boeken over gezonde voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Goede boeken over voeding en gezondheid


Boeken van Stefaan de Wever

Reuma natuurlijk genezen
beschrijft reuma als een reactie van het lichaam op de som van verschillende risico's en oorzaken die samen het niveau van de
toxiciteit in het lichaam bepalen.

De klassieke opvatting vertelt ons dat de "oorzaak" van reuma nog niet gekend is. Wat de klassieke benadering van het begrip ziekte en gezondheid betreft, kan ons dit nauwelijks verwonderen. Hoe moeilijk is het niet om te "bewijzen" dat een bepaald product, of bepaalde activiteiten in laatste instantie oorzaak of mede-oorzaak van een of andere aandoening zijn?

Hoe moeilijk was het niet om te bewijzen dat roken een oorzaak 'kan' vormen voor longaandoeningen? Daar zijn tientallen jaren voor nodig geweest om hiervoor een bewijs te leveren dat verantwoordelijken aanduidt. Bovendien is dit bewijs niet eens sluitend geleverd, want het is duidelijk dat niet 'iedereen' die rookt een longziekte krijgt. Slechts wanneer iedereen onder invloed van een bepaald gedrag of het gebruik van een bepaald product aan nauwkeurig vast te stellen symptomen zou lijden, zou ontegensprekelijk bewezen worden dat dit verband bestaat.

Hoe veel moeilijker is het niet om een verband te leggen tussen reuma en suiker, alcohol, devitaminisering, verschuivingen binnen het voedingsevenwicht, verzuring, stofwisselingsklachten, combinatiefouten, geestelijke druk, verhoogde lichaamstoxiciteit enz. enz.?

Dit boek zet de schijnwerpers op de gevolgen van verzuring en toont aan hoe voeding en levenswijze en geestelijke attitude de weg openen voor een beter leven.

Auteur: Stefaan de Wever

112 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-081-5

Prijs 10 euro plus porto (bel 0346-330038 voor bestellingen)


Het 12-punten programma voor je gezondheid

Gezondheid, doe het zelf !

Stel je de vraag: “Wat doe ik met de rest van mijn leven”... en laat je inspireren door dit boek om in actie te komen.

Gezondheidszorg ligt in je eigen handen. Laat het dan ook nooit uit je handen nemen.

Gezondheid is de normale en natuurlijke toestand van de mens en is even evident als dat het geval is voor dieren.

Gezondheid is het resultaat van de juiste, aangepaste invulling van de levensbehoeften. Deze behoeften zijn zeer eenvoudig en een stuk gemakkelijker te bereiken dan dit het geval is
voor dieren in de vrije natuur. Voldoen aan deze behoeften is samen te vatten in gezond leven of gezonde handelingen.

Nalaten deze eenvoudige gezondheidsregels te volgen, door het lichaam vol te stoppen met substanties en invloeden die tegengesteld zijn aan de behoefte, kan men alleen ongezond en
onvolwaardig noemen.

Alleen u kunt deze levensregels voldoen.

Gezondheid is de grootste doe-het-zelfzaak van de wereld!

Hier gebracht in een twaalf-punten-programma:

1.Niemand kan ademen voor u.
2.Niemand kan drinken voor u!
3.Niemand anders kan eten in uw plaats.
4.Niemand anders kan slapen voor u.
5.Niemand anders kan u liefhebbend of beminnelijk maken.
6.Niemand anders kan ervoor zorgen dat uw
7.Niemand anders kan u in het zonnetje zetten.
8.Niemand anders kan zorgen voor een normale lichaamsreiniging.
9.Niemand anders dan u kunt de schoonheid van het leven waarderen.
10.Niemand anders kan vertellen of u zich goed in uw vel voelt.
11.Geef aan het leven een diepere betekenis.
12.Houd het verder proper. Natuurlijke HygiŽne.

Auteur: Stefaan de Wever

104 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-080-7

Prijs 10 euro plus porto (bel 0346-330038 voor bestellingen)


De helende kracht van de ademhaling

Waar ligt het probleem? Kijk in je omgeving naar de manier waarop je familie en vrienden ademen. Ademen zij rustig, diep en is hun ademhaling een uitdrukking van vitaliteit? Of hoor je het geluid van spanning, onzekerheid...? Stress is een te algemeen antwoord. Stress hoeft de ademhaling niet te ondermijnen. Stress doet beroep op de ademhaling om de draagkracht ten opzichte van de last van het moment te verbeteren.

De ademhaling past zich aan volgens aangeleerde patronen en associaties. Het probleem zwakke ademhaling is een complex dat gevormd wordt door de manier waarop stress opgevangen of beantwoord wordt. Als men het het gevoel heeft dat men zijn greep op de omstandigheden verliest en men ervaart dat men eerder een speelbal dan een speler is dan kom je snel op dat punt. Er zijn minstens honderden redenen te noemen waarom iemand overstresst kan worden, maar de uitwerking ligt voor iedereen anders omdat elke mens op een andere manier heeft geleerd om om te springen met omstandigheden.

Het probleem situeert zich op alle niveau’s, van eenoudergezinnen tot
overwerkte leerkrachten; van de hoge eisen van de werkplaats tot onopgeloste trauma’s. Ook onze moderne technologie met zijn veel verwachtingen scheppende computer en technologie, is niet zelden zelf de oorzaak van spanningen. In een wereld waarin een totaal dode voeding ondersteund wordt door een dode ademhaling, komen alleen problemen.
Onevenwichtige, ondiepe, oppervlakkige, zwakke, snelle borstademhaling weerspiegelt een zwakke menselijke conditie.

Wist je? Dat de werking van je autonoom zenuwstelsel volledig afhankelijk is van de manier waarop je ademt? En dat de manier waarop je ademt je in contact brengt met je diepste krachtige genezingsdrang? En wist je ook dat wanneer je kan bouwen op de zekerheid van een stabiele ademhaling, je dit zeker veel vrede verschaft? In plaats van manische depressie,
zwartgallige gedachten, doorlopend of regelmatig ziek... is het aansluiten op de grote zuurstofpomp om beter te worden!

Dat kunt u horen en leren in het boek: “De helende kracht van de Ademhaling” van Stefaan de Wever

88 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-083-1

Prijs 10 euro plus porto (bel 0346-330038 voor bestellingen)


Positief denken is werken aan je geluk

Vind de sleutel tot waar succes. Besluit voor jezelf wat je wil doen met de rest van je leven. Maak de keuze. Durf denken in termen van “gewenst gedrag” of blijf je hangen bij vrees?

Maak een plan. Wees de architect van je leven. Motiveer, argumenteer waarom je wil investeren in dit plan, waarom je deze keuze hebt gemaakt. Stel je nauwkeurig voor wat je wil bereiken, alsof je het reeds hťbt bereikt. Dit principe is zo typisch voor positief denken. Als je iemand bent die zweert bij “eerst zien, en dan geloven”... dan bewijst dat dat je geestelijk oog niet geoefend is. Je verbeelding is er nog niet. Zet keuzes voorop, herhaal ze, programmeer... en je verbeelding zal ze opnemen.

Maak een gewoonte van succes. Iedereen heeft behoefte aan succes. Het is de springplank naar een vertrouwensvolle kijk naar mensen, omstandigheden en jezelf! Het hebben en beseffen van je succes zijn de voedingsbodem voor je zelfvertrouwen.

Leer van je vergissingen. Blijf niet plakken aan een gemaakte fout. Val niet in herhaling door je te beklagen over fouten.

De ervaring is de beste leerschool en maakt een betere student van je. Alle mensen die groot succes kennen, hebben fouten gemaakt, maar ze zijn niet bij de fout blijven staan. Je hebt eigenlijk altijd de keuze. Wat doe je ermee?

Leef creatief: schep een betere wereld. Creatief denken is je grootste troefkaart. In een wereld vol veranderingen niet blijven zweren bij achterhaalde visies, maar positief omspringen met de mogelijkheden en beperkingen... daar gaat het om!

Reken af met angst: door erover na te denken, de zinloosheid ervan te beredeneren en op die manier de voorwerpen van angst te verkleinen en de voorwerpen van durf te vergroten.

Pool de krachten om!

Cultiveer een winnaarsmentaliteit: begin met kleine overwinningen in je persoonlijke leven. Bevestig je zelfmeesterschap en ontdek hoe overwinningen je beste mentale ondersteuning zijn.

Positief denken? Je kunt er nooit genoeg van krijgen... Soms heb je ze nodig, die positieve geestelijke vitamines, die klanken van hoop en bemoediging, dat duwtje in de rug voor de volgende stap.

Dit en veel meer vind je terug in een ander hartverwarmend boek dat de vlam van het enthousiasme in jou weer sterker kan doen oplaaien.

Auteur: Stefaan de Wever

112 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-083-1
Prijs 10 euro plus porto (bel 0346-330038 voor bestellingen)

Dr Enig

vetten.jpg (10408 bytes)

Feiten over Vetten

Het complete basiswerk over oliŽn, vetten en cholesterol

Wil je alles weten over de waarheid achter vetten. Dan is dit het beste boek dat je kunt lezen waarin de waarheid over vet wordt verteld.

Dit boek is het naslagwerk over goede en slechte vetten waarin alle aspecten van vetten worden belicht. Op grond van gedetailleerde informatie, leert de lezer onderscheid te maken tussen verschillende vetsoorten en krijgt hij inzicht in het enorme belang van essentiŽle vetzuren voor de gezondheid. Feiten over Vetten is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek. Deze ingewikkelde materie is door dr. Enig helder uiteengezet, in voor een ieder toegankelijke taal. Dit boek is zowel geschreven voor de gezondheidsbewuste consument als voor mensen die zich vakmatig met voeding bezighouden, zoals artsen, therapeuten alsmede diŽtisten. 

Dr. Mary G. Enig, een begaafd Amerikaanse voedingskundige en biochemicus, heeft voor haar onderzoek naar de voedingswaarde van oliŽn en vetten internationaal erkenning gekregen. Zij geeft over de hele wereld lezingen en schrijft artikelen voor diverse wetenschappelijke tijdschriften.

Dr. Enig is algemeen directeur van de Nutritional Sciences Division van Enig Associates, Inc., Silver Spring, Maryland. Behalve naar de voedingswaarde van oliŽn en vetten, heeft zij klinisch onderzoek gedaan naar de interactie tussen voeding en medicijnen.

Online bestellen

J Bouma
Slikken<br>J. Bouma
Slikken - J. Bouma

Hoe ziek is de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie in Nederland geeft jaarlijks een paar honderd miljoen uit aan de promotie van geneesmiddelen. Daarbij worden soms de grenzen van het toelaatbare overschreden. Met harde euro's koopt de bedrijfstak invloed op vrijwel alle terreinen van de gezondheidszorg. Ondanks overheidsingrijpen worden artsen nog steeds op grote schaal verleid, worden patiŽntengroepen gebruikt voor de lobby van vaak overbodige pillen en worden wetenschappers betaald om de publieke en politieke opinie te beÔnvloeden. De nascholing van huisartsen en medisch specialisten is volledig in handen van de industrie. Aan geneesmiddeleninnovatie wordt intussen in Nederland nog amper geld besteed. De farmaceutische bedrijven in ons land zijn handelsondernemingen geworden voor de marketing van ziekten en medicijnen.  Journalist Joop Bouma legt in dit boek bloot hoe de farmaceutische industrie in Nederland het geneesmiddelenbeleid domineert. Hij beschrijft boeiend en toegankelijk boe de sector artsen fťteert, overbodige middelen op de markt brengt en 'ziekten' bedenkt om nieuwe pillen te kunnen afzetten.

Prijs is 18,90 euro - Boek bestellen ? Klik hier

Lynne MacTaggart

Wat artsen je niet vertellen<br>Lynne MacTaggart
Wat artsen je niet vertellen - Lynne MacTaggart

Steeds opnieuw komen gegevens aan het licht, ook in de medische vakbladen, over de gevolgen van algemeen gangbare, veelvuldig toegepaste medische interventies en ingrepen. Preventieve maatregelen als bijvoorbeeld vaccinatieprogramma's brengen veel meer risico's met zich mee dan de medische autoriteiten het publiek willen doen geloven.

Cholesterolverlagende diŽten zijn het onderwerp van discussie. Bijwerkingen van medicijnen, hoewel grotendeels bekend, worden vaak onderschat.

Bij het publiek blijkt een grote behoefte te bestaan aan onafhankelijke informatie over de risico's en de gevaren van behandelingen die nogal eens met grote zekerheid aan de patiŽnt worden verkocht. Aangeprezen als wetenschappelijk verantwoord en volkomen veilig, blijken ze achteraf toch niet zo onschadelijk te zijn als werd gezegd...

Na een aantal slechte ervaringen op medisch gebied is Lynne McTaggart een voorvechtster geworden voor meer openheid ten aanzien van mogelijke risico's van medisch ingrijpen. In Wat artsen je niet vertellen verstrekt zij onafhankelijke informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Online bestellen

A. Avlicino

Vogelgriep<br>A. Avlicino & M. Skinner
Vogelgriep - A. Avlicino & M. Skinner

Het slechte nieuws: de vogelgriep komt eraan. Volgens sommige wetenschappers is het niet de vraag ůf deze ziekte er komt, maar wanneer. Zodra het H5N1-virus, dat momenteel onder vogels slachtoffers maakt, zich vermengt met een menselijk griepvirus, ontstaat er een nieuw en zeer besmettelijk virus. Een virus dat hoogstwaarschijnlijk dodelijk is.
De Spaanse griep van 1918 heeft wereldwijd vijftig miljoen levens gekost. De wereldbevoling is sindsdien gegroeid. En onze mobiliteit is onder meer dankzij de luchtvaart veel groter dan toen. Deze factoren samen zouden het aantal slachtoffers van de volgende pandemie veel hoger kunnen doen uitvallen.

Het goede nieuws: het goede nieuws is dat er manieren zijn waarop je jezelf tegen besmetting kunt beschermen. Een groot aantal van de beschermende maatregelen die de auteurs voorstellen zijn niet duur. Zo is er veel te winnen als je voorkomt dat het virus je huis binnendringt. De badkamer ontsmet je door een speciale lamp te installeren. Door witte kleren te dragen, die de wasmachine in kunnen met een klein scheutje bleekmiddel, wordt het besmettingsgevaar ook kleiner.

Wat is dit voor een virus? De auteurs leggen uit wat H5N1 is, wat de geschiedenis is van het griepvirus en hoe de pandemie zou kunnen beginnen. Ook leggen ze uit welke maatregelen de overheden moeten nemen en wat we kunnen verwachten van de medische zorg. En wat zal een pandemie betekenen voor de wereldeconomie?

Als het zover is... Mocht het zover komen dat de pandemie uitbreekt, dan geeft dit boek onmisbaar advies over hoe je zieke familieleden en vrienden kunt verzorgen met minimaal besmettingsgevaar. Deze informatie helpt ook een 'gewone griep' te voorkomen. Maar de auteurs weten al snel duideiljk te maken: het is de vogelgriep waar we ons echt grote zorgen over moeten maken.

Online bestellen

Dr Gillian McKeith

Wat je eet ben je zelf<br>Gillian MacKeith
Wat je eet ben je zelf - Gillian MacKeith

Wat je eet ben je zelf

Slanker, gezonder en gelukkiger!

Je bent wat je eet bevat alles wat je moet weten om er beter dan ooit uit te zien en je fantastisch te voelen. Dr. Gillian McKeith heeft de slechtste eter weten te verleiden tot opmerkelijke resultaten.

- Met de voedingstest ontdekken wat het eetpatroon met je doet.

- Fantastische afslankgeheimen waarmee je jezelf opnieuw leert kennen.

- Iedereen kan het tienstappenplan volgen en er niet alleen fantastisch uitzien maar zich ook zo voelen.

In tijden dat de westerse wereld wakker wordt uit haar nachtmerrie van obesitasproblemen, is dr. Gillian McKeith een positieve inspirator met haar grappige en betrokken benadering bij voeding en gezondheid. Vernieuwend! Stimulerend! Inspirerend!

Dr Gillian McKeith is in Nederland bekend geworden door haar televisie programma bij rlt 4 waarbij zij mensen helpt met een gezonder leven.

Online bestellen

Sonja Kempen

Een leven lang slank zonder dieet<br>Sonja Kimpen
Een leven lang slank zonder dieet - Sonja Kimpen

Een gecombineerde aanpak van afslanken - lichaam, voeding, mentale inzichten en emoties - op zo'n duidelijke, down-to-earth, herkenbare en prettige manier wordt besproken.

- Specifiek voor vrouwen omdat vrouwen nu eenmaal anders afslanken dan mannen;
- Aanpasbaar aan ieders leven, omdat iedereen anders leeft en andere gewoontes heeft;
- Het brengt niet alleen je lichaam, maar ook je leven in vorm;
- Om slank te worden tussen je oren;
- Om de kunst van het afslanken te begrijpen zodat je slank blijft voor de rest van je leven door een gezonde levensstijl;
- er zijn gťťn opgelegde wetten en regels;
- het is uniek voor vrouwen;
- het is geen dieet;
- het is geen superactief bewegingsplan;
- het pakt ook je denkpatroon aan;
- het gaat over afslanken (vetpercentage), niet over afvallen (kilo's verliezen), voor de rest van je leven!

Sonja Kimpen is licentiaat lichamelijke opvoeding en was 15 jaar docent aan het Hoger Instituut voor kinesitherapie in Merksem. Ze is de bezielster en zaakvoerder van de bewegingsclub Synergie Welness Point in Antwerpen. Ze werd genomineerd voor de DFO Fitness Trophy 2003 om haar uitzonderlijke verdienste voor de fitnessindustrie. Al jaren is zij de coach achter de succesvolle cursus 'Synergie Je Slank'. Ze geeft regelmatig gastlessen aan VUB en KUL en is verbonden aan verschillende programma's rond obesitas.

Sonja heeft zelf vroeger met ernstige gewichtsproblemen gekampt, en dus zelf ondervonden hoe het voelt om zwaarlijvig te zijn en welke inspanning het vraagt om af te slanken en slank te blijven. Genetisch heeft zij de aanleg om snel aan te komen. Maar het is niet omdat moeder natuur je niet heeft gezegend met een slank lichaam, dat je dit niet kunt krijgen.

Online bestellen

Ann Louise Gittleman

Het supersnelle detox dieet<br>A. Gittleman
Het supersnelle detox dieet - A. Gittleman

Door regelmatig te detoxen:

- raak je overtollige kilo's kwijt;
- krijg je meer energie;
- krijg je een mooiere huid;
- zullen je darmen beter gaan werken;
- worden de afvalstoffen beter afgevoerd.

Het dieet in het kort:

- Voorbereiding: je eet alleen voedsel dat goed is voor je lever en darmen;
- Vasten: ťťn dag alleen sap drinken;
- Afbouw: je lichaam voert de vrijgekomen afvalstoffen af.

Het supersnelle detox dieet is gemakkelijk en effectief. Je hoeft maar ťťn dag te sappen, dus het is veel beter vol te houden dan andere ontgiftingsdiŽten waar het sappen langer duurt. Het dieet is speciaal ontwikkeld voor iedereen die voor de zomer snel een paar kilo wil afvallen.

Het supersnelle detox dieet is veilig, en het werkt!
Ann Louise Gittleman heeft met haar werk meerdere prijzen gewonnen. Ze heeft meer dan twintig boeken geschreven over gezondheid voor vrouwen, afvallen en beweging, waaronder de New York Times bestseller The Fat Flush Plan.

Online bestellen

J Kamsteeg

E= eetbaar ?<br>J. Kamsteeg
E= eetbaar ? - J. Kamsteeg

Hulpstoffen zitten in bijna al ons dagelijks voedsel. Dat mag, want ze zijn goedgekeurd om in ons eten te worden verwerkt. Maar het wil niet zeggen dat deze stoffen voor iedereen even onschadelijk zijn! Sommige mogen niet in babyvoeding zitten, en andere zijn zeer gevaarlijk voor bijvoorbeeld mensen met astmatische aandoeningen of allergieŽn.

Het is daarom van belang dat de consument op de hoogte is van de functie, kwaliteit en samenstelling van hulpstoffen. Op grond van die informatie bepaalt hij of een bepaalde stof zonder schade voor zijn gezondheid kan worden gebruikt. Daarom zijn etiketten belangrijk, die geven informatie over zulke hulpstoffen. Hierop wordt echter niet vermeld wat de effecten zijn van al die stoffen. DŪe informatie vindt u in E = eetbaar?.

Behalve de herkomst en de functie worden in E = eetbaar? ook de bijwerkingen van alle (meer dan 368) hulpstoffen beschreven ? met name reacties die kunnen optreden bij overgevoeligheid voor een bepaalde stof. Deze onmisbare voedingsgids vertelt of een bepaalde hulpstof in voedsel nog meer functies heeft dan die van conserveermiddel, anti-klontermiddel of kleurstof. Bovendien wordt vermeld hoe schadelijk die stof is, in welke voedingsmiddelen de stof nog meer voorkomt en of je voor die stof een overgevoeligheid kunt ontwikkelen.

Een verklarende woordenlijst en een uitgebreid register completeren deze geheel herziene bestseller! Dr. J. Kamsteeg is verbonden aan het Klinisch Ecologisch Allergiecentrum KEAC in Weert en is de oprichter van de Databank Voedseladditieven en de databank Combally.

Online bestellen

J Kamsteeg

Eetwaar = eetbaar ?<br>J. Kamsteeg
Eetwaar = eetbaar ? - J. Kamsteeg

Iedereen met lichamelijke klachten heeft wel eens geprobeerd uit te zoeken of de oorzaak daarvan niet bij het dagelijks voedsel ligt. Het is algemeen bekend dat het eten van uien, bietjes of rauwe zuurkool voor sommigen vervelende lichamelijke gevolgen heeft, maar wat doe je als er meer aan de hand is?

Eetwaar = eetbaar? helpt de oorzaken van lichamelijke `storingenī te begrijpen. Vragen over onze voeding en de mogelijke effecten daarvan op ons lichaam worden beantwoord, zoals: hoe ontstaat voedselallergie, wat is het, en wie is er gevoelig voor? Allerlei ziektebeelden komen aan bod: van overgevoeligheid voor gluten en het `chinees-restaurantsyndroomī tot overgevoeligheid voor kleurstof en aspirine.

In Eetwaar = eetbaar? wordt speciale aandacht besteed aan histamine, omdat deze stof een rol speelt bij het ontstaan van allergische reacties. Alle voedingsmiddelen die histamine in het lichaam kunnen vrijmaken en die bij klachten als migraine, astma, reuma, galbulten of eczeem vermeden moeten worden, komen in dit boek aan de orde.

Eetwaar = eetbaar? is dť vraagbaak voor de consument die meer wil weten over zijn voeding en over de samenstelling van voedsel. Bovendien vormt het, samen met het eveneens door dr. J. Kamsteeg geschreven E = eetbaar?, voor diŽtisten en specialisten een uitermate handig naslagwerk op het gebied van voedselallergieproblemen.

Dr. J. Kamsteeg, verbonden aan het Klinisch Ecologisch Allergiecentrum KEAC in Weert en oprichter van de Databank Voedseladditieven: `De consument en de patiŽnt met voedselintolerantie moeten hun eigen ``veiligeīī voedsel kunnen samenstellen. Eetwaar = eetbaar? geeft informatie over alles wat met voedselallergie te maken heeft, zodat de consument weet wat hij eet!ī

Online bestellen

Steven Pratt

Superfood<br>S.G. Pratt
Superfood - S.G. Pratt

Iedereen weet dat een appel een beter tussendoortje is dan een zak chips, maar wist u ook dat dagelijks een handvol walnoten of een schaaltje bosbessen uw gezondheid en uw levensduur daadwerkelijk positief kunnen beÔnvloeden?

Dokter Steven Pratt zag hoe patiŽnten die bepaalde voedingsmiddelen in hun eetpatroon opnamen met sprongen vooruitgingen. Gesteund door wetenschappelijk onderzoek naar veertien levensmiddelen met de hoogste voedingswaarde legt dit boek de instrumenten in uw handen (en op uw bord) tot meer energie, een betere bescherming tegen ziekten en een gezondere levensstijl voor nu en voor de toekomst, zonder u daarbij aan een bepaald dieet te moeten houden.

Of u nu 63 of 23 bent, elk moment is het juiste om met superkost te beginnen. Door deze voedingsmiddelen een onderdeel te maken van uw dagelijke eetgewoonten, kunt u de veranderingen in uw lichaam die kunnen leiden tot suikerziekte, hoge bloeddruk, sommige vormen van kanker, zwaarlijvigheid en de ziekte van Alzheimer een halt toeroepen.

Online bestellen

N. E. Stegeman

Voeding bij gezondheid en ziekte<br>N.E. Stegeman
Voeding bij gezondheid en ziekte - N.E. Stegeman

Voeding bij gezondheid en ziekte geeft praktische aanwijzingen, voorzien van de benodigde theoretische achtergronden. Voor professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met voedingszorg is het een zeer bruikbaar naslagwerk.

In deze editie is een aantal relevante, nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo is de actuele aandacht voor voedselveiligheid en veranderingen in de voedselproductie verwerkt. Ook besteedt het boek aandacht aan onderzoek naar genetische manipulatie en de invloed daarvan op de inzichten in de relatie voeding en gezondheid in de komende decennia.

Verder wordt het nut beschreven van vitamines, mineralen en bioactieve stoffen bij de preventie van ziekten. Bij het thema 'Voeding bij gezondheid' zijn voedingsadviezen voor en behandeling van zuigelingen, te dikke kinderen en ouderen geactualiseerd.

In dit boek zijn nieuwe protocollen opgenomen bij het thema 'DiŽten' (nieren, allergie). Ook de effecten van nieuwe behandelingen zoals nieuwe medicijnen op voedingsadviezen aan zieken worden behandeld. Verder wordt besproken in hoeverre bepaalde voeding kan bijdragen aan het herstel van intensive-carepatiŽnten (immunonutritie) en wat de invloed is van chronische ziekten op de voedingstoestand. Andere onderwerpen zijn de preventie van ondervoeding en 'palliatieve voeding en versterven'. Een zeer praktisch boek.

Online bestellen

Kanker en voeding

Voedingsgids voor mensen met kanker<br>
Voedingsgids voor mensen met kanker

Dit boek bevat vragen en antwoorden aan mensen met kanker en hun omgeving. Een paar voorbeelden: 'Kunnen vitamines kanker voorkomen?' 'Is varkensvlees slecht voor mensen met kanker?' 'Wat kun je het beste eten als je misselijk bent?' Voeding vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor mensen met kanker. Een zo goed mogelijke voeding ondersteunt de behandelingen die tot genezing of remissie van kanker leiden en draagt bil' aan een optimale kwaliteit van leven, ook als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort. In dit boek worden vragen over voeding goed en niet mis te verstaan beantwoord; de vragen komen uit de dagelijkse praktijk van de auteurs-diŽtisten die ook de antwoorden hebben geformuleerd en ze op duidelijkheid hebben getest.

In deze VOEDINGSGIDS VOOR MENSEN MET KANKER is een inventarisatie gemaakt van de verschillende situaties rond de ziekte (preventief: hoe eet ik gezond en hoe kan ik kanker mogelijk voorkomen? tot aan: wanneer iemand genezen Is verklaard en geen risico's met betrekking tot de voeding wil lopen).

Groepering van de vragen naar hoofdstuk: Voeding en het ontstaan van kanker; Voeding als ie kanker hebt; Wel of geen Moerman; Voedingsproblemen; Behandelingen en voeding; Voeding als ie niet meer beter wordt; Waar kun ie terecht voor informatie over voeding?

De auteurs zijn oncologisch diŽtisten, verbonden aan diverse centra die zich specifiek op dit gebied richten. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de vragen van mensen met kanker.

Online bestellen

Voedingsinterventie bij kanker

Voedingsinterventie bij kanker<br>E. Valstar
Voedingsinterventie bij kanker - E. Valstar

Voeding is belangrijk in gezondheid. Voor kankerpatiŽnten is dit belang nog groter. Het lichaam moet een goede afweer kunnen handhaven bij de ziekte en tegen de voorgeschreven medicijnen. Het grootste deel van dit boek gaat over de werking van stoffen om de afweer hoog te houden. Het gebruikt hiervoor gegevens uit verschillende onderzoeken bij mensen en uit experimenten. Het gaat dan om veelal recente informatie, want het onderzoek naar de relaties tussen voeding en het ontstaan en de preventie bij ziekten als kanker vordert gestaag.

Online bestellen

Jaap Huibers

Kanker overvalt je niet<br>Jaap Huibers
Kanker overvalt je niet - Jaap Huibers

Psychische verdringing, zinktekort, kanker. Kanker is geen ziekte in de zin van een aandoening ontstaan door een soort ontsteking of van organen die weigeren te functioneren. Kanker is geen ziek- zijn van het lichaam, maar een teveel in het lichaam.

Dit teveel verwoest uiteindelijk veel normale lichaamsfuncties. Het ontstaan van kanker heeft te maken met het diepste zelf van de mens. Het teveel wordt ondermeer door een te weinig veroorzaakt. Dat geldt voor de psychische kant - het laten doorstromen of loslaten van energie en gevoelens, het doorbreken van blokkades en voor de lichamelijke kant

Zo blijkt het sporenelement zink in het ontstaan een belangrijke rol te spelen. Jaap Huibers is intens betrokken bij het verschijnsel kanker. Hij heeft veel en langdurig onderzoek op dit terrein verricht en is daarbij tot opmerkelijke nieuwe inzichten gekomen. In Ons hart roept om hulp, dat eerder van zijn hand verscheen, wordt al een nieuw licht geworpen op de werking van het hart en de bloedsomloop bij het ontstaan van kanker. Resultaten en zienswijzen die door ander wetenschappelijk onderzoek bevestigd zijn. In dit boek gaat hij op deze weg verder. Hij beschrijft de fysiologische gevolgen van psychische stoornissen en tekortkomingen in ons lichaam en van omgevingsfactoren.

Daarbij wordt met name de rol van zink belicht en gaat de schrijver ook nader in op de vraag of kanker te genezen is of dat we ons primair dienen te richten op voorkůming ervan. Zeven jaar onderzoek heeft geleid tot verrassende resultaten, die verder onderzoek rechtvaardigen en hoopvol stemmen over onze mogelijkheden tot genezing en preventie.

Online bestellen

Jaap Huibers

Regel uw bloeddruk met kruiden en voeding<br>Jaap Huibers
Regel uw bloeddruk met kruiden en voeding - Jaap Huibers

In dit boekje probeert Jaap Huibers iets duidelijk te maken over het hoe en waarom van de bloeddruk. Zo wordt op een voor ieder begrijpelijke wijze uiteengezet hoe de bloeddruk samenhangt met het karakter van de mens. Ook wordt ruim aandacht geschonken aan de manier waarop veel mensen leven in deze tijd en de gevolgen die dit heeft voor hun bloeddruk. Afgezien van de therapeutische waarde die dit boekje heeft, geeft het vooral een helder inzicht in het wezen van onze bloeddruk.

Er wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd tegen het domweg onderdrukken van de (medisch gezien) te hoge bloeddruk. In sommige gevallen is zo'n iets verhoogde bloeddruk zeer gezond en past het helemaal bij het temperament. Huibers gaat niet uit van het medische bloeddrukprobleem, maar benadert het onderwerp vanuit de mens als totaliteit.

De kruiden zoals ze in dit boekje besproken worden zijn dus niet Š priori gericht op het bestrijden van de te hoge of de te lage bloeddruk maar werken in op de mens als geheel. Ze helpen om onze persoonlijkheid te harmoniseren en ons daarmee te bevrijden van de kwaal. Ook de voeding speelt daarbij een belangrijke rol.

Online bestellen

Prof. Dr. Walter Hartenbach

De cholesterol-leugen - W. Hartenbach

De Cholesterol leugen

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk.

Het medicijn Lipobay heeft met een aantal dodelijke slachtoffers het publiek weliswaar opgeschrikt, maar slechts weinigen weten hoe groot de misleiding door de ‘cholesterolmaffia’ werkelijk is. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis en de positieve invloed van cholesterol op onze stofwisseling.

Hij levert het bewijs dat arteriosclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben en geeft aan hoe we deze ziekten kunnen voorkomen.

Prof. Dr. Walter Hartenbach, chirurg, jarenlang verbonden aan de universiteitskliniek MŁnchen, vervolgens hoofd chirurgie van het ziekenhuis te Wiesbaden, kon in tientallen jaren onderzoek naar stofwisselings-, hart en vaatziekten en kanker geen verband vinden tussen cholesterol en arteriosclerose.

Online bestellen

Jaap Huibers

Het afweersysteem<br>Jaap Huibers
Het afweersysteem - Jaap Huibers

Zonder het afweersysteem is menselijk leven niet denkbaar. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het afweersysteem een zeer complex en universeel apparaat is. Het werkt niet alleen als er sprake is van bacteriŽn, virussen of antibiotica, maar blijkt ook scherp te reageren op stress. Inentingen dragen er toe bij dat tal van kinderziekten niet meer voorkomen.

Maar is dat wel echte winst? Juist die kinderziekten blijken in het lichaam de produktie van de stof interferon te activeren. Het is bewezen dat interferon bescherming biedt tegen bepaalde vormen van kanker die op latere leeftijd kunnen optreden.

De auteur tracht in dit boek het afweersysteem zo breed mogelijk te benaderen. Kinderziekten, antibiotica, inentingen, opvoeding, stress, voedsel en de anti-conceptiepil, alles blijkt bepaalde gevolgen te hebben voor het functioneren van ons afweersysteem. Het is de bedoeling van de auteur ons 'weerbaar' te maken.

Wie oog leert krijgen voor zijn 'weerbaarheid', leert ook oog te hebben voor zijn creatieve mogelijkheden. Het is die creativiteit die de voedingsbron is achter het afweersysteem. Zodra de mens niet meer kan of wil leven vanuit zijn creatieve mogelijkheden, zal het afweersysteem een 'depressie' vertonen: men wordt gevoelig voor tal van ontsporingen op lichamelijk niveau. Die creativiteit van de mens zou je ook zijn 'innerlijk vuur' kunnen noemen. Dit 'innerlijk vuur' voedt het afweersysteem.

Online bestellen

Lynne MacTaggart

Wat je weten moet over kanker<br>Lynne MacTaggart
Wat je weten moet over kanker - Lynne MacTaggart

Informatie stelt je in staat om keuzes te maken. Zowel bij het voorkomen als genezen van kanker is het van groot belang dat je weloverwogen beslissingen neemt. De effecten van een eventuele behandeling, of juist het nalaten daarvan, zijn vaak moeilijk te overzien. Ieder mens heeft kankercellen in zijn of haar lichaam en daarom dragen wij allemaal het risico met ons mee dat de een of andere vorm van kanker zich ook feitelijk in ons lichaam ontwikkelt. Of dit gebeurt is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Het gaat daarbij niet alleen om uiterlijke oorzaken; ook zelf speel je hierbij een rol. Dit boek wil antwoord geven op veel vragen over kanker. Het staat stil bij eventuele oorzaken en bij de mogelijkheden om de ziekte in een vroeg stadium op te sporen. Daarnaast geeft het boek een overzicht van mogelijke behandelingen, zowel de conventionele als de meest veelbelovende alternatieve methoden.

'Ik wil patiŽnten met kennis wapenen,' zegt McTaggart, 'zodat zij niet alleen afhankelijk zijn van het oordeel van een arts.' Met dit boek voegt zij de daad bij het woord.

Online bestellen

Lees een deel online bij Google Books

Tip: Leendert Rijfers

Niki Doornink

Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker / druk 4

Voedingszorg vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor patiŽnten met kanker. Een zo goed mogelijke voedingstoestand ondersteunt de behandelingen die tot genezing of remissie van kanker leiden en draagt bij aan een optimale kwaliteit van leven als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Om voedingszorg op maat te kunnen adviseren is het belangrijk dat de voedingsdeskundige/diŽtist op de hoogte is van het ziekteverloop, de behandelingen en de voedingsproblemen die daarbij kunnen optreden.

In deze Leidraad is een inventarisatie gemaakt van de verschillende problemen en worden maatregelen beschreven hoe bij deze problemen kan worden gehandeld. Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van kennis en ervaring van collega-diŽtisten, verpleegkundigen en artsen die betrokken zijn bij de zorg voor patiŽnten met kanker.

De auteurs zijn oncologisch diŽtisten, verbonden aan diverse centra die zich specifiek op dit gebied richten. De uitgave is ondersteund door de Vereniging van Integrale Kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de Landelijke Werkgroep DiŽtisten Oncologie.

Online bestellen

R. Hofer

Fyto-oestrogenen<br>R. Hofer
Fyto-oestrogenen - R. Hofer

Energiek en vitaal met plantenhormonen: natuurlijke hormonen met een zeer veelzijdige werking. Voor vrouwen met twijfels over hormoon substitutie in de overgangsjaren is er een alternatief in de vorm van bijwerkingvrije plantaardige hormonen ofwel fyto-oestrogenen.

Fyto-oestrogenen bieden niet alleen hulp bij de klassieke overgangsklachten, maar hebben bovendien een preventieve werking ten aanzien van o.a. osteoporose, verhoogde cholesterolspiegel en atherosclerose. Wat borstkanker betreft: de kans hierop vermindert zelfs.
En nog meer kunnen de fyto-oestrogenen: bij natuurlijke cosmetica worden ze gebruikt in verzorgingsmiddelen voor o.a. een strakke, zuivere huid, stevig haar en mooie nagels. Fyto-oestrogenen kunnen worden gezien als een culinaire hormoon-substitutie-therapie, want u kunt ze als ingredient in heerlijke gerechten gebruiken.

Dr. Bernd Kleine-Gunk is gynaecologisch en voedingsdeskundig specialist en tevens oprichter van de in Furth (Duitsland) gevestigde EuromedClinic, een dieet- en voedingsconsultatiecentrum.

Online bestellen

Gert E. Schuitemaker

Het gouden boekje voor de gezondheid<br>Gert E. Schuitemaker
Het gouden boekje voor de gezondheid - Gert E. Schuitemaker

In dit boekje ligt de nadruk op gezonde voeding en met name op de toevoeging van mineralen en vitamines. Dit alles vanuit de achtergrond van de orthomoleculaire geneeskunde, gekoppeld aan het Ortho-Instituut te Baarn waaraan de auteur is verbonden.

Achterin staat een trefwoordenregister; literatuurverwijzingen en adressenlijst ontbreken helaas. Het geheel is vlot, helder en met kennis van zaken geschreven; de essentiŽle informatie wordt er in regelmatig terugkerende kaders nog even uitgelicht en in de handige aanhangsels kan iedereen zijn eigen voedingssuppletie vaststellen, aangepast aan de eigen situatie (zoals zwangerschap, ziekte, sport etc.).

ControversiŽle onderwerpen, zoals de superhoge vitamine C-doseringen, worden niet uit de weg gegaan, hoewel ze soms (vitamine A en longkanker) alweer door actueel onderzoek ingehaald lijken te zijn. De uitgebreide inhoudelijke informatie over voedingssuppletie, overigens zonder dat namen van merkprodukten worden genoemd, geeft de lezer zelf de mogelijkheid zijn of haar aangepaste "menu" samen te stellen. Een leuk en praktisch boekje. De gehele tekst is gedrukt in donkerblauw.

Online bestellen


 

 


 


View My Stats