operatie en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Nuchter de operatie in vaak schadelijk voor patiŽnt

Complicaties na operatie onnodig groot

Hoogleraar experimentele chirurgie Paul van Leeuwen van het VU medisch centrum stelt in zijn oratie dat een patiŽnt die onnodig lang nuchter blijft voor operatie, het risico loopt op ernstige postoperatieve complicaties. In internationaal onderzoek, waaraan Van Leeuwen c.s. een prominente bijdrage leverden, is vastgesteld dat met het toedienen van voeding rond de operatie complicaties als insulineresistentie, infecties en multipel orgaanfalen kunnen worden voorkomen.

Inmiddels is het beleid om patiŽnten nuchter te houden in een aantal landen al aangepast. In Nederland lijken specialisten nog steeds terughoudend. Zij vrezen mogelijke aspiratie. Volgens Van Leeuwen is deze denkwijze niet juist.

Van Leeuwen stelt dat voeding met name de stressrespons kan verbeteren, het ontstaan van insulineresistentie kan voorkomen en de werking van het immuunsysteem van de patiŽnt stimuleert.
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat insulineresistentie kan worden voorkomen door de patiŽnt voor operatie een suikerdrankje te geven. De stressrespons zorgt ervoor dat het lichaam zichzelf repareert na de operatie. Stressrespons is een vorm van eiwitmobilisatie die mogelijk wordt gemaakt door stuureiwitten als TNF, IL1 en door hormonen als adrenaline, glucagon, groeihormoon en insuline. TNF leidt dit proces. Voeding speelt een belangrijke rol bij reparatie.

Daarnaast daalt bij ondervoede patiŽnten die meer dan 10% van hun lichaamsgewicht hebben verloren, het aantal infectueuze complicaties als ruim voor de operatie wordt gestart met het geven van voeding. Ook vroeg voeden na operatie vermindert het aantal complicaties.

Bron: VU Amsterdam


Scheutje vet voor de operatie voorkomt ontstekingen

Verplicht nuchter zijn voor een operatie gaat misschien tot het verleden behoren. Tot op heden dienen operatiepatiŽnten met lege maag en darmen op de operatietafel te verschijnen. Want wie zijn weerstand verlaagt door bloedverlies en vervolgens gaat braken van de narcose, kan daardoor oncontroleerbare ontstekingen krijgen. Aan die ontstekingen overlijden geregeld patiŽnten. Onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht hebben nu echter ontdekt dat een scheutje vet in de maag zulke ontstekingen kan voorkomen.

Als je onder narcose wordt gebracht, is er een gerede kans dat je maaginhoud weer naar boven komt. Door die oprispingen kunnen ontstekingen ontstaan. Daar zit je als pas-geopereerde patiŽnt niet op te wachten. Misha Luyer, chirurg in opleiding in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, heeft onderzocht wat het effect is van een vetrijke voeding, toegediend kort voor ingrijpende operaties op proefdieren. Daarover schrijft hij samen met Jan-Willem Greve en Wim Buurman in het tijdschrift Journal of Experimental Medicine.

Meer


Speciale voeding voor operatie, niet pre-operatief vasten

Nuchter zijn (vasten) voor een operatie is onnodig en kan postoperatief herstel verminderen. Promovendus Danny van Hoorn laat zien dat pre-operatieve inname van gespecialiseerde voeding een goede manier is om een patiŽnt voor een zware operatie voor te bereiden.

Pre-operatief vasten maakt dat de darmen minder goed functioneren en ook dat organen zoals de nieren, de lever, het hart en de longen disfunctioneren. Dit toonde Van Hoorn aan in een rattenmodel. Van Hoorn bewees dat een combinatie van een complexe koolhydraatmix en een mix van bioflavonoiden de orgaanschade verminderde in een model waarbij in gevaste toestand multiorgaan disfunctioneren wordt veroorzaakt.

Bron: Vumc.nl


Kans op minder infecties van prothesen door gedrags- en technische maatregelen in operatiekamer

Een combinatie van gedragsmaatregelen en een beter luchtinblaassysteem in de operatiekamer leidt tot een afname van het aantal bacteriŽn in de operatiekamer bij plaatsing van een knie- of heupprothese. Hierdoor neemt de kans op infectie van de prothese en op problemen met wondgenezing na de operatie af. Dit blijkt uit onderzoek van Bas Knobben, uitgevoerd bij de afdeling Orthopedie en de vakgroep Biomedical Engineering van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze bevindingen kunnen ertoe bijdragen dat gewrichtsprothesen minder vaak infecteren en vervangen moeten worden.

In elke operatiekamer kunnen ondanks strenge hygiŽnische maatregelen bacteriŽn voorkomen die een mogelijk risico vormen voor infectie van prothesen en problemen met wondgenezing na de operatie. Tot nu toe was de omvang hiervan onduidelijk. Uit het onderzoek van Knobben blijkt dat bij 36 procent van de plaatsingen van heupprothesen bacteriŽn aanwezig waren op het instrumentarium en op verwijderde botsnippers bij het inbrengen van de prothesen. Ook bleek er een verband te zijn tussen het vůůrkomen van deze bacteriŽn en het optreden van verstoorde wondgenezing en infectie van de prothesen.

Gedragsmaatregelen
Knobben onderzocht of gedrags- en technische maatregelen, aanvullend op de gebruikelijke hygiŽnerichtlijnen, de kans op bacteriŽle besmetting tijdens de operatie verkleinen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de combinatie van deze maatregelen in een operatiekamer de kans op aanwezigheid van bacteriŽn deed afnemen van 34 procent naar 8 procent. Tegelijk nam de kans op infectie van prothesen, verstoorde wondgenezing en wondinfectie beduidend af. De gedragsmaatregelen die onder andere werden genomen, zijn het beperken van het spreken en het in- en uitlopen van de operatiekamer door het operatiekamerpersoneel, het gecontroleerd bewegen, het juiste gebruik van het neus-/mondkapje en een beter gebruik van het gebied onder de luchtstroom. Een van de technische maatregelen betrof het gebruik van een beter luchtinblaassysteem (laminaire airflow). Hierbij vindt een constante aanvoer van schone lucht plaats boven het operatiegebied en worden bacteriŽn via verticale luchtstromen afgevoerd.

Kosteneffectief
Met dit onderzoek toont Knobben aan dat gedragsmaatregelen en een beter luchtinblaassysteem in de operatiekamer infecties van prothesen en problemen met wondgenezing kunnen voorkomen. De maatregelen zijn bovendien kosteneffectief: de gemiddelde totale kosten per patiŽnt met een eerste (primaire) prothese zonder infectie zijn ongeveer € 15.000, zo’n 3,5 keer lager dan die van een patiŽnt met een geÔnfecteerde prothese (ongeveer € 52.000). De resultaten van dit proefschrift hebben ertoe geleid dat het Universitair Medisch Centrum Groningen de aanvullende gedrags- en technische maatregelen toepast bij het plaatsen van prothesen.

In Nederland zijn in 2004 ongeveer 25.000 heup- en 20.000 knieprothesen geplaatst. De belangrijkste indicatie voor het plaatsen hiervan is gewrichtsslijtage. De verwachting is dat door vergrijzing het aantal mensen dat in aanmerking komt voor deze operaties de komende twintig jaar zal verdubbelen. Bij ongeveer ťťn tot vier procent van de patiŽnten treedt na plaatsing een bacteriŽle infectie op.

Bron: UMC Groningen

 

 

 


 


View My Stats