Toxines in het huishouden


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Toxines in het huis(houden)


Je huis kan je kasteel zijn maar ook een plek die je chronisch ziek kan maken. Of dit nu chemische stoffen betreft, electrostress, radon gas, schimmels, stofmijt of andere stoffen en allergenen zeker de moeite waard om eens door te lopen en maatregelen te nemen om problemen op termijn te voorkomen, kijk zeker uit als je jonge kinderen hebt. Goed voorbeeld is babykamermeubelair dat formaldehydedampen kan geven in een warme kamer en voor allerlei luchtwegproblemen en vermoeidheid kan zorgen.

Suggesties of aanvullingen voor deze pagina kun je emailen.

Ron


Chemische gifstoffen in uw huis

kleefstoffen
alcoholen, amines, benzeen, decaan, dimethylbenzeen, ethylbenzeen,
formaldehyde, limoneen, octaan, tolueen, xylenen

dichtingsproducten
alcoholen, alkanen, amines, benzeen, dietylbenzeen, ethylbenzeen,
methylethylketon, xylene

tapijt
n-dodecaan, 2-ethylhexanol, formaldehyde, 4-methylethylbenzeen, npropylbenzeen,
styreen, 1,2,4-trimethylbenzeen, n-undecaan

spaanplaat
amines, 3-careen, ethylbenzeen, formaldehyde, n-hexaan, limoneen,
pentanol, propanol, propanon, propylbenzeen, terpeen

gordijnstof
tolueen, formaldehyde

vloer en muurbedekking
amines, alkanen, C3-benzeen, C4-benzeen, butanol, 2-butanon,
diethylbenzeen, ethylacetaat, formaldehyde, isopropylbenzeen,
methylstyreen, xyleen

verf (solventbasis) C4 benzeen, 2-ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetate, isopropylbenzeen,
limoneen, propylbenzeen, tolueen

beitsmiddelen en vernis
amines, benzeen, decaan, formaldehyde, heptaan

vinyl behangpapier
amines, decaan, formaldehyde, 1,2,4-trimethylbenzeen, xylenen

PC en schermen
n-butanol, 2-butanon, 2-butoxyethanol, caprolactam, cresol,
dimethylbenzeen, 2-ethoxyethylacetate, ethylbenzeen,
heptadecaan, fenol, tolueen, xyleen

printers,fotokopieertoebehoren
ammoniak, benzaldehyde, benzeen, ethylbenzeen,
isopropanol, methylmethacrylaat, nonanal, ozon, styreen,
terpeen, tolueen, trichloroethyleen, xylenen

krantenpapier
tolueen, xyleen, pineen

tijdschrift formaldehyde, tolueen, pentanal, hexanal, nonanal, alifatische
koolwaterstoffen (C8-C18)

elektrisch scheerapparaat
1-ethoxy-2-propanol, cyclohexanon, tolueen, naftaleen,
methylnaftaleen (isomeren), C3-C4 benzeen, alifatische
koolwaterstoffen, BHT (2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol).

draagbare CD-speler
tolueen, C2-C4 benzeen, cyclohexanon, 2-ethyl-1-hexanol
insecten verdelger alifatische koolwaterstoffen (C4-C12), vertakte alkanen,
cycloalkanen, tetramethrine, d-fenotrine, piperonyl butoxide

luchtververser
alfa-pineen, limoneen, myrceen, linalool, nonanal, alfaterpineol,
decanal, ocimeen, linalyl acetaat

lederboenmiddel
2-propanol, alifatische koolwaterstoffen, vertakte alkanen
schoensmeer alifatische koolwaterstoffen, vertakte alkanen, cycloalkanen,
C2-C4-benzeen

Een belangrijke groep vormt de aldehyden met het kiemdodend formaldehyde als meest
bekende vertegenwoordiger. Formaldehyde komt o.a. vrij uit spaanplaat en andere
houtproducten zoals parket en meubelplaat, glaswol, woningtextiel en verbrandingsprocessen. Ook belangrijk zijn benzeen, tolueen, ehtylbenzeen en xylenen (BTEX) die samen voorkomen en uit diverse materialen in huis kunnen vrijkomen. Een belangrijke bron van benzeen is bovendien het roken. Tolueen vindt vele toepassingen als oplosmiddel en komt aldus veelvuldig voor in veel materialen.

Eveneens aanwezig in het binnenmilieu zijn de biociden (insecticiden, herbiciden, fungiciden maar ook houtbeschermingsmiddelen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s; in tabaksrook, en als gevolg van allerhande verbrandingsprocessen, kaarsen, barbecue, e.d.), polygechloreerde biphenylen (PCB’s; bv. in transformatoren, verf en vernis met vlamvertragers) en dioxinen (open haard, producten die PCB’s bevatten). Deze hebben een lage dampspanning en zijn daarom vooral aanwezig als afzetting op oppervlakken of stof.

Er bestaat dus een schier oneindige lijst van organische stoffen die in het binnenhuismilieu in meer of mindere mate kunnen voorkomen. Hoe belangrijk ze zijn in termen van menselijke gezondheid is uiteraard afhankelijk van hun concentraties en die is afhankelijk van de buitenluchtconcentratie, ventilatie, het seizoen, het recent gebruik van verven, het rookgedrag, de frequentie van gebruik van boenwas en andere producten ... Door de veelheid van deze stoffen is het nagenoeg onmogelijk een individueel overzicht te geven van de effecten op de gezondheid. Daarom worden de gezondheidseffecten alleen in zeer algemene termen weergegeven.

Algemeen kan men stellen dat vluchtige organische stoffen die in het
binnenmilieu voorkomen een remmend effect hebben op het centraal zenuwstelsel wat zich kan uiten in onder meer hoofdpijn, lusteloosheid, duizeligheid en bewusteloosheid. Vele van deze stoffen zijn bovendien irriterend voor huid, neus en ogen. Andere effecten, met name na acute blootstelling aan vrij hoge dosissen, zijn lever en nierschade (bv. tolueen, PAKs, gechloreerde benzenen) die in beginsel omkeerbaar zijn.

Lees verder

En dan hebben we het nog geeneens over de pesticiden en chemische toevoegingen in uw voeding, huidverzorging (het grootste opname orgaan!!), schoonmaakprodukten etc etc En dan het gek vinden dat de meerderheid allerlei klachten ontwikkelt.

Ron


Spaarlampen - de schaduwkant van deze "milieu-vriendelijke" lampen

Canadese televisie-uitzending over de gezondheidsrisico's verbonden aan spaarlampen en wat deze lampen met sommige mensen doen: Link

From Magda Havas: "We have a new TV program in Canada called "16:9 - The Bigger Picture" on Global TV. Their most recent show aired on Sunday Jan 4th and it featured the health effects of energy efficient compact fluorescent light bulbs. -Week 6 Epis 106. Show is 15 minutes and you can view it on line at:

Links


Triclosan

- Verstoring immuunsysteem, vruchtbaarheidsproblemen
- Zit in oa antiseptische zeep, detergenten, tandpasta, scheercrŤme, make-up, aftershave, deodorant, keukengerei, matrashoezen, tapijten, schoenen en sportkleding.

De Noorse Food Control Authority overweegt momenteel om, samen met Zweedse en Deense instanties, de Europese Commissie te vragen het gebruik van triclosan in cosmetische producten opnieuw te bezien. Onlangs is triclosan echter aangetoond in moedermelk. De betekenis daarvan is onduidelijk. (link)


Ftalaten

- Verstoring geslachtsorganen, vruchtbaarheidsproblemen (link)

Zitten in vinyl vloeren, verpakking voeding, plastic zakken, speelgoed, douchegordijnen, zeep, shampoo, nagellak en haarspray

Links
http://www.ourstolenfuture.org/NewScience/oncompounds/
phthalates/2005/2005-0527swanetal.htm

http://www.greenpeace.nl/campaigns/giftige-stoffen-2/
informatie-over-giftige-stoffe/de-stoffen-waar-het-om-gaat/ftalaten


Bisphenol A

- Verstoring geslachtsorganen, vruchtbaarheidsproblemen, hyperactiviteit, kanker

Professor Fred vom Saal van de University of Missouri, Colombia (biological sciences) waarschuwt ons ervoor dat plastic fabrikanten net zo gevaarlijk zijn voor onze gezondheid als de sigarettenindustrie. Bisphenol A (BPA) is een stof die voorkomt in babyflesjes (!!), plastic folie, magnetron bordjes, voedselverpakkingen etc. De professor waarschuwt ervoor dat deze stoffen onze sexhormonen nabootsen en zelfs in minimale hoeveelheden hersenschade, abnormale orgaan ontwikkeling en hyperactiviteit (ADHD?) kan veroorzaken. De industrie zegt dat slechts een bepaalde hoeveelheid schadelijk is zegt hij dat al 1/2500 daarvan al schadelijke effecten veroorzaakt. (link)


Koolstof Monoxide

- Hartstilstand, uitschakeling van het zenuwgestel

Ontstaat door onvolledige verbranding van brandstof. Blokkeert zuurstofopname van je cellen. Bronnen: Lekkende fornuizen en kachels, auto uitlaat, gaskachels maar ook houtkachels.


Perfluor verbindingen

- ontwikkelproblemen kinderen en kanker

Zit in oa telflon bakpannen, magnetron popcorn zakjes, kleding die vlekvast is, meubels en tapijt, water- en vuilafstotende producten, post-it blokjes.

Links
http://www.fonteine.com/perfluor.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/rapporten/PHOS%20en%20PFOA.pdf
http://www.greenpeace.nl/campaigns/giftige-stoffen-2/perfluorverbindingen


Volatile organic compounds (VOCs)

- vruchtbaarheidsproblemen, luchtweg- en neurologische klachten, ontwikkelproblemen, kanker

Zitten in oa luchtverfrissers, haarspray, parfum, schoonmaakprodukten, verf, tapijt, geperst hout (spaanplaat etc)


Synthetische Muskverbindingen

- vruchtbaarheidsproblemen, kanker

Zitten in oa waspoeder, luchtverfrissers, handcrŤme, zeep en parfums.

Links
http://www.greenpeace.nl/campaigns/giftige-stoffen-2/informatie-over-giftige-stoffe/
de-stoffen-waar-het-om-gaat/synthetische-muskverbindingen


Radon

- Longkanker

In oudere woningen (van voor 1970) is Radon in de binnenlucht vooral uit de kruipruimte onder de woning afkomstig. In nieuwe woningen (vanaf 1970) is Radon vooral afkomstig uit de bouwmaterialen. Woningen gebouwd en of verbouwd vanaf de jaren zeventig zijn kierdichter dan de oudere woningen, waardoor Radon zonder goede ventilatie nauwelijks nog uit zichzelf kan afnemen of verdwijnen. Zit verder ook in bakstenen, gipsplaten en cement. Tweede oorzaak van longkanker. Combinatie van roken + radon is natuurlijke helemaal de kans op longkanker aanjagen.

Links
http://www.fonteine.com/radon.html
http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/GGD%20Fryslan_%20radon.pdf


Lood

- kanker, neurologische problemen, hormoon verstoringen, ontwikkelstoornissen

Zit in loden waterleidingen, verf op loodbasis, goedkope gebitsprotheses uit China (link), kranen gemaakt in China voor oa keuken, douche (link), kinderspeelgoed

Links
http://www.ggdrivierenland.nl/client/1/default.asp?=Loden_waterleidingen
http://www.fonteine.com/zwaremetalen.html


Pesticiden

- vruchtbaarheidsproblemen, problemen met het zenuwgestel, mogelijk kanker

Pesticiden zijn chemische producten die zeer bewust in ons leefmilieu gebracht worden om ongewenste planten of dieren te doden. Ze reageren soms onderling en soms ook met andere chemische stoffen uit ons leefmilieu.

Zit in niet biologische groenten en fruit

Top 10

1) Druiven - ItaliŽ
2) Komkommer - Spanje
3) Kouseband - Thailand
4) Kropsla - BelgiŽ
5) Appel - Nederland en Frankrijk
6) Perzik - Frankrijk en Spanje
7) Nectarine - Spanje
8) Paprika - Spanje en Turkije
9) Mandarijn - Zuid Afrika
10) Sinasappel - Egypte

Links
http://www.fonteine.com/pesticiden.html
http://www.fonteine.com/pesticiden_top10.html
http://www.pesticide.be/pages/pagenl.php?tri=cocktail


Toner (laserprinters)

- Longschade, hart- en vaatziekten, astma

Wetenschappers, onder leiding van professor Lidia Morawska (Australische Queensland University of Technology) onderzochten 62 laserprinters en stelden vast dat 17 printers gevaarlijke hoeveelheden aan ultrafijne deeltjes uitstootten. De tonerdeeltjes zouden onder meer zware metalen bevatten en zijn zo fijn dat ze moeiteloos doordringen in de longen en daar evenveel schade kunnen toebrengen als geÔnhaleerde tabaksrook.

http://www.fonteine.com/laserprinters_ongezond.html


Schimmels

- Luchtwegproblemen, neurologische problemen, kanker

Schimmels komen voor op vochtige plekken in huis. Beruchte schimmels zoals de Aspergillus en Stachybotris kunnen bijv ontstaan na een daklekkage en voor een scala aan gezondheidsklachten zorgen. Schimmels in voeding zoals pinda's en granen kunnen zelfs leiden tot leverkanker (aflatoxines).

Berucht zijn ook de balansventilatie systemen in nieuwbouw woningen zoals die in Amersfoort. Goed voor allerlei chronische klachten bij steeds meer bewoners.

http://www.fonteine.com/toxische_schimmels.html
http://www.fonteine.com/aflatoxines.html


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats