logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Probiotica


De nadelen van FOS - fructose oligosacharides

De voedingsindustrie stopt ze overal in. In de goedlopende gezonde toetjes in het koelvak die de darmen gezond moeten houden. In prijzig en ‘gezondheidsbevorderend’ brood. Ze zitten zelfs in chocopasta. Een Wageningse promovenda ontdekte echter een onwelkome bijwerking van de onverteerbare vezels die we van onderzoekers ‘prebiotica’ moeten noemen. Ze maken ons kwetsbaar voor salmonella.

http://www.wb-online.nl/krant/artikel_print.php?id=1343

 

Een voeding met FOS verhoogt de doorlaatbaarheid van de darmwand en verergert de infectie met Salmonella. Dit ging gepaard met verhoogde expressie van genen die betrokken zijn bij de weerstand of afweer. Dit betekent dat verhoging van deze weerstand markers voorzichtig geÔnterpreteerd moet worden en niet per definitie een gunstige situatie (verhoogde weerstand) weerspiegelt. Het heeft de voorkeur om weerstand markers altijd te koppelen aan meetbare en eenduidige eindpunten zoals passage van de bacteriŽn door de darmwand. Tenslotte hebben we sterke aanwijzingen verkregen dat een ontregeld energie metabolisme in darmcellen de onderliggende oorzaak is van de verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand en verminderde weerstand door FOS consumptie.

http://library.wur.nl/WebQuery/wda/lang/1865642

 


Synthetische voedingsvezels maken rattendarm lek

Je vindt ze in extra gezonde sapjes, brood en toetjes: voedingsvezels, op het etiket omschreven als fructo-oligosachariden of FOS. Enkele jaren geleden toonden Wageningse onderzoekers aan dat die vezels helemaal niet zo gezond zijn. Promovendus drs. Wendy Rodenburg van de afdeling Humane voeding heeft achterhaald waarom.

http://www.resource-online.nl/home.php?r=1&id=1803

 

Ik noem deze kant van FOS omdat veel merken probiotica deze stof bevatten en niet iedereen deze informatie kent. Feedback is welkom.


Grote studie naar gebruik Lactobacillus GG bij astma in VS

In Amerika start binnenkort een grote studie naar de probiotica Lactobacillus GG. Men wil kijken of deze bacterie astma kan voorkomen of symptomen kan afremmen. Eerder toonden al aan dat bepaalde supplementen zoals probiotica het immuunsysteem sterker kan maken en zo eventueel astma kan voorkomen.

http://www.tipsasthmaresearch.org/

Het probleem aan de andere kant is de groei van vaccins die een jong kind moet doorlopen wat naast de milieuvervuiling en chemische vervuiling via de navelstreng de nodige extra belasting geeft van het nog niet ontwikkelde immuunsysteem. Heeft de moeder tijdens de zwangerschap ook nog gerookt, alcohol gedronken of ongezond gegeten dan zal dit probleem uiteraard nog groter zijn.


Vaginale probiotica

Vaginale probiotica zijn zinvol, maar niet alle preparaten werken. Vrijwel elke vrouw heeft wel eens vaginale klachten zoals jeuk, een schraal gevoel, branderigheid, irritatie (onder meer bij het vrijen) en een overmatige (onwelriekende) afscheiding. De klachten kunnen vanzelf overgaan, aanhouden of regelmatig terugkomen. De meest voorkomende oorzaken van dergelijke klachten zijn bacteriŽle vaginosis (overgroei met gram-negatieve anaŽrobe bacteriŽn ) en vulvovaginale candidiasis (overgroei met de candidaschimmel, meestal Candida albicans). In beide situaties kunnen vaginaal ingebrachte probiotica de genezing ondersteunen en herinfectie helpen voorkomen. Het is daarbij wel heel belangrijk dat een effectieve bacteriestam wordt ingezet.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=36


Schimmels en verhoogd cholesterol

Volgens voormalig WHO-onderzoeker dr. Antonio Constantini spelen ongewenste schimmels een belangrijke rol bij het ‘dichtgroeien’ van kransslagaderen. ‘Schimmels maken in de darm gifstoffen, zogenoemde mycotoxinen,’ verklaart Constantini. ‘Sommige mycotoxinen, ondermeer die van een schimmel die algemeen voorkomt in granen, wekken al in kleine hoeveelheden ernstige aderverkalking op. In een gezonde, evenwichtige darmflora krijgen zulke schadelijke schimmels geen kans. Maar als de balans verstoord raakt, gaan ze woekeren, waardoor er hoge concentraties bloedvat-onvriendelijk gif in het bloed komen. Eťn van de manieren van het lichaam om zich tegen mycotoxinen te beschermen, is de aanmaak van extra cholesterol. Cholesterol maakt gifstoffen minder schadelijk. Probiotica laten een cholesterol≠verlagend effect zien, omdat ze kwalijke darmschimmels en hun gifstoffen temmen, waarna het lichaam de cholesterolproductie omlaag brengt.’

http://www.menshealth.nl/Gezondheid/DossierProbiotica/Dossier
ProbioticaArtikelenNietVerwijderen/Voordelen.htm


Probiotica - drs. J.F. van Waning

Nog nooit is de belangstelling groter geweest dan de afgelopen jaren voor de beestjes in onze darmen. Misschien zou het beter zijn om van plantjes te gaan spreken omdat we het over darmflora hebben. Al veel langer waren de gunstige resultaten van herstel van de darmflora bekend bij een relatief klein aantal artsen en hun tevreden patiŽnten. Een twintigtal jaren geleden verschenen er melkproducten op de markt waaraan fysiologische darmbacteriŽn waren toegevoegd. Omstreeks diezelfde tijd verschenen er in de pers en in de officiŽle medische literatuur merkwaardig genoeg berichten over het catastrofale effect van lukraak antibiotica voorschrijven wegens het optreden van resistentie. Zo zouden er tegen tuberculose nog maar enkele werkzame antibiotica zijn overgebleven. Als ook hiervoor resistentie zou
optreden stond de mensheid voor een ramp. Sinds het verschijnen van de melkproducten met darmbacteriŽn wordt steeds vaker de term probiotica gebezigd als tegen hanger van de antibiotica. Pro(= voor) bio(=leven)tica zijn dan vůůr het leven (in dit geval van de mens), de antibiotica zijn tťgen het leven (van de ziekmakende bacterie in dit andere geval). In artsenkringen wordt meestal nog gesproken over symbionten, dat wil zeggen bacteriŽn die met elkaar en met de mens samen leven, in symbiose tot beider voordeel. De wetenschappelijke onderbouwing van het grote belang van darmbacteriŽn voor onze gezondheid komt uit voor mij onverwachte hoek, namelijk vanuit de Landbouw Universiteit van Wageningen. Aldaar ligt de belangstelling voor voeding en gezondheid veel meer op de voorgrond dan bij de medische faculteiten, waar de interesse meer ligt op het gebied van ziekten en behandeling hiervan. Getuige het groeien van de ziekenhuizen en de budgetten voor de volksgezondheid lijkt de vraag gerechtvaardigd of de ingeslagen weg de beste is. Gelukkig lijkt er een kentering gaande gezien de in enkele ziekenhuizen gestarte onderzoeken naar het effect van probiotica. Samen met de gegroeide belangstelling voor roken (kanker, hart- en vaatziekten en longziekten) en voeding en beweging (hart-en vaatziekten) voedt het optimisme aangaande een mogelijk betere weg. Vanuit verschillende universiteiten zijn wetenschappers zich bezig gaan houden met het aandragen van bewijzen voor fenomenen die de eerder genoemde artsen al jarenlang hebben zien optreden, waaronder onderzoek met probiotica. Zo is een groep “Wageningers” in Finland bezig met onderzoek. In Nederland is onder meer Dr G. Jansen in 1991 gepromoveerd op het onderwerp: “Inactivatie van darmflora door antibiotica” en is Harro Timmerman bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek, dat gaat over de relatie probiotica en immuniteit.

Lees het hele artikel op:

http://www.waningarts.nl/index_literatuur.htm

Tip: Leendert


Probiotica verhaal rammelt.......

Wat we al vermoeden komt nu steeds meer naar buiten, ik heb steeds gezegd dat verhaal niet klopte. Er zijn al zoveel studies met probiotica gedaan dat er hier meer aan de hand moet zijn geweest...

http://www.nrc.nl/binnenland/article907809.ece/Patienten_probiotica_waren_al_veel_zieker
http://sync.nl/ophef-over-probiotica-onzinnig/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article498190.ece/Fatale_probiotica-
proef_toeval_of_onverklaarbaar

Ron / Mike


Ziekte van Crohn en Lactobacillus gg

Eťn van de oorzaken voor het ontstaan van de ziekte van Crohn zijn darmbacteriŽn. Hoentjen toonde aan dat muizen met dikke darmontsteking (colitis) baat hebben bij behandeling met antibiotica. Daarbij liet hij zien dat specifieke antibiotica effectief zijn op verschillende delen van de darmen. Ook werd aangetoond dat Lactobacillus gg, een bacterie met een potentieel beschermende werking (probiotica), darmontsteking kon voorkomen na antibiotische behandeling.

http://www.vumc.nl/communicatie/nieuws/tracer510/tracer510.pdf


Probiotica verbeteren weerstand atleten

Suppletie met Lactobacillus acidophilus verbetert de weerstand van topsporters. Dit concluderen Australische onderzoekers na een klein onderzoek onder acht topsporters.

http://www.ortho.nl/bibliotheek_view_item.php?nid=4516


Werkt probiotica ?

Volgens deze Amerikaanse overheidssite is er nu bemoedigend bewijs dat probiotica:

- diaree kan stoppen, met name het rotavirus
- ontstekingen aan urinie wegen kan behandelen en voorkomen
- prikkelbaar darm syndroom kan behandelen
- de kans op blaaskanker kan verkleinen
- de ziekteduur kan verkorten bij besmetting met het Clostridium difficile virus
- de darmziekte pouchitis kan behandelen
- atopische eczeem bij kinderen kan voorkomen en beheerbaar maken

http://nccam.nih.gov/news/newsletter/pdf/2006summer.pdf


Probiotica en allergie

Allergie komt in toenemende mate voor in westerse landen. De hygiŽnehypothese schrijft deze toename toe aan verminderde blootstelling aan microbiŽle antigenen. Door de verminderde blootstelling aan microbiŽle antigenen lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor de kolonisatie en opbouw van de darmflora. Vanuit deze overwegingen zijn probiotica potentiŽle kandidaten om toe te passen in de preventie en de behandeling van allergie. Recente gegevens suggereren dat probiotica, zowel klinisch als immunologisch, gunstige effecten hebben in primaire en tertiaire preventie van allergie.

http://www.pandastudie.nl/artikel%20NTVA.pdf


PotentiŽle rol voor probiotica bij de preventie van infectieuze complicaties tijdens acute pancreatitis.

Probiotica. Op grond van recent onderzoek veronderstelt men dat een combinatie van geselecteerde probiotica en enterale voeding het aantal secundaire infecties verder kan reduceren.9 Probiotica zijn mono- of mengculturen van levende, niet-pathogene micro-organismen die een gezondheidsbevorderend effect hebben bij mensen en dieren. De laatste decennia kwamen probiotica in de publiciteit door gebruik in yoghurtdranken. Sinds enkele jaren worden nietcommerciŽle, geselecteerde probiotica onderzocht volgens de richtlijnen van evidence-based geneeskunde.

http://www.umcu-chir.org/pancreatitis/files/
van_santvoort-review_probiotica-ntvg2006.pdf


Gut flora

Een relatief goed gedocumenteerd effect van probiotica betreft de stimulatie van het immuunsysteem. Verscheidene studies tonen aan dat door het nuttigen van probiotica bepaalde immuunfuncties kunnen gestimuleerd worden. Het immunologisch effect van melkzuurbacteriŽn is hoofdzakelijk gebaseerd op de activatie van macrofagen en zou toegeschreven kunnen worden aan het peptidoglycaan van de Gram-positieve bacteriŽle celwand. Eťn van de degradatieproducten van dit peptidoglycaan zijn de muramyl peptines die in de systemische weefsels gedetecteerd kunnen worden en farmacologische activiteit hebben.

http://www.probiotics-amsterdam.org/


Growth during the first 6 months of life in infants using formula enriched with Lactobacillus rhamnosus GG

Infants fed withLactobacillus rhamnosus-enriched formula grew better than those fed with regular formula. Further studies are necessary to clarify the mechanism of LGG in infant growth.

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111


Probiotics prevent bacterial translocation and improve intestinal barrier function in rats following chronic psychological stress

These findings indicate that probiotics can prevent chronic stress-induced intestinal abnormalities and, thereby, exert beneficial effects in the intestinal tract.

http://gut.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/gut


Probiotics may ease gut disorders

Probiotics may help ease gut disorders linked to long-term stress such as Crohn's disease, research suggests. A team at Canada's McMaster University analysed gut tissue taken from rats put in stressful situations.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4938020.stm


Elderly 'should take probiotics'

Elderly people should take probiotic supplements, according to scientists. They said the drinks, yoghurts or capsules could help protect older people against bowel conditions, such as Irritable Bowel Syndrome (IBS). People over 60 have about 1,000-fold less "friendly" bacteria in their guts compared with other adults.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/5253182.stm 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats