elektrostress, elektrosmog - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Terug naar het hoofdmenu


De Nationale stralingsdag

Zaterdag 16 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur in Den Bosch (consumenten, bedrijfsleven en professionals). Vrijdag 15 mei van 10.00 tot 17.00 uur in Den Bosch (uitsluitend professionals)

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon in een gemiddelde woning hier vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed hier vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn dan ook uiterst vreemd te noemen. Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Maar er zijn ook vele wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (>20jaar) effect onderzoeken zijn gedaan. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden. Er is nu reeds aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is in een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit onderwerp. Op De Nationale Stralingsdag 2009 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

EEN DOORLOPEND DAGPROGRAMMA MET O.A.

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, praktische meetdemonstraties, woningmetingen, kantoormetingen, zorgcentrametingen, afschermingstechnieken , compensatietechnieken, gebruikerstips etc.

Met boeiende professionele sprekers welke later bekend zullen worden gemaakt: o.a. Hennie Tuithof (onderzoek bomen), Koen van Biesen (onderzoek gezondheidsklachten) En ook ervaringsverhalen van de gezondheidklachten door elektromagnetische straling: Arjen Witzel e.a. Tevens een aantal bekende schrijvers van kwaliteitsboeken welke later bekend zullen worden gemaakt: Prof. dr. ir. Michiel Haas e.a. Aanmelding als ervaringsdeskundige vanaf 2 april 2009 via de website www.denationalestralingsdag.nl

DE ONDERWERPEN ZIJN

Zendmasten, satellieten, hoogspanningsmasten, trafohuisjes, grondkabels, meterkasten, elektrische installaties, stopcontacten, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze laptops, draadloze modems, draadloze babyphones , draadloze oproepsystemen, draadloze games, waterbedden, elektrisch verstelbare bedbodems, verwarmingsdekens, wekkerradio's, leeslampen, bureaulampen, spaarlampen, TL buizen, computers, beeldschermen, printers, televisies, adapters, voorschakel apparaten, netvoedingen, verlengsnoeren, netvervuiling etc.

http://denationalestralingsdag.nl/aanmelding.php


Medisch Appèl Stralingsrisico’s

Uit bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als artsen tot onze collega’s in de gezondheidszorg in Nederland. Appèl ondersteund door het Nationaal Platform Stralingsrisico’s Wij constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in onze directe leefomgeving door de opkomst van de mobiele telefonie en vele andere draadloze toepassingen. Wij zijn van mening dat er oorzakelijke verbanden bestaan tussen zwakke stralingsbelasting door elektromagnetische velden en (subtiele) biologische effecten. Deze effecten kunnen leiden tot problemen met gezondheid en welzijn.

Oorzaken elektromagnetische stralingsbelasting

De elektromagnetische stralingsbelasting komt door hoogfrequente (HF) en laagfrequente (LF) velden:

 • gebruik van een mobiele telefoon aan het oor en op het lichaam.
 • draadloze toepassingen binnenshuis, zoals DECT huis- en babyfoons, draadloos internet in de eigen woning of bij de buren, etc.
 • installaties van een antenne voor mobiele communicatie o.a. GSM/UMTS/C2000/WIMAX in de directe omgeving van mensen.
 • hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsnet (230 volt, 50 Hz).

Biologische mechanismen
Het lichaam en de geest (in relatie met hersenen en zenuwstelsel) werken of reageren zelf uitgebreid met elektromagnetisme en herkennen elektromagnetische velden daarom niet als lichaamsvreemd. In de ontwikkeling van levend weefsel is het nooit nodig geweest om tot een biologisch verweermechanisme tegen de bovengenoemde elektromagnetische straling te komen, zoals ons lichaam dat nog wel heeft tegen veel lichaamsvreemde stoffen. Ons lichaam en onze geest hebben daarom tegen deze elektromagnetische velden -behoudens bij gedeeltelijke afscherming- geen enkel verweer. Daar kan een scala van klachten uit voortvloeien, variërend van subtiel tot ernstig. Gezondheids- en welzijnsproblemen Uit gepubliceerd wetenschappelijke onderzoek en soms ook uit meldingen van patiënten blijkt:

 • leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
 • bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
 • hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
 • hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
 • veel varianten van reumatische aandoeningen en spierziekten
 • hoofdpijn en migraine
 • chronische vermoeidheid
 • innerlijke onrust
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • huidproblemen
 • gevoeligheid voor infecties
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn
 • rechtstreekse cognitieve invloeden, waarvan de schadelijkheid onbekend is
 • (indirecte) psychologische en psychiatrische gevolgen
 • vormen van kanker, zoals leukemie, hersentumoren en beschadiging van de gehoorzenuw (akoestisch neuroma)

STANDPUNT GEZONDHEIDSRAAD
Het vigerende standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad is dat de huidige Nederlandse blootstellinglimiet voor elektromagnetische velden is vastgesteld op basis van overmatige opwarming van het lichaamsweefsel en niet op basis van biologische effecten, waarvan de Gezondheidsraad het bestaan overigens niet ontkent. De Gezondheidsraad adviseert echter wel nader onderzoek, omdat het onbekend is wat de gevolgen op lange termijn van deze subtiele biologische effecten kunnen zijn. Dit tweeslachtige advies van de Gezondheidsraad stelt ons niet gerust.

In het belang van de volksgezondheid doen wij daarom een beroep op de verantwoordelijken in gezondheidszorg en politiek om de volgende aanbevelingen te ondersteunen:

 • Landelijk beleid van “Wired First”, in het bijzonder voor toepassingen in scholen en openbare gebouwen
 • Landelijke officiële waarschuwingen voor gezondheidsrisico’s bij gebruik van mobieltjes, DECTtelefoons en draadloze apparatuur.
 • Stimuleren van een bewustere omgang met de draadloze technologie, zoals men dat in de ons omringende landen heeft gedaan: › voor speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen › voor kinderen en tieners, bij wie de hersenontwikkeling nog volop in gang is › zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen.
 • onafhankelijk wetenschappelijk lange termijn onderzoek, rekening houdend met de aanwezige internationale kritische onderzoeksresultaten.
 • Het wetenschappelijk onderzoek van alle nieuwe technologie moet vooraf gebeuren i.p.v. achteraf. . Streven naar zo laag mogelijke stralingsbelasting vooral op plaatsen voor regeneratie, zoals, woon en slaapvertrekken.

Referenties en literatuur: Zie de site van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s http://www.stralingsrisicos.nl/


Aanbieden bezwaarschrift draadloos Groningen

Stralingsvrijkind is een initiatief van een groep bezorgde burgers uit Groningen die met de gemeente en alle betrokken partijen willen samenwerken voor een veilig beleid aangaande straling. We werken eraan de bizar hoge Nederlandse blootstellingsnorm (hoogste ter wereld) van straling naar een veilig niveau te brengen en willen met deze actie voorkomen dat er een zeer schadelijk draadloos WIFI netwerk over bijna de hele stad wordt uitgerold. Daarnaast streven we er naar om een veilig alternatief te realiseren voor de zeer hoge niveaus hoogfrequente straling van bestaande GSM en UMTS zendmasten, dit is in Salzburg reeds gerealiseerd. Ook zetten we ons in voor een veilig beleid en informatiecampagne van de overheid over het gebruik van het zeer schadelijke draadloos internet en de DECT telefoon binnenshuis en de gevaren van mobiel bellen. Groningen moet met zijn streven naar duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente mbt. het gebruik van straling, met name voor kinderen!


T-shirt dat electrostress blokkeert

tshirt.jpg (10485 bytes)

Very sheer, comfortable shirt you can wear over your regular one to shield yourself from powerline and computer electric fields, and microwave, radar, and TV radiation. This silver-plated, stretchable, washable nylon mesh is electrically conductive. It provides EMF radiation protection by reflection.

Lees verder

Een pet hebben ze ook: Link, en verf: Link

Tip: Lisa


Afschermmaterialen tegen electrostress

Elektrostress kan worden veroorzaakt door invloed van apparaten als: UMTS/GSM, C2000, Digitenne zendmasten, het basisstation van de DECT-telefoon, uw Bluetooth headset, het draadloze internet-modem, UMTS of GSM toestellen, flatscreen of klassieke computer-schermen, radio-wekkers, waterbedden, elektrische dekens, metalen bedbodems met elektromotoren, zee-aquaria met pompen en TL-buizen, etc. Mensen verschillen. Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde frequenties uit het brede spectrum en vertonen gezondheids-problemen die kenmerkend zijn voor elektrostress. Als de schadelijke velden worden weggenomen zijn de klachten verdwenen.  Personen die last hebben van die velden kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor andere elektrische apparaten Meestal worden de reacties pas geruime tijd na blootstelling aan de velden merkbaar. Het kan jaren duren voordat een gevoeligheid wordt opgebouwd. Indien er geen passende maatregelen genomen worden en de ziekmakende velden niet worden onderkend kan men langdurig ziek worden.

Veel voorkomende klachten zijn:

· ernstige vermoeidheid
· dufheid, slaperigheid, duizeligheid
· hoofdpijn, migraine, griepgevoel
· oogproblemen
· hyperactiviteit (vooral bij kinderen)
· concentratieproblemen, onrust
· depressiviteit, agressie
· oorsuizingen, brom in de oren
· jeuk, huidproblemen
· spierpijn, spier-spanningen
· pijnlijke gewrichten

Lees verder


Medical Director of Switzerland’s Paracelsus Clinic Takes Stand on Hazards of Electromagnetic Pollution

Dr. Thomas Rau, Medical Director of the world renowned Paracelsus Clinic in Lustmühle, Switzerland says he is convinced ‘electromagnetic loads’ lead to cancer, concentration problems, ADD, tinnitus, migraines, insomnia, arrhythmia, Parkinson’s and even back pain. At Paracelsus (www.paracelsus.ch), cancer patients are now routinely educated in electromagnetic field remediation strategies and inspectors from the Geopathological Institute of Switzerland are sent to patients’ homes to assess electromagnetic field exposures.

Lees verder

--

Gebitsvullingen dienen mogelijk als antennes en versterken Wi-Fi straling en andere electromagnetische straling wat weer leid tot  klachten zoals hoofdpijn en rugpijn.

Groeten,
Joop.


Franse professor onderzoekt elektrogevoeligheid

Een werkgroep van medische specialisten rond de Franse professor Dominique Belpomme uit Frankrijk, een gerenommeerd kankerspecialist en president van ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse; www.artac.info), heeft een studie uitgevoerd naar elektrogevoeligheid. De professor heeft hiervoor 75 elektrogevoeligen ontvangen in zijn kabinet in het Europees Ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs.  De bedoeling van dit onderzoek was om een klinische ('nosologische') beschrijving te geven van het verschijnsel 'elektrogevoeligheid'. Zo'n beschrijving is vooral relevant voor artsen, omdat dit hen beter inzicht in deze aandoening geeft en ook helpt om symptomen bij de eigen patiënten te herkennen en aan te pakken.

De studie ging ook op zoek naar mogelijke diagnostische criteria en 'biomarkers' voor het maken van de diagnose 'elektrogevoeligheid'. Een van de onderzochte biomarkers is bijvoorbeeld de hoeveelheid shock-proteïnen in het bloed (die wijzen op een stress-reactie van het lichaam, bijvoorbeeld als gevolg van blootstelling aan EM straling). Naast een klinische beschrijving en een indeling van de verschillende stadia in het verloop van de aandoening, werpt prof. Belpomme ook een licht op de mogelijke oorzaken van de aandoening (erfelijke factoren, vooraf bestaande belasting met bvb. zware metalen, ...).

Eén van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM straling dan anderen, zou te maken kunnen hebben met het aantal 'magnetosomen' dat iemand heeft, een soort mini-kristallen die zich in de hersenen en op andere plaatsen in het menselijk lichaam bevinden. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen terug te vinden. Het zijn receptoren voor het magnetische veld van de aarde en stellen dieren/mensen in staat zich te oriënteren. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen.

Ook het centrale zenuwstelsel speelt volgens Belpomme een centrale rol bij elektrogevoeligheid. Als de blootstelling van de elektrogevoelige aan elektromagnetische straling niet aangepakt en verminderd wordt, zou de aandoening volgens Belpomme op termijn kunnen leiden tot neurologische aandoeningen zoals (vroegtijdige) dementie en multiple sclerose (MS). Op basis van zijn onderzoek legt Belpomme ook een verband met kanker. In plaats van de meer informele aanduiding 'elektrogevoeligheid', stelt Bepomme ook de meer klinische term 'Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden' (SIEM) voor.

Het rapport over deze studie zal in de lente van 2009 beschikbaar worden gesteld op www.artac.info

MEER INFO:
Presentatie van Prof. Belpomme:
http://dailymotion.virgilio.it/video/x7tcxr_electrosensibilite-dominique-belpom_news
http://dailymotion.alice.it/tag/ondes/video/x7tcxr_electrosensibilit-dominique-belpomm_news


Docteur Jean Pierre MASCHI: 'er bevindt zich geen virus in 'multiple sclerose'

2 februari 2009 Primeur voor Nederland en voor fonteine.com / leefbewust.com

Vanmiddag werd ik gebeld door Docteur MASCHI. Hij deelde mij mede dat een week geleden zijn zeer belangrijke informatie omtrent 'multiple sclerose' op een website is beschreven. Deze website is tot op heden in het Frans. Wellicht komt in een volgend stadium de engelse versie ernaast. Gezien het feit dat deze informatie TE belangrijk is om door mij vertaald te worden heb ik zo even een bericht gestuurd aan iocob.nl en hen gevraagd alle aandacht aan deze zo belangrijke bron van informatie te geven. Docteur MASCHI: een arts die strijd in het belang van alle mensen die wereldwijd 'multiple sclerose' - veelvoudige verhardingen hebben en daarna slopend langzaam invalide worden met eventueel de dood als gevolg. Het kan een ieder overkomen; morgen......en het is GEEN psychisch probleem, wat in Nederland 'zo modieus' blijkt te zijn !!! Tik in op Google ' multiple sclerose ' en je vindt 6 miljoen pagina's over deze aandoening, 'multiple sclerose' in het Nederlands vertaald betekent 'veelvoudige verhardingen', deze aandoening komt alleen voor in geindustrialiseerde landen en de ziekte loopt parallel met de hoeveelheid aanwezige electrosmog.

http://jeanpierremaschi.com/

xxx / interprète consécutif


De robijnen van de daken

DE website in Frankrijk met betrekking tot electrostress - electrospanning - electrosmog of welke draai je er ook aan wilt geven. Definitieve wetenschappelijke bewijzen van de gevaren voor de gezondheid veroorzaakt door de mobiele telefonie ( mobiele - relais antenne - WiFi - Wimax, Buetooth, Dect......): lees het rapport

BIOINITIATIVE, een internationaal onderzoek van 600 pagina's gepubliceerd door de BIOINITIATIVE WORKING GROUP.

Lire et télécharger en Français l'essentiel de ce rapport d'études international de 600 pages publié par le BIOINITIATIVE WORKING GROUP prouvant les dangers des émissions "type téléphonie mobile" (téléphone portable, antennes relais GSM, UMTS, ondes Wifi, Wimax, Bluetooth, téléphone sans fil DECT...) pour la santé. Le Rapport BIOINITIATIVE (31/08/2007) est validé et soutenu par une haute autorité européenne : Agence Européenne de l’Environnement > Voir la communication de l'EEA du 17/09/2007 Le rapport Bioinitiative a ...

http://www.robindestoits.org/

xxx


Wetenschappers waarschuwen voor gevaren draadloos netwerk

Een twintigtal Amerikaanse wetenschappers heeft in een rapport gewezen op de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en hekelt de ongebreidelde groei van draadloze technologieën (gsm,  gsm-masten en wifi). Dat schrijft Le Soir woensdag.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF05092007_028

Marjan

 

Serious Public Health Concerns Raised Over Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Power Lines and Cell Phones

An international working group of scientists, researchers and public health policy professionals (The BioInitiative Working Group) has released its report on electromagnetic fields (EMF) and health. It raises serious concern about the safety of existing public limits that regulate how much EMF is allowable from power lines, cell phones, and many other sources of EMF exposure in daily life. Electromagnetic radiation from such sources as electric power lines, interior wiring and grounding of buildings and appliances are linked to increased risks for childhood leukemia and may set the stage for adult cancers later in life.

A report from the BioInitiative Working Group documents the scientific evidence that power line EMF exposure is responsible for hundreds of new cases of childhood leukemia every year in the United States and around the world. The report provides detailed scientific information on health impacts when people are exposed to electromagnetic radiation hundreds or even thousands of times below limits currently established by the Federal Communications Commission (US FCC) and International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection in Europe (ICNIRP). The authors reviewed more than 2000 scientific studies and reviews, and concluded that the existing public safety limits are inadequate to protect public health. From a public health policy standpoint, new public safety limits, and limits on further deployment of risky technologies are warranted based on the total weigh of evidence.

The report documents scientific evidence raising worries about childhood leukemia (from power lines and other electrical exposures), brain tumors and acoustic neuromas (from cell and cordless phones) and Alzheimer’s disease. There is evidence that EMF is a risk factor for both childhood and adult cancers. Public health expert and co-editor of the Report Dr. David Carpenter, Director, Institute for Health and the Environment at the University of Albany, New York says “this report stands as a wake-up call that long-term exposure to some kinds of EMF may cause serious health effects. Good public health planning is needed now to prevent cancers and neurological diseases linked to exposure to power lines and other sources of EMF. We need to educate people and our decisionmakers that “business as usual” is unacceptable.”

Health questions about power line EMFs were initially raised by Nancy Wertheimer, a Colorado public health expert and Ed Leeper, an electrical engineer in 1979. Wertheimer noticed that children were twice or three times as likely to have leukemia tended to live in homes in the Denver, CO area close to power lines and transformers. Now, there are dozens of studies confirming the link, but public health response has been slow in coming, and new standards to protect the public are necessary. Brain tumor specialist Dr. Lennart Hardell, MD, PhD and Professor at University Hospital in Orebro, Sweden is a member of the BioInitiative Working Group. His work on cell phones, cordless phones and brain tumors is widely recognized to be pivotal in the debate about the safety of wireless radiofrequency and microwave radiation. “The evidence for risks from prolonged cell phone and cordless phone use is quite strong when you look at people who have used these devices for 10 years or longer, and when they are used mainly on one side of the head.

Brain tumors normally take a long time to develop, on the order of 15 to 20 years. Use of a cell or cordless phone is linked to brain tumors and acoustic neuromas (tumor of the auditory nerve in the brain) and are showing up after only 10 years (a shorter time period than for most other known carcinogens). “This indicates we need research on more long-term users to understand the full risks” says Dr. Hardell. Dr. Hardell’s work has been confirmed in other studies on long-term users. A summary estimate of all studies on brain tumors shows overall a 20% increased risk of brain tumor (malignant glioma) with ten years of use. But the risk increases to 200% (a doubling of risk) for tumors on the same side of the brain as mainly used during cell phone calls.

“Recent studies that do not report increased risk of brain tumors and acoustic neuromas have not looked at heavy users, use over ten years or longer, and do not look at the part of the brain which would reasonably have exposure to produce a tumor.” Wireless technologies that rely on microwave radiation to send emails and voice communication are thousands of times stronger than levels reported to cause some health impacts. Prolonged exposure to radiofrequency and microwave radiation from cell phones, cordless phones, cell towers, WI-FI and other wireless technologies have linked to physical symptoms including headache, fatigue, sleeplessness, dizziness, changes in brainwave activity, and impairment of concentration and memory. Scientists report that these effects can occur with even very small levels of exposure, if it occurs on a daily basis. Children in particular are vulnerable to harm from environmental exposures of all kinds. Co-editor of the report, Cindy Sage of Sage Associates says “public health and EMF policy experts have now given their opinion of the weight of evidence. The existing FCC and international limits for public and occupational exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation are not protective of public health.

New biologically-based public and occupational exposure are recommended to address bioeffects and potential adverse health effects of chronic exposure. These effects are now widely reported to occur at exposure levels significantly below most current national and international limits.” Biologically-based exposure standards are needed to prevent disruption of normal body processes. Effects are reported for DNA damage (genotoxicity that is directly linked to integrity of the human genome), cellular communication, cellular metabolism and repair, cancer surveillance within the body; and for protection against cancer and neurological diseases. Also reported are neurological effects including changes in brainwave activity during cell phone calls, impairment of memory, attention and cognitive function; sleep disorders, cardiac effects; and changes in immune function (allergic and inflammatory responses).

Sage says “the Working Group recommends a biologically-based exposure limit that is protective against extremely-low frequency (power line) and radiofrequency fields which, with chronic exposure, can reasonably be presumed to result in significant impacts to health and well-being”. Contributing author Dr. Martin Blank, Columbia University professor and researcher in bioelectromagnetics says “cells in the body react to EMFs as potentially harmful, just like to other environmental toxins, including heavy metals and toxic chemicals. The DNA in living cells recognizes electromagnetic fields at very low levels of exposure; and produces a biochemical stress response. The scientific evidence tells us that our safety standards are inadequate, and that we must protect ourselves from exposure to EMF due to powerlines, cell phones and the like.” He wrote the section on stress proteins for the BioInitiative Report.

http://bioinitiative.org

 

Deelnemers aan dit rapport:

Carl F. Blackman*, Ph.D.
Founder, Former President and
Full Member of the Bioelectromagnetics Society Raleigh, NC USA

* opinions expressed are not necessarily those of his employer, the US Environmental Protection Agency

Martin Blank, PhD Associate Professor
Former President and Full Member of Bioelectromagnetics Society
Dept. of Physiology. College of Physicians and Surgeons
Columbia University
New York, NY USA

Prof. Michael Kundi, PhD
Full Member of the Bioelectromagnetics Society
Institute of Environmental Health, Medical University of Vienna
Vienna, Austria

Cindy Sage, MA, Owner
Full Member. Bioelectromagnetics Society
Sage Associates
Santa Barbara, CA USA

David O. Carpenter, MD
Director, Institute for Health and the Environment
University at Albany East Campus
Rensselaer, NY USA

Zoreh Davanipour. DVM, PhD
Friends Research Institute
Los Angeles, CA USA

David Gee, Program Chair
Coordinator Emerging Issues and Scientific Liaison
Strategic Knowledge and Innovation
European Environmental Agency
Copenhagen, Denmark

Lennart Hardell, MD, PhD, Prof.
Department of Oncology
University Hospital
Orebro, Sweden

Olle Johansson, PhD, Associate Professor
The Experimental Dermatology Unit.
Department of Neuroscience
Karolinska Institute
Stockholm, Sweden

Henry Lai, PhD
Department of Bioengineering
University of Washington
Seattle, Washington USA

Kjell Hansson Mild, PhD, Prof.
Former President and Full Member of Bioelectromagnetics Society
Board Member, European Bioelectromagnetics Society (EBEA)
Umea University, Department of Radiation Physics
Umeå, Sweden

Amy Sage, Research Associate
Sage Associates
Santa Barbara, CA USA

Eugene L. Sobel, PhD
Friends Research Institute
Los Angeles, CA USA

Zhengping Xu, PhD
Guangdi Chen, PhD
Bioelectromagnetics Laboratory,
Zhejiang University School of Medicine
Hangzhou . People's Republic of China

James B. Burch, PhD
Arnold School of Public Health
University of South Carolina
Columbia, SC USA

Nancy Evans, BS
Health Science Consultant
San Francisco, CA USA

Stanton Glanz, PhD
University of California, San Francisco
Center for Tobacco Control Research and Education
Cardiovascular Research Institute, Institute for Health Policy Studies
San Francisco, CA USA

Denis Henshaw, PhD
Professor of Physics
Human Radiation Effects Group
Wills Physics Laboratory
Bristol University, Bristol, UK

Samuel Milham, MD
Washington State Department of Health (retired)
Olympia, Washington

Louis Slesin, PhD
Microwave News
New York, NY USA

Het volledige rapport staat op:
http://bioinitiative.org/report/index.htm


Elektro stress

We leven in een wereld waarin elektriciteit een steeds belangrijker rol inneemt. Elektrische apparaten zoals radio’s, televisies en computers maken het leven makkelijker en plezieriger. Tot voor kort was er maar weinig aandacht voor de biologische effecten die al deze apparaten hebben op het menselijk welbevinden.

Dat is aan het veranderen nu steeds meer mensen merken dat ze last krijgen van allerlei klachten als gevolg van al die apparaten. Vermoeidheid, concentratieproblemen, verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, stress en slaapstoornissen worden daarbij vaak genoemd. Die klachten zijn in verreweg de meeste gevallen het gevolg van de elektromagnetische straling die ieder elektrisch apparaat afgeeft.

Lang niet iedereen is even gevoelig voor elektromagnetische straling. Hoe dat komt is onduidelijk. De mens is waarschijnlijk, net als veel dieren, uitgerust met het vermogen magneetvelden waar te nemen. Vogels en slakken gebruiken dat vermogen bijvoorbeeld om hun richting te bepalen. Wij mensen gebruiken het vermogen niet. Toch wordt het detectiesysteem waarschijnlijk geprikkeld door de elektromagnetische straling van buitenaf. Bij een deel van de mensen weet het detectiesysteem mogelijk geen 'raad' met de ontvangen signalen. Het systeem genereert wel signalen maar omdat er geen natuurlijke lichamelijke reactie volgt, worden er alternatieve reacties vertoond. Die kunnen leiden tot ontregeling van uiteenlopende lichamelijke functies.

Meer informatie hier

Bron (Patrick Arink)


Whiplash en electro magnetische straling

Mensen die een whiplash hebben opgelopen kunnen extra gevoelig zijn voor deze straling. Het hoofd en de nek maken dan een (heftige) slingerbeweging, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. In sommige gevallen is daarbij fysiek letsel waar te nemen, bijvoorbeeld een beschadiging of een verschuiving van de nekwervels. Maar veelal is er via neurologisch onderzoek niets te vinden. Toch kunnen in wisselende mate allerlei verschijnselen en functie-stoornissen optreden, die er mee te maken lijken te hebben dat het vegetatieve bewustzijns-systeem bovenmatig geactiveerd wordt.

De signalen die het vegetatieve bewustzijns-systeem 24 uur per dag opvangt komen daardoor extra sterk door. Het gaat daarbij vooral om die signalen, waar we ons normaliter niet zo van bewust zijn. Maar die ons helpen om ons te oriënteren in onze omgeving. Dit betreft niet alleen zintuiglijke waar-nemingen, zoals bijv. licht en geluid, maar ook allerlei gevoelsmatige, energetische en electro-magnetische indrukken en signalen kunnen hierbij een rol spelen.

De storende werking van de hoog-frequente electro-magnetische straling, die in de moderne samenleving in toenemende mate alom aanwezig is, kan sterker worden ervaren. Het gevoel en de emotionaliteit kunnen daardoor een veel sterkere rol gaan spelen dan voorheen het geval was.

Hierdoor stemt als het ware de informatie over de omgeving niet meer overeen met zoals we die vroeger in ons leven hebben leren interpreteren. Daardoor blijft er continu een gevoel van onveiligheid en spanning of alertheid bestaan, waardoor het vegetatieve bewustzijns-systeem verder geactiveerd wordt en blijft. Dit kan dan vervolgens aanleiding geven tot aangespannen en stijve, verzuurde spieren, slaapproblemen, vermoeiheid, pijn en beperkte belastbaarheid. En als dat voortduurt, kunnen chronische vegetatieve ontregelingen optreden, zoals bijv. op het gebied van de lichaamstemperatuur, hartritme, spijsvertering, bloedsuikerspiegel, immuunsysteem, enz.

Meer informatie


Elektromagnetische velden in arbeidssituaties

De EU heeft richtlijn 2004/40/EG uitgevaardigd om de werknemer te beschermen tegen gezondheidsrisico's door blootstelling aan elektromagnetische velden op het werk. Deze richtlijn moet uiterlijk 30 april 2008 zijn omgezet in nationale wetgeving. Ter voorbereiding hiervan heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie van SZW de blootstelling in Nederlandse arbeidssituaties geinventariseerd en geanalyseerd. Het doel van dit rapport is de werkgevers een handreiking te geven om vast te stellen of aan de eisen uit de richtlijn wordt voldaan en om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor elektromagnetische velden op te stellen. Totdat er geharmoniseerde Europese normen van het Europees Comiti voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) beschikbaar zijn voor alle situaties die moeten worden beoordeeld, gemeten en berekend, mag dit rapport als richtsnoer gebruikt worden. Gebruik van dit rapport is dus geen verplichting. Voor de meeste werkgevers is het voldoende om de eerste twee hoofdstukken door te nemen. De volgende drie hoofdstukken bevatten voor een aantal arbeidssituaties informatie over de blootstelling, de rekenregels waarmee de situatie kan worden ingeschat en de mogelijke beheersmaatregelen. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de kosten die met invoering van de richtlijn samenhangen. Om te kunnen toetsen of de blootstelling onder de limieten van de richtlijn blijft, moeten CENELEC-normen worden gebruikt, voor zover ze bestaan. Deze normen zijn zonder specialistische kennis niet eenvoudig toe te passen. Ook hoeft niet alle apparatuur even uitgebreid beoordeeld te worden of zijn even zware maatregelen nodig. Om de beoordeling te vergemakkelijken geeft dit rapport een beoordelingsschema en tabellen met een indeling van alle relevante werkomgevingen in drie categorieen. Voor iedere categorie geldt een ander beoordelingstraject.

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.pdf


Rsi en electro magnetische straling

Extreem werken met je hoofd, werk- en tijdsdruk heeft vroeger of later stress en burn-out ten gevolg. Door steeds mentaal bezig te zijn wordt ook de energie uit je gezogen. Het probleem met de computer is nu, dat deze "zuigkracht" honderdvoudig wordt versterkt. Het scherm heeft een veel sterkere energetische lading dan je eigen gedachten, zodat je permanent "uit jezelf getrokken wordt". Het gaat vaak in fasen. In de eerste fase is er de opwinding van nieuwe informatie, de nieuwe mogelijkheden en de resultaten.

Deze psychische prikkeling doet de energiebalans vooralsnog naar de positieve kant doorslaan. Afhankelijk van je psychisch-lichamelijke constellatie (vitaliteit) duurt deze fase verschillend lang. Door de "euforie" heb je echter niet in de gaten, dat er tegelijkertijd ook een energielek is. Deze is sluipend, tot het op een punt komt, dat - vaak mede door andere oorzaken als ongezond leven, weinig slaap etc. - er "plotseling" een omslag naar negatief plaatsvindt.

De zuigkracht van de computer heeft het definitief gewonnen van de mogelijkheid "bij jezelf te blijven". Dit feit wordt echter niet onderkend. Je gaat dus gewoon door, hopende dat het wel over zal gaan. Op den duur gaat het echter steeds verder bergafwaarts. Je blijft mat, je energieniveau permanent op een laag pitje, uitmondend in chronische lusteloosheid, moeheid, innerlijke "leegheid", kouwelijkheid, depressie en slapeloosheid. Er is dus een algemene zwaktetoestand, een permanent ("gefixeerd") laag energieniveau ontstaan. Tegen deze achtergrond is het logisch, dat wanneer een onderdeel (hand, arm, schouder) dan nog eens extra sterk belast wordt, er (tevens) plaatselijke problemen ontstaan.

Meer informatie

Bron : Han M Stiekema


Ook in Israël meer kanker rond gsm-mast

Slapeloosheid, misselijkheid, hoofdpijn. Het is slechts een greep uit de klachten waar sommige mensen die dicht bij gsm-masten wonen last van hebben. Daarmee lijkt de kous echter niet af. Inmiddels twee onderzoeken wijzen in de richting van een drie tot vier keer hoger kankerrisico in de buurt van de masten.

http://www.refdag.nl/artikel/1194499/


Electro allergie

Sommige elektronische apparaten en installaties verspreiden elektrische en elektromagnetische velden die 'elektrogevoeligen' moe, verward, beroerd of ziek maken. Elektrische Overgevoeligheid ("EO") is een relatief nieuw ontdekt verschijnsel en wordt hier voor Nederland mogelijk voor het eerst beschreven. Sommige mensen ("EO-gevoeligen") worden beroerd of ziek door blootstelling aan electromagnetische ("EM") velden, die vaak op gang wordt gebracht door werken met beeldschermen en omgang met moderne communicatiemiddelen. U vindt hier een beschrijving van de problemen en van verdachte apparaten, alsmede aanwijzingen om met EM velden te leren leven en suggesties voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie


Magnetrons

De magnetron is ingeburgerd maar zou ook weer moeten verdwijnen. Het is een gevaar voor onze gezondheid. De microgolven die het voedsel verwarmen zorgen voor een chaos van het voedingsproduct. Het is erg tegennatuurlijk. De microgolven die ontstaan zijn gebaseerd op het principe van wisselstroom. De atomen, moleculen en cellen krijgen een stoot magnetische straling en worden gedwongen 1 tot 100 biljoen keer per seconde polariteit om te zetten. Er ontstaat dan wrijving waardoor warmte ontstaat. Wetenschappelijk zijn er geen atomen, moleculen of cellen in welk organisch systeem dan ook, die in staat zijn zo'n enorme vernietigende kracht te weerstaan.

Meer informatie

Bron : Jan Kraak


Stralingsgevoeligheid

Over stralingen en gifstoffen lopen de meningen sterk uiteen. Het is heel moeilijk om te bewijzen, dat elektromagnetische stralingen in een menselijk lichaam iets schadelijks doen. Vandaar dat er op in de afgelopen jaren heel veel proeven gedaan zijn op muizen, ratten etc. En daar komen resultaten uit, die je niet wilt weten. Kans op tumoren, hoofdpijn, vergeetachtigheid, het mislopen van zintuiglijke indrukken etc. Bovendien zijn er heel sterke bewijzen, dat ons lichaam van zichzelf ook werkt met heel fijne elektromagnetische krachten. Als je die van buiten af langdurig gaat storen, bijvoorbeeld door een zendertje vlak naast je, dan kun je op den duur last krijgen. Het is ook duidelijk, dat niet iedereen daar last van krijgt. Zo zijn er ook mensen, die hun hele leven lang roken als een schoorsteen en pas op hun negentigste jaar sterven. Maar een heleboel anderen gaan dood aan longkanker, zelfs als ze alleen maar meeroken. Zo is het ook met stralingen.

Meer informatie


Het nieuwste gevaar - UMTS

Wist u dat veel mensen waarschijnlijk chronisch ziek zijn door blootstelling aan (voornamelijk gepulste) elektromagnetische straling zonder het zelf te weten ? Omdat Nederland nagenoeg volledig in een deken van straling gehuld is, komt men er niet meer achter dat het door de straling komt: er is geen stralingsvrij referentiekader meer om mee te vergelijken.

Op deze site vindt u ook voorbeelden van mensen die zich verzetten:

Groningers winnen rechtszaak tegen providers
Groningse flatbewoners hebben een rechtszaak gewonnen tegen telecomproviders. De procureur oordeelde dat de instemmingsprocedure lijkt op die van een bananenrepubliek. De plaatsing van de mast moest per direct gestopt worden, op straffe van € 5.000 per dag.

Meer informatie


Stichting stralingbewust

De Stichting Stralingbewust stelt zich als doel burgers, ondernemingen en overheden te informeren over de gevolgen van elektromagnetische straling voor onze gezondheid. Hierbij moet u denken aan straling die wordt veroorzaakt door mobiele telefonie, DECT thuistelefoons, WIFI-LAN, UMTS, etc.   Dat elektromagnetische straling schadelijk is voor onze gezondheid is aangetoond in verschillende wetenschappelijke studies.  De burger wordt hierover onvolledig voorgelicht en wordt willens en wetens blootgesteld aan straling. En dat terwijl straling volgens deskundigen volksziekte nummer één is geworden.

Meer informatie


Stichting milieuziektes

Doelstelling is het helpen, adviseren en voorlichten van mensen, die in hun woon- of werkplek lijden aan de schadelijke gezondheidseffekten tengevolge van milieu omstandigheden. Deze kunnen ontstaan door elektrische- magnetische- of elektromagnetische velden, stoffen of gassen in de lucht, schimmels en andere schadelijke stoffen. Waarom de naam *Milieuziektes* ? Omdat veel ziekte verschijnselen hun oorzaak vinden in milieu omstandigheden. Daarbij komt ook nog, dat genezing van bestaande *normale* ziektes nadelig door deze milieu invloeden beïnvloed kunnen worden. Bijvoorbeeld, iemand met kanker heeft, wanneer deze zich onder invloed van gepulste hoogfrequente straling (van bv mobieltjes, zendmasten en DECT telefoons) bevindt, de grootste moeite om een genezingsproces succesvol te laten verlopen. Om die reden zijn homeopatische middelen ook minder effektief geworden in een dergelijke belastende woonomgeving.

Meer informatie


Electroallergie symptomen

Electroallergie (EA) of elektromagnetische overgevoeligheid is een ziekte die onstaat als gevolg een blootstelling aan bepaalde elektromagnetische straling.

De meest voorkomende symptomen zijn:
- op korte termijn (minuten, uren):
vermoeidheid, suf worden, verwardheid, slaperigheid, concentratieproblemen,
hoofdpijn, slaapproblemen, oorsuizingen, nervositeit
gezwollen slijmvliezen in neus en keel
- op langere termijn (dagen, weken, maanden):
vermoeidheidssyndroom, depressie,

Sommige symptomen van EA zijn gelijkaardig met deze van allergische reacties. Er zou een mogelijk verband kunnen zijn tussen electromagnetische overgevoeligheid en allergie.

Meer informatie

Bron : Patrick Peters


De opvolger van asbest, DDT en kernenergie

Het lijkt erop dat we de rampscenario's van DDT, kernenergie en asbest weer helemaal opnieuw gaan afspelen. Ook toen werden deze producten alom aangeprezen en deskundigen beweerden tot het allerlaatst, zelfs tegen beter weten in, dat ze absoluut onschadelijk waren. Hun mening werd ondersteund door het Grote Geld. Precies hetzelfde doet zich nu voor met elektromagnetische straling. Binnen een zeer korte tijd (enkele jaren!) neemt de intensiteit van deze straling explosief toe, zowel in als buiten huis en kantoor, door de massale ingebruikname van de zaktelefoons.

Meer informatie

Bron : Gerrit Teule


Vermindering van straling van uw GSM met Sar Shield

Het aantal wetenschappers dat de media, de overheden en de telecommunicatie industrie waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van mobiele telefoons neemt steeds verder toe. Dit heeft er voor gezorgd dat de telecommunicatie industrie de hoeveelheid straling die het hoofd binnendringt tijdens het gebruik van een mobiele telefoon gaat publiceren. Deze hoeveelheid straling wordt gemeten in “Specific Absorption Rates” per kilogram lichaamsgewicht (klik hier voor een overzicht van de hoeveelheden straling die verschillende mobiele telefoons uitzenden). Dit heeft geleid tot toenemende ongerustheid bij het publiek ten aanzien van de veiligheid van mobiele telefoons. Die ongerustheid is terecht. Want George Carlo (een man die onderzoek deed naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van mobiele telefoons in opdracht van de telecommunicatie industrie) heeft immers gezegd dat de straling van mobiele telefoons genetische schade lijkt te veroorzaken aan menselijk bloed. En uit een andere studie werd geconcludeerd dat er een statistisch significante toename van hersentumoren was geconstateerd onder gebruikers van mobiele telefoons.

Meer informatie


Verstopte GSM mast in natuurgebied

Dat sommige telecom providers heel ver gaan in het verspreiden van gsm straling blijkt uit deze foto's van een natuurgebied in Bloemendaal. Klik hier


Electro allergie

De gezondheidsklachten zijn per individu verschillend. Uit onderzoek is nog weinig bekend over de relatie tussen de straling en de ontstane klachten. Vaak spelen namelijk ook andere factoren, zoals werkdruk of stress, een belangrijke rol. Hierdoor zijn de klachten niet specifiek toe te wijzen aan elektroallergie. Te denken valt aan een duizelig gevoel, hoofdpijn, droge mond, slapeloosheid en een grieperig gevoel. In een ander onderzoek gaven de proefpersonen juist aan meer klachten te hebben als het mobieltje uitgeschakeld was.

Meer informatie


Meer links

www.sotnederland.tk
www.stopumts.nl
www.arjenwitzel.nl
www.milieuziektes.nl
www.straling.org
www.umtsno.de

Einfluss der Mobilfunkbelastung auf die Retikulocytenreifung,
vorläufige Bewertung anhand von 1000 Analysen. Juli 2004.
Germann, P (2004).
http://www.izgmf.de/Einfluss_Mobilfunk_auf_Retikulocyten.pdf

Red blood cells lump by mobile phone
Dr. Markus Ziegler, Ritter and Wolski.
http://omega.twoday.net/stories/582286/

Non-ionizing electromagnetic radiations, emitted by a cellular phone, modify cutaneous blood flow.
Monfrecola G, Moffa G, Procaccini EM
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/mo187011.html

Resting blood pressure increase during exposure to a radio-frequency electromagnetic field.
Braune S, Wrocklage C, Raczek J, Gailus T, Lucking CH,
Lancet 351(9119):1857-1858, 1998.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/br4848.html

Hematological changes in peripheral blood of workers occupationally exposed to microwave radiation.
Goldoni J, Health Physics 58:205-207, 1990.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/go142612.html

BBC NEWS / HEALTH
Thursday, 8 April, 2004, 09:49 GMT 10:49 UK
Mobile phones 'harm blood cells'.

Project HAARP: The Military's Plan to Alter the Ionosphere
by Clare Zickuhr and Gar Smith
http://www.mediarare.com/haarp.html

Effect of low intensity pulse-modulated electromagnetic radiation on activity of alkaline phosphatase in blood serum
Pashovkina MS, Akoev IG.
Radiats Biol Radioecol 41(1):62-66, 2001.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/pa152171.html

Electromagnetic fields (1.8 GHz) increase the permeability to sucrose of The blood-brain barrier in vitro.

Schirmacher A, Winters S, Fischer S, Goeke J, Galla H, Kullnick U, Ringelstein EB, Stogbauer F,
Bioelectromagnetics 21(5):338-345, 2000.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/sc74091.html

The effect of ultrahigh-frequency radiation on adaptation thresholds and the damages to blood system cells
Obukhan KI
Lik Sprava (7):71-73, 1998.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/ob38503.html

Dielectric properties of human red blood cells in suspension at radio frequencies.
Lu Y, Yu J, Ren Y
Bioelectromagnetics 15(6):589-591, 1994
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/lu106193.html

In vitro cytogenetic effects of 2450 MHz waves on human peripheral blood lymphocytes.
Maes A, Verschaeve L, Arroyo A, De Wagter C, Vercruyssen L,
Bioelectromagnetics 14(6):495-501, 1993.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/ma98443.html

Comparison of chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes from people occupationally exposed to ionizing and radiofrequency radiation.
Lalic H, Lekic A, Radosevic-Stasic B
Acta Med Okayama 55(2):117-127, 2001
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/la153496.html

Alteration of diurnal rhythms of blood pressure and heart rate to workers exposed to radiofrequency electromagnetic fields.
Szmigielski S, Bortkiewicz A, Gadzicka E, Zmyslony M, Kubacki R
Blood Press Monit 3(6):323-330, 1998.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/sz12578.html

Proof of D N A and chromosome damage.
Genotoxicity of radiofrequency signals. I. Investigation of DNA damage and micronuclei induction in cultured human blood cells.
Tice RR , Hook GG , Donner M , McRee DI, Guy AW
Bioelectromagnetics 23:113-126, 2002.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/ti162890.html

Chromosome damage and micronucleus formation in human blood lymphocytes exposed in vitro to radiofrequency radiation at a cellular telephone frequency (847.74 MHz, CDMA).
Vijayalaxmi, Bisht KS, Pickard WF, Meltz ML, Roti Roti JL, Moros EG
Radiat Res 156(4):430-432, 2001.
http://www.electric-words.com/cell/abstracts/vi157848.html

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats