Allergie - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Zwemmen vergroot kans op hooikoorts tot 74%

Ik heb al eens een pagina op fonteine.com gewijdt aan de verhoogde kans op astma bij babies die gaan babyzwemmen maar er komt steeds meer bewijs mbt luchtweg aandoeningen veroorzaakt door het zwemmen in gechloreerd water. De nieuwste studie komt uit Duitsland en de conclusie hiervan is dat kinderen die 3-11 keer per jaar zwemmen 74% (!!) meer kans hebben om hooikoorts te ontwikkelen dan kinderen die niet zwemmen in gechloreerd water.

http://today.reuters.co.uk/news/articlenews.aspx?ID=2006-11-24

Informatie over deze studie

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/
j.1398-9995.2006.01131.x


Allergie

De schattingen over de aantallen mensen die in meer of mindere mate last hebben van allergie zijn met ruime marges omgeven.
Ongeveer een kwart van de mensen in Nederland is gevoelig voor allergene stoffen, al dertig tot veertig procent van alle kinderen is gesensibiliseerd. Vijf tot acht procent van de kinderen lijdt daadwerkelijk aan voedselallergie, n procent van de volwassenen heeft met een voedselallergie van doen. Vast staat dat het aantal allergische patinten sinds de jaren zestig van de vorige eeuw sterk toeneemt. Al komt een klein deel van de toename ongetwijfeld voor rekening van de sterk verbeterde diagnose, relativeert Luud Gilissen, moleculair celbioloog bij Plant Research International in Wageningen. "Dertig jaar geleden werden vage klachten als hoofdpijn, lusteloosheid of buikklachten niet toegeschreven aan allergie, waardoor er sprake was van onderregistratie", zegt de onderzoeker.

[Bron: consubiotech]


Lekker rollen in het gras?

over allergie, honden, de bloemetjes en de mijtjes

Een uitgebreid verhaal van prof.dr. Ton Willemse over allergiŽn, eczeem,
stofmijt etc.

http://www.vet.uu.nl/viavet/userfiles/other/
oratie_Ton_Willemse_6_juni_2006.pdf


Baby allergie, eczeem en meer

Veel nuttige informatie over allergiŽn bij babies, eczeem, koemelkallergie, hypo-allergene melk, borstvoeding en nieuwe studies op dit gebied.

http://www.babyallergie.nl/Index2.htm

 • Kruisallergie tussen voedsel en berkenpollen: koken schakelt het allergene vermogen niet volledig uit
 • Borstvoeding vermindert het aantal ziekenhuisopnames wegens infectie tijdens het eerste levensjaar.
 • Prebiotica en symbiotica: twee veelbelovende producten bij de behandeling van atopische dermatitis bij
  kinderen ouder dan twee jaar
 • Volledige borstvoeding gedurende meer dan 6 maanden beschermt tegen luchtweginfecties
 • TBC helpt tegen allergie
 • Diagnose van melkallergie met een kant-en-klare patchtest (Diallertestģ)
 • Allergie voor vis: verschillen in kruisreacties op parvalbumines naargelang de soort
 • Borstvoeding verlaagt het risico van coeliakie.
 • Duur van borstvoeding en incidentie van type 2-diabetes bij de moeder.
 • Een allergeenarme voeding van de moeder heeft een gunstig effect op kolieken bij zuigelingen die borstvoeding krijgen.

http://www.babyallergie.nl/Nieuws.htm


Allergie spray op basis van Cayenne peper

In Amerika is er nu een nieuwe neusspray op basis van capsaicin, een stof uit cayenne peper. De spray is met name bedoeld voor allergie problemen en voorhoofdholteonstekingen.

http://www.sinolusa.com/

Tens of millions of Americans suffer from nasal allergies, nasal congestion and sinusitis (inflammation of the sinus membranes). Many of these same people spend literally hundreds of dollars every single month on their prescription antihistamines, corticosteroid nasal sprays, decongestants, antihistamine nasal sprays, antibiotics, and doctor's visits, not to mention CT scans and allergy shots and sinus surgery. And then there are the even more unfortunate patients who don't even have the luxury of all of these options due to other conditions like high blood pressure, glaucoma, anxiety disorders, prostate enlargement, pregnancy, insomnia, or excessive daytime sleepiness.

Klinische studies staan op:

http://sinolusa.com/html/clinical_information.htm


Meer astma en allergie problemen bij kinderen die
gevaccineerd zijn

Steeds vaker is er kritiek van ouders op het fanatieke vaccinatiebeleid van overheden. Jonge kinderen met een zwak immuunsysteem worden nu zelfs al gebombardeerd met een cocktail van 4 vaccinaties. Gezien de allergiŽn en astma toenemen even 2 studies die verbanden met vaccinaties tonen......

Hurwitz. HL. Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States. J Manipulative Physiol Ther. 2000 Feb ;23(2):81-90.

Findings from animal and human studies confirm that DTaP and tetanus vaccinations alone induce allergic responses

• METHODS: Data from Infants aged 2 months through adolescents aged 16 years was analyzed

• RESULTS:

– The odds of having a history of asthma was twice as great among vaccinated subjects than among unvaccinated subjects

– The odds of having had any allergy-related respiratory symptom in the past 12 months was 63% greater among vaccinated subjects than unvaccinated subjects

Enriquez, R. The relationship between vaccine refusal and self-report of atopic disease in children. J Allergy Clin Immunol. 2005 Apr; 115(4):737-44.

• BACKGROUND: In the last 3 decades, there has been an unexplained increase in the prevalence of asthma and hay fever.

• METHODS: The data included 515 never vaccinated, 423 partially vaccinated, and 239 completely vaccinated children.

• CONCLUSION: Parents who refuse vaccinations reported less asthma and allergies in their unvaccinated children.


TBC helpt tegen allergiŽn

Kinderen met TBC hebben minder allergiŽn, concludeert Charlie Obihara, kinderarts en fellow kinderinfectieziekten in het UMC Utrecht. Hiermee levert hij bewijs voor de hygiŽnehypothese die stelt dat allergiŽn zoals astma, hooikoorts en eczeem toenemen als kinderen minder infectieziekten doormaken. Wat ook de dramatische toename van allergiŽn zou verklaren in de Westerse wereld. Obihara pleit voor een vaccin tegen allergiŽn op basis van de tuberkelbacterie.

Obihara voerde zijn onderzoek uit in Zuid-Afrika. Kinderen met een tuberculose-infectie hadden minder allergische symptomen en reageerden minder op huidtesten voor allergiŽn dan kinderen zonder deze infectie. Hoe sterker de Mantoux-huidtest, hoe minder allergische symptomen. Infecties met de tuberculosebacterie en parasieten zoals darmwormen stimuleren het afweersysteem. Het richt zich daardoor niet tegen onschuldiger stoffen, zoals gebeurt bij allergiŽn. Ook borstvoeding helpt. Kinderen die langer dan zes maanden borstvoeding kregen, hadden minder allergiŽn dan kinderen die korter borstvoeding kregen. Hoe langer de borstvoeding, hoe minder allergiŽn. Bij kinderen van wie de ouders een allergie hadden, was geen effect te vinden van borstvoeding. Roken van de moeder tijdens de zwangerschap leidt tot meer astma bij de kinderen, maar niet tot meer hooikoorts of eczeem.


Zonne-allergie

Anti-allergie tip voor iedereen van een zon en waterfanaat (ik dus) kun je misschien meegeven dat veel zonne-allergie voorkomen kan worden door een week (ofzo) van te voren GEEN cremes enz. In overdaad op de huid te smeren en geen parfums op de huid te spuiten ed. De resten veroorzaken problemen ; op een of andere manier vergeten mensen dat; het leven kan erg simpel zijn namelijk. Uiteraard geldt dat voor elke dag dat je je blootstelt aan de zon. Voordat je de zon in gaat moet je huid volledig ontdaan zijn van deze resten....kwestie van logisch denken. Het duurde bij mij ook even (al jaren terug...) dat ik daar achterkwam. Nooit meer zonne-allergie gehad ! En een half uur voor het zonnen het g e he l e lichaam insmeren; geen cm vergeten. (tip xxx van Herk)


Panda onderzoek bij het UMC - allergie en probiotica

Astma en allergie komen steeds meer voor in Westerse landen, met name bij kinderen. We denken dat dit komt doordat kinderen en mensen in het algemeen tegenwoordig te weinig afweer ontwikkelen tegen bijvoorbeeld bacteriŽn, of met andere woorden, dat we tegenwoordig te "schoon" leven.

Dat astma en allergie mogelijk iets met het doormaken van infecties te maken heeft, blijkt uit de waarneming dat in ontwikkelingslanden, waar kinderen veel (ernstige) infecties doormaken, er relatief weinig astma en allergie voorkomt. Het is daarom misschien mogelijk om met onschuldige bacteriŽn (waar je dus niet ziek van wordt) het afweersysteem te beÔnvloeden. Dit zou betekenen dat je door toediening van onschuldige bacteriŽn aan kinderen die een grote kans hebben astma of allergie te krijgen, ervoor kan zorgen dat deze kinderen daar geen of minder last van zullen krijgen. De onschuldige bacteriŽn die in dit onderzoek gebruikt gaan worden heten probiotica. Dit zijn bacteriŽn die normaal ook te vinden zijn (als onschuldige bacteriŽn) in onze darm.

http://www.pandastudie.nl/


Huisdier tijdens zwangerschap beschermt mogelijk tegen allergie

Steeds meer mensen zijn allergisch, bijvoorbeeld voor huisstof, huisdieren, grassen of bomen. Het is duidelijk dat dit te maken heeft met de westerse levensstijl, waaronder mogelijk een toename van de hygiŽne: de rijping van het immuunsysteem van kinderen raakt mogelijk verstoord door te weinig blootstelling aan micro-organismen. Marjan Kerkhof bracht in kaart hoe vaak allergische aandoeningen voorkomen in Nederland en welke volwassenen en kinderen risico lopen. Ze ontdekte onder meer dat allergische aandoeningen bij kinderen mogelijk beÔnvloed worden door blootstelling van de moeder aan bepaalde omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap. Een allergie bestaat uit een overmatige reactie van het afweersysteem dat reageert op eiwitten die in principe onschadelijk zijn. Daarbij wordt de genoemde antistof IgE (immunoglobuline E) in overmaat geproduceerd. Kerkhof beveelt artsen aan om bij het stellen van de diagnose niet alleen de totale hoeveelheid IgE in kaart te brengen maar ook de soorten IgE tegen specifieke allergieopwekkende stoffen. Want het blijkt dat bij een lage concentratie totaal IgE toch symptomen van allergische aandoeningen kunnen voorkomen.

De promovendus stelt in haar onderzoek vast dat bij een derde van de volwassenen antistoffen (IgE) in het bloed te vinden te zijn die op een allergische reactie duiden. Slechts de helft daarvan heeft daadwerkelijk klachten. Vooral bij jongvolwassenen komen antistoffen die gericht zijn tegen inhalatie-allergenen veel voor: bij 46 procent, in tegenstelling tot 20 procent van de mensen boven de 60 jaar. Waarschijnlijk zijn mensen met een hoge concentratie IgE gevoeliger voor schadelijke effecten van luchtverontreiniging, want Kerkhof ontdekte vervolgens dat degenen uit die groep die op gas koken vaker last hebben van luchtwegproblemen (bronchiale hyperreactiviteit) dan degenen die elektrisch koken. Allergische aandoeningen ontstaan door een interactie tussen genetische aanleg en blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld huisdieren. Kinderen die zijn geboren in een huis waar tijdens de zwangerschap een kat aanwezig was, hebben vlak na de geboorte een lagere concentratie IgE in hun bloed, wat duidt op een beschermend effect van huisdieren. Klaarblijkelijk zelfs via blootstelling van de moeder. Een geboortegewicht van boven de vier kilo blijkt een verhoogd risico op eczeem op 1-jarige leeftijd te zijn. Het geven van borstvoeding blijkt daarop een beschermend effect te hebben. Dat blootstelling aan micro-organismen niet alleen weerstandverhogend maar ook schadelijk kan zijn, blijkt uit de vaststelling dat kinderen die in hun eerste levensjaar naar een kinderdagverblijf gaan, meer kans hebben op eczeem rond hun eerste verjaardag.

Bron: Universiteit Groningen


Allergenen in voeding

Ook in de voedingsmiddelenindustrie is met onderzoek nog veel te bereiken. Voedingsmiddelen blijken nu gemiddeld per product wel tien tot twaalf allergenen te bevatten. Behalve eventuele genetische modificatie blijkt dat met nieuwe procestechnologie voedingsmiddelen zo goed mogelijk allergeenvrij gemaakt kunnen worden. In november 2005 wordt een nieuwe EU-richtlijn van kracht voor verplichte labelling van producten waarop ook het vůůrkomen van allergenen vermeld moet worden. Tijdens de conferentie is een website geÔntroduceerd voor het automatisch voorspellen van mogelijke allergeniteit (het vermogen om allergie te veroorzaken) van eiwitten in genetisch gemodificeerde producten. Deze website, www.allermatch.org, opgezet door RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid en Plant Research International (beide onderdelen van Wageningen UR), is vooral bedoeld voor het werkveld van de voedingsmiddelenindustrie, wetenschap en overheden.

[Bron: Universiteit Wageningen]


Allergie - een ernstig probleem

Een allergie is een verkeerde reactie van het lichaam op de blootstelling aan een in principe onschuldige stof. Ongeveer een kwart van de mensheid lijdt aan enige vorm van allergie. In de westerse samenleving neemt allergie in ernst en omvang snel toe. Zo is het aantal allergiepatiŽnten in Nederland in de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Dat betekent dat bijna iedereen er zelf of in de eigen omgeving wel mee te maken heeft. Veel onderzoek en activiteiten rond de bestrijding van allergie zijn van medisch-therapeutische aard. Aan preventie is tot nu toe minder aandacht besteed en bovendien is die vaak versnipperd. Dat is de reden waarom de onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum hun krachten hebben gebundeld en zich richten op allergiepreventie. "Voorkomen is beter dan genezen", vindt Wageningen UR.

Preventiemaatregelen voedselallergie

Wanneer in een gezin al ernstige allergische klachten vůůrkomen bij ťťn van de gezinsleden, is het zinvol preventieve maatregelen te nemen bij een (volgende) baby. Als de moeder gedurende de periode van borstvoeding (zo mogelijk 6 maanden) een dieet volgt zonder producten waarvan bekend is dat ze een allergie kunnen veroorzaken, kan dit helpen om een voedselallergie bij de baby te verminderen.

Naast het lang geven van borstvoeding en het vermijden van koemelk gedurende het eerste levensjaar, is het aanbevelenswaardig tot na het eerste levensjaar de introductie van tomaten, sinaasappels, aardbeien, chocolade, eieren, en vis uit te stellen. Introductie van nieuwe vaste voedingsmiddelen dient steeds met kleine hoeveelheden tegelijk te beginnen. Ook het introduceren van van dierlijk eiwit (vlees, ei, vis) gedurende de eerste 5 levensmaanden zou uitgesteld moeten worden.

De hygiŽnehypothese

De huidige vaccinatiegraad en schoonheid van de omgeving waarin onze kinderen opgroeien leidt tot een afname in prikkels om het afweersysteem op jonge leeftijd goed te leren functioneren. Daardoor reageert het afweersysteem op onschuldige stoffen in de lucht die we inademen (pollenkorrels) en de voeding die we eten en krijgen we juist allergie.

Deze aanname noemt men de hygiŽnehypothese en is vanwege zijn eenvoud en oppervlakkige aannemelijkheid in korte tijd algemeen omarmt door zowel onderzoekers als het grote publiek. De bewijsvoering die de hypothese ondersteund is echter bijzonder moeilijk te verkrijgen. We hebben intussen vergeten dat een hygiŽnische omgeving niet hetzelfde is als een steriele omgeving en dus poetsen en schrobben we wat af.  Kinderen die opgroeien in ontwikkelingslanden, in Oost Europa, op boerderijen, in antroposofische gezinnen, in crŤches, en de jongste kinderen uit grote gezinnen hebben allemaal minder last van allergie. Dit alles zou leiden tot een verkeerde balans in de opbouw en activiteit van het immuunsysteem.

http://www.allergie.wur.nl/

[Bron: Allergie Preventie]


Stofmijt allergie en moderne huizen

Onze woningen zijn door de isolatiewoede van de jaren tachtig zijn veranderd in broeinesten van de huismijt. Voor de huismijt zelf kun je niet allergisch zijn', zegt Savelkoul. 'Maar wel voor zijn uitwerpselen. Omdat huismijten van vochtige en warme ruimten houden, vind je ze in bedden. Daar vinden de mijten ook hun voedsel: de huidschilfers die we dagelijks verliezen. Als je een hoofdkussen bijvoorbeeld een paar jaar gebruikt, dan kun je er wel van uitgaan dat dat kussen voor dertig procent uit huismijt bestaat. Toen architecten kieren in onze woningen gingen dichtstoppen, omdat daardoor het energiegebruik zou verminderen, groeide de huismijtenpopulatie. 'Huismijten kunnen niet tegen tocht', zegt Savelkoul. 'De meest efficiŽnte manier om ze te bestrijden is door slaapkamers dagelijks een uur te luchten. Verder kun je je beschermen als je je in de badkamer uitkleedt. Bij het uitkleden verlies je veel huidschilfers. Doe je dat op bed of in de slaapkamer, dan voer je dus je huismijten' Met zulke eenvoudige maatregelen kunnen allergische ouders ook hun kinderen beschermen. 'Er is een erfelijke factor in allergie', zegt Savelkoul. 'We schatten dat ouders die allergisch zijn een kans van dertig procent hebben op kinderen die dat ook zijn. Het betekent dus niet dat kinderen van allergische ouders per definitie ook allergisch zullen worden. Als ze een paar eenvoudige leefregels in acht nemen kunnen ouders de kans verkleinen dat hun kinderen door een extreme blootstelling aan allergenen een allergie zullen ontwikkelen.'

[Bron: AGF.nl]


Trage bevalling vergroot kans op allergisch kind

Als de bevalling langer duurt dan twaalf uur, is de kans groter dat je baby later allergisch wordt. Dat is de opmerkelijkste conclusie die Judith Vonk trekt in haar proefschrift over de vroege ontwikkeling van astma.

Wetenschappers vermoeden al langer dat de kiem voor astma al heel vroeg wordt gelegd. Zo lijkt het immuunsysteem van jonge kinderen en zuigelingen zich tegenwoordig meer in allergische richting ontwikkelen dan vroeger. Door de betere hygiŽne en kleinere gezinnen zou de natuurlijke afweer te weinig prikkels krijgen om zich in de juiste richting te ontwikkelen. Daarnaast spelen erfelijke aanleg, omgevingsfactoren en gebeurtenissen rondom zwangerschap en geboorte een rol. Maar er zijn nog maar weinig studies die kinderen ook echt vanaf hun geboorte tot volwassenheid hebben gevolgd.

Mixed blessing
"Ik heb geen patiŽnt gezien", zegt promovendus Judith Vonk. Zij is dan ook geen longarts, maar epidemiologe. Epidemiologen houden zich bezig met het analyseren van de oorzaken, het vůůrkomen en het verloop van ziekte. En dat kan ook achter de computer.

Vonk kon voor haar onderzoek gebruik maken van de gegevens van alle 3162 baby's die tussen 1975 en 1978 in het AZG zijn geboren. Eind jaren negentig zijn deze baby's, die toen gemiddeld twintig jaar oud waren, onderzocht op het voorkomen van een aantal astmatische kenmerken, zoals benauwdheid, de longfunctie en de overgevoeligheid van de luchtwegen. Daardoor kan zij nu een directe relatie leggen tussen een aantal pre- en perinatale factoren en de latere ontwikkeling van astma.

Het opmerkelijkste verband is wel dat kinderen waarvan de bevalling langer dan twaalf uur duurde, later een verhoogd risico hebben om allergisch te worden. "Dat heeft waarschijnlijk te maken met de blootstelling van het kind aan cortisol, een stresshormoon in het bloed van de moeder dat bij de bevalling vrijkomt", vertelt Vonk. "In principe komt elke boreling met dat hormoon in aanraking. Maar als de blootstelling te lang duurt, wordt het immuunsysteem mogelijk niet goed ingesteld." Overigens kwamen de meeste kinderen sneller ter wereld. Slechts ťťn op de vijf kinderen in deze groep deed er langer over dan een halve dag.

Een moeder die tijdens de zwangerschap rookt is voor het nageslacht een mixed blessing. De kinderen blijken namelijk op volwassen leeftijd een significant lagere longfunctie te hebben. "Het is opvallend dat roken vůůr de geboorte twintig jaar later nog zulke grote gevolgen kan hebben voor het kind", zegt Vonk hierover. Toch betekent die lagere longfunctie niet dat deze kinderen ook sneller astma krijgen. Roken tijdens de zwangerschap kan het kind juist tegelijkertijd weer beschermen tegen allergie. Waarom dat zo is, is ook voor Vonk nog een raadsel.

Nog wat verbanden: eerstgeborenen blijken later minder snel astma te krijgen dan hun jongere broertjes of zusjes. Maar een ernstige luchtweginfectie in het eerste levensjaar vergroot weer het risico op astma op volwassen leeftijd.

Voorspellers
Wie astma krijgt, wil weten wat zijn of haar prognose is. Maar het beloop van de ziekte is nog in hoge mate onvoorspelbaar. Sommige kinderen krijgen op volwassen leeftijd een ernstiger vorm van astma. Maar de ziekte kan na verloop van tijd ook compleet verdwijnen. Vonk zocht in de data van twee andere grote cohortstudies naar factoren die het verdere beloop kunnen voorspellen. Eťn groep astmapatiŽnten wordt al sinds 1963 in Beatrixoord gevolgd, een ander cohort sinds 1966 door de polikliniek Kinderlongziekten van het AZG.

Vonk's analyses laten zien dat prognose slechter is als de longen blijvend beschadigd raken. Die beschadigingen ontstaan door een chronische luchtwegontsteking. De luchtweg wordt daardoor dikker en stijver en dat gaat weer ten koste van de longfunctie. Ook reageert de patiŽnt minder goed op luchtwegverwijdende medicijnen. "Een hoge longfunctie op kinderleeftijd, een snelle groei van deze longfunctie en een gunstige reactie op luchtwegverwijders zijn dus een goed teken voor later", concludeert Vonk. Ook ontstekingsremmende medicijnen kunnen het ziektebeloop gunstig beÔnvloeden. Deze inhalatiesteroÔden remmen de versnelde achteruitgang in longfunctie - vooral bij mannen die niet roken.

Bron: Universiteit Groningen / Polsslag


Internationaal


Genetically Engineered Foods May Cause Rising Food Allergies

The huge jump in childhood food allergies in the US is in the news often [1] , but most reports fail to consider a link to a recent radical change in America’s diet. Beginning in 1996, bacteria, virus and other genes have been artificially inserted to the DNA of soy, corn, cottonseed and canola plants. These unlabeled genetically modified (GM) foods carry a risk of triggering life-threatening allergic reactions, and evidence collected over the past decade now suggests that they are contributing to higher allergy rates.

http://foodconsumer.org/7777/8888/C_onsumer_A_ffair_26/060811092007_
Genetically_Engineered_Foods_May_Cause_Rising_Food_Allergies.shtml


Book explores history, causes of allergy and asthma epidemic

"The creation of artificial indoor climates through air-conditioning, for example, together with the trend toward more airtight, energy-efficient buildings, increased the risk of exposure to dust mites and mold, second-hand tobacco smoke and other indoor allergens," he says.

http://www.news.wisc.edu/13787


Acupuncture Pins Down Allergy Relief

At the end of the study period, participants in both groups were rated on their level of improvement. The first group treated with traditional Chinese medicine patients demonstrated improvements in allergy symptoms in the eyes and nose, higher levels of physical activity, and an improved psychological condition compared to patients in the control group.

http://www.foxnews.com/story/0,2933,263787,00.html


Allergy/autoimmunity link found

Our study implies that allergic and inflammatory diseases may actually trigger autoimmune diseases by relaxing the controls that normally eliminate newly produced, self-reactive B cells," said researcher David Rawlings. "Many autoimmune diseases are caused by self-reactive antibodies produced by such B cells.

http://www.upi.com/HealthBusiness/allergyautoimmunity_link_found/20070404-011943-9721r/


Researchers at Children's Discover Connection between Allergic Diseases and Autoimmune Diseases

A new study by researchers at Children’s and the University of Washington (UW) identifies a connection between allergic diseases such as atopic dermatitis, also known as eczema, and autoimmune diseases. The study was published in the April 1 edition of Nature Immunology.

Approximately 75 percent of autoimmune diseases occur in women, most frequently during the childbearing years. These diseases also comprise a significant portion of chronic childhood disorders. Autoimmune disease refers to a group of more than 80 serious, chronic illnesses including diseases of the nervous, gastrointestinal, and endocrine systems as well as skin and other connective tissues, eyes, blood, and blood vessel. In all of these diseases, the underlying problem is similar—the body’s immune system (including B and/or T immune cells) becomes misdirected, attacking the very organs it was designed to protect.

“Our study implies that allergic and inflammatory diseases may actually trigger autoimmune diseases by relaxing the controls that normally eliminate newly produced, self-reactive B cells. This is important because many autoimmune diseases are caused by self-reactive antibodies produced by such B cells” said Dr. David Rawlings lead researcher and section head of Immunology at Children’s Hospital and the UW.

Researchers at Children’s are now trying to discover specifically where the “relaxation” in the control of B cell autoimmunity takes place. “In association with other UW laboratories, we also have begun to study drugs that can counter some of these effects. One such drug helps to prevent autoimmune kidney disease in a related animal model,” said Rawlings.

http://www.seattlechildrens.org/home/about_childrens/press_releases/2007/04/001927.asp


'NO' allergic reaction linked to hayfever

Hayfever is a major irritation for up to 20 percent of the population in most economically developed countries. Pollen is the cause of this allergic reaction but what causes it and why? Scientists at the University of the West of England have found evidence that nitric oxide (NO) and nitrite is released by pollen grains, and they suggest that this could be what triggers the allergic response in the nose.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/sfeb-ar032907.php


House dust may protect against allergic disease early in life

Endotoxin, a toxic substance made by certain types of bacteria, may reduce the risk of developing the allergic skin condition eczema or wheezing in children if they are exposed to it up to age 3, suggests a study presented at the American Thoracic Society 2007 International Conference, on Sunday, May 20.

http://www.thoracic.org/sections/publications/press-releases/conference/articles/2007/
press-releases/house-dust-may-protect-against-allergic-disease-early-in-life.html


Eating Apples and Fish During Pregnancy May Protect Against Childhood Asthma and Allergies

Women who eat apples and fish during pregnancy may reduce the risk of their children developing asthma or allergic disease, suggests a new study presented at the American Thoracic Society 2007 International Conference, on Sunday, May 20. The SEATON study, conducted at the University of Aberdeen, UK, found that the children of mothers who ate the most apples were less likely to ever have wheezed or have doctor-confirmed asthma at the age of 5 years, compared to children of mothers who had the lowest apple consumption. Children of mothers who ate fish once or more a week were less likely to have had eczema than children of mothers who never ate fish. The study did not find any protective effect against asthma or allergic diseases from many other foods, including vegetables, fruit juice, citrus or kiwi fruit, whole grain products, fat from dairy products or margarine or other low-fat spreads. The researchers studied 1212 children born to women who had filled out food questionnaires during their pregnancy. When the children were 5 years old, the mothers filled out a questionnaire about the children’s respiratory symptoms and allergies, as well as a questionnaire about their child’s food consumption. The children were also given lung function and allergy tests. Previous studies in the same children have found evidence for protective effects of vitamin E and D and zinc during pregnancy in reducing the risk of children’s wheeze and asthma, notes researcher Saskia Willers, M.Sc. of Utrecht University in the Netherlands. If the new results are confirmed, she says, “recommendations on dietary modification during pregnancy may help to prevent childhood asthma and allergy.”

http://www.thoracic.org/sections/publications/press-releases/conference/articles/2007/
press-releases/eating-apples-and-fish-during-pregnancy-may-protect-
against-childhood-asthma-and-allergies.html


Antioxidant-Rich Foods Including Nuts and Vegetables Linked to Prevention of Allergy and Asthma Symptoms

Following the Mediterranean diet, one that is rich in vegetables, fruits, and whole grains, may help protect against allergies and asthma, according to new research. [Ben Licher]

http://abcnews.go.com/Health/story?id=3008436&page=1&CMP=OTC-RSSFeeds0312


Pregnancy diet may impact child's allergy risk

What a woman eats during pregnancy may influence the odds that her child will develop allergies, a new study hints. After adjusting for potentially confounding factors, positive associations were observed between high maternal intakes of margarine and vegetable oils during the last 4 weeks of pregnancy and eczema during the first 2 years in the offspring. On the other hand, eating a lot of fish late in pregnancy seemed to offer some protection against eczema in offspring. The study also found that children born to moms who ate a lot of celery and citrus fruit were at increased risk for sensitization to food allergens. Sensitization to inhaled allergens was also associated with high maternal intakes of deep-frying vegetable fat, raw sweet pepper and citrus fruit. [Ben Licher]

http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=healthNews&storyid=
2007-02-28T194850Z_01_COL871260_RTRUKOC_0_US-PREGNANCY-DIET.xml


Nut allergy passed in blood transfusion

A WOMAN suffered a life-threatening reaction after being given blood from another patient with a peanut allergy.

http://news.scotsman.com/uk.cfm?id=647782007


One of Life’s Most Common Compounds Causes Allergic Inflammation

The beetle’s back and the crab’s shell owe their toughness to a common compound called chitin that now appears to trigger airway inflammation and possibly asthma, UCSF scientists have found.

Insects, molds and parasitic worms — all common sources of allergies or inflammation — produce billions of tons of chitin a year. Humans and other mammals lack chitin, but we do have specialized enzymes to break it down. The scientists wondered why.

They discovered that chitin triggers an allergic inflammatory response in the lungs of mice, as well as increased production of the chitin-destroying enzyme made by cells lining the lung airways. This and other results support their hypothesis, still under study, that chitin causes inflammation and allergy, and that the chitin-destroying enzyme in the lung could play an important role in regulating the body’s response.

http://pub.ucsf.edu/today/cache/feature/200704205.html


Allergy molecule identified

A vital molecule for resistance to food allergy has been identified offering a potential target for therapy. There is currently no way to treat food allergy; sufferers must avoid certain foods and keep adrenaline at hand. Scientists led by Dr. Claudio Nicoletti at the Institute of Food Research in Norwich have found a molecule that is absent during allergic responses. He suggests that by delivering allergens with this molecule, allergic reactions could be controlled.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/nbi-ami062907.php


Exposure to cats increases bronchial responsiveness in people without specific cat allergy

Researchers in the United Kingdom have found that increased exposure to cat allergen is associated with greater bronchial responsiveness (BR) in people with certain common allergies, even if they are not specifically allergic to cats. This suggests that reduced exposure to cats may be beneficial for allergic individuals, regardless of their specific allergies.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/ats-etc062507.php


Teflon Chemical May Cause Allergies

Perfluorooctanoic acid (PFOA), used to make stain-resistant clothing and non-stick surfaces such as Teflon, may cause the immune system to overreact to allergens.

http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Teflon-Chemical-May-Cause-Allergies-22969.aspx


New discovery by EU-funded researchers could lead to improved treatment of allergies and asthma

Researchers working in two EU-funded research projects have unravelled the structure of a key enzyme that can trigger allergies and asthma. This breakthrough opens up the possibility of the development of new drugs for treating these and other conditions which are tailor-made for patients, making them more effective. The enzyme, termed LTC4 synthase, is part of the complex process that leads to the production of leukotrienes, which cause allergic symptoms, and motors the inflammatory reaction which causes asthma attacks. Some existing medicines block the effect of this enzyme, but only after the process has taken place. Thanks to these latest findings, published today in the leading scientific magazine Nature, scientists will now be able to tailor new molecules that block LTC4 before it can act. The two projects, named EICOSANOX and E-MeP, are headed by professors from Karolinska Institutet in Stockholm, and one, EICOSANOX, has one Nobel-Prize winning scientist in its team. Together, the two projects received EUR 20 million funding from the EU's Sixth Research Framework Programme.

http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_07_07_17_en.html


Cat allergy can be cured, says study

People who are allergic to cats may not have to get rid of their pets to find relief, if the findings of a new study hold up. Tolerance to cats can be built up in allergic kids by placing increasing doses of standardised cat dander extract under the tongue, according to Spanish researchers.

http://news.brisbanetimes.com.au/cat-allergy-can-be-cured-says-study/20070928-q78.html


Dangers of anti-histamine

Histamine is a chemical that our body releases when it needs help correcting a shortage of some very important substances like water, salt or potassium. Histamine and its buddies (5 helpers) will help re-balance the body that is "out of balance". Histamine is really a good thing that saves our lives according to the great Dr. F. Batmanghelidj. The medical field today is using anti-histamines because it does not understand how histamine really works in the human body. When histamine is produced in the body, it can be over-produced because we are taking too much of one thing or another that our body cannot use.

http://www.watercure2.org/histamines.htm


Cat hair at home poses an allergy risk, particularly for young children

Cats and cat allergens in the home clearly raise the risk of the allergic sensitisation of children up to the age of two. For older children, however, the influence of the environment at home on the development of cat allergen sensitization decreases. This is the conclusion reached by scientists from the GSF–National Research Center for Environment and Health, Helmholtz-Association, when they evaluated the data of more than 2,000 children from Leipzig and Munich.

http://www.gsf.de/neu/Aktuelles/Presse/2007/allergie-katzenhaare_en.php


Early exposure to indoor fungus molecules may protect infants against future allergies

Environmental health scientists at the University of Cincinnati say they have confirmed what other scientists have only suspected: early-life exposure to certain indoor fungal components (molecules) can help build stronger immune systems, and may protect against future allergies.

http://healthnews.uc.edu/news/?/4790/


Study suggests children can train their bodies to beat food allergies

Allergies to pollen and other environmental triggers often are treated with shots called immunotherapy. A series of injections containing small amounts of the allergen builds up patients' tolerance, reducing or even eliminating symptoms in many people.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/health/4425829.html


Possible connection between allergies and migraines

If you do have nasal allergies, you’re actually 14.3 times more likely to have migraine headaches than a person without nasal allergies," immunologist Dr. Min Ku said.

http://www.49abcnews.com/news/2006/dec/28/possible_
connection_between_allergies_and_migraine/


Asthmatic Risk Long After Cat Allergen Exposure

For the first time, researchers have shown that cat allergens can impair lung function in people with asthma for up to 22 hours after exposure. The study was presented today at the annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA).

"We studied cat allergen because it's an extra-fine particle that is both airborne and capable of penetrating deep into the small airways of the lungs," said lead author Jared W. Allen, Ph.D., researcher at David Geffen School of Medicine at the University of California, Los Angeles.

Exposure to cat allergen is very common and can contribute significantly to morbidity in the 15 million Americans with asthma. In many cases, the lung changes triggered by allergen exposure do not produce symptoms but contribute to persistent inflammation in the small airways that, if untreated, could lead to subsequent severe asthma attacks.

http://www2.rsna.org/pr/target.cfm?ID=264


Role seen for complementary medicine in allergic diseases

"In the animal study, we found that ASHMI was effective in suppressing AHR, eosinophilic inflammation and airway remodeling, and had an immunomodulatory effect on Th1/Th2 responses," said Dr. Li. "In our clinical trial, there was significantly improved lung function and symptom scores in patients who used ASHMI," said Dr. Li. "There was a beneficial immunoregulatory effect on Th1/Th2 balance. This study indicates that ASHMI may be an effective, safe, and well-tolerated botanical drug."

http://www.sootoday.com/content/news/
full_story.asp?StoryNumber=20813


Researchers link early pollen seasons to warmer weather

Researchers at Children's Mercy Hospital have analyzed a decade's worth of data and found what appears to be a trend of earlier pollen seasons, which they believe is triggered by rising temperatures. The group has discovered that during the past 10 years the oak pollen season in Kansas City has begun, on average, a half day earlier each year. The findings were to be presented Saturday in Philadelphia at the annual meeting of the American College of Allergy, Asthma and Immunology.

http://www.kansascity.com/mld/kansascity/news/local/15989396.htm


Allergic rhinitis - the nose and beyond

It is nowadays clear that nasal allergy is much more prevalent than the well-known symptoms of allergic rhinitis and that we are moving 'beyond the nose', with a rapidly expanding knowledge of the pathogenic, immunological and clinical aspects. In this regard, the investigation on the complex links among the nose, the paranasal sinuses and the bronchi represents a major field of interest, which also has potential for the development of relevant therapeutic advances.

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/
j.1398-9995.2006.01247.x


Asthma and Allergy Sufferers May Suffer More in Their Own Homes

Asthma and allergies are a leading cause for missed days from school and work. This time of year is particularly difficult for those who suffer from these problems. Many people try to escape the problem by heading indoors; however, according to Environmental Protection Agency studies, indoor air pollution may be 2 to 5 times higher than outdoors. A University of Missouri-Columbia program is teaching people in Missouri how to combat the problem by creating healthier homes.

http://munews.missouri.edu/NewsBureauSingleNews.cfm?newsid=4103


 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats