straling ongezond ?


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Hormese - een beetje straling is gezond

Volgens een VN-rapport dat onlangs is verschenen, vallen de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl mee. Sommige onderzoekers gaan een stap verder, zo is te lezen in Ortho. Zij vinden dat geŽvacueerde gebieden rond de voormalige centrale weer bewoond kunnen worden. Deze wetenschappers zijn zelfs enthousiast over de gunstige werking van lage doses straling.

Sinds de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, inmiddels zestig jaar geleden, boezemt radioactieve straling wereldwijd diepe angst in. Maar niet iedereen is bang. Volgens onderzoekers uit Japan, de VS, Duitsland, Polen en Zweden is een beetje straling juist gezond. Volgens hun hypothese mogen we wel wat zuiniger zijn op het afval van kerncentrales. Zij adviseren het radioactieve afval niet diep weg te stoppen in zoutmijnen, maar te mengen met bouwmaterialen zodat woningen een gezondmakende straling kunnen uitzenden.

Hormese heet dit fenomeen, dat de fundamenten van de wetenschap laat schudden en kraken: radioactieve straling is alleen boven een bepaalde dosis gevaarlijk, beneden die dosis doet straling niets of is het juist goed voor de gezondheid. Onderzoek onder de Habakusha's - de overlevers van de atoombommen - lijkt dit te bevestigen. Volgens de Japanse onderzoeker Sohei Kondo hebben sommige Habakusha's juist een betere levens verwachting dan onbestraalde Japanners. Ook in Tsjernobyl is het waargenomen:  onder de duizenden zogeheten liquidators was de kankersterfte gelijk of lager dan bij de onbestraalde Russische bevolking.

Minder kanker
We kennen het van water en wijn: nooit drinken is ongezond, te veel drinken ook, een matige consumptie is juist goed. Met straling zou het niet anders zijn. Zo is in gebieden met hoge natuurlijke stralingsniveaus de kans op kanker juist kleiner dan elders. Dit wordt bevestigd door dr. Albert Keverling Buisman van de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten. 'Alle onderzoekingen over achtergrondstraling hebben altijd opgeleverd dat naarmate de achtergrondstraling hoger is, er minder kanker voorkomt', stelt hij in Ortho.

Ook mensen die werken met radioactieve straling lijken de nieuwe hypothese te bevestigen. Radiodiagnostisch laboranten en radiologen hebben een lagere sterftekans dan hun onbestraalde collega's, leert recent onderzoek. Ze zijn ook volgens allerlei andere kenmerken een stuk gezonder.

Volgens de Amerikaanse professor T.D. Luckey bedraagt de optimale dosis die een mens ieder jaar zou moeten krijgen ongeveer 100 millisievert. De gemiddelde Nederlander komt jaarlijks 'slechts' aan een stralingsbelasting van twee millisievert. De bejaarde Luckey (86) liet zich vijf jaar terug met een touwlift in een oude uraniummijn zakken. Sinds dat bezoek ligt onder zijn bed een klomp uraniumerts. Enkele collega's hebben vergelijkbare maatregelen genomen, of zoeken nog naar een goede bron van straling.

Bron: Theo Richel, Ortho magazine december 2005, Ortho.nl


EU test ook de effecten van hormese

Specifieke doelstellingen

Het testen en produceren van radionuclides en van radiogelabelde biomoleculen.

• Produceren van Bi213 voor de preklinische studies van fase I en II.

• Raadplegen en opleiding voor de productie van Ac225 in het cyclotron van het GCO.

• Ontwikkeling van chelaten.

• Het analyseren van de activiteitsvariatie na bestraling van de genen in de leukemiecellen en in normale cellen.

• Het uitwerken van een cellulair model voor het onderzoek van het "bystander" of "hormese" effect

• Het uitvoeren van functionele tests naar de cytotoxiciteit voor de leukemische en normale cellijnen.

• Het leveren van Bi213 generatoren aan ziekenhuizen.

• Het ontwikkelen van een Ra226 productiemethode voor preklinisch en klinisch gebruik.

• Het ontwikkelen van chelaat antilichamen voor preklinisch gebruik.

• Het bepalen van stabiliteitsconstanten.

• Het vergaren van basisgegevens over de effecten van straling op leukemische en normale cellen.

• Het analyseren van de genenactiviteit op de celwerking.

Full report here


Intermezzo: radioactieve straling

De mens staat dagelijks bloot aan radioactieve straling onder andere als gevolg van kosmische straling en radioactieve stoffen in de bodem. Deze straling heeft dus een onbeÔnvloedbare natuurlijke oorsprong. Over een heel leven staat de mens gemiddeld bloot aan 168 mSv (milliSievert; een bepaalde maat voor radioactieve straling die door weefsel wordt geabsorbeerd). Natuurlijke achtergrondstraling kan echter van gebied tot gebied sterk variŽren.

In Noorwegen bijvoorbeeld staan mensen gemiddeld bloot aan een tweemaal zo hoge levenslange natuurlijke dosis (365 mSv). In sommige gebieden in Noorwegen kan dit oplopen tot 1500 mSv.53 In Iran zijn zelfs gebieden gevonden waar mensen gedurende hun leven blootstaan aan 17000 mSv.

Die variatie lijkt geen probleem voor de volksgezondheid. Mensen leven dus onder ruim variŽrende natuurlijke ‘stralingscondities’. Een dodelijke dosis straling (tussen de 3000 en 5000 mSv in 1 uur) ligt een factor 10 miljoen hoger dan de dagelijkse natuurlijke dosis straling. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat een lage dosis straling een positief effect heeft op de gezondheid; een kleinere kans op kanker bijvoorbeeld. Het vermoeden is dat een lage dosis straling bepaalde beschermingsmechanismen activeert in het lichaam. Dit fenomeen staat bekend als hormese.

Bron: http://www.stichting-han.nl/


Heksenjacht op gif

Volgens de zogenoemde hormese-theorie is een klein beetje gif gezond. Deze opvatting is binnen de wetenschap inmiddels gemeengoed. Maar binnen het milieubeleid is de regel voor sommige stoffen dat ze niet aantoonbaar mogen zijn. Weer een voorbeeld dat het beleid meer op emoties dan op wetenschap is gebaseerd.

Neem dioxine. In geen enkel levensmiddel mag een spoortje dioxine voorkomen. Deze eis heeft de afgelopen jaren tot gevolg gehad dat er miljoenen liters melk en andere voedingsmiddelen zijn vernietigd, en dat fabrieken zijn afgebroken, 's Werelds beroemdste toxicoloog, de Amerikaan Bruce Ames, heeft er op gewezen dat de consumptie van dergelijke dioxine-bevattende voedingsmiddelen evenveel gezondheidsschade veroorzaakt als het drinken van twee glazen bier. Daarmee bedoelt hij niet dat bier gevaarlijk is, maar dat het risico van dioxine wordt overschat.

Bron: http://www.democrates.net


Statisch geladen?

Help.....ik ben statisch geladen oftewel ik heb last van electrospanning ! Last van 'pippi' uitstaande haren ? Springt u een meter in de lucht als u uw auto opent van de schrik van de lading ? Blijft u plakken aan uw garagedeur ? En......werkt u teveel met de computer ? Spanning heet tegenwoordig 'stress = engels woord' in Nederland. Spanning heeft te maken met plusjes en minnetjes; voltage, electriciteit, begeleiding, chemie en chemische reacties; teveel plusjes in niet bevorderlijk en teveel minnetjes is ook niet echt lekker. Vraag het een natuurkundige.

Om bovenstaande klachten linearecta te laten verminderen cq. verdwijnen:

- draag alleen schoeisel en pantoffels met leren zolen,
- verwijder alle synthetische grondbedekkers,
- draag geen pantykousjes en synthetische sokken,
- loop met blote voeten op een stenen vloer in huis en werk ook zo achter de computer; overtollige spanning wordt afgeleidt naar de stenen vloer,
- en......was elk uur uw handen onder koud stromend water zonder zeep !!!

Synthetische zolen + synthetische tapijten + de computer maken van u een regelrechte 'tijdbom' ! Dit ontregeld volledig uw doorstroming in het lichaam, waarna u door 'hippe dokters' foute ziekten wordt aangepraat. En u zit vervolgens in de vicieuze cirkel, want.........dokters in Nederland maken NOOIT !!! fouten. Maar van 'gezondheid' hebben ze helaas niet allemaal het 'goede verstand'.

A Votre Service.

xxx


Wetenschappelijke onderzoeken

Referentie:
[1] A. Berrington et al., "100 years of observation on British radiologists: mortality from cancer and other causes 1897-1997", B.J.Radiology 74

(2001) 507-519 

 


 


View My Stats