wolmanzouten en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Wolmanzouten


Wolmanzouten in het kort
Auteur: Miep Bos

Wolmanzouten, (CCA-zouten, gebruikt om hout te impregneren) bevatten de zware metalen arseen, chroom VI en koper, zijn zelf bij zeer geringe hoeveelheden al zeer giftig, het gaat dwars door de huid bij aanraking van het hout en als het in brand vliegt, kun je maar beter uit de buurt blijven. Gelukkig is het wolmaniseren nu verboden en moet het behandelde hout in de afvalfase als chemisch afval verwerkt worden (maar wordt clandestien verbrand!) en mag sinds vorig jaar (2004) niet meer verkocht worden aan particulieren (BV schuttingen, picknicktafels en speeltoestellen!) of in de woningbouw worden gebruikt. Dit gebeurt echter nog op grote schaal. www.wolmanzouten.nl

Over wolmanzouten.
Feit is, dat Wolmanzouten bestaan uit de uiterst giftige stoffen arseenzuur, chroom VI en koperoxide. Deze stoffen staan niet voor niets op de Europese zwarte lijst van gevaarlijke afvalstoffen, die met een op de bron gerichte aanpak koste wat het kost uit het milieu geweerd zouden moeten worden. Dat wil zeggen dat deze ongewenste restanten uit onder andere de metallurgische processen bij Shell/Billiton eigenlijk als zwaar chemisch afval zeer zorgvuldig, veilig en langdurig (en dus duur) horen te worden opgeslagen. Dat gebeurt echter niet. Integendeel, als ‘bestrijdingsmiddel’ van schimmel en houtrot in ge´mpregneerd hout krijgen ze nog een tweede leven. Onder hoge druk worden ze namelijk in het hout geperst en al dan niet met stoom gefixeerd, waarna elke kubieke meter (500 kilo) hout tussen de een en twee kilo arseenzuur en tussen de twee en drie kilo chroom VI bevat. Deze stoffen komen in de verschillende stadia van de levensduur van ge´mpregneerd hout zowel via de lucht als via het water in de omgeving terecht. Wolmanzouten zijn sinds 2004 verboden, maar worden nog steeds (clandestien) verkocht en toegepast. Bovendien zijn andere impregneermiddelen nog niet verboden.

Acuut gevaarlijk is het gewolmaniseerde hout ook in de afvalfase. Meer en meer wordt het namelijk gebruikelijk dat dit hout wordt versnipperd en opgestookt als ‘biomassa voor groene stroom’. Wij hebben hier in Lelystad ook een dergelijk centrale. De vraag is, wat voor hout hier werkelijk wordt verstookt. Van belang zou zijn dit proces kritischer te volgen en zo nu en dan onaangekondigde steekproeven te nemen. Dit geldt ook voor al het afvalhout uit de Lelystadse tuinen, dat niet beschouwd wordt als chemisch afval en het toch is. Dit afvalhout wordt ten slotte verstookt, wat niet mag! Hier zou ook gerichte, uitgebreide controle op moeten worden uitgeoefend.

Verder zijn er in Lelystad huizen die aan de buitenkant bekleedt zijn met gewolmaniseerd hout. Het is van belang dat dit hout van de gevels wordt verwijderd, om verdere uitloging, dat van begin tot aan het eind voorkomt,   verder te voorkomen, daar de bodem en het grondwater hiermee grondig worden verontreinigd. Huiseigenaren zouden recht moeten hebben op subsidie, om het hout eraf te kunnen halen en nieuw, schoon hout er op te kunnen bevestigen. Het hout dat wordt verwijderd, moet volgens de wet als chemisch afval worden behandeld. Riskeer je gezondheid niet met ge´mpregneerd hout:

  • Gebruik nooit een hogedrukspuit.
  • Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
  • Laat geen kinderen er mee spelen.
  • Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
  • Verbrand het nooit
  • Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.

Wolmanzouten in speeltoestellen in Lelystad:
Verboden impregneermiddelen in pas geplaatst speeltoestel? Zie: http://www.wolmanzouten.nl/SpeeltoestellenLelystad.html

Zie verder ook over Lelystadse toestanden betreffende gewolmaniseerde houten buitengevels:  http://www.wolmanzouten.nl/sidhadorp.html  


Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling

Overheidsdienaren zijn immuun voor strafvervolging dankzij de Pikmeerarresten van de Hoge Raad. Dit leidt ertoe dat een milieuschandaal van internationale omvang zich onbestraft kan voortzetten. Klokkenluider ing. Ad van Rooij vecht door, maar stuit op een samenspanning van overheid, industrie en Justitie. "Het ministerie van VWS heeft aantoonbaar valsheid in geschrifte gepleegd."

Ge´mpregneerd hout is levensgevaarlijk voor de mens. Het bevat de zeer kankerverwekkende stoffen chroom en arseen. Deze stoffen kwamen (onder andere) ook vrij bij de grote brand van mei 2000 bij de chemische afvalverwerker ATF in Drachten. Vorige week is door het tussentijds uitlekken van een rapport de vrees ontstaan dat de gevaren voor de volksgezondheid veel groter zijn dan aanvankelijk werd toegegeven. In een snel persbericht heeft de provincie Friesland de onrust proberen te sussen.

De onderzoekscommissie heeft besloten geen mededelingen te doen totdat het rapport is afgerond. De opschudding over ATF doet merkwaardig aan tegen de achtergrond van het feit dat diezelfde stoffen via ge´mpregneerd hout grootschalig in het milieu gebracht worden. Hoe dat kan? Omdat de Nederlandse rijksoverheid in dit milieumisdrijf zelf de hoofdschuldige is.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1822a.htm


Wolmanzouten op TV

Download- Video-Ook-Dat-Nog, Wolmanszouten Ad van Rooij.

 

 


 


View My Stats