder- en kindzorg.

De onderzoekers vonden dat voor elke verdubbeling van BPA niveaus er een geassocieerde afname van 0,13 microgram per deciliter was van het totale thyroxine (T4) bij vrouwen tijdens de zwangerschap, wat een hypothyroid effect suggereert. Bij pasgeboren jongens werd elke verdubbeling van BPA niveaus gekoppeld aan een 9,9 procent daling van het schildklier stimulerend hormoon (TSH) wat wijst op een hyperthyreoïdie effect.

“De meeste van de vrouwen en pasgeborenen in onze studie hadden schildklierhormoon niveaus van normale waardes. Maar toen we de impact van deze resultaten op bevolkingsniveau gingen beoordelen werden we bezorgd over een verschuiving in de spreiding dat van invloed is op de grensgevallen,” aldus studie hoofdauteur Jonathan Chevrier, onderzoeks-epidemioloog van het UC Berkeley’s Center for Environmental Research and Children’s Health (CERCH). “Bovendien beweren studies dat kleine veranderingen in het schildklier niveau, zelfs als ze binnen normale grenzen blijven, nog steeds een cognitieve werking kunnen hebben.

Het was niet duidelijk waarom er geen associatie met pasgeboren meisjes was gevonden maar onderzoek bij dieren kan aanwijzingen opleveren. Een studie bij neonatale ratten gaf een soortgelijke hyperthyroidic effect aan bij mannen maar niet bij vrouwen. Een andere studie wees uit dat vrouwelijke ratten, in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers, hogere niveaus hadden van een enzym dat belangrijk is bij het metaboliseren van BPA. Of datzelfde verband voor de mens ook geldt is nog niet duidelijk.

“Bovendien laten studies met knaagdieren steeds meer zien dat BPA verschillende effecten kunnen hebben bij mannen en vrouwen, met name in de ontwikkeling van de hersenen en het gedrag,” zei studie hoofdauteur Kim Harley, adjunct hoogleraar van volksgezondheid en adjunct directeur van CERCH.

De onderzoekers wezen er op dat in de afgelopen jaren diverse studies lagere schildklierhormoon niveaus gekoppeld hebben aan vertragingen in cognitieve en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. Twee jaar geleden vond dezelfde groep van UC Berkeley onderzoekers ook verbanden tussen PBDE’s (polygebromeerde difenyl ethers), een categorie van vlamvertragers, en veranderingen in de schildklierhormoon niveaus.

Ze waren ervan overtuigd dat BPA onafhankelijk van PBDE’s op het schildklierhormoon inwerkt omdat niveaus van de twee verbindingen niet gecorreleerd werden.

“Er is een goede reden om bezorgd te zijn over PBDE’s en BPA omdat beide verbindingen alomtegenwoordig zijn in onze omgeving,” aldus Harley. “Meer dan 90 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebben aantoonbare niveaus van BPA in hun urine en ongeveer 97 procent van inwoners van de VS hebben aantoonbare PBDE’s in hun bloed. Totdat we meer leren over de effecten die deze chemicaliën hebben op de menselijke gezondheid zou het zinvol zijn om voorzichtig te zijn met blootstelling en het te vermijden waar mogelijk, in het bijzonder voor diegenen die zwanger zijn.”

Categorieën BPA

Onderzoekers zien BPA effecten in de borstklieren van een aap

Deze studie draagt bij aan de toenemende bezorgdheid in de gezondheid m.b.t kunststof toevoegingen.

Een nieuwe studie laat zien dat foetale blootstelling aan de plastic additieven Bisfenol A, of BPA, melkklier ontwikkeling bij primaten verandert.

Dit onderzoek bewijst nog eens extra dat de chemische stof gezondheidsproblemen veroorzaakt in de mens en ondersteunt de bezorgdheid over het bijdragen aan borstkanker.

Vorige proeven op muizen hebben aangetoond dat lage doses van BPA de melkklier ontwikkeling verandert en dat deze subtiele veranderingen het risico van kanker bij mensen verhoogt, zegt Patricia Hunt, een geneticus aan de Washington State University’s School van moleculaire Biosciences. Sommigen betwijfelen de relevantie van deze bevindingen, maar hetzelfde ding vinden in een primaat model is eng en komt dan wel heel dichtbij.

Het onderzoek verschijnt in de meest recente werkzaamheden van de nationale Academies van Wetenschappen. Hunt en Tufts University School of Medicine onderzoekers Ana Soto en Carlos Sonnenschein — allemaal pioniers in onderzoek van de effecten van BPA — hielpen mee aan dit onderzoek van Catherine VandeVoort aan de Universiteit van Californië in Davis, waar deze studie werd uitgevoerd.

De Tuft onderzoekers vergeleken de structuur van pasgeboren borstklieren ten opzichte van BPA-blootgestelde en niet blootgestelde vrouwelijke Rhesus Macaques apen. Zwangere apen werden met een stuk fruit gevoed, welke een kleine hoeveelheid BPA bevatte, gedurende elke dag tijdens de zwangerschapsduur welke overeenkomt met het mens derde trimester van de zwangerschap, wat resulteert in bloedspiegels van BPA vergelijkbaar met die van vele Amerikanen vandaag de dag.

De onderzoekers vonden dat, bij de geboorte, de dichtheid van de borstklier toppen aanzienlijk verhoogd was in BPA-blootgestelde apen, en de algehele ontwikkeling van de melkklier meer gevorderd was in vergelijking met niet blootgestelde apen.

Eerdere studies in de Soto en Sonnenschein laboratoria hebben aangetoond dat indien men knaagdieren blootstelt aan kleine hoeveelheden van BPA, de melkklier ontwikkeling veranderen kan, en dit kan leiden tot pre-kanker en kanker afwijkend weefsel wanneer de dieren, die werden blootgesteld in de baarmoeder, de volwassen leeftijd bereiken.

De onderzoekers zeggen dat het onderzoek bij primaten vertrouwen geeft en dat de knaagdier melkklier mbt blootstelling aan chemische stoffen zoals BPA die zoogdier oestrogene activiteit verstoord, een betrouwbaar model is om verder te onderzoeken.

Categorieën BPA
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00