stress - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Heb je veel stress in je leven en overgewicht ?

Je bijnierschors produceert bij passieve stress (frustatie, ergeren aan dingen, je een looser voelen) een hormoon dat cortisol heet. Als de hoeveelheid cortisol door deze stress stijgt dan gaat je lichaam eiwitten uit oa spieren omzetten in glucose want tot extra vetopslag kan leiden. Stress is dus een dikmaker en verhoogt ook je suikerspiegel en door de extra glucose in je bloed moet je lichaam ook weer extra insuline aan gaan maken waardoor je alvleesklier chronisch wordt belast wat weer kan leiden tot Diabetes 2.

Cortisol behoort tot de groep corticostero´den. Een tekort aan deze groep hormonen kan leiden tot de ziekte van Addison waarbij het tegenovergestelde gebeurt. Je suikerspiegel daalt, je krijgt een bruine vakantie kleur in je gezicht en je verliest snel gewicht. Ook daalt je bloeddruk, heb je behoefte aan zout en wordt je steeds vermoeider. Het is een ziekte die helaas chronisch is.

Bij de ziekte van Cushing en AGS produceert de bijnierschors juist teveel van deze hormonen met de volgende complicaties: dikke kop, dunne armen, snel blauwe plekken en osteoprose (breekbare botten).

Het middel Prednison dat vaak bij reume en ontstekeningen wordt gegeven en dit hormoon bevat zorgt voor extra eetlust en gewichtstoename. Dus door depressie kun je dik worden van je medicijnen. Door het gebruik van Prednison gaan de bijnieren zelf minder corticostero´den maken. Afhankelijk van dosering en duur van de behandeling kunnen ze er zelfs helemaal mee stoppen. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van dit geneesmiddel. Andere nadelen kunnen zijn:

 • Dikker worden van het gezicht en romp
  Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet.
  Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison verdwijnt dit
  verschijnsel.
 • Gewichtstoename
  Tijdens gebruik van prednison houdt het lichaam vocht vast. U zult ÚÚn tot twee kg aankomen. Prednison bevordert bovendien de eetlust.
 • Verminderde weerstand tegen infecties
  Dit wordt veroorzaakt door een verminderde werking van de witte bloedlichaampjes, die voor de afweer van het lichaam zorgen.
 • Maagklachten
  Deze worden veroorzaakt door een toename van de maagzuurproductie.
 • Vertraagde wondgenezing
 • Gladde, dunne huid
 • Botontkalking
  Langdurige behandeling (langer dan zes maanden) kan botontkal-
  king veroorzaken.
 • Stemmingsveranderingen
  Prednison kan geestelijke en emotionele stoornissen teweegbrengen
  zoals moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid.
 • Veel mensen ervaren echter een verbetering van hun stemming.
  Vaak houdt dit verband met een vermindering van de klachten.
 • Diabetes (suikerziekte)
  Indien u diabetes heeft kunnen de suikers ontregelen (hoger worden),
  daarvoor moet de glucosewaarde vaker gecontroleerd worden

Zonder stress als brandstof zouden we niet vooruit te branden zijn. Het lichaam maakt immers zelf stresshormonen aan zoals adrenaline en cortisol om op crusiale momenten goed te kunnen presteren. Toch zorgen veel ‘normale’ situaties, zoals de druk van een hypotheek, de eeuwige deadlines op het werk, een op handen zijnde reorganisatie of het verlies van een dierbaar persoon, vaak voor een voortdurende hoge spanning. Lichamelijke klachten en uiteindelijk zelfs een burn-out zijn het gevolg.

Manieren om je cortisol niveau te verlagen:

 • Massage (bijvoorbeeld een stoelmassage)
 • Ginseng
  Bij vormen van chronische stress, zowel fysiek als psychisch, voorkomt Ginseng een te hoge productie van cortisol.

Uit onderzoek van de Universiteit Amsterdam (A.P.J. van Eekelen) blijkt dat de afgifte van cortisol (en dus stressgevoeligheid) om 6 uur 's morgens het hoogst is.

Ook blijkt uit onderzoek van drs.Witte Hoogendijk dat mensen die lijden aan depressie, vaak hebben blootgestaan aan te veel stress. In het bloed van deze mensen is de concentratie van het stresshormoon cortisol verhoogd. In tegenstelling tot┤gezonde┤ mensen blijken depressieve mensen niet in staat de verhoogde productie van cortisol teremmen. De oorzaak hiervan is dat het zogenaamde ┤stresscentrum┤ in de hersenen van depressieve mensen hyperactief is, waardoor ze meer van het stresshormoon cortisol produceren. Dit wordt nog versterkt door een slecht werkende biologische klok, waardoor zij op bepaalde tijdenminder stoffen aanmaken, die de productie van cortisol kunnen remmen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met depressies anders in elkaar zitten dan de hersenen van ┤gezonde┤ mensen. In de hypothalamus werden bij depressieve patiŰnten in vergelijking met gezonde mensen vier maal zo veel cellen gevonden, die de productie van cortisol stimuleren.

De slecht werkende biologische klok bij mensen met depressies verklaart ook waarom er schommelingen voorkomen in de gevoelens van depressieve mensen. Zij lijden soms aan seizoensgebonden depressies, zoals de winterdepressie of voelen zich ┤s morgens slechter dan ┤savonds. Licht kan een slecht werkende biologische klok activeren. Lichttherapie blijkt dan ook een effectieve methode om (winter)depressies bij mensen te behandelen of te voorkomen.Koffie en stress

Stress remt o.a. de werking van de spijsvertering. Als je door stress een tijd lang je voedingsstoffen minder goed opneemt word je gevoeliger voor stress en zo kan je in een vicieuze cirkel terechtkomen. De bijnieren zijn de organen die een belangrijke rol spelen bij stress, omdat adrenaline (stresshormoon) wordt aangemaakt in de bijnieren. De bijnieren hebben voor hun functioneren voldoende vitamine C en vitamine B nodig. Als je gevoelig bent voor stress, zou je wat extra vitamine B en C kunnen slikken (bijvoorbeeld een speciaal stress complex), om die vicieuze cirkel te doorbreken. Koffie en roken putten de bijnieren uit. De bijnieren, de schildklier en de vrouwelijke geslachtsklieren hebben een sterke wisselwerking op elkaar.

Lees verder


Geneeskunde, aandacht en compassie

In aanwezigheid van Chokiy Nyima Rinpoche werd in 2007 in Keulen de conferentie 'Geneeskunde, aandacht en compassie' gehouden. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in hersenonderzoek en in de behandeling van stress spraken hier over hoe ze meditatie gebruikten in hun onderzoek. Hierbij was het niet persÚ van belang dat de techniek van deze meditatie als boeddhistisch werd herkend. Zij zien dat de invloed van aandacht op de fysieke en mentale staat van de mens bijzonder positief is.  Sinds enige tijd zijn de effecten van meditatie op de gezondheid van de mens meetbaar. En dat is van belang voor de sceptici onder de wetenschappers die in deze praktijk vooral een onwetenschappelijke zweverigheid zien.

Bekijk uitzending


"My Life Hurts"

Dr. Shealy discusses how, in his 50+ years of medical work, he has seen undue stress and subconscious feelings affect countless patients' health and wellness.

Bekijk video


Video - How Stress Affects Health - Austin Wellness

Tip: Hans Keer


Stress hormoon kan kanker versnellen

Volgens onderzoekers van de Ohio State University kunnen de hormonen die worden geproduceerd tijdens een stressvolle periode de ontwikkeling van kanker versnellen.

Het hormoon norepinephrine kan namelijk ervoor zorgen dat de tumor meer gaat maken van twee bepaalde stoffen, de ene stof breekt het weefsel om de kankercel af dus snellere groei en de andere stof zorgt ervoor dat kankercel zich beter via het bloed kan verplaatsen.

http://researchnews.osu.edu/archive/epinorepi.htm


Stressreductie door aandachttraining

Stressreductie door Aandachttraining is een effectieve methode om mensen te leren omgaan met stress, pijn, moeheid, burnout, ziekte en andere gezondheidsklachten. In deze methode staat het beoefenen van 'mindfulness' of aandacht centraal.

Mensen met (werk)stress worden bewuster hoe de stress hen be´nvloedt. Zij leren minder vanuit automatische reacties te handelen. De stress en bijkomende lichamelijke klachten nemen hierdoor af.  Mensen die chronisch pijn hebben en moe zijn leren beter leven met hun beperkingen, zodat er meer ruimte in hun leven komt voor andere dingen. Mensen met depressieve klachten en mensen met angsten leren helder in het moment te zijn. Zij leren adequater hun klachten te hanteren.

http://www.aandachttraining.nl/


Eenzaam of boos naar bed verhoogt cortisol stresshormoon niveau in de ochtend

Volgens Emma Adam van de Northwestern University blijkt uit studie op ouderen dan diegene die eenzaam of boos gaan slapen de volgende morgen beginnen met een hoog cortisol hormoon niveau. Dit hormoon zorgt dan overdag voor meer energie waardoor het lichaam eigenlijk de persoon stimuleert om dingen te gaan doen en mensen te ontmoeten.

http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003


Cortisol en astma

Drs. A.M. Landstra Anneke Landstra ontdekte dat het bijnierhormoon cortisol, dat ontstekingsprocessen remt, een rol speelt bij nachtelijk astma. Het blijkt dat astmapatiŰntjes gedurende het hele etmaal een lager cortisolniveau hebben dan gezonde kinderen en kinderen met minder ernstig astma. Rond middernacht is het niveau het laagst. De aanvulling van dit lage cortisolniveau met synthetisch cortisol (hydrocortison) gedurende 24 uur via een infuus blijkt de longfunctie bij met name ernstig astma te verbeteren. Deze manier is uiteraard geen toepasbare klinische behandeling. In de huidige astmabehandeling worden ontstekingsremmers voor de luchtweg op grote schaal toegepast door middel van inhalatie. In toekomst moet verder onderzocht worden wat de precieze oorzaak is van de lagere cortisolproductie bij astmapatiŰnten.

Bron: Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Groningen


Depressie en cortisol

In een onderzoek van Universiteit van Maastricht werden stemming en cortisol (stresshormoon) gemeten bij depressieve en gezonde proefpersonen in hun dagelijkse leefomgeving. Er was een meer grillige cortisol productie bij de depressieve proefpersonen, die echter niet verklaard werd door een afwijkende reactiviteit van cortisol op dagelijkse stressoren. Cortisol reacties op dagelijkse stressoren bleken bij depressieven namelijk afwezig. In vergelijking met gezonden proefpersonen, bleken depressieve patienten minder sterk op negatieve dagelijkse gebeurtenissen te reageren, terwijl hun stemming relatief meer verbeterde na kleine positieve gebeurtenissen. Tenslotte bleek er geen overeenstemming te bestaan tussen cortisolreacties op stress in het dagelijks leven en dergelijke reacties op een experimentele stressor.

Bron: Universiteit Maastricht, drs. F.P.M.L. Peeters


Criminele jongens ervaren weinig stress

Puberjongens met delicten als winkeldiefstal, vernieling of lichte mishandeling achter hun naam, hebben relatief weinig stresshormoon (cortisol) in hun speeksel. Zelfs als zij onverwacht aan een spannende situatie worden blootgesteld, vertonen ze een kleinere stressreactie - zoals een sneller kloppend hart - dan niet-delinquente jongens. Dit blijkt uit onderzoek van psychiater in opleiding Arne Popma. 

http://www.vumc.nl/communicatie/nieuws/persberichten2006/


Teveel aan cortisol en angststoornissen

Er zijn verschillende angststoornissen: paniekstoornis (tot voor kort ook wel hyperventilatie genoemd), fobie, dwangstoornis en gegeneraliseerde angststoornis. De precieze oorzaak van angststoornissen is nog grotendeels onbekend. Erfelijkheid speelt zeer waarschijnlijk een rol. Recente onderzoeken tonen een biologische oorzaak aan. Waarschijnlijk leidt (onder andere) een verstoorde balans in de serotoninehuishouding in de hersenen tot angststoornissen, evenals een teveel aan cortisol, een van de belangrijkste stresshormonen.

Bron: Hersenstichting.nl


Relevante links


Post traumatische stress

Lee Gerdes vertelt over de door hem ontdekte technieken om post traumatische stress stoornis, depressie, verslavingen, parkinson en alzheimer te verhelpen door de hersenen te leren, m.b.v. een computer, zichzelf te herstellen.

Wilt u deze technieken in Nederland toe laten passen dan kunt u hier terecht:

http://www.alpha-up.nl/

Leendert


Job stress could be a risk factor for diabetes

People suffering from workplace stress or job burnout seem to be more likely to develop diabetes. Job burnout and workplace stress can have an adverse effect on physical and mental health. Now researchers at Tel Aviv University, Israel, reveal that diabetes may be one of the conditions brought on by stress.

http://www.healthandage.com/public/news-home/9883/
Job-stress-could-be-a-risk-factor-for-diabetes.html


 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats