amalgaam - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Amalgaam vergiftiging

De laatste jaren is er veel onrust geweest over het gebruik van amalgaam vullingen en het risico van kwikvergiftiging met alle gevolgen van dien. Gelukkig komen er steeds meer biologische tandartsen die niet de kudde achter na lopen maar de gevaren inzien van amalgaam. Lijkt een beetje op de problemen rondom fluoride. In BelgiŽ wil de minister van Volksgezondheid zelfs fluor tabletten gaan verbieden. Dat fluor goed voor je tanden is zal niemand betwisten maar de nadelen kunnen groter zijn dat dit voordeel.

Je merkt op alle fronten dat mensen bewuster worden en kritischer gaan kijken naar zaken die vroeger als veilig werden gezien. Asbest is een bekend verhaal, een achterhaald kinkhoest vaccin werd vervangen door een beter alternatief en ook aspartaam wordt steeds meer aangevallen. Wil je je lichaam zuiveren van kwik, lood of cadmium dan kun je eens gaan verdiepen in natuur produkten zoals gerstegras, spirulina en chlorella die veel chlorophyl (een door fotosynthese verkregen stof met een zeer sterke ontgiftingskracht van zware metalen) bevatten.

Aan het eind van de 70-er jaren kwam deze chlorophyl in de belangstelling te staan. Vooral de effektieve ontgiftiging van zware metalen door chlorophylrijke planten heeft de aandacht getrokken. Zo werd o.a. bij een Japanse studie gevonden dat door supplementering met de chlorophylrijke chlorella-algen bij dieren met cadmiumvergiftiging, de cadmiumuitscheiding via de ontlasting verdrievoudigde en via de urine verzevenvoudigde (14). Bij een andere studie bleek dat wanneer aan de voeding van biergist dodelijke hoeveelheden van kwik, koper, cadmium en PCB's werden toegevoegd, de biergist toch blijft leven wanneer gelijktijdig chlorella gegeven wordt. Ook ontgiftiging van andere zware metalen (o.a. lood en uranium) door chlorella werd aangetoond (15).

Kort na deze onderzoeken met chlorella werden door Biotics Research Corporation uit Texas studies verricht naar een andere chlorophylrijke alg: Spirulina. Men kwam tot de conclusie dat het niet de veelzijdige voedingswaarde en nutrientendichtheid van spirulina was die therapeutisch gezien het meest interessant was, maar de rijkdom aan chlorophyl. Met name het aktieve deel uit chlorophyl, de porphyrine-ring, bleek veelbelovende eigenschappen te hebben, waarbij net als bij chlorella een sterke binding (chelatie) van zware metalen gevonden werd.

Er zijn voor en tegenstanders van amalgaam maar je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen wat zwevend kwik (tandenknarsen, slijtage) in de lichaam kan aanrichten. Volgens de gezondheidsraad valt het allemaal wel mee.....

Kwik uit vis zit gebonden aan een methyl groep. Dit is heel toxisch maar wordt gelukkig slecht opgenomen. Kwik uit amalgaam komt vrij als metallisch kwik, dat naar de darm gaat en daar alsnog gemethyleerd wordt. Echter veel erger is het kwik dat in damp vorm voor 80% opgenomen wordt in de longen en zo in het bloed terecht komt. Voorkeurs plaatsen voor dit kwik zijn de slijmvliezen en hersenweefsel (Bron NBT.nl)

Ron

Hieronder nog wat extra referenties en informatie over de biologische tandartsen


Wat krijgen we dagelijks binnen aan kwik?

Amalgaam gebit = 3.0-17.0 Ķg/dag (Hg vapor)
Vis en zeeprodukten = 2.3 Ķg/dag (methyl mercury)
Andere voeding = 0.3 Ķg/dag (inorganic Hg)
Lucht en water = verwaarloosbaar

Bron: IAOMT


Wetenschappelijk bewijs tegen amalgaam

Dental amalgam has been controversial ever since it was introduced, early in the
nineteenth century, because of its mercury content. People of the Napoleonic era knew full
well that mercury was poisonous, and the best that anyone has ever claimed about amalgam
is that the mercury exposure may be too small to hurt anyone. Over time, though, a great
body of evidence has accumulated showing that mercury is release from amalgam in
significant quantities, that it spreads around the body, including from mother to fetus, and
that the exposure causes physiological harm. A growing number of dentists, physicians,
researchers, citizen activists, politicians, and regulators have come to the conclusion that the
time has come to consign amalgam to the “dustbin of history.” This article will sketch out
the main points of the scientific case against amalgam

Download rapport

 

Release from Amalgams Actually Measured

Even with the lowest level, 4 to 5 micrograms of mercury released per cm2, the level is considerably higher than that “estimated” by pro-amalgam supporters who testified before Congressional committees that the average amalgam released 0.03 micrograms Hg per day. This is about 133 to 667 times higher than the estimated 0.03. These values were obtained with the amalgams in a sealed container under 10 ml of water at room temperature of 23oC with no agitation or abrasion. Therefore, these values must therefore be considered the minimum amount of mercury that could be emitted from these small amalgams. Assuming the amalgams are 50% mercury and the emission of 5 micrograms Hg/day then it would take 182 years to lose all of the mercury if the rate stayed consistent. At 20 micrograms per day the time would be 45 years. Considering that 80% of inhaled mercury is retained in the human body for some extended period of time it is obvious that dental amalgams would be one of the major contributors to human mercury body burden.

Lees verder


Zit inderdaad tussen de oren ! Namelijk in je gebit

Many people have been told their health problems are all in their head because their symptoms or diseases have no medically known cause or treatment. Dr. Huggins has discovered that dental toxicity due to mercury in amalgam fillings is the cause of many of these unexplained diseases and symptoms. Other standard dental practices such as root canals have also been shown to contribute to many health issues that the medical community has no explaination for.

http://www.hugginsappliedhealing.com/index.php


Poison in Your Dentist's Office

The California Occupational Health and Safety Standards Board (OSHSB) rakes the California Dental Association over the coals and calls for dental personnel damaged by excessive exposure to toxic mercury to contact them regarding their employer's compliance with OSHA laws.


The Beautiful Truth - de amalgaam leugen

Kwik staat op nr 2 op de lijst van meest toxische stoffen (op nr 1 arsenicum, nr 3 is lood) in de wereld. Volgens de tandartsorganisaties kan deze neurotoxische stof alleen kwaad als hij in vis zit of vrijkomt in het milieu. Zoals je kunt zien komen er wel degelijk hoge waardes aan kwikdampen vrij bij het kauwen. Deze leugen wordt nu al volgehouden vanaf 1826. Neurotoxische metalen zijn nooit veilig. De dosis die je dagelijks binnenkrijgt met je gebit is vele malen hoger dan je binnenkrijgt via vis. Zware metalen horen niet in het gebit, en zeker niet in de buurt van je hersenen. Controleer je lichaam op kwikwaardes en maak dan een keuze. En weet ook dat vele goedkope kronen uit China lood kunnen bevatten, de combi van lood en kwik is nog schadelijker voor de hersenen. Amalgaam is een goedkope oplossing, that's all.

Langdurige blootstelling aan lood en loodverbindingen kan hersenbeschadigingen veroorzaken en tot bijvoorbeeld dementie leiden. Om die reden is het niet meer toegestaan lood te gebruiken voor waterleidingen.

Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig. Vroeger werd kalomel (of calomel) wel in de geneeskunde gebruikt. Metallisch kwik heeft bij kamertemperatuur een hoge dampdruk (=dampspanning). Daardoor kan een concentratie van enkele malen de MAC-waarde worden bereikt in een afgesloten ruimte. Metallisch kwik wordt bij ingestie doorgaans niet goed opgenomen, maar de damp die bij inademen in de longen komt wordt voor 80% geabsorbeerd en is erg giftig. Kwik kan ernstige schade aanrichten in de hersenen en het zenuwstelsel, de lever en de nieren. Het is wel mogelijk dat ingestie bijvoorbeeld van grotere hoeveelheden fijn verdeeld kwik, ook een grotere opname kan veroorzaken in bepaalde gevallen. Bij herhaaldelijke blootstelling kan kwik zich ophopen in het lichaam. Metallisch kwik kan in het lichaam worden geoxideerd en worden omgezet in de gevaarlijker geÔoniseerde vorm.

In het bloed wordt kwik geoxideerd. Zolang deze oxidatie nog niet volledig is, kan het opgeloste kwik de hersen- en placentabarriŤre passeren. Als oxidatie plaatsvindt in de hersenen of placenta is de weg terug naar de bloedbaan vrijwel afgesloten en stapelt het kwik zich in de hersenen of foetus op. Het kwik in de nieren wordt gebonden aan eiwitten. Bij langdurige kwikbelasting kan de capaciteit van deze eiwitten overschreden worden waardoor kwik schade kan aanrichten in de nier. Via de urine wordt uiteindelijk 90% van het opgenomen kwik weer uitgescheiden.

Ron


Amalgaam gelinkt aan gehoorverlies

In a new article, authors Janet Rothwell and Paul Boyd, of the University of Manchester, UK, show amalgam effects in an area that has not previously gained much attention:

Abstract
In this study we investigated the effects of amalgam dental fillings on auditory thresholds.

The results suggest an association between more amalgam fillings and poorer thresholds at higher frequencies, which could contribute to presbyacusis in developed countries. This provides further argument for the use of amalgams to be phased out where suitable alternatives exist.

Rothwell, Janet A. and Boyd, Paul J.(2008) 'Amalgam dental fillings and hearing loss', International Journal of Audiology,47:12,770 - 776


Vergiftiging door kwikvullingen

Sinds meer dan 160 jaar is in de tandheelkunde als favoriet vulmateriaal 'zilver' amalgaam gebruikt dat gemiddeld 50% kwik bevat. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft medisch onderzoek aangetoond dat het kwik voortdurend uit de vullingen lekt en in de vorm van damp via de ademhalingslucht wordt ingeademd. Vervolgens wordt het kwik geabsorbeerd in de weefsels van het lichaam, geoxideerd tot geÔoniseerd Hg en uiteindelijk wordt het covalent gebonden aan de eiwitten van de cel. Proeven met mensen en dieren demonstreren dat de opname en distributie van amalgaamkwik significant is en dat het amalgaam in het gebit de belangrijkste bron van kwikbelasting in het menselijk lichaam is. [Recente research t.a.v. de pathofysiologische effecten van amalgaam richt zich op het immuunsysteem, de nieren, de orale- en darmbacteriŽn, de voortplantingsorganen en het centrale zenuwstelsel]. De feiten uit onderzoek wijzen bepaald niet in de richting van veiligheid van amalgaam.

http://www.nvbt.nl/hot-metalen5.html


Sanering

Ik ben destijds wezen saneren in duitsland daar zijn ook top (tand) artsen. Begin met Chlorella te slikken en de dag voor tijdens en na verwijdering flink overdoseren. Neem flink wat aloevera sap en cardiuus marianus C30 of LM ( homeopaat), selenium, mariadistel en het allerbelangrijkste die iedereen vergeet Ester C die bind namelijk de zwaarmetalen (blijkt uit alle wetenschappelijke studies op pubmed). Ook Barley Grass is een hele goede asborberend goedje bij zware metalen, net zoals groene groenten!

Martin


Autisme - mercury testing and detoxification protocols

http://labinterpretation.com/audio/by/album/mercury_testing_and_detoxification_protocols

 

Amalgam illness

A wide variety of debilitating and supposedly incurable conditions may actually be due to chronic mercury poisoning. Mercury poisoning can be easily cured if it is recognized. These conditions are seldom cured because mercury poisoning is believed to be rare. It is not. It is quite common. Thus, many people suffer needlessly. Many of today's "mystery syndromes" that physicians don't know how to treat at all - fibromyalgia, chronic fatigue, anorexia, recurrent depression - aren't mystery syndromes. They are just mercury poisoning. Treating them as mercury poisoning cures them, while the usual treatments are seldom effective in the long term. This book gives practical guidance on how to tell if you really have chronic mercury poisoning or some other problem. If mercury poisoning is your problem, the book tells you how to get the mercury out of your body, and how to feel good while you do that.  Sections also explain how the scientific literature shows many people must be getting poisoned by their amalgam fillings, why such a regulatory blunder occurred, and how the debate between "mainstream" and "alternative" medicine makes it more difficult for you to get the medical help you need. Most of the book is devoted to what you can do to treat the symptoms of amalgam illness while you get rid of your mercury. The treatment section gives step by step directions to figure out exactly what mercury is doing to you and how to fix it. You can feel better soon. This book tells you how. Amalgam Illness: Diagnosis and Treatment was written by a research chemist who himself got mercury poisoning from his amalgam dental fillings. He found that there was no suitable educational material for either the patient or the physician. Knowing how much people can suffer from this condition, he wrote this book to help them get well fast.

http://www.noamalgam.com/


Methylmercury warning

Recent studies hint that exposure to the toxic chemicals, such as methylmercury can cause harm at levels previously considered safe. A new analysis of the epidemiological evidence in the International Journal of Environment and Health, suggests that we should take a precautionary approach to this and similar compounds to protect unborn children from irreversible brain damage. Philippe Grandjean of the Department of Environmental Health at Harvard School of Public Health, in Boston, and the University of Southern Denmark in Odense, explains that the causes of suboptimal and abnormal mental development are mostly unknown. However, severe exposure to pollutants during the development of the growing fetus can cause problems that become apparent as brain functions develop - and ultimately decline - in later life. Critically, much smaller doses of chemicals, such as the neurotoxic compound methylmercury, can harm the developing brain to a much greater extent than the adult brain.

Methylmercury is a chemical compound formed in the environment from released mercury. Unfortunately, the methylmercury can be transported quickly around the body and may enter the brain. Serious problems will ensue if important developmental processes are blocked as there will be only one chance for the brain to develop. The researchers point out that until recently research into the effects of pollutants on the brain has been clouded by the lack of information on actual exposure. Moreover, finding a direct link between specific problems with the brain and exposure relies on statistical, or epidemiological, analysis rather than case-by-case understanding. The researchers say that neurodevelopmental disorders of possible environmental origin affect between 5% and 10% of babies born worldwide, leading to dyslexia, mental retardation, attention deficit/hyperactivity disorder, cerebral palsy, and autism. The toxicity of methylmercury is well known, but the researchers believe that the medical world has underestimated the risk of brain damage associated with exposure to this compound as well as numerous others. Professor Grandjean emphasizes that little research has been carried out into the effects of other neurotoxic chemicals. "Until there is enough evidence to rule out effects of certain chemicals on the developing nervous system, a cautious approach would involve strict regulation of suspected developmental neurotoxicants and prudent counseling of expectant mothers regarding exposures to untested substances," the researchers conclude.


Video - My life was saved when Dr El-Essawy removed my amalgam fillings


Amalgaamtoxiciteit neutraliseren en elimineren

Hoe kan het lichaam zich op een natuurlijke wijze ontdoen van het kwik of amalgaam en hoe kan de orthomoleculaire geneeskunde dit proces activeren ?

http://www.amalgaam.be/pdf/VIOW2detoxFache.pdf


Noorwegen verbiedt Amalgaam - Nederland slaapt gewoon door

Official BAN on the use of mercury in products in Norway - including dental amalgam

On 21 December 2007 the Norwegian Ministry of the Environment announced a ban on the use of mercury in products in Norway, including dental amalgam, that is to take effect on 1 January 2008.

ß 2-6. Mercury and mercury compounds

It is prohibited to produce, import, export, sell or use materials/substances or material combinations that contain mercury or mercury compounds.

It is prohibited to produce, import, export or sell finished products that contain mercury or mercury compounds.

The prohibitions in the first and second paragraphs do not include mercury that is naturally contained in coal, ore, or ore concentrations.

The prohibitions in the first and second paragraphs also do not include packaging, batteries, components in motor vehicles or electric and electronic products and equipment that are covered by the ßß 3-11, 3-13 to 3-15 and 3-17 to 3-19 of this regulation.

The bans in the first and second paragraphs do not cover materials/substances/combinations and finished products where the content of mercury or mercury compounds is lower than 0.001 per cent by weight. The prohibition in the first paragraph does not apply to tiomersal as preservative in vaccines.

Until 31 December 2010, the prohibition in the first paragraph  does not apply to:

a) amalgam used in dental treatment for patients that must be treated under anesthesia or who are allergic to ingredients in other dental filling materials

b) contact materials in welding machines.

The prohibition in the second paragraph includes mercury thermometers for analyzing and research purposes.

Until 31 December 2010, the prohibition in the second paragraph does not apply to polarografer.

The amendment goes into effect on 1 January 2008.

Comment to the regulation.
For all instances where the use of dental materials under ß 2-6, paragraph
7 a) are under consideration, the National Clinical Guideline for the Use of Dental Filling Materials issued by the Directorate for Health and Social Welfare should be respected.

www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/
Forbyr-kvikksolv-i-produkter.html?id=495138

 


Video - Amalgams & Mercury causes Autism ASD brain degeneration

Amazing video illustrating with actual images of brain fibers being destroyed by mercury (the 2nd most toxic substance in our planet... There is NO healthy dose of mercury!!!). Amazing 3d imagine, from Univiersity of Calgary Medical School {Canada} this is a MUST WATCH!!! also be sure to see www.iaomtg.org and www.noamalgam.com and www.neuraltherapy.com and www.mercuryexposure.org and www.generationrescue.org


Commission launches consultation processes on dental amalgam and alternative dental restoration materials

The European Commission launched today consultation processes on two scientific opinions on dental amalgam and alternatives. The two consultations will run until February 22, 2008.

Safety of dental amalgam

On November 29, 2007 the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) adopted a preliminary report on the safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users.

SCENIHR concluded that dental amalgam is an effective restorative material and may be considered the material of choice for some restorations. While some local adverse effects are seen, the incidence is low and usually readily managed. However, the current use of dental amalgam does not pose a risk to health apart from allergic reactions. The main exposure to mercury in individuals with amalgam restorations occurs during the placement or removal of fillings. There is no clinical justification for removing clinically satisfactory amalgam restorations, except in patients allergic to amalgam constituents. The mercury release during placement and removal also results in exposure of the dental personnel. However, this may be minimized by the use of appropriate clinical techniques.

According to SCENIHR, alternative materials are not without clinical limitations and toxicological hazards. Allergies to some of these substances have been reported, both in patients and in dental personnel. Available scientific data concerning exposure to these substances are limited. The use of these substances has revealed little evidence of clinically significant adverse events. Overall, SCENIHR concluded that dental health can be adequately ensured by both types of material. All materials are considered safe to use
and they are all associated with very low rates of local adverse effects with no evidence of systemic disease.

Indirect health effects

On November 29, 2007 the Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) adopted a preliminary report on the environmental risks and indirect health effects of mercury in dental amalgam. SCHER concluded that environmental risks and indirect exposure of humans to methylmercury (from emissions due to use of dental amalgam)
are much lower than tolerable limits indicating a low risk for serious health effects. However, existing information is too limited to assess the environmental risks and indirect health effects from use of mercury in dental amalgam. Methylmercury is the most toxic type of mercury. SCHER also concluded that on the environmental risk, the available information on toxic effects of alternatives is too limited for conducting a proper comparative assessment of amalgam and its alternatives. Both preliminary reports are published on the web and stakeholders are invited to comment through an online consultation aiming to gather feedback on SCENIHR's and SCHER's scientific findings.

For more information on the SCENIHR opinion, and the online consultation, please visit:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_cons_07_en.htm

For more information on the SCHER opinion, and the online consultation, please visit:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_cons_02_en.htm


Luxemburg: Stop gebruik van kwik - amalgaam in de mond !

10 november 2007 heeft Luxemburgse vereniging AKUT via de IAOMT (International Academy of Oral Medecine and Toxicology) en via de gespecialiseerde wetenschappers die zich bezighouden met de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van kwik, een oproep gedaan tot het verbieden van amalgaam in de tandheelkunde; dit in aanwezigheid van het Luxemburgse Ministerie van Volksgezondheid.

Een Europese strijd: het gebruikte materiaal bevat ongeveer 50% kwik wat continue ontsnapt, wat zich vervolgens ophoopt in de organen, met name in het hoofd en in de placenta. In Frankrijk heeft Dr Jaen-Jacques Melet 15 jaar geleden het alarm over de ernst van de hieruit komende gezondheidsproblemen gegeven. Recente wetenschappelijke gegevens hebben ervoor gezorgd dat er een serieuze bewustzijn van dit probleem is ontstaan. Wat Europa betreft: zij hebben een start gemaakt met een communautaire strategie betreffende het kwik: het objectief is de bevolking in Europa minder bloot te stellen aan kwik. Op dit moment is in de ontwikkelde landen het amalgaam wat gebruikt wordt bij de tandarts de eerste bron van blootstelling aan kwik. Europa dient te overwegen het gebruik van amalgaan op basis van kwik volledig te stoppen; de beslissing wordt eind december 2007 genomen.

Dr. Marios Matsakis, rapporteur van de resolutie met betrekking tot de EU-strategie van gebruik van kwik ligt toe: ' het is onacceptabel (….) door te gaan met het gebruik van een substantie in de monden van de EU-burgers ,die zo giftig is, als er andere alternatieven bestaan met minder risico…''. Zweden heeft al in 1999 besloten het gebruik van amalgaan in de tandheelkunde niet meer te vergoeden: in dit land wordt het dan ook zo goed als niet meer gebruikt. De conclusie van het Zweedse rapport: ' wetende dat kwik een gif is wat vele gezondheidsproblemen kan veroorzaken op diverse niveaus van de cellen (….), dan dient amalgaam zo snel mogelijk verboden worden om medicale redenen'.

Toxicochimiste, President van de Vereniging Toxicologie Chimie de Paris Andrť PICOT verzoekt dan ook om onderstaande petitie te ondertekenen:

www.akut.lu/appeal.htm

Akut asbl
137, rue de MŁhlenbach
L - 2168 Luxembourg
Tťl.: 22 33 75
Fax: 22 28 73
E-mail: info@akut.lu

Nederlands, Spaans, Frans, Duits, Italiaans…..

Via : www.plurie-nature.com

xxx


Video - Kwik is uiterst giftig


Video - Amalgam fillings in your mouth are poisoning you


Video - Poison in Your Mouth

<

Een schokkende BBC documentaire over kwik vullingen....... uiteraard weer compleet genegeerd door overheden en de tandartsscene die nog altijd het gevaar van lekkende vullingen bagataliseert...... wordt amalgaam de nieuwe asbest?

Ron


Zweeds rapport naar effect van lekkende amalgaam vullingen

It has been established that mercury is released from amalgam fillings and that the
amount of mercury which passes through the human body is sometimes very high.
For a person with all occlusal surfaces filled with amalgam the excretion was 100
times the mean intake of total mercury from the normal Swedish diet
.

Today there are sophisticated and sensitive analysis methods for mercury and, therefore,
mercury can be detected in almost all parts of the human body. Although there are
hundreds of articles published dealing with mercury in amalgam further studies are
required on the uptake or on the toxic effects of mercury from amalgam in the
human biological system. The Swedish Socialstyrelsen has decided that amalgam
shall not be used as a tooth filling material for young individuals. However, the
middle aged and elderly people still have old amalgam fillings continously leaking
mercury which means that the problem has not yet ended.

It is also established that mercury from amalgam is spread to the environment, for
example, into the sewage system. Restrictions on the use of mercury have been
introduced and discussions are on-going concerning how to handle existing
mercury in a safe way, for example, by storing mercury in specially prepared rock
shelters. Compared with this, the opinion that the only currently safe place to stoore
mercury is in our teeth as amalgam fillings is rather bewildering.

With this in mind, it is not difficult to understand why people are confused and
even afraid of having mercury in their teeth. This in itself may be reason enough to
ban amalgam from use in dental care.

http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/bitstream/2077/4201/1/ah1998_02.pdf


Wat doet kwik met hersenneuronen ?

Nog steeds overtuigd dat kwik in amalgaam geen gevaar is voor je hersenen, kijk dan maar eens naar dit fimpje van de Canadese universiteit in Calgary.

http://commons.ucalgary.ca/showcase/curtains.php?src=
http://apollo.ucalgary.ca/mercury/movies/Lor2_QTS_300kb_QD.mov&
screenwidth=320&screenheight=256


Nogmaals: Kwik is erg giftig !!!!

Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig. Kwik kan ernstige schade aanrichten in de hersenen en het zenuwstelsel, de lever en de nieren.

Kwik zit in griepvaccins, amalgaam vullingen (zilverkleurige vullingen), in spaarlampen en TL lampen.

De Nederlandse overheid staat nog altijd toe dat er kwik bronnen in het lichaam worden geplaatst terwijl men schijnheilig kwik in thermometers verbiedt vanwege de schade voor het milieu, alsof wijzelf niet belangrijk zijn.

Geen krant of TV programma in Nederland die dit aan de kaak stelt. Nederland, het is tijd om wakker te worden, het is de industrie die u ziek maakt met chemische toevoegingen, zware metalen, pesticides, luchtvervuiling, bodemvervuiling, waterverontreiniging, fastfood, sigaretten, alcohol.

Maak van je lichaam geen gifbelt, je leven is te kostbaar !

Ron


Video - Mercury Toxicity & Autism

http://www.youtube.com/watch?v=RbcngSD0K90
http://www.youtube.com/watch?v=7v0s8XHFSBo
http://www.youtube.com/watch?v=7jwnYTgToiA

Dr. Boyd Haley is a professor and chair of the chemistry department at the University of Kentucky. In this interview, Dr. Haley discusses mercury toxicity as a causal factor in Autism. He also discusses the two primary sources of mercury toxicity: vaccines & dental amalgams.

Source: F.A.I.R. Autism Media
http://www.autismmedia.org

Vaccine Information and Awareness sites:
http://thinktwice.com/
http://www.vaclib.org/
http://www.whale.to/vaccines.html


Video - Amalgam filling and muscle weakness

Another reason to avoid amalgam fillings. Teeth contain nerve sensors that are sensitive to pressure and are directly connected to areas of the brain that control bite muscles. In this case an amalgam filling irritated sensors and resulted in muscle weakness which is abolished by increasing pressure on the tooth. Weak muscles predispose to injury. More information on this and similar cases on :

http://www.naturality.org.uk


Video - the dangers of root canal therapy

A short trailer of the fully referenced one hour documentary about the dangers of Root Canal therapy and the dental professions arrogant refusal to acknowledge the published science. At

www.lammag.com and www.bcd.com.au


Grote studie naar invloed amalgaam op neurologische ontwikkeling kinderen in VS

University of Rochester Medical Center

Most Comprehensive Study of Mercury in Dental Fillings Begins

The presence of mercury in dental amalgams, or fillings, is relatively common knowledge; however, whether its presence affects the neurological system is a debate that has been ongoing for 150 years. A new study beginning in less than a week will – for the first time – study whether prenatal exposure to mercury vapor from fillings affects neurological development.

The presence of mercury in dental amalgams, or fillings, is relatively common knowledge; however, whether its presence affects the neurological system is a debate that has been ongoing for 150 years. A new study beginning in less than a week will – for the first time – study whether prenatal exposure to mercury vapor from fillings affects neurological development. 

As part of the world’s longest-running study of the health effects of low levels of mercury exposure, Gene Watson, D.D.S, Ph.D., an associate professor in the Eastman Department of Dentistry at the University of Rochester Medical Center, will begin an almost $3 million, National Institutes of Health-funded study on prenatal exposure to mercury from dental amalgams or fillings. Watson will collect hair samples from children in the Indian Ocean island nation the Seychelles, who were enrolled in a study in 2001 to determine
their exposure to methyl mercury from fish and other seafood. He will also record how many fillings the children have and how many and which surfaces of the teeth they cover as an indication of exposure to mercury vapor.

Because these children were enrolled prior to their birth, more information is available than any previous mercury/dental filling study. “This study can go back prenatally because we know what the mother’s dental history was prior to and during the pregnancy,” said Watson, who is also an associate professor in the Department of Environmental Medicine and the Department of Pharmacology and Physiology. “Little is known about detrimental effects of early exposure, and we need to examine this because studies suggest the
developing brain is more susceptible to mercury than the adult brain.” Earlier studies on postnatal mercury vapor from dental fillings showed no significant effect on children’s neurological function. While
comprehensive, those studies did not examine whether children may have been exposed through their mother’s dental work while still in the womb.

“Comprehensive studies like these are impossible without cross-departmental collaboration. Dr. Watson’s work will add another important layer to understanding the impact of prenatal exposure to mercurythat he and the Eastman Dental Center are uniquely able to provide,” said Cyril Meyerowitz, B.D.S, M.S., chair of the Eastman Department of Dentistry.

This study expands on knowledge gathered in the Seychelles on the neurological effects of methyl mercury by a group of researchers at the University of Rochester Medical Center, including Philip W. Davidson, Ph.D., a senior investigator and professor of Pediatrics. The team has not found any ill effects of low level mercury exposure. Davidson said this new study is integral to further understanding the potential impact of all environmental exposures of methyl mercury.

“It’s the only study ever conceived where we’ll be able to look at exposure in the main ways people are exposed to mercury – fish and seafood, and dental amalgams” Davidson said. “No one has ever done this before.”

History

Mercury has been known to have detrimental effects on the nervous system for centuries; however, it wasn’t until an environmental disaster in Minamata, Japan, that the world began to take notice of prenatal methyl mercury poisoning. In the mid-1950s, heavy mercury pollution in Minamata Bay contaminated seafood the community ate as a major source of food. Thousands of people were poisoned to varying degrees, and many children born of mothers who were exposed to methyl mercury were also affected – even if their mothers didn’t show any obvious signs of poisoning themselves. The children’s symptoms ranged from speech delay to mental retardation.

During a series of poor harvests in Iraq in the late 1960s and early 1970s, the Iraqi government bought cheap seed treated with a mercury-based fungicide to give to their people for farming. However, much of the seed arrived too late to be planted, so against orders not to eat it, the seed was ground and eaten. Thousands of people became ill. Much of the grain was dumped in ditches and beside rivers after it was pinpointed as the cause of the poisoning. From there, it entered the food chain again through poisoned fish and birds. As many as 20,000 people were poisoned and half of those died. The team at the University of Rochester Medical Center, including Gary Myers, M.D., a pediatric neurologist and a senior member of the team of researchers studying Seychelles, began its studies of mercury with this tragedy.

The two incidents together showed that levels of exposure that had little or no effect on a mother can seriously damage her fetus’s developing brain and they inspired the University of Rochester team to find the ideal population to study prenatal exposure to mercury. The team chose Seychelles for two main reasons – the fish consumed there have an average level of mercury and mothers eat 12 meals of fish each week (much higher than the average American). Since 1989, 779 children have been followed and no adverse effects on developmental outcomes were attributed to prenatal exposure to mercury in seafood. Studies on these and other children in Seychelles are ongoing.

http://www.fonteine.com/amalgaan_vergiftiging.html


Video - Dental Fillings/Mercury Amalgams - Stan Kurtz


Kwik in Europa in de ban - Amalgaam gaat verdwijnen !

Bart Staes, europarlementariŽr voor GroenLinks en het Vlaamse Groen! is ingenomen met de stemming over het uitfaseren van al het gebruik van kwik in de Europese Unie. De export van kwik wordt vanaf 2010 volledig aan banden gelegd. De EU is de grootste exporteur van kwik ter wereld.

Het besluit betekent onder meer dat aan het eind van 2007 in Europa geen kwik meer mag worden gebruikt in amalgaam dat tandartsen gebruiken voor vullingen van tanden en kiezen. Niet zo zeer vanwege gezondheidsrisico's, die zijn te verwaarlozen volgens wetenschappers, omdat amalgaam geen organisch kwik bevat maar kwikdamp. Milieu-aspecten spelen bij het verbod op kwik in amalgaam de hoofdrol.

Milieuzorgen
Voor het produceren van amalgaam zijn enorme hoeveelheden kwik nodig en vooral de opslag daarvan baart zorgen. Er zijn bovendien prima, weliswaar duurdere alternatieven voor amalgaam. De Europese Unie gaat ook meebetalen om het gebruik van amalgaam in ontwikkelingslanden tegen te gaan.

“Ook producenten van vetverwijderaars en chloor zullen driftig op zoek moeten gaan naar een vervangingsmiddel voor het vele kwik dat zij gebruiken,” aldus Staes. Het gebruik van het hoogst giftige kwik in fabrieken voor dergelijke schoonmaakmiddelen en bij de chloorproductie moet in 2010 definitief beŽindigd worden.

Er is ťťn uitzondering gemaakt. Producenten van antieke barometers mogen gebruik blijven maken van kwik. Zij verwerken hergebruikt kwik uit laboratoria en ingezamelde verouderde koortsthermometers en voor deze producenten is vooralsnog geen alternatief beschikbaar.

Bron: GroenLinks


Amalgaam problemen erfelijk?
Genetische aanleg en afbouw van zware metalen (tandartsmetalen, amalgaam)

De genetische tests, gekoppeld met functionele diagnostiek maken gerichte ontgifting van het lichaam mogelijk.

∑ waarom worden amalgaamvullingen door velen niet verdragen?
∑ waarom leidt deze onverdraagzaamheid vaak tot het onstaan van chronische ziekten?
∑ Een van de hoofdreden is een ieders genetische aanleg.

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde
De vereniging stelt zich tot doel biologisch gerichte geneeswijzen en het gebruik van biologisch goed verdraagbare materialen in de tandheelkunde te bevorderen.
Voorop staat een behandeling met lichaamsvriendelijke materialen, waarbij het lichaam zo min mogelijk door de tandheelkundige ingrepen wordt belast. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde additieve geneeswijzen. Hiermee worden bedoeld: Homeopathie, Acupunctuur etc. Er kan dan voor de patiŽnt een individueel passend behandelplan worden gemaakt op biologische grondslag.
In de praktijk komt het er op neer, dat het gewone tandartsen zijn met een kritische kijk op de gebruikte tandheelkundige materialen en behandelmethodieken.

Heeft amalgaam medisch gezien nog bestaansrecht? - Amalgaam als stressfactor
Boven het voornaamste vulmiddel in de tandheelkunde, het amalgaam, pakken zich donkere wolken samen. Met name het kwik, dat 50% van de legering uitmaakt, blijkt door diverse fysische processen in de mondholte in niet-gebonden vorm in de vulling aanwezig. Transport in het lichaam en daaropvolgende depotvorming zou verantwoordelijk zijn voor een scala van klachten. Een overzicht wordt gegeven van de huidige stand van zaken. Ook in de reguliere biomedische literatuur wordt steeds meer aandacht besteed aan deze negatieve invloed van amalgaam op het fysiologisch functioneren.

Amalgaam vullingen en uw gezondheid
Amalgaam is een mengsel van zware metalen, dat sinds 1830 gebruikt wordt om gaatjes in het menselijk gebit te vullen. Er is gebruik gemaakt van de eigenschap van kwik, dat bij kamertemperatuur andere metalen in zich opneemt. Daarbij wordt zoveel opgelost dat het kwik letterlijk stijf staat van andere zware metalen. Er ontstaat een pasta, die in de kies wordt gedrukt. In de periode daarna verdampt het kwik, waardoor de kwikpasta harder wordt en gedurende langere tijd functioneel blijft. Hoe harder de kwikpasta, hoe minder kwik er vrijkomt. Door de jaren heen is het mengsel aangepast door andere metalen, en in andere verhoudingen, te gebruiken. Er zijn momenteel een aantal soorten amalgaam in gebruik, doch het hoofdbestanddeel is altijd kwik (ruim 50%) gebleven, met daarin o.a. opgelost de metalen zilver, koper, tin en zink. De hoeveelheid kwik in ťťn vulling is voldoende om een mens te doden!

Allergisch voor metalen in de mond
Prof. Feilzer: We kijken in een grote zwarte doos, meer onderzoek is nodig
Metalen in het menselijk lichaam kunnen een allergie veroorzaken. Zo is 10 tot 15 procent van de vrouwen overgevoelig voor nikkel, een bestanddeel van roestvast staal. Nikkel is soms ook terug te vinden in kronen en bruggen, stents voor vernauwde kransslagaders, kunstknieŽn en -heupen en in metalen clips op lekkende bloedvaten. „Hier ligt een terrein braak waar we nog weinig van weten.” Prof. dr. Albert J. Feilzer, hoogleraar tandheelkundige materiaalwetenschappen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), doet sinds 2,5 jaar onderzoek naar metaalallergie. Hij heeft zich in de materie verdiept naar aanleiding van vragen van collega-tandartsen. Zij zien in hun spreekkamer een groeiend aantal patiŽnten dat zijn ziekte of klacht in verband brengt met bijvoorbeeld kwik dat vrijkomt uit een amalgaamvulling. De patiŽnten vragen hun tandarts vervolgens „alles eruit te halen.” Zo’n verzoek stoelt niet zelden op een diagnose van een alternatieve genezer. Ook gebeurt het geregeld dat patiŽnten de tandartspraktijk binnenstappen met een stapel printjes van websites waarop hun problemen uit de doeken worden gedaan.

http://www.refdag.nl/artikel/1234869/Allergisch+voor+metalen+in+de+mond.html

Ophoping van tandheelkundig kwik in de hersenen
"Dr. David Eggleston is een tandarts in CaliforniŽ. Tot zijn cliŽnten behoort ook
Tom Cruise. Zijn minder  in het oog lopend werk bracht hem naar het provinciale
mortuarium om de relatie tussen tandheelkundig kwik en de hersenen van de doden
te bestuderen. Eggleston heeft maandenlang de onderzoeksverslagen bestudeerd
en ontdekte dat kwik uit amalgaamvullingen zich niet enkel ophoopt   in de hersenen
maar dat dit gif ook nog eens 40 jaar lang in de schedel blijft zitten".

Stichting amalgaamvrij Nederland
Bovengenoemde stichting houdt zich bezig met het geven van voorlichting over de negatieve gezondheidseffekten van zware metalen in vullingen voor tanden en kiezen en de negatieve effecten van wortelkanaalbehandelingen en wortelpuntbehandelingen. Stichting Amalgaamvrij Nederland (SAN) adviseert bij amalgaamverwijdering en kwikontgifting. Verder wijst SAN op de gezondheids gevolgen van palladium, zilver, rvs en waarschuwt tegen de combinatie goud-amalgaam, rvs-amalgaam, palladium-amalgaam etc. SAN verzoekt de minister van volksgezondheid een nationaal verbod in te stellen tegen het gebruik van kwikhoudende vullingen in de tandheelkunde.

Kwik import verboden maar niet voor vullingen
Het is helaas een feit dat de Nederlandse wetgeving volkomen hypocriet is ten aanzien van kwik. In b.v. thermometers is kwikimport verboden sinds 1 januari 2000, maar de import van kwik voor amalgaamvullingen is nog steeds toegestaan (3 tot 5 ton per jaar), waardoor miljoenen mensen acuut en chronisch worden
vergiftigd door de tandheelkunde.

Middelen ter ontgiftiging van kwik
Oa Chlorofyl aanwezig in o.a. jonge grassen en algen als chlorella en spirulina
(in de handel in flessen van een halve liter (Vita producten) en in poedervorm
(Spirulina, tarwegras, Green Magma etc.) elke dag een scheut of theelepel in
(bron)water. Bindt zware metalen: d.m.v. uitwisseling van het magnesiumatoom
in het chlorofyl molecuul tegen een kwikatoom. Selenium, dit is een essentiŽel sporen element, een van de eigenschappen is dat het methionine en cysteine stimuleert zich te binden aan kwik als een onoplosbare en goed uit te scheiden verbinding. Essentieel voor de kwikontgiftiging van b.v. de hersenen.


Methylmercury Disrupt Neuronal Stem Cells by a Common Mechanism

Now groundbreaking research from NIEHS grantee Mark Noble and colleagues at the University of Rochester Medical Center demonstrates that low levels of diverse environmental agents—namely lead, paraquat, and methylmercury—converge on a previously unrecognized regulatory pathway to disrupt the normal functioning of progenitor cells within the central nervous system.

http://www.ehponline.org/docs/2007/115-5/niehsnews.html#head


If Mercury Fillings Are Safe Then Why Is Vermont Seeking Patient Consent?

Effective April 1, 2008, no mercury amalgam shall be placed in a patient's tooth unless a dentist has provided the patient with a copy of a brochure...and the patient has first signed an informed consent form...that states 'Dental amalgam contains 50 percent mercury, a highly toxic element with potential human risks. Such products should not be administered to a child 6 years of age or younger, pregnant women or lactating women,'" reads the language in H.121 as passed out of the Vermont House Committee yesterday.

http://healthtruthrevealed.com/full-page.php?id=1100266703&&page=article


My victory over MS

In 1999, I was diagnosed with Multiple Sclerosis (MS) and my health was rapidly declining. My neurologist explained that there is no known cure for MS. However, we discovered that my MS was really Mercury Toxicity from dental work. We discovered that "silver fillings" are really made of 50% mercury. I had received a toxic overload of mercury in January, 1999 when my dentist drilled out two old fillings to be replaced with crowns. That was the day that my MS symptoms started!

http://www.hopeandhealingbook.com/


Mercury's link to heart disease begins in blood vessel walls

New research focusing on a relatively obscure, misunderstood protein suggests the heavy metal mercury's link to heart disease can be traced to activation of this enzyme, which triggers a process leading to plaque buildup in blood vessel walls.

http://medicalcenter.osu.edu/mediaroom/press/article.cfm?ID=3248


Experts Ask EU for Total Ban on Mercury

Health and environmental experts called on the European Union on Wednesday to push for a global ban on the use of mercury, warning the highly toxic chemical continues to pose severe health risks. In a report, a pan-European group of health care experts, professionals and activists called on the 27-nation EU to step up efforts to rid the continent of mercury, which it said continues to be used in everything from dental fillings to medical devices such as thermometers.

http://www.iaomt.org/news/index.asp?intReleaseID=220


Zweedse overheid laat groot onderzoek doen naar amalgaam

Conclusion : For medical reasons, amalgam should be eliminated in dental care as soon as possible. This will confer gains in three respects. The prevalence of side-effects from patients. mercury exposure will decline; occupational exposure to mercury can cease in dental care; and one of our largest sources of mercury in the
environment can be eliminated.

http://www.dentalmaterial.gov.se/Mercury.pdf


Prijs voor gevecht tegen kwik

Honored for her prolonged battle against mercury
Translated by Maryanne Rygg from Telemarks Avisa 13 January 2006

For twelve years Tordis Stigen Klausen has struggled to convince health authorities that she became ill due to occupational exposure to mercury. On January 12 she received a prestigious award for her efforts. This former dental assistant from Gvarv in Telemark, Norway received the Zola-prize for 2006 in the ceeremonial hall of The Norwegian Nobel Institute on Thursday evening. More than 200 invited guests were present, filling the hall completely. Lawsuits to no avail She has received the Zola-prize for her untiring efforts to collect information about health injury due to occupational exposure to dental amalgam and mercury in dental clinics. Mrs. Klausen herself worked as a dental assistant in the 1970s and 1980s. She is one of many who have become unable to work due to a number of health problems that according to health authorities have psychological causes.

http://www.iaomt.org/documents/honored%20in%20Norway.pdf


Genetische basis ontdekt voor gevoeligheid voor lage dosis kwik

Genetic Basis Discovered for Low Level Mercury Sensitivity

It has always appeared that some people are more sensitive than others to the effects of mercury exposure from amalgam. Two new papers by Drs. Echeverria and Woods describe a genetic basis for individual variation in susceptibility to "sub-clinical" neurological effects.

www.iaomt.org/documents/Echeverria%20abstracts%2012-05.pdf


Wetenschappelijk bewezen feiten:

1. Amalgaam bevat ongeveer 50% kwik.
2. Wetenschappelijk is bewezen, dat kwik toxischer is dan lood, cadmium of
zelfs arsenicum.
3. Kwik verlaat gedurende de hele levensduur van de vulling voortdurend het
amalgaam (7).
4. Kwikdamp is de vorm waarin het meeste kwik uit de vulling ontsnapt (31).
5. Kwikdamp wordt voor 80% door de longen geabsorbeerd in het bloed (31, 55)
6. Kwik is cytotoxisch. Doodt cellen.
7. Er is geen grenswaarde waaronder kwikdamp onschadelijk is (63).
8. Kwik uit amalgaam bindt zich aan -SH (sulfhydryl) groepen. Deze zijn aanwezig
in bijna elke enzymreactie in het lichaam. Hierdoor heeft kwik de potentie
in zich om alle metabolische processen te verstoren (25, 33, 60).
9. Kwik uit het amalgaam wordt vrijelijk via het bloed getransporteerd (19, 34, 35)
10. Kwikdamp wordt direct in de hersenen geabsorbeerd (34, 35a).
11. Kwik uit het amalgaam stapelt zich langzaam in het bindweefsel (20,26, 34)
12. Kwik doorbreekt de bloed- hersen barriŽre (34, 55a).
13. Kwik speelt een rol in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer (67, 68).
14. Kwik uit het amalgaam stapelt zich in de foetus (20, 61).
15. Kwik uit het amalgaam bevindt zich in de moedermelk en in de foetus in een
verhouding t.o.v. het moederweefsel van 8:1 (18, 19).
REGULIERE KIJK OP HET AMALGAAMPROBLEEM
De derde amalgaamoorlog loopt op zijn einde. Universiteiten schenken nauwelijks
meer aandacht aan dit vulmateriaal en patiŽnten willen eigenlijk al helemaal
niets meer weten van dit toxische materiaal. Toch blijken er nog veel diehards
onder de collegae te zijn die niet zomaar overstag gaan.
Eigenlijk is dit wel logisch: composieten vragen tweemaal zoveel tijd en met het
huidige tandartsentekort zouden de wachttijden voor de patiŽnten dus tweemaal
zolang worden. Verder wordt er van de tandarts technisch meer gevraagd.
Als we daarbij de goede technische eigenschappen van amalgaam in de discussie
betrekken dan moet men wel van goede huize willen zijn om het amalgaam daar
te brengen waar het thuishoort: het chemisch verwerkingsbedrijf.
2
16. Kwik (zowel kwikdamp als methylkwik) passeert de placenta (18, 31).
17. Kwik vindt zijn weg naar de moedermelk (18, 31, 61).
18. Kwik vermindert de voortplantingsfunctie in ernstige mate (2, 3, 4, 20, 22, 24,
31, 37, 38, 39, 40, 41, 49).
19. Kwik put het immuunsysteem snel uit (27, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60).
20. Kwik geeft aanleiding tot een aantal auto-immuunziektes (27, 34, 35, 42, 43,
44, 6021.).
21. Kwik verhoogt het aantal allergieŽn en de ernst daarvan (1, 34, 60).
22. Kwik uit het amalgaam stapelt zich in beginsel in de nieren, lever en hersenen
(1, 20, 31).
Kwik uit amalgaam veroorzaakt nierschade (aangetoond in dierexperiment) (59).
23. Kwik uit amalgaam veroorzaakt een reductie van 50% in de nierfunctie.
Aangetoond in een studie met schapen na het aanbrengen van amalgaam
(59).
24. Methylkwik is schadelijker dan elementair kwik.
25. Kwik uit het amalgaam methyleert in de mond (51, 53, 54).
26. Na kauwen blijft de kwikdampspanning tenminste 90 minuten te hoog
(1, 15, 16, 18, 47).
27. Kwik uit amalgaam migreert door de hele tand (25, 27, 30).
Deze migratie is nog eens verhoogd als een gouden kroon over een element
geplaatst wordt waarin zich een amalgaamvulling bevindt (27, 30, ).
28. Tanden vormen levend weefsel en zijn een deel van ons lichaam.
29. Tanden hebben een intensieve communicatie met de rest van het lichaam via
het bloed, lymfe en zenuwweefsel (34).
30. Kwik uit amalgaam wordt in het lichaam geabsorbeerd tot een hoogte van
3 tot 17 mcg/dag. (WHO 1991 Criteria 118).
31. Het vrijkomen van kwik wordt bevorderd door verhoging van temperatuur,
wrijving en versterking van stroom (28, 31, 56).
32. Kwik uit het lichaam gaat het lichaam in als elementair kwik, anorganisch
kwik, damp en geladen kwik-ionen.
33. In de hersenen stapelt het kwik zich met voorliefde in de hypofyse en de
hypothalamus (20,34).
34. Micro- mercurialisme wordt in principe gekarakteriseerd door neurologische
symptomen (34).
35. Kwik wordt getransporteerd via de axonen van de zenuwvezels (33, 34, 50).
36. Kwik uit amalgaam kan in elke cel van het lichaam opgeslagen worden.
Elk aangedaan gebied heeft zijn eigen symptomen .
37. Kwik bindt zich aan het haemoglobine in de rode bloedcel. Hierdoor wordt
de zuurstofcapaciteit gereduceerd (1, 16, 17, 21, 26, 35).
38. Kwik brengt schade aan de bloedvaten waardoor de bloedvoorziening naar
de weefsels vermindert (micro-angiopathie) (34).
39. Amalgaamvullingen produceren electrische stroom wat schadelijk voor de
gezondheid kan zijn. Deze stroom wordt gemeten in micro-ampŤres.
Het centrale zenuwstelsel (hersenen) werkt in het gebied van nano-ampŤres.
Dit is 1000x minder dan micro-ampŤres.
40. Verschillende metalen in de mond (goud en amalgaam b.v.) produceren
hogere stromen (19, 30).
41. Kwik uit amalgaam veroorzaakt antibioticum resistentie en kwikresistentie bij
bacteriŽn in de mond en maagdarmkanaal (aangetoond in dierproeven) (58).
42. Hoeveelheid kwik in de hersenen komt overeen met het aantal vlakken van
de amalgaamvullingen in de mond (1, 19, 25).
43. Hoeveelheid kwik in de hersenen van de foetus, de pasgeborene en jonge
kinderen komt overeen met het aantal vullingen in de mond van de moeder
(61).
44. Kwik veroorzaakt strengbreuken in het DNA (41, 42).
45. Kwikhoeveelheid in het lichaam kan niet bepaald worden door bloed of urineproef
(26).
46. Kwik uit het amalgaam is veruit de grootste leverancier van kwik in de voedselketen
voor de gehele bevolking (WHO Criteria 118., 1991).
47. Tandheelkundig personeel wordt ernstig bedreigd door blootstelling aan
kwik (3, 13, 49).
REFERENTIES:
1. Sandra Denton MD: Proceedings of the First International Conference on
Biocompatibility 1988.
2. EPA Mercury Health Effects Update Health Issue Assessment. Final report 1984
EOA-600/8-84f. USEPA, Office of Health and Environmental Assessment
Washington DC 20460.
3. Gordon- Pregnancy in Female Dentist- a Mercury hazard. Proceedings of int.
conference on Mercury Hazards in Dental Practice Sept. 2-4 Glasgow 1981.
4. Lee, L.P. and Dixon Effects of Mercury on Spermatogenesis. J Pharmacol Exp
Thera 1975 2-4 (1); 171-181.
5. Anonymous. Mercury in Fish. Bull WHO 64(5): 634 1986.
6. Schulein, T.M.; Reinhardt, J.W. and Chan K.C.Survey of des Moines area dental
offices for Mercury vapour. Iowa Dent. J. 70 (1): 35-36 1984.
7. Jones D.W., Sutton E.J., and Milner EL Survey of Mercury vapour in dental
offices in Atlanta Canada.`Can. Dent. Assoc. J. 4906: 378-395 19838.
8. Ochoa, R. and Miller RW. Report on independent survey taken of Austin
dental offices for Mercury contamination. Texas Dent.J.100(1): 6-9, 1983.
9. Kantor,L. and Woodcock C., Mercury vapour in the dental office- does carpeting
make a difference? JADA 103 (9): 402-407, 1981.
10. Skuba, A. Survey for Mercury vapour in Manitoba dental offices J Can. Dent.
Assoc. 50(7): 517-522, 1984.
11. Chop GF. and Kaufman EG. Mercury vapour related to manipulation of
amalgam and to floor surfaces. Oper. Dent. 8(1): 23-27,1983.
12. Roydhouse RH. Ferg MR. and Knox RP. Mercury in dental offices. J Can
Dent Assoc. 51(2): 156-158, 1985.
13. Butler J. Proceedings from the First International Conference of
Biocompatibility. 1988.
14. Magnus Nylander, Mercury concentrations in the human brain and kidneys in
relation to exposure from dental amalgam fillings. ICBM 1988.p 30
15. Svare CW et al. The effects of dental amalgam on Mercury levels in expired
air. J. Dent. Res.
16. Ott K et al. Mercury burden due to amalgam fillings. Dtsch. Zahnšrztl Z 39(9):
199-205, 1984.
17. Abraham J., Svare C., Frank C., The effects of dental amalgam restorations on
Blood Mercury levels. J. Dental Res. 63(1): 71-73, 1984.
18. Vimy MJ., Lorscheider FL. Intra oral Mercury released from dental amalgams.
J. Dent Res. 64 (8): 1069-1071., 1985.
19. Matts Hanson. Amalgam hazards in your teeth. Dept of Zoophysiology.,
University of Lund, Sweden. J. Orthomolecular Psychiatry Vol 2 No 3 Sept 1983.
20. Vimy MJ, Takahashi Y, Lorscheider FL Maternal-Fetal Distribution of Mercury
Released From Dental Amalgam Fillings. Dept of Medicine and medical
Physiology, faculty of Medicine, Univ of Calgary, Calgary Alberta Canada 1990
published in Faseb.
21. Goyer RA Toxic effects of metals. Cassarett and Doull’s toxicology. The basic
science of poisons, ed3, New York, MacMillan Publ. Co 1986, pp 582-609.
22. Kuhnert P, Kuhnert BRR and Erkard P Comparison of mercury levels in maternal
blood fetal chord blood and placental tissue. Am. J. Obstet and Gynaecol.,
139:209-212., 1981.
23. Kuntz WD- Maternal and chord blood Mercury background levels:
Longitudinal surveillance. Am. J. Obstet and Gynaecol. 143:440-443., 1982.
24. Brodsky JB. Occupational exposure to Mercury in dentistry and pregnancy
outcome. JADA 111(11):779-780., 1985.
25. MalmstrŲm C., Hansson M., Nylander M., Coference on Trace Elements in
Health and Disease. Stockholm May 25-1992.
26. Lorscheider and Vimy. The Lancet Vol 337; May 4, 1991.
27. Mats Hansson. Why is mercury toxic. Basic chemical and biochemical
properties of Mercury/amalgam in relation to biological effects. ICBM
conference Colorado 1988.
28. Sheppard AR and Eisenbud M., Biological effects of electric and magnetic
fields of extremely low frequency. New York university press 1977.
29. Mareck and Hockman. Simulated crevice experiment for ph and solution
chemistry determinations. CORROSION 1974: 23; 1000-1006.
30. Till et al. Zahnšrztl. Welt/reform 1978:87;1130-1134.
31. Langan, Fan, Hoos. The use of Mercury in dentistry: a critical review of the
literature. JADA Vol 115 December 1987., 867 Donated by the ADA.
32. Jones, Suttow and Milner. Survey of Mercury vapour in dental offices in
Atlantic Canada., Canadian Dental Association Journal., 49(6): 378-395., 1983.
33. Goyer Toxic effects of metals. Cassaret and Doull’s toxicology- the basic science
of poisons. Ed3 New York. Macmillan Publishing. 1986 pp 582-609.
34. Patrick StŲrtebecker. Formerly Associate Professor of Neurology, Karolinska
Institute, Stockholm. Mercury Poisoning from dental Amalgam- a hazard to
the human brain.
35. Hal Huggins. Observations From The Metabolic Fringe. ICBM conf.
Colorado 1988.
36. Sam Queen; Chronic Mercury Toxicity; New Hope against an Endemic
Disease. 000.
37. Mohamed et al. Lazer Light Scatering Study of the Toxic Effects of
Methylmercury on sperm motility. J. Androl., 7(1): 11-145., 1986.
38. Ziff S. and Ziff M. Infertility and birth defects. 1987
39. Inouye M., Murao K., Kajiwara Y., Behavioral and neuropathological effects of
prenatal methyl Mercury exposure in mice. Neurobehav. Toxicolog. Terat,
1985: 7; 227-232.
40. Koos et al., Mercury Toxicity in pregnant Women, fetus and newborn infant.
Am. J. Obst. And Gynecol., 1976:126; 390-409.
41. Khera et al., Teratogen. and genetic effects of Mercury toxicity. The biochemistry
of Mercury in the environment. Nriagu, J>O>Ed. Amsterdam Elsevier,
503- 18, 1979.
42. Babich et al., The mediation of mutagenenicity and clastgenicity of heavy
metals by physiochemical factors. Environ. Res., 1985: 37; 253-286.
43. Hansen K et al., A survey of metal induced mutagenicity in vitro and in vivo. J.
of Amer. Coll Toxicol., 1984: 3; 381-430.
44. Verchaeve L et al., Comparative in vitro cytogenetic studies in Mercury exposed
human lymfocytes. Mutation Res., 1985:157; 221-226.
45. Pelletier L. et al., In vivo self reactivity of mononuclear cells to T-cells and
macrofages exposed to HgCl2 Eur. J. Immun., 1985: 460-465.
46. Veron et al., Amalgam Dentaires et allergies J. Biol. Buccale., 1986: 14; 83-100
47. Huggins H., Its all in your head. 1990.
48. StŲrtebecker P., Mercury Poisoning from Dental Amalgam (Bioprobe pub.
1985).
49. Amalgam Hazards- an assesment of research by Irwin Mandel DDS Assoc.
Dean for Research School of dental and Oral Surgery Columbia Univrsity New
York Published JADA Vol. 122 August 1991.
50. Nylander et al. Fourth international symposium Epidemiology in Occupational
Health. Como Italy Sept. 1985
51. Methylation of mercury from dental amalgam and mercurie chloride by
Sterpococci. Heintz, Edwardson, Derand, Birkhed Scan. J. Dent. Res. 1983, 91:
150-152.
52. Orstavic, Arneberg., Bacterial growth on Dental Restorative Materials in
Mucosal Contact. Acta Odontol. Scand. 1981, 59: 267-274.
53. The Methylation of Mercuric Chloride by Human Intestinal Bacteria. Rowland,
Grasso, Davies Experientia. Basel 1975, 31: 1064-1065
54. Formation of methyl mercury Compounds from inorganic Mercury by
Clostridium cochlearum Yamada, Tonomura J. Ferment Technol 1972 50:
159-166.
55. Hanson J., Orthomol. Psychiatry 1983, 12: 194- 201.
55a. Amalgam restorations and Mercury Toxicity. Dr. P. Sheridan, Masters
Thesis, University of Sydney 1991.
56. Marxkors R.: Korrosionserscheinungen an AmalgamfŁllungen und deren
Auswirkungen auf den Menschlichen Organismus. Das Deutsche
Zahnšrzteblatt 24, 53, 117 and 170, 1970.
57. Campbell and M. Godfrey Research into provocation testing of DMPS-urine
samples of Mercury.
58. Summers A.O., Wireman J., Vimy MJ., Lorscheider Fly., Marshall B., Evy SD.,
Bennet S., Billard L.J. Of Anti-microbial Agent and Chemotherapy 37 (4):
825-34 April 1993.
59. Boyd, N.D.,H. Benediktsson, M.J.Vimy, D.E.Hooper, and F.L. Lorscheider.
Mercury from dental “Silver” tooth fillings impairs sheep kidney function.
Am. J. Physiol. 261 (Regulat Integr. Comp. Physiol 30): R1010-1014, 1991.
60. Vera Stejskal, Sweden“Memory Lymfocyte Immuno-Stimulation Assay”
(Melisa).
61. Dr. Gustav Drasch, Institute of Forensic medicine, University of Munich. Public
announcement 25 Jan. 1994 Bio Probe March 1994.
62. Dr.W. KŲstler., President of the Austrian Oncology Society. Paper presented at
the World Congress on Cancer. April 1994 Sydney.
63. World Health Organisation Criteria 118 1991 Geneva.
64. Moszczynski P.Jr., Moszczynski P., Czas P., Stomatol.1989 April; 42(4): 233-
81989 Polish; Poland.
65. In vivo mercury and methyl mercury in patients at different intervals after
amalgam restorations. Fung YK; Molvar MP.,Strom A., Schneider NR., Carlson
MP., College of Dentistry, University of Nebraska Medical Center, Northwest-
Dent. 1991 May- June; 70(3): 23-6.
66. Regional brain trace-element studies in Alzheimer’s disease. Thompson CM
Markesbery WR Ehmann., WD Mao., YX Vance In: Neurotoxicology (1988
Spring) 9 (1): 1-7.
67. A search for longitudinal variations in trace elements levels in nails of
Alzheimer,`s disease patients. Vance D.E. Ehmann W.D., Markesbery W.R.:
Biol.Trace Elem.Res. (1990 Jul-Dec) 26-27: 461-70.

Deze referentielijst is geautoriseerd door de AUSTRALIAN SOCIETY OF ORAL
MEDICINE AND TOXICOLOGY. Tel. 064 2 867-1111.


EU mercury strategy: Parliament takes the drill to toxic dental fillings

The European Parliament has called for the phasing-out of all uses and export of mercury in a vote on an EU mercury strategy today. Speaking after the vote, Carl Schlyter (Sweden, Greens/EFA), Member of the Environment Committee, stated:

"You do not need to be a neuroscientist to realise that it is not a good idea to fill your teeth with a neurotoxin, with the brain a mere 10cm away. It is high time that we put an end to the mass poisoning through the use of mercury in dental fillings. The European Parliament has today called on the Commission to restrict the use of mercury in dental amalgam by the end of 2007.

"Another mercury timebomb is ticking in the chlor-alkali industry. It is unacceptable that this heavy polluting industry continues to release mercury onto the market and into the environment, given the well known risks of exposure. Parliament has sent a strong message to phase-out the use of mercury in the chlor-alkali industry by 2010. MEPs also want the introduction of legally-binding measures to ensure that the massive mercury reserves in the chlor-alkali industry are not released onto the market. The Parliament is calling for the industry to be made financially responsible for the safe storage of the surplus mercury.

"Current mercury exports encourage the continued and highly polluting use of mercury in gold mining. While it is regrettable that the Parliament failed to support the Green proposal for a mercury export ban by 2008 at the latest, it is some consolation that it has called for exports to be ended by 2010, one year earlier than the Commission proposed.

"The decision to restrict the use of mercury in vaccines, with a view to a total ban, is an important improvement to the strategy. It is welcome that Parliament supported the Green proposal calling for research into viable alternatives for mercury-free multi-dose vaccines in developing countries."

http://www.greens-efa.org/cms/default/dok/114/114584.eu_mercury_strategy@en.htm


Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats