Salvestrolen en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

 

Salvestrolen


Eindopdracht Herboristenopleiding.

Voorjaar 2008.

Frank Radder.

 

Salvestrols

 

Inleiding.

Salvestrolen is een nieuwe naam voor een groep bioactieve stoffen die gevonden zijn in diverse planten. Ze hebben verwantschap met andere bioactieve stoffen zoals antioxidanten, flavonoïden en fyto-oestrogenen. Maar die verwantschap stopt daar, waar de eerder genoemde bioactieve stoffen geen salvestrolen bevatten. 

Mijn eerste kennismaking met de salvestrolen kwam tot stand na het lezen van een reeks artikelen over salvestrolen in het vakblad Ortho. Ortho betekent: ‘juist, goed, recht, gezond’.

Ortho is één van de meest toonaangevende vaktijdschriften omtrent voeding en supplementen.

In Ortho nummer 5, 2006 zijn de betreffende artikelen na te lezen. Stichting Orthokennis heeft me in staat gesteld om vervolgens tot een enorme verdieping te komen omtrent de kennis van salvestrolen. Stichting Orthokennis is een toonaangevende stichting betreffende kennisoverdracht over de orthomoleculaire wetenschap. Salvestrolen zijn ontdekt door twee Britse professoren die de anticarcinogene werking voor alle tumorcellen als gevolg van kanker hebben aangetoond. 

 

 

Bioactieve stoffen.

 

De grondleggers onder de salvestrolen theorie zijn twee Britse hoogleraren.

Professor Dan Burke, toxicoloog en farmacoloog. Sinds eind 1977 verbonden aan de Medical High School of Aberdeen.

Professor Gerry Potter, farmacoloog, medisch chemicus.
Verbonden aan de Montfort University te Leicester.

 

Professor Dan Burke.

Het specialisme van Dan Burke richt zich op een enorm grote groep enzymen van het type cytochroom P-450, kortweg CYP’s genaamd.

Twee Japanse wetenschappers hebben de eerste van dit type enzymen gevonden in 1964 en zodanig benaamd.

In 1971 is de tweede cytochroom P-450 ontdekt.

Inmiddels zijn er nu totaal ruim 7200 CYP’s bekend, waarvan 75 in het menselijk lichaam.

De CYP’s zijn vooral betrokken bij de detoxificatie processen in de lever. Tien specifieke CYP’s zijn farmaceutisch en fytochemisch van groot belang. CYP enzymen worden om de drie dagen vervangen in het menselijk lichaam. De CYP’s veranderen de molecuul structuur van de toxische stof dusdanig dat ze onschadelijk worden of uitgescheiden kunnen worden. Maar ook in de rest van het lichaam kom je CYP enzymen tegen. Dan Burke is een autoriteit op het gebied van de CYP’s en later zal duidelijk worden waarom.

Professor Gerry Potter.

Het specialisme van Gerry Potter richt zich op de ontwikkeling van anticarcinogene medicijnen. Gerry Potter onderzoekt onder andere op basis van structuurformules van moleculen maar effectieve nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Zo stuitte Potter onvermijdelijk op de CYP enzymen in de lever. 

001.jpg (8600 bytes)

Professor Gerry Potter

De twee professoren ontmoeten elkaar.     

Dan Burke hoorde van Gerry Potter zijn onderzoek en nam contact met hem op.Het gevolg was een intensieve samenwerking. Gerry vertelde over zijn inzichten en Dan over de zijne.Dan Burke wist dat er op dat moment zeer recentelijk  twee Amerikaanse wetenschappers een bepaalde CYP ontdekt hadden die ze de naam CYP1B1 meegaven.

Tijdens een routine onderzoek en geïnspireerd door de gesprekken met Gerry was Dan zijn CYP’s nogmaals allemaal in kaart aan het brengen ca. 1995. Dan wist als geen ander dat de CYP’s in de lever in staat waren om medicijnen te accepteren. Dan verdiepte zich verder in deze specifieke CYP1B1. Wat is er zo bijzonder aan deze specifieke CYP?

CYP1B1 komt alleen voor in tumorcellen! Dan en zijn onderzoeksteam ontdekte dat CYP1B1 enkel en alleen in tumorcellen voorkomt en nooit in gezonde cellen. Deze bevinding is bevestigd door andere onderzoeksgroepen in de Verenigde Staten ( o.a. het Dana-Faber Cancer Institute in Boston ) en door een onderzoeksteam uit Japan.

In een normale cel komt geen CYP1B1 enzym voor. In tumorcellen komt in 96% van de gevallen het CYP1B1 voor.

Voor dit onderzoek hielden Dan en zijn onderzoeksteam gezonde personen en kankerpatiënten, en ex-kankerpatiënten strikt gescheiden. Omdat voorstadia van kanker via biopties als zodanig niet herkend hoeven te worden terwijl het CYP1B1 enzym dan al wel aanwezig is in veel gevallen.  

  

Professor Dan Burke.

 

Potter en zijn researchteam construeerden een synthetische stof het zogenaamde: 3,4-methyleendioxy-3’,4’,5’-trimethoxychalcon, die de codenaam DMU-135 meekreeg. DMU-135 paste op het CYP1B1-enzym en als product ontstond er een krachtige tyrosinekinase remmer. Van tyrosinekinaseremmers is bekend dat ze de tumorcel te gronde richten.

DMU-135 is gepatenteerd en is nu in ontwikkeling als antikankermiddel. 

Dit verdient enige nadere uileg. Bij normale celdeling kan er wel eens wat fout gaan, in een normaal menselijk lichaam worden er per dag zo’n duizend fouten gemaakt. Deze fouten worden hersteld door middel van apoptosis ( grieks voor afvallen, wegvallen ), dit is het proces van geprogrammeerde celdood. CYP-enzymen zijn zo oud als de mensheid, om alle cellen die ontspoord zijn selectief uit de weg te kunnen ruimen.  De cel sterft op een georganiseerde manier door middel van tyrosine kinases, dit is een groep enzymen die celgroei en celdood reguleren d.m.v. apoptose. Er zijn vele tyrosine kinases die apoptosis kunnen activeren of juist inactiveren.

 Tumorcellen zijn in beginsel onsterfelijk ze hebben geen apoptosis. Bij tumorcellen is dus juist die apoptosis van belang om ongeremde en onsterfelijke groei te stoppen. Per toeval is door Gerry de juiste structuurformule van moleculen ontdekt die tyrosine kinases dusdanig remt zodat er weer apoptosis kan plaatsvinden in de tumorcellen. Doordat CYP1B1 enzymen enkel in tumorcellen voorkomen kan de bescherming van gezonde cellen door gaan op de gebruikelijke wijze via tyrosine kinases. Tyrosine is 1 van de 20 essentiële aminozuren. Kinases is een enzymmatige omzetting gebonden aan fosfor.   

De doorbraak.

Op een morgen ergens in 2002 komt Gerry het lab in en vertelde het volgende.

Een molecuul is een framewerk om vier of vijf atomen echt in een specifieke houding te brengen. Dit om een bepaalde ( bio- ) chemische reactie te kunnen laten plaatsvinden. Onze

( bio- )chemie zou niet kunnen bestaan zonder enzymen. Gerry vertelde dat dit specifieke framewerk waarop hun onderzoek gericht was mogelijk ook in de natuur te vinden was. Het betreft hier een zogeheten stilbeenstructuur.

 

Een stilbeen als basisstructuur, hier met rood aangegeven.

Ruim 15 jaar van universitair onderzoek naar kanker door Dan Burke en Gerry Potter heeft er toe geleid dat deze ontdekking tot stand gekomen is. Verder onderzoek bracht Gerry en zijn team op de uit de natuur bekende stof piceatannol waarvan de anticarcinogene werking al eerder bekend was en inderdaad zo’n specifieke stilbeenstructuur heeft. Vervolgens werd er gekeken naar resveratrol wat in het schilletje te vinden is van blauwe druiven met ook die zelfde stilbeenstructuur. Het CYP1B1 enzym bleek resveratrol om te zetten in het tumordodende piceatannol. Het vermoeden bleek te werken, piceatannol activeert d.m.v. remming van tyrosine kinases, apoptose van de tumorcel met behulp van het CYP1B1 enzym. En omdat CYP1B1 alleen in tumorcellen voorkomt blijven

Resveratrol wordt omgezet in het tumordodende piceatannol.

 

gezonde cellen gespaard voor apoptose. Niet de salvestrolen zelf maar het gevormde metaboliet van de salvestrolen met de CYP1B1 enzymen zorgen voor de inhibitie van tyrosine kinases waardoor apoptosis hersteld kan worden in tumorcellen. Verder onderzoek leerde dat er meer planten moleculen bevatten met deze specifieke stilbeenstructuur. Deze moleculen zijn onder andere gevonden in groenten, fruit en kruiden. 

006.jpg (91079 bytes).

Gerry noemde deze specifieke groep bioactieve stoffen Salvestrolen

Salve = Latijn voor redden en ‘strolen’ = is afgeleid van resveratrol de eerste stof die als salvestrol herkend is.

Professor Gerry Potter ontdekte de salvestrolen. Bijgestaan door een kundig onderzoeksteam.

Gerry Potter zegt:

Vraag niet……….waarom krijgen we kanker?

Maar vraag………waarom krijgen we soms geen kanker?

Professor Dan Burke toonde aan dat CYP1B1 enkel in tumorcellen voorkomt. In 1995 bijgestaan door een kundig onderzoeksteam. Goed bovenstaande gelezen te hebben lijkt het simpel. Veel groente, fruit en kruiden eten en    kanker is de wereld uit. Toch blijkt het niet zo eenvoudig..

Dus verder onderzoek bleek noodzakelijk.

 De speurtocht naar Natuurlijke bronnen van salvestrolen.

  

Uit het wild geoogste kruiden zijn zeer rijk aan salvestrolen.

  

Resveratrol behoort tot de zogenaamde fytoalexinen ( fyto = plant, alexinen = beschermen ) de eigen plant beschermende stoffen. Zeg maar het immuun systeem van de plant. Een plant moet zich beschermen tegen bacteriën, insecten, schimmels, virussen, planteneters, een bepaald spectrum van het zonlicht en overige stressoren. Resveratrol komt van nature voor in het schilletje van de druif om zich te beschermen tegen schimmels. Wanneer de druif in contact komt met een schimmel wordt er resveratrol aangemaakt, je zou kunnen zeggen een natuurlijk fungicide ( schimmelwerend middel ). Resveratrol is door de onderzoekers in 72 plantensoorten aangetroffen.

In 2002 verscheen in het tijdschrift hortscience een artikel over hoe het gehalte aan resveratrol in de muscadine druif negatief werd beïnvloed door de gebruikelijke spuitschema’s om schimmels te voorkomen. Uit een proef bleek dat schilletjes van onbespoten druiven veel hogere concentraties resveratrol hadden dan die van de bespoten druiven. Er kon echter geen  relatie worden aangetoond tussen het resveratrol gehalte en de mate van ziekte van de druiven.

Het onderzoekteam van Gerry Potter zocht door naar natuurlijke bronnen met deze zogenaamde stilbeenstructuur. Inmiddels hebben de onderzoekers ca. 23 van de te verwachten 50 natuurlijke bronnen van salvestrolen geïdentificeerd. Men zoekt met name in de volgende fytochemische structuurgroepen: bioflavonoïden, carboxylzuren, stilbenen en stilbenoïden. Salvestrolen verschillen onderling erg wat betreft bioactiviteit, beschikbaarheid, halfwaardetijd, en water of vetoplosbaarheid. Veel geneeskrachtige en medicinale kruiden hebben een hoog gehalte aan salvestrolen, net zo als onbewerkte wilde- en biologische groenten, fruit en kruiden.

No fungi, no stimulus to make salvestrols?

* Zijn sterke planten in hun natuurlijke leefomgeving arm aan fytoalexines ( fyto = plant, alexinen = beschermen ) waaronder salvestrolen, omdat ze deze niet nodig hebben omdat ze één zijn met hun leefomgeving?

* Of zijn sterke planten in hun natuurlijke leefomgeving juist zo sterk omdat ze zo’n hoog gehalte aan fytoalexines waaronder salvestrolen hebben?

* Of is er geen éénduidig antwoord te geven, en doet de ene plant het zus en de andere plant het zo?

Natuurlijk nemen de onderzoekteams van Gerry dergelijke vraagstukken mee, en het ziet er naar uit dat voor salvestrolen vooral de fytochemische structuurgroepen erg van belang zijn.Ze kwamen tot opzienbarende resultaten in relatie tot kanker omdat salvestrolen alleen in wilde planten en biologisch gekweekte planten massaal voorkomen. Salvestrolen komen daar voor waar  de kans op een schimmelinfectie het grootst is. Vaak in de  buitenste delen van de plant. In bloemen, vruchten, haarwortels. Althans daar waar het voor de schimmel  het makkelijkst is om de plant binnen te dringen. In onze westerse maatschappij nemen we nauwelijks meer wilde planten, en nog te weinig biologisch geteelde planten tot ons, en laat staan in een gevarieerde samenstelling. Waardoor we onze natuurlijke bescherming tegen kanker kwijt geraakt zijn.

Onze regulier geteelde groenten, fruit en kruiden bevatten nauwelijks nog salvestrolen, hoe komt dit?

* De  toegepaste fungiciden ( anti-schimmelmiddelen ) in de plantaardige voedsel productie werken zo goed, dat de plant zijn natuurlijke fungiciden ( salvestrolen ) niet meer hoeft aan te maken.

 

Substraatteelt vindt plaats op kunstmatige voedingsbodems.

 

* In de reguliere plantaardige voedselproductie wordt gebruik gemaakt van substraatteelten ( = teelt op kunstmatige voedingsbodems zoals steenwol, venen etcétera ) en wordt er vrijwel uitsluitend in de vorm van monoculturen geteeld. 

( = één specifiek gewas op een perceel, waarbij alle andere gewassen uitgebannen worden ). Hierdoor  kan de plant vaak niet of onvoldoende beschikken over een natuurlijke evenwicht. Er is geen aanvoer meer van natuurlijke mineralen en natuurlijke vijanden zowel plantaardig als dierlijk, wat de aanmaak van fytoalexines ( plantbeschermende stoffen ) deactiveert waaronder de aanmaak van salvestrolen. 

*Organische meststoffen zijn vervangen door anorganische ( synthetische ) meststoffen. De planten worden behandeld met pesticiden ( bestrijdingsmiddelen die de teelt ziektevrij moeten houden zoals fungiciden, insecticiden, herbiciden etcétera ) Helaas kunnen we deze pesticiden niet simpelweg van het gewas afspoelen voor gebruik. Veel pesticiden zijn meegegroeid in de plant tijdens de teelt van het gewas, door de zogenaamde systemisch  werkende gewasbeschermingsmiddelen..

* In de loop der jaren hebben we de meeste bittere stoffen uit onze voedingsgewassen ‘veredeld’. Echter salvestrolen bevatten vrijwel altijd veel bittere stoffen.

Lichtpuntje is zeker wel dat de consumptie van biologische groenten, fruit en kruiden sterk in de lift zitten. Tevens dient hierbij opgemerkt te worden dat de Nederlandse tuinbouw gemiddeld een laag gehalte aan spuitresiduen op haar producten achterlaat. Dit a.g.v. gespecialiseerde bedrijven

Biologische gewasbescherming zit sterk in de lift.

( koppert, ecostyle en meerderen ) die zich sterk maken voor biologische gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke vijanden etc. www.weetwatjeeet.nlgeeft veel informatie over dit onderwerp.

In welke groenten, fruit en kruiden vinden we salvestrolen?

( deze lijst is nog incompleet omdat verdere onderzoeken nog gaande zijn )

Groenten:

Alle koolsoorten          Brassica species

Artisjok                       Cynara scolymus

Asperge                       Asparagus officinalis

Aubergine                    Solanum melongena

Avocado                     Persea americana

Courgette                    Cucurbita pepo var. giromontiina

Komkommer               Cucumis sativus

Paprika.                       Capsicum annuum var. annuum

Pepers                         Capsicum species

Pompoen                     Cucurbita species

Rucola                         Eruca vesicaria ssp. sativa

Selderie                       Apium graveolens

Sojakiemen                  Glycine max

Waterkers                   Rorippa nasturium-aquaticum

Wilde bospeen            Daucus carota             

 

Fruit:

Ananas                        Ananas comosus

Appels                         Malus domestica

Bosbes                        Vaccinium myrtillus

Drentse krent               Amelanchier lamarckii

Druiven                        Vitis vinifera

Mandarijnen                Citrus reticulata, C. deliciosa, C. tangerine

Mango                         Mangifera indica

Meloen                        Citrullus lanatus ( water ) Cucumis melo ( suiker )

Moerbei                      Morus alba, M. nigra

Olijven                         Olea europaea

Peer                            Pyrus communis

Pruimen                       Prunus domestica

Rood fruit                    Vrijwel alle

Sinaasappel                 Citrus sinensis

Veenbes                      Vaccinium macrocarpa

Vijgen                          Ficus carica

Wittebes                      Ribes albus

Zwartebes                   Ribes nigrum

 

 

Geneeskrachtige kruiden bevatten vaak krachtige salvestrolen.

Kruiden:

 

Basilicum                     Ocimum basilicum

Citroenverbena            Aloysia triphylla

Gildkruid                     Scutellaria

Kamille                        Matricaria recutita

Kliskruid                      Arctium lappa

Leverkruid                   Agrimonia eupatoria

Mariadistel                   Silybum marianum

Meidoorn                    Crataegus monogyna

Melkdistel                    Sonchus oleraceus

Munt                           Mentha x piperita, M. spicata

Oost-Indischekers       Tropaeolum majus

Paardenbloem              Taraxacum officinale

Peterselie                     Petroselium crispum

Rooibos                       Aspalathus linearis

Rozemarijn                  Rosmarinus officinalis

Rozenbottel                 Rosa species

Salie                            Salvia officinalis

Tijm                             Thymus vulgaris

Weegbree                    Plantago lanceolata

 

Families rijk aan salvestrolen:

Compositae – Rosacaea – Brassicaceae.

 

Het behouden van salvestrolen in de voeding.

Hoe behouden we zoveel mogelijk salvestrolen in onze voeding?

Als u biologische of uit het wild geoogste groenten, fruit en kruiden gaat bereiden is het raadzaam zo min mogelijk te schillen. Met de schil ( buitenste deel van de plant ) verwijdert u veel salvestrolen. Salvestrolen zijn hitte bestendig en lossen op in water. Het is dus raadzaam om het kookvocht her te gebruiken in sauzen of een soep. Stomen en wokken zijn salvestrol vriendelijke bereidingsmethoden van uw maaltijd. Gebruik verder zo vers mogelijke groenten, fruit en kruiden.

 

Ook peterselie bevat salvestrolen. ( Petroselium crispum. )

 

Maaltijd bereidingen die rijk zijn aan salvestrolen.

 Uitgangspunten voor de bereiding van een salvestrol rijke maaltijd zijn de volgende: Ga uit van ingrediënten die minimaal gegarandeerd biologisch geproduceerd zijn, of wel via gecontroleerde wildpluk bekomen zijn. Om verantwoord zelf uw ingrediënten uit de natuur te oogsten heeft u kennis van zaken nodig. Zaken als wat, waar, hoe en wanneer roept een complex  van vragen op, die niet á la minuut te beantwoorden zijn. Goede literatuur hieromtrent kan uitkomst bieden, en wilt u nog verder, dan komt u uit op workshops of een opleiding. Verder is mee laveren met de seizoenen sterk aan te bevelen. Ieder seizoen heeft zijn specifieke producten die op dat moment, zeker biologisch op de meest verantwoorde manier te produceren zijn.

 

Inspectie door een chef-kok en een herborist van de geoogste wilde groenten en kruiden.

 

Ter illustratie een recept voor een salvestrol rijke salade.

*Wildsalade van het seizoen, met groenten, bloemen en kruiden.

In dit geval een frisse voorjaarssalade.

Bij een wildsalade is het goed om te weten dat ze van nature veel bittere smaken kan bevatten, die overigens goed te maskeren zijn door een mooie dressing.

Ingrediënten per portie:

 • Verse blaadjes van: paardebloem, weegbree, duizendblad, meidoorntopjes, dovenetel, zevenblad en kleine veldkers. Van alles een klein handje vol.

 • Bloemen van: madeliefje en klaver enkele bloempjes van ieder

 • Pijnboompitjes een handje vol.

 • Gedroogde tomaatjes, enkele.

 • Kwarteleitje één of twee stuks.

 • Schijfje geitenkaas.

 • Frambozendressing.

 • Vloeibare honing.

 

  

Een wildsalde is een streling voor de zintuigen.

Het is een ultieme bron van vitaminen, mineralen en bioactieve stoffen.

 

Bereiding:

Kook de kwarteleitjes.

Was de blaadjes en snij ze fijn naar behoefte. Snijden op een kleine centimeter is voor de meeste mensen prettig. Serveer de wilde groenten op een bord en bestrooi de rand ruim met pijnboompitjes. Snij de gedroogde tomaatjes in kleine partjes en leg ze op de wilde groenten. Druppel naar smaak de frambozendressing over de salade. Serveer in het midden van de salade het schijfje geitenkaas en druppel op het kaasje een beetje vloeibare honing.Ten slotte snijdt u de kwarteleitjes in de lengte één keer door en leg ze naast het geitenkaasje. U begrijpt dat de mogelijkheden legio zijn, en goede boeken omtrent biologisch koken en koken uit het wild zijn zeker voor handen.

 

Geneesmiddelen van salvestrolen.

Zoals reeds eerder vermeld is de synthetische stof die Gerry Potter en zijn researchteam ontdekt hebben onder de codenaam DMU-135 gepatenteerd en in ontwikkeling als geneesmiddel tegen kanker. Dit zal nog veel onderzoek vergen. Naar schatting zullen er over ca. 20 jaar betrouwbare anticarcinogene medicaties zijn. Echter voor die tijd is er de hoop op goede deelsuccessen. Tot nu toe is kanker één van de grootste hersenkrakers van de farmacie. Dit komt omdat kankercellen enorm veel lijken op gezonde cellen. Bij chemotherapie wordt er gebruik gemaakt van cytostatica ( cyto = cel, statica = staan ) . Dit zijn medicijnen die cellen doden of celdeling tegenwerken. Er zijn ruim 30 soorten cytostatica. Het probleem is dat cytostatica ook gezonde cellen aantasten en vaak niet of onvoldoende selectief kunnen werken. Ze veroorzaken daardoor vaak erg veel bijwerkingen. Soms zijn ze locaal  in te zetten om onnodige schade te beperken. Echter bij uitzaaiingen ( metastasen ) gaat dit niet op. Mogelijk bieden salvestrolen uitkomst in de toekomst.

 

Supplementen van salvestrolen.

Antony Daniëls is kruidendeskundige en nauw betrokken bij onderzoekteams van Gerry en Dan. Gefrustreerd  door de trage weg die een geneesmiddel moet ondergaan is Antony  bijgestaan door een onderzoeksteam begonnen aan het ontwikkelen van een supplement op basis van salvestrolen. Nature’s Defence Investments Ltd is de naam van de opgerichte moedermaatschappij.  Van de vermoedelijk 50 te identificeren salvestrolen zijn er momenteel zo’n 25 in kaart gebracht. Van deze 25 geïdentificeerde salvestrolen zijn er tot dusver 3 ontwikkeld.

 *Eerste generatie salvestrolen  was Resveratrol.

*Tweede generatie, hiervan worden de chemische namen niet vrij gegeven, maar zijn de codenamen:

Q40 – meer wateroplosbaar

T31G – meer vetoplosbaar ( passage van de bloed- hersenbarrière )

Q40 en T31G zijn ontwikkeld uit de schil van een bepaalde mandarijnen soort.

  

*Nieuwe generaties zijn in ontwikkeling. 

 Salvestrolen supplementen zijn eind 2007 op de markt gekomen in Nederland.

Vitals Salvestrol Pro een ( hydrofiele ) wateroplosbaar supplement en Vitals Salvestrol Gold een ( lipofiele ) vet oplosbaar supplement. De supplementen zijn ook voorzien van een punten systeem. De aanbevolen dagelijkse inname is gebaseerd op het continu screenen van de verschillende variëteiten van groenten en fruit door de Britse onderzoeksgroep.

Uit indicatieve gegevens blijkt dat het Victoriaanse dieet ( 1837 – 1901 ) bestond uit ongeveer 10 – 12 mg salvestrolen. Dit heeft de Britse onderzoeksgroep op 100 punten gesteld. In ons moderne westerse dieet krijgen we gemiddeld zo’n 2mg ( 17 punten ) binnen. Dit is te wijten aan het gebrek aan salvestrolen in onze moderne variëteiten van groenten en fruit, en als gevolg van onze moderne land- en tuinbouw technieken. Daarnaast worden de salvestrolen vaak verwijderd tijdens de verwerking van groenten en fruit vanwege hun bittere en scherpe smaak.

Elke capsule staat voor 350 punten. De dagdosering is 1 wateroplosbare of 1 vetoplosbare capsule per dag. Elkaar afwisselend, als aanvullende basis.

 

Salvestrolen in de vorm van een voedingssupplement.

 

 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: 100 punten ( minimaal )

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid als uw lichaam een ernstig tekort heeft aan salvestrolen: 4200 punten. ( Op basis van 77 – 84 kg lichaamsgewicht )  

Elke capsule zal zorgen voor een adequate opname van salvestrolen. Echter enkel salvestrolen innemen vanuit een supplement wordt sterk ontraden. Groenten, fruit en kruiden bevatten veel nuttige stoffen zoals vezels, vitamines en mineralen, die niet aanwezig zijn in deze formulering van dit supplement, maar wel essentieel zijn voor je lichaam. Dus naast de dagelijkse inname van een supplement van salvestrolen luidt het advies uw huidige consumptie van groeten, fruit en kruiden te handhaven. Echter enkel biologisch dynamische groeten, fruit en kruiden omdat de pesticiden residuen de werking van het CYP1B1 enzym anders zullen blokkeren.

 Co-factoren bij het gebruik van salvestrolen supplementie zijn: vitamine C, B3, biotine, zuurstof, ijzer en magnesium. Indien mogelijk, veel bewegen voor zuurstofrijk bloed.

 Contrafactoren zijn:

Roken en cyanide ( vit B17 ).  

 Doseringstabel voor salvestrolen supplementie.

Tot Slot.

Graag zou ik willen afsluiten met het volgende. Salvestrolen zijn zoals u heeft kunnen lezen een verzamelnaam van bioactieve stoffen die gerangschikt zijn naar hun specifieke structuurformule.

Buiten het werk van de Professoren Gerry Potter en Dan Burke is er momenteel wereldwijd enorm veel onderzoek gaande omtrent deze bioactieve stoffen. Wageningen Universiteit staat in dit opzicht zeer hoog aangeschreven op mondiaal niveau. Naar verwachting zijn er zo’n 75000 bioactieve stoffen te identificeren. De onderzoeken naar deze bioactieve stoffen zijn van groot belang om meer inzichten te vergaren over onze voeding, supplementie en medicatie in relatie tot gezondheid, welzijn en ziekten. Onze essentiële voeding heeft er dus eigenlijk een groep stoffen bij gekregen, de zogenaamde BIOACTIEVE STOFFEN.

Onze essentiële voeding ziet er voor mij vanaf heden als volgt uit:

Koolhydraten – Eiwitten en Vetten ( in de juiste verhoudingen )

Water en beweging.

Vitaminen.

Mineralen.

Bioactieve stoffen.

 

 

 

 

Boordevol vitaminen, mineralen en bioactieve stoffen.

Zevenblad ( Aegopodium podagraria.)

 

008.jpg (89119 bytes)

 Geraadpleegde literatuur en referenties.

 • Ortho, 24e jaargang nummer 5. 2006.
 • Bitter is beter door: Drs. Petra de Jong
 • Bitter is better: The biomedical scientist.
 • Salvestrol therapy training course door: Professor M.D. Burke.
 • Antonio Carluccio Goes Wild ISBN: 0 7472 7589 0
 • Bioactieve stoffen in de voeding door: Dr.ir.E. de Maerteleire ISBN: 90 352 2798 0
 • Biofortificants: Project vanuit de HAS in Den Bosch.
 • Chemisch ecologische Flora door: H. van Genderen, L.M. Schoonhoven en A. Fuchs.

 ISBN:  90 5011 087 8

 • De Boomkwekerij. nr 4. 20-01-2008.
 • Essbare Landschaften door: Ralf Hiener, Olaf Schnelle und Anne Freidanck

ISBN 10: 3-7750-04521

 • Food-info: Wageningen University
 • Groot Handboek Geneeskrachtige planten door Dr. Geert Verhelst ISBN: 9080778427
 • Hand out: Salvestrols Professor Dan Burke.
 • Herboristenopleiding bij kruidencentrum De Sprenk. Lesmateriaal en opleiding.

Max Niessen en Gidy Niessen-vd  Crommenacker.

 • Kruidenbereidingen voor de herborist door: Ing. Jacques Berghmans en Jan Margodt ISBN: 13 (EAN): 9789081141314
 • Lekker Landschap door: Michiel Bussink ISBN: 76661 12X
 • Nature’s Defence Investments Ltd ( Uk )
 • Nederlandse Oecologische Flora ISBN: 90 5011 184 X
 • Nutrition and Cancer: Salvestrol Case Studies: Brian A. Schaefer, Hoon L. Tan, M. Danny Burke, Gerard A. Potter.
 • Salvestrol: Natural plant-derived anticancer agents by, Professor Dan Burke and Professor Gerry Potter. British Naturopathic Journal. No1, 2006.
 • Stichting Orthokennis.
 • Technische Termen door: Dr. C.J. van der Klaauw en Dr. G.J. van Oordt
 • The cancer preventative agent resveratrol is converted to the anticancer agent Piceatannol by the cytochrome P450 enzyme CYP1B1: British Journal of Cancer.

  

Geraadpleegde internet sites

www.ergogenics.org
www.fonteine.com
www.orthoeurope.com
www.salvestrol.ca
www.salvestrolen.nl
www.slowfood.nl
www.vitals.nl
www.voedingscentrum.nl
 

En natuurlijk diverse malen Wikipedia over uiteenlopende onderwerpen..

Voor meer informatie omtrent opleidingen, workshops en supplementie:

Frank Radder, Herborist.

Te bereiken onder,

vpk_radder@planet.nl

Mobiel: 06-29001070.

  

 

Mooi als ik ben hunker ik naar de zon. ( Urtica dioica. )

 

 De auteur van dit artikel stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ondeskundige toepassing van gegeven adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden. Enkel uw eigen aansprakelijkheid is bindend in deze.


 

 


 


View My Stats