logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Ziekenhuisbacterie in de bio-industrie


Bio-industrie krijgt de rekening gepresenteerd

In Nederlandse varkensstallen wordt massaal de ziekenhuisbacterie MRSA gesignaleerd. Een moeilijk te bestrijden en zeer besmettelijke bacterie, die levensbedreigend is voor mensen, omdat bestaande antibiotica niet meer helpen. Voorheen kwam deze bacterie alleen voor in ziekenhuizen.

Maar nu de varkensstallen er vol mee zitten, worden boeren en hun familie besmet. Artsen vrezen dat deze varkenshouders de bacterie verspreiden onder de bevolking. De varkensindustrie praat er liever niet over, uit vrees voor economische consequenties.

In ZEMBLA het verhaal van varkensboer Van den Heuvel. Een open hartoperatie bij zijn dochter moest twee weken worden uitgesteld, omdat zij besmet was met de MRSA-bacterie. Sindsdien is hij hard geconfronteerd met de gevolgen van de MRSA onder zijn varkens.

Zijn hele gezin was besmet en het blijkt nauwelijks mogelijk om daar vanaf te komen. Van den Heuvel erkent te hebben getwijfeld of hij mee moet doen aan het openbaar maken van het MRSA-probleem vanwege de economische consequenties voor zijn bedrijf. Maar uiteindelijk wint bij hem het belang van de volksgezondheid.

In ZEMBLA worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de MRSA in varkensvlees. Ook de gevolgen voor de ziekenhuizen in de omgeving van de intensieve varkenshouderij en het personeel daarvan komen aan de orde. De oorzaak van de MRSA-bacterie in de varkensstal wordt gezocht in het antibioticagebruik van de boeren. In 2005 werd 500.000 kilo antibiotica gebruikt in de veehouderij.

Omdat de overheid weet dat overmatig gebruik van antibiotica resistentie veroorzaakt, probeert ze met strenge wetgeving het gebruik af te remmen. Maar uit de meest recente cijfers blijkt dat het nog steeds stijgt. Deze uitzending was bij ZEMBLA op zondag 17 december om 22.15 uur te zien bij de VARA/NPS op Nederland 3.

Bekijk de uitzending


De feiten

 • in 2005 werd 500.000 kilo antibiotica gebruikt
 • van de onderzochte boeren had 50% deze bacterie al bij zich
 • ziekenhuispersoneel met agrarische contacten worden niet verplicht getest
 • VWA gaat pas in de loop van volgend jaar varkensvlees onderzoeken, ondertussen gaan besmettingen dus gewoon door
 • Al in zomer 2006 was VWA op de hoogte gebracht van dit probleem door Dr. J.A.J.W. Kluytmans van het Ignatius Ziekenhuis in Breda
 • Wie kunnen deze bacterie verder verspreiden?

  - Familieleden en bezoekers van varkensboeren
  - Slagers
  - Vertegenwoordigers die boeren bezoeken
  - Veeartsen
  - Leverancier van veevoederbedrijven
  - Transporteurs die varkens vervoeren
  - Medewerkers van slachthuizen

Dit soort problemen zijn eigenlijk de voorbode van het einde van de bio-industrie waarin het dierenwelzijn volledig van de boerderij is verdwenen en het dier is gedegradeerd tot slechts een produkt.

Maar niet alleen de boer is verantwoordelijk hiervoor, ook veeartsen dragen verantwoordelijkheid voor het vele antibiotica gebruik en ook de consument die niet meer wil betalen voor een eerlijk stukje vlees.

Verandering begint dus bij de koper, als die overstapt naar eerlijk biologisch gekweekt vlees dan zal deze markt groeien en de bio-industrie uiteindelijk verdwijnen.

Als we niet wakker worden zal dit onszelf de das omdoen........

Ron

 


Uitzending gemist?   Ziekenhuisbacterie in de varkensstal !

In Nederlandse varkensstallen wordt massaal de ziekenhuisbacterie MRSA gesignaleerd. Een moeilijk te bestrijden en zeer besmettelijke bacterie, die levensbedreigend is voor mensen, omdat bestaande antibiotica niet meer helpen. Voorheen kwam deze bacterie alleen voor in ziekenhuizen. Maar nu de varkensstallen er vol mee zitten, worden boeren en hun families besmet. Artsen vrezen dat deze varkenshouders de bacterie verspreiden onder de bevolking. De varkensindustrie praat er liever niet over, uit vrees voor economische consequenties. Het verhaal van varkensboer Van den Heuvel.

Een openhartoperatie bij zijn dochter moest twee weken worden uitgesteld, omdat zij besmet was met de MRSA-bacterie. Sindsdien is hij hard geconfronteerd met de gevolgen van de MRSA onder zijn varkens. Zijn hele gezin was besmet en het blijkt nauwelijks mogelijk om daar vanaf te komen. Van den Heuvel erkent te hebben getwijfeld of hij mee moet doen aan het openbaar maken van het MRSA-probleem vanwege de economische consequenties voor zijn bedrijf. Maar uiteindelijk wint bij hem het belang van de volksgezondheid.

De resultaten van een onderzoek naar de MRSA in varkensvlees worden bekendgemaakt. Ook de gevolgen voor de ziekenhuizen in de omgeving van de intensieve varkenshouderij en het personeel daarvan komen aan de orde. De oorzaak van de MRSA-bacterie in de varkensstal wordt gezocht in het antibioticagebruik van de boeren. In 2005 werd 500.000 kilo antibiotica gebruikt in de veehouderij. Omdat de overheid weet dat overmatig gebruik van antibiotica resistentie veroorzaakt, probeert ze met strenge wetgeving het gebruik af te remmen.

Maar uit de meest recente cijfers blijkt dat het nog steeds stijgt.
Samenstelling en regie: Hetty Nietsch.

Bekijk de uitzending


Links


Overheid reageerde nauwelijks op dreiging voor de Volksgezondheid

Partij voor de Dieren stelt kamervragen over MRSA besmetting onder varkenshouders

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over MRSA besmetting onder varkenshouders, zoals die blijkt uit de uitzending van Kassa van gisteren en de vandaag uit te zenden Zembla documentaire.

Het grootschalige gebruik van antibiotica in de varkenshouderij lijkt een gevaar voor de volksgezondheid te vormen. Maart 2006 kwam er een alarmerende brief van directeur Coutinho van het Centrum Infectieziektenbestrijding dat varkens en varkenshouders op grote schaal besmet zijn met de gevaarlijke multiresistente MRSA bacterie. Hoewel de Voedsel en Waren autoriteit begin dit jaar ook al waarschuwde voor het toegenomen veterinaire gebruik van antibiotica in de veesector en het ontstaan van gevaarlijke zoŲnotische pathogenen, heeft de overheid nauwelijks gereageerd op de dreiging voor de Volksgezondheid. Uit een steekproef van Zembla bleek dat ook 2,5% van het onderzochte varkensvlees in de winkels besmet was met de MRSA bacterie. Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 mrsa besmettingen in ons land. De mrsa bacterie blijkt voor te komen bij 39% van de slachtvarkens in Nederland, zo bleek eerder dit jaar uit een eerste verkenning van de voedsel- en warenautoriteit.

Uit een aanvullende steekproef onder varkenshouders bleek dat 23% van de onderzochte varkenshouders besmet was met het ‘varkenstype mrsa’. Vergelijkbaar onderzoek in Frankrijk kwam tot soortgelijke uitkomsten. Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM doet onderzoek naar de vraag of mensen de varkens-MRSA op andere mensen kunnen overbrengen. Uit voorzorg worden bij veel ziekenhuizen al speciale hygiŽnische maatregelen genomen bij ziekenhuisopname van patiŽnten die in contact staan met varkens.

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veesector is extreem hoog. Uitgegaan wordt van een jaarlijks verbruik in Nederland van 400.000 kilogram antibiotica. Een land als Denemarken gebruikt naar schatting vier keer minder. Eerdere maatregelen tot beperking werkten averechts en leidden slechts tot een toename van het verbruik. Een verbod op enkele soorten antiobiotica leidde slechts tot een toename van het algehele verbruik. Een verbod op preventief gebruik per 1 januari 2006 leidt nu tot een zeer snelle stijging van het veterinaire gebruik van antibiotica, zo meldde de VWA op 6 januari j.l. De VWA waarschuwt voor het ontstaan van multiresistente zoŲnosen, voor mensen gevaarlijke ziektes in (landbouw)dieren. Eerder bleek uit onderzoek van CIDC-Lelystad dat campylobacter in snel tempo resistent aan het worden is tegen het antibioticum campylobacter. Deense onderzoekers ontdekten salmonella bacteriŽn die al resistent waren tegen 11 soorten antibiotica.

http://www.partijvoordedieren.nl/


Stichting Varkens in Nood

Stichting Varkens in Nood komt op voor de varkens. Met beschaafde, actuele en spraakmakende campagnes proberen we consumenten en supermarkten ervan te overtuigen dat onze varkens een beter leven verdienen. Om de intensieve veehouderij een halt toe te roepen, moet de publieke opinie ten gunste van de dieren veranderen.

http://www.varkensinnood.nl/


Wat is de intensieve veehouderij?

Intensieve veehouderij, ook wel vee-industrie of bio-industrie genoemd, is het houden van dieren op een fabrieksmatige manier, waarbij het streven gericht is op het zo snel, efficiŽnt, grootschalig en veel als mogelijk productief maken van dieren. Verzorging en welzijn van het dier zijn gericht op het maximaliseren van de productie. Alles wat een dierenleven zou veraangenamen, maar de productiviteit verlaagt, wordt achterwege gelaten.

http://www.varkensinnood.nl/misstanden_bij_varkens_de_
intensieve_veehouderij.htm


MRSA-beleid voor ziekenhuizen aangescherpt

Personen die beroepsmatig contact hebben met varkens of kalveren blijken vaker drager te zijn van de MRSA-bacterie. Al eerder bleek dat varkens vaak besmet zijn met MRSA. De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft het MRSA-beleid voor ziekenhuizen en verpleeghuizen bijgesteld. Recent is bekend geworden dat varkens vaak besmet zijn met MRSA en nu blijkt dat beroepsmatig contact met deze varkens kan leiden tot overdracht van MRSA naar de mens. Van de onderzochte slachtvarkens had ongeveer 40% MRSA. Nader patiŽntcontroleonderzoek bij 26 varkenshouders toont aan dat 6 van hen MRSA-drager zijn. Er zijn ook aanwijzingen dat personen die nauw contact hebben met vleeskalveren vaak besmet zijn met MRSA. Uit een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen bleek van de 180 onderzochte (student-)dierenartsen bijna 4% MRSA te hebben

http://www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1709/ber_beleid.html


Eet geen dierenleed

Afhankelijk van hun gewicht hebben ‘gewone’ mestvarkens 0,3 tot 0,65 m≤ ruimte ter beschikking. Bij nieuwe stallen en vanaf 2013 is dit 0,4 tot 1,0 m≤. Zij staan op kale roosters en beton. Basisbehoeften als wroeten kunnen ze niet bevredigen. Ze vervelen zich rot. Staarten worden (onverdoofd) afgesneden, hoektanden vaak afgeslepen of geknipt, mannetjes worden onverdoofd gecastreerd. Na 21-28 dagen worden biggetjes bij hun moeder weggehaald. Zeugen staan individueel in metalen boxen waarin zij letterlijk hun kont niet kunnen keren. Pas in 2013 is groepshuisvesting verplicht – gelukkig schakelen steeds meer varkensboeren nu al naar groepshuisvesting over. Mestvarkens wacht na 180 dagen het slachthuis, zeugen na ruim twee jaar. Vorig jaar werden in Nederland bijna zestien miljoen varkens geslacht. Elk jaar transporteert men enkele miljoenen biggen en vele honderdduizenden slachtvarkens onder soms zeer dieronvriendelijke omstandigheden levend naar ItaliŽ en vooral Spanje.

http://www.eetgeendierenleed.nl/


Foute Hema rookworst

Jaarlijks worden in Nederland circa zeven miljoen biggen onverdoofd gecastreerd. Onverdoofd castreren is zeer pijnlijk, zo concludeerden wetenschappers van de Europese Commissie in 2004. Gecastreerde biggen staan trillend op hun pootjes, moeten soms van de stress overgeven en hebben nog dagen ernstige pijn. De castratie wordt uitgevoerd uit angst voor ‘berengeur’ aan varkensvlees, die kan ontstaan bij niet gecastreerde mannelijke biggen. In Noorwegen zijn al sinds 2002 positieve ervaringen opgedaan met de verplichte verdoving bij castratie.

In andere Europese landen worden andere alternatieven toegepast zoals een lager slachtgewicht (Spanje en Portugal), detectie van berengeur aan de slachtlijn (Denemarken jarenlang) of vindt men berengeur geen probleem (Engeland en Ierland).

In AustraliŽ wordt berengeur succesvol voorkomen met een vaccinatie (‘immuno-castratie’). In Nederland worden vrijwel alle mannelijke biggen (7 miljoen) onverdoofd gecastreerd. Momenteel ligt er een motie in de Tweede Kamer voor een verbod op de onverdoofde castratie van biggen waarover naar verwachting aankomende week wordt gestemd.

http://www.wakkerdier.nl/main.php?curl=campagnes/persbericht.php?ID=324


Massale wetsovertreding

De algemene inspectiedienst (AID, onderdeel van het landbouwministerie) controleert jaarlijks of varkensboeren zich aan de minimale dierenwelzijnsregels houden. De resultaten zijn schokkend. Al jaren achtereen constateert de AID dat meer dan de helft van de varkenshouders de welzijnsregels overtreedt. Varkens zitten in strijd met de wet vaak te krap, te duister en zonder afleidingsmateriaal zoals stro.

Toch wordt er door de overheid nauwelijks opgetreden tegen deze massale onwettige dierenmishandeling. De AID controleert elke varkensboer gemiddeld slechts 1 keer per tien jaar. Overtredingen worden vrijwel altijd afgedaan met een waarschuwing in plaats van een proces verbaal. Nadat Wakker Dier een juridische procedure startte tegen deze massale wetsovertredingen, gaf toenmalig landbouwminister Brinkhorst Wakker Dier gelijk en beloofde hij vaker te gaan controleren en strenger te gaan optreden.

http://www.wakkerdier.nl/bioindustrie/varken_cijfers.html


Veel gestelde vragen over MRSA bij varkens

MRSA komt voor bij Nederlandse varkens. Deze bacterie lijkt sterk op de ziekenhuisbacterie. Onlangs bleek uit een onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM dat zo’n veertig procent van de varkens MRSA heeft. Uit ander onderzoek is gebleken dat personen die beroepsmatig nauw contact hebben met varkens of kalveren, vaak besmet zijn met MRSA Er is nog geen onderzoek gedaan naar het voorkomen van MRSA bij kalveren.

http://www.rivm.nl/gezondheid/infectieziekten/factsheet_MRSA_bij_varkens.jsp


Minister Veerman al in maart 2006 op de hoogte

Brief van de VWA aan minister Veerman van het ministerie van LNV.

http://www.minvws.nl/images/pg-2671128c.doc_tcm19-113723.pdf


MRSA-beleid voor ziekenhuizen aangescherpt

Alle ziekenhuizen in Nederland zullen vanaf vandaag aan de patiŽnten vragen of zij
beroepsmatig in direct contact komen met levende varkens op varkensbedrijven (zoals
varkenshouders, dierenartsen/veeartsen, medewerkers van slachthuizen etc.). Deze patiŽnten zullen voorafgaande aan de behandeling of opname ťťrst op MRSA getest worden en indien nodig op een 1-persoonskamer met hygiŽnemaatregelen worden verpleegd. Dit geldt ook voor alle personen die op een varkensbedrijf wonen.

Personen die beroepsmatig nauw contact hebben met levende vleeskalveren (zoals
kalverhouders, dierenartsen/veeartsen, medewerkers van slachthuizen etc.) worden bij
behandeling of opname in een ziekenhuis op MRSA getest (in het kader van onderzoek), maar niet apart verpleegd. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe
groot de risico’s voor deze beroepsgroep precies zijn.

http://www.knmvd.nl/uri/?uri=AMGATE_7364


LTO deed waarschuwingen begin 2006 af als voorbarig....

De waarschuwing voor de massale aanwezigheid van MRSA bij varkens is 'voorbarig'. Dat meent voorzitter Annechien ten Have van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland.

http://www.zibb.nl/landentuinbouw/varkenshouderij/nieuwsbericht
/asp/artnr/1144702/versie/1/index.html

 

 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats