Cholesterol en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Cholesterol


Cholesterol zegt weinig over risico hartaanval, 75% van de patienten had normaal cholesterol !

A new national study has shown that nearly 75 percent of patients hospitalized for a heart attack had cholesterol levels that would indicate they were not at high risk for a cardiovascular event, according to current national cholesterol guidelines. Specifically, these patients had low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels that met current guidelines, and close to half had LDL levels classified in guidelines as optimal (less than 100 mg/dL). "Almost 75 percent of heart attack patients fell within recommended targets for LDL cholesterol, demonstrating that the current guidelines may not be low enough to cut heart attack risk in most who could benefit," said Dr. Gregg C. Fonarow, Eliot Corday Professor of Cardiovascular Medicine and Science at the David Geffen School of Medicine at UCLA and the study's principal investigator. While the risk of cardiovascular events increases substantially with LDL levels above 40?? mg/dL, current national cholesterol guidelines consider LDL levels less than 100 mg/dL acceptable for many individuals. The guidelines are thus not effectively identifying the majority of individuals who will develop fatal and non-fatal cardiovascular events, according to the study's authors.  Researchers also found that more than half of patients hospitalized for a heart attack had poor high-density lipoprotein (HDL) cholesterol levels, according to national guidelines.  Published in the January issue of the American Heart Journal, the study suggests that lowering guideline targets for LDL cholesterol for those at risk for cardiovascular disease, as well as developing better treatments to raise HDL cholesterol, may help reduce the number of patients hospitalized for heart attack in the future.

Lees verder


De Cholesterolmythen

Een van de hardnekkigste mythen in de geneeskunde zegt dat te veel dierlijk vet in de voeding en een verhoogd cholesterolgehalte schadelijk zijn voor hart en bloedvaten. Op deze pagina’s volgen feiten die veel mensen zullen verrassen en waarvan de meeste artsen en onderzoekers niet op de hoogte zijn.

1. Cholesterol is geen dodelijk gif, maar van vitaal belang voor de constructie en het functioneren van alle lichaamscellen. Cholesterol is ‘goed’ noch ‘slecht’. Het cholesterolgehalte van het bloed wordt bepaald door talrijke factoren, zoals stress, lichamelijke activiteit, gewichtsverandering en roken.

2. Een hoog cholesterol veroorzaakt atherosclerose (‘aderverkalking’) en hartinfarcten, zo wordt algemeen beweerd. Talrijke studies hebben echter laten zien dat mensen met een laag cholesterol net zo veel aderverkalking ontwikkelen als mensen met een hoog cholesterol.

3. Ons lichaam produceert 3 a 4 keer zoveel cholesterol als we met de voeding binnen krijgen. De productie stijgt wanneer we te weinig cholesterol eten en neemt af zodra onze voeding meer cholesterol bevat. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is het cholesterolgehalte met de voeding te beinvloeden.

4. Cholesterol en verzadigd vet in de voeding hebben niets te maken met de ontwikkeling van atherosclerose of het risico op een hartinfarct. Meer dan 30 wetenschappelijke studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat infarctpatiŽnten in de periode voorafgaand aan hun infarct niet meer vet hebben gegeten dan gezonde mensen.

5. Cholesterolverlaging met de medicijnen die werden gebruikt vůůr de introductie van de statines, kan het risico te overlijden aan een hartinfarct niet verlagen; bovendien zijn deze medicijnen schadelijk voor de gezondheid en kunnen ze het leven verkorten

6. De nieuwe klasse cholesterolverlagers, de statines, verlagen het risico op een hartinfarct, maar het effect is erg zwak en heeft niets met cholesterolverlaging te maken. Helaas zijn statines ook kankerverwekkend, tenminste in proefdieren. Of ze ook voor mensen kankerverwekkend zijn, weten we nog niet zeker, omdat de statines pas tien jaar worden gebruikt. Roken leidt ook niet binnen tien jaar tot longkanker.

7. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor minder dan 10 % van degenen die overlijden aan een hartinfarct. Daarentegen beschermt een hoog cholesterol tegen infecties en leven oudere mensen met een hoog cholesterol langer dan oudere mensen met een laag cholesterol.

8. Veel van deze feiten zijn gedurende de laatste decennia gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar slechts weinigen zijn ervan op de hoogte.

9. De reden dat het publiek, artsen en de meeste onderzoekers hier nog nooit van hebben gehoord, is dat studies die de cholesterolhypothese tegenspreken, worden genegeerd of verkeerd worden geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Lees verder


New Book, "The Great Cholesterol Lie" Unravels Cholesterol Theory of Heart Disease

cholesterol.jpg (47275 bytes)

Statin medications aren't solving soaring heart disease rates and internationally renowned thoracic surgeon Dr. Dwight Lundell reveals why - as well as the solution - in the new book, "The Great Cholesterol Lie".

With over 25% of the population taking statin medications - and with many being urged to do so preventatively - thoracic surgeon Dr. Dwight Lundell's new book, "The Great Cholesterol Lie" could not be released at a more important time. Most of the surgeries could have been easily prevented had the patients been given the right information about what causes heart disease.It is maddening that medicine has continued to chase and endorse the cholesterol theory while heart diseased continued to soar during my 25 years performing surgeries. I wanted to see heart disease cured rather than patched. By treating inflammation, the heart will heal. The need for this information is greater than ever as indicated by a recent on-line promotion of the book that brought sales throughout the USA and in 17 countries worldwide. Dr. Lundell's new book is based on his vast experience as a cardiac surgeon who performed over 5,000 open-heart surgeries spanning a quarter of a century. Says Dr. Lundell, "Most of the surgeries could have been easily prevented had the patients been given the right information about what causes heart disease." Much of the conventional wisdom in treating heart disease is based on a study that lacked scientific fact known as the "The Framingham Study" that began in 1948. This group of scientists and researches believed they stumbled on the cause of heart disease, cholesterol--a theory that has stuck and held throughout six decades despite overwhelming science to the contrary. As Dr. Lundell states, "It is maddening that medicine has continued to chase and endorse the cholesterol theory while heart diseased continued to soar during my 25 years performing surgeries. I wanted to see heart disease cured rather than patched. By treating inflammation, the heart will heal."

Dr. Lundell's book shows how inflammation is responsible for heart disease and numerous other illnesses such as diabetes. It also shows how simple dietary changes and supplements can replace ineffective cholesterol drugs, where to find them, and how to avoid buying so-called "supplements" which are little better than placebos. The book details how low-fat and no fat foods created from the cholesterol theory are the very foods that are the cause of an epidemic of inflammation and obesity. He explains foods that cause the greatest harm and foods that reduce inflammation giving heart disease sufferers a new lease on life with the ability to live healthy, energetic and disease-free lives. He even details an "eating out" guide showing how to eat in restaurants and fast food establishments safely without risking more inflammation. In a recent online-only promotion, "The Great Cholesterol Lie" sold throughout the USA and in 17 countries worldwide. At thecholesterollie.com there are rave reviews from grateful readers, many of whom found his book to literally be a life-saver. Dr. Lundell is now releasing the book worldwide in downloadable form so that its lifesaving advice can be made available to anyone around the world who needs it instantly. For more information about Dr. Lundell and The Great Cholesterol Lie, please visit http://thecholesterollie.com or visit book blog at http://inflammationawarenessnow.com

cholesterol2.jpg (86979 bytes)


De rol van cholesterolremmers (statines)

Cholesterol komt van nature in een aantal varianten in het lichaam voor. Het is een grondstof voor vele andere producten die in het lichaam gevormd worden, waaronder hormonen, celmembraanbestanddelen etc. Bij onderzoek aan beschadigde bloedvaten is in het verleden opgemerkt dat in deze zogeheten plaques zeer vaak cholesterol voorkwam. Dit heeft tot de ietwat simplistische gedachte geleidt dat cholesterol dus van belang moet zijn bij vaatverstoppingen. Vanzelfsprekend zijn hieruit de farmaceutische cholesterolremmers ontwikkeld (statines), die in grote getale werden en worden voorgeschreven. Uit meerdere (en ook recente) studies is gebleken dat een 'verhoogd' cholesterol niet een echt belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hart-en vaatziekten. Om bijvoorbeeld in 3 jaar tijd bij 1 patiŽnt een hartinfarct te voorkomen, moeten er in totaal 100 risicopatiŽnten behandeld worden (numbers to treat). In dat geval worden er dus 99 patiŽnten overbodig behandeld. Het grote nadeel is, dat van de 100 patiŽnten met 'risicofactoren' niet is vast te stellen wie die ene is die het hartinfarct uiteindelijk gaat ontwikkelen. In dat geval dus liever 99 teveel behandelen…

Lees verder


Boek - Cholesterol Won't Kill You, But Trans Fat Could: Separating Scientific Fact from Nutritional Fiction in What You Eat

cholesterol.jpg (43210 bytes) Fred A. Kummerow, Ph.D., is biochemist and food scientist who has worked in the field of nutrition for nearly seven decades. He earned his Ph.D. from the University of Wisconsin in 1944. His first position was at Clemson University in South Carolina on the disease Pellagra, caused by a deficiency of the vitamin, niacin. His next position was at Kansas State University in Manhattan, Kansas, where some of his work involved the technology of storing foods, a particularly important issue when American Armed Forces were scattered worldwide. Some of this work ultimately made it possible for our supermarkets today to have frozen poultry remain "fresh" for consumers. He has been at the University of Illinois in the Department of Food Science since 1950 and currently has an appointment in the Department of Biosciences even in his 90's. His focus is on heart disease, particularly the role of diet and fats in the development of that disease. He offers another way to look at cholesterol as a symptom of heart disease, not the cause of it. He also has studied trans fats and their negative effects on people and has sounded warnings of these since the 1950's.

http://www.trafford.com/07-1517


Cholesterol Vals beschuldigd

Cholesterol heeft onterecht een slechte reputatie. Slechts door de invloed van hitte (van de voedselbereiding) kan cholesterol 'slecht' worden, daar er dan oxisterolen ontstaan die hart- en vaataandoeningen veroorzaken. Cholesterol zelf is een soort super-voedingsstof en volstrekt onschuldig.

http://www.thijsklompmaker.nl/cholesterol.htm


CHOLESTEROL is van levensbelang! (de cholesterolmythe ontrafeld)

Cholesterol is een supernuttige, onontbeerlijke stof.

Hoe zou een voor het leven essentiŽle stof ons ziek kunnen maken? Het is de belangrijkste beschermingsfactor van ons leven. Cholesterol wordt in grote hoeveelheden door de lever gevormd. Het deel wat uit de voeding komt bedraagt slechts 15 - 25%, en schommelingen in de voeding worden direct door de lever gecompenseerd. Stijging of daling van cholesterol onder invloed van de inname met de voeding is slechts van korte duur, na enkele dagen zijn deze veranderingen volledig gecompenseerd. Ruim 90% van alle cholesterol bevindt zich in de cellen. En om alle verwarring gelijk weg te nemen; er is maar ťťn cholesterol. Er bestaat geen "goed" of "slecht" cholesterol; LDL en HDL zijn lipoproteÔnen, transporteiwitten. LDL transporteert cholesterol naar alle cellen in het lichaam, HDL voert cholesterol terug naar de lever voor hergebruik.

De normaalwaarde is inmiddels zo laag vastgesteld, dat 80% van de volwassen bevolking gedoemd is om als "cholesterolpatiŽnt" door het leven te gaan, en veroordeeld wordt tot levenslang medicijnen slikken. De optimale normaalwaarde zou 6,4 - 6,7 mmol/liter bedragen. Een verhoging van 7.5 tot ca 9 is meestal geen behandelingsindicatie. (een behandelingsindicatie wil niet zeggen verlagen, maar de oorzaak opsporen!)
De lipiden in ons bloed beschermen tegen infecties. Cholesterol is onontbeerlijk voor gezond oud worden!

Cholesterol is de grondstof voor belangrijke hormonen die het leven reguleren. Het steroÔdhormoon cortisol is wel de belangrijkste, verder worden aldosteron, alle geslachtshormonen, vitamine-D en galzuren uit cholesterol gemaakt. Cortisolproductie verhoogt bij sportieve activiteiten, bij stress, bij operaties en brandwonden. Bij fysieke belasting kan cholesterol stijgen tot wel 10 mmol/l. De cholesterolspiegel is onderhevig aan sterke schommelingen, afhankelijk van de behoefte. Om afwijkingen vast te stellen mogen we dus ook niet op ťťn meting afgaan.

Familiaire Hypercholesterolaemie
Tot en met de 19de eeuw hadden leefden mensen met FH juist langer, doordat ze, vanwege de antioxidant functie van cholesterol, een betere afweer tegen infecties hadden.

Bij FH is er een tekort aan receptoren op de cel om het cholesterol op te nemen. Doordat de opname te laag is ontstaan er kankerachtige, knobbelvormige cholesterolafzettingen in alle organen, die operatief verwijderd moeten worden. Pas in het allerlaatste stadium ontstaat afzetting in het vatenstelsel.

Invloed cholesterol op ontstaan HVZ
Cholesterol is niet de oorzaak van hart- en vaatziekten! Uit veel onderzoeken is zelfs naar voren gekomen dat een hoog cholesterol juist beschermt tegen hartinfarcten. Vooral bij vrouwen is dit nog duidelijker aangetoond. Cholesterol heeft geen invloed op het ontstaan van arteriosclerose en daaruit volgende hartproblemen. Uit veel post mortem secties is naar voren gekomen dat het aandeel van cholesterol in atherosclerotische plaque minder dan 1% bedraagt. De echte oorzaken van aderverkalking zijn erfelijke aanleg, leefstijl, roken, hoge bloeddruk, diabetes, vetzucht, jicht en chronische stress.

Risico's laag cholesterol:
Een daling van de cholesterolspiegel in het bloed kan leiden tot levensbedreigende schade aan de gezondheid. Streven naar een waarde lager dan 5.0 mmol/l is dus absoluut niet wenselijk. Bij een cholesterolwaarde lager dan 5,2 verminderen de cognitieve functies. Door een verminderde cortisolproductie komt de stressbestendigheid in gevaar. De glucosestofwisseling raakt verstoord, met gevolgen voor de energievoorziening van de cellen. Ook de elektrolytenbalans raakt ontregeld, waarbij een teveel aan Kaliumionen het hart weer in gevaar kan brengen. Verminderde cortisolproductie leidt ook tot een slechter regeneratievermogen van de cellen, wat een slechtere genezing geeft o.a. na operaties.

Een lagere productie van geslachtshormonen kan leiden tot impotentie en verminderde vruchtbaarheid. Minder vitamine-D vorming kan leiden tot osteoporose.Minder productie van galzuren en galzouten, die voor de uitscheiding van afvalstoffen noodzakelijk zijn. Doordat alle cellen cholesterol nodig hebben levert een tekort functiestoornissen op, die kankerachtige degeneraties vormen. LDL vůůrkomt kanker! Een cholesteroltekort verzwakt het afweersysteem, bevordert het ontstaan van kanker, kortom verstoort de hele stofwisseling.

Verlaging cholesterol schadelijk voor de gezondheid en vaak onnodig.
Tegenwoordig wordt cholesterol afgeschilderd als een uiterst gevaarlijke gifstof voor de bloedvaten. Het is een gevaarlijke misleiding van de mensen, door bij een lichte verhoging van de cholesterolspiegel al prognoses te geven van op handen zijnde hartinfarcten. Dit alles is ontstaan door misleidende onderzoeken en statistieken in de tweede helft van de vorige eeuw. Mensen worden juist ziek door verlaging van de cholesterolspiegel. Cholesterolverlagende middelen dringen het aantal hartinfarcten niet terug. Uit grote bevolkingsonderzoeken en studies is al overduidelijk naar voren gekomen dat cholesterolverlagende middelen zoals de statines geen effect hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Wel is er een toename van het sterftecijfer geconstateerd van ruim 40% door kanker en 50% door hartfalen. Door met statines de cholesterolproductie in de lever te verlagen, wordt ook minder Co-enzym Q10 gevormd, dit is een zeer belangrijke stof voor de cellulaire energievoorziening. Een van de voornaamste bijwerkingen van statines is spierzwakte….(ons hart is een spier!)

Wat zijn echte risicofactoren?
Tekort aan vitaminen en mineralen een gevaar voor de gezondheid!
Al jaren houden we vast aan een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals roken, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes en overgewicht. Maar wist U dat tekorten aan vitamines en mineralen de kans op hartinfarct of beroerte sterk vergroten? En misschien wel een veel groter risico vormen? TNO heeft vastgesteld dat meer dan de helft van de Nederlanders een tekort heeft van vitamines en mineralen. Volgens het Voedingscentrum hebben we bij een evenwichtige voeding geen extra supplementen nodig. Een evenwichtige voeding bestaat tegenwoordig niet meer. Het is bijna onmogelijk om alle benodigde vitamines en mineralen in een optimale hoeveelheid binnen te krijgen. De huidige voeding bevat nog maar een fractie van wat het vroeger bevatte. En als we kritisch kijken heeft 80% van de inhoud van het winkelwagentje niets te maken met essentiŽle voeding. En ook is meer dan de helft van de nutriŽnten is uit je voeding verdwenen als het op je bord ligt. Een paar voorbeelden van vitaminetekorten en mogelijke gevolgen:

- Een tekort aan vitamine E is een groter risico dan hoge bloeddruk en cholesterol samen.
- Een tekort aan vitamine C veroorzaakt o.a. slechtere vaatwanden (scheurbuik). Verlaagt HDL en verhoogt alle andere vetten.
- Een tekort aan B-vitamines en foliumzuur beperkt de omzetting van homocysteÔne.

Alle ziekten ontstaan door te hoge voedselinname en slecht werkende darmen. "Je bent wat je eet". Je lichaam is helemaal samengesteld uit wat je aan voedsel aanlevert. Het lichaam is een homeostatisch systeem, d.w.z. het houdt zichzelf in stand en verstoringen worden gecorrigeerd. "Aangeboren afwijkingen" zijn vaker ontstaan in de ontwikkeling tijdens de zwangerschap (door de voeding van de moeder), dan door genetische aanleg.

Laboratorium onderzoek om onze gezondheid te bepalen:

HomocysteÔne
HomocysteÔne is een ťchte risicofactor voor hart- en vaatziekten. HomocysteÔne is een aminozuur dat als tussenproduct ontstaat bij de omzetting van een essentieel aminozuur methionine uit de voeding naar cysteÔne en taurine, onder invloed van vitamine B6, B12 en foliumzuur. Tekorten hiervan, door een niet evenwichtige voeding, doen het homocysteÔnegehalte stijgen. Het wordt ook verhoogd door roken en veel koffie drinken. Een teveel aan homocysteÔne zorgt ervoor dat de vaten dichtslibben! HomocysteÔne bevordert atherosclerose. Een lichte tot matige verhoging (boven de 14 micromol/liter) in het bloed geeft al een duidelijke verhoging van de kans op hart- en vaatziekten en ook Alzheimer. Een optimale concentratie ligt lager dan 7 micromol/liter, hierboven stijgt het risico exponentioneel. Het homocysteÔnegehalte in bloed kan eenvoudig in een laboratorium bepaald worden. Behandeling is eenvoudig, gelukkig bestaat er nog geen medicijn voor. Met goede voeding, aangevuld met hoge doses vitamine B6, B12 en foliumzuur, zijn spectaculaire resultaten bereikt.

CRP
CRP (C-reactief proteÔne) is een marker, geen echte risicofactor. D.w.z. als je deze kunstmatig zou verlagen daalt het risico niet. CRP is verhoogd bij ontstekingsreacties. Ontstekingen zijn een signaal van uiteenlopende oorzaken. Hart- en vaatziekten, diabetes, reumatoÔde artritis, nierziekten, kanker etc. geven een verhoogd CRP te zien. Het is een goedkope en eenvoudige test om een verhoogd risico op div. ziekten op te sporen. Een hoog cholesterol geeft juist bescherming bij een verhoogd CRP.

LipoproteÔne A
Een andere risicofactor is lipoproteÔne-A, dit vetzuur is samen met vitamine C nodig voor het onderhoud van de vaatwanden. Bij verhoging draagt het bij aan atherosclerotische plaque.

Nuttige adviezen
Een goede gevarieerde voeding rijk aan antioxidanten en goede omega-3 vetzuren, en liefst koolhydraatarm.
Bij "Light-producten" met 30% minder vet, heb je altijd nog 70% meestal "verkeerd" vet. Beter is het om de vette snacks helemaal niet te eten en een verantwoord tussendoortje te zoeken. Het eten van 2 eieren per dag draagt ook bij aan een daling van het cholesterol door de vorming van galzouten. Een gezonde uitgebalanceerde voeding is onontbeerlijk voor een gezond lichaam. Veel groenten en fruit, voedingsvezels, noten, vette vis en knoflook zijn allemaal voedingsmiddelen die ook invloed op het cholesterol hebben.

Referenties
Prof.Dr. Walter Hartenbach - De Cholesterol Leugen
Artikelen in tijdschrift Ortho www.ortho.nl

PubMed
The International Network Of Cholesterol Skeptics www.thincs.org
www.ravnskov.nu
www.wddty.com

Jetty van der Graaf


Schimmels en verhoogd cholesterol

Dit is heel interessant voor mensen met een verhoogde cholesterol:

 

Probiotica

Volgens voormalig WHO-onderzoeker dr. Antonio Constantini spelen ongewenste schimmels een belangrijke rol bij het ‘dichtgroeien’ van kransslagaderen. ‘Schimmels maken in de darm gifstoffen, zogenoemde mycotoxinen,’ verklaart Constantini. ‘Sommige mycotoxinen, ondermeer die van een schimmel die algemeen voorkomt in granen, wekken al in kleine hoeveelheden ernstige aderverkalking op. In een gezonde, evenwichtige darmflora krijgen zulke schadelijke schimmels geen kans. Maar als de balans verstoord raakt, gaan ze woekeren, waardoor er hoge concentraties bloedvat-onvriendelijk gif in het bloed komen. Eťn van de manieren van het lichaam om zich tegen mycotoxinen te beschermen, is de aanmaak van extra cholesterol. Cholesterol maakt gifstoffen minder schadelijk. Probiotica laten een cholesterol≠verlagend effect zien, omdat ze kwalijke darmschimmels en hun gifstoffen temmen, waarna het lichaam de cholesterolproductie omlaag brengt.’

http://www.menshealth.nl/Gezondheid/DossierProbiotica/Dossier
ProbioticaArtikelenNietVerwijderen/Voordelen.htm


De andere kant van cholesterol

De reguliere kant is zo gefixeerd op het "slechte" cholesterol dat maar weinig mensen doorhebben hoe belangrijk cholesterol is voor het lichaam. Hieronder een aantal voorbeelden daarvan. Snapt u meteen wat het risico is om mensen met een iets verhoogt LDL cholesterol maar even de wereld van cholesterolremmers in te jagen. Ik praat dan over de mensen die preventief statines gaan slikken omdat de reguliere big pharma norm dit adviseert.

Cholesterol is nodig !

Cholesterol is zeker geen overbodige stof voor ons lichaam, het heeft namelijk de volgende zeer belangrijke taken:

• Grondstof voor cortison, aldosteron, progesteron, testosteron en estradiol;
• Grondstof voor de aanmaak van galzouten (vetvertering);
• Grondstof voor de aanmaak van vitamine D uit zonlicht;
• Activeert de aanmaak van ontstekingsremmende prostaglandines;
• Heeft neurotransmitter eigenschappen (doorgeven van zenuwboodschappen);
• Vormt een onderdeel van de celmembranen - zorgt voor flexibiliteit;
• Is een anti-oxidant.

Bovendien gebruikt het lichaam cholesterol om voedingsstoffen richting de cellen te transporteren en om overtollige stoffen van de cellen af te transporteren.  Cholesterol is voor ons lichaam onontbeerlijk. Je krijgt in feite meer klachten door een te laag cholesterolgehalte dan door een te hoog cholesterol gehalte. Dat wil echter niet zeggen dat een te hoog cholesterolgehalte niet schadelijk is.

http://www.kruidenvrouwtje.nl/zozitdat/cholesterol-zzd.htm


Cholesterol dissidenten

Auteur: Renť Steenhorst (Telegraaf)

In het bloed van alleen al ruim 900.000 Nederlanders zit, naar verluidt, zo veel cholesterol dat zij hiertegen geneesmiddelen gebruiken. Wanneer artsen ook maar een enigszins zorgwekkend cholesterolniveau bij hun patiŽnt waarnemen, beginnen zij meestal snel met het voorschrijven van medicijnen. Veelal zogeheten 'statines', die dat cholesterolpeil omlaag moeten brengen.

Het rotsvaste artsengeloof is namelijk dat er een direct verband bestaat tussen te hoog cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Zij baseren zich daarbij op talrijke wetenschappelijke studies daarover en slikken vaak zťlf ook cholesterolremmers en bloedverdunnende kinderaspirientjes. Cholesterol heeft dus het imago van een killer. Maar dat is deels onterecht; ons lichaam kŠn niet zonder. Cholesterol is een vettige substantie die niet in water (en bloed) oplost, die wordt aangemaakt in de lever en absoluut nodig is voor de opbouw van de wand van alle lichaamscellen. Ook is cholesterol essentieel voor de productie van talrijke hormonen, zoals geslachtshormonen. Cholesterol kan eveneens via voedsel in ons lichaam terechtkomen. Als we te veel cholesterolbevattende producten consumeren, dan kan een overdaad aan cholesterol het gevolg zijn.

De productie van cholesterolremmers is een miljardenindustrie. Als ooit het nuttig gebruik van deze middelen omvangrijk in discussie zou komen, dan kan een economische ramp voor deze bedrijfstak het gevolg zijn. Misschien is het wel die angst, gecombineerd met de bedreiging van die rotsvaste cholesterolovertuiging, die de oorzaak is van het krampachtig reageren op andersdenkenden...

Zoals op de Duitse chirurg prof. W. Hartenbach. Al jaren beweert hij dat de anticholesterolcampagne de "meest omvangrijke misleidingscampagne op medisch gebied is die de wereld ooit gekend heeft". Hartenbach spreekt in zijn boek 'De Cholesterolleugen' zelfs over "de demonisering van cholesterol". Hij noemt
cholesterolverlagende middelen ronduit ongezond. De man wordt verguisd door de medische stand.

Ook de Nederlandse cardioloog P. de Groot ligt na zijn uitspraken over de veiligheid van cholesterolremmers onder vuur. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie hekelt zijn optreden in het tv-programma Radar, en beschuldigt hem van het in een kwaad daglicht stellen van de cardiologische
beroepsgroep en het veroorzaken van onrust onder patiŽnten. Dat laatste is hem zťker aan te rekenen. Volgens de NVVC staan zijn denkbeelden over ernstige bijwerkingen van het statinegebruik haaks op internationaal heersende opvattingen en afspraken. "Het valt te overwegen bij eerstvolgende contacten met de
pers vooraf uw mening af te stemmen met de heersende opvattingen binnen de cardiologie", meldt het bestuur in een brief aan De Groot.

Of cardioloog De Groot nu gelijk heeft of niet, de wetenschap zal de waarde van zijn woorden in de tijd wegen. Zů behoort te gaan. Het is niet aan een cardiologenclub om andersdenkenden bijna paternalistisch te dicteren wat zij wel en niet mogen zeggen.

Speciale dank aan Dhr Steenhorst voor deze bijdrage. Ik ben blij dat de Nederland media de Cholesterol mythe serieus beginnen te nemen.


Video - Cholesterol verhaal klopt niet

Zwitserland heeft hoogste cholesterol en het laagste aantal doden door hart- en vaatziekten terwijl Australische aboriginals het laagste cholesterol hebben en de meeste doden door hart- en vaatziekten.....

Dr Malcolm Kendrick


Laag cholesterolgehalte bij ouderen

Van 3572 Amerikaanse mannen die tussen 1900 en 1919 geboren waren werd rond
1972 en 1992 het cholesterolgehalte gemeten. De sterfte werd bijgehouden tot eind
1996. Men verdeelde de mannen naar gelang de hoogte van het cholesterolgehalte in
1992 in vier groepen.De sterfte in de groep met de laagste cholesterolspiegel was het hoogst.

In de drie andere groepen was het relatieve risico te sterven respectievelijk 28%,
40% en 35% (van laag naar hoog cholesterolgehalte) kleiner t.o.v. de groep met het
laagste cholesterolgehalte. Onder mannen die zowel in 1972 als in 1992 een lage cholesterolspiegel hadden was de sterfte in de daaropvolgende vijf jaar het grootst.

N.a.v. dit onderzoek mag sterk getwijfeld worden aan het nut van methoden het
cholesterolgehalte te verlagen bij ouderen.

(The Lancet, 2001)

Theo Jonkhart


Boekverslag: de cholesterol leugen

Prof.Dr. Walter Hartenbach
ISBN 90-202-4394-2, € 14.50
Uit het Duits vertaald, 2005

Cholesterolverlaging is een miljardenbusiness voor de farmaceutische industrie, margarinefabrikanten en artsen die het hele principe niet (willen) begrijpen. In dit boek levert hij het bewijs dat hart en vaatziekten, atherosclerose niets met cholesterol te maken hebben. Cholesterolverlagende middelen laten een schrikbarende stijging van het sterftecijfer zien. Hij geeft een opsomming van referenties en uitspraken en een duidelijke uiteenzetting van alle andere risico's op atherosclerose, de voor het leven noodzakelijke nutriŽnten en de relatie tot cholesterol.

Hoe zou een voor het leven essentiŽle stof ons ziek kunnen maken?

Uit alle grote bevolkingsonderzoeken komt naar voren dat cholesterol gťťn invloed heeft op de ontwikkeling van atherosclerose of hartinfarct. Er is een duidelijk verband tussen de verlaging van cholesterol en significant meer sterfgevallen en een significant grotere kankerincidentie. Feiten die ervoor pleitten dat cholesterol gezond is, werden bewust verzwegen. Hij geeft in het boek een duidelijke beschrijving van de werking van cholesterol, een belangrijke en onontbeerlijke stof voor de gezondheid. Geeft de risico's en gevolgen weer die tengevolge van een laag cholesterol ontstaan. Veel hormonen en vitamine-D worden uit cholesterol gemaakt. Iedere cel heeft voortdurend cholesterol nodig om in leven te blijven, bij verlaging ontstaan orgaanzwaktes en kankerachtige degeneraties. Tekorten hebben invloed op het stressmanagement, genezen na een operatie, veroorzaken impotentie, osteoporose, spierzwakte, verstoring mineralenhuishouding.

Normale cholesterolwaarden worden in statistieken te laag opgegeven waardoor 80% van de volwassen bevolking ziek verklaard wordt. In het boek wordt alles heel duidelijk uitgelegd, worden goede "referentiewaarden" verklaard, kortom een boek wat iedereen, artsen en patiŽnten, moet lezen om de cholesterolleugen te ontzenuwen en de mensheid voor altijd weer gezonder te maken.

Jetty van der Graaf


Lage cholesterol waarde gelinkt aan sneller overlijden

Op Fonteine.com heb ik al eens een pagina gewijdt  aan Japanse studies waarbij juist een laag cholestrol niveau voor een kort leven zorgt. Dit staat dus haaks op de geldende cholesterol visies. Naast waarschuwingen uit Japan is er nu een Engelse studie waarbij opnieuw de cholesterol paradox naar voren komt. Van 10.701 patiŽnten die te kampen hebben gehad met hartfalen blijkt nu dat diegene met de laagste cholesterol waardes 1.7 grotere kans hadden om binnen 12 weken te overlijden ten opzichte van mensen met een normaal cholesterol. De lage cholesterol voorspellen bij patiŽnten met hartfalen dus juist  een vroegere dood. Uit een andere studie (Euro Heart Failure survey) gedaan in 115 ziekenhuizen bleek ook al dat er onder patiŽnten met een cholesterol onder de 150mg/deciliter bloed de meeste doden vielen.

http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=e8528d20-


Twijfels over door overheid VS aanbevolen cholesterol waarden

Wetenschappers in de VS zeggen in de oktober uitgave van het journal Annals of Internal medicine dat er niet genoeg solide wetenschappelijk bewijs is voor de huidige advieswaarden die de overheid twee jaren geleden heeft vastgesteld.

http://www.nytimes.com/2006/10/17/health/17chol.html


De grote cholesterol leugen

Cholesterol is de grote geldmaker van de farmaceuten. De propaganda machines draait op volle toeren en de verkopen van statines (cholesterol verlagers) groeien naar recordhoogtes. Slechts een klein groepje wetenschappers overziet de gevolgen van deze achterhaalde inzichten.....

Het lijkt precies op de anti-vet campagne die jaren door de wereld is gevoerd met veel behulp van medici en overheden. De gevolgen waren dat mensen omschakelde naar een dieet meer granen en snelle suikers die snel energie leverden maar ook bij een grote groep mensen leidt tot suikerziekte en onstekingsgerelateerde ziektes.

De cholesterol mythe is een herhaling van dit verhaal. Zelfde kortzichtigheid en desastreuze gevolgen voor onze gezondheid. Met statines gaan we ingrijpen op natuurlijke processen en gelijkertijd verlagen we het Q10 gehalte in onze cellen. Q10 regelt oa de energie in cellen en bijvoorbeeld de kracht van de hartspier maar kan ook woekering bij kankercellen remmen. Dus je begrijpt wel de effecten over
15 -20 jaar.

Het ergste is nog dat die "experts" in de jaren 60 hebben gezorgd dat hele volksstammen overgingen van roomboter op margarine dat vol zat met transvetzuren, de echte gevaarlijk sloper van je hart en bloedvaten dus zijn zijn medeverantwoordelijk geweest voor veel doden doordat niet alleen de margarine vol zat met transvetzuren maar ook koekjes, crackers, chips, patat en melkpoeder. Alles wat "gehard plantaardig vet" bevat, bevat transvetzuren. In Amerika bevat een portie Franse frietjes als 5-8 gram transvetzuren terwijl al 1-2 gram al gevolgen kan hebben voor je lichaam.

Dus terwijl de overheid margarine aanraadde kregen de burgers veel transvetzuren in hun lichaam. Over deze fouten hoor je niemand, niets geleerd blijkbaar en de laatste jaren is cholesterol het modewoord. Eieren werden in de ban gedaan terwijl als er 1 voedzaam produkt is dan is het wel een ei, bomvol aminozuren, mineralen en vitamines. Ik eet elke dag een gekookt omega 3 eitje en mijn cholesterol is prima hoor. Gewoon gevarieerd eten zonder al die foute geharde vetten en 1-2 lepels koudepersing olijfolie en vette vis en je hart kan nog lang mee.

Laat je dus niet gek maken door dat Propaganda Centrum in Den Haag. Het zal niet de eerste keer zijn dat men de plank volledig mis slaat.....

Wapen je tegen deze propaganda door je kennis te vergroten, ken de feiten zodat je zelf je conclusies kunt trekken.

En voor mij hoort een gezond omega 3 ei erbij !!

Mijn advies


Darm speelt grote rol bij regulatie cholesterol in bloed

De darm speelt een grotere rol in het reguleren van de cholesterol-stofwisseling dan tot nu toe is aangenomen. De darm is niet alleen betrokken bij de opname van cholesterol uit voedsel, maar ook bij de uitscheiding van cholesterol uit het lichaam. Ook speelt de darm een rol bij de vorming van het ‘goede’ HDL-cholesterol. Dit blijkt uit onderzoek van Janine Kruit van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Ophoping van cholesterol in de wand van bloedvaten is de eerste stap voor
aderverkalking. Een goede regulatie van cholesterol is daarom zeer belangrijk ter preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij is essentieel dat de hoeveelheid van het ‘slechte’ LDL-cholesterol in het bloed niet te hoog wordt. Er is ook ‘goed’ cholesterol, HDL-cholesterol genaamd. Dit heeft een beschermende werking en dient dus juist wel in voldoende mate in het bloed aanwezig te zijn. De lever is het belangrijkste orgaan in de regulatie van cholesterol-gehaltes in het bloed.

De meest gebruikte therapie voor mensen met een te hoog LDL-cholesterol is een behandeling met het medicijn statine. Deze verlagen de aanmaak van cholesterol in de lever, wat leidt tot een verlaging van het slechte cholesterol LDL. Sommige mensen reageren echter niet of niet voldoende op deze behandeling. Daarom is het noodzakelijk om andere strategieŽn te onderzoeken die de afvoer van cholesterol in het lichaam reguleren.

Rol van darm

In haar onderzoek ging Janine Kruit na in welke mate ook de darm invloed heeft op de cholesterolregulatie. Uit haar dierexperimenteel onderzoek werd duidelijk dat die rol groter is dan tot nu toe gedacht. Naast de opname van cholesterol uit het voedsel, is de darm ook in staat om cholesterol direct uit te scheiden. Dit kan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid slecht LDL-cholesterol. Verder blijkt uit haar onderzoek dat niet alleen de lever, maar ook de darm een HDL-producerend orgaan is. Doordat uit haar onderzoek nu voor het eerst de invloed van de darm in de cholesterolregulatie zo duidelijk naar voren komt, kan dit gegeven in de toekomst een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe cholesterolverlagende medicijnen. Dit kan volgens Kruit betekenen dat dit voor patiŽnten die nog niet reageren op de huidige medicatie, een nieuwe mogelijkheid biedt.

Rijksuniversiteit Groningen


Cholesterol, omega-3 en gezonde voeding    

Miljoenen jaren lang, sinds het Paleolithicum, kende de menselijke
voeding een veel evenwichtiger vetinname, met meer omega-3 vetzuren
en minder omega-6 vetzuren. ‘De verhouding n-6/n-3 lag zeer laag, ze
benaderde de 1/1’, legt Artemis Simopoulos (The Centers for Genetics,
Nutrition and Health, USA) uit, ‘maar op 150 jaar, en vooral in de
laatste decennia, kende ze een sterke toename en nam ze in de meeste
streken, in Europa, de Verenigde Staten en China, buitensporige
waarden aan.’ In China, dat meer en meer westerse levensgewoontes
aanneemt, ontstaan nieuwe gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit de
‘Chinese Nutrition and Health Study’, die aantoont dat dyslipidemie
(problemen met de bloedvetten) reeds een belangrijk deel van de
bevolking treft: 18 ŗ 30%, afhankelijk van de leeftijdsgroep.

Verschillende presentaties bevestigen het belang van een goede inname
van omega-3 vetzuren, en vooral van een evenwichtige verhouding
tussen n-6 en n-3. Meer dan de cholesterol in de voeding en het bloed
is het deze verhouding die, als ze verhoogd is, nauw verbonden is met
een toegenomen risico op aandoeningen, zowel wat hart en bloedvaten
als wat de hersenen betreft. Op basis van gegevens uit 65 Chinese
districten toont Junshi Chen (Chinese CDC, Beijing) aan dat omega-3
vetzuren een beschermend effect hebben, zelfs wanneer de voeding
weinig vetten bevat en het cholesterolgehalte laag is. Eigenlijk
wordt het steeds duidelijker dat er niet enkel goede cholesterol
bestaat, maar dat bloedvaten in een goede, gemiddelde of slechte
gezondheid kunnen verkeren, en dat dat verband houdet met het type
van vetzuren in de voeding.

‘In de afgelopen eeuw hebben we een toename gekend van de
lichaamsomvang en van de cardiovasculaire ziekten’, benadrukt Michael
Crawford (London Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk), ‘deze
eeuw zal gekenmerkt worden door het verschijnen van neurologische
stoornissen, antisociaal gedrag, geweld en een verlaging van het
intelligentiequotiŽnt’, vervolgt deze breinspecialist. Tenzij we het
middel vinden om de hersenen op een correcte manier te voeden… Een
betere samenstelling van de vetzuren in de voedingsketen kan een
essentiŽle rol spelen.

Andere factoren op het vlak van de gezondheid

De antioxidanten, een grote familie van elementen die in de natuur
aanwezig zijn (carotenoÔden, flavonoÔden, selenium…) zijn eveneens
minder aanwezig in de moderne voeding. Hun heilzame werking is echter
meer en meer bewezen, in het bijzonder op het vlak van kanker en
hersenveroudering. Bovendien beschermen ze de omega-6 en omega-3
vetzuren tegen oxidatie, waardoor de vorming van mogelijk giftige
samenstellingen zoals de peroxiden wordt verhinderd. ‘Een gevarieerde
inname van antioxidanten maakt het mogelijk de nadelige effecten
tegen te gaan die inherent zijn aan de vorming van peroxiden tijdens
het bereiden van voedingswaren’, legt Peter Surai (Scotland and
Glasgow University, Verenigd Koninkrijk) uit.

Ook de probiotiotica, levende micro-organismen die heilzaam zijn voor
de gezondheid, en de prebiotica – componenten die de goede bacteriŽn
van het spijsverteringskanaal voeden – lijken veelbelovend, vooral
in domeinen zoals de verlaging van het risico op dikkedarmkanker, de
verbetering van het immuunsysteem en allergieŽn.

Specialisten hebben eveneens het belang onderstreept van lichamelijke
activiteit, zowel voor de cardiovasculaire als de mentale gezondheid.
Zo tonen recente studies aan dat regelmatige lichamelijke activiteit
bij oudere mensen in verband wordt gebracht met een vertraging van
het afnemen van de werking van het centrale zenuwstelsel. Laura
Podewils (US Public Health Service, USA) heeft, op basis van de
‘Cardiovascular Health Cognition Study’ die uitging van meer dan 9000
personen, aangetoond dat lichamelijke activiteit een beschermend
effect had tegen dementie, in het bijzonder de twee meest voorkomende
vormen ervan: Alzheimer en de cerebraal-vasculaire dementie.

Geoptimaliseerde voeding

Voeding en lichamelijke activiteit zijn twee belangrijke hefbomen om
de grote uitdagingen op het vlak van gezondheid aan te gaan. Het
Columbus Concept wil de voedingskwaliteit van de voedingsmiddelen
verbeteren door het meest geschikte evenwicht te vinden tussen de
essentiŽle bestanddelen, met name door de kwaliteit van de vetten te
verbeteren. Dit principe wordt al met succes toegepast met het
Columbus–ei (waarvan de verhouding omega-6/omega3 gelijk is aan 1),
en breidt zich geleidelijk aan uit in de richting van andere
levensmiddelen zoals kippen, varkens, olie en brood.

Persbericht van Belovo
Bron: Belovo European Liaison Office
149 Chaussťe de Tervuren
1410 WATERLOO
BelgiŽ
Tel 00 32 2 352 05 71


Waarschuwingen voor Crestor

http://www.fonteine.com/crestor.html


Cardiologen waarschuwen voor gezondheidstesten

Het risico op hart- en vaatziekten kan niet goed worden bepaald door 'oppervlakkige' gezondheidstesten zoals de cholesterolprik van de Nederlandse Hartstichting. Deze testen kunnen mensen op het verkeerde been zetten. Dat stellen cardiologen van de Stichting Hartpreventie donderdag. Zij maken zich zorgen over de 'wildgroei' aan gezondheidstesten.
De Hartstichting voerde het afgelopen jaar een campagne waarbij mensen hun cholesterol konden laten meten via een vingerprik in de supermarkt. Deze prik meet alleen het totale cholesterolgehalte en niet de hoeveelheid 'goed' cholesterol (HDL) en 'slecht' cholesterol (LDL), zegt cardioloog Menno Baars van de Stichting Hartpreventie. Bij het risico op hart- en vaatziekten gaat het juist om de verhouding tussen HDL en LDL, benadrukt de cardioloog.

http://www.nu.nl/news.jsp?n=695042&c=83&rss


Helpt het gebruik van haverzemelen bij een verhoogd cholesterol gehalte?

Ja, haverzemelen, maar ook gerst, ruim gebruik van groenten (400 gram per dag), verse walnoten, tarwekiemen en lecithine granulaat verlagen het cholesterol gehalte in het bloed.

Bron: J.Am Coll Nutr. 2004 Feb;23(1):55-62. Lipids significantly reduced bij diets containing barley in moderately hypercholesterolemic men. Behall KM, Scholfield DJ, Hallfrisch J.

http://www.dieetcare.nl/faq.php?inh=50


Bosbessen en verlaging slechte LDL cholesterol

Blueberries may help control cholesterol and battle colon cancer, preliminary studies with laboratory animals suggest.

http://www.ars.usda.gov/is/np/fnrb/fnrb0407.htm#blueberries


Rijstolie kan cholestrol verlagen

De vitamine E types (tocopherol en tocotrinol) en Oryzanol in de rijstolie zijn
natuurlijke antioxidanten. Deze antioxidanten bestrijden vrije radicalen en helpen bij het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed. Vanwege de aanwezigheid van deze antioxidanten wordt rijstolie ook wereldwijd verwerkt in cosmeticaproducten.

http://www.fonteine.com/rijstolie.html


Ook speciaal dieet ipv statines kan uw cholestrol niveau verlagen

Uit zeer recent Canadees onderzoek (8 maart 2006) door professor David Jenkins van de universiteit van Toronto blijkt dat een voornamelijk plantaardig dieet met cholestrol verlagende voeding net zo effectief kan zijn als Cholestrol verlagende statines die op dit moment de nodige kritiek krijgen (zie ook Crestor verhaal op fonteine.com).

Een dieet rijk aan soja eiwitten, amandelen, margarines verrijkt met plant sterolen en natuurlijke vezels (zoals in haver, okra, vlozaad, aubergines) zorgde na een jaar voor een verlaging van 20% of meer.

Jenkins is een vooraanstaand onderzoeken in de voedingswetenschap die oa de glycemische index heeft ontwikkeld. Zijn vorige studies keken naar de verbanden tussen een dieet met veel vezels, soja produkten en het voorkomen van hart en vaatziektes, vegetarische dieŽten en amandelen en het effect op de cholestrol niveaus.

In de toekomst wil de professor en zijn collega's zich gaan richten op onderzoek naar effecten van een dieet tegenover statines (populaire medicijnen) bij personen met een risico op hart en vaatziektes over langere periodes. Ook zullen zijn het effect bestuderen van het toevoegen van meer enkelvoudig-onverzadigde vetten aan het dieet.

http://www.news.utoronto.ca/bin6/060308-2115.asp

SOURCES: Jenkins, D. American Journal of Clinical Nutrition, March 2006: Vol. 83; pp 582-591. News release, University of Toronto.


Eggs - nature's true whole food

One excellent source of cholesterol is mother's milk. Another is egg yolks. The 213 milligrams of cholesterol per egg is balanced with sufficient lecithin to keep cholesterol circulating in the blood, preventing it from depositing in arteries. When blood vessels are damaged by free radicals, which occurs when we ingest unstable or rancid oils, the body sends cholesterol to repair the damage. Recent research shows cholesterol plays a role as an anti-oxidant.

http://seattlepi.nwsource.com/health/310279_altmed05.html


Soy isoflavones lower serum total and LDL cholesterol in humans

Soy isoflavones significantly reduced serum total and LDL cholesterol but did not change HDL cholesterol and triacylglycerol. Soy protein that contained enriched or depleted isoflavones also significantly improved lipid profiles. Reductions in LDL cholesterol were larger in hypercholesterolemic than in normocholesterolemic subjects.

http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/85/4/1148


Diet rich in black soya beans could help control weight, lower fat and cholesterol levels

A diet rich in black soya beans could help control weight, lower fat and cholesterol levels, and aid in the prevention of diabetes, reports Lisa Richards in Chemistry & Industry, the magazine of the Society of Chemical Industry.

http://www.news-medical.net/?id=22177


Is Your Doctor Clueless About How to Lower Cholesterol?

Statins kill people -- lots of people -- and they wound many, many more. All patients taking statins become depleted in Coenzyme Q10 (CoQ10) eventually -- those patients who start with relatively low CoQ10 levels (the elderly and patients with heart failure) begin to manifest signs/symptoms of CoQ10 deficiency relatively rapidly -- in six to 12 months. Younger patients can tolerate the statins for several years before they begin developing symptoms.

http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Is-Your-Doctor-Clueless-
About-How-to-Lower-Cholesterol--9609.aspx


Growth spurts 'beat cholesterol'

Adults who grew quickly as children are less likely to have high cholesterol later in life, claim scientists. A study funded by the Medical Research Council looked at the heights and weights of 3,000 people over 50 years. It was found "bad" cholesterol levels at 53 were lower if someone had been a tall toddler or rapid-growing teenager.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6405055.stm


Cholesterol Could be Key to Treating Fetal Alcohol Syndrome

Small amounts of alcohol can interfere with the growth of a fetus, but added cholesterol may help prevent a wide array of neurological and physical defects from alcohol exposure, according to a new study in laboratory fish. Cholesterol is so important to fetal development that pregnant women who do not have high enough cholesterol levels are at increased risk of having babies with developmental problems, even without consuming alcohol. Researchers at Duke University Medical Center, led by Yin-Xiong Li, MD., Ph.D., found that alcohol, even in small amounts, blocks the ability of cholesterol to orchestrate the complex series of events involved in regulating cell fates and organ development in the embryo. Encouragingly, the researchers also found that giving supplemental cholesterol to zebrafish embryos exposed to alcohol restored normal development. Fetal alcohol syndrome is a term to describe an array of developmental defects affecting the nervous and cardiovascular systems. The syndrome also can lead to growth retardation, facial abnormalities and lowered mental functioning. It is estimated that approximately 100 babies are born in the United States each day with some degree of alcohol induced birth defects, at an annual cost of $10 billion to the health care system.

http://www.dukemednews.org/news/article.php?id=10021


What Makes Good Cholesterol So "Good" For Us?

High levels of good cholesterol (high density lipoprotein (HDL)) are associated with protection from cardiovascular disease, which remains the leading cause of death in the United States. But what exactly makes HDL so "good" for us?

In an attempt to answer this question researchers from the University of Washington, Seattle, have determined exactly what proteins are contained within HDL and have identified a number of surprises; further analysis of which might provide new understanding of the mechanisms by which HDL provides protection from cardiovascular disease and lead to the development of both accurate indicators of disease risk and new treatments for this disease.

In the study, which appears in the March issue of the Journal of Clinical Investigation, Jay Heinecke and colleagues isolated HDL from both healthy individuals and individuals with coronary artery disease (CAD) and assessed the protein content of these large complexes by mass spectrometry. As well as the expected proteins involved in lipid metabolism, HDL from healthy individuals contained several proteins involved in the innate immune response (including complement proteins), several serine proteinase inhibitors, and many acute-phase inflammatory proteins. By contrast, HDL from patients with CAD contained high levels of the protein apoE, which is involved in lipoprotein transport. As discussed in the accompanying commentary by Muredach Reilly and Alan Tall, this study supports "the concept that HDL plays a role in innate immunity and in the regulation of proteolytic cascades involved in inflammatory and coagulation processes." and "could eventually help in the development of biomarkers to predict the outcome of interventions that alter HDL levels and functions."

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=64368&nfid=rssfeeds


Higher occurrence of Parkinson's linked to low LDL cholesterol

People with low levels of LDL cholesterol are more likely to have Parkinson's disease than people with high LDL levels, according to University of North Carolina at Chapel Hill researchers. LDL stands for low-density lipoprotein cholesterol; low levels of LDL cholesterol are considered an indicator of good cardiovascular health. Earlier studies have found intriguing correlations between Parkinson's disease, heart attacks, stroke and smoking.

"People with Parkinson's disease have a lower occurrence of heart attack and stroke than people who do not have the disease," said Dr. Xuemei Huang, medical director of the Movement Disorder Clinic at UNC Hospitals and an assistant professor of neurology in the UNC School of Medicine. "Parkinson's patients are also more likely to carry the gene APOE-2, which is linked with lower LDL cholesterol." And for more than a decade, researchers have known that smoking, which increases a person's risk for cardiovascular disease, is also associated with a decreased risk of Parkinson's disease.

These findings led Huang to examine whether higher LDL cholesterol might be associated with a decreased occurrence for Parkinson's disease, and vice versa. "If my hypothesis was correct," she said, "lower LDL-C, something that is linked to healthy hearts, would be associated with a higher occurrence of Parkinson's."

http://www.unc.edu/news/archives/dec06/parkinsonsldl121806.htm


Regulator of cholesterol production identified

By first probing the way primitive yeast make cholesterol, a team of scientists has discovered a long-sought protein whose human counterpart controls cholesterol production and potentially drug metabolism.

The collaborative study by investigators at Johns Hopkins University School of Medicine, Vanderbilt University, Indiana University and Eli Lilly Co., was published in the February issue of Cell Metabolism.

“Dap1 controls the activity of a clinically important class of enzymes required for cholesterol synthesis and drug metabolism,” says Peter Espenshade, Ph.D., assistant professor of cell biology at Johns Hopkins. “We’re excited because although we originally identified this protein in yeast, humans not only have the same protein, but it works the same way.”

http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2007/02_16_07.html


Expression of Love May Lower Cholesterol

According to a new study in the latest issue of Human Communication Research, writing about affectionate feelings for loved ones may have health benefits for the heart. Participants in the study spent three 20-minute sessions writing about their loved ones over a five-week period and exhibited significantly lower cholesterol levels than their peers.

http://www.blackwellpublishing.com/press/pressitem.asp?ref=1166&site=1


Cocoa Boosts "Good" Cholesterol

Drinking cocoa each day may boost levels of HDL ("good") cholesterol, Japanese researchers report. Researchers, who included Kazuo Kondo, MD, PhD, of Tokyo's Ochanomizu University, studied 25 healthy Japanese men with normal or mildly high cholesterol levels.

http://www.onhealth.com/script/main/art.asp?articlekey=79747


High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis

However, the lack of exposure-response in the trials between changes in LDL-cholesterol and clinical and angiographic outcome, the inverse association between change of cholesterol and angiographic changes seen in the observational studies, the significant increase in complicated atherosclerotic lesions in the treatment group after cholesterol lowering by diet, and most of all, the fact that high cholesterol predicts longevity rather than mortality in old people, suggests that the role, if any, of high cholesterol must be trivial. The most likely explanation for these findings is that rather than promoting atherosclerosis, high cholesterol may be protective, possibly through its beneficial influence on the immune system.

http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/content/full/96/
12/927?ijkey=172mwKXqzgmtE&keytype=ref


New cholesterol guidelines for converting healthy people into patients

Instead of preventing cardiovascular disease the new guidelines may increase the mortality of other diseases, transform healthy individuals into unhappy hypochondriacs obsessed with the chemical composition of their food and their blood, reduce the income of producers of animal fat, undermine the art of cuisine, destroy the joy of eating, and divert health care money from the sick and the poor to the rich and the healthy. The only winners are the drug and imitation food industry and the researchers that they support.

http://www.ravnskov.nu/ncep_guidelines


The Benefits of High Cholesterol

People with high cholesterol live the longest. This statement seems so incredible that it takes a long time to clear oneīs brainwashed mind to fully understand its importance. Yet the fact that people with high cholesterol live the longest emerges clearly from many scientific papers. Consider the finding of Dr. Harlan Krumholz of the Department of Cardiovascular Medicine at Yale University, who reported in 1994 that old people with low cholesterol died twice as often from a heart attack as did old people with a high cholesterol.1 Supporters of the cholesterol campaign consistently ignore his observation, or consider it as a rare exception, produced by chance among a huge number of studies finding the opposite.

http://www.westonaprice.org/moderndiseases/benefits_cholest.html


Quinoa, The Queen Of Grains

Discover quinoa, a nutty-flavoured high protein grain containing saponins, a natural chemical which fights high cholesterol.

http://50connect.co.uk/index.asp?main=http%3A//50connect.co.uk/50c/
articlepages/health_index.asp%3Fsc%3Dhealthyeating%26aID%3D


Pharmaceutical industry creates diseases

According to Lockett, the pharmaceutical industry creates diseases. He said that conditions that were not considered diseases years ago, are now treated with medication – like insomnia, attention-deficit hyperactivity disorder, cholesterol and anxiety.

http://www.mineralwellsindex.com/local/local_story_194101609.html


Statin Drugs - Side Effects and The Misguided War on Cholesterol

In his search of the medical and scientific literature for an explanation for his own statin associated transient global amnesia this former astronaut and retired family doctor reveals to his readers the critical importance of cholesterol for proper brain function and memory and the reasons for the damage statin drugs do to our muscles, nerves and heart and even our personalities.

http://www.spacedoc.net/


An orange a day to keep heart disease away

Oranges and grapefruits can help keep your arteries healthy and protect against heart attacks, say researchers. The citrus fruits contain chemicals which reduced blood cholesterol levels by 20-25 per cent in studies on rats. The findings could help explain why those who live in the Mediterranean tend to live longer and have lower levels of heart disease than those in northern Europe. [Ben Licher]

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?
in_article_id=444559&in_page_id=1774&ito=1490


Bad Cholesterol - A Myth and a Fraud

We in the medical profession, totally oblivious of the vital roles of cholesterol in the body, have been duped into thinking that it is this substance that causes arterial disease of the heart and the brain. The pharmaceutical industry has capitalized on the slogan of "bad cholesterol" and has produced toxic-to-the-body chemicals that minimally lower the level of cholesterol in the body and in the process cause liver damage to thousands of people, some who die as a result of using the medication.

http://www.watercure.com/sci_myth.html


Exercise may slightly boost 'good' cholesterol levels

Regular exercise appears to modestly increase levels of high-density lipoprotein, or "good," cholesterol, according to a meta-analysis study in the May 28 issue of Archives of Internal Medicine, one of the JAMA/Archives journals.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-05/jaaj-ems052407.php


Toward improved forms of a time-tested cholesterol-fighter

New discoveries offer promise for developing drugs that improve on the therapeutic profile of niacin, the inexpensive, time-tested B-vitamin that boosts levels of HDL cholesterol — the “good” cholesterol with the potential to protect people against heart attacks and stroke, scientists reported today.

Graeme Semple, Ph.D., Vice President of Discovery Chemistry at Arena Pharmaceuticals, San Diego, Calif., described new insights into developing drugs that raise HDL via the same mechanism as niacin in a report scheduled for presentation at the 233rd national meeting of the American Chemical Society, being held here this week.

In small doses, niacin is the familiar B-complex vitamin, which helps the body metabolize or breakdown carbohydrates, fats and protein into compounds that the body needs to maintain good health. In the high doses prescribed by a physician, niacin can increase HDL by as much as 35 percent and reduce levels of artery-clogging triglycerides by 50 percent.

Doctors have known since the 1970s that niacin can reduce the risk of heart attacks and strokes, but it has not been prescribed as widely as newer and more costly medications known as statins.

“The use of niacin is limited by its side-effects, including a highly uncomfortable skin flushing, which contributes significantly to poor patient compliance,” Semple explained. “Since currently marketed cholesterol drugs have a more modest HDL-raising activity than niacin, better tolerated HDL-targeted therapies with improved efficacy could provide additional clinical benefits to patients and potentially reduce the risk of heart attack and stroke.”

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-03/acs-tif031207.php


Infusion with reconstituted HDL may have some benefit for atherosclerosis

Preliminary research suggests that use of reconstituted HDL may have some benefit in coronary atherosclerosis, according to a JAMA study published online March 26. The study is being released early to coincide with its presentation at the American College of Cardiology's annual conference.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-03/jaaj-iwr032207.php


Eggs and weight loss

Nature, in her infinite wisdom, also created the egg complete with its own built-in antioxidant. It's called lecithin, and it helps prevent egg cholesterol from becoming a problem. Interestingly, lecithin is found in the yolk, which many people mistakenly discard because it contains cholesterol.

http://www.ivillage.co.uk/dietandfitness/wtmngment/weightloss/
qas/0,,252_157961,00.html


Pistachios lower cholesterol, provide antioxidants

A handful of pistachios may lower cholesterol and provide the antioxidants usually found in leafy green vegetables and brightly colored fruit, according to a team of researchers.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/ps-plc042507.php


High cholesterol diets modify gene expression in atherosclerosis

Scientists from the department of Biochemistry and Molecular Biology 1 of the University of Granada (Universidad de Granada) have proven that a high cholesterol diet causes changes in gene expression of chicken aortic smooth muscle cells at the early stages of an experimental atherosclerosis. This study associates cholesterol intake with the expression of genes codifying certain proteins, even before the disease is detected on blood vessel walls. AndalucŪa Investiga Experts carried out research on atherosclerosis from its earliest stages to discover the origin of atheromatous plaques – fatty deposits gradually and irregularly formed in the main arteries, causing the narrowing of the blood vessel. Although there are many causes for this disease, UGR scientists focused on smooth muscle cells (SMCs) transformation into dedifferentiated and proliferative cells, able to carry lipids in culture. In this sense, cells from animals fed with control diet represent a difference.

Experts carried out an early cell atherosclerosis experimental model with chickens, as these birds develop atherosclerosis very rapidly: a 20-day high cholesterol diet is enough to detect atheromatous plaques in their arteries. Experts obtained SMCs from arteries before the formation of the plaques. Ten days after the start of the high cholesterol diet – when atheromatous plaques are not still visible using an electron microscopic – aortic SMCs are extracted and in-vitro cultured.

Experts cultured SMC-Cs (obtained from animals without a cholesterol dietary supplement) and SMC-Chs (extracted from animals with cholesterol dietary supplement) under the same conditions. After genetic analysis, scientists confirmed that regarding the samples (without cholesterol) modifications took place in birds fed with a high cholesterol diet. Differences show that cholesterol causes changes in messenger RNA synthesis in proteins related to lipid metabolism control, proliferation and apoptosis (programmed cell death) and, therefore, that diet has an influence on gene expression. Through other studies, these experts discovered that, whilst cholesterol causes changes in gene expression, fish oil reverts such changes. In this case, scientists fed the animals with a high cholesterol diet for ten days, then substituted cholesterol for fish oil (rich in omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids) for another ten days.

http://prensa.ugr.es/prensa/research/verNota/prensa.php?nota=419


Pistachios could be the next statins

new research, presented at the annual Experimental Biology meeting, suggests that incorporating a small amount of pistachios into your diet might be a good way to reduce your risk of cardiovascular disease.

http://arstechnica.com/journals/science.ars/2007/04/30/
pistachios-could-be-the-next-statins


Higher occurrence of Parkinson's linked to low LDL cholesterol

People with low levels of LDL cholesterol are more likely to have Parkinson's disease than people with high LDL levels, according to University of North Carolina at Chapel Hill researchers.

LDL stands for low-density lipoprotein cholesterol; low levels of LDL cholesterol are considered an indicator of good cardiovascular health. Earlier studies have found intriguing correlations between Parkinson's disease, heart attacks, stroke and smoking.

"People with Parkinson's disease have a lower occurrence of heart attack and stroke than people who do not have the disease," said Dr. Xuemei Huang, medical director of the Movement Disorder Clinic at UNC Hospitals and an assistant professor of neurology in the UNC School of Medicine. "Parkinson's patients are also more likely to carry the gene APOE-2, which is linked with lower LDL cholesterol." And for more than a decade, researchers have known that smoking, which increases a person's risk for cardiovascular disease, is also associated with a decreased risk of Parkinson's disease.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-12/uonc-hoo121906.php


Total serum cholesterol levels and mortality risk as a function of age

Physicians should be cautious about initiating cholesterol-lowering treatment in men and women above 65 to 70 years of age. Only randomized clinical trials in older people can settle the debate over the efficacy and cost-effectiveness of lipid-lowering interventions for reducing mortality and morbidity in this population.

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/153/9/1065?ijkey=
58362a4151bd004d0a80df2da9be1d9135799d65&keytype2=tf_ipsecsha


Cholesterol gets ‘thumbs up’ for role in digit development

When a new mother counts her newborn's fingers and toes, she probably doesn't realize that cholesterol may be to thank for baby's complete set of 20 digits. Although cholesterol has a bad rap as the sticky, fatty substance responsible for clogging arteries, Vanderbilt University Medical Center researchers recently found that the attachment of cholesterol to an important developmental protein controls the development of fingers and toes in mice. Without cholesterol, mice developed extra digits, as well as digits in the wrong places.

http://www.mc.vanderbilt.edu/reporter/index.html?ID=4683


Sunflower seeds, pistachios among top nuts for lowering cholesterol

Researchers have known for some time that nuts and seeds are rich sources of phytosterols, a class of plant chemicals that have been shown to reduce cholesterol levels and improve heart health. In what is believed to be the most comprehensive analysis to date of the phytosterol content of nuts and seeds, chemists at Virginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg, Va., analyzed some 27 nut and seed products and found that pistachios and sunflower kernels had the highest levels of phytosterols among the nuts and seeds that are most commonly consumed as snack foods in the United States.

http://acswebapplications.acs.org/applications/ccs/
application/index.cfm?pressreleaseid=2570&categoryid=1


Jefferson Scientists Uncover Lethal Gene Mutation Key to Blocking Cholesterol Processing

When Jefferson Medical College researcher Shiu-Ying Ho, Ph.D., and her colleagues first created a mutation that limited the absorption of lipids and cholesterol into the bloodstream in zebrafish, the possibilities seemed endless. The discovery boded well for new insights into mechanisms behind lipid and cholesterol processing, and in turn, the potential development of new cholesterol-controlling drugs.

http://www.jeffersonhospital.org/news/2006/article11916.html


De Cholesterol mythe volgens Zweedse onderzoeker Uffe Ravnskov

Here are the facts

Cholesterol is not a deadly poison, but a substance vital to the cells of all mammals. There are no such things as good or bad cholesterol, but mental stress, physical activity and change of body weight may influence the level of blood cholesterol. A high cholesterol is not dangerous by itself, but may reflect an unhealthy condition, or it may be totally innocent.
http://www.ravnskov.nu/myth1.htm

 2  A high blood cholesterol is said to promote atherosclerosis and thus also coronary heart disease. But many studies have shown that people whose blood cholesterol is low become just as atherosclerotic as people whose cholesterol is high.
http://www.ravnskov.nu/myth2.htm

 3  Your body produces three to four times more cholesterol than you eat. The production of cholesterol increases when you eat little cholesterol and decreases when you eat much. This explains why the ”prudent” diet cannot lower cholesterol more than on average a few per cent.
http://www.ravnskov.nu/myth3.htm

 4  There is no evidence that too much animal fat and cholesterol in the diet promotes atherosclerosis or heart attacks. For instance, more than twenty studies have shown that people who have had a heart attack haven't eaten more fat of any kind than other people, and degree of atherosclerosis at autopsy is unrelated with the diet.
http://www.ravnskov.nu/myth4.htm

 5  The only effective way to lower cholesterol is with drugs, but neither heart mortality or total mortality have been improved with drugs the effect of which is cholesterol-lowering only. On the contrary, these drugs are dangerous to your health and may shorten your life.
http://www.ravnskov.nu/myth5.htm

 6  The new cholesterol-lowering drugs, the statins, do prevent cardio-vascular disease, but this is due to other mechanisms than cholesterol-lowering. Unfortunately, they also stimulate cancer in rodents, disturb the functions of the muscles, the heart and the brain and pregnant women taking statins may give birth to children with malformations more severe than those seen after thalidomide.
http://www.ravnskov.nu/myth6.htm

 7  Many of these facts have been presented in scientific journals and books for decades but are rarely told to the public by the proponents of the diet-heart idea. 
http://www.ravnskov.nu/myth7.htm

 8  The reason why laymen, doctors and most scientists have been misled is because opposing and disagreeing results are systematically ignored or misquoted in the scientific press.  
http://www.ravnskov.nu/myth8.htm

 9   The Benefits Of High Cholesterol
http://www.westonaprice.org/moderndiseases/benefits_cholest.html


Statin Drugs Side Effects and The Misguided War on Cholesterol

In his search of the medical and scientific literature for an explanation for his own statin associated transient global amnesia this former astronaut and retired family doctor reveals to his readers the critical importance of cholesterol for proper brain function and memory and the reasons for the damage statin drugs do to our muscles, nerves and heart and even our personalities.

From his participation in the San Diego College of Medicine statin study to his review of FDA's Medwatch files of adverse drug reports and his email correspondence with thousands of distraught patients the world over, Dr. Graveline is uniquely qualified to discuss the magnitude of the statin side effect problem, the complex and wide ranging role of cholesterol in our bodies and the range of serious and unintended consequences of the misguided war on this vital substance.

http://www.spacedoc.net/index.html


Darm speelt grote rol bij reguleren cholesterol in bloed

De darm speelt een grotere rol in het reguleren van de cholesterol-stofwisseling dan tot nu toe is aangenomen. De darm is niet alleen betrokken bij de opname van cholesterol uit voedsel, maar ook bij de uitscheiding van cholesterol uit het lichaam. De darm speelt ook een rol bij de vorming van het ‘goede’ HDL-cholesterol. Dit blijkt uit onderzoek van Janine Kruit van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveerde op 12 juli op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Aderverkalking is de belangrijkste veroorzaker van hart- en vaatziekten. De eerste stap voor aderverkalking is ophoping van cholesterol in de wand van bloedvaten. Een goede regulatie van cholesterol is daarom zeer belangrijk bij de preventie van hart- en vaatziekten.

Hierbij is essentieel dat de hoeveelheid van het ‘slechte’ LDL-cholesterol in het bloed niet te hoog wordt. Er is ook ‘goed’ cholesterol, HDL-cholesterol genaamd. Dit heeft een beschermende werking en dient dus juist wel in voldoende mate in het bloed aanwezig te zijn. De lever is het belangrijkste orgaan in de regulatie van cholesterol-gehaltes in het bloed. De meest gebruikte therapie voor mensen met een te hoog LDL-cholesterol is een behandeling met het medicijn statine.

Deze verlagen de cholesterol aanmaak in de lever wat leidt tot een verlaging van het slechte cholesterol LDL. Sommige mensen reageren echter niet of niet voldoende op deze behandeling. Daarom is het noodzakelijk om andere strategieŽn te onderzoeken die de afvoer van cholesterol in het lichaam reguleren.

Rol van darm
In haar onderzoek ging Janine Kruit na in welke mate ook de darm invloed heeft op de cholesterolregulatie. Uit haar dierexperimenteel onderzoek werd duidelijk dat die rol groter is dan tot nu toe gedacht. Naast de opname van cholesterol uit het voedsel, is de darm ook in staat om cholesterol direct uit te scheiden. Dit kan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid slecht LDL-cholesterol. Verder blijkt uit haar onderzoek dat niet alleen de lever, maar ook de darm een HDL-producerend orgaan is.

Nieuwe mogelijkheid patiŽnten
Doordat uit haar onderzoek nu voor het eerst de invloed van de darm in de cholesterolregulatie zo duidelijk naar voren komt, kan dit gegeven in de toekomst een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe cholesterolverlagende medicijnen. Dit kan volgens Kruit betekenen dat dit voor patiŽnten die nog niet reageren op de huidige medicatie, een nieuwe mogelijkheid biedt.

Curriculum vitae
Drs. J.K. Kruit (Stadskanaal, 1979) studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed haar onderzoek in het Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE) en de vakgroep Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek is mogelijk gemaakt door financiŽle steun van de Nederlandse Hartstichting. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. F. Kuipers. De titel van haar proefschrift is: Emerging roles of the intestine in reverse cholesterol transport.


Tandpasta en mondwater die je cholesterol kunnen verhogen

Volgens Victoria Cogger, onderzoekster van het ANZAC Research Institute in Sydney, AustraliŽ kan een bekend ingrediŽnt (Poloxamer-407 (P407)) in mondwater (oa Listerine) en tandpasta je cholesterol verhogen en dus je kans op een hartaanval. Bij muizen was dit zelfs het tienvoudige.

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20777603-23289,00.html

Een link naar haar studie

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve
&db=PubMed&list_uids=16458315

haar pagina

http://www.medfac.usyd.edu.au/people/academics/profiles/victoric.php

 

Nog een studie naar deze stof

Poloxamer 407-mediated alterations in the activities of enzymes regulating lipid metabolism in rats

In recent years, there has been a gradual increase in mortality due to coronary heart disease (CHD) in North America. Traditionally, factors such as hypercholesterolemia, cigarette smoking, diabetes mellitus and sedentary life style have been implicated in the development of hyperlipidemia and atherosclerotic cardiovascular disease. However, it is now becoming increasingly evident that certain chemicals, such as surface-active agents (detergents) also have the potential to cause hyperlipidemia should they be consumed over an extended period. One such example, Poloxamer 407 (Pluronic F-127, P-407), has been shown to cause significant elevations in plasma cholesterol and triglycerides in various animal models, including rats, mice and rabbits.

http://www.ualberta.ca/~csps/JPPS6(2)/K.Wasan/poloxamer.pdf

De stof Poloxamer komt niet alleen in tandpasta voor, ook in deo's, cremes, contactlensvloeistof, medicijnen

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Poloxamer-407
&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3Dlang_nl


Thema paginas

Statines - Lipitor
Statines
Statines II
Cholesterol
Cholesterol mythe
Co-enzym Q10
Goed voor hart/bloedvaten?

 

 


 


View My Stats