borstvoeding gezond


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email


Borstvoeding = gezonder


Ik ben een groot voorstander van een lange periode van borstvoeding bij babies ter preventie van veel problemen gedurende de eerste jaren mbt de gezondheid van het kind.

Te snel wordt overgestapt op koemelk waardoor bij menig kind veel immuun problemen worden getriggerd die tot allerlei krampen, pijn (huilbabies), huidproblemen (eczeem), oorproblemen en slijmvlies problemen kunnen leiden. Ik denk dat de combinatie van koemelk en vaccinaties op zeer jonge leeftijd een tijdbom onder de weerstand van een jong kind kan zijn en die tot op latere leeftijd een grote rol kan gaan spelen. Verder denk ik ook dat gluten in brood bij kinderen met zeer gevoelige darmen de zaak nog verder kunnen verergeren.

Er worden allerlei oplap middelen gebruikt maar de oorzaak van de problemen wordt niet weggenomen. Bij kinderen met hersenstoornissen zoals ADHD en autisme zie je steeds meer dat voeding een belangrijke rol kan spelen.

Staar je niet blind op de reguliere gezondheidszorg, worden de problemen niet opgelost ga dan zo veel mogelijk lezen over de rol van voeding bij dit soort problemen. Probeer zo lang mogelijk borstvoeding te geven zodat het kind een goede weerstand kan opbouwen tijdens een zware periode van oa vaccinatie cocktails die behoorlijk belastend zijn voor het immuunsysteem.

Onderzoek ook de bloedlijn van je familie, ben je zelf allergisch of je (schoon)ouders houdt dit ook in je hoofd want grote kans dat dit overgaat in je baby. Een gewone arts zal zijn best voor je doen maar weet ook niet alles. Dus ga op onderzoek uit met Google en zoek contact met lotgenoten via allerlei clubs en forums. Zijn er immuun/huid problemen kijk dan eens naar alternatieven voor koemelk. Zit een kind al jong op een creche dan zal het nog jonger in aanraking komen met ziektes en stress/drukte want de weerstand nog verder zal verminderen. Ben je zelf snel gestressd dan kan
dit ook op het kind overslaan, zorg dus voor voldoende ontspanning. Wordt
je te zwaar belast zoek dan hulp bij familie of instanties. Ik weet uit eigen
ervaring dat de eerste jaren tropenjaren zijn met veel korte nachten, zorg
dus dat je af en toe kan bijtanken, ook voor je eigen gezondheid.

Waar ik zelf zeer nieuwsgierig naar ben is naar de gezondheid van babies die op basis van sojamelk en rijst opgroeien. Rijst bevat geen gluten en is ook minder irriterend voor de darmen. Als iemand daar iets meer over kan vertellen dan graag even een mailtje.

Hieronder vindt je de nodige sites mbt borstvoeding.

Ron Fonteine


Breastfeeding Tips on Video

This video answers the question: "How often should I breastfeed my baby?


Baby's 2.5 keer minder infecties bij half jaar alleen borstvoeding

Nieuwe promotie binnen Generation R. Baby's die in het eerste half jaar alleen borstvoeding krijgen, hebben 2.5 keer minder infecties in de eerste zes maanden dan kinderen die geen borstvoeding krijgen. Baby's van dezelfde leeftijd die de eerste vier maanden alleen borstvoeding krijgen en daarna een combinatie met ander voedsel hebben ook minder infecties. Dit concludeert Liesbeth Duijts van het Erasmus MC op basis van het grootschalige Rotterdamse onderzoek Generation R. Zij promoveert woensdag op haar onderzoek. Infectieziekten zijn de meest voorkomende ziekten bij jonge kinderen. Veel voorkomende infecties zijn luchtweginfecties of buikgriep. Bekend is dat borstvoeding een positief effect heeft op het tegengaan van infectieziekten. In 2001 adviseerde de WHO te onderzoeken wat het voordelige effect is van vier maanden exclusief borstvoeding versus zes maanden exclusief borstvoeding. Exclusief borstvoeding houdt in dat kinderen alleen borstvoeding krijgen en geen flesvoeding, andere dranken, water of vast voedsel. Duijts deed op grote schaal onderzoek naar het effect van borstvoeding. Bijzonder is dat de groep zo groot is en de informatie zo gedetailleerd. Van de kinderen binnen Generation R kreeg 12,5 procent geen borstvoeding, 58 procent borstvoeding in combinatie met flesvoeding gedurende vier tot zes maanden, 28 procent exclusief borstvoeding gedurende vier maanden en 1,5 procent exclusief borstvoeding gedurende zes maanden. Op dit moment mag van de consultatiebureaus vanaf vier maanden geoefend worden met vast voedsel. Gezien het grote effect van langer exclusief borstvoeding, zou introductie van fruit- en groentehapjes wellicht pas vanaf zes maanden kunnen starten. Om dat mogelijk te maken zou overwogen kunnen worden om vrouwen langer zwangerschapsverlof te geven en betere omstandigheden op de werkvloer te creëren om te kunnen kolven.

Erasmus MC Rotterdam

http://www.generationr.nl/


Nederlands rapport mbt borstvoeding

De gegevens uit dit rapport tonen significante positieve effecten op het kind van het geven van borstvoeding. Het lijkt voor bepaalde ziekten (zoals atopische dermatitis, astma/wheezing, allergieën, diabetes mellitus type I) meer van belang dat de borstvoeding exclusief is dan voor andere aspecten (zoals infecties, wiegendood, adipositas, intelligentie). Verder is duidelijk dat effecten pas kunnen worden aangetoond bij een duur van borstvoeding van minstens 3 maanden. In sommige studies lijken de effecten nog sterker bij een duur van 5-6 maanden, maar hiervoor zijn minder studies beschikbaar, de getallen zijn minder groot. Er is goed bewijs uit prospectieve studies dat borstvoeding in het algemeen tot minder gastro-enteritis leidt maar dit geldt niet specifiek voor gastro-enteritis door rotavirus.

Meta-analyse laat redelijk bewijs zien voor een beschermend effect van borstvoeding op het krijgen van acute oorontstekingen (OMA en OME), maar niet op het optreden van recidiverende oorontstekingen. Het is niet mogelijk bewijs aan te voeren voor een beschermend effect van borstvoeding op het krijgen van urineweginfecties. Beschikbaar onderzoek over de relatie tussen borstvoeding en wiegendood omvat nagenoeg uitsluitend epidemiologisch onderzoek. Dit laat consistent zien dat minder wiegendood voorkomt in de groep waarin borstvoeding werd gegeven. Volgens de werkgroep goed bewijs om het geven van borstvoeding voor dit aspect te ondersteunen. Voor diabetes mellitus type I ligt het veel moeilijker.

Er zijn veel studies, maar slechts zeer weinig studies voldoen aan de inclusiecriteria van dit rapport, vooral dat van exclusieve borstvoeding. Overtuigend bewijs dat exclusieve borstvoeding de ontwikkeling van diabetes mellitus type I voorkomt, is er niet. Hiervoor zijn goed opgezette prospectieve studies nodig. Het meest overtuigende bewijs voor een beschermend effect van exclusieve borstvoeding komt naar voren uit studies naar allergische aandoeningen zoals atopische dermatitis en astma/wheezing. Veel van deze studies waren ook primair voor dit doel opgezet. Wanneer de studies worden genomen waarin exclusieve borstvoeding werd gegeven, wordt steeds een significante vermindering gezien van het aantal gevallen van atopische dermatitis en astma/wheezing in de groep die minstens 3 maanden exclusieve borstvoeding kreeg, in vergelijking met de groep met kunstvoeding. Het bewijs komt uit prospectieve studies en een meta-analyse.

Het effect is het grootst in high risk groepen (één of beide ouders en/of broertje of zusje met atopie) en kan worden vergroot door nog aanvullende maatregelen te treffen, zoals: 1) eliminatie van de belangrijkste allergenen (zoals koemelkeiwit, ei-eiwit, tarwe, noten, pinda’s en zeevruchten) uit het maternale menu, pre- en/of postnataal (dit is echter nauwelijks vol te houden), 2) uitstellen van bijvoeding tot de leeftijd van 6 maanden, en 3) een preventieprogramma met eliminatie van blootstelling aan tabaksrook en de huisstofmijt. Of exclusieve borstvoeding allergische aandoeningen voorkomt of uitstelt, is nog niet geheel duidelijk uit de thans beschikbare literatuur. Het bewijs voor een beschermend effect van exclusieve borstvoeding op de ontwikkeling van alllergische rhinitis is niet geleverd.

De bewijsvoering ten aanzien van het effect van borstvoeding op intelligentie en obesitas is problematisch. Het merendeel van de studies laat een hoger IQ zien in de groep met borstvoeding. Ondanks correctie voor verstorende variabelen zoals socio-economische status en opleidingsniveau van de ouders is het niet goed mogelijk uit te maken of het waargenomen effect veroorzaakt wordt door de samenstelling van de borstvoeding (zoals LC-PUFA’s), dan wel verklaarbaar zijn door betere socio-economische status of betere ‘parenting skills’. Wanneer men echter bedenkt dat een toename van 3 IQ punten van 100 naar 103 overeenkomt met een stijging van de 50e naar de 58e percentiel, betekent dit een hoger niveau van opleiding, professioneel bereik en sociale aanpassing.

http://www.zorgvoorborstvoeding.nl/files/NVK.pdf


Dubbele pet van professor Sauer

Een pikant stukje over ene professor Sauer die claimt dat kunstmatige babyvoeding net zo goed is als moedermelk. Maar dan moet je dit wel erbij weten:

Sauer adviseur is bij Numico Research en promotor van onderzoek gesponsord door Nutricia en Milupa

http://www.zorgvoorborstvoeding.nl/php/news.php#101


Minimaal 6 maanden borstvoeding is de beste mentale start voor de baby

Een Australisch team deed 16 jaar lang onderzoek naar de effecten van moedermelk op de mentale ontwikkeling van babies en wat bleek bij kinderen die minimaal 6 maanden borstvoeding kregen:

- waren minder crimineel op latere leeftijd
- waren minder agressief
- waren minder asociaal
- waren minder depressief
- waren minder bezorgd
- waren minder teruggetrokken

Dus borstvoeding heeft blijkbaar een zeer gunstig effect op de mentale ontwikkeling van kinderen en hun gedrag op latere leeftijd.

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200610/s1775389.htm


Geitenmelk naast borstvoeding

Beste Ron

Ik geef mijn 10 maanden oude dochter naast borstvoeding pap gemaakt van geitenmelk. Geitenmelk word in de bijbel geadviseerd als een zegen voor een moeder die niet instaat is om borstvoeding te geven. Geitenmelk aangelengd met 1/3 mineraalwater is voedzamer dan door de mens gemaakte koemelkflesvoeding. Mijn andere kinderen krijgen zo nu en dan ook geitjenmelk en vinden het heerlijk. Geitenmelk is licht verteerbaar en geeft geen allergieën. Het is ook nog eens een stuk goedkoper dan koemelkflesvoeding.

Hanneke Kroon


Minder overgewicht bij kinderen die borstvoeding kregen

Weer een reden om borstvoeding te geven is deze nieuwe studie waarin een relatie zichtbaar is tussen het krijgen van borstvoeding en een lager gewicht tijdens de kinderjaren. Of de moeder diabetes had of hoger gewicht speelde geen rol.

http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/29/10/2231
http://www.diabetes.org/uedocuments/October2006Breastfeeding.pdf


Verbeter borstvoeding door inname kokosolie

Wanneer er laurine zuur uit voeding wordt toegevoegd aan het dieet van moeder (bijv kokosolie) zie je bij de moeder een flinke stijging van laurine zuur in de moedermelk. Dit zuur geeft de baby extra bescherming tegen virussen, bacteriën en micro-organismen.

When lauric acid is in the diet from foods such as the coconut fat in desiccated coconut, the amount of lauric acid in the mother’s milk increases substantially to levels three times the original level and nearly double the amount of capric acid.1 This gives the infant even more protection against viruses, bacteria, and protozoa. In some countries where coconut is in the food supply, the levels of lauric acid and capric acid in the mother’s milk can be as high as 21 percent and 6 percent, respectively.

1. Francois CA, Connor SL, Wander RC, Connor WE. Acute effects of dietary fatty acids on the fatty acids of human milk. American Journal of Clinical Nutrition 1998;67:301-308.

Source: http://www.lauric.org/milkproject.html


Baby voeding in de magnetron ?

Bij babyvoeding in de magnetron worden bepaalde amino zuren worden omgezet in substanties die het zenuwgestel en nieren kunnen schaden.

Japanese research reported in Science News in 1998 found that as little as six minutes of microwave cooking destroyed half of the vitamin B-12 in dairy foods and meat, a much higher rate of destruction than other cooking techniques. Microwaving baby formula is also a problem, according to Dr. Lita Lee of Hawaii in the Lancet medical journal in 1989. She wrote that microwaving baby formula converts certain trans-amino acids into synthetic substances like trans-fatty acids. Further, one of the amino acids, L-proline, converts to a substance known to be poisonous to the nervous system and to the kidneys. Bron: http://www.life.ca


Dat borstvoeding nóg beter is dan men al wist, wordt steeds duidelijker. Moedermelk verkleint bijvoorbeeld niet alleen de kans op astma, later, maar zij lijkt ook hart- en vaatziekten te kunnen voorkomen. Veel onderzoek is er nog nodig, maar professor Sauer, hoogleraar kindergeneeskunde aan de RUG, raadt aan zo mogelijk borstvoeding te geven tot de baby een half jaar is. Daarna gaan wellicht de schadelijke effecten van pcb's en dioxines, op de ontwikkeling van het kind, de gunstige overschaduwen. Zoals biologen in het oerwoud nog steeds onbekende soorten planten of dieren ontdekken, zo treffen onderzoekers in moedermelk steeds meer nieuwe stoffen aan. De natuur is moeilijk na te bootsen.

Hoogwaardige flesvoeding bevat zo'n twintig verschillende nuttige stoffen. In borstvoeding heeft men nu al weet van ongeveer 200 componenten; maar van lang niet alle is het effect op de zuigeling bekend. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat het hoge cholesterolgehalte in borstvoeding voorkómt dat op volwassen leeftijd schadelijk veel eigen cholesterol wordt aangemaakt. De preciese invloed van moedermelk op de zeer complexe vethuishouding is echter lastig bloot te leggen.

Bron: TV Noord


Moedermelk Netwerk in Nederland
Sinds enige tijd is in Nederland het Moedermelk Netwerk actief, een niet-commerciële databank waar moedermelkdonoren en moedermelk- 'zoekenden' elkaar kunnen vinden. Moedermelk is voor alle zuigelingen de allerbeste voeding. Wanneer een moeder haar kind (tijdelijk) niet kan voeden biedt donormelk uitkomst. Het Moedermelk Netwerk wil een mogelijkheid creëren voor alle zuigelingen om moedermelk te ontvangen als de eigen moeder hier niet in kan voorzien.  Gezondheidsvoordelen van Moedermelk Moedermelk is voor zuigelingen de beste voeding. Het bevordert de optimale groei van een baby en biedt een geleidelijke overgang van volledige afhankelijkheid in de baarmoeder naar immunologische onafhankelijkheid. Moedermelk is afgestemd op de baby. Het beschermt tegen ziekten op de korte en op de lange termijn.

Ook heeft moedermelk veel voordelen voor premature, zieke of allergische baby's, baby's die net een darmoperatie hebben ondergaan of baby's met zware groeiachterstanden. Vooral deze kinderen, die vaak toch al een achterstand ondervinden door hun ziekte, genieten de vele voordelen van de moedermelk. Verder wordt via onderzoeken aangetoond dat er een belang is op het gebied van maatschappij, economie en milieu. Kunstvoeding belast het darmstelsel en ook het immuunsysteem van een kind.


Borstvoeding belangrijk voor volksgezondheid
Het geven van borstvoeding bevordert de gezondheid van zowel moeder als kind. Niet alleen op de korte termijn maar ook later in het leven wordt ervan geprofiteerd. Borstvoeding draagt bij aan de bescherming van het kind o.a. tegen overgewicht, allergie en infectieziekten en van de moeder tegen een ernstige aandoening als borstkanker.


Boetes voor reclame voor flesvoeding
Het maken van reclame voor flesvoeding is alleen toegestaan in bepaalde wetenschappelijke publicaties. De reden hiervoor is dat het geven van borstvoeding uit oogpunt van volksgezondheid in principe de voorkeur verdient boven het gebruik van flesvoeding. De nieuwe boetes bedragen
900 euro per overtreding voor kleine bedrijven van 50 of minder werknemers, en 1.800 euro voor grote bedrijven. 

Ook wereldwijd geldt er een code voor reclame en marketing van  babyvoeding. In deze  pdf file ook een verslag over een bekend
Nederlands bedrijf die deze code heeft overtreden.

Meer overtredingen door Nederlandse bedrijven vindt je in dit
artikel in de NRC

Ook Nutricia breekt de beloftes, klik hier voor info

Een internationaal artikel hier

Meer details mbt deze code vind je onderaan deze pagina


TNO pleit voor waarschuwing of flesvoeding
’Het geven van flesvoeding vormt een gezondheidsrisico’. Die waarschuwing zou volgens TNO Preventie en Gezondheid moeten staan op de verpakkingen van zuigelingenvoeding, overal ter wereld. ’Het is bewezen dat baby’s die geen borstvoeding hebben gehad, vaker ziek zijn. Juist deze informatie moet vermeld worden op de vervangende producten,’ aldus dr. J.P. van Wouwe van TNO.


Vereniging borstvoeding Natuurlijk

  • Moedermelk is de beste babyvoeding die er is. Het bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen die de baby de eerste 6 maanden nodig heeft en het blijft daarna nog lange tijd een belangrijke voedingsbron naast het vaste voedsel dat aan de baby gegeven wordt.
  • De samenstelling van moedermelk is precies op de behoefte van de baby afgestemd. Moedermelk voor een premature baby is anders van samenstelling dan moedermelk voor een voldragen baby. Moedermelk voor een 4 maanden oude baby is anders dan moedermelk voor een pasgeborene.
  • De eerste dagen na de bevalling wordt er colostrum door de borsten gemaakt. Colostrum bevat zeer veel afweerstoffen en geeft daarmee de baby een belangrijke bescherming tegen infectieziekten mee. Bovendien werkt colostrum laxerend en helpt het om het meconium sneller het lichaam te doen verlaten. Daardoor wordt de kans op geelzien kleiner.
  • Moedermelk bevat levende cellen, antistoffen, waardoor kinderen minder vaak ziek zijn. Borstkinderen hebben aanzienlijk minder vaak oorontsteking, luchtweginfecties, maag- en darmstoornissen en diarree. Ze hebben een betere opbouw van het immuunsysteem.
  • Een borstgevoed kind heeft aanzienlijk minder last van allergische aandoeningen. Dit geldt met name als de baby minimaal 6 maanden (exclusief) borstvoeding heeft gehad.
  • Een borstgevoed kind heeft minder kans op chronische aandoeningen als jeugddiabetes, jeugdkanker, ziekten waarbij het (auto)immuunsysteem een rol speelt (bijvoorbeeld Multiple Sclerosis), ziekte van Crohn.
  • De vetzuren in moedermelk spelen een belangrijke rol bij de rijping en ontwikkeling van de hersenen. Borstgevoede kinderen scoren daardoor beter op mentale en motorische tests.
  • Borstvoeding lijkt een rol te spelen bij (een lagere kans op) wiegendood.
  • Een borstgevoed kind ruikt lekker en heeft een zachte soepele huid.

Stichting zorg voor borstvoeding

De stichting Zorg voor Borstvoeding voert een internationaal programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (de WHO) en UNICEF uit en stimuleert de gezondheidszorg om goede begeleiding bij borstvoeding te bieden. Dat betekent dat je voorlichting krijgt over de verschillen tussen moedermelk en kunstvoeding, zodat je goed kunt kiezen, dat je hulp en steun krijgt in de praktijk van alledag, en adviezen waar je wat aan hebt. Niets is vervelender dan steeds weer een ander advies, waardoor je alleen maar onzeker wordt.

http://zvb.sogdesign.nl/


Moedermelk tailor made

Onderzoek in Australië benadrukt nog eens dat moedermelk infectieziekten kan voorkomen en de ernst ervan kan verminderen. Als een voedende moeder wordt blootgesteld aan virussen en bacteriën, omdat haar kind ziek is, blijkt de kwaliteit van moedermelk zich aan te passen aan wat de baby aan bescherming nodig heeft. De moeders van 36 baby’s, die opgenomen waren voor een RS infectie en bronchiolitis, produceerden moedermelk met meer beschermende factoren dan de moeders van gezonde zuigelingen.
Bron: Australian Society for Medical Research


Borstvoeding en artritis

De kans op reumatische artritis (ra) is kleiner voor vrouwen die borstvoeding geven. In een onderzoek naar risicofactoren voor ra in een groep van 121.700 vrouwen blijkt dat er een duidelijke trend (p=0,001) bestaat voor een afname van het risico op ra bij een toenemende borstvoedingsduur. Men onderzocht met name de invloed van hormonale factoren zoals eerste menstruatie, menstruatiecyclus, aantal zwangerschappen, leeftijd bij de geboorte van het eerste kind, borstvoeding, hormonale anticonceptie, onregelmatige menstruatie en hormoongebruik na de menopauze. Daaruit blijkt dat een onregelmatige menstruatie en menarche op jonge leeftijd risicoverhogend zijn voor ra. Andere onderzochte factoren hebben geen effect, met uitzondering van de borstvoedingsduur, die een positief effect heeft. Vrouwen die in totaal tenminste 24 maanden gevoed hebben lopen de helft minder risico op ra in vergelijking met vrouwen die geen borstvoeding gegeven hebben (RR=0,5).

E.W. Karlson et al. Do breast-feeding and other reproductive factors influence future risk of rheumatoid arthritis? Results from the Nurses’ Health Study. Arthritis Rheum, November 1, 2004; 50(11): 3458-67


Promotie-onderzoek naar de voeding van baby's in Nederland

In januari 2003 is de cb-arts Anneke Bulk-Bunschoten gepromoveerd op haar onderzoek naar de voedingswijze van baby's tot vier maanden en met name naar de redenen voor veranderingen van de voeding. De onderzoeker heeft in beeld gebracht wat de rol van het cb is bij voedingsadvisering en hoe adviezen over voeding verbeterd kunnen worden. De vraag doet zich voor of voedingswisselingen schadelijk zijn. Stoppen of afbouwen van borstvoeding is volgens de onderzoeker zeker niet bevorderlijk voor de gezondheid, maar switchen van het ene naar het andere merk flesvoeding maakt weinig uit.

De specialistische flesvoedingen voor baby's die veel huilen of honger hebben blijken in deze studie geen voordeel voor het kind op te leveren. In meer dan 80 % van de gevallen krijgen kinderen hypoallergene voeding zonder dat de diagnose koemelkovergevoeligheid zorgvuldig is gesteld. Veel problemen bij het kind verdwijnen de eerste vier maanden vanzelf en cb-medewerkers zouden een veel afwachtender beleid moeten voeren vanuit een grotere deskundigheid. Verder stelt Anneke Bulk vast dat tijdige voorlichting over borstvoeding en informatie over ouderschaps- en lactatieverlof de borstvoedingspercentages zou kunnen verhogen, en dat moeders gerustgesteld moeten worden over het feit dat allerlei fysieke problemen van tijdelijke aard zijn.


Minder kans op dauwworm en voedsel-allergie
Dauwworm en voedselallergie zijn verschillende allergische reacties,maar ze zijn wel het gevolg van dezelfde aanleg. Dauwworm en voedsel-allergie komen allebei minder vaak voor bij zuigelingen die alleen borstvoeding krijgen. Toch wordt slechts bij een minderheid van dekinderen met dauwworm voedselallergie gevonden. Hoe groot de kansis dat er een relatie bestaat, hangt vooral af van de ernst van het eczeem. Bij lichte vormen van eczeem, waarvoor slechts nu en danbehandeling nodig is, wordt vrijwel nooit voedselallergie gevonden. Bij ernstig eczeem, dat zelfs nauwelijks reageert op intensievebehandeling met hormoonzalf, heeft ongeveer een derde van de kinderen voedselallergie.


Borstvoedingsforum
Op ons forum kun je vragen over borstvoeding stellen, en vragen van anderen beantwoorden. Regelmatig zullen ook deskundigen van VBN en LLL of lactatiekundigen die aangesloten zijn bij de NVL op dit forum actief zijn, dus je zult je vaak verzekerd weten van goede informatie.


Borstvoeding heft schadelijke effecten rokende moeder op
Dat roken tijdens de zwangerschap slecht is voor het ongeboren kind kan voor niemand meer een verrassing zijn. Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, wordt door het promotieonderzoek van medisch psychologe Laura van der Tuin-Batstra nog eens bevestigd. Verrassend is wel dat moedermelk een deel van de schade teniet kan doen. "Maar dat mag natuurlijk nooit een excuus zijn om maar door te gaan met roken", betoogt de onderzoekster.

Rijksuniversiteit Groningen


Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding België
VBBB ijvert voor het doen toepassen van nationale en internationale richtlijnen en reglementeringen die borstvoeding moeten beschermen en bevorderen en die de praktische omstandigheden zullen vergemakkelijken.
VBBB organiseert opleidingen en bijscholingen rond de praktische kennis over borstvoeding. Zo is er de cursus: Borstvoeding begeleiden: basiscursus voor de gezondheidszorg. Deze driedaagse cursus (UNICEF/WHO) is door VBBB vertaald en sinds 1995 hebben er een 70-tal reeksen plaats gevonden. De handleiding werd in juni 1999 aangepast. De cursus is bedoeld voor mensen actief in de gezondheidszorg en is een belangrijk gegeven voor instellingen die wensen in aanmerking te komen voor het Certificaat binnen het BabyVriendelijke Ziekenhuizen Initiatief (WHO/UNICEF).


Eurolac borstvoeding forum
EUROLAC borstvoeding en maatschappij biedt een platform voor stevige discussies over de plaats van borstvoeding in de maatschappij. Discussies blijven hier binnenskamers en mogen niet worden doorgestuurd naar derden


Nutricia en zorgverleners
Zesmaal per jaar fêteert de grootste babyvoedingsfabrikant van Nederland zorgverleners op een gratis evenement in het kader van het 'loyaliteitsprogramma' Focus op Voeden. Dit programma is opgezet om 'een positieve lading van het merk Nutricia te bewerkstelligen' en de rayonmanagers een mogelijkheid te bieden om 'op een andere en originele wijze op meerdere momenten in het jaar contact te hebben met hun relaties'.
http://www.borstvoeding.com/columns/een_kijkje_in_de_keuken.html


Numico (Nutricia) ziet moedermelk als concurrent
De directe concurrent voor babyvoeding is borstvoeding. Onze opgave is dan een product te maken dat borstvoeding zo dicht mogelijk benadert, zodat mensen, als ze de keus willen maken, kunnen overstappen van het een op het ander. Dat vergt heel veel research. Uitspraak door Jan Bennink


Donaties aan hulporganisaties
We zien vaak oproepen voor noodsituaties die begeleid gaan met beelden van baby's en jonge kinderen. We zijn misschien bezorgd dat deze baby's en kinderen zullen verhongeren tenzij wij (of de hulporganisaties die om steun vragen) kunstvoeding geven. Aan de andere kant weten we allemaal dat borstvoeding het beste is voor baby's. Maar wat velen van ons zich niet realiseren is dat dit vooral het geval is in noodsituaties. Stel je voor dat je in een vluchtelingenkamp zit, of dat je slachtoffer bent van een natuurramp.
Basisvoorzieningen zijn schaars, er is geen schoon water, en voor stookhout om op te koken moet je een dag lopen. Je leeft in een samengepakte en smerige omgeving. Er waren veel ziektes rond, en je baby moet gevoed worden. Vraag: Hoe krijg je het voor elkaar om een fles met kunstvoeding op de juiste manier klaar te maken? Antwoord: Dat lukt je niet.


Internationaal


Healthy Breastfeeding Diet

The quality of breastfeeding that a nursing mother provides to her infant depends upon her breastfeeding diet. If she takes nutritious diet, she will be able to maintain her own health and the health of her baby through the breast milk that she would be feeding it. In order to produce the right amount of milk with at least 330 milligrams of calcium for every quart of milk, she would need a minimum of 500 extra calories intake every day.

http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=30146


Does feeding babies pureed food harm their health?

Feeding babies on pureed food is unnecessary and could be harmful to their health, a leading child care expert has warned. Instead infants should be fed exclusively on breast or formula milk for the first six months, then weaned onto solids.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/womenfamily.
html?in_article_id=462599&in_page_id=1799


Mothers get heart risk off their chest

Breastfeeding is well known to boost an infant's health, and now it seems it may be good for the mother as well. In a study of 96,648 nurses who gave birth between 1986 and 2002, those who had spend at least two years of their lives breastfeeding were 19 per cent less likely to suffer a heart attack than those who hadn't breastfed at all. The difference was independent of any of the usual risk factors for heart disease, such as family history, diet or exercise levels

http://www.newscientisttech.com/article.ns?id=mg19325916.400&feedId=health_rss20


Breastfeeding Cuts Breast Cancer Risk

Breastfeeding can offset the increased risk of breast cancer faced by women who have their first baby after they turn 25, new research suggests. "Breastfeeding offers protection against breast cancer for all women, even those who have their first full-term pregnancy later in life," says Giske Ursin, MD, PhD, associate professor of preventive medicine at the Keck School of Medicine of the University of Southern California in Los Angeles.

http://www.webmd.com/breast-cancer/news/20070417/breastfeeding-cuts-breast-cancer-risk


Category: borstvoeding
HIV study prompts call for revision of breastfeeding guidelines

A study by scientists at the Africa Centre for Health and Population Studies, South Africa, has shown that exclusive breastfeeding can significantly reduce the risk of HIV transmission from mother to child in infants aged under 6 months when compared to those also given solid foods or replacement feed (i.e. formula milk). The research, published today in the Lancet, has implications for people in resource poor settings, such as in rural Africa.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-03/wt-hsp032807.php


Babies are born to be breastfed

The breastfeeding project is their first initiative, and it seeks to improve the cultural acceptance of breastfeeding as not only helping women shed pounds after childbirth, says Olson, but also helping reduce the risk of obesity in infants' later life. Although researchers do not completely understood why breastfed infants have a lower risk of obesity in later life, Olson notes that it is harder to overfeed a breastfed infant than bottle-fed one and that breastfed infants gain weight more slowly, which has been linked to lower obesity risk.

http://www.news.cornell.edu/stories/June07/breastfeeding.sl.html


Breastfeeding and good fats help new moms fight depression

Breastfeeding and the good fats in Omega-3 fatty acids help new moms fight depression, according to a new article published in the most recent issue of the International Breastfeeding Journal by a University of New Hampshire researcher.

http://www.unh.edu/news/cj_nr/2007/may/lw02moms.cfm


Longer term breast feeding protects mother from risk of developing rheumatoid arthritis

Breast feeding for a period of 13 months or more has been shown to reduce the mother's the risk of developing rheumatoid arthritis, according to new data presented today at EULAR 2007, the Annual European Congress of Rheumatology in Barcelona, Spain. In the study, the longer the breast feeding period, the lower the mother's risk of developing RA in later life. Comparable use of oral contraceptives or hormone replacement therapy did not show a significant effect on the risk of developing RA.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-06/cwh-ltb061507.php


Breast-feeding protects children otherwise made susceptible to ear infections by abnormalities in specific human genes, researchers at the University of Texas Medical Branch at Galveston have discovered.

About 19 percent of children are prone to chronic and recurrent ear infections (known to physicians as “otitis media”). These infections can interfere with language development and lead to learning difficulties. Scientists have long known that genetics plays a role in this vulnerability, but very few investigations have been done to pinpoint the specific genes involved. Their complex relationship with specific infectious agents and environmental factors such as exposure to cigarette smoke and breast-feeding also has remained largely a mystery.

The UTMB study, published in the December issue of the journal Pediatrics, examined genetic samples taken from 505 children in Texas and Kentucky, about 60 percent of whom were classified as “otitis media susceptible” because they had suffered an ear infection before the age of 6 months; had undergone three or more episodes of acute otitis media within a six-month period; had four or more episodes within a 12-month period; or had six or more episodes by age 6. Children who had required drainage tubes to assuage recurrent or persistent ear infections were also placed in the “susceptible” category.

“We know that the tendency to get this infection runs in families, and so we decided to look for small variations — what we call ‘single- nucleotide polymorphisms,’ or SNPs — in three important genes that produce inflammatory signaling molecules for the immune system,” said lead author Janak A. Patel, a professor in the infectious disease division of UTMB’s Department of Pediatrics. “Two of them stood out on their own as signals of increased risk.”

The two identified genes generate the immune proteins known as tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin 6 (IL-6). SNPs in each individual gene were enough, the researchers found, to create increased risk for childhood ear infections, and simultaneous SNPs in both genes created even more risk. The researchers believe that the particular variations detected cause greater production of inflammatory signaling molecules and reduce immune system effectiveness. But the UTMB scientists found that the effect could be counteracted with a practice long known to increase immune resistance: breast-feeding.

“This is a major finding, that breast-feeding neutralized the effect even in kids who had all the genetic polymorphisms,” Patel said. “Not only that, they were protected from recurrent infections even later in childhood, long after they stopped breast-feeding.”

http://www.utmb.edu/newsroom/06pr/dec/breast-feeding.htm


Another Breastfeeding Benefit - Pain Reliever for Newborns

In the first 24 hours after birth, nearly every newborn in the United States is subjected to a painful, but routine heel prick or needle stick to screen the blood for disease or rare genetic disorders. In most cases that needle stick is administered without pain relief. But a new review of evidence suggests that breastfeeding can ease the pain of such routine newborn procedures. “The babies who were breastfed experienced less pain, compared to not giving anything, or just swaddling them or a placebo of sterile water,” said lead reviewer Prakeshkumar Shah, a neonatologist at Mount Sinai Hospital in Toronto. Shah’s team gathered data from eleven studies of more than 1,000 newborns. The trials tested the effectiveness breastfeeding and breast milk compared to sugar water or pacifier — to counter the discomfort of the babies’ first blood draw.

http://www.hbns.org/getDocument.cfm?documentID=1300


De gevaren van flesvoeding (Engels)
The deadly influence of formula. Infant formula was designed to be a medical nutritional tool for babies who are unable to breastfeed. Formula does not fully meet the nutritional and immunity needs of infants, leaving their immune systems flailing. An infant’s immune system has three aspects: her own immature, developing immune system; the small component of immunities that passes through the placenta during natural childbirth (and to a lesser degree with premature births and cesarean sections); and the most valuable, living portion that is passed on through mother’s milk on an ongoing basis. Remove any of those components and you take away a vital support structure.


Nestlé employee speaks out
"Pakistan has the highest infant mortality rates (IMR) in Southeast Asian region. This high IMR is attributed mainly to diarrheal diseases, the ever-increasing incidence of which is due to a growing trend of bottle-feeding. For this, the baby food manufacturers are the main culprits as they make use of all kinds of unethical marketing practice to convince mothers to initiate artificial feeding. I, as a former employee of Nestlé Milkpak Ltd., have been a part of this malpractice, but a stage came where I could not bear it any more and ultimately decided to quit this company."
Syed Aamar Raza, Ex-employee, Nestlé Milkpak Ltd., Sialkot


Tricks of the Infant Food Industry By Naomi Baumslag, MD, MPH
If your lives were embittered as mine is, by seeing day after day this massacre of the innocents by unsuitable feeding, then I believe you would feel as I do that misguided propaganda on infant feeding should be regarded as murder. . . Anyone who, ignorantly or lightly, causes a baby to be fed on unsuitable milk, may be guilty of that child's death. —Dr. Cicely Williams, Milk and Murder, 1939.  The billion-dollar formula industry—two million dollars a day—is about money, not public health.


Milk, money and madness
Baumslag and Michels ask some important questions about a society that gives so little support to the practice of breastfeeding. "An appreciation of breastfeeding leads to an appreciation of the breast itself, a gland composed largely of fatty tissue. Unfortunately, too often it is seen as an object of sexual desire rather than as a fountain of utilitarian magnificence. The lack of appreciation for the breast reflects a lack of appreciation of the female as a person. When the fluid responsible for sustaining human life is seen as essentially identical to a canned powder produced in a factory, it is easy to see how the appreciation of the breast (and with it, the female body) has been lost.


WHO and UNICEF call for support for appropriate infant and young child feeding in the current Asian emergency, and caution about

unnecessary use of milk products

During emergency situations, such as the earthquake and tidal wave in Asia, disease and death rates among under-five children are generally higher than for any other age group. Mortality may be particularly high due to the combined impact of a greatly increased incidence of communicable diseases and diarrhoea and soaring rates of under-nutrition. The fundamental means of preventing malnutrition and mortality among infants and young children is to ensure their optimal feeding and care.

WHO and UNICEF note that donations of infant formula and other powdered milk products are often made by well-intentioned but poorly informed donors; experience with past emergencies has shown that without proper assessment of needs, an excessive quantity of milk products for feeding infants and young children are often provided. WHO and UNICEF therefore reiterate that no food or liquid other than breast milk, not even water, is normally needed to meet an infant’s nutritional requirements during the first six months of life. After this period, infants should begin to receive a variety of foods, while breastfeeding continues up to two years of age or beyond. The valuable protection from infection and its consequences that breast milk confers is all the more important in environments without safe water supply and sanitation.

There is a common misconception that in emergencies, many mothers can no longer breastfeed adequately due to stress or inadequate nutrition, and hence the need to provide infant formula and other milk products. Stress can temporarily interfere with the flow of breast milk; however, it does not need to inhibit breast-milk production provided mothers and infants remain together and are adequately supported to initiate and continue breastfeeding. Mothers who lack food or who are malnourished can still breastfeed adequately; extra fluids and foods will help to protect their health and well-being.

If supplies of infant formula and or powdered milks are widely available, mothers who might otherwise breastfeed might needlessly start giving artificial feeds. This exposes many infants and young children to increased risk of disease and death, especially from diarrhoea when clean water is scarce. The use of feeding bottles only adds further to the risk of infection as they are difficult to clean properly.


Risks of instant formula at disasters
During emergencies inappropriate and harmful feeding practices are often initiated and supported through donations of infant formula from the general public in response to emergency appeals. Such interventions are often borne out of a genuine though misguided wish to help. The IFEG felt therefore that some attempt should be made at educating the general public. The following advertorial was designed to inform, and provide some guidance to the general public.


Infant feeding in emergencies


Baby Milk Aktion
Baby Milk Action is a non-profit organisation which aims to save lives and to end the avoidable suffering caused by inappropriate infant feeding. Baby Milk Action works within a global network to strengthen independent, transparent and effective controls on the marketing of the baby feeding industry. The global network is called IBFAN (the International Baby Food Action Network) a network of over 200 citizens groups in more than 100 countries. The World Health Organisation (WHO) estimates that 1.5 million infants die around the world every year because they are not breastfed. Where water is unsafe a bottle-fed child is up to 25 times more likely to die as a result of diarrhoea than a breastfed child. That is why a marketing code was introduced in 1981 to regulate the marketing of breastmilk substitutes.


Boycott of Nestlé
According to the World Health Organization (WHO) and UNICEF about 1.5 million babies die every year because they were not breastfed. In many parts of the world, not breastfeeding means the difference between life and death. Where water is unsafe, preparing formula means exposing children to the harmful bacteria found in untreated water. This causes many infants to become infected with bacterial diseases, the most feared of which is diarrhoea, which yearly leads to dehydration and death for thousands of infants. Many more millions suffer from infectious diseases and malnutrition, never reaching their full potential because they were not breastfed. The global decline in breastfeeding and the subsequent ascent of "commerciogenic malnutrition" has been attributed in part to the aggressive marketing of breastmilk substitutes by the babymilk and babyfood industry1. To Counteract this dangerous trend, the World Health Assembly ratified an international marketing code2 designed to protect breastfeeding and ensure the proper use of artificial feeding when necessary. Nestlé knows that artificial feeding in the poor areas of the world is dangerous. So why do they promote their products there? The awful reality is that every breastfeeding mother represents competition for formula companies. In what has become a deadly zero-sum game, Nestlé is trying to convince mothers all over the world to engage in dangerous feeding practices.


International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

World Health Organization, Geneva
1981

Article 5. The general public and mothers

5.1 There should be no advertising or other form of promotion to the general public of products within the scope of this Code.

5.2 Manufacturers and distributors should not provide, directly or indirectly, to pregnant women, mothers or members of their families, samples of products within the scope of this Code.

5.3 In conformity with paragraphs 1 and 2 of this Article, there should be no pointof-sale advertising, giving of samples, or any other promotion device to induce sales directly to the consumer at the retail level, such as special displays, discount coupons, premiums, special sales, loss-leaders and tie-in sales, for products within the scope of this Code. This provision should not restrict the establishment of pricing policies and practices intended to provide products at lower prices on a long-term basis.

5.4 Manufacturers and distributors should not distribute to pregnant women or mothers or infants and young children any gifts of articles or utensils which may promote the use of breast-milk substitutes or bottle-feeding.

5.5 Marketing personnel, in their business capacity, should not seek direct or
indirect contact of any kind with pregnant women or with mothers of infants and young children.

Article 6. Health care systems

6.1 The health authorities in Member States should take appropriate measures to encourage and protect breast-feeding and promote the principles of this Code, and should give appropriate information and advice to health workers in regard to their responsibilities, including the information specified in Article 4.2.

6.2 No facility of a health care system should be used for the purpose of promoting infant formula or other products within the scope of this Code. This Code does not, however, preclude the dissemination of information to health professionals as provided in Article 7.2.

6.3 Facilities of health care systems should not be used for the display of products within the scope of this Code, for placards or posters concerning such products, or for the distribution of material provided by a manufacturer or distributor other than that specific it Article 4.3.

6.4 The use by the health care system of "professional service representatives", "mothercraft nurses" or similar personnel, provided or paid for by manufacturers or distributors, should not be permitted.

6.5 Feeding with infant formula, whether manufactured or home-prepared, should be demonstrated only by health workers, or other community workers if necessary; and only to the mothers or family members who need to use it; and the information given should include a clear explanation of the hazards of improper use.

6.6 Donations or low-price sales to institutions or organizations of supplies of infant formula or other products within the scope of this Code, whether for use in the institutions or for distribution outside them, may be made. Such supplies should only be used or distributed for infants who have to be fed on breast-milk substitutes. If these supplies are distributed for use outside the institutions, this should be done only by the institutions or organizations concerned. Such donations or low-price sales should not be used by manufacturers or distributors as a sales inducement.

6.7 Where donated supplies of infant formula or other products within the scope of this Code are distributed outside an institution, the institution or organization should take steps to ensure that supplies can be continued as long as the infants concerned need them. Donors, as well as institutions or organizations concerned, should bear in mind this responsibility.

6.8 Equipment and materials, in addition to those referred to in Article 4.3, donated to a health care system may bear a company's name or logo, but should not refer to any proprietary product within the scope of this Code.

Article 7. Health workers
7.1 Health workers should encourage and protect breast-feeding; and those who are concerned in particular with maternal and infant nutrition should make themselves familiar with their responsibilities under this Code, including the information specified in Article 4.2.

7.2 Information provided by manufacturers and distributors to health professionals regarding products within the scope of this Code should be restricted to scientific and factual matters, and such information should not imply or create a belief that bottlefeeding is equivalent or superior to breast-feeding. It should also include the information specified in Article 4.2.

7.3. No financial or material inducements to promote products within the scope of this Code should be offered by manufacturers or distributors to health workers or members of their families, nor should these be accepted by health workers or members of their families.

7.4 Samples of infant formula or other products within the scope of this Code, or of equipment or utensils for their preparation or use, should not be provided to health workers except when necessary for the purpose of professional evaluation or research at the institutional level. Health workers should not give samples of infant formula to pregnant women, mothers of infants and young children, or members of their families.

7.5 Manufacturers and distributors of products within the scope of this Code
should disclose to the institution to which a recipient health worker is affiliated any contribution made to him or on his behalf for fellowships, study tours, research grants, attendance at professional conferences, or the like. Similar disclosures should  be made by the recipient.

Article 8. Persons employed by manufacturers and distributors

8.1 In systems of sales incentives for marketing personnel, the volume of sales of products within the scope of this Code should not be included in the calculation of bonuses, nor should quotas be set specifically for sales of these products. This should not be understood to prevent the payment of bonuses based on the overall sales by a company of other products marketed by it.

8.2 Personnel employed in marketing products within the scope of this Code
should not, as part of their job responsibilities, perform educational functions in relation to pregnant women or mothers of infants and young children. This should not be understood as preventing such personnel from being used for other functions by the health care system at the request and with the written approval of the appropriate authority of the government concerned.

Click here for the full code


Risks to infant and child

Review:
1. Walker M. A fresh look at the risks of artificial feeding. J Hum Lact 1993;9:97-107

2. Cunningham AS, Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Breastfeeding and health in the 1980’s: a global epidemiologic review. J Pediatr 1991;118:659-66

Cognitive Development
CD (review): Andraca I, Uauy R. Breastfeeding for optimal mental development. Simopoulos AP, Dutra de Oliveira JE, Desai ID (eds): Behavioral and Metabolic Aspects of Breastfeeding. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 1995;78:1-27

CD-1: Morrow-Tlucak M, Haude RH, Ernhart CB. Breastfeeding and cognitive development in the first 2 years of life. Soc Sci Med 1988;26:635-9

CD-2: Taylor B, Wadsworth J. Breastfeeding and child development at five years. Dev Med Child Neurol 1984;26:73-80

CD-3: Lucas A, Morley R, Cole TJ, Lister G, Leeson-Payne C. Breastmilk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet 1992;339:261-4

CD-4: Nettleton JA. Are n-3 fatty acids essential nutrients for fetal and infant development. J Am Diet Assoc 1993;93:58-64

CD-5: Rogan WJ, Gladen BC. Breastfeeding and cognitive development. Early Hum Dev 1993;31:181-93

CD-6: Silver LB, Levinson RB, Laskin CR, Pilot LJ. Learning disabilities as a probable consequence of using chloride-deficient infant formula. J Pediatr 1989;115:97-9

CD-7: Willoughby A, Moss HA, Hubbard VS, Bercu BB, Graubard BI, Vietze PM, et al. Developmental outcome in children exposed to chloride deficient formula. Pediatrics 1987;79:851-7

CD-8: Wing CS. Defective infant formulas and expressive language problems: a case study. Language, Speech and Hearing Services in Schools 1990;21:22-7

CD-9: Crawford MA. The role of essential fatty acids in neural development: implications for perinatal nutrition. Am J Clin Nutr 1993;57(suppl):703S-10S

CD-10: Temboury MC, Otero A, Polanco I, Arribas E. Influence of breastfeeding on the infant’s intellectual development. J Pediatric Gastroenterol Nutr 1994;18:32-36

CD-11: Pollock JI. Longterm associations with infant feeding in a clinically advantaged population of babies. Dev Med Child Neur 1994;36:429-40

CD-12: Makrides M, Neumann MA, Byard RW, Simmer K, Gibson RA. Fatty acid composition of brain, retina and erythrocytes in breast and formula fed infants. Am J Clin Nutr 1994;60:189-94

CD-14: Anderson GJ, Connor WE, Corliss JD. Docosohexaenoic acid is the preferred dietary n-3 fatty acid for the development of the brain and retina. Pediatr Res 1990;27:87-97

CD-15: Neuringer M, Connor WE, Lin DS, Barstad L, Luck S. Biochemical and functional effects of prenatal and postnatal fatty acid deficiency on retina and brain in rhesus monkeys. Proc Natl Acad Sc USA 1986;83:4021-5

CD-16: Florey C Du V, Leech AM, Blackhall A. Infant feeding and mental and motor development at 18 months of age in first born singletons. Int J Epidem 1995;24 (Suppl 1):S21-6

CD-17: Wang YS, Wu SY. The effect of exclusive breastfeeding on development and incidence of infection in infants. JHL 1996;12:27-30

CD-18: Greene LC, Lucas A, Livingstone BE, Harland PSEG, Baker BA. Relationship between early diet and subsequent cognitive performance during adolescence. Biochem Soc Trans 1995;23:376S

CD-19: Riva E, Agostoni C, Biasucci G, Trojan S, Luotti D, Fiori L, et al. Early breastfeeding is linked to higher intelligence quotient scores in dietary treated phenylketonuric children. Acta Pædiatr 1996;85:56-8

CD-20: Niemelä A, Järvenpää A-L. Is breastfeeding beneficial and maternal smoking harmful to the cognitive development of children? Acta Pædiatr 1996;85:1202-6

CD-21: Rodgers B. Feeding in infancy and later ability and attainment: a longitudinal study. Devel Med Child Neurol 1978;20:421-6

CD-22: Horwood LJ, Fergusson DM. Breastfeeding and later cognitive and academic outcomes. Pediatrics 1998;101:p. e9

SIDS
SIDS-1: Mitchell EA, Scragg R, Stewart AW, Becroft DMO, Taylor BJ, For RPK, et al. Results from the first year of the New Zealand cot death study. NZ Med J 1991;104:71-6

Insulin Dependent Diabetes
Working Group on Cow’s Milk Protein and Diabetes Mellitus of the American Academy of Pediatrics. Infant feeding practices and their possible relationship to the etiology of diabetes mellitus. Pediatrics 1994;94:752-4

JD-1: Karjalainen J, Martin JM, Knip M, Ilonen J, Robinson BH, Savilahti E, et al. A bovine albumin peptide as a possible trigger of insulin-dependent diabetes mellitus. N Eng J Med 1992;327:302-7

JD-2: Mayer EJ, Hamman RF, Gay EC, Lezotte DC, Savitz DA, Klingensmith J. Reduced risk of IDDM among breastfed children. Diabetes 1988;37:1625-32

JD-3: Virtanen SM, Räsänen L, Ylönen K, Aro A, Clayton D, Langlholz B, et al. Early introduction of dairy products associated with increased risk of IDDM in Finnish children. Diabetes 1993;42:1786-90

JD-4: Virtanen SM, Räsänen L, Aro A, Lindström J, Sippola H, Lounamaa R, et al. Infant feeding in Finnish children <7 yr of age with newly diagnosed IDDM. Diabetes Care 1991;14:415-17

JD-5: Gerstein HC. Cow’s milk exposure and type I diabetes mellitus. Diabetes Care 1994;17:13-9

JD-6: Kostraba JN, Cruickshanks KJ, Lawler-Heavner J, Jobim LF, Rewers MJ, Gay EC, et al. Early exposure to cow’s milk and solid foods in infancy, genetic predisposition, and risk of IDDM. Diabetes 1993;42:288-95

JD-7: Pérez-Bravo F, Carrasco E, Gutierrez-López MD, Martínez MT, López G, García de los Rios M. Genetic predisposition and environmental factors leading to the development of insulin-dependent diabetes mellitus in Chilean children. J Mol Med 1996;74:105-9

Cow milk Allergy and Intolerance
CM-1: Høst A. Importance of the first meal on the development of cow’s milk allergy and intolerance. Allergy Proc 1991;12:227-32

Respiratory Illness
RI-1: Pullan CR, Toms GL, Martin AJ, Gardner PS, Webb JKG, Appleton DR. Breastfeeding and respiratory syncytial virus infection. Br Med J 1980;281:1034-6

RI-2: Chiba Y, Minagawa T, Mito K, Nakane A, Suga K, Honjo T, Nakao T. Effect of breastfeeding on responses of systemic interferon and virus-specific lymphocyte transformation with respiratory syncytial virus infection. J Med Virology 1987;21:7-14

RI-3: Wright AL, Holberg CJ, Martinez FD, Morgan WJ, Taussig LM. Breastfeeding and lower respiratory tract illness in the first year of life. Br Med J 1989;299:946-9

RI-4: Porro E, Indinnimeo L, Antognoni G, Midulla F, Criscione S. Early wheezing and breastfeeding. J Asthma 1993;30:23-8

RI-5: Burr ML, Limb ES, Maguire JM, Amarah L, Eldridge BA, Layzell JCM, Merret TG. Infant feeding, wheezing, and allergy: a prospective study. Arch Dis Child 1993;68:724-28

RI-6: Pisacane A, Graziano L, Zona G, Granata G, Dolezalova H, Cafiero M, et al. Breastfeeding and acute lower respiratory infection. Acta Pædiatr 1994;83:714-18

RI-7: Beaudry M, Dufour R, Marcoux S. Relation between infant feeding and infections during the first six months of life. J Pediatr 1995;126:191-7

RI-8: Okamoto Y, Ogra PL. Antiviral factors in human milk: implications in respiratory syncytial virus infection. Acta Pædiatr Scand Suppl 1989;351:137-43

RI-9: Downham MAPS, Scott R, Sims DG, Webb JKG, Gardner PS. Breastfeeding protects against respiratory syncytial virus infections. Br Med J 1976;2:274-6

RI-10: Wright AL, Holberg CJ, Taussig LM, Martinez FD. Relationship of infant feeding to recurrent wheezing at age 6 years. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:758-63

RI-11: Yue Chen. Synergistic effect of passive smoking and artificial feeding on hospitalization for respiratory illness in early childhood. Chest 1989;95:1004-07

Otitis Media
OM-1: Saarinen UM. Prolonged breastfeeding as prophylaxis for recurrent otitis media. Acta Pediatr Scand 1982;71:567-71

OM-2: Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective cohort study. J Infect Dis 1989;160:83-94

OM-3: Duncan B, Ey J, Holberg CJ, Wright AL, Martinez FD, Taussig LJ. Exclusive breastfeeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics 1993;91:867-72

OM-4: Owen MJ, Baldwin CD, Swank PR, Pannu AK, Johnson DL, Howie VM. Relation of infant feeding practices, cigarette smoke exposure and group child care to the onset and duration of otitis media with effusion in the first two years of life. J Pediatr 1993;123:702-11

OM-5: Harabuchi Y, Faden H, Yamanaka N, Duffy L, Wolf J, Krystofik D. Human milk secretory IgA antibody to nontypeable Hæmophilus influenzæ: Possible protective effects against nasopharyngeal colonization. J Pediatr 1994;124:193-8

OM-6: Aniansson G, Alm B, Andersson B, Håkansson A, Larsson P, Nylén O, et al. A prospective cohort study on breastfeeding and otitis media in Swedish infants. Pediatr Infect Dis J 1994;13:183-8

OM-7: Paradise JL, Elster BA, Tan L. Evidence in infants with cleft palate that breast milk protects against otitis media. Pediatrics 1994;94:853-60

OM-8: Sassen ML, Brand R, Grote JJ. Breastfeeding and acute otitis media. Am J Otolaryn 1994;15:351-7

OM-9: Dewey KG, Heinig J, Nommsen-Rivers LA. Differences in morbidity between breastfed and formula fed infants. J Pediatr 1995;126:696-702 (risk also increased in FF infant for otitis)

Risks for the premature baby
P-1: Lucas A, Cole TJ. Breastmilk and neonatal necrotizing enterocolitis. Lancet 1990;336:1519-23

P-2: El-Mohandes AE, Picard MB, Simmens SJ, Keiser JF. Use of human milk in the intesive care nursery decreases the incidence of nosocomial sepsis. J Perinatol 1997;17:130-4

P-3: Daniels L, Gibson R, Simmer K. Selenium status of preterm infants: the effect of postnatal age and method of feeding. Acta Pædiatr 1997;86:281-8 (M:23)

P-4: Uauy RD, Birch DG, Birch EE, Tyson JE, Hoffman DR. Effect of dietary omega-3 fatty acids on retinal function of very low birth weight neonates. Pediatr Res 1990;28:485-92 (M:18)

P-5: Lucas A, Morley R, Cole TJ, Lister G, Leeson-Payne C. Breastmilk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet 1992;339:261-4 (CD: 3)

P-6: Bishop NJ, Dahlenburg SL, Fewtrell MS, Morley R, Lucas A. Early diet of preterm infants and bone mineralization at age five years. Acta Paediatr 1996;85:230-6

P-7: Carlson SE, Rhodes PG, Ferguson MG. Docosahexaenoic acid status of preterm infants at birth and following feeding with human milk or formula. Am J Clin Nutr 1986;44:798-804

P-8: Foreman-van Drongelen MMHP, van Houwelingen AC, Kester ADM, Hasaart THM, Blanco CE, Hornstra G. Long-chain polyunsaturated fatty acids in preterm infants: status at birth and its influence on postnatal levels. J Pediatr 1997;126:611-8

P-9: Bier JB, Ferguson AE, Morales Y, Liebling JA, Oh W, Vohr BR. Breastfeeding infants who were extremely low birth weight. Pediatrics 1997;100:p e3

Childhood Cancer
CC-1: Schwartzbaum JA, George SL, Pratt CB, Davis B. An exploratory study of environmental and medical factors potentially related to childhood cancer. Med pediatr Oncol 1991;19:115-21

CC-2: Davis MK, Savitz DA. Graubard BI. Infant feeding and childhood cancer. Lancet 1988;2:365-8

CC-3: Freudenheim JL, Marshall JR, Graham S, Laughlin R, Vena JE, Bandera E, et al. Exposure to breastmilk in infancy and the risk of breast cancer. Epidemiology 1994;5:324-31

Gastrointestinal Disease and Infections
GI-1: Koletzko S, Sherman P, Corey M, Griffiths A, Smith C. Role of infant feeding practices in the developement of Crohn’s disease in childhood. Br Med J 1989;298:1617-8

GI-2: Greco L, Auricchio S, Mayer M, Grimaldi M. Case control study on nutritional risk factors in celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1988;7:395-8

GI-3: Duffy LC, Byers TE, Riepenhoff-Talty M, La Scolea L, Zielezny M, Ogra PL. The effects of infant feeding on rotavirus-induced gastroenteritis. A prospective study. Am J Pub Health 1986;76:259-63 GI-4: Hanson LA, Lindquist B, Hofvander Y, Zetterstrom R. Breastfeeding as a protection against gastroenteritis and other infections. Acta Pediatr Scand 1985;74:641-2

GI-5: Ruiz-Palacios GM, Calva JJ, Pickering LK, Lopez-Vidal Y, Volkow P, Pezzarossi H, et al. Protection of breastfed infants against Campylobacter diarrhea by antibodies in human milk. J Pediatr 1990;116:707-13

GI-6: Cruz JR, Gil L, Cano F, Caceres P, Pareja G. Breastmilk anti-Escherichia coli heat labile toxin IgA antibodies protect against toxin-induced infantile diarrhea. Acta Pediatr Scand 1988;77:658-62

GI-7: Gillin FD, Reiner DS, Wang C-S. Human milk kills parasitic intestinal protozoa. Science 1983;221:1290-2

GI-8: France GL, Marmer DJ, Steele RW. Breastfeeding and Salmonella infection. Am J Dis Child 1980;134:147-52

GI-9: Haffejee IE. Cow’s milk-based formula, human milk and soya feeds in acute infantile diarrhea: A therapeutic trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1990;10:193-8

GI-10: Lerman Y, Slepon R, Cohen D. Epidemiology of acute diarrheal diseases in children in a high standard of living rural settlement in Israel. Pediatr Infect Dis J. 1994;13:116-22

GI-11: Howie PW, Forsyth JS, Ogston SA, Clark A, Du V Florey C. Protective effect of breastfeeding against infection. Br Med J 1990;300:11-6

GI-12: Duffy LC, Riepenhoff-Talty M, Byers TE, La Scolea LJ, Zielezny MA, Dryja DM et al. Modulation of rotavirum enteritis during breastfeeding. Am J Dis Child 1986;140:1164-8

GI-13: Haddock RL, Cousens SN, Guzman CC. Infant diet and salmonellosis. Am J Pub Health 1991;81:997-1000

GI-14: Scariati PD, Grummer-Strawn LM, Fein SB. A longitudinal analysis of infant morbidity and the extent of breastfeeding in the United States. Pediatrics 1997;99, June 1997;e5 (also for otitis media)

Urinary Tract Infection
UT-1: Pisacane A, Graziano L, Mazzarella G, Scarpellino B, Zona G. Breastfeeding and urinary tract infection. J Pediatr 1992;120:87-9

Malocclusion
MA-1: Labbock MH, Hendershot GE. Does breastfeeding protect against malocclusion? An analysis of the 1981 child health supplement to the national health interview survey. Am J Prev Med 1987;3:227-32

Formula as a heavy metal cocktail
HM-1: Koo WWK, Kaplan LA, Krug-Wispe SK. Aluminum contamination of infant formulas. J Parenteral Enteral Nutrition 1988;12:170-3

HM-2: Davidsson L, Cederblad Å, Lönnerdal B, Sandström B. Manganese absorption from human milk, cow’s milk and infant formulas in humans. Am J Dis Child 1989;143:823-7

HM-3: Dabeka RW, McKenzie AD. Lead and cadmium levels in commercial infant foods and dietary intake by infants 0-1 year old. Food Additives and Contaminants 1988;5:333-42

Other Contamination due to bottle feeding
C-1: Mytjens HL, Roelofs-Willemse H, Jaspar GHJ. Quality of powdered substitutes for breastmilk with regard to members of the family Enterobacteriaceæ. J Clin Microbiol 1988;26:743-6

C-2: Biering G, Karlsson S, Clark NC, Jonsdottir KE, Ludvigsson P, Steingrimsson O. Three cases of neonatal meningitis caused by Enterobacter sakazakii in powdered milk. J Clin Microbiol 1989;27:2054-6

C-3: Westin JB. Ingestion of carcinogenic N-nitrosamines by infants and children. Arch Environmental Health 1990;45:359-63

Allergy
A-1: Lucas A, Brooke OG, Morley R, Cole TJ, Bamford MF. Early diet of preterm infants and development of allergic or atopic disease: randomized prospective study. Br Med J 1990;300:837-40

A-2: Kajosaari M, Saarinen UM. Prophylaxis of atopic disease by six months’ total solid food elimination. Acta Pediatr Scand 1983;72:411-14

A-3: Ellis MH, Short JA, Heiner DC. Anaphylaxis after ingestion of a recently introduced hydrolyzed whey protein protein formula. J Pediatr 1991;118:74-7

A-4: Saarinen UM, Kajosaari M. Breastfeeding as prophylaxis against atopic disease: prospective follow-up study until 17 years old. Lancet 1995;346:1065-69

A-5: Saylor JD, Bahna SL. Anaphylaxis to casein hydrolysate formula. J Pediatr 1991;118:71-4

A-6: Marini A, Agosti M, Motta G, Mosca F. Effects of a dietary and environmental prevention programme on the incidence of allergic symptoms in high atopic risk infants: three years’ followup. Acta Pædiatr 1996;Suppl 414 vol 85:1-19

Miscellaneous
M-1: McJunkin JE, Bithoney WG, McCormick MC. Errors in formula concentration in an outpatient population. J Pediatr 1987;111:848-50

M-2: Specker BL, Tsang RC, Ho ML, Landi TM, Gratton TL. Low serum calcium and high parathyroid hormone levels in neonates fed "humanized" cow’s milk-based formula. Am J Dis Child 1991;145:941-5

M2a: Jochum F, Fuchs A, Menzel H, Lombeck I. Selenium in German infants fed breastmilk or different formulas. Acta Paediatr 1995;84:859-62

M-3: Kramer MS. Do breastfeeding and delayed introduction of solid foods protect against subsequent obesity? J Pediatr 1981;98:883-7

M-4: Dick G. The etiology of multiple sclerosis. Proc Roy Soc Med. 1976;69:611-5

M-4b: Pisacane A, Impagliazzo N, Russo M, Valiani R, Mandarini A, Florio C, Vivo P. Breastfeeding and multiple sclerosis. Br Med J 1994;308:1411-2

M-5: Birch E, Birch D, Hoffman D, Hale L, Everett M, Uauy R. Breastfeeding and optimal visual development. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1993;30:33-8

M-6: Makrides M, Simmer K, Googin M, Gibson RA. Erythrocyte docosahexaenoic acid correlates with the visual response of healthy, term infants. Pediatr Res 1993;34:425-7

M-7: Sullivan SA, Birch LL. Infant dietary experience and acceptance of solid foods. Pediatrics 1994;93:271-77

M-8: Cochi SL, Fleming DW, Hightower AW, Limpakarnjanarat K, Facklam RR, Smith JD, et al. Primary invasive Hæmophilus influenzæ type b disease: A population-based assessment of risk factors. J Pediatr 1986;108:887-96

M-9: Arnold C, Makintube S, Istre GR. Day Care Attendance and other risk factors for invasive Hæmophilus influenzæ type b disease. Am J Epidemiol 1993;138:333-40

M-9a: Takala AK, Eskola J, Palmgren J, Rönnberg P-R, Kela E, Rekola P, Mäkelä PH. Risk factors of invasive Haemophilus influenzae type b disease among children of Finland. J Pediatr 1989;115:694-701

M-10: Michaelsen KM, Johansen JS, Samuelson G, Price PA, Christiansen C, Skakkebæk NE. Serum bone Gla protein (BGP, Osteocalcin) in infants: Values positively correlated with human milk intake. Mechanisms Regulating Lactation and Infant Nutrient Utilization. (Picciano MF, Lönnerdal B, editors). Volume 15 of Contemporary Issues in Clinical Nutrition, pages 419-23.

M-11: Jones EG, Matheny RJ. Relationship between infant feeding and exclusion rate from child care because of illness. J Am Dietetic Assoc 1993;93:809-11

M-12: MacFarlane PI, Miller V. Human milk in the management of protracted diarrhœa of infancy. Arch Dis Child 1984;59, 260-65

M-13: Osborn GR. Stages in development of coronary disease observed from 1,500 young subjects. Relationship of hypotension and infant feeding to ætiology. Watson Smith Lecture, delivered to the Royal College of Physicians of London, January 11, 1965.

M13a: Bergström E, Hernell O, Persson LÅ, Vessby B. Serum lipid values in adolescents are related to family history, infant feeding, and physical growth. Atherosclerosis 1995;117:1-13

M-14: Keating JP, Schears GJ, Dodge PR. Oral water intoxication in infants. Am J Dis Child 1991;145:985-90

M-14a: Bruce RC, Kiegman RM. Hyponatremic seizures secondary to oral water intoxication in infancy: association wiht commercial bottled drinking water. Pediatrics 1997;100; p e4

M-15: Finberg L. Water intoxication. (editorial). Am J Dis Child 1991;145:981-2

M-16: Shannon MW, Graef JW. Lead intoxication in infancy. Pediatrics 1992;89:87-90

M-17: Nako Y, Fukushima N, Tomomasa T, Nagashima K. Hypervitaminosis D after prolonged feeding with a premature formula. Pediatrics 1993;92:862-3

M-18: Uauy RD, Birch DG, Birch EE, Tyson JE, Hoffman DR. Effect of dietary omega-3 fatty acids on retinal function of very low birth weight neonates. Pediatr Res 1990;28:485-92

M-19: Hahn-Zoric M, Fulconis F, Minoli I, Moro G, Carlsson B, Böttiger M, et al. Antibody responses to parenteral and oral vaccines are impaired by conventional and low protein formulas as compared to breastfeeding. Acta Pædiatr Scand 1990;79:1137-42

M-20: Arnon SS, Damus K, Thompson B, Midura TF, Chin J. Protective role of human milk against sudden death from infant botulism. J Pediatr 1982;100:568-73

M-21: Mason T, Rabinovich E, Fredrickson DD, Amoroso K, Reed AM, Stein LD, et al. Breastfeeding and the development of juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1995;22:1166-70

M-22: Hasselbalch H, Jeppesen DL, Engelmann MDM, Michaelson KF, Nielson MB. Decreased thymus size in formula-fed compared with breastfed infants. Acta Pædiatr 1996;85:1029-32

M-23: Daniels L, Gibson R, Simmer K. Selenium status of preterm infants: the effect of postnatal age and method of feeding. Acta Pædiatr 1997;86:281-8

M-24: Pettitt DJ, Forman MR, Hanson RL, Knowler WC, Bennett PH. Breastfeeding and incidence of non-insulin-dependent diabetes mellitus in Pima Indians. Lancet 1997;350:166-8

M-25: Routi T, Rönnemaa T, Lapinleimu H, Salo P, Viikari J, Leino A, et al. Effect of weaning on serum lipoprotein (a) concentration: the STRIP baby study. Pediatric Research 1995;38:522-27

M-26: Bergströme E, Hernell O, Persson LÅ, Vessby B. Serum lipid values in adolescents are related to family history, infant feeding and physical growth. Atherosclerosis 1995;117:1-13

Breastmilk as "antimicrobial"
AM-1: Yoshioka H, Ken-ichi I, Fujita K. Development and differences of intestinal flora in the neonatal period in breastfed and bottle fed infants. Pediatrics 1983;72:317-21

AM-2: Hernell O, Ward H, Bläckberg L, Pereira MEA. Killing of Giardia lamblia by human milk lipases: An effect mediated by lipolysis of milk lipids. J Infectious Diseases 1986;153:715-20

AM-3: Andersson B, Porras O, Hanson LA, Lagergård T, Svanborg-Edén C. Inhibition of attachment of Streptococcus pneumoniæ and Hæmophilus influenzæ by human milk and receptor oligosaccharides. J Infectious Diseases 1986;153:232-7

AM-4: Bell LM, Clark HF, Offit PA, Slight PH, Arbeter AM, Plotkin SA. Rotavirus serotype-specific neutralizing activity in human milk. Am J Dis Child 1988;142:275-8

AM-5: Schroten H, Lethen A, Hanisch FG, Plogmann R, Hacker J, Nobis-Bosch R et al. Inhibition of adhesion of S-Fimbriated Escherichia coli to epithelial cells by meconium and feces of breastfed and formula fed newborns: mucins are the major inhibitory component. J Pediatr Gastroentero Nutr 1992;15:150-8

AM-6: Walterspiel JN, Morrow AL, Guerrero ML, Ruiz-Palacios GM, Pickering LK. Secretory anti-Giardia lamblia antibodies in human milk: protective effect against diarrhea. Pediatrics 1994;93:28-31

AM-7: Torres O, Cruz JR. Protection against Campylobacter diarrhea: role of milk IgA antibodies against bacterial surface antigens. Acta Pediatr Scand 1993;82:835-8

AM-8: Pickering LK, Morrow AL, Herrera I, O’Ryan M, Estes MK, Suilliams SE, et al. Effect of maternal rotavirus immunization on milk and serum antibody titers. J Inf Dis 1995;172:723-8

AM-9: Grover M, Giouzeppos O, Shnagl RD, May JT. Effect of human milk protaglandins and lactoferrin on respiratory syncytial virus and rotavirus. Acta Pædiatr 1997;86:315-6

Risks to the Mother
Ovarian Cancer
MO-1: Hartge P, Schiffman MH, Hoover R, McGowan L, Lesher L, Norris HJ. A case control study of epithelial ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol 1989;161:10-6

MO-2: Gwinn ML, Lee NC, Rhodes PH, Layde PM, Rubin GL. Pregnancy, breastfeeding and oral contraceptives and the risk of epithelial ovarian cancer. J Clin Epidemiol 1990;43:559-68

MO-3: Rosenblatt KA, Thomas DB, and the WHO collaborative study of neoplasia and steroid contraceptives. Lactation and the risk of epithelial ovarian cancer. International J Epidemiol 193;22:192-7

Osteoporosis
MO-4: Aloia JF, Cohn SH, Vaswani A, Yeh JK, Yuen K, Ellis K. Risks factors for postmenopausal osteoporosis. Am J Med 1985;78:95-100

MO-5: Melton LJ, Bryant SC, Wahner HW, O’Fallon WM, Malkasian GD, Judd HL, Riggs BL. Influence of breastfeeding and other reproductive factors on bone mass later in life. Osteoporosis 1993;3:76-83

MO-6: Cumming RG, Klineberg RJ. Breastfeeding and other reproductive factors and the risk of hip fractures in elderly women. International J Epidemiol 1993;22:684-91

MO-6a: Blaauw R, Albertse EC, Beneke T, Lombard CJ, Laubscher R, Hough FS. Risk factors for the development of osteoporosis in a South African population. S Afr Med J 1994;84:328-32

Endometrial Carcinoma
MO-7: Petterson B, Hans-Olov A, Berström R, Johansson EDB. Menstruation span—a time-limited risk factor for endometrial carcinoma. Acta Obstet Gynecol Scand 1986;65:247-55

MO-7a: Rosenblatt KA, Thomas DB, and the WHO collaborative study of neoplasia and steroid contraceptives. Prolonged Lactation and endometrial cancer. Int J Epidemiol 1995;24:499-503

Breast Cancer
MO-8: Layde PM, Webster LA, Baughman AL, Wingo PA, Rubin GL, Ory HW and the cancer and steroid hormone study group. The independent associations of parity, age at first full term pregnancy, and duration of breastfeeding with the risk of breast cancer. J Clin Epidemiol 1989;42:963-73

MO-9: Ing R, Ho JHC, Petrakis NL. Unilateral breastfeeding and breast cancer. Lancet July 16, 19977;124-27

MO-10: McTiernan A, Thomas DB. Evidence for a protective effect of lactation on risk of breast cancer in young women. Am J Epidemiol 1986;124:353-74

MO-11: Yuan J-M, Yu MC, Ross RK, Gao Y-T, Henderson BE. Risk factors for breast cancer in Chinese women in Shanghai. Cancer Res 1988;58:99-104

MO-12: Yoo K-Y, Tajima K, Kuroishi T, Hirose K, Yoshida M, Miura S, Murai H. Independent protective effect of lactation against breast cancer: a case-control study in Japan. Am J Epidemiol 1992;135:726-33

MO-13: Reuter KL, Baker SP, Krolikowski FJ. Risk factors for breast cancer in women undergoing mammography. Am J Radiol 1992;158:273-8

MO-14: United Kingdom National Case-Control Study Group. Breastfeeding and risk of breast cancer in young women. Br Med J 1993;307:17-20

MO-15: Newcomb PA, Storer BE, Longnecker MP, Mittendorf R, Greenberg ER, Clapp RW, et al. Lactation and a reduced risk of premenopausal breast cancer. N Eng J Med 1994;330:81-7

MO-16: Tao S-C, Yu MC, Ross RK, Xiu K-W. Risk factors for breast cancer in Chinese women of Beijing. Int J Cancer 1988;42:495-98

MO-17: Siskind V, Schofield F, Rice D, Bain C. Breast cancer and breastfeeding: results from an Australian case-control study. Am J Epidemiol 1989;130:229-36

MO-18: Romieu I, Hernández-Avila M, Lazcano E, Lopez L, Romero-Jaime R. Breast cancer and lactation history in Mexican women. Am J Epidemiol 1996;143:543-52

Weight loss
MO-19: Dewey KG, Heinig MJ, Nommsen LA. Maternal weight loss patterns during prolonged lactation. Am J Clin Nutr 1993;58:162-6

Risks to Society
S-1: Thapa S, Short RV, Potts M. Breastfeeding, birth spacing, and their effects on child survival. Nature 1988;335:679-82

S-2: Short . Breastfeeding (contraceptive effect). Scientific American 1984;250:35-41

S-3: Bitoun P. The economic value of breastfeeding in France. Les Dossiers de l’Obstetrique. 1994;#216 (available on request)

S-4: Radford A. The ecological impact of bottle feeding. (available on request)

S-5: Gross BA. Is the lactational amenorrhea method a part of natural family planning? Biology and policy. Am J Obstet Gynecol 1991;165:2014-9

S-6: Kennedy KI, River R, McNeilly AS. Consensus statement on the use of breastfeeding as a family planning method. Contraception 1989;39:477-96

Compiled by Dr. Jack Newman, MD, FRCPC
Revised: January 16, 1998

This page's content (NOT its design) may be copied and distributed without further permission.


 

 


 


View My Stats