Polypharmacy problemen


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Polypharmacy bij kinderen en ouderen


Polypharmacy is een probleem dat zeker bij kinderen en ouderen voor veel problemen gaat zorgen. Steeds meer mensen krijgen combinaties van diverse medicijnen terwijl er niet voldoende onderzoek is gedaan naar effecten als men deze medicijnen gaat mengen. In Amerika heeft dit probleem al veel aandacht gehad maar hier is er niet veel over te vinden. Gezien het belang van de zaak neem ik dit onderwerp toch op in de hoop dat onze media hier ook eens naar willen kijken. Ik ben helaas niet in staat de info te vertalen gezien het vele werk dat ik al in deze site steek en ik toch grotendeels de kar alleen moet trekken. Dus mocht iemand willen helpen met vertalingen dan is alle hulp welkom.

Ron


Antwoorden op kamervragen van Agnes Kant over pillenmix

Antwoorden van minister Klink op Kamervragen van het Kamerlid Kant over pillenmix

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat een pillenmix schadelijk kan zijn voor ouderen?

Antwoord 1
Ik constateer dat op het gebied van medicatieveiligheid veel aandacht is ontstaan voor de oudere patiŽnt. Dat is terecht, aangezien bij deze categorie van patiŽnten veel problematiek samenkomt. Ook is bekend dat bij ouderen de effecten van geneesmiddelen anders kunnen zijn dan bij de standaardgroepen die worden betrokken in geneesmiddelenonderzoek.
De uitkomsten van de betrokken studie bevestigen dit beeld. Ik ben blij met de aandacht die inmiddels in het kader van geneesmiddelenonderzoek uitgaat naar de oudere gebruiker. Met de uitkomsten van deze studies kunnen de beroepsgroepen zelf aan de slag om verbeteringen door te voeren.

Vraag 2
Wat vindt u van de aanbeveling dat verpleeghuisartsen meer moeten investeren in kennis van de schadelijke effecten die combinaties van medicijnen kunnen hebben?

Antwoord 2
Verbetering van kennis op dit terrein kan ook onder deze beroepsbeoefenaren nuttig zijn. Echter, de betrokken materie is behoorlijk complex en veelomvattend van aard. Ik vind daarom dat naast de verbetering van de (basis)kennis onder verpleeghuisartsen het aangewezen is beter gebruik te maken van de reeds beschikbare kennis op dit terrein bij de apotheker. Met het oog daarop acht ik een betere samenwerking tussen de verpleeghuisarts en apotheker van groot belang.

Vraag 3
Erkent u dat bepaalde combinaties van medicijnen schadelijke effecten kunnen hebben? Erkent u voorts dat vooral ouderen combinaties gebruiken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3
Ja.

Vraag 4
Wanneer kan de Kamer de schriftelijke reactie op medicatieveiligheid en de jaarlijkse medicijncheck ontvangen? Welke maatregelen gaat u nemen?

Antwoord 4
Ik ben voornemens mijn reactie mee te nemen bij de eerstkomende periodieke voortgangsrapportage over de uitvoering van de voornemens in mijn brief 'Koers op Kwaliteit' (Kamerstukken II, 28439, nr 18). Met het oog op de geneesmiddelenproblematiek onder ouderen heb ik het voornemen om -gefaseerd- periodieke medicatiebeoordeling te integreren in het medicatieveiligheidsbeleid in de verzorgingshuizen respectievelijk de verpleeghuizen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)


Meer dan 700.000 slachtoffers door medicijn cocktails per jaar
in de VS

Advies van dit TV station is om goed te overleggen met je apotheek en ook alles te noemen wat je slikt (dus ook supplementen).  Bloedverdunners mogen bijvoorbeeld niet gecombineerd worden met pijnstillers zoals ibruprofen, Advil etc.

http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.
shtml?id=2112806n


Bijwerkingen bij ouderen

Bij ouderen worden doorgaans meer bijwerkingen gezien. Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat ouderen gevoeliger zijn voor bijwerkingen van geneesmiddelen, maar ook door het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen (polyfarmacie). Ook interacties van geneesmiddelen spelen een rol. Bijwerkingen blijken op een algemene interne afdeling bij ťťn op de zes ouderen de oorzaak te zijn van ziekenhuisopname. Bij onvoldoende kennis van de farmacotherapeutische principes bij ouderen worden zowel door een onjuiste geneesmiddelkeuze als een onjuiste dosering bijwerkingen geÔnduceerd

http://www.cvzkompassen.nl/


Studies: Polyfarmacie bij somatisch chronisch zieken

Het gebruik van geneesmiddelen onder chronisch zieken is groot. Uit gegevens van het PatiŽntenpanel Chronisch Zieken blijkt dat 90% van de mensen met een somatische chronische ziekte geneesmiddelen gebruikt die hen door een arts zijn voorgeschreven; circa 80% gebruikt meerdere voorgeschreven geneesmiddelen tegelijkertijd (polyfarmacie). Zowel aan de kant van de voorschrijvers (artsen) en controleurs (apothekers) als aan de kant van de gebruikers kunnen zich hierbij problemen voordoen. Chronisch zieken zijn vaak oudere mensen bij wie complicaties en co-morbiditeit veel voorkomen.

Dit bemoeilijkt het voorschrijven volgens standaardrichtlijnen en tegelijkertijd het zelfzorggedrag en de therapietrouw van de patiŽnt. Binnen het onderzoeksprogramma PatiŽntenpanel Chronisch Zieken (zie CHR 01.08) zijn medio 2003 bij ruim 1.600 chronisch zieken gegevens verzameld over het soort en aantal voorgeschreven geneesmiddelen die zij op dat moment gebruikten. Tevens hebben deze patiŽnten gegevens verstrekt over hun zelfzorggedrag (waaronder therapietrouw), percepties ten aanzien van hun ziekte en hun geneesmiddelengebruik en hun ervaren gezondheid. Op basis van deze reeds verzamelde gegevens zal in dit project worden onderzocht in welke mate risicocombinaties van geneesmiddelen bij chronisch zieken voorkomen.

Tevens zal worden nagegaan in hoeverre het gebruik van risicocombinaties verband houdt met patiŽntkenmerken zoals leeftijd, sekse, opleidingsniveau en medische diagnosen van de patiŽnt en met subjectieve aspecten zoals percepties, zelfzorggedrag en ervaren gezondheid.

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1304826/


600 doden per jaar door geneesmiddelengebruik

Ouderen gebruiken veel geneesmiddelen. Bij gebruik van vijf of meer middelen spreekt men gewoonlijk van polyfarmacie. Volgens Heerdink (Pharmaceutisch Weekblad, 2002) is in Nederland bij 8 tot 22 procent van de thuiswonende ouderen sprake van polyfarmacie. Bij verzorgingshuizen - waar in ons land zo'n 110.000 ouderen wonen - ligt dat percentage hoger, tot zo'n 40 procent. Hoewel niet per definitie problematisch, kan polyfarmacie ongewenste effecten veroorzaken. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt met het toenemen van het aantal middelen dat gebruikt wordt. Verder wordt het bij gebruik van meerdere middelen voor de patiŽnt moeilijker om medicatiefouten te vermijden en neemt de therapietrouw af. Er zijn verschillende studies naar de effecten van de hiervoor genoemde verschijnselen. Geschat wordt dat 4 tot 16 procent van de ziekenhuisopnamen van ouderen in Nederland (mede) veroorzaakt wordt door bijwerkingen van geneesmiddelen en dat er ongeveer 600 patiŽnten per jaar overlijden als gevolg van problemen met geneesmiddelengebruik. Bijwerkingen van geneesmiddelen behoren tot de vijf meest voorkomende oorzaken van nieuwe ziekte-episoden die bij ouderen worden geregistreerd.

http://www.medicijngebruik.nl/content/17_vind_op_thema/17-3.htm


Polyfarmacie bestaat al lang en wordt dikwijls veroorzaakt door het niet opvolgen van aanbevelingen. Zo is er onder meer het overmatig of onzorgvuldig voorschrijven van medicatie bij bejaarden. Onlangs werden de Beers-criteria aangepast, die heel wat farmaca ontraden bij deze leeftijdsgroep. Reeds jaren bestaan er methodes om overbodige en zelfs gevaarlijke geneesmiddelen, vooral benzodiazepines en neuroleptica, af te bouwen bij bejaarden. Het is merkwaardig dat hier in de artsenopleiding en navorming zo weinig over gesproken wordt.

http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/2005/7-2005/7-2005_editoriaal.html


Polypharmacy in Children on the Rise

Pediatric polypharmacy, the practice of prescribing two or more medications for psychiatric symptoms in children, is on the rise in the United States, raising concern about unknown side effects, according to a new study appearing in the August issue of the journal Psychiatry 2005. “This is a critical issue—it’s not uncommon to find a child on an anti-depressant, a mood stabilizer and a sleep agent all at the same time, but there’s no research to see how these drugs interact with each other” says co-author Joseph Penn, MD, a child psychiatrist with the Bradley Hasbro Children’s Research Center in Providence, RI and Brown Medical School.

http://www.lifespan.org/news/2005/08/BH_Polypharmacy_8_1_05.htm


Symptoms of polypharmacy

Polypharmacy is sometimes overlooked because the symptoms it causes can be confused with symptoms of normal aging or another disease, somtimes resulting in still more drugs being prescribed to treat the new symptoms!

Some signs that are caused by interactions between drugs or side-effects of drugs can include:

 • tiredness, sleepiness or decreased alertness
 • constipation, diarrhea or incontinence
 • loss of appetite
 • confusion (all the time or only sometimes)
 • falls
 • depression or lack of interest in your usual activities
 • weakness
 • tremor
 • hallucinations - seeing or hearing things
 • anxiety or excitability
 • feeling dizzy
 • decreased sexual behavior
 • skin rashes

Sometimes side effects occur shortly after starting a new medication, but in other cases they take a while to appear. Never assume that a symptom is just a sign of "getting old" - talk to your doctor, who is responsible for making sure that your medications are safe and effective.

http://www.med.unc.edu/aging/polypharmacy/symptoms.htm


Top 10 Tips for Preventing Polypharmacy

Polypharmacy is typically characterized by drug duplication or interaction, or both. The good news is, you can prevent it yourself with a little education and preparation. Here are some simple tips for avoiding polypharmacy:

 1. Always read labels. They may tip you off to possible drug interactions.
 2. Use only one pharmacy to fill prescriptions.
 3. Learn your medications by name and what they are for.
 4. Make a list of all your medications including pill strength and dose, as well as herbal products, vitamins, homeopathic remedies, supplements and over-the-counter drugs. Update it after every doctor visit.
 5. Carry your medications list everywhere. Bring it every doctor visit, along with the pill bottles.
 6. If you have more than one doctor, make sure each one knows what the other is prescribing.
 7. Ask your primary caregiver or pharmacist to run your medication list through a drug interactions database to identify possible problems, especially if you’re on five or more drugs.
 8. Avoid combination products such as cold formulas. Ask your pharmacist to help you find a product just for the symptoms you’re experiencing - not for every possible symptom.
 9. Never take a new drug without asking your pharmacist about its side effects and interactions with other drugs.
 10. Get familiar with your medications. Learn about them from your physician or pharmacist, or learn to use a Physician's Desk Reference, available in your local library. Books about prescription drugs are also available at your local bookstore. Don’t trust the internet; much of the information available on-line is from questionable sources.

http://www.hap.org/info/formulary/polypharmacy_tips.php


 

 Acerola superbes
Acne
Adhd
Afvallen
Allergie
AloŽ Vera
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Artrose
Aspartaam
Autisme
Babyzwemmen
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Brood nadelen
Budwig papje
Candida
Chemotherapie
Chips
Cholesterol
Chlorella
Crohn
Constipatie
Darmkanker
Dieet & afvallen
Eczeem
Fatale vetten
Fluor
Frituren
Fructose
Fructosestroop
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Griep - verkoudheid
Groene thee
Hard werken?
Hoge bloeddruk
Hoofdluis
Huidproblemen
Kanker
Lactose intolerantie
Levertraan
Lichttherapie
Lijnzaadolie
Nachtwerk
Olijfolie
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Osteoporose
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Selenium
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Tarwegras
Tarwekiem olie
Tomaat
Ukrain kankerkiller
Vetarm = slecht
Vleesvervangers
Voeding bij kanker
Wortelsap
Zink
Zuurdesem
Zware metalen

Meer....


 


View My Stats