Oorsuizen - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Oorsuizen


Wat is oorsuizen?
Onder oorsuizen (tinnitus) verstaat men het horen in het hoofd van geluiden die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van windgeruis tot gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en straaljagers toe. Vrijwel iedereen heeft wel eens kortdurend last gehad van oorsuizen. Bij sommigen
is oorsuizen bijna continu aanwezig en dermate hinderlijk dat men in de dagelijkse bezigheden belemmerd wordt. Wat de oorzaak van oorsuizen is, blijft meestal onbekend. Oorsuizen begint meestal tussen het 45ste en 60ste levensjaar
en kan zeer langdurig en soms levenslang aanwezig zijn.


Oorsuizen en accupunctuur
Oorsuizen, oftewel tinnitus, is een veel voorkomende klacht die bijzonder storend kan zijn. Het kan het dagelijks leven ernstig negatief beÔnvloeden. De meeste mensen, vaak mannen, horen continue een soort fluittoon of ander soort geluid in ťťn of beide oren. In sommige gevallen is deze klacht een symptoom van de ziekte van Meniere. Afhankelijk van de oorzaak, kan acupunctuur een goede uitkomst bieden om de klacht te verminderen of soms zelfs te verhelpen. In de Chinese geneeskunde spreekt men van 'interne wind'. In de praktijk heeft Gilles Stoop veel positieve ervaring met deze aandoening.


Hoe ontstaat het? (Artsennet)
Over de oorzaak van oorsuizen bestaat nog veel onduidelijkheid. Gedacht wordt dat gehoorcellen (zenuwcellen) in het binnenoor een rol spelen. Door beschadiging van een gehoorcel kan deze geluidsprikkels naar de hersenen sturen. Daardoor hoort iemand een geluid dat er in werkelijkheid niet is en door anderen niet te horen is. Vermoedelijke oorzaken van beschadiging van een gehoorcel zijn: langdurige oorontsteking, ontsteking van de gehoorcellen, beschadiging door lawaai (ontploffing, discotheek) of door een ongeval (bijvoorbeeld beschadiging van de schedelbasis). Tijdelijk oorsuizen kan ook ontstaan als bijwerking van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld aspirine). Soms wordt het geluid veroorzaakt door bloed dat door een vernauwd bloedvat stroomt. Iemand hoort dan als het ware de bloedstroom op de maat van de hartslag door zijn hoofd suizen.


Omgaan met oorsuizen [Ziekenhuis.nl]
De meeste mensen hebben in meer of mindere mate oorsuizen, zonder er hinder van te ondervinden. Ze horen het alleen als ze eraan denken, zoals in het geval van een tikkende klok in de kamer, die je alleen hoort als je eraan denkt. Als men zich aan geluid of aan oorsuizen gaat ergeren, nemen de klachten sterk toe. Een klein deel van de mensen voelt zich, door het plotselinge ontstaan ervan, door het oorsuizen overweldigd. Men wordt er het grootste deel van de dag en vooral de nacht onaangenaam mee geconfronteerd en dit belemmert de dagelijkse bezigheden. Een bijkomend probleem is het onbegrip van de omgeving. Gezinsleden, collegae en vrienden zien niets aan de patŽnt wat op ziekte wijst, terwijl deze toch door het oorsuizen enorm gehinderd wordt.


Oorsuizen is een frequent voorkomend probleem.

Tot 15% van de bevolking lijdt aan oorsuizen (tinnitus). Meer dan de helft van deze patiŽnten hebben last van een depressie, welke soms leidt tot zelfdoding. Tot 40% van de mensen met oorsuizen hebben slaapstoornissen en bij 1 op 5 geeft dit oorsuizen aanleiding tot een belangrijk verlies van de levenskwaliteit.

In tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt, is bij vele gevallen van oorsuizen wel degelijk een oorzaak te vinden, en dus een behandeling mogelijk. Dit opent perspectieven voor een betere behandeling. Oorsuizen kan onderverdeeld worden in twee totaal verschillende entiteiten: pulsatiele (kloppende) en niet-pulsatiele tinnitus. Pulsatiele tinnitus is te wijten aan een resonantie-effect in het rotsbeen, door vasculaire afwijkingen - maar met normaal functionerende gehoorsbanen. Pulsatiele tinnitus kan onderverdeeld worden in : hartslag-synchroon oorsuizen en een "veneuze hum", die meer synchroon verloopt met de ademhaling. Deze veneuze hum kan veroorzaakt worden door afwijkingen in de aders, of door verhoogde druk in de hersenpan. Hartslag-synchroon oorsuizen wordt veroorzaakt door afwijkingen in het slagaderlijk systeem.

Niet-pulsatiele tinnitus daarentegen wordt veroorzaakt door afwijkingen van het gehoorsstelsel en kan beschouwd worden als een soort "fantoompijn" van het gehoor. Eender welk letsel op het traject van de gehoorsbanen kan oorsuizen uitlokken. Om oorsuizen te begrijpen, is een kennis van de groei en ontwikkeling van de gehoorsbanen van groot belang.


Medische behandelmethoden
Er bestaan verschillende behandelmethoden waarmee artsen tinnitus proberen te verminderen. Die worden soms ook in Nederland toegepast. De behandelingen zijn niet voor iedereen geschikt, hebben soms forse bijwerkingen en de uiteindelijke resultaten zijn niet altijd overtuigend. Er zijn verschillende methoden:

  • Infuustherapie. De behandeling bestaat uit het dagelijks toedienen van een infuus gedurende een periode van ongeveer twee weken. Meestal krijgt men in totaal zo`n tien infusen. Het infuus bevat middelen die het bloed verdunnen.
  • Zuurstoftherapie. Tinnitus kan het gevolg zijn van zuurstofgebrek in het binnenoor. Door de druk te verhogen en pure zuurstof toe te voegen, wordt het zuurstofgehalte in het binnenoor verhoogd en het genezingsproces gestimuleerd.
  • LidocaÔnetherapie. LidocaÔnetherapie is een behandeling met het verdovingsmiddel lidocaÔne. Zie ook "Behandeling met medicijnen".

Wat is er tegen te doen?
Bij chronische tinnitus kan een goed aangepast hoortoestel het gehoor instellen op een ander geluid. Een tinnitusmaskeerapparaat produceert een maskerend geluid dat het gesuis of gepiep wegdrukt. Helaas er er geen geneesmiddel tegen oorsuizen. De succesvolste therapie richt zich op de kracht en aanpassingsvermogen van de menselijke geest. Met behulp van psychotherapie kunnen de meeste tinnituspatiŽnten met hun kwaal leren omgaan.


Oorzaken van oorsuizen
Oorsuizen kan ontstaan bij allerlei ooraandoeningen: onder andere bij oorinfecties, bij acute en chronische mindenoorontstekeningen bij de ziekte van MeniŤre of plotselinge doofheid. Ook kan het een symptoom zijn van andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal zo rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van oorsuizen bekend. Niet altijd is dus het oor zelf verantwoordelijk voor het oorsuizen. In de meeste gevallen is lawaai de boosdoener. Lawaai dat zich voordoet op de werkplek, in de disco of tijdens een dance party. Steeds meer jongeren onder de 30 hebben er last van. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het steeds toenemende geluidsniveau in onze maatschappij.


Oorsuizen binnenkort verleden tijd
Er is hoop voor mensen die lijden aan hinderlijk oorsuizen. Groningse artsen zijn erin geslaagd om de 'herrie in het hoofd' te verminderen tot het geluid van een 'rustig kabbelend beekje'. Ruim 10% van de Nederlanders heeft last van tinnitus, een continu gekmakend geluid in het oor dat door niemand anders wordt gehoord.
Maar het probleem blijkt niet in het oor, maar in daarmee corresponderende hersendelen te zitten. Die zenden 'fantoomsignalen' uit. Door een chip en een elektrode te implanteren, kunnen de problemen worden verholpen.

Extra link hier


Zijn er nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar en de behandeling van oorsuizen?
Door nieuwere vormen van beeldvorming (functionele magnetische resonantiescan, drie-dimentionele reconstructie, promontoriumstimulatie) en het fundamenteel onderzoek hoe onze hersenen werken, zijn de inzichten over het ontstaan van tinnitus sterk geŽvolueerd. We hebben momenteel ook meer inzicht in de veranderingen die zich voordoen in de werking van de hersenen bij personen met tinnitus (dit noemt men 'brain plasticity' en reorganisatie van de centrale gehoorsbaan). Van deze kennis wordt gebruikt gemaakt bij het raadgeven en behandelen van oorsuizen. Recente persberichten rapporteerden een wereldprimeur met een succesvolle heelkundige behandeling in het UZA door hersenstimulatie. Deze behandeling is echter nog experimenteel en op dit ogenblik komt een persoon met oorsuizen slechts in een uitzonderlijke situatie in aanmerking voor deze behandeling.


Test in Groningen met neurostimulatiebehandeling

Universitair Medisch Centrum Groningen

Achtergrondinformatie
Ongeveer 10-15% van onze samenleving heeft last van oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. De mate van ervaren klachten verschilt per persoon, maar over het algemeen voelt 4-5% van onze samenleving zich ernstig door tinnitus beperkt. Concentratieproblemen, slapeloosheid, gevoelens van angst en depressie worden vaak aan de tinnituslasten gerelateerd en leiden tot een duidelijke afname van de kwaliteit van leven. Ondanks jarenlang onderzoek is er tot op heden weinig bekend over het ontstaansmechanisme en de behandeling van tinnitus.

Sinds de komst van beeldvormende technieken (zoals een functionele MRI en een PET-scan) is men in staat de aan ziekte en symptoom gerelateerde hersenactiviteit objectief vast te stellen. De hersenen blijken dynamisch te reageren op een veranderde situatie vanuit het lichaam, als aanpassingsmechanisme of in reactie op schade of ziekteprocessen. Bij mensen met tinnitus is eveneens een verhoogde hersenactiviteit vastgesteld, zelfs in hersengebieden die normaliter niet bij het gehoor betrokken zijn. Voordat tinnitus ontstaat is er vaak schade opgetreden in of rond het gehoororgaan. Het gehoororgaan kan beschadigd raken door bijvoorbeeld lawaaischade, ooroperaties, chronische ontstekingen of horende bij het ouder worden. Ook afwijkingen in het kaakgewricht of in de nekwervels zijn beschreven als beginprobleem voor het ontstaan van tinnitus. Als gevolg daarvan krijgt het oor
geen, onvoldoende of verstoorde geluidsprikkels, hetgeen effect heeft op bijbehorende hersendelen. In reactie daarop is de directe aansturing van deze hersendelen verstoord, met als gevolg een reorganisatie van deze auditieve
hersendelen. Deze reorganisatie leidt tot het overactief worden van deze hersendelen, waardoor zij uit zichzelf allerlei signalen gaan uitzenden. Dit wordt als tinnitus waargenomen. Samengevat betekent dit dat tinnitus in het grootste deel van de gevallen op hersenniveau in het zenuwstelsel wordt gegenereerd.

De neurostimulatiebehandeling
In samenwerking tussen de afdelingen Keel-, Neus- Oorheelkunde en Neurochirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is een onderzoeksproject gestart ter verbetering van de diagnostiek en behandeling van tinnitus. In een eerste pilotstudie in 2001 werden 6 patiŽnten met chronische tinnitusklachten, voor wie geen behandeling tot dat moment effectief was gebleken, behandeld door middel van neurostimulatie. Bij deze nieuwe, experimentele therapie worden elektrische impulsen via een elektrode — geÔmplanteerd rondom de gehoor- en evenwichtzenuw - naar de hersenen gezonden. Door deze stimulatie van de auditieve zenuwbanen en auditieve
hersenschors via de normale route worden overactieve hersendelen — die verantwoordelijk zijn voor het genereren van tinnitus - op non-actief gezet. Dit zou mogelijk leiden tot een afname van tinnitus.

Bij 4 van de 6 patiŽnten uit deze pilotstudie is deze behandeling een succes gebleken; bij de andere twee patiŽnten helaas niet. Waarom deze behandeling bij deze twee patiŽnten niet succesvol was, is ons grotendeels onduidelijk. Bij
een van hen bleken veel andere factoren (buiten de tinnitus om) een grote rol te spelen en bij de ander is het systeem via een operatie weer verwijderd. Het succes van deze neurostimulatiebehandeling is met name bepaald door de verandering van het tinnituskarakter, niet zozeer de afname of het verdwijnen van de tinnitus. Zoals de patiŽnten ons gemeld hebben is hun invaliderende tinnitus, vaak bestaand uit een samenstelling van verschillende geluiden, gereduceerd tot een rustige suis of ruis. De resultaten van deze pilotstudie zijn via de media aan u bekend gemaakt.

Naar aanleiding van het succes bij de andere 4 patiŽnten hebben wij besloten het onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van tinnitus voort te zetten. Ongeveer 1,5 jaar geleden zijn wij gestart met het in kaart brengen van een
grote groep tinnitus-patiŽnten. Hierbij hebben wij gekeken naar algemene tinnitus-karakteristieken, het gehoor, de persoonlijkheid en het effect van tinnitus op het leven van de patiŽnt. In totaal hebben we 100 patiŽnten uitgebreid
in kaart gebracht. Uit deze groep van 100 patiŽnten hebben we inmiddels 10 mensen geselecteerd voor de vervolgstudie met de neurostimulatiebehandeling.

Wij willen echter duidelijk benadrukken dat de patiŽntenpopulatie voor deze studie op dit moment vol zit en we gezien de experimentele fase van deze studie op dit moment helaas niets voor u kunnen betekenen. Het heeft dan ook geen zin om een afspraak te maken op onze polikliniek, aangezien u daar hetzelfde antwoord zal krijgen. Wanneer de vervolgstudie met neurostimulatie wederom veelbelovende resultaten laat zien, zullen we daar uiteraard ruimschoots bekendheid aan geven.

met vriendelijke groet,
Drs. H. Bartels Prof.dr. F.W.J. Albers
arts-assistent KNO-heelkunde afdelingshoofd KNO-heelkunde

Meer informatie in deze pdf file


Universiteit Antwerpen stelt primeur voor tegen oorsuizen
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft een nieuwe behandeling voor mensen die aan een kant doof zijn en veel last hebben van oorsuizen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een oorimplantaat de levenskwaliteit bij de patiŽnten aanzienlijk kan verhogen. De nieuwe behandeling is volgens het UZA een wereldprimeur.


Genezing van Tinnitus (Oorsuizen) - verhaal van een patient
Alhoewel Tinnitus primair een aandoening is van het akoestische systeem, is de verbinding met het vegetatieve zenuwstelsel zodanig evident en belangrijk, dat dit aspect niet alleen aandacht verdient, doch in feite de sleutel tot de genezing inhoudt. Tot nog toe zijn pogingen om het akoestische systeem op directe wijze van Tinnitus te genezen niet effectief gebleken. Noch langs operatieve weg, noch via medicijnen is de medische wetenschap er in geslaagd, belangrijke verbeteringen tot stand te brengen. Tezelfdertijd is de aandoening -althans in ernstige gevallen- van zodanige aard, dat het voor een patient absoluut onmogelijk is om te aanvaarden, dat zijn kwaal "ongeneeslijk" is en dat hij er "-maar mee moet leren leven".

Een dergelijke diagnose is ook beslist onjuist en ik ben dankbaar dat ook nooit iemand dat tegen me gezegd heeft. Aangezien men er in kan slagen de lawaaistormen (want dat zijn het) terug te dringen tot een zacht achtergrondgeruis mag men in practische zin rustig van genezing spreken. Men maakt hierbij onder andere gebruik van het feit, dat er een zeer groot verschil is tussen de geluidssterkte die in het gehoorsysteem wordt opgewekt en de sterkte van het geluid, dat men bewust tot de hersenen toelaat.


Internationaal


Tinnitus (and hyperacusis) retraining therapy (TRT)
In the 1980s Pawel Jastreboff, a neuroscientist, now working in Atlanta, worked out the real mechanism of tinnitus. Until then, all the accounts of tinnitus in textbooks said it was all due to ear damage which couldn't be fixed. That is what many people and professionals still believe. It just happens not to be true.

The simple ear model just didn't answer any of the puzzles about tinnitus, and Pawel was able to use his neuro-science (brain-science) background, with a wide knowledge of behavioural neuro-physiology to work out what was really happening. He published the 'neuro-physiological model' in 1990, and this important work has never been challenged or criticized. However it does turn conventional wisdom on it's head (hard for some people).

Once you know that the important parts of tinnitus and hyperacusis distress are NOT due to damage that can't be fixed, then you can figure out treatments that will work. In London we started to apply the Jastreboff model as early as 1988, and were the first to use TRT. After 20 years of tinnitus research using every tool know to medicine and surgery, we suddenly got results - that lasted.


International Tinnitus and Hyperacusis Society
The organisation is non-profit making and everything will be ploughed back into the society. One prime objective is to support the series of International Tinnitus Seminars, the largest gathering of professional involved in research in this area.
The site is a meeting place where professionals, non-professionals, patients and their families, can come and find information about these conditions and the status of current treatment and research. Whatever your interest or experience, your views will be respected and your email answered promptly.

The success of the site depends on contributions from professionals and lay people alike, but there will be a fair process of selection to make sure that the site displays only information that is likely to help tinnitus or hyperacusis patients. Some areas of the Internet simply contain horror stories about tinnitus, design to shock, and these will not be encouraged!


Tinnitus & Hyperacusis Center
Tinnitus (ringing in the ears) is a common problem, affecting about 17% of the general population around the world (44 million people in the USA). It causes significant suffering in about 4% of the general population (10 million in the USA). Typically patients are told "to learn to live with it." The development of a neurophysiological model of tinnitus (Jastreboff, P.J. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci.Res.:221-254, 1990) and based on it a new clinical approach have created a totally new treatment for tinnitus that results in significant improvement for more that 80% of the patients treated at our center (Jastreboff, P.J., Gray, W.C., Gold, S.L. Neurophysiological approach to tinnitus patients. Am.J.Otology, 17:236-240, 1996). This method, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), uses a combination of low level, broad-band noise and counseling to achieve the habituation of tinnitus, that is the patient is no longer aware of their tinnitus, except when they focus their attention on it, and even then tinnitus is not annoying or bothersome.


Dr Nagler
Since 1994 Dr. Nagler has been studying the anatomy, physiology, and pathology of the auditory system extensively as they relate to the etiology of tinnitus and the efficacy of tinnitus treatment modalities.  He has lectured nationally and internationally on tinnitus-related topics (including the multi-modality approach to tinnitus patient management, the role of pharmacologic agents in tinnitus therapy, the place of hypnosis in tinnitus treatment, thresholds of awareness of tinnitus, and "Tinnitus Retraining Therapy").  He has published numerous articles on tinnitus in the lay and scientific literature, and at the request of NBC he has discussed various aspects of tinnitus on the Today show on two occasions.   Dr. Nagler is a past Chairman of the Board of Directors of the American Tinnitus Association.  He currently serves on the Scientific Advisory Committee of the American Tinnitus Association and is a member of the Association for Research in Otolaryngology.


Tinnitus in the UK
It’s estimated that Tinnitus affects over 4.7 million people in the UK and countless millions around the world. Research has shown that for over Ĺ million people here in the UK – it has a severe effect on their quality of life and for many it affects their ability to lead a normal life. We hope you find the pages of this site useful and informative. Action for Tinnitus Research commits itself to the funding of scientific and medical research with the support of investigative communities worldwide; the dissemination of results to the general public and the provision of awareness and educative information for the long-term benefit of all stakeholders and particularly for people with tinnitus and their families.


Deafness Surgery That Often Defeats Tinnitus
The delicate and often unsuccessful surgery of stapedectomy can relieve or abolish tinnitus in far more cases than has been generally believed. According to research results published in the Journal of Laryngology and Otology, three in four of 270 patients who had the operation lost their tinnitus. Moreover, even when the operations on the stapes were unsuccessful and did not relieve deafness, tinnitus was reduced or silenced. Researchers believe that this surgery improves the cochlear's fluid mechanics, thus bringing tinnitus relief. It is not clear why tinnitus is relieved in the unoperated ear as well.


 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats