ongezonde scholen


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Ongezonde scholen


Digitale schoolborden zonder gevaar voor kinderen / leerkrachten ?

De Engelse klokkenluider Sam Livermore uit de schoolborden industrie heeft al in de zomer van 2007 de BBC getipt over de risico's van digitale schoolborden.

My concern is there are 250,000 whiteboards in the UK used on a daily basis in our schools and five million students. "Of those five million, four million are totally unaware of the health warnings, and out of those four million two million are children.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6253410.stm

Afgelopen week was er opnieuw een alarmerend bericht over beamers die ook worden gebruikt bij deze moderne schoolborden maar opnieuw blijft het hier verdacht stil. Wordt een klas waar vaak al een ongezond binnenmilieu heerst (schimmels, te hoog CO2 gehaltes, frisdrankmachines, vieze toiletten etc) een nu nog ongezondere plek voor de kids van deze tijd ?

Beamers gevaarlijk voor ogen
Beamers, digitale projectoren voor video- en computerbeelden, kunnen ongemerkt het netvlies van de ogen beschadigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse gezondheids- en veiligheidsautoriteit.
http://www.refdag.nl/artikel/1314398/Beamers+gevaarlijk+voor+ogen.html

Schoolborden info
http://www.ictopschool.net/infrastructuur/publicaties/kijkenkies/
digitaal-schoolbord/document

Nog wat links
http://www.moe.gov.sg/media/forum/2006/forum_letters/20060727.pdf
http://www.hse.gov.uk/radiation/nonionising/whiteboards.htm
http://schools.becta.org.uk/index.php?section=lv&&catcode=ss_lv_saf_hs_03&rid=12898


Dagelijks 20.000 leerlingen ziek door slechte lucht

Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij tachtig procent van de Nederlandse scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm.

http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story
&func=view&cid=2&sid=30646


Gebruik laserprinters op school

Volgens Australische onderzoekers is het gebruik van laserprinters net zo gevaarlijk voor de longen als het inhaleren van tabaksrook. Bijna dertig procent van alle laserprinters zou gevaarlijke hoeveelheden aan tonerdeeltjes uitstoten. Het fijnstof kan volgens de wetenschappers eenvoudig de longen binnendringen en daar onherstelbare schade veroorzaken. De gezondheidsschade aan de ademhalingsorganen zou vergelijkbaar zijn met de negatieve effecten van geïnhaleerde tabaksrook, zo stelt professor Lidia Morawska van de Queensland University of Technology. Toner bestaat veelal uit een mengsel van grafiet en polymeren. Mensen die de tonerdeeltjes inhaleren kunnen last krijgen van de luchtwegen, maar lopen ook een verhoogd risico op astma, kanker en hart- en vaatziekten.

http://www.smh.com.au/news/technology/printers-pose-health-risks-study/
2007/07/31/1185647880054.html


http://tweakers.net/nieuws/39124/Ophef-over-gezondheidsrisicos-toner-in-
laserprinters.html

Tonerziekte (Tonerkrankheit) is een aandoening die door blootstelling aan tonerstof kan ontstaan; het is een allergische reactie van luchtwegen of huid op bestanddelen van toner. Ook kunnen door tonerstof geïrriteerde luchtwegen en tranende ogen worden veroorzaakt.

http://www.rug.nl/Bureau/expertisecentra/amd/producten/arbeidhygiene/tonerstof

Duits onderzoek mbt toner en fijnstof problemen
http://braungart.com/PDFs/UBA_Studie_zu_Partikel_Laserdrucker.pdf


Slecht binnenklimaat scholen

In Nederland komt er steeds meer aandacht voor het zogenaamde binnenmilieu. Kortom hoe veilig ben je binnenshuis voor giftige stoffen? Het aantal kinderen met astma of allergie is de laatste jaren flink gestegen. Een van de oorzaken is te vinden in het slecht ventileren van scholen. Door het slechte ventileren ontstaat een slecht binnenmilieu. Het ministerie van VROM is een actiecampagne gestart om vooral je ramen thuis open te laten staan om goed te ventileren. Naar aanleiding van het spotje vroeg Radar zich af hoe het gesteld is met het binnenmilieu op lagere scholen, omdat tenslotte het kind daar de meeste tijd van de dag doorbrengt. De uitkomsten zijn zorgwekkend. Binnenmilieudeskundige Atze Boerstra denkt dat je kunt stellen dat in acht van de tien scholen de binnenlucht slecht tot zeer slecht is. Boerstra heeft op een conferentie op 2 november 2005 een lezing gehouden over het slechte binnenmilieu op scholen en de gevolgen hiervan. Onder het binnenmilieu verstaat men alle fysische, chemische en biologische factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

http://www.vibavereniging.nl/detail_page.phtml?page=trosradar_
binnenmilieu_scholen&$qs_menu


Radon gas - vooral in gebouwen gebouwd na 1970

Radon gas komt met name uit bouwmaterialen en komt voornamelijk voor in huizen / scholen gebouwd na 1970. Meer info over deze tweede oorzaak (nr 1 = roken) van longkanker op:

http://www.fonteine.com/radon.html
http://www.rivm.nl/radon/
http://www.lenntech.com/elementen-periodiek-systeem/Rn.htm
http://www.sckcen.be/sckcen_nl/activities/research/radiationprotection

De grootste bronnen van radon gas zijn:

  1. Beton
  2. Metsel/Mortel
  3. Cellen beton
  4. Kalkzand/steen
  5. Gebakken kleiprodukten
  6. Gips produkten

Ophoping van radon in de woning kan nadelige gezondheidseffecten hebben. De Gezondheidsraad schat dat er jaarlijks 100 tot 1200 extra gevallen van longkanker ontstaan als gevolg van radon. De beste schatting is ongeveer 800 extra gevallen van longkanker per jaar. De kans op longkanker hangt af van de blootstellingstijd en de radonconcentratie. Overigens lopen vooral rokers extra risico omdat roken en blootstelling aan radon elkaar lijken te versterken wat betreft longkanker. Stoppen met roken kan dus bijdragen aan het verminderen van de risico’s van radongas.

In Nederland worden concentraties aangetroffen die variëren tussen 5 en 400 Becquerel per kubieke meter lucht. De radonconcentratie in huis hangt af van zeer veel factoren zoals bodemsoort, bouwmaterialen, bewonersgedrag, aard van de woning en wijze van ventileren. Gemiddeld is de radonconcentratie in woningen in Nederland 23 Becquerel per kubieke meter. In Europees verband geldt de aanbeveling om bij nieuwbouw radonconcentraties hoger dan 200 Becquerel per kubieke meter te voorkomen. Verder wordt aanbevolen om in bestaande woningen concentraties van meer dan 400 Becquerel per kubieke meter te saneren. Dergelijke concentraties komen in Nederland niet of nauwelijks voor. De gemiddelde radonconcentratie in nieuwbouwwoningen is in twintig jaar, sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw, met 50 procent toegenomen. De toename van de radonconcentratie binnenshuis wordt veroorzaakt doordat meer radon vrijkomt uit de huidige bouwmaterialen en doordat nieuwbouwwoningen steeds beter worden geïsoleerd. Hierdoor wordt de lucht in woningen minder vaak ververst.


Rapport over het binnenmilieu van scholen

http://www.vibavereniging.nl/uploads/persberichten/wildegids.pdf?&username=
vibav_guest&password=9999&groups=VIBA&workgroup=


De luchtkwaliteit is het belangrijkst

Deze is erg afhankelijk van wat er in een klas gebeurt. De leerkracht heeft dus een grote invloed op de luchtkwaliteit in zijn of haar klas. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kwaliteit van de lucht in een gebouw vaak slechter dan buiten. Dit heeft twee oorzaken:

- er zijn bronnen van luchtvervuiling in elk gebouw
- er wordt veel te weinig geventileerd

De mensen zelf zijn de grootste bronnen van "vervuiling". We ademen koolstofdioxide (CO2 ) en waterdamp uit en we verspreiden lichaams- en geurstoffen en micro-organismen zoals bacteriën. Dit zijn enkele andere bronnen van luchtvervuiling die aanwezig kunnen zijn in je klas:

- Veel stiften, lijmen en verven verspreiden onder meer Vluchtige Organische Stoffen (VOS)
- Nieuwe meubelen of tapijten kunnen een bron zijn van formaldehyde
- Tapijten en gestoffeerde meubelen bevatten dikwijls huisstofmijt
- Bordkrijt verspreidt stof in je klas
- Soms worden huisdieren of kamerplanten in de klas gehouden die allergenen verspreiden.

In sommige gevallen komt er ook vervuiling van buiten naar binnen en concentreert zich in de klas. Bijvoorbeeld als je klas vlak naast een drukke weg ligt. De voorbije decennia stijgt de vervuiling in de binnenlucht. Eén van de oorzaken is dat gebouwen steeds luchtdichter worden gemaakt. Het gevolg is dat je er meer aan moet denken om een raam te openen als je verse lucht binnen wil.

http://www.lekkerfris.be


Het schandaal van de vervuilde lucht in créches

Een onderzoek in verschillende grote steden in Frankrijk geeft aan dat de lucht in créches (maar ook in scholen) van slechte kwaliteit is. Verdacht zijn de kankerverwekkende stoffen formaldehyde, benzeen, die tijdens de constructie en bij de inrichting (meubels, wand-en vloerbekleding) gebruikt worden. Kinderen die meer dan 10 uur per dag in de créche verblijven, nemen de hoeveelheden op wat klachten over een langere periode kan geven.Er wordt niet gecontroleerd op deze stoffen. Astma, allergie en kanker kunnen het gevolg zijn. De WHO spreekt eveneens de bezorgdheid uit over het gebruik van deze stoffen in de directe woon-, leer-, en werkomgeving.

Bekijk de20h nieuwsvideo van 26 maart 2009: Link


Wifi gebruik op scholen - BBC documentaire

Britain is in the grip of a Wi-Fi revolution with offices, homes and classrooms going wireless - but there is concern the technology could carry health risks. The Government insists Wi-Fi is safe, but a Panorama investigation shows that radio frequency radiation levels in some schools are up to three times the level found in the main beam of intensity from mobile phone masts. Excellent Documentary clearly showing that there is a danger with radiation coming from wifi devices.Studies mbt gezondheid op scholen


Studie naar Radon gas op school

Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school

The results obtained are preliminary and suggest a need to expand the study. A long-term radon survey, at least over a year, of the homes and wider residential environment of the pupils would be necessary to assess the correlation between radon exposure and both structural chromosomal aberrations and micronucleus findings.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=
pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11197464

 

Radon gas komt met name uit bouwmaterialen en komt voornamelijk voor in huizen/scholen gebouwd na 1970. Meer info over deze 2de oorzaak van longkanker op:

http://www.fonteine.com/radon.html


Studie naar kinderen die te weinig water drinken op school

Study of the association between children's access to drinking water in primary schools and their fluid intake: can water be 'cool' in school?

Most children have an inadequate fluid intake in school. Free access to drinking water in class is associated with improved total fluid intake. Primary schools should promote water drinking in class.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=17584396


Studie mbt formaldehyde (komt oa uit spaanplaat betimmeringen en meubelen) en effect op schoolkinderen:

Exposure to gaseous formaldehyde induces IgE-mediated sensitization to formaldehyde in school-children.

Gaseous formaldehyde, besides its irritant action, leads to IgE-mediated sensitization. As children are more sensitive to toxic substances than adults, threshold levels for indoor formaldehyde should be reduced for children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8729664&dopt=AbstractPlus


Studie mbt vieze toiletten op scholen

Children's experiences of school toilets present a risk to their physical and psychological health.

Children from both countries said they found school toilets unpleasant, dirty, smelly, and frightening and that bullying occurred there. Many children avoided using the school toilets (62% of boys and 35% of girls (in the UK site) and 28% boys and girls in Swedish site avoided using the school toilets to defaecate). Results were similar in both centres. CONCLUSION: European standards are needed for school toilets in order to prevent children developing problems such as constipation, urinary tract infections and incontinence.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12534566


Studie mbt te hoge dosis chemische stoffen nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen

Indoor air pollution in newly built or renovated elementary schools and its effects on health in children

In the some classrooms of newly built or renovated elementary schools, chemical substances above the guideline values may be detected. In such classrooms, more ventilation is required.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=16218412


Studie naar rol van vluchtige organische stoffen in schoollokalen

Air concentrations of VOCs in portable and traditional classrooms: results of a pilot study in Los Angeles County.

The main sources of aldehydes in classrooms, especially portables, were likely interior finish materials and furnishings made of particleboard without lamination. Indoor air VOC concentrations were generally low in this pilot study. The four most prevalent VOCs measured were toluene, m-/p-xylene, alpha-pinene, and delta-limonene; likely indoor sources were personal, teaching, and cleaning products. Future schools research should attempt larger samples over larger geographical areas.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=14726944


Studie naar luchtkwaliteit op school

Indoor air quality in two urban elementary schools--measurements of airborne fungi, carpet allergens, CO2, temperature, and relative humidity.

The results show that for fungi and cat allergens, the school environment can be an important exposure source for children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=16223714


Zweedse studie over relatie tussen astma en PVC vloerbedekking op scholen

Indoor molds, bacteria, microbial volatile organic compounds and plasticizers in schools--associations with asthma and respiratory symptoms in pupils.

Despite generally good ventilation and lack of visible signs of mold growth, we found an association between respiratory symptoms and indoor MVOC concentration. In addition, we found associations between asthmatic symptoms and two common plasticizers. The highest levels of MVOC, TMPD-MIB, and TMPD-DIB were found in two new buildings, suggesting that material emissions should be better controlled. As MVOC and plasticizers concentrations were positively correlated, while indoor viable molds and bacteria were negatively correlated, it is unclear if indoor MVOC is an indicator of microbial exposure. Further studies focusing on health effects of chemical emissions from indoor plastic materials, including PVC-floor coatings, are needed.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=17391238


Studie naar risico's van schimmels in scholen

Fungal contamination of elementary schools: a new environmental hazard

The testing of the first school found indoor mold counts ranging from 6,000 to 50,000 spores/m3. Eighty-five of the students and teachers reported significant allergic symptoms to the school nurse. This school is currently being demolished. More than 2 years after the exposure ended, a number of occupants of the school continue to have elevated symptoms compared with before their exposure to the school. The testing of the second school revealed total mold spore counts ranging between 2,000 and 9,000 spores/m3, qualifying it an unhealthy environment in need of immediate remediation. Students reported significant allergic symptoms from exposure to certain rooms that are currently being remediated.

The standard for a healthy indoor environment should be defined as having <1,000 spores/m3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12602667


Overige studies mbt gezondheid op scholen


Effects of moisture-damage repairs on microbial exposure and symptoms in schoolchildren

This longitudinal intervention study showed the positive effects of the moisture and mold damage repairs of a school building on children's health. The success necessitates however, a thorough renovation including appropriate ventilation. Monitoring of airborne viable microbes revealed the damage status of the building and thus could be used as a tool in evaluating the quality of repairs.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=15926943


Effect of building frame and moisture damage on microbiological indoor air quality in school buildings.

The effect of building frame and moisture damage on microbial indoor air quality was characterized in 17 wooden and 15 concrete or brick school buildings. Technical investigations to detect visible moisture and mold damage were performed according to a standardized protocol. Viable airborne microbes were determined by using a six-stage impactor (Andersen 10-800). Mean concentrations of viable airborne fungi were significantly higher in wooden schools than in concrete schools, showing that the frame material was a determinant of concentrations of airborne fungi. Moisture damage of the building did not alter the fungal concentrations in wooden school buildings. In contrast, in concrete schools the effect of moisture damage was clearly seen as higher concentrations compared with the reference schools. Aspergillus versicolor, Stachybotrys, and Acremonium were detected only in samples from moisture damaged buildings, and can be considered marker fungi of such damage in school buildings. In addition, the presence of Oidiodendron as well as elevated concentrations of Cladosporium and actinobacteria were associated with moisture damage in concrete schools.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12570403


Nasal hyperreactivity among teachers in a school with a long history of moisture problems

The study indicates that long-term exposure to indoor environments with moisture problems may contribute to mucosal hyperreactivity, of the upper airways. Such hyperreactivity also seems to persist for at least one year after remedial measures have been taken.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11345153


Nasal mucosal histamine reactivity among teachers six years after working in a moisture-damaged school

Restored nasal histamine reactivity, measured as mucosal swelling reaction, was observed among the teachers 6 years after an obviously successful renovation of the school environment. However, changes in microcirculation indicate a remaining effect on the nasal mucosa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15751619


Slowly decreasing mucosal hyperreactivity years after working in a school with moisture problems.

Our conclusion is that the observed nasal mucosal hyperreactivity among the teachers in the renovated water-damaged school seems to persist over years and only slowly decrease even after successful remedial measures have been taken.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12216469


Allergens in school settings: results of environmental assessments in 3 city school systems

Schools may be important sources of direct allergen exposure and reservoirs that could potentially contribute to allergic sensitization and disease exacerbation in children. Further studies are needed to carefully examine the environmental allergen load in schools and its effect on children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16918848


Chemical and microbial exposures in a school building: adverse health effects in children

In this cross-sectional study, the authors examined the relationship between an unusual combination of indoor air contaminants in a school and adverse health effects among the attending children. A leaking roof and damp floors, together with gaseous leaks from the sewage system, led to a combined exposure of hydrocarbons, 2-ethylhexanol from plastic floor coverings, and moisture-associated microbes. The health status of 274 children in the school was assessed via repeated symptom questionnaires. Statistical analysis revealed a relationship between the indoor air contaminants and adverse health outcomes such as respiratory irritation, asthmatic symptoms, eye and general symptoms, and increased occurrence of common viral respiratory infections. No association was found between the exposures and doctor-diagnosed asthma, other allergic diseases, or bacterial respiratory infections. Chemical contaminants from the sewer system and damp construction materials were identified as the source of the problem. Remediation of the school building improved the indoor air quality and the health status of the children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16189992


Increased prevalence of atopy among children exposed to mold in a school building

The odds ratios for the IgE values of the study groups indicated a possible relationship between exposure to microorganisms and IgE sensitization. Exposure to spores, toxins, and other metabolites of molds may have complex results with unknown immunogenic effects that may act as a nonspecific trigger for allergic sensitization leading to the development of atopy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11167380


Meer gerelateerde studies, klik hier


 

 


 


View My Stats