Verzuring van het lichaam - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Verzuring van het lichaam


Gezonde botten ? Fruit en groente essentieel !

Groente en fruit zijn belangrijker voor je botten omdat ze alkalisch zijn en juist verzuring tegen gaan. Juist granen en dierlijke eiwitten die het lichaam verzuren zorgen voor botproblemen omdat ze mineralen onttrekken en de botten verzwakken. Mensen die onze sites volgen wisten dit al lang.....

Ron

Calcium and vitamin D may not be the only protection against bone loss

New study finds diet rich in fruits and vegetables may strengthen bones

Diets that are high in protein and cereal grains produce an excess of acid in the body which may increase calcium excretion and weaken bones, according to a new study accepted for publication in The Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM). The study found that increasing the alkali content of the diet, with a pill or through a diet rich in fruits and vegetables has the opposite effect and strengthens skeletal health.  "Heredity, diet, and other lifestyle factors contribute to the problem of bone loss and fractures," said Bess Dawson-Hughes, M.D., of Tufts University in Boston, Mass. and lead author of the study. "When it comes to dietary concerns regarding bone health, calcium and vitamin D have received the most attention, but there is increasing evidence that the acid/base balance of the diet is also important." Average older adults consume diets that, when metabolized, add acid to the body, said Dr. Dawson-Hughes. With aging, we become less able to excrete the acid. One way the body may counteract the acid from our diets is through bone resorption, a process by which bones are broken down to release minerals such as calcium, phosphates, and alkaline (basic) salts into the blood. Unfortunately, increased bone resorption leads to declines in bone mass and increases in fracture risk. "When fruits and vegetables are metabolized they add bicarbonate, an alkaline compound, to the body," said Dr. Dawson Hughes. "Our study found that bicarbonate had a favorable effect on bone resorption and calcium excretion. This suggests that increasing the alkali content of the diet may attenuate bone loss in healthy older adults." In this study, 171 men and women aged 50 and older were randomized to receive placebo or doses of either: potassium bicarbonate, sodium bicarbonate, or potassium chloride for three months. Researchers found that subjects taking bicarbonate had significant reductions in calcium excretion, signaling a decrease in bone resorption. "In this study, we demonstrated that adding alkali in pill form reduced bone resorption and reduced the losses of calcium in the urine over a three month period," said Dr. Dawson-Hughes. "This intervention warrants further investigation as a safe and well tolerated supplement to reduce bone loss and fracture risk in older men and women."Video - een verzurend eetpatroon

Dr. Young waarschuwt voor het sterk verzurende dieet dat veel Amerikanen volgen en dat overgewicht voornamelijk wordt veroorzaakt door verzurende voeding. Ook fanatiek sporten kan verzurend werken.

www.earthtradewater.com/catalog/videos/CNN.wmv


Meet je PH via je speeksel

De makkelijkste en meest betrouwbare wijze om de pH-waarde in het lichaam te bepalen is via het speeksel. Deze strips maken op goedkope en eenvoudige wijze de mate van verzuring van de patiŽnt zichtbaar. Een klein beetje speeksel op het stripje geeft onmiddellijk inzicht in de mate van verzuring.

http://www.ortholon.nl/catalog/product_info.php?products_id=127


Het belang van een basisch overschot in gezonde voeding
Door: A.H. de Wijs

Zuren en Basen

Onder zuren verstaat men stoffen die waterstofionen leveren, terwijl men onder basen stoffen verstaat die waterstofionen opnemen. Een pH waarde van 7 geldt als neutraal, een pH waarde kleiner dan 7 geeft een zuur milieu aan en een pH waarde boven de 7 geeft een alkalisch (basisch) milieu aan. Maagzuur heeft een pH van 2.0 (sterk zuur), terwijl bloed een pH heeft van 7.4 (licht alkalisch). De pH van speeksel is ongeveer 7.0 , dus neutraal.

Het is van het grootste belang dat de pH waarde van ons bloed stabiel blijft, een pH waarde van 7,2 in plaats van 7,4 heeft de dood tot gevolg. Ons lichaam kent gelukkig vele manieren om een afwijkende pH te voorkomen waarbij de longen en de nieren een belangrijke rol spelen.

Voeding speelt een belangrijke rol als het aankomt op het handhaven van een goed zuur/base evenwicht. Mineralen als calcium, magnesium , kalium en natrium fungeren als zogenaamde zuurbuffers. In een gezond lichaam zijn de lichaamscellen alkalisch, in een ziek lichaam zuur. Hoe zuurder onze cellen zijn hoe meer gezondheidsklachten we ontwikkelen. Lichaamscellen sterven bij een pH waarde lager dan 3,5.

Onze lichamen produceren zuur als gevolg van een normaal metabolisme, dit dient in evenwicht gebracht te worden met alkalische mineralen die we binnen krijgen met onze voeding. Voedsel kan zuurvormend of basevormend zijn, afhankelijk van de verhouding tuusen de mineralen calcium, magnesium, kalium en natrium enerzijds en de mineralen fosfor, zwavel en chloor anderzijds.

[Bron: Voedingswaar.nl]


Neutraliseren van zuren

Het neutraliseren van zuren gebeurt normaal gesproken met mineralen uit onze voeding. Indien we te weinig mineralen binnen krijgen worden deze mineralen uit de basendepots gehaald: haarbodem, tanden, botten, nagels etc. Indien verzuring lang aanhoudt teert het lichaam in en kunnen haaruitval, kaalheid, futloosheid en diverse welvaartsziektes ontstaan.

De grootste verzuurders van het lichaam zijn onze eet- en leefgewoonten. Hierbij zijn vooral zoetigheid, vet, dierlijk eiwit, frisdrank en negatieve gedachten grote veroorzakers van zure reacties in het lichaam.

In onze cultuur worden ook vrouwen steeds vaker met haarverlies geconfronteerd. Dit gaat vaak samen met een verlies van gevoel van jeugdigheid en attractiviteit. Opvallend is dat mensen zoals eskimo’s, bosjesmannen en indianen, die in overeenstemming met de natuurlijke omgeving leven, tot op hoge leeftijd over hun volle haardos beschikken. Ook is het opvallend dat zodra deze mensen in de zogenaamde geciviliseerde wereld leven, ook zij door haaruitval getroffen worden.

De haaruitval van de moderne mens lijkt dus een ongewenste nevenwerking van het leven in de zogenaamde beschaafde wereld te zijn. Verklaringen over haaruitval komen van alle kanten. Boven al deze verklaringen uit lijkt haaruitval voornamelijk samen te gaan met een vergevorderde verzuring van het lichaam door mineraalstofarme en zuurrijke voedingsmiddelen en een stressvolle levenswijze.

Bijna alle factoren uit de dagelijkse leefomgeving hebben een verzuring tot gevolg.

 • Voeding: Vooral dierlijk eiwit (vlees), eieren, scherpe kaas, pinda’s, haring, kwark, margarine, suiker en (koolzuurhoudende) frisdranken.
 • Genotmiddelen, zoals koffie (ook cafeÔnevrije), zwarte thee, nicotine, alcohol en drugs.
 • Stress en negatieve emoties zoals ergernis, woede, gejaagdheid, jaloezie, afgunst en ruzie.
 • Electrosmog
 • Chemische geneesmiddelen.
 • Overmatig sporten en te weinig beweging.

Zuuropbouwende levens- en genotmiddelen veroorzaken gisting in de dunne darm en vervuiling in de dikke darm. Als gevolg hiervan ontstaan darmgassen en opzwellingen die zich met de lichaamsvloeistofketen tot organische en anorganische zuren verbinden. Deze zuren veroorzaken de opbouw van zoutverbindingen die zich als slakken afzetten.

[Bron: Ludo]


Hoe raakt men verzuurd?

Het kernprobleem ligt in onze leef- en eetgewoonten

- vlees en vet
- snoep, koek en gebak
- koffie, cola en alcohol
- tabak, drugs en medicijnen
- lawaai en sensatie
- overlevingsstrijd

Vooral bij de afbraak van dierlijke eiwitten komen zuren vrij. Het lichaam neutraliseert deze onmiddellijk door o.a. calcium wat aan de botten wordt ontrokken. Eiwitrijke voeding ( vlees en ook kaas) doet dus een behoorlijke aanslag op de kalkvoorraad.

[Bron: Meridiane.nl]


De gouden regel van Dr. Ragnar Berg, een Zweedse natuurgeneeskundige is
"Eet vijf maal zoveel aardappelen, groenten en vruchten als het totaalgewicht van alle andere levensmiddelen (dus ook reformproducten): eet daarvan minstens 50% rauw. Deze regel komt voort uit onderzoekingen inzake het zuur-base evenwicht, in datgene wat levensmiddelen als residu in ons organisme achterlaten. Daaronder valt het urinezuurprobleem. Urinezuur dat voor talrijke lichaamskwalen verantwoordelijk kan zijn, en dat zijn bijna altijd chronische aandoeningen.

Zuren en basen zijn feitelijk elkaars tegenpolen. Afzonderlijk zijn deze restwaarden giftig, tezamen neutraliseren zij elkaar. Een overschot aan zuren levert moeilijkheden op, omdat zij alleen door (alkalische) basen onschadelijk kunnen worden gemaakt. Te veel basen geven nooit problemen, omdat zij zich binden aan het koolzuur wat wij uitademen.

Feitelijk is het ammoniak dat ontstaat. Het nadeel is dat zich bij deze extra eiwitverbranding opnieuw zuren vormen. Men komt in een vicieuze cirkel terecht. Uiteindelijk plegen zuuroverschotten aanslagen op ons organisme, in alle onderdelen, een beetje afhankelijk van de constitutionele gesteldheid. Ook suikerziekte jicht en reuma worden voor een groot deel door deze vorm van acidose veroorzaakt. Weefsels raken aangetast, degenereren en functioneren slechter. Bij onze evenwichtsvoeding komt het erop aan, zoveel mogelijk basenrijke levensmiddelen te gebruiken.

Waarom verliest een man vaak vroegtijdig zijn hoofdhaar en leeft hij 10 jaar korter dan een vrouw? Een man moet elke milligram zuur en elke milligram gifstof onmiddellijk neutraliseren!

Zijn stofwisseling is hier als het ware op getraind, maar toch is zijn neutraliserings potentieel ongeveer 10 jaar eerder opgebruikt dan dat van de vrouw. Dat is de reden van zijn kortere levensverwachting.

[Bron: Innerned]


Gezond door ontzuring (boek)

De tegenwoordige voedings- en eetgewoonten evenals stress en ongezonde levenswijze zijn funest voor het zuur-base-evenwicht van ons lichaam. Zij veroorzaken steeds vaker een te sterke verzuring van het organisme, waarmee de basis voor bijna alle ziekten wordt gelegd.

Gezond door ontzuring behandelt o.a.:

* het zuur-base-evenwicht
* lichamelijke gevolgen voor de doorbloeding, de enzymactiviteit, osteoporose, cellulitis, het verouderingsproces in het algemeen etc.
* de invloed op het weerstandsvermogen
* de psychische gevolgen - zure psychische reacties
* zuurspiegeltest
* het effect van de revalidatiekuur van Dr. F.X. Mayr
* de betekenis van het Hay-dieet
* tabellen van basische en zure levensmiddelen
* suggesties voor het samenstellen van evenwichtige maaltijden

[Meer info hier]


Brooddrank en regulatie van de zuur-base verhouding

Brooddrank presenteert op duidelijke en veelzijdige wijze de positieve uitwerkingen van brooddrank op de algehele gezondheid en fysieke gesteldheid.

De basis van deze bijzondere drank bestaat uit brood dat volgens een speciaal procťdť van biologisch verbouwd graan wordt gebakken. Tijdens het langdurig gistings- en fermenteringsproces ontwikkelen zich fermenten, enzymen en melkzuur. Dit melkzuur bijvoorbeeld is voor ons organisme erg belangrijk bij o.a.

*het reguleren van de zuur-base-huishouding
*de ondersteuning van de darmflora in zijn afweerfunctie
*het in stand houden van de zuurbeschermingsmantel van de huid.

Brooddrank helpt echter ook bij o.a. allergieŽn, neurodermitis, verkoudheid, candida albicans, psoriasis, diabetes mellitus en brooddrank werkt sterk ondersteunend bij het ontzuren en ontslakken van het lichaam.

Brooddrank biedt ook een hele reeks smakelijke recepten, want met brooddrank zijn niet alleen fitness- en spijsverteringsdrankjes te maken, maar ook lekkere vegetarische broodsmeersels, sausen en dressings.

[Meer info hier]


Gerstegras en verzuring

Het sap van jonge gerstebladeren is een van de basenrijkste - zo niet het basenrijkste - voedingsmiddelen die bestaan. Basenrijke groene sappen alkaliseren het hele organisme en neutraliseren zuren. Daardoor komenw we ook emotioneel meer in evenwicht en reageren niet zo gemakkelijk 'zuur'. Een te hoge zuurgraad van de lichaamsvloeistoffen laat weefsels en organen 'verwelken', maar het basenrijke sap van jonge groentebladeren werkt als een lauwe regen op het uitgedroogde land: van binnenuit vindt er een langdurige verjonging plaats, ook van huid en haren.

Sap van jonge gerstebladeren, een perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffen. Het sap van jonge gerstebladeren heeft een hoge voedingswaarde en is een perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffen. Snel klaargemaakt is het een optimale aanvulling op onze dagelijkse voeding en een krachtig geneesmiddel. Door het lichaam te voorzien van de vitale stoffen die in onze moderne voeding meestal ontbreken, voorkomt het sap van jonge gerste- bladeren ziekten die worden veroorzaakt door tekorten in onze voeding. De zelfgenezende krachten van het lichaam worden versterkt, de capaciteit om met spanningen om te gaan wordt vergroot en het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam wordt ondersteund.

[Bron: Het Groene Wonder van Barbara Simonsohn]

Ingredienten Gerstegras

ingrediŽnten hoeveelheid ADH
- waarvan verzadigd  0,04  gr.
Alkaliteit zeer sterk basische eigensch. pH: 6.8-8 0.19  mg
Biotine   0,67  mcg  (0.5%)
Calcium  0.81  mg  (0.1%)
Chlorofyl  6,06  mg
Eiwitten  (verteerbare eiwitten) 0,7  gr.
Foliumzuur   0,01  mcg  (7.3%)
Fosfor  18,00  mg
IJzer  0,72  mg  (0.5%)
Kalium  0.08  mg
Koolhydraten  1,61  gr.
Koper  0,04  mg
Magnesium  3,51  mg  (1.2%)
Mangaan  0,17  mg  (3.4%)
Mineralen  0,65  gr.
Natrium   23,48  mg
Per dagdosis van 3 gr poeder of 8 tabletten 
Ruwe vezels  0,06  gr.
SOD  3000  units
Suiker  0,43  gr.
the flavonoid 2"-O-GIV  10-15  mg
Vetten  0,13  gr.
Vitamine A (als beta caroteen) 1050  ie  (39.6%)
Vitamine B1  0,04  mg  (3%)
Vitamine B12  0,06  mcg  (2.3%)
Vitamine B2  0,08  mg  (5.2%)
Vitamine B3, Nicotinezuur  0,32  mg  (1.8%)
Vitamine B5, Panthoteenzuur  0,04  mg  (0.7%)
Vitamine B6  0,01  mg  (0.5%)
Vitamine C  4,7  mg  (7.8%)
Vitamine E  1,5  mg  (15.5%)
Vitamine K  0,02  mg  (21.6%)
Voedingswaarde   10,4 kcal/ 43,5 kJ
Zink  0,22  mg


[Bron: TSproducts]


Verzuring van het lichaam kan jicht, reuma, haaruitval brokkelige nagels etc. veroorzaken.

[Bron: NWP]


Jicht en verzuring

Purine is een stof die in een aantal voedingsmiddelen voorkomt, voornamelijk in vis en vlees. Purine wordt in het lichaam omgezet in urinezuur. Daarnaast kan het lichaam uit verschillende andere stoffen urinezuur produceren. Als dat in overvloed gebeurt, of als men niet in staat is om voldoende urinezuur via de nieren uit te scheiden, komt er teveel urinezuur in het bloed.

Zoals reeds gezegd gaat de voorkeur uit naar een purinevrije voeding. In de meest complete voedingsmiddelentabel (Uitgeverij Arinus) vindt men een lijst van alle voedingsmiddelen waarin purine voorkomt. Vlees, vis, schaaldieren, soja- en sojaprodukten, erwten en bonen zijn bijzonder rijk aan purine.

Verder is het belangrijk dat er een eiwit-arme voeding gebruikt wordt. Daardoor wordt het zuurbase evenwicht immers gunstig beÔnvloed. Eiwitrijke voedingsmiddelen hebben een zuuroverschot. JichtpatÔenten kunnen dus best alle eiwitrijke voedingsmiddelen vermijden. De behoefte aan eiwit wordt geringer op het ogenblik dat er een goed zuur-base evenwicht aanwezig is. Gezien alle voedingsmiddelen eiwitten bevatten, kan er geen tekort aan eiwitten optreden. Bovendien kan dat via een bloedanalyse gecontroleerd worden.

De voeding van een jichtpatiŽnt heeft niet alleen als doel het urinegehalte te doen dalen, maar tevens de stofwisseling te stimuleren. Jicht is immers te wijten aan een storing van de stofwisseling. Omdat een goede voeding rijk aan kalium is, wordt de uitscheiding via de nieren bevorderd, wat op zijn beurt de stofwisseling ontlast.

[Bron: Natuurlijk welzijn]


Reuma zonder geneesmiddelen - zuur-base balans door voeding

Bij langdurige verschuivingen in het zuurgebied stijgt het aandeel van de zure stofwisselingsproducten in de celvloeistof en in de urine. Dit kan leiden tot aanzienlijke storingen in het menselijk organisme. Hoe groter het aandeel van de zure stofwisselingsproducten, hoe slechter die worden uitgescheiden. Dit leidt tot een versterkte ophoping / verzameling van onoplosbare stofwisselingsresten zoals b.v. urinezuur, wat jicht en steenvorming in de afleidende urinewegen met zich meebrengt.

Tegelijkertijd stapelen de zure stofwisselingsresten zich op in het weefsel, waardoor de stijfheid van de rode bloedcellen in de bloedhaarvaten bevorderd wordt. Verminderde beweeglijkheid van de rode bloedlichaampjes geeft aanleiding tot vaatblokkade.

De verschuiving van het zuur-base-evenwicht in het zure gebied is een typisch begeleidend verschijnsel van de sterk toenemende stofwisselingsstoringen. Langdurige stofwisselingsstoornissen komen bij de volgende ziekten voor: suikerziekte, jicht, leverziekten, gal-, nier- en blaasstenen, aderverkalking, hart- en bloedsomloopstoornissen, hoge bloeddruk, verstopping, bronchitis, astma, migraine, kanker.

Deze verschuivingen in het zuurgebied komen tegenwoordig alleen al door onze levensomstandigheden steeds meer voor. De verschuivingen worden versterkt door de overvloedige toevoer van zuurvormende voedingsmiddelen zoals b.v. vlees, vet, kaas, eieren, alcohol en nicotine.

[Meer informatie over dit onderwerp]


Jicht en voeding

NierpatiŽnten kunnen een aantal voedingsregels hanteren die mogelijk de kans op jichtaanvallen verminderen. Het miniseren van het innemen van alcohol, en speciaal rode wijn, staat boven aan de dieetlijst. 'En geen orgaanvlees eten' luidt de waarschuwing. We zetten de beperkingen in het dieet op een rij.
De bedoeling is het urinezuurgehalte in het bloed omlaag te brengen. Dat kan door te zorgen voor een juist gewicht en het volgen van een aantal algemene leefregels, zoals een energiebeperkt dieet met minder suiker en vet. Doe dat echter geleidelijk want te snel vermageren kan juist jicht oproepen.

Het klopt dat men uiterst voorzichtig moet zijn met het gebruik van alcohol. Cognac schijnt berucht te zijn maar ook van bier is bekend dat het veel purine bevat, dat kan dus beter achterwege worden gelaten. Toch moet men ervoor zorgen voldoende vocht binnen te krijgen, liefst zo'n 3 liter per dag, goed over de dag verdeeld. Koffie, thee en frisdranken leveren geen bezwaren op.

Urinezuur ontstaat voor een deel door bepaald voedselgebruik. Purinerijke vleessoorten dienen daarom niet of zo beperkt mogelijk te worden gebruikt. Purinerijk zijn het eerder genoemde orgaanvlees (lever, nier, zwezerik). Men moet eveneens voorzichtig zijn met het gebruik van vleesextracten als vleesjus en justabletten. Purinerijk zijn ook de vissoorten: ansjovis, haring, makreel, mosselen, sardines en spiering, en verder gistproducten.

Andere voedingsmiddelen die redelijk veel purine bevatten zijn: bacon, kalfsvlees, schapenvlees, wild maar ook de vissoorten: forel, zalm, schelvis en kabeljauw. Voedingsmiddelen die een matig gehalte aan purinezuur bevatten zijn: ham, tong, rundvlees, varkensvlees, kip en konijn. Bij de groenten: asperges, bloemkool, sperziebonen, spinazie, champignons en peulvruchten. Ook volkorenproducten bevatten matig purinezuur.

[Bron: LVD]


Cellulitis en verzuring bij de vrouw

Cellulitis komt alleen voor bij vrouwen. Vermoedelijk is dit het gevolg van de bijzondere aard van het vrouwelijke stofwisselingsproces. Reeds in de 12de eeuw maakte de Heilige Hildegard ons daarop opmerkzaam. Zij schreef toen: "De vrouw scheidt gedurende haar vruchtbare periode eenmaal in de maand haar slechte stoffen af".

Deze slechte stoffen worden tegenwoordig zuren genoemd. Tijdens ons leven in deze moderne tijd worden wij ruimschoots voorzien van:

 • azijnzuren door consumptie van zoetigheden en vet
 • melkzuren door sport en fitness
 • urinezuren door vleesvertering
 • zwavel- en salpeterzuren uit varkensvlees en kaassoorten
 • acetylsalicylzuren uit pijnstillers
 • looi- en chlorogeenzuren uit koffie en gewone thee
 • oksaalzuren uit rabarber, spinazie e.d.
 • koolzuur en fosforzuren uit frisdranken
 • zoutzuren uit stress, angst en ergernissen

Het lichaam houdt al deze zuren een maand lang vast totdat de vrouw ze met de menstruatie uitscheidt. Dit vasthouden vindt plaats in het bloed, lymfe en placenta. Maar ook in oedemen, die zich voor de menstruatie d.m.v. zuurverdunning kunnen vormen. De opnamecapaciteit van het bloed, de lymfe en de placenta is echter beperkt. Is het maximum bereikt, dan gaat het vrouwelijke organisme over tot een kunstgreep. Zij neutraliseert dan de overtollige zuren en slaat de op deze manier ontstane zouten (slakken) op in het bindweefsel van de heupen, zitvlak, buik, bovenbenen en -armen.

[Bron: Heliotrooppraktijk]


Op de site van Kapper ten Velde staat een mooie tabel met de gevolgen van een mineraal tekort en verzuring per leeftijd.

Klik hier voor het Word document


De glucose - zuur/base connectie

Een duidelijke bijkomstigheid van insuline-resistentie (hoog glucose en hoog insuline) is de optredende verzuring. Teveel glucose in het bloed zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof is om tot een effectieve verbranding en metabolisering van glucose in de cel te komen. Het eindresultaat is een incomplete verbranding leidend tot toxische bijproducten. Wanneer deze zure bijproducten niet kunnen worden geneutraliseerd en uitgescheiden, zullen deze uiteindelijk in het bindweefsel worden opgeslagen. Deze verzuring gaat vervolgens een goede zuurstofopname in de cel weer tegen zodat een vicieuze cirkel ontstaat. De alvleesklier reguleert de bloedsuiker maar produceert ook alkalische enzymen en natrium-bicarbonaat. Een functie van de alvleesklier is de verzuring te verminderen. Om een optimale bloedsuikerbalans te creŽren heeft de alvleesklier een alkalisch dieet nodig. Het westerse dieet is echter sterk zuurvormend.

Mogelijke klachten veroorzaakt door een latente verzuring

Stadium I: klachten in het begin (al naar gelang de aanleg)
- slaapstoornissen
- obstipatie
- zure oprispingen
- beslagen tong
- cariŽs
- infectiegevoeligheid
- haaruitval
- huidproblemen
- spierkrampen
- depressie
- libidoverlies
- allergieŽn

Stadium II: in een ver gevorderd stadium (al naar gelang de aanleg)
- diabetes
- jicht
- hartinfarct
- reuma
- beroerte
- maagzweer

[Bron: Ortholon]


Ongeveer in dezelfde tijd als Dr. Ragnar Berg (rond 1910) was ook Dr. William Hay bezig met voeding als oorzaak van ziekte. Dr. Hay had ten aanzien van gezonde voeding een aantal principes die overeen komen met de ideeŽn van Berg. Ook hij ging er vanuit dat voeding zo zuiver en natuurlijk mogelijk moet zijn en weinig zuurvormende producten mag bevatten. Dr. Hay voegde hier nog een nieuw principe aan toe. Hij stelde dat verschillende voedingstoffen voor een goede vertering in de maag een verschillende zuurgraad nodig hebben. Eiwitten en zure vruchten hebben voor een goede vertering een andere zuurgraad in de maag nodig dan koolhydraten. Dr. Hay leed zelf aan de ziekte van Bright, een ernstige nierziekte waaraan volgens de gevestigde geneeskunde niets meer te doen was. Hij genas door zijn theorie over zuivere voeding, de voedselcombinaties en het zuur-base evenwicht op zichzelf toe te passen en hij viel ook 25 kg. af!

Eet men dus tegelijk koolhydraten en eiwitten dan zullen deze allebei niet volledig worden omgezet. Het gevolg is dan dat er niet goed verteerde resten in het spijsverteringskanaal over blijven die het lichaam toch op de een af andere manier kwijt moet zien te raken. Vooral onvolledig verteerde eiwitfragmenten kunnen voor veel problemen zorgen. Ze uiten zich o.a. als allergieŽn. Andere onvolledig verteerde voedingsresten worden als slakken gedumpt in het bindweefsel met alle boven beschreven gevolgen. Volgens de theorie van Dr. Hay is het beter dat eiwitten (vlees, vis, ei, zuivelproducten) en zure vruchten niet in dezelfde maaltijd gecombineerd worden met koolhydraten (meelspijzen, suikers).

Het is algemeen bekend dat wij in de natuur te maken hebben met verzuring. Ook onze voedingsketen en ons voedingspatroon is door de jaren zo verandert dat ook daar de verzuring zijn intrede gedaan heeft. Niet alleen het Atkins dieet is om die reden een ongezonde afvalmethode, de balans in onze totale voeding is veelal ver te zoeken. 

Meer


De laatste honderd jaar is het probleem van verzuring explosief gegroeid. Milieuvervuiling, eenzijdige toepassing van kunstmest en gebruik van pesticiden hebben ervoor gezorgd dat onze voedselketen gedurende de laatste eeuw steeds meer verzuurd is geraakt. Dat heeft een direct negatief effect op het functioneren van ons lichaam. De veranderingen in ons voedingspatroon, verarming van het voedsel en verslechterde eetgewoonten (te veel vlees, vet en suiker, te weinig groente en fruit) doen de rest. Hierdoor lijdt een groot deel van de Westerse bevolking aan een verstoorde zuurbalans en ervaart daardoor, afgezien van de negatieve gevolgen van chronisch overgewicht, allerlei gezondheidsproblemen.

[Bron: Zuur maakt Ziek]


In de dagelijkse gezonde voeding dient de verhouding +/- 80% basenvormende en +/- 20% zuurvormende voedingsmiddelen te zijn. We zien dat de verhouding in de klassieke Westerse voeding +/- 60% voedingsmiddelen met een zuuroverschot is en +/- 40% met een basenoverschot is.

Er wordt dus teveel geconcentreerde, calorierijke voeding gegeten, wat niet alleen kan leiden tot overgewicht maar ook tot demineralisatie (osteoporose), reuma e.a. beschavingsziektes. Men dient dus veel meer groenten, aardappelen, fruit en ev. melkproducten te gebruiken en minder boterhammen met choco, charcuterie, kaas, enz.

Voedingsmiddelen met een sterk basenoverschot die dus ontzurend werkend zijn bvb. pompoen, komkommer, augurk, tomaat, aardappel, selder.

Vlees is zeer sterk verzurend. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de dieren uit de bio-industrie zwaar verzuurd zijn. Hun vlees bestaat vnl. uit bindweefsel dat als stapelplaats voor niet-verwerkte zuren wordt beschouwd. Hun voeding is eiwitrijk en gericht op het vetmesten. De dieren leven in gevangenschap en hebben bijna geen beweging, zodat er geen ontzuring kan plaatsvinden.

Een gezonde voeding zorgt voor een goed zuur-basenevenwicht en kan veel ziektes voorkomen. Er zijn een aantal geschikte therapieŽn als ondersteuning, zoals vasten- of sapkuren, hoge darmspoelingen, kleitherapie, kruidentherapie, relaxatietherapie, podosegmentale reflexologie, enz.

[Bron: Luc's homepage]


Terug naar het hoofdmenu

 

 


View My Stats