nachtwerk ongezond


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 


Nachtwerk - ploegendiensten

Dat nachtwerk niet echt gezond is weten de meeste mensen intussen wel. Het lichaam raakt ontregeld en je kan sneller aankomen. Nachtwerk werkt ook een tekort aan vitamine D (gebrek aan daglicht). Hieronder wat aanvullende informatie. Ver reizen (jetlag) kan ook dezelfde problemen in de hand werken. Vooral het verhoogde risico op borstkanker is van belang voor vrouwen die bijvoorbeeld in de verpleging werken. En niet alleen vrouwen kunnen borstkanker krijgen, ook mannen!

Bekende klachten bij nachtwerk

  • Spijsverteringsklachten : verstopping, diarree, maagzweer, zwaarlijvigheid
  • Neurotische klachten : futloos, slapeloosheid, verandering karakter (agressiviteit of depressiviteit)
  • Bloedsomloopproblemen : hoge bloeddruk, circulatieproblemen onderste ledematen
  • Inslaap- en doorslaapstoornissen

Ron


Drie keer grotere kans op prostaatkanker bij wisselende diensten

Mannen die in wisselende diensten draaien hebben drie keer zoveel kans op het krijgen van prostaatkanker dan mannen die alleen dagdiensten draaien. Dr. Tatsuhiko Kubo, (University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Japan) vermoedt dat ook hier het hormoon melatonine een rol speelt.

http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/164/6/549


Nachtwerk kan maagzweren veroorzaken
Nachtwerk of te weinig slapen kan bijdragen tot het ontstaan van een maagzweer, zo blijkt uit nieuw onderzoek. De onderzoekers ontdekten dat de afscheiding van een bepaald eiwit TFF2 dat een belangrijke rol speelt bij de productie van maagsappen, fluctueert in functie van het tijdstip van de dag. We produceren het meeste maagsap tijdens de uren dat we slapen. Het feit dat de afscheiding van dit eiwit evolueert met het circadiaanse ritme betekent dat een verstoring van dat ritme door nachtwerk, een druk nachtleven of regelmatig ver reizen, ook de herstelling van de maagwand verstoort. Het eiwit TFF2 voorkomt namelijk beschadiging van de maagwand en helpt bij het herstel van die wand. Of het ook een rol speelt bij het voorkomen van maagkanker is alsnog onduidelijk.
[Bron: Gut, april 2001]


Meer borstkanker bij nachtwerk
Volgens Amerikaanse onderzoekers zou nachtarbeid de kans op borstkanker met 60% verhogen. Dat is het resultaat van één van de allereerste studies naar een eventueel verband tussen het kankerrisico en de blootstelling aan licht 's nachts. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 1.600 vrouwen van wie de helft aan borstkanker leed. Bij die vrouwen werd nagegaan in welke mate ze de laatste 10 jaar voordat de diagnose werd gesteld, waren blootgesteld aan licht tijdens nachtarbeid. De resultaten tonen aan dat vrouwen die tijdens die periode van 10 jaar minstens eenmaal in nachtploegen hadden gewerkt, 60% meer kans lopen op borstkanker dan andere vrouwen. 

Het risico stijgt met het aantal uren nachtarbeid per week. Het is uiteraard nog voorbarig om richtlijnen uit te werken voor personen die 's nachts aan licht worden blootgesteld. Het zou echter blijken dat alles wat ons biologische ritme verstoort, een invloed kan hebben op de hormonen en die hebben dan weer een invloed op het kankerrisico. Een mogelijk mechanisme zou kunnen worden verklaard door melatonine, een hormoon dat een rol speelt in onze slaap-waakcyclus en waarvan de synthese wordt gestimuleerd door de duisternis en geremd door licht. Kunstlicht 's nachts zou dan ook de productie van melatonine kunnen afremmen, hetgeen de synthese van oestrogenen en dus het risico op borstkanker zou verhogen.  Die hypothese strookt met de resultaten van een andere studie die aantoont dat blinde vrouwen, die een constant melatoninegehalte hebben, minder kans lopen op borstkanker. [Bron] J. Nat. Cancer Institute, 20: 1557-1562, 2001


Biologische klok en stressgevoeligheid
Uit onderzoek van de Universiteit Amsterdam (A.P.J. van Eekelen) blijkt dat de afgifte van cortisol (en dus stressgevoeligheid) om 6 uur 's morgens het hoogst is. Ook blijkt uit onderzoek van drs.Witte Hoogendijk dat mensen die lijden aan depressie, vaak hebben blootgestaan aan te veel stress. In het bloed van deze mensen is de concentratie van het stresshormoon cortisol verhoogd. In tegenstelling tot´gezonde´ mensen blijken depressieve mensen niet in staat de verhoogde productie van cortisol teremmen. De oorzaak hiervan is dat het zogenaamde ´stresscentrum´ in de hersenen van depressieve mensen hyperactief is, waardoor ze meer van het stresshormoon cortisol produceren. Dit wordt nog versterkt door een slecht werkende biologische klok, waardoor zij op bepaalde tijden minder stoffen aanmaken, die de productie van cortisol kunnen remmen. Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met depressies anders in elkaar zitten dan de hersenen van ´gezonde´ mensen. In de hypothalamus werden bij depressieve patiënten in vergelijking met gezonde mensen vier maal zo veel cellen gevonden, die de productie van cortisol stimuleren.
[Bron: Universiteit Amsterdam]


Voedingsadviezen voor nachtarbeid

1e maaltijd
Eet een maaltijd met voldoende voedingswaarde voor de shift begint
Tijdstip: late namiddag, vroege avond (15u00 – 19u00)
Doel: wakker worden en blijven

Wat: eiwitrijke voedingsmiddelen zoals magere of halfvolle melkproducten, eieren, mager vlees, vis, peulvruchten, noten en zaden - kleine portie koolhydraten, vetarm

Waarom: eiwitten helpen om wakker te blijven
Drank: koffie of thee mag tijdens het eerste deel van de shift

2e maaltijd
Doel: wakker blijven

Wat: minder eiwitten, vetarm, grotere portie koolhydraten zoals bruine broodsoorten,, aardappelen, pasta, rijst, fruit, fruitsap, granenkoeken, …
Drank: weinig cafeïnehoudende voedingsmiddelen

3e maaltijd

Tijdstip: na de shift, voor het slapengaan
Doel: voorkomen om met honger te gaan slapen
Wat: kleine lichtverteerbare snack : vooral koolhydraten, eiwitarm en vetarm Waarom: koolhydraten verwekken slaperigheid - lichte snack voorkomt ‘vol’ gevoel
Drank: geen cafeïnehoudende dranken of alcohol 3 tot 4 uur voor het slapengaan, beperk de hoeveelheid drank

Vermijd
Te eten en te drinken vlak voor het slapengaan
Voedingsmiddelen rijk aan suiker
Vetrijk voedsel
Alcohol

[Bron: NVKVV België]


Nachtarbeid en borstkanker 2

De biologische klok
Het menselijk organisme functioneert nog steeds zoals duizenden jaren geleden en al de lichamelijke en geestelijke functies worden gecontroleerd door ons bioritme,een biologische klok. Zoals bij de meeste dieren bepaalt ons bioritme dat wij ‘s ochtends ontwaken en actief worden, dat wij ‘s avonds moe worden en ‘s nachts slapen.

De intrede van de technologie heeft dit bioritme verstoord, maar niet zonder nevenwerkingen op onze gezondheid.

Zonder dat daar enig bewijs voor was heeft men lange tijd aangenomen dat mensen die nachtarbeid verrichten hun bioritme snel konden aanpassen zodat de lichamelijk functies terug in evenwicht waren met de nachtarbeid.

Niets is echter minder waar. Nachtarbeid van korte duur (enkele dagen) heeft nauwelijks invloed op onze biologische klok en ook bij nachtwerk van langere duur volgt ons bioritme niet de gewijzigde dagindeling.

Nachtwerk is echter niet meer weg te cijferen uit onze maatschappij .

Onderzoeken
Een Deense studie begin 2001 veroorzaakte opwinding toen bleek dat vrouwen tussen 34 en 50 jaar oud die nachtarbeid verrichten gedurende langer dan een half jaar, een met 50% verhoogde kans op borstkanker hadden. Blinde vrouwen anderzijds hadden 20 tot 50 % minder kans op borstkanker.

Tijdens de zomer van 2001 verschenen 2 Amerikaanse studies in de “Journal of the National Cancer Institute”, die deze bevindingen bevestigden. In de eerste studie werd bij 813 vrouwen met borstkanker, met een leeftijd tussen 20 en 74 jaar, nagegaan in welke mate ze ’s nachts aan licht werden blootgesteld ( ten gevolge van nachtwerk, slapeloosheid, slapen met licht aan enz…)

De onderzoekers vonden een verhoogd risico bij vrouwen die vaak wakker zijn tijdens de nacht. Men stelde een met 60% verhoogde kans op borstkanker vast bij vrouwen die in nachtploegen werkten. Hoe meer jaren nachtarbeid en hoe meer uren per week er ‘s nachts werden gewerkt hoe hoger de kans op de ontwikkeling van borstkanker.

In de tweede studie werd bij meer dan 78000 verpleegkundigen, die nachtwerk deden nagegaan of er een verhoogd voorkomen was van borstkanker. Bij verpleegkundigen die maximaal 29 jaar in nachtverband hadden gewerkt werd een verhoging met 8 % vastgesteld. Vrouwen die meer dan 30 jaar hadden gewerkt in nachtverband hadden 36 % meer kans op borstkanker.

Mogelijke verklaring
De verklaring voor dit mogelijk verhoogd risico zou te zoeken zijn in de werking van het hormoon melatonine, dat wordt aangemaakt in de pijnappelklier in de hersenen en wordt afgescheiden in de bloedstroom.
Het hormoon wordt vooral s ‘ nachts aangemaakt met een maximum tussen 1 en 2 uur ’s nachts. De aanmaakcyclus staat onder invloed van het ritme van licht en donker, zoals dat door onze ogen via het netvlies wordt opgevangen. Bij personen die gedurende de nacht licht opvangen via het netvlies vermindert de productie van melatonine, met als gevolg een verhoogde aanmaak van oestrogenen in de eierstokken. Het hormoon oestrogeen is kankerbevorderend en zou aldus een verhoogd risico op borstkanker kunnen veroorzaken. De onderzoekers benadrukken dat het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, maar wensen nog verder onderzoek te doen.

Bron: Dr. Roger Lieten


Organisatie van nachtwerk door licht en melatonine

Een vijfde van de werknemers in de Europese Unie werkt in ploegen. Nachtwerk is echter ongezond, omdat het circadiaanse ritme verstoord wordt. Het organisme is namelijk 's nachts op rust ingesteld, terwijl het overdag juist beter kan presteren.

Directe gevolgen van nachtwerk zijn slaapstoornissen, vermoeidheid en slaperigheid tijdens het werk, een verminderd prestatievermogen en een verhoogd fouten - en ongevallenpercentage. Op middellange termijn moet er ook rekening gehouden worden met maag - en darmproblemen en storingen op familiaal vlak. Op lange termijn draagt ploegenwerk bij tot cardiovasculaire ziektes.

Volgens de resultaten van onderzoeken uit de jaren '80 en '90 verstoort nachtwerk het bioritme helemaal en kunnen slechts weinig mensen zich daaraan volledig aanpassen. Er is een dag nodig om een slaapverschuiving van een uur te recupereren en voor een slaapverschuiving van 8 uur heb je acht dagen nodig.

Op grond van deze resultaten is het aanbevolen om niet te veel nachtdiensten na elkaar te doen en om na een nachtdienst zoveel mogelijk vrije tijd te nemen. Het beste is dat de dienstplanning zo snel mogelijk opgesteld wordt zodat er zo weinig mogelijk sociale problemen ontstaan en dat het privé-leven goed te plannen valt.

Chronobiologische eigenschappen van licht en melatonine
Belangrijke studies uit de jaren '80 vergrootten de kennis over het circadiaanse ritme en boden nieuwe perspectieven voor de organisatie van nachtwerk. Tot voor de studies van Lewy en Czeisler werd aangenomen dat licht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sociale contacten en regelmatige maaltijden, geen tijdgevende functie heeft. Deze opvattingen moesten echter opgegeven worden. Helder licht bleek zelfs een belangrijke tijdgevende functie te hebben en de natuurlijke overgang van licht naar donker de belangrijkste impuls die het circadiaanse ritme op het 24-uren-ritme van de geofysische dag afstelt.

In dit proces speelt de door de pijnappelklier geproduceerde melatonine een belangrijke rol. De informatie over het licht komt via speciale fotoreceptoren van de retina via een aaneenschakeling van zenuwcellen in de pijnappelklier terecht waardoor de melatoninesynthese belemmerd wordt. Melatonine wordt vanaf de valavond geproduceerd tot in de vroege morgen. Het hormoon wordt direct na de synthese in de bloedstroom en in alle lichaamsvochten en cellen afgescheiden en zorgt voor de afstemming van fysiologische functies. Uit onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen de lichtinwerking, de remming van de melatoninesynthese en de faseverschuiving.

Meer info hier


Kwalen

Nachtwerkers lopen behoorlijk wat gezondheidsrisico's. Ze hebben bijvoorbeeld veertig procent meer kans op hart- en vaatziekten, zo concludeerde de Wageningse epidemioloog Ludovic van Amelsvoort, vooral door de funeste invloed van ongunstige dienstroosters. Hoe meer diensten iemand per tijdseenheid draait, hoe slechter het is. Een ochtend- en een nachtdienst binnen 24 uur is bijvoorbeeld veel slechter dan alleen een nachtdienst. Bovendien blijkt een achterwaarts roterend rooster (eerst nacht-, dan middag- dan ochtenddienst) een grote boosdoener te zijn. En juist dat rooster wordt in de meeste bedrijven gehanteerd, vooral omdat het extra vrije tijd voor de werknemers oplevert. Het onnatuurlijke dag- en nachtritme veroorzaakt de hartproblemen, omdat zo'n nachtwerker meer bloot staat aan stresshormonen. Ook maag- en darmkwalen komen bij nachtwerkers vaker voor. Schreuder: "De maag maakt 's nachts meer maagsap aan. Wie dan actief is, krijgt een verstoorde spijsvertering." Hans Schenk heeft hier last van. "Toen ik voorzitter van de Ondernemingsraad werd, en daarom drieënhalf jaar alleen dagdiensten hoefde te draaien, verdwenen die klachten. Ik weet dus zeker dat het met nachtwerk te maken heeft."

[Bron: De Waarheid.nu]


Borstkanker en nachtwerk

The Role of Melatonin

Brainard and a growing number of researchers believe that melatonin may be the key to understanding the shift work/breast cancer risk association. Melatonin, a hormone produced by the pineal gland, is secreted at night and is known for helping to regulate the body's biologic clock. Melatonin triggers a host of biologic activities, possibly including a nocturnal reduction in the body's production of estrogen. The body produces melatonin at night, and melatonin levels drop precipitously in the presence of artificial or natural light. Numerous studies suggest that decreasing nocturnal melatonin production levels increases an individual's risk of developing cancer. [For more information on melatonin, see "Benefits of Sunlight: A Bright Spot for Human Health," EHP 116:A160–A167 (2008).] One groundbreaking study published in the 1 December 2005 issue of Cancer Research implicated melatonin deficiency in what the report authors called a rational biologic explanation for the increased breast cancer risk in female night shift workers. The study involved female volunteers whose blood was collected under three different conditions: during daylight hours, during the night after 2 hours of complete darkness, and during the night after exposure to 90 minutes of artificial light. The blood was injected into human breast tumors that were transplanted into rats. The tumors infused with melatonin-deficient blood collected after exposure to light during the night were found to grow at the same speed as those infused with daytime blood. The blood collected after exposure to darkness slowed tumor growth. "We now know that light suppresses melatonin, but we are not saying it is the only risk factor," says first author David Blask, a research scientist at the Bassett Healthcare Research Institute in Cooperstown, New York. "But light is a risk factor that may explain [previously unexplainable phenomena]. So we need to seriously consider it." The National Cancer Institute estimates that 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer at some time during her life. We can attribute only about half of all breast cancer cases to known risk factors, says Brainard. Meanwhile, he says, the breast cancer rate keeps climbing—incidence increased by more than 40% between 1973 and 1998, according to the Breast Cancer Fund—and "we need to understand what's going on as soon as possible."

Lees verder


 

 

 


 


View My Stats