logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

De UWV


Dossier van D

In 1992 was ik niet meer in staat mijn werk te doen door rug- en nekpijn, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, etc. Achteraf gezien had ik toen een jaar lang fysiotherapieoefeningen gedaan waarbij ik mijn nekspieren flink aanspande, terwijl vanaf mijn jeugd mijn rug- en nekwervels niet netjes op elkaar staan. Mijn huisarts vond dat er een psychische oorzaak moest zijn, en verwees mij naar het Riagg om dat te onderzoeken. Bij sommige mensen duurt zo'n onderzoek ťťn dag, maar ik ben bijna 8 maanden aan het lijntje gehouden waarbij zelfs geprobeerd is om mij een verdrongen herinnering aan te praten. Na acht maanden werd mij verteld dat er geen psychische oorzaak voor mijn klachten te vinden was. Diegene die mij dat vertelde had echter drie weken eerder een brief naar een keuringsarts gestuurd waarin stond dat het wťl psychisch was. Op dat moment was ik onder behandeling van manuele therapie. Vooral het manipuleren van de stand van mijn nekwervels had veel invloed op mijn klachten. Door die behandeling, en doordat ik rekening hield met de verminderderde belastbaarheid van mijn nek, ben ik halve dagen gaan werken. Bij de keuringsarts vertelde ik over de manuele therapie en dat er geen psychische oorzaak was gevonden. Die keuringsarts had echter die brief waarin stond dat het wel psychisch was, maar dat vertelde hij niet.

http://www.dossierd.nl/


CliŽntbejegening UWV in de steigers

UWV heeft vanaf 2005 veel maatregelen genomen om de cliŽntbejegening te verbeteren. Het gaat onder meer om communicatieopleidingen voor medewerkers, betere klachtafhandeling en inzet van vaste contactpersonen. Het effect van deze maatregelen zal moeten blijken.
Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport Zorgen voor bejegening. IWI heeft kritiek op aspecten als niet tijdig terugbellen en de vele contactpersonen met wie sommige cliŽnten nog te maken hebben.

Communicatie speelt een grote rol in de training en opleiding van medewerkers en cliŽntgerichtheid is een vast thema in werkoverleggen. UWV heeft als uitgangspunt dat niet de regels, maar de cliŽnt in het middelpunt moet staan. Een ander uitgangspunt is dat meer maatwerk kan bijdragen aan een betere bejegening. Daarom neemt UWV maatregelen om meer direct telefonisch contact tussen bellers en medewerkers van
regiokantoren tot stand te brengen. Verder gaan op de regiokantoren klachtenambassadeurs zich inzetten voor snelle en adequate afhandeling van klachten in plaats van mensen die klachten er bij doen.

IWI heeft kritiek op de manier waarop UWV zijn telefonische contacten organiseert. In 2005 belden werknemers en uitkeringsgerechtigden 5,5 miljoen keer met UWV, werkgevers ongeveer 1 miljoen keer. Zo n 80 procent van de bellers krijgt direct antwoord op zijn vraag. Als een snel antwoord niet mogelijk is, moet UWV vanuit een regiokantoor binnen 24 uur
terugbellen. Maar die termijn wordt te vaak overschreden en soms wordt er helemaal niet teruggebeld.

De inspectie ziet risico s voor een zorgvuldige cliŽntbejegening in de manier waarop UWV de uitvoering van de Ziektewet heeft georganiseerd. Hier hebben verzekerden nog te maken met een groot aantal contactpersonen en organisatieonderdelen.

In het vandaag verschenen rapport staan de activiteiten van UWV op het gebied van bejegening van mensen met een werkloosheids- of ziektewetuitkering en van werkgevers centraal. IWI onderzocht eerder dit jaar - ook op verzoek van de minister van SZW - wat UWV doet om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zorgvuldig te bejegenen.
Aanleiding voor het onderzoek waren klachtenrapporten van belangengroepen en Kamervragen hierover.

Het rapport is te downloaden op:

http://www.iwiweb.nl/cgi-bin/as.cgi/0319000/c/start/file=/
9319000/1/j9vvgdedws2muq1/vheecpkky3yk/f=n2p.pdf/tekst.pdf


De zuigkracht van de doofpot

Kamerleden laten toe dat minister De Geus wegkomt met het verdonkeremanen van een kritisch rapport en het ontslag van een kritische keuringsarts. Volgens Louis van Overbeek kunnen zij de verleiding van de doofpot niet weerstaan. In een recente uitzending van Zembla getiteld ‘Wonderdokters van de WAO’, werd melding gemaakt van een protestactie van een groot aantal verzekeringsartsen van uitkeringsinstantie UWV. Deze actie zou vorig jaar hebben plaatsgevonden onder leiding van een zekere Peter Teunissen, een keuringsarts van het UWV die inmiddels is ontslagen. Het verzet van Teunissen en de zijnen (zo'n 240 verzekeringsartsen) richtte zich tegen het door de UWV-leiding voorgeschreven beleid inzake de eenmalige herkeuringen in de WAO, waarmee de artsen zich op professionele en ethische gronden niet konden verenigen. De artsen werden door het UWV-management gedwongen mensen arbeidsgeschikt te verklaren die onmogelijk konden werken. Zij stonden op het punt in staking te gaan.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/show.php?art=kn2407e


Interview met Wout van Veen op de radio mbt herkeuringen

De commotie rondom de strenge herkeuring van WAO’ers is nog niet uit de lucht. Het nieuwe beleid van de overheid krijgt felle kritiek. De manier waarop langdurig zieken worden herkeurd is beschamend volgens de Stichting Collectieve Rechtvordering. De stichting start dan ook een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat en uitkeringsinstantie UWV. Aan de telefoon Wout van Veen, advocaat van de Stichting Collectieve Rechtvordering, CORV

http://www.corv.nl/files/intervieuw.mp3

Meer informatie over Stichting Collectieve Rechtvordering, CORV

http://www.corv.nl

Tip xxx


Wat er allemaal gebeuren kan als je bij UWV/USZO een WW-uitkering aanvraagt…

Onderstaand ‘dagboek’ hield ik aanvankelijk bij omdat ik als gemeenteraadslid dacht dat mijn persoonlijke aantekeningen van nut zouden kunnen zijn bij ons raadswerk.   Maar binnen twee weken belandde ik in zo’n onvoorstelbare chaos, dat ik mijn aantekeningen zelf hard nodig bleek te hebben. Die chaos duurt - met korte onderbrekingen, waarbij alles vlekkeloos verliep - tot de dag van vandaag voort. Ik heb wel eens verzucht tegen vrienden: een goede scenarioschrijver zou van dit materiaal een avondvullend toneelstuk kunnen maken waarbij het publiek het op de stoelen doet van het lachen. Maar als het jezelf overkomt, is het lachen je snel vergaan. Waarom dit document op internet? Omdat ik onmogelijk de enige kan zijn met wie zo wordt gesold.

http://www.claars-notes.nl/uwv/


Zijn er meer klachten over UWV?

Ik heb het idee dat meer dan 50% van de mensen die met het uwv te maken hebben er ook klachten over hebben. Aangezien klachten over/tegen deze instantie nooit gebundeld worden zijn zij en de politiek niet geneigd om ook maar iets te veranderen. Je kunt in je eentje wel een klacht indienen bij hen of bij de ombudsman. Met zeer veel geluk wordt jouw klacht naar tevredenheid opgelost, maar daardoor zal de organisatie niet veranderen. Het is van belang om de krachten (of klachten) te bundelen en iedereen te laten zien wat voor bureaucratisch en kwalitatief gedrocht het uwv is (gemaakt met en onderhouden door uw en mijn belastinggeld). Wie wil hieraan mee helpen?

http://www.jurofoon.nl/forum/forum_posts.asp?TID=44PN=1


CORV wil slachtoffers herkeuringen, medewerkers van het UWV
en medici als getuigen horen in WAO-proces

Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV), die de strengere herkeuringen voor de WAO ongedaan wil maken, wil een aantal getuigen horen die direct of indirect betrokken zijn bij de herkeuringsoperatie in het kader van het Schattingsbesluit 2004. Doel is bewijs te verzamelen ter ondersteuning van een bodemprocedure tegen de Staat en het UWV.

CORV heeft de Rechtbank Den Haag vandaag verzocht om mensen die door de herkeuringsoperatie een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt; vertegenwoordigers van belangengroeperingen voor arbeidsongeschikten en patiŽnten; arbeidskundigen en verzekeringsgeneeskundigen van het UWV; artsen en medisch specialisten op te roepen als getuigen en onder ede te laten verhoren. CORV wil ook Ton Heerts, vice-voorzitter van de FNV, laten oproepen als getuige.

Als de rechtbank het verzoek om het getuigenverhoor toewijst, zullen deze openbare verhoren een aantal dagen in beslag nemen.

CORV wil aantonen dat de herkeuringen onrechtmatig zijn. Mensen met een uitkering, moeten er op kunnen vertrouwen dat die niet zomaar door de overheid wordt ingetrokken. De criteria om een WAO-uitkering te behouden, zijn echter veel strenger geworden. Daardoor verliezen veel arbeidsongeschikten hun uitkering, zonder dat hun gezondheidstoestand is verbeterd.

Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau AStri blijkt dat de helft van de WAO’ers inmiddels voor een lager percentage arbeidsongeschikt of volledig arbeidsgeschikt is verklaard. Van die groep is 80 procent er in inkomen op achteruit gegaan. De oorzaak: het wegvallen van de WAO-uitkering. Het beoogde vangnet, een WW-uitkering of een TRI-uitkering functioneert niet. De TRI-uitkering is speciaal ingevoerd voor arbeidsongeschikten die er door de herbeoordelingsoperatie in inkomen op achteruit zijn gegaan en niet of korter dan zes maanden in aanmerking komen voor een WW-uitkering.
CORV stelt verder dat het UWV, die de herbeoordelingsoperatie uitvoert, onrechtmatig handelt, omdat het keuringsproces onzorgvuldig wordt uitgevoerd. Het UWV blijkt ook niet in staat om arbeidsongeschikten te re-integreren. Het door de overheid gestelde doel van de herbeoordelingsoperatie: re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten wordt in de verste verte niet gehaald.

Eind 2005 spande CORV een kort geding aan om de herkeuringsoperatie onmiddellijk te stoppen. Die eis werd door de rechter afgewezen. Als CORV de bodemprocedure wint, wil zij een nieuwe procedure starten om voor de bij haar aangesloten gedupeerden een schadevergoeding te eisen. Bij CORV hebben zich inmiddels meer dan 4500 mensen met een WAO-uitkering aangesloten.

http://www.corv.nl/Forum/default.asp?sectionid=0


Klachtenformulier UWV

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop UWV u heeft behandeld. Bijvoorbeeld als uw uitkering onregelmatig wordt uitbetaald, als het te lang duurt voor u een reactie krijgt op uw aanvraag of als u niet wordt teruggebeld terwijl dat wel is afgesproken.

http://www.uwv.nl/Images/CP11002236_tcm4-87.pdf


Nationale ombudsman doet UWV aanbeveling

Bejegeningsklachten over bijvoorbeeld verzekeringsartsen kunnen sneller en beter worden opgelost door mediation dan via de gangbare formele klachtenprocedures, aldus de Nationale ombudsman. Hij doet het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de aanbeveling deze klachten op een meer informele wijze te behandelen. Dit naar aanleiding van een klacht over een keuringsarts.

In het merendeel van de bejegeningsklachten onthoudt de Nationale ombudsman zich noodgedwongen van een oordeel. De betrokkenen herinneren zich niet meer wat precies is gezegd of gedaan of de partijen spreken elkaar tegen. Zelfs in het geval dat er wťl een beoordeling van de bejegening mogelijk is, geeft een rapport van de Nationale ombudsman een weinig bevredigend resultaat. Het is de vraag of een rapport bijdraagt aan het herstel van vertrouwen van de betrokken burger in (de medewerker van) het UWV. Ook het leereffect voor (de medewerker van) het UWV is vaak beperkt.

http://www.ombudsman.nl/nieuws/persberichten/2006/
20060314_mediation.asp


UWV en de ziekte ME


Hulp aan FNV leden met ME/CVS die het UWV om een herziening willen vragen.

UWV komt terug op foute WAO beslissingen voor ME/CVS-patiŽnten. Dit gebeurt naar aanleiding van een discussie die is ontstaan over het rapport van de Gezondheidsraad in 2005 over het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ook wel myalgische encephalomyelitis (ME)genoemd.

In de Tweede Kamer is vervolgens afgesproken dat ME/CVS-patiŽnten die eventueel met een onjuiste beoordelingen zijn geconfronteerd en een nieuwe keuring bij UWV wensen, hier de mogelijkheid toe moeten krijgen. Mocht hierbij blijken dat ten onrechte geen of een te lage uitkering is toegekend dan wordt de beslissing herzien met volledig terugwerkende kracht tot de datum van de foutieve beoordeling.

Het gaat om mensen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

∑ U bent ME/CVS-patiŽnt en bij de keuring is op onterechte gronden geen of te weinig rekening gehouden met uw klachten (voorbeelden van onjuiste beoordelingen zijn o.a. ME is geen ziekte, met ME kunt u nog best werken, er is geen eenduidige diagnose te stellen);

∑ De termijnen om in bezwaar of beroep te gaan tegen de beslissing zijn verlopen;

en

∑ Er lopen geen bezwaar of beroep procedures meer in uw zaak.

Leden van FNV Bondgenoten kunnen juridische hulp krijgen als zij het UWV om een nieuwe herbeoordeling willen vragen. Hiervoor kan er gebeld worden met 0900-9690


UWV wil terugkomen op foute beslissingen over WAO voor ME-patiŽnten

Mensen met ME/CVS die vinden dat het UWV hun arbeidsongeschiktheid onjuist heeft beoordeeld kunnen het UWV vragen om op de eerder genomen beslissing terug te komen. Medewerkers van het UWV hebben deze week een instructie ontvangen over hoe zij een dergelijk verzoek moeten behandelen en in welke gevallen zij de arbeidsongeschiktheid opnieuw moeten beoordelen. Mocht vervolgens blijken dat ten onrechte geen of een te lage uitkering is toegekend dan wordt de beslissing met volledige terugwerkend kracht herzien.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan twee moties die de Tweede Kamer op voorstel van kamerlid Vendrik in 2005 heeft aangenomen. Meldingen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid dat verzekeringsartsen regelmatig onjuiste argumenten gebruiken om niet of niet volledig rekening te houden met de arbeidsongeschiktheid van ME-patiŽnten vormden daarvoor de aanleiding. Uit onderzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid blijkt dat ongeveer 80% van de ME-patiŽnten bij de eenmalige WAO-herkeuringen de WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verliest. De Steungroep roept iedereen die het betreft op om actief gebruik te maken van de door het UWV geboden mogelijkheid.

Gemaakte fouten

Volgens de instructie van het UWV is er sprake van een foute beoordeling wanneer:

- de verzekeringsarts vindt dat iemand niet arbeidsongeschikt is omdat ME/CVS geen ziekte zou zijn, of omdat hij niet ziek zou zijn, of omdat er geen duidelijke diagnose gesteld kan worden;

- de verzekeringsarts zijn conclusie onvoldoende heeft gemotiveerd, zodat de verzamelde gegevens ruimte laten voor een andere conclusie;

- de conclusie van de verzekeringsarts niet door de verzamelde gegevens wordt gerechtvaardigd.

Verzekeringsartsen die bij de keuring van iemand met ME/CVS niet of niet volledig rekening houden met diens beperkingen doen dat doorgaans op grond van verkeerde argumenten. De Steungroep heeft het UWV een aantal van deze argumenten voorgelegd en ook het UWV vindt deze onjuist.* In deze gevallen moet de beoordeling overgedaan worden als de betrokkene daarom vraagt. Daarnaast wordt een verzoek om de beoordeling over te doen ook gehonoreerd wanneer nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht zijn gekomen.

Als geen bezwaar of beroep meer mogelijk is

Het UWV neemt een verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing alleen in behandeling wanneer er geen bezwaar- of beroepsprocedures (meer) lopen en de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend zijn verstreken. Het verzoek kan ook worden ingediend na een beroepsprocedure bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Wie nog een bezwaar- of beroepsprocedure heeft lopen, of die nog aan kan spannen, en vindt dat een van bovengenoemde fouten is gemaakt kan deze het beste in het kader van deze procedure aanvoeren als (aanvullende) grond voor het bezwaar of beroep.

Ook bij beslissingen lang geleden

De regeling geldt niet alleen bij beoordelingen en beslissingen in verband met de eenmalige herkeuringen (vanaf 1 oktober 2004) maar ook voor eerdere beslissingen over een WAO-, WAJONG- of WAZ-uitkering. Er geldt geen tijdslimiet, zodat bijvoorbeeld ook gevraagd kan worden om terug te komen op een beslissing van tien jaar geleden om geen WAO-uitkering toe te kennen.


 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet  afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie   caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats