farmacie en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Farmacie


Artsenbezoekers - of hoe slijt ik mijn medicijnen aan artsen/specialisten?

Wel eens van artsenbezoekers gehoord?. Deze gaan elke dag op pad om artsen en specialisten te bewegen hun merk medicijnen te gaan gebruiken. Achter dit beroep gaat een hele strategie schuil. Een voorbeeld van een "goede" eigenschap:

- doorzettingsvermogen en creativiteit: ‘nee’ zien als een uitgesteld ‘ja’ 

Ik heb begrepen dat er in het verleden kwistig met kado's werd gestrooid en dat een groot deel van de huisartsen niet meer an dit circus meedoet.

Meer info over dit "dynamische" beroep.....

http://www.farmasel.nl/xcms/text/id/295


Farmaceutische industrie over de schreef

Nieuwe geneesmiddelen worden vaak op onethische wijze getest op mensen in ontwikkelingslanden. Wemos vindt het schandalig dat de farmaceutische industrie de zwakke positie van mensen in ontwikkelingslanden misbruikt. Een nieuw rapport van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) beschrijft alleen al 22 bekende gevallen waarbij rechten van proefpersonen werden geschonden.

Het rapport wordt tijdens het Wemos jubileum op vrijdag 17 november openbaar gemaakt. Liesbeth van der Kruit voelt politici, zoals Diederik Samsom (PvdA) en Kees Vendrik (GroenLinks), tijdens de grote Verkiezingsshow over deze problematiek aan de tand. Het rapport beschrijft tests waarbij verschillende bekende farmaceutische bedrijven betrokken
waren zoals: Novo Nordisk, Pfizer, Johnson&Johnson, Novartis, AstraZeneca en GlaxoSmithKline. Een voorbeeld is Novo Nordisk, dat nieuwe diabetes geneesmiddelen testte op mensen in India zonder dat de vereiste experimenten op dieren waren voltooid. Het bedrijf staakte pas de tests op mensen toen bleek dat proefdieren tumoren ontwikkelden.

Al begin jaren 80 voerde Wemos met succes campagne tegen Organon dat anabole steroÔden verkocht als groeimiddel voor ondervoede kinderen in Bangladesh. Nina Tellegen, directeur Stichting Wemos: '25 jaar later is het helaas nog steeds noodzakelijk dat Wemos aandacht vraagt voor misstappen van de farmaceutische industrie in ontwikkelingslanden. Het rapport bevestigt dat dit een wijdverbreid probleem is. Bedrijven die in ontwikkelingslanden onethisch testen gaan meestal vrijuit omdat het
toezicht in die landen zwak is. Het is hoog tijd dat de Nederlandse overheid het opneemt voor proefpersonen in ontwikkelingslanden. Zij moet de farmaceutische industrie aanpakken door regelgeving en sancties.'

www.wemos.nl


Het belang van eerlijk onderzoek naar behandelmethodes

The James Lind bibliotheek wil informatie geven over het belang van eerlijke testen mbt onderzoek naar behandelwijzes. Men wil ook de samenwerking tussen arts en patiŽnt bevorderen om zo onzekerheden mbt de behandeling uit de weg te ruimen. Farmaceuten moet volgens deze organisatie ook worden "aangemoedigd" om alle resultaten van studies te publiceren en niet delen ervan zodat minder gunstige zaken worden verzwegen.

http://www.jameslindlibrary.org/


Pas op met het verpulveren van medicijnen

Een onderzoeker van de University of Wales waarschuwt mensen die medicijnen slikken om niet zomaar pillen te gaan verpulveren omdat dit tot serieuze complicaties en zelfs tot de dood kan leiden.

Wat is het probleem?

Sommige medicijnen bevatten een speciale coatings waardoor de inhoud langzaam wordt vrijgegeven en niet in 1 keer. Als je dit soort medicijnen verpulvert omzeil je deze bescherming waardoor de inhoud ineens vrijkomt want tot een overdosis kan leiden met alle gevolgen van dien.

Enkele voorbeelden:

- Tamoxifen, borstkanker medicijn, bij inademing zeer gevaarlijk voor zwangere vrouwen
- Morfine, wanneer deze geplet wordt kan dit tot een overdosis leiden
- Nifedine (angine, hoge bloeddruk), pletten kan tot hartaanval leiden

http://www.medicalnewstoday.com/healthnews.php?newsid=55205

De nieuwe richtlijnen:

http://www.rosemontpharma.com/docs/
Dysphagia%20Guideline%20Full.pdf


Pas op met meta-analyses van medicijnstudies door gesponsorde onderzoekers

Het toonaangevende British Medical Journal waarschuwt voor meta-analyses van studies naar medicijnen die betaald worden door de industrie. De onderzoeken van het onafhankelijke Cochrane instituut zijn transparanter en laten ook meer bedenkingen zien.

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/333/7572/782

Het merendeel van de Cochrane reviews wordt door vrijwilligers uit de hele wereld gemaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om clinici, die in eigen tijd een bepaald onderwerp systematisch bijhouden, onderzoekers die ter voorbereiding van een onderzoeksproject de stand van zaken omtrent het onderzoeksonderwerp systematisch in kaart brengen, of richtlijnontwikkelaars die verschillende onderwerpen systematisch samenvatten ter onderbouwing van hun richtlijn.

Aan Cochrane reviews worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Door publicatie in de database van de Cochrane Collaboration worden de vruchten van al deze inspanningen ter beschikking gesteld aan belanghebbenden in de hele wereld. Op deze wijze profiteert men van elkaars werk en wordt onnodige duplicatie van werk voorkůmen. Zo maken Nederlandse medische professionals en patiŽnten gebruik van de inspanningen van buitenlandse reviewers.

http://www.cochrane.nl/


Farma bedrijven woest op nieuwe site

In Amerika is er een nieuwe website waarop artsen ervaringen met medicijnen bij hun patiŽnten kunnen uitwisselen. Het vervelende voor de industrie is nu echter dat deze artsen sneller op de hoogte zijn van mogelijke complicaties van medicijnen. Voorbeeld: 3 artsen melden dat Lipitor gebruikers nachtmerries kregen en meteen werd er onder de gebruikers een onderzoek ingesteld of er meer artsen waren die dit bemerkt hadden, een nachtmerrie voor de op geld beluste farmacie die de informatie stroom richting de arts niet meer in de grip heeft. De artsen zijn te snel op de hoogte van problemen van een bepaald medicijn en dit is slecht voor de medicijnmannen. Bij het verhaal van Lipitor bleek maar liefst 33% van 750 deelnemende artsen ook patiŽnten te hebben met nachtmerries. Ik vermoed dat de fabrikant intussen zelf ook last van deze genoemde klacht zal krijgen.....internet is slecht voor de business.. 

http://www.sermo.com/


Farmaceutische bedrijven gebruiken financiŽle invloed voor agenda FDA

De Amerikaanse overheidsinstantie die medicijnen en voeding controleert (FDA) gaat met de farmaceutische industrie onderhandelen over een verhoging van de bijdragen waardoor de industrie een grotere invloed zal krijgen op de prioriteiten van dit controlerend orgaan. Nu al betaalt de industrie al meer dan 50% van de kosten voor het beoordelen van nieuwe medicijnen.

Op zich al vreemd dat een controlerend orgaan gaat onderhandelen over bijdragen met de bedrijven die zij moet controleren. Buitenstaanders zijn dan ook bang voor de groeiende invloed op de FDA door farmaceutische bedrijven.

http://www.nwfdailynews.com/articleArchive/sep2006/
drugcompaniesfinancialclout.php


Reaktie van Hoogervorst op oa het Boek ‘Slikken’ van Trouw journalist Bouma

De heer Bouma beschrijft talrijke voorbeelden uit vooral de periode 1999 – 2002. Deze voorbeelden zetten de farmaceutische industrie neer als een bedrijfstak die kosten nog moeite spaart om nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven te krijgen, ook al zijn ze niet goed.

Volgens Bouma klussen veel artsen bij voor de farmaceutische industrie en hebben die artsen daarom niet het patiŽntenbelang voorop staan. Deze artsen-onder-invloed hebben vaak een stem bij het opstellen van richtlijnen. Veel artsen zijn naÔef en ontkennen de invloed van de farmaceutische industrie. Ik weet dat de farmaceutische industrie veel geld uitgeeft aan de marketing van haar producten, misschien hier en daar wat te veel. Dat wekt geen verbazing, want het is ook niet geheel uit te bannen in een sector waar zoveel geld te verdienen is.

Marketing zal in deze sector nooit helemaal verdwijnen en ik ben er ook niet op uit om dat te bewerkstelligen. Ik deel de zorgen van de heer Bouma en zie het als de taak van de overheid om zo veel mogelijk te voorkomen dat de nadelen van de commerciŽle setting zich te zeer manifesteren. Er valt op sommige onderdelen van het beleid nog wat aan te scherpen en daar heb ik onder andere in deze brief aandacht aan besteed. Ik wil de zelfregulering een reŽle kans geven en zal daarom in 2007 een evaluatie hiernaar doen. Die evaluatie zal de effectiviteit van het handhavingsbeleid Reclamebesluit geneesmiddelen behelzen. Na de evaluatie zal blijken of en zo ja welke aanscherping van beleid en toezicht nodig is.

Volledige brief aan de tweede kamer:
http://www.fonteine.com/bouma.pdf


Psychiatrische medicijnen werken stuk beter wanneer de fabrikant voor de studie heeft betaald

Farmaceuten financieren steeds meer studies die in de belangrijkste medische journals verschijnen. De gebruikte medicijnen scoren dan veel beter dan in studies gedaan door de concurrentie of onafhankelijke onderzoekers. In 1992 werd 25% van de studies betaald door pharmaceutische bedrijven maar in 2002 was dit aantal al ruim verdubbeld naar 57% volgens Igor Galynker van het Beth Israel Medical Center in New York City.

http://www.usatoday.com/news/health/
2006-05-24-drug-studies_x.htm


Incestieuze relatie tussen farmacie en het handboek van de Amerikaanse Psychiatrie Vereniging

Van een Canadese mensenrechtenorganisatie die voor het belang van psychiatrische patiŽnten opkomt ontving ik dit persbericht waarin men waarschuwt voor de nauwe financieŽle tussen de farmacie en het handboek van de Amerikaanse Psychiatrie vereniging. De experts die adviezen geven voor dit handboek hebben alle financieŽle banden met farmaceutische bedrijven. Het gaat hierbij dus om richtlijnen voor behandelingen van oa depressies, schizofrenie en psychose. Dit zijn ook dezelfde "experts" die in 1973 nog met grote meerderheid verklaarden dat homoseksualiteit een geestelijke stoornis was. Dit handboek is ook de basis van beslissingen om kinderen bij ouders weg te halen, of stemrecht af te pakken, om legale contracten te ontbinden etc. Als een kind een stoornis krijgt opgespeld en daarvoor gevaarlijke medicatie moet innemen en ouders weigeren dit dan kunnen zij zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Deze vereniging is niet de enige organisatie met nauwe banden met de farmacie. Ook in Nederland zijn er steeds meer patiŽntenverenigingen die geld ontvangen van de farmacie en voedingsindustrie, een zeer trieste ontwikkeling die de objectiviteit van dit soort belangengroeperingen sterk ondermijnt.

Psychiatry's Diagnostic Manual Exposed For Its Link To A $76 Billion A Year Drug Trade

Company: Citiens Commission on Human Rights
Address: 402 West Pender Street
Zipcode: v6b1l5
City: Vancouver
Country: Canada
Tel: 604-689-4417
Fax: 604-689-4493
url: www.cchr.org

The Citizens Commission on Human Rights (CCHR), a psychiatric watchdog group, said that a study published in this month's journal Psychotherapy and Psychosomatics revealing the incestuous financial relationship between the pharmaceutical industry and the American Psychiatric Association's (APA) "billing bible," The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), is a vindication.

For over a decade the group has called on governments to eliminate the DSM as a valid diagnostic manual for insurance reimbursement, medical plan payments or for the basis of any legislation or court testimony. "It is an unreliable, pseudo-scientific document with enormous power to damage lives, while being used to rake in $76 billion a year in international psychiatric drug sales," CCHR's national U.S. president Bruce Wiseman stated.

The study by Lisa Cosgrove, a psychologist from the University of Massachusetts and Sheldon Krimsky, a Tuft University professor, documents how pharmaceutical companies who manufacture drugs for "mental disorders" funded psychiatrists who defined the disorders for the manual. One hundred percent of the "experts" on DSM-IV panels overseeing so-called "mood disorders" (which includes "depression") and "schizophrenia/psychotic disorders" were financially involved with drug companies. These are the largest categories of psychiatric drugs in the world: 2004 sales of $20.3 billion for antidepressants and $14.4 billion for antipsychotic drugs alone.

British Columbia psychologist, Dr. Tana Dineen, the author of Manufacturing Victims that debunks the DSM, says that unlike medical diagnoses, DSM disorders are "voted" into existence by APA members. They can also be removed if they are too much trouble. In 1973, the APA voted-5,584 to 3,810-to cease calling homosexuality a mental disorder after gay activists picketed an APA conference. The DSM wields enormous power for a document that is so fickly determined and is, as Dr. Cosgrove says a "political process."

The manual is used in decisions to remove a child from the custody of his or her parents, to deprive a person of his or her right to vote in some countries, decide if a defendant is fit to plead "guilty" in a criminal trial or to excuse criminal conduct, and has been used to invalidate a person's will, break legal contracts and override a person's wishes regarding business or property. Schools and Child Protective Services can receive additional funds for a child labeled with a DSM disorder while parents have been forced to administer violent- and suicide-inducing drugs to their children and threatened with criminal charges if they refused-all because the child was said to be "disordered" based on the DSM. New York psychiatrist Ron Leifer says that the way in which psychiatrists diagnose is an "arrogant fraud" and to claim that DSM is a "scientific statement is damaging to the culture."

Dr. Cosgrove also raised crucial points about the lack of science behind the DSM, stating, "No blood tests exist for the disorders in the DSM. It relies on judgments from practitioners who rely on the manual."

The Parental Consent Act, a federal bill introduced into the House of Representatives last year and supported to date by 40 congressmen, seeks to prevent government funding for mental health screening of students based on the DSM because of its lack of scientific validity. House Bill 181 states: "Authors of…the Diagnostic and Statistical Manual admit that the diagnostic criteria for mental illness are vague, saying, 'DSM-IV criteria remain a consensus without clear empirical data supporting the number of items required for the diagnosis. . . . Furthermore, the behavioral characteristics specified in DSM-IV, despite efforts to standardize them, remain subjective…."

Brian Beaumont, President of the Vancouver chapter of CCHR said, " People need to be protected from the risks and human rights violations that can occur because of the DSM, and which are now heightened because of the vested influence of pharmaceutical interests on the decision making process for mental disorders. CCHR, established by the Church of Scientology, has interviewed hundreds of experts about the DSM and psychiatry for its documentaries featured in its Los Angeles museum, "Psychiatry an Industry of Death." To view videos of doctors, psychiatrists and psychologists working with CCHR to expose the fraud of psychiatric diagnoses, go to http://www.cchr.org


TeenScreen and Psychiatry - Pseudo-Science or Scam?

Enron, WorldCom, TeenScreen. What do these groups have in common? They all have run huge scams on the public in their pursuit of power and the almighty dollar.

TeenScreen is based on the flawed pseudo-science of psychiatry. The controversial screening program asks young people invasive questions about their lives and their feelings, then compares the answers to lists of symptoms from psychiatry's bible of "mental disorders", the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM IV).

http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/
2006/05/10/teenscreen_and_psychiatry_pseudo_science


Psychiatric Drug Facts - Peter R. Breggin, M.D.

What your doctor may not know about:
How psychiatric drugs really work
Adverse drug effects on the brain and mind
The role of the FDA
Drug company practices
Recent medical and legal developments
Electroshock and psychosurgery

http://www.breggin.com/


Pharmaceutical Marketing and the Invention of the Medical Consumer

Pharma managers see nothing wrong with integrating doctors, patients, and other players into the drug distribution channel. On the contrary, they say, this is state-of-the-art management, making it professionally principled and tactically astute. Marketers also regard the incorporation of consumers into the channel as ethical because then people's needs can best be determined and satisfied, conferring upon them the power of self-determination through choice.

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=
get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0030189


Combating Disease Mongering

Human societies are riven by the effects of greed and fear. The rise of preventive health technologies has opened up a new arena of human greed, which responds to an enduring fear. The greed is for ever-greater longevity; the fear is that of dying. The irony and the tragedy is that the greed inflates the fear and poisons the present in the name of a better, or at least a longer, future. Ultimately, the only way of combating disease mongering is to value the manner of our living above the timing of our dying.

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=
get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0030146


Selling sickness - the pharmaceutical industry and disease mongering

A lot of money can be made from healthy people who believe they are sick. Pharmaceutical companies sponsor diseases and promote them to prescribers and consumers. Ray Moynihan, Iona Heath, and David Henry give examples of "disease mongering" and suggest how to prevent the growth of this practice

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7342/886


Drugs companies 'inventing diseases to boost their profits'

pharmaceutical companies are systematically creating diseases in order to sell more of their products, turning healthy people into patients and placing many at risk of harm, a special edition of a leading medical journal claims today.

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-2128371,00.html


Opening the medicine cabinet

Witnesses also questioned the increased reliance on partnerships between the pharmaceutical industry and university research centres and the lack of independence for individual researchers. Some witnesses expressed concerns about the trend to commercially oriented research organizations outside of academic centres. It was pointed out that companies developing a product and funding trials not only have the dominant role in designing protocols and choosing investigators, but they also play a major role in selecting volunteers as well as collating and interpreting the data. In addition to these areas where there is a strong potential for conflict of interest, companies have final approval over publication and usually seek positive reports published in established medical journals to raise awareness of their products and to promote their use.

http://www.parl.gc.ca/InfocomDoc/Documents/37/3/parlbus
/commbus/house/reports/healrp01/07-toc-e.htm


Drug Marketing Scheme Hits Nation's School System

TeenScreen, the elaborate drug marketing scheme concocted by the pharmaceutical industry and a front group operating out of Columbia University, is being promoted by the Bush administration's recommendation to screen the nation's school population for mental illness.

The Bush appointed New Freedoms Commission on Mental Health issued a report in July 2003 urging the screening of students in all 50 states and recommended TeenScreen as the model program for the job.

Although touted as a suicide prevention tool, TeenScreen backers also claim it can diagnose a host of mental health disorders in students with the completion of the 10-minute survey. On March 2, 2004, the program's Executive Director, Laurie Flynn, testified at a congressional hearing and said that in the screening process, "youth complete a 10-minute self-administered questionnaire that screens for social phobia, panic disorder, generalized anxiety disorder, major depression, alcohol and drug abuse, and suicidality."

Warnings against the mass screening of children are coming from every segment of society, including parents, medical professionals, investigative journalists, and human rights groups, in large part, because the influence of pharma in TeenScreen is so blatantly obvious.

http://www.lawyersandsettlements.com/articles/teenscreen.html


Tuchtcollege veroordeelt farmaceut

Pillenfabrikant AstraZeneca heeft de Geneesmiddelenwet overtreden door artsen 230 euro te betalen voor het bijwonen van een promotiebijeenkomst voor een nieuwe cholesterolverlager. Maar het bedrijf wordt niet bestraft. Dit heeft de Codecommissie Geneesmiddelen, een intern tuchtcollege van de farmaceutische sector, gisteren besloten na een klacht van huisarts H. van der Linde uit Capelle aan den IJssel.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7283.ece


Artsen en de farmacie

Geneesmiddelenfabrikanten zijn al jaren opmerkelijk creatief bij het aan de man brengen van hun producten. Spiegeltjes en kraaltjes – ofwel presentjes en gratis vakanties – raken uit de tijd.

De industrie pakt het tegenwoordig slimmer aan. Zij betaalt artsen riante vergoedingen voor advieswerk, wetenschappelijk onderzoek en nascholingsactiviteiten. Het valt op zijn minst te betwijfelen of deze artsen dan nog onafhankelijk genoeg zijn om altijd de beste pillen voor te schrijven, ongeacht wie die pillen maakt.

Ernstiger is dat fabrikanten zich ook bemoeien met de behandelrichtlijnen van huisartsen en medisch specialisten. Die protocollen zijn de vertaling van de jongste wetenschappelijke inzichten over de beste behandelingen. Er staat in welke geneesmiddelen bij welke kwaal eerste keus zijn. Dat biedt artsen houvast, en patiŽnten zekerheid dat hun behandelaar niet zomaar wat doet. Als de industrie ergens geen greep op mag krijgen is het hierop. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling brengt deze richtlijnen in diskrediet.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article243112.ece/


Report on the Escalating  International Warnings  on Psychiatric Drugs 

In 1990, the Citizens Commission on Human Rights (CCHR) asked American psychiatrists and the Food and Drug Administration (FDA), to issue warnings about the latest psychiatric drug causing violence and suicide: the antidepressant Prozac. CCHR filed complaints and provided evidence. In response, on September 20, 1991, the FDA ordered an advisory committee to hold a hearing to investigate the safety and effectiveness of antidepressant drugs. A panel of nine psychiatrists, many with financial ties to pharmaceutical companies, heard chilling testimony from medical experts as well as the victims of these drugs—and did nothing.

It wasn’t until 13 years later, on October 15, 2004, that the FDA finally ordered pharmaceutical companies to add a “black box” warning to antidepressants, saying the drugs could cause suicidal thoughts and actions in children and teenagers. It took nine months for the FDA to issue another advisory warning doctors to watch for suicidal behavior in adults taking antidepressants.

The FDA advisories vindicated CCHR’s allegations and patient and family testimony in 1991. However millions of men, women and children were needlessly subjected to dangerous drugs for more than a decade. Now, with controversy growing over the previously undisclosed dangers of psychiatric drugs, international warnings are being issued at escalating rates, citing side effects of drug dependence, addiction, mania, hostility, aggression, psychosis, suicide and violence.

http://cchr.org/uploads/en/escalating.pdf


Study: Medical manual's authors often tied to drugmakers

A majority of the medical experts who created the "bible" for diagnosing mental illness have undisclosed financial links to drugmakers, says a study out Thursday. And some panels overseeing disorders that require treatment with prescription drugs, such as schizophrenia and "mood disorders," were 100% filled with experts financially tied to the pharmaceutical industry, says the study published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics.

The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, or DSM, is the American Psychiatric Association's diagnosis manual. It is also used as the basis for insurance payments for psychiatric treatments, including drugs.

http://www.usatoday.com/tech/science/
2006-04-19-conflicts-experts_x.htm


ISCPP

The International Center for the Study of Psychiatry and Psychology (ICSPP) is a nonprofit (503c) research and educational network whose focus is the critical study of the mental health movement. ICSPP is completely independent and at present our funding consists solely of individual membership dues.

ICSPP was originally founded in 1971 by Harvard-trained, critical psychiatrist Dr. Peter Breggin, who has been called "the conscience of psychiatry," and by his wife Ginger Breggin. Dr. Breggin is the author of "Toxic Psychiatry," "Talking Back to Ritalin," "Talking Back to Prozac" (with Ginger Breggin,) "The War on Children of Color" (with Ginger Breggin), "Your Drug May Be Your Problem" (with Dr. David Cohen), and many other books and scholarly articles. Dr. Breggin is also a founding editor of the ICSPP's scholarly journal, "Ethical Human Sciences and Services," now edited by Larry Simon and Jonathan Leo and published by Springer Publishing Company.

http://www.icspp.org/

 

 


 


View My Stats