voeding bij kanker


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Voeding bij kanker


Dat voeding een belangrijke rol kan spelen bij de preventie en het krijgen van kanker is mij na een jaar online speuren wel duidelijk. Echter de oncologen in Nederland schijnen toch wat minder op de hoogte te zijn van recente onderzoeken en resultaten daarvan. Vragen in ziekenhuizen hierover worden regelmatig afgewimpeld met opmerkingen als niet bewezen, niet klinisch getest etc. Maar voor iedereen die wel interesse heeft in dit soort zaken zijn er nu drie handige pagina's met informatie over dit soort onderzoeken.

Belangrijke mensen achter dit research zijn oa Hans Houtsmuller, Ed Woerlee en Johan Bolhuis. Ook de auteur E. Valstar heeft een lijst samengesteld van onderzoeken naar de rol van voeding bij bepaalde vormen van kanker. De derde lijst is samengesteld door Drs Ed Woerlee van de stichting Orthomoleculaire educatie.

Voor de mensen die wel openstaan voor nieuwe inzichten mbt de kracht van voeding en natuurlijke produkten....

Ron


  • Literatuurdatabase SOE
    De tabel bevat gerandomiseerde en/of gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde studies over de aanvullende orthomoleculaire behandeling van bestaande humane kanker als toevoeging aan reguliere behandelmethodes. Ook zijn er enkele alleen dubbelblinde placebogecontroleerde, en ook prospectieve gerandomiseerde preventieve studies. Gebruikt worden voedingsgerelateerde stoffen, lichaamseigen stoffen, kruiden, immunostimulerende middelen, etc. Voor ervaren artsen geeft deze lijst indicaties waar meer betrouwbaar bewijs te vinden is.  

Hoe je deze onderzoeken kunt terugvinden? Gebruik onderstaande databases, deze bieden zogenaamde abstracts (samenvattingen) van de
onderzoeken en namen van de onderzoekers :

Ook het KWF heeft nog een rapport over de rol van voeding online:

http://www.kwfkankerbestrijding.nl/content/documents/


Goede boeken over voeding en kanker


Voedingsinterventie bij kanker

Voedingsinterventie bij kanker<br>E. Valstar
Voedingsinterventie bij kanker - E. Valstar

Voeding is belangrijk in gezondheid. Voor kankerpatiŽnten is dit belang nog groter. Het lichaam moet een goede afweer kunnen handhaven bij de ziekte en tegen de voorgeschreven medicijnen. Het grootste deel van dit boek gaat over de werking van stoffen om de afweer hoog te houden. Het gebruikt hiervoor gegevens uit verschillende onderzoeken bij mensen en uit experimenten. Het gaat dan om veelal recente informatie, want het onderzoek naar de relaties tussen voeding en het ontstaan en de preventie bij ziekten als kanker vordert gestaag.

Online bestellen

Kanker en voeding

Voedingsgids voor mensen met kanker<br>
Voedingsgids voor mensen met kanker

Dit boek bevat vragen en antwoorden aan mensen met kanker en hun omgeving. Een paar voorbeelden: 'Kunnen vitamines kanker voorkomen?' 'Is varkensvlees slecht voor mensen met kanker?' 'Wat kun je het beste eten als je misselijk bent?' Voeding vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor mensen met kanker. Een zo goed mogelijke voeding ondersteunt de behandelingen die tot genezing of remissie van kanker leiden en draagt bil' aan een optimale kwaliteit van leven, ook als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort. In dit boek worden vragen over voeding goed en niet mis te verstaan beantwoord; de vragen komen uit de dagelijkse praktijk van de auteurs-diŽtisten die ook de antwoorden hebben geformuleerd en ze op duidelijkheid hebben getest.

In deze VOEDINGSGIDS VOOR MENSEN MET KANKER is een inventarisatie gemaakt van de verschillende situaties rond de ziekte (preventief: hoe eet ik gezond en hoe kan ik kanker mogelijk voorkomen? tot aan: wanneer iemand genezen Is verklaard en geen risico's met betrekking tot de voeding wil lopen).

Groepering van de vragen naar hoofdstuk: Voeding en het ontstaan van kanker; Voeding als ie kanker hebt; Wel of geen Moerman; Voedingsproblemen; Behandelingen en voeding; Voeding als ie niet meer beter wordt; Waar kun ie terecht voor informatie over voeding?

De auteurs zijn oncologisch diŽtisten, verbonden aan diverse centra die zich specifiek op dit gebied richten. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de vragen van mensen met kanker.

Online bestellen

Jaap Huibers

Kanker overvalt je niet<br>Jaap Huibers
Kanker overvalt je niet - Jaap Huibers

Psychische verdringing, zinktekort, kanker. Kanker is geen ziekte in de zin van een aandoening ontstaan door een soort ontsteking of van organen die weigeren te functioneren. Kanker is geen ziek- zijn van het lichaam, maar een teveel in het lichaam.

Dit teveel verwoest uiteindelijk veel normale lichaamsfuncties. Het ontstaan van kanker heeft te maken met het diepste zelf van de mens. Het teveel wordt ondermeer door een te weinig veroorzaakt. Dat geldt voor de psychische kant - het laten doorstromen of loslaten van energie en gevoelens, het doorbreken van blokkades en voor de lichamelijke kant

Zo blijkt het sporenelement zink in het ontstaan een belangrijke rol te spelen. Jaap Huibers is intens betrokken bij het verschijnsel kanker. Hij heeft veel en langdurig onderzoek op dit terrein verricht en is daarbij tot opmerkelijke nieuwe inzichten gekomen. In Ons hart roept om hulp, dat eerder van zijn hand verscheen, wordt al een nieuw licht geworpen op de werking van het hart en de bloedsomloop bij het ontstaan van kanker. Resultaten en zienswijzen die door ander wetenschappelijk onderzoek bevestigd zijn. In dit boek gaat hij op deze weg verder. Hij beschrijft de fysiologische gevolgen van psychische stoornissen en tekortkomingen in ons lichaam en van omgevingsfactoren.

Daarbij wordt met name de rol van zink belicht en gaat de schrijver ook nader in op de vraag of kanker te genezen is of dat we ons primair dienen te richten op voorkůming ervan. Zeven jaar onderzoek heeft geleid tot verrassende resultaten, die verder onderzoek rechtvaardigen en hoopvol stemmen over onze mogelijkheden tot genezing en preventie.

Online bestellen

Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker / druk 4

Voedingszorg vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor patiŽnten met kanker. Een zo goed mogelijke voedingstoestand ondersteunt de behandelingen die tot genezing of remissie van kanker leiden en draagt bij aan een optimale kwaliteit van leven als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Om voedingszorg op maat te kunnen adviseren is het belangrijk dat de voedingsdeskundige/diŽtist op de hoogte is van het ziekteverloop, de behandelingen en de voedingsproblemen die daarbij kunnen optreden.

In deze Leidraad is een inventarisatie gemaakt van de verschillende problemen en worden maatregelen beschreven hoe bij deze problemen kan worden gehandeld. Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van kennis en ervaring van collega-diŽtisten, verpleegkundigen en artsen die betrokken zijn bij de zorg voor patiŽnten met kanker.

De auteurs zijn oncologisch diŽtisten, verbonden aan diverse centra die zich specifiek op dit gebied richten. De uitgave is ondersteund door de Vereniging van Integrale Kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de Landelijke Werkgroep DiŽtisten Oncologie.

Online bestellen


 

 


 


View My Stats