Nieuws


logo.jpg (7231 bytes)

Google

 

Nieuws - voeding en gezondheid


Week 48


Radio


Verghese on bedside medicine

Abraham Verghese, MD, discusses bedside medicine and the need to re-humanize the medical profession. Verghese is the senior associate chair, and professor of the theory and practice of medicine, in the Department of Medicine. He is also the author of two books, My Own Country and The Tennis Partner. His new book, Cutting for Stone, will be published in January. Length: 24 min.

Luister naar het interview


Video


Interview with Expert on Dangers of Cell Phones

Dr. Olle Johansson is a professor of neuroscience at the famous Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. In this video interview, he explains his fascinating research into the very real dangers of cell phone radiation.


TV


Nova - Onverantwoorde zorg op kleine IC's

Op de intensive care (IC) van een klein ziekenhuis is de overlevingskans van patiŽnten kleiner dan in een groot ziekenhuis. Daarover berichtte NOVA vorig jaar al. NOVA onderzocht de situatie ťťn jaar na dato. Uit die nieuwe gegevens blijkt dat er veel te veel patiŽnten onverantwoord lang op een kleine IC liggen. De overheid moet nu ingrijpen, vinden betrokkenen. In NOVA de feiten, reacties van diverse deskundigen en aandacht voor de oplossing.

Bekijk uitzending

Tip: Dennis


Volgende keer beter

Afl.6. Je hebt twee jonge kinderen, de derde is op komst. Een herseninfarct zet je leven totaal op zijn kop. Je hebt recht op hulp en je weet heel goed wat je nodig hebt. Maar daar denken de ambtenaren anders over. Het verhaal van de familie Rietveld.

Bekijk uitzending


Nieuws


Autisme en aanverwante aandoeningen

Van autisme en aanverwante aandoeningen is (nog) niet bekend waardoor zij veroorzaakt worden, als er al een duidelijke oorzaak aan te wijzen is. Dit maakt deze aandoeningen lastig te diagnostiseren en behandelen. De frequentie waarmee deze aandoeningen optreden lijkt toe te nemen, net als die van (andere) aandachtstoornissen en hyperactiviteit zoals ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). Dit maakt de noodzaak voor goede diag-nostische en behandelmethoden des te groter. Gelukkig staat het onderzoek niet stil. De laatste jaren hebben nieuw onderzoek en uitwisseling van kennis geleid tot nieuwe inzichten, die aanknopingspunten bieden voor (aanvullende) diagnostiek en behandeling, die mogelijk tot verbetering van het ziektebeeld kunnen leiden bij (een deel van) de personen met autisme of aanverwante aandoeningen. In dit artikel zetten wij de nieuwe inzichten voor u op een rijtje en geven wij aan welke (laboratorium)testen behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van een behandeling. Het beeld van autisme is in de loop van de tijd veranderd. In eerste instantie werd autisme als een (zuiver) psychiatrische aandoening gezien. Tegenwoordig wordt in toenemende mate verondersteld dat aan autisme (een) stofwisselingsstoornis(sen) ten grondslag liggen, waarvan de oorzaak mogelijk zelfs buiten de hersenen gezocht moet worden.Het feit dat bij veel autisten afwijkingen van het immuunsysteem gevonden worden, doet de amerikaanse wetenschapper Shaw bijvoorbeeld veronderstellen dat de genetische component van autisme vooral gezocht moet worden op het gebied van het immuunsysteem. De anatomische afwijkingen die gevonden zijn in de hersenen van autisten zouden volgens hem veroorzaakt kunnen worden door afwijkingen in de hersenstofwisseling die op hun beurt weer het gevolg zijn van een "falend" immuunsysteem.Tevens wordt verondersteld dat behalve genetische factoren ook blootstelling aan bepaalde 'externe' factoren tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of in de eerste jaren van de ontwikkeling van het kind een rol kunnen spelen.

Lees verder


Geslaagde GAVOORCAM aktie

Er is veel gebeurd sinds de geslaagde GAVOORCAM-actie van stichting IOCOB. Mede dankzij de GAVOORCAM-actie, de vele brieven, de patientenverenigingen, beroepsverenigingen en de inzet van de Leden van de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financien het plan met betrekking tot de BTW-heffing op consulten van complementair werkende artsen een half jaar uitgesteld. In het komend half jaar gaat de Minister van VWS met de vertegenwoordigers van complementair werkende artsen praten over mogelijke oplossingen. Bij het bereiken van een oplossing, wil de Staatssecretaris van Financien de Minister van VWS volgen om definitief af te zien van de BTW-heffing.

Prof. dr J.M. Keppel Hesselink, arts, voorzitter bestuur IOCOB
D.J. Kopsky, arts, secretaris bestuur IOCOB.

Lees verder

Ditta


Wederom bewijs: babymassage werkt!

Babymassage: de leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vonden het te gek voor woorden. Dr Ines von Rosenstiel moest meteen geroyeerd worden als lid, omdat ze babymassage ondersteunde in het Slotervaart ziekenhuis. Schande, wat een kwakzalverij. Nou lieve collega's van de VtdK, wordt eens wat milder in uw oordeel, want deze week is er wederom een studie afgesloten waaruit blijkt dat babymassage positieve effecten heeft. Op 20 november 2008 meldden onderzoekers in het Tijdschrift 'American Journal for Perinatology' dat Vimala massage bij te vroeg geboren kindjes niet alleen sneller het gewicht deed toenemen, maar de babyjes konden ook sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden. Dr Renckens, uw vrouwenarts en voorzitter van de VtdK zal toch wel begrijpen hoe belangrijk dat is, aangezien hij ook regelmatig te vroeg geboren kindjes op de wereld helpt te komen!

Lees meer...

Ditta


Ontgiften

Drink Regelmatig GeÔoniseerd Water

GeÔoniseerd water drinken heeft een zuiverend effect op al het weefsel in het lichaam. Het helpt vooral toxines te verminderen, het verbetert de circulerende functies en het balanceert gal. Door water 15 - 20 minuten te koken, wordt het geladen en verzadigd met negatieve zuurstofionen. Wanneer je gedurende de dag regelmatig nipjes neemt van dit water, begint het systematisch het lichaamsweefsel te zuiveren en het helpt om van bepaalde positief geladen ionen (die geassocieerd worden met een hoge zuurgraad en giftig zijn) af te komen. Toxines en afval dragen een positieve lading en daarom hechten ze zich vanzelfsprekend aan het lichaam, dat in zijn geheel negatief geladen is. Zodra de negatieve zuurstofionen het lichaam binnenkomen, worden ze naar de positief geladen gifstoffen getrokken. Dit verandert afval in neutraal vloeibaar materiaal dat gemakkelijk en zonder verdere inspanning door het lichaam uitgescheiden wordt. De eerste dagen of zelfs weken dat je je lichaamweefsels op deze manier zuivert, kan je tong een witte of gele laag krijgen. Dit is een indicatie dat je lichaam veel afval aan het zuiveren is. Als je excessief overgewicht hebt, kan deze methode je helpen om vele ponden afvalstoffen kwijt te raken in een korte tijd, zonder de bijwerkingen die normaal gepaard gaan met plotseling gewichtverlies.

Lees verder

Ditta


Zwarte lijst Nederlandse 'ziekenzorg'

Je gelooft je eigen ogen toch niet.....

Lees verder

A-sociaal ! Die lijst is natuurlijk in het echt nog langer.

Ditta


Vertraging medicijnen kost EU miljarden

Pharmaceutische bedrijven proberen op allerlei manieren het op de markt brengen van nieuwe, goedkopere medicijnen te vertragen. Hierdoor worden de consumenten en belastingbetalers in de EU-lidstaten op kosten gejaagd.

Lees verder


Nuttig


Het ontstaan van diabetes 2

Zoals reeds beschreven, is diabetes een ziekte van de suiker (glucose) stofwisseling - van de regulering hiervan. Bij insuline afhankelijke of juveniele diabetes (zo'n 10 tot 20% van de personen met diabetes) 2 maakt de alvleesklier geen of nog maar zeer weinig insuline aan. De oorzaak hiervan is een ontsteking van de alvleesklier waarbij antistoffen tegen de insuline-producerende cellen worden gevormd (auto-immuniteit). Erfelijke aanleg kan een rol spelen bij de vatbaarheid hiervoor. Externe factoren bepalen of de aandoening ook ontstaat. Als externe factoren worden o.a. virusinfecties (bof, rode hond, coxsackie B4 en cytomegalo) en koemelk verdacht. Tegen het albumine uit koemelk kunnen antistoffen gevormd worden die ook kunnen reageren met de insuline producerende beta-cellen van de alvleesklier.Bij insuline onafhankelijke of ouderdoms diabetes (zo'n 80 - 90% van de personen met diabetes) 2, lijkt erfelijke aanleg een belangrijke rol te spelen bij de vatbaarheid voor de aandoening (sterker dan bij insuline afhankelijke diabetes). Of ook daadwerkelijk diabetes ontstaat lijkt met name bepaald te worden door hoe zwaar het regelsysteem dat het bloed-glucose binnen grenzen houdt belast wordt.

De frequentie waarmee diabetes optreedt (met name insuline onafhankelijke diabetes of diabetes type II) lijkt toe te nemen.(5,6) Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de moderne mens zijn bloed-glucose regelsysteem zwaar belast. En daarvoor zijn meerdere factoren aan te wijzen. In de eerste plaats nemen wij veel voedsel tot ons, waarbij het voedsel ook vaak nog relatief veel korte snel opneembare suikers bevat. Niet alleen moet de alvleesklier daardoor relatief veel insuline vormen om al de overtollige glucose op te slaan, ook moet er veel insuline tegelijk geproduceerd worden omdat wij overvloedig eten en er relatief veel korte suikers in onze voeding aanwezig zijn. Deze korte suikers hoeven- anders dan de complexe (lange) suikers (koolhydraten) -in het maagdarmkanaal nawelijks afgebroken te worden, waardoor ze al relatief snel na inname in een piek in het bloed terechtkomen. Hierop berust ook hun vermogen om snel energie te leveren. Ook bevatten deze snel opneembare suikers (o.a. kristalsuiker- afkomstig uit suikerbiet) meestal niet meer de nutrienten (vitamines en (spoor)elementen) die nodig zijn om ze in het lichaam om te zetten in energie. Deze nutrienten zijn tijdens het fabricageproces verwijderd. De geraffineerde korte suikers doen daardoor ook een aanslag op de in het lichaam aanwezige nutrienten, waardoor de alvleesklier eveneens extra belast wordt.   Zuiver suikerbietensap is - in tegenstelling tot kristalsuiker - een goede bron van suiker waarin de nutrienten nog aanwezig zijn.

Lees verder


Moeheid

Moeheid is een vage klacht die over het algemeen onschuldig is en van voorbijgaande aard. Iedereen is wel eens moe. Moeheid kan een zinvol signaal zijn om het rustiger aan te doen. Even wat gas terugnemen is meestal voldoende. Moeheid wordt echter een probleem als het langer aanhoudt en maar niet over wil gaan. In dat geval is het verstandig om naar de oorzaak te gaan zoeken. Moeheid heeft te maken met ons energie-systeem. Wie moe is beschikt letterlijk over te weinig energie. Problemen met de energie huishouding kunnen zeer verschillende oorzaken hebben, wat het vaak lastig maakt om de oorzaak te achterhalen. Moeheid kan veroorzaakt worden door een chronisch (te) hoge vraag naar energie, door onvoldoende mogelijkheden tot herstel en door verstoringen in de productie van de energie. De oorzaak van moeheid kan relatief duidelijke zijn, zoals een chronisch gebrek aan (nacht)rust of een chronisch te zware lichamelijke en/of mentale belasting. Ook kunnen er duidelijk lichamelijke oorzaken zijn, zoals een ernstige ziekte die het lichaam uitput (zoals kanker) of het niet goed functioneren van een orgaan (bijvoorbeeld een te trage schildklier of hartkwaal). Niet altijd is de oorzaak echter duidelijk. In die gevallen kan het zinvol zijn om na te gaan of er (verborgen) verstoringen in het proces van de energie-produktie aanwezig zijn of dat een (onopgemerkte/onbehandelde) chronische belastingen van het lichaam aanwezig is die aangepakt kan worden. Laboratoriumonderzoek kan bij moeheidsklachten waarvan de oorzaak onduidelijk is een welkom hulpmiddel zijn.  In dit artikel worden mogelijke oorzaken van lastig te achterhalen problemen met de energie-produktie beschreven.

Lees verder


Internationaal nieuws


Vitamin D Insufficiency Linked to Parkinson's Disease

Vitamin D, also called the sunshine vitamin, has already been shown in studies to be important for a healthy immune system, preventing and even reversing cancer, as well as strong bones; it has also been linked to lower incidences of depression as well as diseases such as diabetes, heart disease and multiple sclerosis. Now, a recent study published in the Archives of Neurology has found that low levels of vitamin D could also have a part to play in the development of Parkinson’s Disease (PD).

Lees artikel

Marjan


De handel in kanker

Een goed voorbeeld hoe big pharma omgaat met professoren, artsen, specialisten die zich bezig houden met kanker.

Das Geschšft mit dem Krebs

‹berteuerte Medikamente, Rabatte fŁr Krankhšuser oder finanzielle UnterstŁtzung fŁr behandelnde Mediziner - wie die Pharma-Branche und ńrzte abkassieren.


Oproep


Stop GGO-mais ! Laat je stem horen

De maand november is cruciaal om Europa te beschermen tegen een 'invasie' van ggo's. Op 4 december staan de ministers van Milieu van de Europese Unie voor een fundamentele beslissing: de toelating van ggo's in de Europese Unie versoepelen of Europa beschermen tegen ggo's door middel van een grondige herziening van het evaluatie- en toelatingssysteem. Er resten nog slechts enkele dagen.

Een ophefmakende studie die de Oostenrijkse overheid op 11 november 2008 publiceerde toont aan dat genetisch gemanipuleerde gewassen een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid. De vruchtbaarheid van muizen die ggo-maÔs te eten kregen was fors afgenomen. De studie toont hoe weinig er geweten is over de gevolgen die ggo's op lange termijn kunnen hebben op de gezondheid en het milieu. Ze brengt ook de enorme hiaten in het huidige Europese evaluatieproces van ggo's aan het licht.

Laat uw stem horen
Over enkele dagen moet de Europese milieuraad stemmen over de toekomst van ggo's in Europa! Onze missie: de beleidsmakers tonen dat Europese burgers vragen om hun voeding, hun gezondheid en het milieu te beschermen.

De regeringen van BelgiŽ, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Ierland, ItaliŽ, Letland, Malta en Slovakije zijn nog onbeslist over hun standpunt inzake ggo's. Hun stem op 4 december is cruciaal. Schrijf hen om hen er van te overtuigen dat ze moeten weerstaan aan de tactieken van de pro-ggo-lobby. Ze moeten het milieu en de gezondheid van de Europese burgers beschermen.

Help ons om het 'AntiCorp' medicijn te verspreiden onder de Belgische milieuministers en de ministers van andere onbesliste landen om ze imuun te maken tegen de druk van de ggo-lobby. 'AntiCorp' is een noodmedicijn tegen 'Monsantosis', een epidemie die veroorzaakt wordt door het 'Monsantus avidus' virus en dat de Europese beleidsmakers bedreigt.

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/news/gmo-eu-action


Video


Is this the New Super Food?

Scientists at NASA theorize that some 3 1/2 billion years ago, the world was changed forever. The appearance of tiny organisms with the ability to convert sunlight, warmth, water and minerals into protein, carbohydrates, vitamins and amino acids marked the beginning of life. Phytoplankton, the single-cell plants are the basis of all other life forms on planet earth. Tom Harper, a sea farmer in northern British Columbia, has created a 30 million dollar facility on the edge of the northern Pacific Ocean to grow marine phytoplankton year round. When he developed a serious health challenge whereby doctors gave him only months to live, Tom decided to start eating his phytoplankton. He thought, "if it is good for my fish, why not me?" Harper attributes his recovery to eating phytoplankton. Phytoplankton provides nutrition for human cells. This documentary video tells the story of Tom Harper, the sea farmer who discovered how to make phytoplankton available for human consumption.


Ryke Hamer en zijn visie op conflicten en kanker

Hamer toonde al 1984 aan bij een grote groep mensen dat o.a. kanker meestal ontstaat door de 3 volgende punten tezamen:

1. Er was sprake van een zware conflictbeleving…
2. die acuut en hoog dramatisch was…
3. en er was op dat moment een psychische isolatie (dus de heftige conflictbeleving werd vasthouden en er was niemand om mee te praten).

Dus er kan pas genezing plaatsvinden indien de kankerpatiŽnt deze heftige conflictbeleving kan benoemen en erover gaat praten. Merkwaardig genoeg kon de kankerpatiŽnt dit tot op de minuut benoemen wat er zich had afgespeeld in het verleden. Het lichaam heft dan de lichamelijke blokkade (kanker) als het ware op waardoor de kanker of de betreffende ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon (mede met rŲntgenfoto’s wordt dit aangetoond). Video uit 1984 van Dr. Hamer, die in zijn ziekenhuis in Oostenrijk patiŽnten behandelt en geneest met een genezingskans van 90%. Deze patiŽnten zijn meestal door de gevestigde geneeskunde afgeschreven of komen helemaal niet voor een behandeling in aanmerking. De video laat het ontstaan, het verloop en de genezing van kanker zien, volgens wetenschappelijke wetmatige regels. Voorzien van Nederlandse ondertitels.

Bekijk video

Marjan


TV


Ik vertrek

Een jaar geleden wilden Ronald (40) en Anneke Kramer (38) al naar het Oostenrijkse ski-dorp Maria Alm emigreren om er een pannenkoekenrestaurant met pension te beginnen. Maar net voor alle papieren zijn getekend, wordt bij Anneke borstkanker geconstateerd. Een jaar vol onzekerheid en spanning volgt, maar Anneke komt er bovenop en dus vertrekt de familie nu alsnog met hun vier kinderen Thomas (10), Tim (8), Sara (5) en Femke (3). Eenmaal in Oostenrijk slaat Anneke de spanning om het hart. De daadwerkelijke koop is namelijk nog niet gesloten en dit kŠn ook pas als de bouwvergunning die de familie heeft aangevraagd, is afgegeven. En de huidige eigenaren lijken zůveel moeite te hebben met het naderende vertrek uit hun familiebedrijf dat ze de Kramer's na aankomst niet eens willen begroeten... Tot overmaat van ramp blijkt dat het ook met Anneke's gezondheid nog niet zo goed gesteld is als iedereen hoopte. De hectische opening van het pannenkoekenrestaurant valt zo onverwacht toch samen met een gestresste thuissituatie.

Bekijk uitzending


Hart en ziel

Afl.: (H)eerlijk assertief. In het tijdperk als het huidige, met toenemend narcistische trekken bij mensen, is het niet voor iedereen even eenvoudig op te komen voor jezelf. Hoe doe je dat? Is zelfvertrouwen te leren? Psycholoog Ulrike Wild geeft op internet een gratis cursus: (h)eerlijk assertief. Judoleraar Rob van der Hoorn vertelt hoe hij kinderen door middel van training in zijn judoschool in Oegstgeest leert opkomen voor zichzelf. Schrijfster en juriste Naema Tahir wordt psychologisch getest en Mieke van der Weij bespreekt met haar de uitkomsten. Presentatie: Mieke van der Weij.

Bekijk uitzending


Nova/Den Haag Vandaag

Apendeskundige Marc van Roosmalen vrij. Jusititie in BraziliŽ heeft de straf van de Nederlandse primatoloog Marc van Roosmalen voor het illegaal houden van apen uit het Amazonegebied en het stelen van steigers van de Braziliaanse overheid, aanzienlijk gereduceerd. Dit verklaren Van Roosmalens woordvoerder in BraziliŽ en zijn advocaat in Nederland tegenover NOVA.

Bekijk uitzending


Nieuws


Na 20.000 bomen nog steeds veel behoefte aan Kanker-Herdenkingsbos

Aanstaande zaterdag, 29 november, planten meer dan 6000 nabestaanden 1500 Herdenkingsbomen voor dierbaren, die overleden zijn kanker. Na 9 jaar van organisatie van deze plantdag blijkt dat het Koningin Wilhelminabos in Dronten nog steeds in bijzonder grote mate in de behoefte aan rouwvoorziening voorziet. Naast de ruim 1500 te planten bomen zal de 21.500-ste naam onthuld worden op de glaspanelen. Honderden emotionele telefoontjes over de Gedenkplek met de namen, de te planten bomen en de monumentjes voor de dierbaren die bij Stichting Nationale Boomfeestdag binnen komen, maken duidelijk dat het Bos in grote mate bijdraagt aan rouwverwerking. Opvallend is dat de meeste mensen een Herdenkingsboom aanvragen voor een dierbare die gecremeerd is, of wiens lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap: er is niets om naar toe te gaan, terwijl men behoefte heeft aan een warme en persoonlijke plek om deze dierbare te herinneren. Kanker blijft nog steeds veel slachtoffers vragen, ondanks het feit dat er veel onderzoek naar genezing is. In dit Koningin Wilhelminabos vinden de mensen dan ook veel steun bij elkaar. Het bos krijgt dan ook steeds meer het karakter van bedevaartsoord: gedenkstenen, hekwerken, knuffels, bloemen, kaarsen, foto's en gedichten, houden de herinnering aan die ene dierbare levend. Dat dit in grote mate conflicteert met het natuurlijke ontwikkelings- beleid van Staatsbosbeheer doet er niets aan af. Ondanks het grote aantal aanmeldingen heeft de organisatie (Stichting Nationale Boomfeestdag, Staatsbosbeheer en KWF Kankerbestrijding), er voor kunnen zorgen, dat het een stijlvolle en gedenkwaardige dag voor de 6000 nabestaanden zal zijn. Meer dan 50 bussen zullen zaterdag nabestaanden vanaf Walibi World naar de plantlocatie brengen. Op de Gedenkplek vindt de onthulling van 5 glaspanelen plaats waarop 1500 namen gegraveerd zijn van dierbaren die overleden zijn aan kanker en die op deze wijze worden herinnerd in het bos. Aansluitend zullen de 1500 bomen geplant worden. Staatsbosbeheer heeft een keuze uit eiken, beuken, berken, elzen en dennen.


Veel chlamydia-infecties bij jongeren

Van alle jongeren tot twintig jaar heeft 6,3 procent een chlamydia-infectie. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de GGD's in Rotterdam, Amsterdam en Zuid-Limburg en Soa Aids Nederland onder 8500 seksueel actieve jongeren tussen de 16 en 29 jaar.

Lees verder


Landelijk SMS nummer voor dierenambulances

Het landelijk SMS nummer voor dierenambulances is operationeel. Supersnel een gift overmaken? Nu is het mogelijk: SMS de tekst "dier" naar 2211. Dit is een nieuwe actie om dierenambulances in Nederland te ondersteunen. De Europese Federatie Dierenambulances heeft dit mogelijk gemaakt om malafide organisaties en organisaties die onder het mom van een goed doel geld inzamelen. Wat vervolgens nooit bij de dierenambulances terecht komt. Dierenambulances in den lande krijgen het steeds moeilijker om te overleven in het euro tijdperk, en zij hebben altijd al een vaste kostenpost, met de aankoop van materialen, voertuigen, etc. of om cursussen te geven aan medewerkers om de professionaliteit van het dierenambulancewerk te waarborgen. Ook vrijwilligerswerk kost geld, en dat vergeet men wel eens. Het vinden van sponsors en of leden/donateurs wordt met het euro tijdperk ook steeds schaarser. De Europese Federatie Dierenambulances ook wel EFD genoemd, is opgericht om daadwerkelijk de belangen te behartigen van alle onafhankelijke dierenambulances, en wil met deze actie de dierenambulances in Nederland ondersteunen. Als sponsor van de dierenambulance weet de gever dat zijn gift ook daadwerkelijk goed en nuttig besteed wordt in de dierenambulance-wereld.

SMS: 'dier' naar 2211 en maak kans op leuke prijzen
Europese Federatie Dierenambulances
www.europesefederatie.nl


Online cursus Kleur je Leven helpt ruim 3.000 mensen om te gaan met depressieve gevoelens

Ruim 3.000 mensen met depressieve gevoelens hebben afgelopen jaar de online cursus Kleur je Leven van het Trimbos-instituut gevolgd. Ruim 70% van de deelnemers geeft aan baat bij de cursus te hebben gehad, en daardoor beter te kunnen omgaan met hun somberheid. Zij bevelen de cursus dan ook van harte aan bij mensen die regelmatig lijden aan sombere gevoelens.


Vooral betere buitenlandse operatie trekt Nederlander over de grens

Nog maar weinig Nederlanders doen het, maar velen zeggen bereid te zijn om naar het buitenland te gaan voor een operatie of behandeling. Vooral vanwege kortere wachtlijsten, dus als ze sneller geholpen kunnen worden, of als de kwaliteit beter is. Goedkopere zorg lijkt minder motiverend om je heil over de grens te zoeken. Voor een knieoperatie naar Spanje en herstellen in een luxe hotel, of volgende week een comfortabel heupoperatiearrangement in Duitsland of BelgiŽ, het zijn nieuwe mogelijkheden voor de Europese burger. Nog maar weinig mensen maken er werkelijk gebruik van - tussen juni 2006 en juni 2007 slechts 19 van de 1244 geŽnquÍteerden - maar voor veel mensen zijn korte wachtlijsten en kwalitatief goede zorg in het buitenland aantrekkelijk, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Goedkopere zorg lijkt minder motiverend. Al is 35% van de ondervraagde Nederlandse zorgverzekerden ook daarvoor wel bereid het paspoort uit de la te halen. Alle Europese burgers hebben het recht op medische zorg in andere Europese lidstaten. De kosten worden vergoed tot hetzelfde bedrag als de kosten voor de ingreep in eigen land. NIVEL-onderzoeker Marloes Loermans: "Als meer mensen weten dat ze ook in het buitenland terechtkunnen voor een operatie of behandeling zal de patiŽntenmobiliteit wellicht toenemen."


Kant ontevreden over 'oplossing' IJsselmeerziekenhuizen

SP fractievoorzitter Agnes Kant wil dat er een betere oplossing komt voor de IJsselmeerziekenhuizen dan de commerciŽle MC Groep van investeerder Louk Winter. De noodlijdende ziekenhuizen worden na lang beraad overgenomen door een private partij, terwijl de overheid, bestaande uit het ministerie, provincie, gemeenten, zorgverzekeraar Achmea en de Nederlandse Zorgautoriteit de miljoenenschuld overnemen.


Leestips


Een paar goede interviews zijn:

Met dr HC Moolenburgh en Tinus Smiths: Link

Kanker is een uitnodiging om te leven: Link

Vaccinatie: Link

Jochem


Radio


Manipulatie met antidepressiva studies

Luister dit interview en besef met welk een onmensen wij te maken hebben die nota bene beweren het goed met ons voor te hebben. Tientallen tot honderden doden zouden er vallen omdat mensen bang zijn om hun kinderen pillen te geven. Op de vraag waar de cijfers vandaan komen aan de zogenaamde wetenschapper stelt hij; "Meent U dat het zonder cijfers in de krant gekomen was"

Luister naar de uitzending

Hier mooi op aansluitend kwam ik op wereldgeheimen.nl het volgende tegen:

Lees verder

Jochem


Nieuws


Journalisten van Nederland......beginnen 'het' te begrijpen ?

Beter laat dan nooit. Er zijn al genoeg onnodige slachtoffers gevallen in de NL 'gezondheidszorg' die eigenlijk deze naam niet meer mag hebben...

Lees verder

Ditta

--

Mischien een idee om eens te kijken naar de effectiviteit van complementaire en reguliere geneeskunde en ook het kostenplaatje. De kosten van een behandeling in de complementaire geneeskunde zouden wel eens veel en veel lager kunnen liggen, om nog te zwijgen over de manier waarop men omgaat met de mondige patiŽnten die te goed op de hoogte zijn van zaken die systematisch worden doodgezwegen. Er is genoeg cijfermateriaal beschikbaar intussen om te zien hoe effectief behandelingen zoals chemotherapie zijn. Ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar het overlevingspercentage van mensen die chemotherapie weigerden. In 2004 was namelijk het overlevingspercentage na 5 jaar slechts 2.1%, maw 97.9% van de patiŽnten overleed ! Daar praten we liever niet over, dan maar weer liever het Millecam verhaal van stal halen. Hoeveel mensen zijn er na haar dood aan chemo overleden? Dat soort informatie wil ik wel eens in een krant zien......Niet het napapagaaien van de antikwakjes, die mensen komen uit de oude wereld waar alles simpel zwart wit was en alles wat niet wetenschappelijk bewezen is gewoon niet bestaat. Laat ze dan eerst maar eens bewijzen dat hun eigen methodes werken, dan bestond er namelijk geen complementaire geneeskunde meer. Wie geneest heeft gelijk, of je nu regulier of complementair bezig bent. En laten we niet over gezondheidszorg spreken maar over ziekenzorg, daarvoor doen we veel te weinig aan preventie !

Ron


Klink vindt democratie maar lastig

Plein Plus door Jurgen Warmerdam, Secretaris Fiscale Zaken MKB-Nederland

Maanden geleden werd ik gebeld door iemand van het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport. Of ik een keertje langs wilde komen om te praten over een nieuwe truc om mensen die hun nominale premie Zorgverzekeringswet (ZVW) niet betalen zover te krijgen dat ze wel betalen. Ik ben van nature nieuwsgierig en zat daarom enkele dagen later op een van de hoogste verdiepingen van dat ministerie. Het was een vreemd gesprek. Ik ontmoette eigenlijk een pratende folder. Twee ambtenaren legden mij beurtelings uit dat werkgevers inhoudingsplichtig zouden worden voor werknemers die hun nominale premie ZWV niet betaalden. Dit leek mij een hele slechte truc. Een nieuwe inhoudingsplicht creŽren terwijl er juist gewerkt wordt aan vereenvoudiging van inhoudingsplicht met betrekking tot alle andere loonheffingen. Zo komen we nooit ergens met die administratieve lastenverlichting. Juist toen ik deze argumenten wilde uitspreken legden de ambtenaren mij vriendelijk doch beslist het zwijgen op. Het was niet de bedoeling om argumenten uit te wisselen, het was de bedoeling om mededelingen te doen.

Lees verder

Ditta

ps: ....maar we wisten toch al dat Nederland geen democratie meer is,maar net doet alsof.....kijk alleen maar hoe de zorgwet erdoor is gedrukt (zonder de burgers buiten Nederland erin mee te nemen, hoe het EPD erdoor is gedrukt; wetende dat dat product al totaal was geflopt op voorhand met schending van de rechten van de mens op volle schaal.......kortom een reden om blanco te stemmen. Er deugt NIETS van die 'democratie'.


Een op drie mensen met tinnitus is down

Volgens het onderzoek (UMCG) zijn opmerkelijk veel patiŽnten met oorsuizingen terneergeslagen en negatief. Van de 265 onderzochte patiŽnten hadden er 94 last van een dergelijke 'type D'-persoonlijkheid. Angst en depressiviteit versterken het effect van oorsuizen. Ruim een op de drie mensen die last hebben van oorsuizen heeft een negatieve kijk op het leven en vertoont terugtrekkingsgedrag. PatiŽnten met 'tinitus' zouden gevoelens vaak niet met anderen durven te delen en daardoor weinig sociale steun ervaren. De aandoening komt voor bij 10-30 percent van de bevolking en manifesteert zich vooral bij mensen tussen de 40 en
60 jaar.

Lees verder


Hoe is de toestand van ons water

Uw leidingwater heeft waarschijnlijk al ongeveer 70 keer de cyclus van zuivering ondergaan. Daarbij is de oorspronkelijke structuur van het water aangetast. Water heeft een geheugen en houdt informatie vast opgeslagen als clusters - aan elkaar geklitte groepen moleculen. Als mensen antidepressiva, anticonceptiepillen en andere diverse medicijnen gebruiken wordt die informatie opgeslagen in het water. Dat resulteert in water met een lage kwaliteit die eerder het lichaam ziek maakt dan ondersteunt. We houden met het water in ons lichaam ook schadelijke straling vast van bv. Dect telefoon, draadloos internet en zendmasten. Het water krijgt door chemische verontreininging en straling, haakse disharmonieuze structuren. De vitale kracht van natuurlijk water mist.

Lees verder

Kijk ook eens naar de visie van onderzoeker Emoto

Emoto doet onderzoek naar water en hij laat, door middel van speciale technieken (bijvoorbeeld in een zeer koude omgeving), foto's maken van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen komt en dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld, zoals geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). Hij concludeert uit deze foto's dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens. Door andere bronnen kan dit niet worden bevestigd.

http://masaru-emoto.net/


Kwaliteit dyslexiezorg verzekerd

Met de oprichting van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) beogen de wetenschappers van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) en de 25000 leden van oudervereniging Balans de kwaliteit van de dyslexiezorg die per 1 januari 2009 in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen, te optimaliseren. Hiermee sluit het KD aan bij het besluit van de minister van VWS d.d. 25 november jl om de voorziening onder te brengen in de productstructuur van de DBD GGZ. De Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) presenteert zich voor het eerst op de jubileumconferentie van de Stichting Dyslexie Nederland op 28 november a.s. in het Business Centrum in Nieuwegein. Zij biedt de uitvoeringspraktijk een kwaliteitskeurmerk waartoe data worden verzameld die zullen zorgdragen voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg zowel als de beheersbaarheid van de voorziening.


Ooit een schaap cadeau gegeven?

Ooit iemand een schaap, een geit of tien kuikens gegeven? Een dokterstas? Een graanschuur of een opleiding tot verpleegkundige? Oxfam Novib continueert haar actie 'Oxfam Novib Pakt Uit'. Met de opbrengst van de cadeaus uit de catalogus helpen partnerorganisaties van Oxfam Novib mensen in ontwikkelingslanden die hulp nodig hebben in hun strijd tegen armoede. Het is weer eens wat anders dan de standaard kerstcadeaus en tegelijkertijd doet zowel de gulle gever als de ontvanger iets goeds. Je kiest uit de catalogus waarin de ongebruikelijke cadeaus te vinden zijn. Alle cadeaus zijn voorbeelden van praktische zaken waar mensen in ontwikkelingslanden echt behoefte aan hebben. De warme wol en voedzame melk van een schaap zijn goed voor de gezondheid en de levensstandaard van een gezin. Met schoolboeken hoeft een kind niet achterop te raken in het onderwijs. Zelfs de eenvoudigste cadeautjes, zoals een voetbal, een beltegoed voor boeren, een schoolmaaltijd of een muskietennet maken een verschil. De ontvanger van het cadeau in Nederland krijgt een persoonlijke kaart met daarin een koelkastmagneet ter herinnering aan de gift.

www.oxfamnovib.nl/paktuit


Belangrijke rol zomerschool in doorbreken sociaal isolement ouderen

Terwijl het buiten koud en donker is, kijken het Nationaal Ouderenfonds en Unie KBO alweer naar de zomerperiode. Komende woensdag 3 december wordt dan ook in Den Bosch de landelijke aanzet gegeven tot het opzetten van zomerscholen voor ouderen. Met deze studiedag willen beide organisaties oudereneducatie een nieuwe impuls geven om zoveel mogelijk ouderen die in de zomermaanden alleen zijn, te kunnen bereiken. Oudereneducatie wordt steeds belangrijker, zowel voor het individu als voor de gemeenschap. Zij kan bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen in de samenleving. Dit is een belangrijke conclusie uit het eerste exemplaar van het boek 'Zomerschool als kansrijke onderneming' dat tijdens deze studiedag overhandigd wordt aan de heer L. van Nistelrooij, lid van het Europees parlement en ťťn van de inleiders op deze studiedag. Op enkele plaatsen in Nederland wordt de zomerschool voor ouderen al een aantal jaren met groot succes georganiseerd. Het deelnemersaantal is groot en veel mensen stromen door naar reguliere educatieve activiteiten. Ouderen kunnen op de meest uiteenlopende gebieden kennismaken met activiteiten in workshops en lesprogramma's. Het blijkt dat de zomerschool in belangrijke mate kan bijdragen aan het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement van ouderen. De zomerschool voor ouderen is een zeer kansrijk concept om eenzaamheid te bestrijden, dat op meer plekken in het land navolging zou moeten krijgen, vinden Unie KBO en Nationaal Ouderenfonds. Het centraal aanbieden van een effectief concept voor een zomerschool door twee organisaties met jarenlange ervaring op het gebied van ouderen, levert hierbij meerwaarde. Veel ouderen zien op tegen de stille zomerperiode, waarin naasten op vakantie zijn en activiteiten stilliggen. Juist in die tijd kijken ze uit naar nieuwe uitdagingen en nieuwe ontmoetingen. De praktijk wijst uit dat de zomerschool daarin van grote betekenis kan zijn. 'Op deze manier in contact komen met anderen in deze saaie zomertijd is voor mij heel belangrijk', zo stelde een deelnemer aan de zomerschool.


Sector slaat handen ineen voor chronische longziekten

Twaalf organisaties op het terrein van chronische longaandoeningen hebben samen de Long Alliantie Nederland (LAN) opgericht. De LAN moet een gezamenlijke visie ontwikkelen op preventie en behandeling van chronische longaandoeningen. De LAN wil het aantal mensen met chronische longaandoeningen en het aantal sterfgevallen terugdringen en de kwaliteit van leven bevorderen. Chronische longaandoeningen komen veel voor. Ruim 500.000 mensen hebben astma en ruim 300.000 mensen lijden aan COPD. COPD is de vijfde doodsoorzaak in Nederland. De totale uitgaven aan zorg voor deze aandoeningen bedragen ruim 800.000 miljoen euro. De verwachting is dat het aantal mensen met chronische longaandoeningen de komende jaren verder zal toenemen. De betrokken organisaties vonden het hoog tijd de handen ineen te slaan om er gezamenlijk voor te zorgen dat de preventie en behandeling van chronische longaandoeningen een forse impuls krijgt. Op dit moment ontbreekt op landelijk niveau een eenduidige visie op het gewenste beleid rond astma en COPD. De LAN zal zich hier op richten.


Nederlandse vrouwen relatief ongezond

Met de gezondheid van de Nederlandse vrouwen gaat het minder goed dan in een flink aantal andere EU-landen. In ons land sterven vrouwen vaker dan gemiddeld aan kanker en aan ziekten van de ademhalingswegen, zoals COPD. Het verschil met het EU-gemiddelde wordt bij kanker zelfs nog groter; steeds meer Nederlandse vrouwen sterven aan longkanker terwijl dit bij Nederlandse mannen juist sterk afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Deze relatief ongunstige positie van Nederlandse vrouwen heeft voor een belangrijk deel te maken met het hoge percentage Nederlandse vrouwen dat in het verleden heeft gerookt. Roken is van grote invloed op sterfte aan longkanker en aan ademhalingsziekten. Net als in veel andere EU-landen, neemt het aantal mensen dat rookt ook in Nederland af. Toch behoort Nederland nog tot de EU-landen met het hoogste percentage rokende vrouwen. Na een periode van stagnatie in de jaren negentig stijgt sinds 2000 de levensverwachting van de Nederlandse vrouwen weer. De gemiddelde leeftijd van 82 jaar gaat nu gelijk op met het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Net als in andere EU-landen leven vrouwen in Nederland langer dan mannen, maar de levensverwachting van Nederlandse mannen is vergelijkbaar met de hogere levensverwachting van de 15 meer welvarende 'oude' EU-landen. Nederlandse mannen worden gemiddeld 78 jaar en de levensverwachting in goede gezondheid is voor hen relatief hoog. Het onderzoek laat verder zien dat Nederland tot de beste Europese landen behoort voor sterfte door hart- en vaatziekten en ongevallen.


Paddoverbod is kretologie

Het paddoverbod van minister Ab Klink van VWS is gebaseerd op 'onderbuikgevoelens en kretologie'. Dat stelt de Amsterdamse toxicoloog Freek de Wolff. Hij treedt vandaag op als getuige tijdens het kort geding tegen het ministerie waarmee de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops (Vlos) het paddoverbod probeert tegen te houden. ''Er bestaan geen wetenschappelijke gronden voor het paddoverbod,'' aldus De Wolff.

Lees verder


Ook zuur helpt Listeria om zeep

De Europese regels om de levensbedreigende bacterie Listeria monocytogenes met hitte onschadelijk te maken tijdens de conservering van voedsel, zijn afdoende. Dat concludeert promovendus ir. Stijn van der Veen aan Wageningen Universiteit, die de resistentiegenen van de bacterie aan een serie tests onderwierp. Maar ook een combinatie van zout en zuur kan Listeria doden. Het risico voor de consument blijft bestaan door besmetting nŠ de conservering. Listeria-stammen overleven een goed uitgevoerde minimale pasteurisatie - vijftien seconden bij 72 graden Celsius - niet. Maar niet alleen hitte doodt Listeria monocytogenes. De bacterie legt ook het loodje bij voedselconservering met zuur. Van der Veen stelde verder vast dat natriumlactaat, een zoute conserveringsstof, 138 verschillende stammen van de bacterie kan uitschakelen. Hij beveelt daarom een aanvullend EU-criterium aan, die stelt dat voeding geconserveerd met een combinatie van 2 procent natriumlactaat en een pH lager of gelijk aan 5,2 ook veilig is. De bacterie kan wel overleven bij milde conservering, aldus Van der Veen. Met name gekoelde levensmiddelen die voor consumptie niet of nauwelijks worden verhit, kunnen risicovol zijn, want de bacterie kan groeien bij koelkasttemperaturen.


Weg met die medische spotjes

'Maak van je overactieve blaas geen drama. Praat erover met je huisarts.' En wie last heeft van maagzuur, erectiestoornissen, restless legs, schimmelnagels of wat voor kwaaltjes dan ook, gelieve hetzelfde te doen. Dat is althans de boodschap die farmaceutische bedrijven in toenemende mate op ons afvuren. Bij het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik DGV worden ze zo langzamerhand niet goed van al die medische reclamespotjes. En wat erger is: als de Europese liberalisering van de medicijninformatie doorzet, wacht Nederland een ware lawine aan symptoomreclame, zoals de spotjes worden genoemd.

Lees verder


Antibioticaresistentie bij dieren moet omlaag

Er bestaat een toenemende zorg over de relatie tussen het antibioticumgebruik bij dieren en risico's voor de mens. Daarom is het belangrijk om het antibioticumgebruik bij dieren fors terug te dringen. Maar dat is niet genoeg, via een uitgebreid onderzoeksprogramma moet meer duidelijkheid komen over die risico's en hoe die in te perken zijn. Dat stelt Dik Mevius die op 26 november zijn inaugurele rede met de titel 'Resistentie, een gevoelig onderwerp' hield bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij aanvaardde hiermee zijn leerstoel antimicrobiŽle resistentie. Dik Mevius is eveneens veterinair microbioloog en hoofd van het nationale referentielaboratorium antimicrobiŽle resistentie bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR.


Video


What If The Disappearance of the Bees is Caused By pesticides


Fedup (2002)


TV


Volgende keer beter

Afl.5. Dick Tol komt ten val. Sinds die dag kan hij moeilijk lopen. Hij heeft verschrikkelijke pijn en ligt bijna de hele dag in bed. Artsen wijten de klachten aan de ouderdom en zeggen niets voor hem te kunnen doen. De tachtigjarige Tol gelooft er niks van en legt zich niet neer bij deze diagnose. Hij wil weer lopen, genieten van zijn kleinkinderen en samen met zijn vrouw reizen maken.

Bekijk uitzending


Prem helpt met opvoeden

Moeder Naziha Aloued probeert uit alle macht haar tien kinderen op het rechte pad te houden. In Premtime een inkijk in een Marokkaans probleemgezin waar hulpverleners de deur plat lopen.

Bekijk uitzending


EťnVandaag

Zware patiŽnten worden niet meer geopereerd. Gaat u eerst maar een paar kilo afvallen, pas dan kijken we of we u gaan helpen. Het lijkt erop dat dikke mensen in een vicieuze cirkel terecht gaan komen op het moment dat ze medische hulp nodig hebben. Eerst afvallen dan pas een nieuwe heup of knie, maar zonder een nieuwe gewricht kunnen ze niet bewegen en dat maakt het afvallen weer moeilijk. Waarom stuurt de arts een dik iemand weg?

Bekijk uitzending


Nieuws


Lichamelijke afwijkingen gaan samen met autisme

De aanwezigheid van meerdere kleine lichamelijke afwijkingen en het optreden van autisme gaan vaak samen. Tot die conclusie komt psychiater in opleiding Heval Ozgen van het UMC Utrecht na een meta-analyse van zeven onderzoeken waarin de eigenschappen van 330 patienten en 328 gezonde controles verwerkt zijn. Het gaat om subtiele lichamelijke afwijkingen zonder medische betekenis die geen cosmetische ingrepen rechtvaardigen. Een niet helemaal rechte pink. Tenen die iets te ver uit elkaar staan. Vergroeide oorlobjes. Een hoger verhemelte. Ogen die iets verder uit elkaar staan. In de eerste meta-analyse op dit gebied laat Heval Ozgen zien dat in patienten met autisme deze afwijkingen vaker voorkomen dan bij gezonde controles. Het voorkomen van een of enkele van deze afwijkingen zegt niks, maar vanaf een ophoping van vier of meer bestaat een sterk verband met autisme. Ozgen analyseerde zeven onderzoeken uit de periode 1975-2005.


Internationale aanpak genitale verminking

Nederland en Frankrijk gaan nauwer samenwerken aan het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (vgv). Dat is het resultaat van een tweedaags werkbezoek van staatssecretaris Bussemaker aan Parijs. Het werkbezoek viel samen met de internationale VN-dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. Met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en kenniscentrum Pharos bracht Bussemaker een bezoek aan een consultatiebureau in de Parijse voorstad Saint-Denis, waar jaarlijks zo'n 2000 meisjes worden geboren, die het risico lopen besneden te worden. Om vgv te voorkoming wordt de risicogroep in Frankrijk via voorlichting bewust gemaakt van de juridische gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Ouders die met kinderen op vakantie gaan naar het land van herkomst, krijgen bij het consultatiebureau een certificaat mee. Daarmee verklaren zij dat hun dochters ongeschonden zullen terugbrengen. In de opleiding van Franse medici wordt speciaal aandacht besteed aan vgv. Bussemaker maakte met de Franse minister Valerie Letard afspraken over een actievere Europese aanpak van het vgv-probleem.


Invallen bij farmaceutische bedrijven

Ambtenaren van de Europese Commissie hebben invallen gedaan bij farmaceutische bedrijven in verschillende lidstaten. Dat gebeurde maandag, maar de commissie maakte het dinsdag bekend. Ze wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat. De invallen vonden plaats omdat de commissie vermoedt dat de bedrijven misbruik maken van hun dominante marktpositie. De EU-inspecteurs werden vergezeld door medewerkers van de nationale mededingingsautoriteiten.

Lees verder


Onderzoek aderverkalking in stroomversnelling

Dr. Esther Lutgens (33), een van de meeste getalenteerde onderzoekers van het onderzoeksinstituut CARIM van de Universiteit Maastricht, krijgt een beurs van 1,65 miljoen euro van de Duitse Alexander von Humboldt Stichting. Met dat geld gaat ze vanaf januari 2009 een vijfkoppige onderzoeksgroep leiden aan het eveneens cardiovasculaire onderzoeksinstituut IMCAR van de Universiteit van Aken (RWTH). Haar onderzoek naar het remmen van aderverkalking komt hiermee in een stroomversnelling. Ze is de derde Nederlandse wetenschapper die de beurs krijgt. Aderverkalking is een populaire term voor de vorming van plaque in de slagaderen. Als deze plaques openbarsten, vormt zich een stolsel dat een acute vaatafsluiting veroorzaakt, met een hart- of herseninfarct tot gevolg. Esther Lutgens: ‘Veel onderzoekers richten zich op de vraag hoe deze ruptuur te voorkomen. CD40L is een molecuul uit ons immuunsysteem en mijn persoonlijke favoriet. In mijn promotieonderzoek heb ik aangetoond dat als je dit molecuul remt, de plaques kleiner blijven, met minder ontstekingscellen, dus minder kans op ruptuur. Het probleem is alleen dat CD40L ook belangrijke positieve dingen doet in ons immuunsysteem, waardoor het jarenlang remmen hiervan niet toe te passen is als therapie. Mensen ondervinden er te veel negatieve bijwerkingen van.’ Lutgens hoopt met haar huidige onderzoek het celtype (dat dus CD40L bevat) in de plaque te vinden dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van stabiele plaques na remming van CD40L. Door slechts een deel van die cel te remmen en de rest van het CD40L molecuul met rust te laten, denkt ze een therapievorm voor mensen te kunnen ontwikkelen. Op dit moment werkt ze alleen nog in proefdiermodellen.


Verstoorde serotoninehuishouding en psychische klachten

Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt in processen die in de hersenen plaats vinden. De serotoninehuishouding wordt primair gereguleerd door de serotoninetransporter (SERT). Hoewel klinisch genetisch onderzoek heeft aangetoond dat afwijkingen in de SERT het risico op het ontstaan van neuropsychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, pathologische agressie en depressie kan verhogen, is nog niet bekend via welke mechanismen dit plaatsvindt. Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben samen met het Hubrecht lab de ‘SERT knock-out rat’ ontwikkeld. In dit proefschrift wordt beschreven dat deze rat angstige en depressieachtige symptomen vertoont. Daarnaast wordt uitgebreid beschreven hoe het serotonerge systeem zich aanpast aan deze genetische verandering. Met behulp van dit (en vervolg)onderzoek wordt gehoopt meer inzicht te krijgen in de vraag waarom een disfunctionerende SERT tot psychische klachten bij mensen kan leiden, om zodoende een betere therapie te kunnen ontwikkelen.


Al vroeg bij Alzheimer stoornissen in bloeddruk en hersendoorbloeding

De hersenen zijn afhankelijk van voldoende bloedtoevoer. Er zijn echter allerlei zaken die de hersendoorbloeding bedreigen. Te denken valt aan de soms forse bloeddrukdalingen die kunnen optreden bij het staan of na het eten, maar ook aan het langdurig verhoogd zijn van de bloeddruk (hypertensie). Met het ouder worden komen deze verstoringen van de bloeddruk, en daarmee van de hersendoorbloeding, vaker ťn in hevigere mate voor. Uit recente gegevens blijkt dat dit, naast het bekende risico op een herseninfarct, mogelijk ook een verhoogd risico geeft op het ontstaan van dementie. Jurgen Claassen deed onderzoek naar de samenhang tussen bloeddruk en hersendoorbloeding. Hierbij werden nieuwe technieken toegepast, die ook voor oudere, meer kwetsbare patiŽnten goed te verdragen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij patiŽnten met de ziekte van Alzheimer aangetoond dat er al vroeg in de ziekte stoornissen zijn in bloeddruk en hersendoorbloeding.


Grote variŽteit medisch belangrijke schimmel

Aspergillus-soorten zijn schimmels die wereldwijd veel voorkomen. Deze schimmels kunnen grote hoeveelheden sporen produceren die in de omgeving worden verspreid. Van alle soorten is Aspergillus fumigatus het meest betrokken bij menselijke infecties. Het is belangrijk dat Aspergillus fumigatus-schimmels die in verschillende bronnen gevonden zijn, van elkaar onderscheiden kunnen worden. Dit is nodig om besmettingsroutes tussen deze schimmels uit de omgeving en bij verschillende patiŽnten in kaart te brengen. Daarvoor is een nieuwe moleculaire typeringsmethode ontwikkeld. Deze methode toont aan dat er een enorme diversiteit in genotypes bestaat, zo staat in het proefschrift van Hanneke de Valk. Nagenoeg alle Aspergillus fumigatus-schimmels uit de omgeving en uit patiŽnten zijn met deze methode van elkaar te onderscheiden. Daarnaast is het met deze nieuwe methode mogelijk om typeringsresultaten uit te wisselen tussen laboratoria over de hele wereld. Zo kan de wereldwijde verspreiding van deze schimmel in kaart worden gebracht.


De voetjes van immuuncellen

Dendritische cellen (DC) spelen een essentiŽle rol bij het opwekken van immuunreacties. Onrijpe DC patrouilleren in de weefsels op zoek naar antigenen. Na blootstelling aan zulke antigenen ondergaan ze een ingrijpend rijpingsproces, dat maturatie wordt genoemd. Tijdens deze maturatie migreren de DC naar de lymfeknopen om T-cellen te activeren. Suzanne van Helden onderzocht het hechten en migreren van ‘onrijpe’ en ‘rijpe’ DC. De onrijpe DC hebben een soort voetjes, podosomen, waarmee ze vastzitten waardoor ze zich alleen langzaam kunnen voortbewegen. Rijpe DC hebben deze voetjes niet meer, en bewegen zich daarom veel sneller. Van Helden toont aan dat DC tijdens maturatie zeer snel hun voetjes (de podosomen) verliezen, wat belangrijk is voor een goede migratie naar de lymfeknopen. Onmisbaar tijdens dit rijpingsproces is een bepaalde groeifactor (Prostaglandine E2). Verder blijkt dat DC podosomen verliezen na een interactie met gramnegatieve, maar niet met grampositieve bacteriŽn. Kennelijk zijn de DC in staat om onderscheid te maken tussen verschillende (celwandcomponenten van) pathogenen.

--

Opmerking: Ik heb vorig jaar op de site een studie geplaatst waarbij het conserveermiddel in griepvaccins (Thimerosal) juist die dendritische cellen en dus T cel reaktie stillegt. Maar daar praten we in Nederland liever niet over toch?

Ron


Leeftijdsdiscriminatie in Nederland.

Na je 36e ben je te oud.

Lees verder

Ditta

.....en iedereen, ziek of gezond, wordt geacht tot zijn/haar dood te werken......iets klopt er echt niet !


Om vast in de sferen te komen.....

Met de groeten uit Corsica.....gewoon even luisteren. Is het niet prachtig ?

Luister muziek

Ditta

I MUVRINI: het blijft mijn favoriete groep


Agressieve verlaging cholesterol remt aderverkalking

Er bestaat een directe relatie tussen de verkalking - atherosclerose - van de kransslagaders en het cholesterolgehalte in het bloed. Dit blijkt voor het eerst uit onderzoek van de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente. Dankzij intravasculair ultrageluid (IVUS) is promovendus Marc Hartmann in staat de toe- of afname van de verkalking nauwlettend te volgen. Agressieve verlaging van het cholesterol heeft volgens de cardioloog in opleiding, die op 27 november promoveert, gunstig effect op de coronaire hartziekte. IVUS gaat een stap verder dan hartkatheterisatie: de ultrageluid techniek laat niet alleen zien dŗt er een vernauwing is, maar beeldt ook de 'plaque' - de verkalking - en de vaatwand af. De techniek geeft daarmee beter zicht op het atherosclerotische ziekteproces. Cardioloog in opleiding Marc Hartmann heeft in zijn promotieonderzoek bij patiŽnten met een coronaire hartziekte herhaaldelijk - herhaling na gemiddeld 18 maanden - de plaquevorming gemeten in de kransslagaders. Dit geeft voor het eerst een duidelijke relatie te zien tussen het cholesterolgehalte in het bloed en de toename van de hoeveelheid plaque. Bij een lage LDL-cholesterol grenswaarde van 1.9 mmol/liter stopt de plaquegroei en treedt zelfs een omslag op van toename naar afname. Dit suggereert volgens de promovendus dat agressieve cholesterolverlaging met statines - cholesterolverlagend medicijn - een positief effect heeft bij patiŽnten met een coronaire hartziekte. Hij staat hierin niet alleen: ook grotere studies door andere onderzoekers bevestigen dit resultaat. Ook toont het onderzoek een duidelijke relatie aan tussen plaquegroei en de kans op een cardiovasculair 'event'. Zij berekenen dit met gevalideerde cardiovasculaire risicoscores. PatiŽnten die tijdens de follow-up een 'event' kregen - een hartinfarct, een onstabiele angina of dotterprocedure van een andere vernauwing - , laten een significant sterkere groei van plaque zien. Hartmann's onderzoek onderstreept nog eens de waarde van herhaalde IVUS-data in het voorspellen en voorkomen van cardiovasculaire events. Met deze techniek is het mogelijk om de ontwikkeling van nieuwe anti-atherosclerotische therapieŽn te versnellen om zo de sterfte door coronaire hartzieketen te kunnen terugdringen. Marc Hartmann is als cardioloog in opleiding verbonden aan het Thoraxcentrum van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Zijn promotor prof.dr. Clemens von Birgelen is als hoogleraar verbonden aan het Biomedisch Technologisch Instituut van de UT en als cardioloog aan het MST.


Nuttig


Foliumzuur tekort

Ik liet recent een bloedonderzoek doen bij het NutriŽntenlab in Bunnik en tot mijn stomme verbazing had ik ondanks mijn gezonde voeding te lage niveau's van vitamine D (zonlicht), Selenium en foliumzuur. Eerste kan komen door tekort aan zonlicht, tweede is een detox mineraal en ik ben flink aan het detoxen, de derde kan een absorptie probleem zijn in de darm. Dus toch maar even tijd voor suppletie dus.

Ron

Hieronder nog wat nuttige info:

Omdat er nauwelijks lichaamsvoorraden zijn, kan foliumzuurdeficiŽntie zich tamelijk snel ontwikkelen. Binnen vier maanden na een starten van onvolwaardige voeding kan een foliumzuurdeficiŽntie zich hebben ontwikkeld. En aangezien er veel mensen zijn die onvoldoende folaat-rijk voedsel eten, wordt foliumzuurdeficiŽntie beschouwd als ťťn van de meest voorkomende nutriŽntendeficiŽnties. In 2001 kreeg ongeveer de helft van alle Nederlanders minder dan de destijds aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 200 microgram folaat binnen. Inmiddels is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in Nederland bijgesteld naar 300 microgram per dag. De gemiddelde foliumzuurinname in Nederland wordt geschat op 182 Ķg per dag, 10% van de bevolking krijgt zelfs minder dan 100 Ķg per dag binnen (het absolute minimum om de serumspiegels nog op peil te houden). Dat dit cijfer in het verleden hoger is uitgevallen komt doordat de meetmethoden nu zijn verbeterd. Schattingen in het verleden zijn systematisch 25% te hoog uitgevallen.

Risicofactoren
De volgende factoren kunnen bijdragen aan een foliumzuurdeficiŽntie:

Onvoldoende aanvoer van folaat via de voeding.

 • Een verhoogde behoefte. Dit kan onder meer het geval zijn bij
  Zwangere vrouwen; de snelle groei van de foetus onttrekt veel foliumzuur aan de moeder.
  Moeders die borstvoeding geven
  Kinderen in perioden van snelle groei
  KankerpatiŽnten
  Genetische verschillen: Personen met een genetisch polyformisme (677C-->T genotype) voor het enzym MTHFR (methyleen tetrahydrofolaat reductase) dat nodig is voor de productie van 5-MTHF, hebben om genetische redenen een hogere behoefte aan foliumzuur. Naar schatting heeft circa 12% van de KaukasiŽrs en Aziaten dit polyformisme; onder Afro-Amerikanen zou het minder voorkomen.
  Mensen met een deficiŽntie van het enzym 5,10-methylenetetrahydrofolaat reductase hebben eveneens een verhoogde behoefte
  Gebruikers van medicijnen die de foliumzuurstofwisseling verstoren (foliumzuurantagonisten) hebben een verhoogde behoefte aan foliumzuur.
 • Een verminderde opname vanuit de darm (absorptie). Dit kan onder meer het geval zijn bij:
  Bij AIDS-patiŽnten is de foliumzuurabsorptie significant verminderd, onafhankelijk van het stadium van de ziekte.
  Bij darmaandoeningen als coeliakie, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kan de absorptie van folaat en foliumzuur gestoord zijn.
 • Verhoogde verliezen. Dit kan onder meer het geval zijn bij:
  Folaatverliezen via hemodialyse
  Alcohol verstoort de heropname van foliumzuur vanuit de darm in de enterohepatische cyclus.

Een verstoorde activatie van foliumzuur. Dit kan het geval zijn bij:

 • Alcoholici. Alcoholisme is een veelvoorkomende reden van foliumzuurdeficiŽntie.
 • Mensen met leverziekten.
 • Tekort aan het enzym of de cofactor die nodig is voor de productie van geactiveerd folaat in het lichaam.

Bron: Wikipedia


Video


ME/CFS - Viral Heart Damage & Treatment

Deel 2
Deel 3


TV


Missers!

Geert en Lioudmila Venema gaan met hun 11 maanden oude zoontje naar de huisarts. Hij heeft al drie dagen last van hoge koorts, braken en diarree. De huisarts doet een kort onderzoek. De huisarts schrijft antibiotica voor en vindt de situatie verder niet verontrustend. Nog geen twee uur later vindt Geert zijn zoontje dood in zijn bedje. Verder: Nettie Volmerink uit Deventer is 78 jaar en nierpatiŽnt . Ze wordt meerdere keren per maand gespoeld en dat gaat via een kunstader in haar arm. Deze is echter verstopt en daarom moet er een tijdelijke in en uitgang in haar bloedbaan worden aangelegd en dat wil men doen via een katheter in de hals.

Bekijk de uitzending


Ik mis je

Afl.1 : Juliette Bakkenes. De familie Bakkenes is een hecht gezin uit Katwijk aan Zee. Juliette is de jongste van zeven kinderen. Iedereen is gek op hun kleine zusje. Het is een meisje dat graag in de belangstelling staat, altijd vrolijk is en optimistisch tegen het leven aankijkt. Als Juliette vier is, krijgt ze last van buikpijn. Haar ouders vertrouwen het niet en na verschillende onderzoeken wordt duidelijk dat Juliette kanker heeft. Een onzekere tijd breekt aan met veel operaties en chemokuren. Maar Juliette blijft optimistisch. Vooral haar oudste broer Jan-Arie is in de ban van zijn jongste zusje. Hij ontfermt zich over Juliette en zorgt ervoor dat ze alles uit het leven haalt wat erin zit. Maar in januari 2007 wordt Juliette opgegeven door de medische wereld. Haar lichaam is te zwak om nog een behandeling aan te kunnen... De familie Bakkenes gaat samen met Marion Lutke terug naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar halen ze herinneringen op aan hun geliefde dochter Juliette die vier jaar van haar leven heeft moeten vechten tegen haar ziekte.

Bekijk de uitzending


Voor elkaar

10-delige serie reportages waarin onderzocht wordt waarom u niet zomaar een onbekende te hulp schiet. En wat er gebeurt als u het wťl zou doen. We hebben allemaal wel eens hulp nodig. En we weten allemaal dat het goed voelt als je een ander helpt. Dat klinkt eenvoudig. Lian Priemus ontmoet elke week in een andere stad - mensen met volle agenda's, drukke gezinnen en veeleisende carriŤres. Mensen met wie het goed gaat en die dat een ander ook gunnen. De vraag is: Hoe serieus menen ze dat? En: Komen ze in actie als dat van ze wordt gevraagd? Een optimistisch programma over echte mensen, werelden van verschil en onverwachte ontmoetingen. Afl.7 : Maastricht. Lian Priemus parkeert de keet en gaat op zoek naar hulp in Maastricht. Ze staat met de keet op het Onze Lieve Vrouweplein. Enkele van de hulpvragen: Economiestudente Nikie van Thiel (19) wordt niet serieus genomen als ze voor haar studentenvereniging sponsors probeert te krijgen voor het maken van praalwagens. Waarom niet? Omdat ze geen Maastrichts spreekt. Nikkie zoekt daarom iemand die haar het Maastrichtse dialect kan leren, zodat ze in de Limburgse hoofdstad voor vol wordt aangezien. De twaalfjarige Arwen wil dolgraag een actieve opa om leuke dingen mee te ondernemen. En weduwnaar Adri van den Berg popelt om zijn tuin op te knappen, maar dan moet eerst de vijgenboom om en uit de weg. En dat lukt Adri niet eigenhandig omdat hij zijn linkerarm niet goed kan gebruiken. Lian spreekt voorbijgangers aan en probeert hulp te krijgen voor deze en andere mensen. Dat leidt weer tot spontane ontmoetingen en onverwachte ontmoetingen.

Bekijk de uitzending


Nieuws


Jeuk! Diagnostiek en behandeling

Dermatologen van het Erasmus MC hebben een handboek geschreven voor snellere behandeling van jeuk. Jeuk is een vervelende klacht voor de patiŽnt en vaak ook voor de behandelend arts. Terwijl de patiŽnt soms slapeloze nachten heeft, kost het de arts de nodige hoofdbrekens om de klacht te duiden aan de hand van overige symptomen, medicijngebruik, medische voorgeschiedenis en eventuele huidaandoeningen of afwijkende laboratoriumuitslagen. De patiŽnt wil ondertussen vooral van de jeuk af.

Onbekend
"Jeuk: Diagnostiek en behandeling" beschrijft de meest voorkomende oorzaken van jeuk aan de hand van foto's. Het boek geeft een bondige uiteenzetting met praktische informatie over de anamnese, diagnostiek, begeleiding en de behandeling van jeuk. Zowel oorzakelijke als symptomatische behandelingen van jeuk worden overzichtelijk en praktijkgericht besproken in het boek. Natuurlijk komen ook veelvoorkomende vormen van jeuk bij ouderen en anale jeuk aan bod. Het boek bespreekt verder een aantal psychische factoren die het optreden en het verloop van jeuk kunnen beÔnvloeden en geeft tevens behandeladviezen voor gevallen waarin de exacte diagnose of de oorzaak van de jeuk nog onbekend is.

Bijgedragen
"Jeuk: Diagnostiek en behandeling" is samengesteld onder redactie van dermatologen dr. H.B. Thio en dr. E.M. van der Snoek van het Erasmus MC, huisarts E.M. Ronner en verpleegkundig onderzoeker H. van Os-Medendorp. Deskundigen op het gebied van jeuk bij dermatologische en inwendige aandoeningen, bij kinderen, tijdens de zwangerschap, en tropische aandoeningen hebben bijgedragen aan de inhoud van dit boek. "Jeuk: Diagnostiek en behandeling" is bedoeld als handboek in de spreekkamer van de huisarts en voor andere geÔnteresseerden en is verschenen bij Elsevier gezondheidszorg, Maarssen ISBN 978 90 352 2992 1.


13.000 jonge 'internetverslaafden

Uit de Monitor Internet en Jongeren van onderzoeksinstituut IVO blijkt dat in Nederland ruim 3% van de jongeren van de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, zo'n 13.000 jongeren in de leeftijd van 13-14 jaar, compulsief (dwangmatig) met het internet omgaat en 'internetverslaafd' genoemd zouden kunnen worden. Nagenoeg alle jongeren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs hebben thuis toegang tot het internet en maken er praktisch dagelijks gebruik van. Wekelijks zijn jongeren van deze leeftijd gemiddeld zo'n 14 uur online. Internet wordt door hen vooral benut als communicatiemiddel. Vier van de zes belangrijkste internettoepassingen voor de jongeren zijn sociaal van aard: email, MSN, online games en netwerksites als hyves.nl en Sugababes.nl. Steeds meer jongeren hebben bovendien toegang tot internet op de eigen kamer. Dit heeft tot gevolg dat ouders minder toezicht op het internetgebruik van hun kinderen kunnen houden. Het percentage compulsieve internetters lijkt over het algemeen iets af te nemen (3,2% in 2008), maar onder allochtone jongeren stijgt het duidelijk (tot 6,4% in 2008). De gegevens laten ook zien dat compulsief internetgebruik samen gaat met lager psychosociaal welbevinden. Compulsieve internetters zijn eenzamer, hebben meer depressieve klachten en minder zelfvertrouwen. Compulsief internetgebruik kan betrekking hebben op verschillende toepassingen, de duidelijkste relatie kon echter worden aangetoond met het spelen van online games. Hoewel online games niet de meeste spelers trekken, besteden spelers hieraan wel de meeste tijd.


Meldingsplicht infectieziekten gewijzigd

Per 1 december 2008 wijzigt de meldingsplicht van infectieziekten. Het aantal meldingsplichtige ziekten is verhoogd van 36 naar 42. Naast behandelende artsen moeten vanaf dat moment ook laboratoria alle infectieziekten melden aan de GGD. De meldingsplicht voor hoofden van instellingen waar kwetsbare personen verblijven, blijft ongewijzigd. De overheid heeft de meldingen nodig om bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen. De achtergronden van de nieuwe wet en de meldingsplicht zijn beschreven in het vademecum. Het geeft een overzicht van de kenmerken van elke meldingsplichtige ziekte en het nut van de meldingsplicht wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden geillustreerd. Deze nieuwe wet vervangt de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.


We verouderen niet door interne klok, maar door schade

Met een beetje gevoel voor drama zou je het een reactionaire coup kunnen noemen -maar dan wel een mislukte. Een clubje Amerikaanse wetenschappers gaf afgelopen week te kennen dat het terug wil naar een verlaten verouderingstheorie uit de vorige eeuw. Tot zo'n dertig jaar geleden dachten veel deskundigen nog dat de veroudering bij de mens voorgeprogrammeerd lag in het erfelijk materiaal.

Lees verder


Door de pil ruiken vrouwen niet meer wie "de ware" is

Vrouwen die de anticonceptiepil gaan slikken, verliezen het vermogen om de best passende partner te ruiken. Ze kiezen daardoor vaker een man die genetisch sterk op henzelf lijkt, en dat heeft rampzalige gevolgen: overspel, verbroken relaties, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs miskramen.

Lees verder


Internationaal nieuws


Rat Poison Chemical Found in Ingredient List For HPV Vaccine

What do rat poison and the HPV vaccine have in common? The answer is a hazardous chemical known as sodium borate. Savvy readers may wonder what a toxin that is commonly used to kill rats is doing in the ingredient list for the HPV vaccine that is currently being pushed on girls as young as nine and is even being considered for men and boys.

IngrediŽnten Gardasil:

http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_ppi.pdf

Leendert

ps: De dosis bepaald de giftigheid van de stof.


Inflammation: Connecting the Mouth and Body?

Research suggests chronic inflammation links gum disease to other disease states

Brush after every meal. Floss daily. See your dental professional regularly. These instructions make sense coming from your dentist to help you sustain your oral health. But now not only dentists, but also many physicians, are stressing the importance of maintaining oral health in an effort to keep the rest of the body healthy. Research has long suggested an association between gum disease and other health issues, including heart disease, stroke and diabetes, but now scientists are beginning to shift their focus to understanding why these connections exist. An emerging theory, and one gaining support from researchers worldwide, is that inflammation may link the mouth to the body. Inflammation is the body's instinctive reaction to fight off infection, guard against injury or shield against irritation. Inflammation is often characterized by swelling, redness, heat and pain around the affected area. While inflammation initially intends to heal the body, over time, chronic inflammation can lead to dysfunction of the infected tissues, and therefore more severe health complications. According to Dr. Susan Karabin, Past President of the American Academy of Periodontology (AAP) and a practicing periodontist in New York City, periodontal disease is a textbook example of an inflammatory disorder. "For many years, dental professionals believed that gum disease was solely the result of a bacterial infection caused by a build-up of plaque between the teeth and under the gums. While plaque accumulation is still a factor in the development and progression of gum disease, researchers now suspect that the more severe symptoms, namely swollen, bleeding gums; recession around the gum line, and loss of the bone that holds the teeth in place, may be caused by the chronic inflammatory response to the bacterial infection, rather than the bacteria itself." Periodontists, the dentists specially trained in the in the prevention, diagnosis and treatment of gum disease, hypothesize that this inflammatory response to bacteria in the mouth may be the cause behind the periodontal-systemic health link. Many of the diseases associated with periodontal disease are also considered to be systemic inflammatory disorders, including cardiovascular disease, diabetes, rheumatoid arthritis, chronic kidney disease and even certain forms of cancer, suggesting that inflammation itself may be the basis for the connection. "More research is needed to pinpoint the precise biological mechanisms responsible for the relationship between gum disease and other disease states," says Dr. Karabin. "However, previous findings have indicated that gum disease sufferers are at a higher risk for other diseases, making it more critical than ever to maintain periodontal health in order to achieve overall health." For more information on the role of inflammation in oral health, tips on how to prevent or treat gum disease, to find out if you are at risk, or to find a local periodontist, visit
www.perio.org.


Transporting Broiler Chickens Could Spread Antibiotic-Resistant Organisms

Researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health have found evidence of a novel pathway for potential human exposure to antibiotic-resistant bacteria from intensively raised poultry—driving behind the trucks transporting broiler chickens from farm to slaughterhouse. A study by the Hopkins researchers found increased levels of pathogenic bacteria, both susceptible and drug-resistant, on surfaces and in the air inside cars traveling behind trucks that carry broiler chickens. The study is the first to look at exposure to antibiotic-resistant bacteria from the transportation of poultry. The findings are published in the first issue of the Journal of Infection and Public Health.

Lees verder


Feed a cold, feed a fever - Research shows calorie cut makes it harder to fight flu

Dieters or those who consume fewer calories during flu season could have a harder time fighting off the flu virus, according to research by Michigan State University nutritional immunology professor Elizabeth Gardner. In a study published in the Nov. issue of the Journal of Nutrition, Gardner showed that mice with a calorie-restricted diet were more likely to die during the first few days of infection than mice with a normal diet.

Lees verder


Presence of gum disease may help dentists and physicians identify risk for cardiovascular disease

Individuals reporting a history of periodontal disease were more likely to have increased levels of inflammation, a risk factor for heart disease, compared to those who reported no history of periodontal disease, according to an American Journal of Cardiology report available online today. Led by investigators from Columbia University Medical Center and NewYork-Presbyterian Hospital, the findings suggest persons with increased levels of inflammatory markers associated with a higher risk of cardiovascular disease might be identified by asking about oral health history.

Lees verder


Cancer cell 'bodyguard' turned into killer

If you're a cancer cell, you want a protein called Bcl-2 on your side because it decides if you live or die. It's usually a trusted bodyguard, protecting cancer cells from programmed death and allowing them to grow and form tumors. But sometimes it turns into their assassin. Scientists knew it happened, but they didn't know how to actually cause such a betrayal. Now they do and it may lead to the development of new cancer-fighting drugs.

Lees verder


Potassium loss from blood pressure drugs may explain higher risk of adult diabetes

Johns Hopkins researchers have discovered that a drop in blood potassium levels caused by diuretics commonly prescribed for high blood pressure could be the reason why people on those drugs are at risk for developing type 2 diabetes. The drugs helpfully accelerate loss of fluids, but also deplete important chemicals, including potassium, so that those who take them are generally advised to eat bananas and other potassium-rich foods to counteract the effect.

Lees verder


Mammals can be stimulated to regrow damaged inner retina nerve cells

For the first time the mammalian retina has now shown the capacity to regenerate new neurons after damage. This research in mice shows that at least some types of retinal damage can be repaired. The loss of neurons in the retina in people in conditions like glaucoma or macular degeneration leads to visual loss and blindness. This new research shows there might someday be a way to restore vision in people with these conditions.

Lees verder


Adult brain neurons can remodel connections

Overturning a century of prevailing thought, scientists are finding that neurons in the adult brain can remodel their connections. In work reported in the Nov. 24 online edition of the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Elly Nedivi, associate professor of neurobiology at the Picower Institute for Learning and Memory, and colleagues found that a type of neuron implicated in autism spectrum disorders remodels itself in a strip of brain tissue only as thick as four sheets of tissue paper at the upper border of cortical layer 2.

Lees verder


A scientific breakthrough on the control of the bad cholesterol

A study performed by the team of Dr. Nabil G. Seidah, director of the Biochemical Neuroendocrinology Research Unit at the IRCM, shows for the very first time that the degradation by PCSK9 of the LDLR receptor, which is responsible for removing the bad cholesterol from the bloodstream, may be inhibited by a third protein, annexin A2. This major study was published on Nov. 14 in the Journal of Biological Chemistry.

Lees verder


Nieuws


Alternatieven voor dierproeven

Phenion GmbH & Co. is een biologisch onderzoekscentrum van Henkel dat instaat voor de ontwikkeling, de bevordering en de toepassing van niet op dierproeven gebaseerde testmethodes, om de productportfolio van Henkel wereldwijd te ondersteunen. Als expertisecentrum in huidfysiologie maakt Phenion gebruik van een reeks biologische modellen, inclusief haar eigen in-vitromodel van de menselijke huid en evaluatiemethodes voor klinische producten, om zowel productveiligheid als –efficiŽntie te garanderen. Door actieve samenwerking met toonaangevende onderzoeksgroepen over de hele wereld is Phenion overtuigd van haar rol als referentiecentrum voor de implementatie van intelligente teststrategieŽn gebaseerd op alternatieven voor testmethodes op dieren in de consumptiegoederenindustrie.

Lees verder


Helpt kennis over eigen ziekte rokers te stoppen?

COPD is een veel voorkomende longziekte, die zo geleidelijk ontstaat dat de diagnose vaak pas volgt als er al veel schade is geleden. COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’, oftewel chronische bronchitis en longemfyseem. Kortademigheid, hoesten en slijm opgeven zijn de symptomen, waarvan veel rokers denken dat het ‘erbij hoort’. Naar schatting krijgt dertig tot vijftig procent van de rokers op termijn met COPD te maken. Dat maakt de ziekte de komende vijftien jaar tot doodsoorzaak nummer drie. “Mensen verliezen hun longfunctie. Ze kunnen op een gegeven moment geen trap meer op lopen, fietsen, wandelen. De laatste jaren, voorafgaand aan een langzame, pijnlijke dood, brengen ze vaak door in een rolstoel, aan een zuurstoffles”, zegt Daniel Kotz, onderzoeker bij de capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Op 21 november promoveerde hij aan de UM op onderzoek naar de volgende vraag: ‘Helpt het zwaar verslaafde rokers om te stoppen met roken als ze weten dat ze een vroeg stadium van COPD hebben?’ “De schade aan de longen is weliswaar niet te herstellen, maar versnelde achteruitgang wordt wel voorkomen en het welbevinden van de patiŽnt gaat vooruit als hij alsnog stopt”, aldus Kotz.

Lees verder


De grote borstkankerverdwijntruc !

Er zijn vermoedelijk borsttumoren die vanzelf weer verdwijnen, stellen onderzoekers van het Noorse gezondheidsinstituut in Oslo.

Lees verder

--

Ik heb bij dit bericht een paar keer met mijn ogen geknipperd. Zoals ik lees hebben de mensen die minder mammogrammen lieten maken dus minder borstkanker. Dan denk ik, komt het doordat:

 • A - de extra straling juist kanker kan veroorzaken
 • B - veel borstkankergevallen helemaal geen kanker zijn
 • C - de Ryke Hamer theorie klopt, dat het conflict dat de basis is van borstkanker opgelost is

Verder blijkt uit een eerdere analyse van het Cochrane instituut dat voor iedere vrouw die je redt er 10 onnodig in gevaar worden gebracht.

Het wordt nog triester als je weet dat er gewoon alternatieven zijn voor mammografie......

Ron


Kwart hart- en vaatziekten is te voorkomen

Een kwart van de hart- en vaatziekten in Nederland kan worden voorkomen als mensen gezonder eten. Voldoende bewegen leidt tot 15% minder hartkwalen. Verandering van leefstijl is effectief, ook bij hartpatiŽnten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. Een integrale aanpak van de risico's is essentieel in de preventie. Deze boodschap stond vandaag centraal tijdens het congres 'Lang Leven Hart en Vaten!'. In Nederland overlijden dagelijks 113 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Daarmee zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer ťťn. 'Een deel van de Nederlanders krijgt ťťn vaatziekte: een fatale. Verandering van leefstijl is de enige manier om dit te voorkomen', aldus Michiel Bots, arts-epidemioloog van het UMC Utrecht. Maar juist ook bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en hartpatiŽnten zijn een uitgebreid leefstijladvies, gevolgd door goede begeleiding van belang. Preventie en behandeling richt zich op de verschillende risicofactoren zoals een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, roken, overgewicht en diabetes.

--

Allemaal heel mooi maar laat nu juist de grote vriend van de Hartstichting, Unilever, de hoofdleverancier van geharde vetten zijn, en laat nu juist deze vetten het slechte LDL cholesterol zo opjagen en je goede HDL cholesterol verhogen. En omdat we een slappe overheid hebben die zelfs geen labelverplichting wil voor transvetzuren zitten we nog steeds met deze rommel in produkten die mensen dagelijks kopen.

Dus huiswerk voor deze mensen die zeggen de preventie zo hoog in het vandel te hebben:

Trans fat: Avoid this cholesterol double whammy
Trans fat raises your "bad" (LDL) cholesterol and lowers your "good" (HDL) cholesterol.
Lees verder

Ron


Oregano bestrijdt de ziekenhuisbacterie MRSA

De essentiŽle olie van een oreganosoort die op het Himalyagebergte groeit, blijkt sterke antibacteriŽle eigenschappen te hebben. Sterker nog, het kan zelfs de superbacterie MRSA doden.

Lees verder


Huisartsen en jeugdgezondheidszorg gaan samenwerking verbeteren

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) hebben de brochure "Handreiking samenwerking huisarts-jeugdgezondheidszorg" uitgebracht. De huisarts en de jeugdgezondheidszorg zijn sinds jaar en dag belangrijke partners in de eerstelijnszorg voor kind en gezin. Vaker en beter samenwerken is volgens de drie organisaties noodzakelijk voor een goede, integrale zorg voor kinderen en jongeren. De handreiking is ontwikkeld door TNO.


Kritisch rapport Kroes over medicijnsector

Eurocommissaris Neelie Kroes komt vrijdag met een kritisch rapport over de gebrekkige concurrentie in de medicijnsector. Haar woordvoerder heeft dat dinsdag gezegd. Volgens de Nederlandse eurocommissaris proberen pharmaceutische bedrijven patenten te verlengen door minieme wijzigingen aan te brengen in hun producten.

Lees verder


Sms-berichten goed hulpmiddel voor schizofreniepatiŽnten

Mensen met schizofrenie hebben onder meer geheugen- en planningsproblemen. Marieke Pijnenborg
onderzocht de effectiviteit van sms-berichten als geheugensteun voor schizofrenie-patiŽnten. Daarbij krijgt
de patiŽnt op gezette tijden een sms-je van hun behandelaar om hen te herinneren aan bepaalde zelf gekozen
doelen. Het blijkt dat sms-berichten leidden tot een verbetering van doelgericht gedrag in het dagelijkse
leven. De deelnemers komen dankzij de sms-jes hun afspraken met hun behandelaars beter na en zijn
actiever. Het leidt echter niet tot een verbetering van het innemen van hun medicijnen en het bijwonen van
trainingen. Het merendeel van de patiŽnten gaf aan de sms-berichten plezierig te vinden en wilde ermee
doorgaan nadat het onderzoek was gestopt.

Lees verder


Zout eten voor dikke mensen gevaarlijker dan voor slanke mensen

Veel zout eten vergroot de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziektes. Maar hoe kan dat eigenlijk? Er is
op dit vlak nog maar weinig onderzoek verricht, vooral omdat de totale zouthoeveelheid van het lichaam
moeilijk te meten is. Folkert Visser ontwikkelde een methode om de totale zouthoeveelheid vast te stellen.
Daarbij wordt niet het zoutgehalte zelf gemeten, maar de vloeistof waarin zout in het lichaam is opgelost: het
extracellulair volume. Met behulp van de methode kan nader onderzoek worden gedaan naar de precieze
invloed van het eten van veel zout. Een opmerkelijke ontdekking van Visser is dat het eten van zout voor
dikke mensen ernstiger gevolgen heeft dan voor slanke mensen. Bij een gelijke verhoging van het
zoutgebruik stijgen de hoeveelheid zout in het lichaam en het extracellulair volume bij dikke mensen meer
dan bij slanke mensen. Dit komt doordat dikke mensen meer vocht vasthouden. Al langer was bekend dat
dikke mensen een hogere kans lopen op hart- en vaatziektes wanneer hun zoutgebruik toeneemt. Het
onderzoek van Visser lijkt dit mechanisme te verklaren.

Lees verder


Diagnose en behandeling complexe hart- en vaatziekten

Promovendus Eng Shiong Tan onderzocht de diagnose en behandeling van enkele complexe hart- en
vaatziekten. Het blijkt dat onderzoek van de binnenzijde van de hartholte kan helpen bij de beslissing om de
bloedvoorziening van het hart al of niet met een dotteringreep te herstellen. Het verschaft tevens
betrouwbaar inzicht in de hartfunctie. Ook onderzocht Tan de effectiviteit van enkele behandelingen van de
hartritmestoornis boezemfibrilleren. Een therapie is gebaseerd op het verbreken van de elektrische
verbinding tussen boezem en kamer met behulp van een pacemaker. De langetermijneffecten van deze
therapie zijn gunstig, zo laat Tan zien. Wanneer in de eerste uren na een bypassoperatie acute afsluiting van
de kransslagader optreedt, kan in sommige gevallen een dotterbehandeling een waardevol alternatief zijn
naast acute heroperatie.

Lees verder


Nieuwe zorgvorm voor dementen verdient aandacht

Door toenemende vergrijzing van de samenleving neemt het aantal demente en chronisch hulpbehoevende
ouderen toe. De vraag wat de juiste zorg is voor deze patiŽntengroep wordt daarmee dwingender.
Promovenda Gea van Dijk bracht de zorgverlening volgens “Passiviteiten Dagelijks Leven” (PDL) in kaart.
Uitgangspunt van deze zorgvorm is het idee van revalidatie los te laten wanneer herstel niet mogelijk is, en
zich te richten op de kwaliteit van leven. PDL is door paramedici en zorgmedewerkers in de praktijk
ontwikkeld. Bij deze zorgvorm is veel aandacht voor lichamelijke problemen in dagelijkse zorgsituaties: er
wordt veel gebruik gemaakt van aanpassingen en hulpmiddelen, zoals kledingaanpassingen en
hulpmiddelen voor prettig liggen en zitten. Van Dijk constateert positieve effecten van de zorgvorm op het
welzijn van de cliŽnt, de relatie tussen familie en zorgverleners en het werkplezier van zorgverleners. Ze doet
voorstellen hoe PDL gestructureerd toegepast en uitgevoerd kan worden.

Lees verder


Rol van versuikerde eiwitten bij nier- en hartfalen

Versuikering van eiwitten lijdt ertoe dat ze “verouderen” en hun functie minder goed kunnen uitvoeren.
Promovendus Jasper Hartog onderzocht de rol van versuikerde eiwitten bij het ontstaan en de progressie
van nierfalen en hartfalen. Hij toont aan dat de mate van versuikering van eiwitten gerelateerd is aan de
stijfheid van het hart. Ook laat hij zien dat de hoeveelheid versuikerde eiwitten in het bloed van patiŽnten met
hartfalen gerelateerd is aan de ernst van het hartfalen, en de achteruitgang van patiŽnten voorspelt. Na een
niertransplantatie neemt de versuikering van eiwitten af, zo toont Hartog aan, maar is zij nog steeds hoger
dan bij gezonde mensen. Er blijkt een overlap te zijn tussen de factoren die gerelateerd zijn aan de
versuikering van eiwitten in niertransplantatiepatiŽnten, de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de
risicofactoren voor falen van het niertransplantaat. Tenslotte blijkt de mate van versuikering van eiwitten
voorspellend te zijn voor het verlies van het transplantaat.

Lees verder


Samenstelling gal bepaalt succes levertransplantatie

Levertransplantatie is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een succesvolle therapie voor patiŽnten met
ernstige leverziekte. Een probleem is echter nog dat na de transplantatie in de galwegen van de lever
ernstige, soms zelfs dodelijke, schade kan ontstaan. Promovenda Carlijn Buis onderzocht hoe deze
galwegschade kan ontstaan. Het blijkt dat de samenstelling van de gal cruciaal is voor het ontstaan van
schade. Wanneer er in de gal te veel galzouten aanwezig zijn ten opzichte van de hoeveelheid fosfolipiden,
dan tasten deze galzouten de wand van de galwegen aan.

Lees verder


Nieuwe onderzoeksmethode voor neurologische aandoeningen

Het elektro-encefalogram (EEG) is een veel gebruikte techniek om elektrische hersenactiviteit te registreren
met behulp van elektrodes op het hoofd. Een EEG-onderzoek wordt meestal uitgevoerd met maximaal 21
elektrodes. Er bestaan echter ook meetsystemen met 128 en 256 elektrodes. Wilma van de Wassenberg
onderzocht of de extra informatie van een meetsysteem met 128 elektrodes klinisch relevant is. Dat blijkt zo
te zijn.

Lees verder


Nuttig


Bij tandziekten werkt opruimen vrije radicalen slecht

The antioxidant capacity of both the systemic (plasma) and local (GCF) samples was significantly lower in people with periodontal disease than in those with healthy teeth and gums. Glutathione levels and evidence of the neutralization (scavenging) of free radicals were low in those with periodontal disease, but very high in those with healthy gums. But they suggest that in severe periodontitis, the immune cell response appears to be imbalanced in that white cells become hyperactive, leading to increased inflammation and overproduction of oxygen free radicals while scavenger (glutathione) levels are too low to cope with this.

Lees artikel

Elmer


TV


EťnVandaag

-Winterband zinvol in Nederland? Het winterweer heeft dit weekend aan negen mensen het leven gekost. Vrijwel alle ongelukken ontstonden door gladde wegen. In veel Europese landen is het daarom verplicht om tijdens een periode met sneeuw en ijs winterbanden te monteren. Die hebben meer grip op de weg tijdens winterse omstandigheden. Voor veel autobedrijven staan de mensen nu in de rij om winterbanden te monteren, maar is dit type band wel zinvol voor de Nederlandse winter? En gaan we niet juist roekelozer rijden als we winterbanden onder onze auto hebben?

-Nepmedicijnen lijken steeds echter. Hoe weet u dat de geneesmiddelen die u gebruikt echt zijn en geen vervalsing? Criminelen slagen er steeds vaker en steeds beter in medicijnen na te maken die als twee druppels water op de echte lijken, maar in werkelijkheid nep zijn. Zorgelijk en gevaarlijk vindt het ministerie van Volksgezondheid omdat de neppillen vaak schadelijke stoffen bevatten. Vandaag is er een speciale conferentie over nepmedicijnen onder de noemer Geholpen, genezen of genept? EťnVandaag spreekt onder meer met de man die in Nederland verdachte pillen test op echtheid.

Bekijk uitzending


Radar

Consumentenmagazine met diverse consumentenonderwerpen: van financiŽle schandalen en tests tot de warme/koude douche en het Radar-testpanel. -Een maand geleden deed kabelmaatschappij Ziggo de keiharde toezegging dat alle klachten die ze na een oproep van RADAR kregen binnen twee ŗ drie weken opgelost zouden zijn. RADAR onderzocht of dit ook werkelijk zo is en komt tot opzienbarende conclusies. -In 2009 moet een nieuwe wet zorgen voor duidelijkheid over hoeveel u aan een tussenpersoon betaalt. Is die nieuwe wet toereikend genoeg? En hoeveel blijft er eigenlijk aan de strijkstok hangen van de tussenpersoon bij het afsluiten van een hypotheek?

Bekijk uitzending


Geloof, seks & (wan)hoop 2

Karige kennis. De seksuele voorlichting in Nederland is slecht, constateert Ingeborg Beugel. Veel scholen doen er nauwelijks aan of waarschuwen alleen maar tegen soa's en ongewenste zwangerschappen. Jo Ann, een leerlinge van het Nova college in Santpoort-Noord, vertelt dat zij op de middelbare school ťťn keer een korte voorlichtingsles heeft gehad: 'Echt kinderachtig, over de bijtjes en bloemetjes, een man en een vrouw, geslachtsdelen, dat soort dingen. Maar er wordt niet echt over gesproken hoe je je daarbij voelt, wat er precies gebeurt en hoe je elkaar kunt verwennen.' Jongeren beginnen steeds vroeger met seks. Vaker dan ooit worden zij geconfronteerd met porno en erotiek, waarin de beeldvorming van de seksen extreem stereotiep is. Maar heel veel jongeren hebben geen flauw besef van de gevoelens van het andere geslacht. Jongens hebben tegen de tijd dat ze aan seks beginnen vaak geen idee hoe een meisje ťcht in elkaar zit. De negentienjarige Mandy, leerlinge op het Rotterdamse Zadkine College, zegt hierover: 'Het eerste wat een jongen doet om seksuele ervaring op te doen is toch naar pornofilms kijken. Wat ze daar zien nemen ze dan ook mee naar hun eerste ervaring.' Een moeder laat haar zoon van vijftien bewust kennismaken met harde porno om hem daarbij te vertellen dat dit weinig tot niets met de werkelijkheid te maken heeft. Maar deze moeder en zoon vormen een uitzondering. Ook op scholen is het niet gebruikelijk om de stortvloed van porno waar jongeren mee worden geconfronteerd op enige wijze te duiden. Dit veroorzaakt grote misverstanden tussen jongens en meisjes.

Bekijk uitzending


Boek


Het vluchten van Sylvia (Millecam)

sylvia.jpg (22342 bytes)

Auteur Drs.C.J.M.Broekhuyse
ISBN 90-805226110

Uitgever Haarrijn
Voorraad
Prijs € 22,00

Het is te zien als het tweede deel na het succesvolle "Vluchten kan niet meer". De eerste hoofdstukken zijn bedoeld om de ware gang van zaken rond ziekte en overlijden van Sylvia te belichten. Daarnaast is het boek van belang om de nieuwste visies op ziekten als kanker, diabetes, bloedvatproblemen, psychische problemen, chronisch vermoeidheid, kinderloosheid en ziekte van Lyme onder uw aandacht te brengen.

Link


Nieuws


Nieuwe studie naar verschillen in hersenfuncties bij verslaafden

Over het ontstaan van alcohol- en gokverslaving is nog maar weinig bekend. Een nieuwe studie van het AMC probeert te achterhalen welke processen een rol spelen in het verkrijgen van een verslaving. Waarom raken sommige mensen niet of maar kort en anderen langdurig verslaafd? En waarom ondervinden sommigen meer problemen dan anderen? Op termijn hopen de AMC-onderzoekers voorspellers in verslavingsgedrag vast te stellen en daarmee verschillende (terugval-preventie) therapieŽn te ontwikkelen. De afdeling Psychiatrie van het AMC doet sinds 2000 onderzoek naar alcohol - en gokverslaving. Recent onderzoek onder mensen met en zonder een gokverslaving toont aan dat de verslaafde groep zijn gedrag minder laat leiden door de uitkomsten van het gokken. Dit zou kunnen verklaren waarom deze groep doorgaat met gokken, ongeacht of ze winnen of verliezen. Deze verminderde gevoeligheid werd gevonden in verminderde hersenactiviteit in het voorste deel van de hersenen (frontaal kwab). Een andere recente AMC-studie naar terugvalgedrag onder ex-gokverslaafden laat zien dat impulsief gedrag een voorspellende factor is op de kans of iemand terugvalt of niet. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van verslavings- en terugvalgedrag wil het AMC de hersenactiviteit onderzoeken bij verschillende groepen alcohol- en gokverslaafden. De nieuwe studie van het AMC richt zich op twee groepen mensen die veel alcohol drinken (alcoholverslaafden en veelgebruikers) en twee groepen die veel gokken (gokverslaafden en probleemgokkers). Zowel bij de alcohol- als bij de gokverslaafden wordt een groep ernstig verslaafden die klinische hulp heeft gezocht vergeleken met groepen die geen beroep op hulp hebben gedaan. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van functionele MRI en neurocognitieve taken. In de scanner bestudeert men de hersenactiviteit van deelnemers tijdens het uitvoeren van bepaalde computertaken. Ook buiten de scanner moeten de deelnemers tests uitvoeren en vragenlijsten invullen om hun gedrag in kaart te brengen. Tevens zal tweemaal telefonisch een interview worden afgenomen.


Genetische oorzaken van een ernstige afwijking van hersenen, ogen en spieren

Het Walker-Warburg syndroom (WWS) is een zeldzame genetische aandoening waar kinderen, vaak al in het eerste levensjaar, aan overlijden. Deze ernstige aandoening wordt veroorzaakt doordat bepaalde suikergroepen missen op een specifiek eiwit, dystroglycaan. Hierdoor kan dit eiwit zijn normale functie in de ontwikkeling van de ogen, hersenen en spieren niet vervullen. Jeroen van Reeuwijk ontdekte in zijn promotieonderzoek onderliggende DNA-veranderingen bij dit syndroom. Hij identificeerde oorzakelijke mutaties in eerder gevonden WWS-genen, maar ook in twee nieuwe genen. Door deze nieuwe kennis is er een grote verbetering van diagnostische mogelijkheden beschikbaar. Daarnaast toont Van Reeuwijk dat het type mutatie samenhangt met de ernst van de aandoening. Ook concludeert hij dat alle WWS-genen betrokken kunnen zijn bij andere, relatief milde erfelijke aandoeningen van spieren en hersenen.


Effect van hormonale ‘omzettingsproducten’ op de menselijke psyche

Neuroactieve steroiden zijn omzettingsproducten van hormonen die in het lichaam voorkomen en effect uitoefenen op de hersenen. Tot voor kort werden deze omzettingsproducten gezien als overbodige restanten van de hormoonhuishouding. Sinds kort is echter bekend geworden dat ze een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Het meeste onderzoek beperkte zich tot nu toe tot dierexperimenteel onderzoek. Frank van Broekhoven onderzocht daarom het effect van de neuroactieve steroiden progesteron en het omzettingsproduct daarvan, allopregnanolon, bij mensen. Daarbij diende hij voor het eerst bij mensen allopregnanolon toe. Het bleek dat net als bij dieren progesteron en allopregnanolon een kalmerend effect hebben. Vrouwen vertonen een verschil in gevoeligheid, afhankelijk van de fase van de menstruele cyclus waarin ze verkeren. De resultaten van deze studies ondersteunen de eerder gevonden effecten bij dieren. Naast meer inzicht in psychiatrische stoornissen bieden ze ook perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.


Zorgen om effect Spaarfonds AOW

ANBO voor 50-plussers overhandigt morgen om 13.30 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer een petitie over het Spaarfonds AOW aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken. De ouderenbond maakt zich zorgen over het effect van dit spaarfonds, dat vanaf 2020 met een buffer van 120 miljard euro de piek van de AOW-kosten extra moet opvangen. Het spaarfonds, waar sinds 1998 al 35 miljard euro aan toe is gevoegd, is volgens ANBO geen echt fonds met geld dat een gedegen waarborg biedt voor de toekomstige kosten van de AOW. Het huidige Spaarfonds AOW is louter een vordering op de staat om de staatsschuld te reduceren en het EMU-saldo te drukken. Binnen Europa is afgesproken dat de staatsschuld van een lidstaat niet meer mag bedragen dan drie procent van het bruto binnenlands product(bbp). Basis voor het spaarfonds AOW is de verwachting dat tijdige aflossing van de overheidsschuld toereikend is om de stijging van de AOW-uitgaven vanaf 2020 te financieren. Geen overheidsschuld betekent ook dat er rentelasten vrijkomen voor betaling van de AOW; gelden die anders nodig zijn om de rente over de overheidsschuld te betalen. 'Maar opnamen uit het AOW-spaarfonds in 2020 komen ten laste van het EMU-saldo, waardoor de overheidsschuld weer zou kunnen stijgen. En wat als die staatsschuld in 2020 niet voldoende is afgelost?', zo vraagt ANBO zich af. De ouderenbond vindt dat het huidige Spaarfonds AOW onvoldoende extra waarborg biedt voor de houdbaarheid van de AOW en bepleit een echt spaarfonds waarin geld wordt gestort.


Video


Genetic Foods/Monsanto Revealed

We are told genetic foods are safe but in this documentary we are told something very different, and what we are told in this documentary is backed up by shocking facts. The connections between Monsanto and the FDA are very alarming, many highly influential politicians have worked for and or have tie with Monsanto. We are told that the FDA can be trusted but when you look at the facts they prove they can't when it comes to Monsanto. Look at this: Clarence Thomas, Prior to being the Supreme Court Judge who put George W. Bush in office, Clarence Thomas was Monsanto's lawyer, Anne Veneman, Former US Secretary of Agriculture Anne Veneman was on the Board of Directors of Monsanto's Calgene Corporation, Donald Rumsfeld Secretary of Defense was on the Board of Directors of Monsanto's Searle pharmaceuticals, Tommy Thompson Former US Secretary of Health received $50,000 in donations from Monsanto during his winning campaign for Wisconsin's governor and the two congressmen receiving the most donations from Monsanto during the 2000 election were Larry Combest (Former Chairman of the House Agricultural Committee) and Missouri senate candidate John Ashcroft is Attorney General. (Source: Dairy Education Board


Internationaal nieuws


European plan to relaunch the economy

Exceptional times call for exceptional action. Faced with a financial crisis and a prolonged slowdown, Europe urgently needs a big demand stimulus. The European Trade Union Confederation (ETUC) urges the Commission to mobilise European forces of acting together by setting out a joint and ambitious plan to relaunch the economy. The tide of recession is currently sweeping in very fast. If left uncontrolled, this recession risks turning into an entrenched depression. Interest rate cuts and automatic stabilisers – both of which are necessary – will only be able to absorb part of the shock. To turn the recessionary tide around, Europe also needs a rapid, ambitious and joint plan providing for a clear demand stimulus.

Lees verder

Ditta


The BPA Rollercoaster

Finally, some good news from FDA on bispenol A (BPA), the infamous toxic plastics chemical. Thanks to scientists who refused to be intimidated by Big Plastics and the relentless hammering of parents,
consumers, and health and environment advocates, FDA is being forced to reevaluate BPA. BPA is a synthetic estrogen and industrial chemical that leaches into food and drink from food cans and polycarbonate plastics. This time, we hope FDA will consider the hundreds of scientific studies that have linked BPA to a whole host of serious health problems. Earlier this month FDA's own BPA subcommittee declared that the agency had used a "severely flawed" assessment when it refused to ban BPA from food packaging.

http://www.ewg.org


Nederlandse slavenhandel 1514-1866

Wil je zien wat onze voorouders hebben gedaan mbt de slavenhandel dan is deze nu online in te kijken:

Bekijk database


Maagzweer bacterie veroorzaakt slechte adem

Bacteria that cause stomach ulcers and cancer could also be giving us bad breath, according to research published in the December issue of the Journal of Medical Microbiology. For the first time, scientists have found Helicobacter pylori living in the mouths of people who are not showing signs of stomach disease.
The mouth is home to over 600 different species of bacteria, some of which can cause disease. Helicobacter pylori has recently been shown to cause stomach ulcers and is also responsible for a large proportion of gastric cancers. Scientists estimate that between 20 and 80 % of people in the developed world and over 90 % of people in the developing world carry the bacterium. "Recently, scientists discovered that H. pylori can live in the mouth," said Dr Nao Suzuki from Fukuoka Dental College in Fukuoka, Japan. "We wanted to determine whether the bacteria can cause bad breath, so we tested patients complaining of halitosis for the presence of H. pylori." The researchers found the bacteria in the mouths of 21 out of 326 Japanese people with halitosis (6.4%). In these people, the concentration of a bad breath gas and the level of oral disease was significantly higher. In patients with periodontal (gum) disease, 16 of 102 people (15.7%) had H. pylori in their mouths.

Lees verder


Nieuw onderzoek verklaart genetische kant van Parkinson

A new study by Narendra et al. suggests that Parkin, the product of the Parkinson's disease-related gene Park2, prompts neuronal survival by clearing the cell of its damaged mitochondria. "[This is] an exciting new discovery that links the fields of mitochondrial quality control and the genetics of Parkinson's disease (PD)," writes Heidi McBride of the University of Ottawa Heart Institute. "…This work significantly increases our understanding of PD and provides a new framework for the development of therapeutic interventions." The study, as well as McBride's commentary, will appear in the December 1, 2008 print issue of the Journal of Cell Biology (JCB). Both articles will be published online Monday, November 24 (www.jcb.org). Loss-of-function mutations in the gene Park2, which encodes an E3 ubiquitin ligase (Parkin), are implicated in half the cases of recessive familial early-onset Parkinson's disease. Several lines of evidence suggest that Parkin loss is associated with mitochondrial dysfunction, but exactly how was unknown. To learn more about Parkin's role in cells, Narendra et al. examined the protein's subcellular location. They found that Parkin was present in the cytoplasm of most cells, but translocated to mitochondria in cells that had undergone mitochondrial damage such as membrane depolarization.

Lees verder


Rookgedrag ouders vergroot kans op roken door kinderen

A new study found that adolescents were at the greatest risk of smoking when their parents began smoking at an early age and the parents' smoking quickly reached high levels and persisted over time.  The study, published in the November issue of Health Psychology, draws from the long-running Indiana University Smoking Survey and builds on previous research that suggests smoking behavior is influenced by both genetics and the environment.  "This particular study focuses more on the genetic influence in the specific case of a parent's smoking behavior impacting a teenage son or daughter's smoking," said Jon Macy, project director of the IU Smoking Survey in the Department of Psychological and Brain Sciences. "The study findings suggest that the characteristics of early onset and high levels of long-term smoking are great candidates for behavioral and molecular genetic studies of the causes of smoking and how smoking behavior is passed from one generation to the next. "Of course, environmental influences on adolescents such as parenting practices, availability of cigarettes in the home, and parents' attitudes about smoking are equally as important and can be addressed with effective public health interventions including family-based smoking prevention programs."  Previous studies, many of which relied on parents' current smoking status only, offered mixed results about whether parental smoking is predictive of adolescent smoking. The current study, however, used longitudinal data to identify more detailed information about parental smoking behaviors such as amount of smoking, speed of escalation, peak of use and persistence over time.

Lees verder


Nieuwe oorzaak gevonden van fatale hersenschade door acute hersenvliesontsteking

What was once thought to be the culprit responsible for fatal brain damage in acute viral meningitis has now been found to be only an accomplice, say researchers at The Scripps Research Institute. In a November 16 advance, online publication of the journal Nature, the researchers say their discovery revamps common beliefs about how such potentially lethal infections may be ravaging the brain and suggests the possibility of new treatments. "This is a paradigm shift in how we think about some forms of meningitis and possibly other infections," says the study's lead investigator, Dorian B. McGavern, an associate professor in the Department of Immunology at Scripps Research. "What we thought were the killers are actually immune cells that recruit other accessory cells that then drive the disease. If we can find ways to block recruitment of the cells that actually do the damage into the brain, we may be able to limit the impact of the virus." Meningitis occurs when the membrane (the meninges) that covers and protects the spinal cord and brain become inflamed, usually due to a bacterial or viral infection. The condition is considered a medical emergency because it can lead to an inflammatory response that results in brain swelling, seizures, blood clotting, epilepsy, or other complications, sometimes resulting in death. Many viruses can cause meningitis.

Lees verder


Anti-depressiva kunnen hartafwijkingen bij baby veroorzaken

Pregnancy study finds strong association between two antidepressants and heart anomalies

Three-country study looks at fluoxetine and paroxetine

Women who took the antidepressant fluoxetine during the first three months of pregnancy gave birth to four times as many babies with heart problems as women who did not and the levels were three times higher in women taking paroxetine. Although some of the conditions were serious, others were not severe and resolved themselves without the need for medical intervention, according to a three-country study in the November issue of the British Journal of Clinical Pharmacology. Researchers have advised women taking the drugs to continue unless they are advised to stop by their doctor or consultant. But they are being urged to give up smoking, as the study also found that more than ten cigarettes a day was associated with a five-fold increase in babies with major heart problems. The team has also suggested that women on fluoxetine should be given a foetal echocardiogram in their second trimester to diagnose possible heart anomalies. International researchers from Israel, Italy and Germany followed the pregnancies of 2,191 women - 410 who had taken paroxetine during pregnancy, 314 who had taken fluoxetine and 1,467 controls who hadn't taken either of the drugs. "After we excluded genetic and cytogenic anomalies, we found a higher rate of major heart anomalies in the women who had been taking the antidepressants" says lead author Professor Asher Ornoy from the Israeli Teratology Information Service in Jerusalem, Israel. "Further analysis showed a strong association between major heart anomalies and taking fluoxetine in the first trimester. Women who smoked more than 10 cigarettes a day also had more babies with heart anomalies."

Lees verder


Nieuws


Mogelijke aanjager auto-immuunziekten gevonden

Voor het eerst zijn in de mens de cellen gevonden die zorgen voor de vorming van lymfeklieren, dit zijn kleine orgaantjes in het lichaam die een centrale rol spelen in het afweersysteem van de mens. Deze cellen spelen wellicht ook een rol bij chronische ontstekingen als reuma, MS of diabetes. Met deze vondst kan gericht worden gezocht naar de rol die deze cellen spelen bij de aandoeningen waar zoveel patiŽnten last van hebben. De onderzoekers van het Erasmus MC publiceren hun bevindingen in Nature Immunology. Verspreid door ons lichaam bevinden zich ongeveer 500 lymfeklieren: kleine boonvormige orgaantjes die essentieel zijn voor de afweer van ons lichaam tegen virussen en bacteriŽn, maar ook tegen bijvoorbeeld kankercellen. De lymfeklieren worden gevormd tijdens de embryonale ontwikkeling in de baarmoeder. Dit gebeurt doordat speciale cellen ontstekingssignalen afgeven die leiden tot het ontstaan van deze klieren. Deze signaalstoffen worden ook gevonden bij chronische ontstekingen in het volwassen lichaam, de zogenaamde auto-immuunziekten als reuma, MS (multiple sclerose) of diabetes. De betreffende cellen zijn na de geboorte nog steeds in ons lichaam aanwezig. Alleen hebben ze dan een andere rol. In plaats van ontstekingssignalen geven ze signalen af die helpen bij de afweer tegen bacteriŽn en het repareren van weefselschade. Onderzoeker Tom Cupedo en zijn team van het Erasmus MC vonden nu dat de cellen in het volwassen lichaam echter nog steeds in staat zijn om ontstekingssignalen af te geven. Aangezien dit dezelfde signaalstoffen zijn als bij chronische ontstekingen, vermoeden de onderzoekers dat de cellen betrokken zijn bij het ontstaan van nieuwe lymfeklierachtige organen tijdens ontstekingsziektes. Deze lymfeklierachtige organen zorgen voor een efficiŽnte afweer tegen het eigen lichaam, waardoor een zogenoemde auto-immuunziekte grote schade kan toebrengen . De vervolgstap voor de onderzoekers is dan ook om heel gericht onderzoek te doen naar de rol die de lymfekliervormende cellen hebben bij het ontstaan van chronische ontstekingen. De onderzoekers hopen daarmee nieuwe inzichten te krijgen die uiteindelijk moeten leiden tot een betere behandeling van ziektes als reuma en MS. Cupedo begon zijn onderzoek vijf jaar geleden bij het AMC. Hij ontving drie jaar geleden de prestigieuze VENI-subsidie van NWO om aan het Erasmus MC onderzoek te doen naar de ontwikkeling van lymfeklieren en de eventuele rol bij chronische ontstekingen.


Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg vervangt Wet Bopz

Er komt een nieuwe wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die door een psychische stoornis zichzelf of anderen ernstige schade dreigen toe te brengen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg dat minister Hirsch Ballin van Justitie, mede namens minister Klink, heeft opgesteld. Het voorstel vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Om de risico's weg te nemen kan de rechter straks ťťn zorgmachtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg, zoals een ambulante behandeling, verzorging of begeleiding. Gedwongen opname blijft bestaan. Maar het voorkomen van dwang krijgt voorrang. Eerst zullen alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg volledig moeten worden benut.


Hittestress op de werkplek

De Gezondheidsraad heeft onderzocht of er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn met betrekking tot gezondheidskundige en veiligheidskundige grenswaarden voor hittestress op de werkplek. De referentiewaarden voor hittestress die op dit moment bij de handhaving gebruikt worden helpen weliswaar acute hitteziekten te voorkůmen, maar zijn niet afdoende tegen nadelige mentale effecten. Nieuwe inzichten omtrent deze nadelige effecten lijken mogelijkheden te bieden voor veiligheidskundige grenswaarden.

Lees verder


PatiŽnt met kanker onthoudt weinig uit eerste gesprek met arts

PatiŽnten met kanker onthouden lang niet alles uit een eerste gesprek met de oncoloog of radioloog. Dat ligt niet alleen aan de leeftijd. Hoe meer de arts praat over de prognose en hoe meer informatie hij geeft, hoe minder de patiŽnten onthouden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, de Symfora Groep en de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Sydney in het Journal of Clinical Oncology. Hoeveel informatie patiŽnten met kanker onthouden uit een eerste gesprek met de radioloog of oncoloog neemt af naarmate patiŽnten ouder worden. En als de consulten langer duren en er meer informatie wordt gegeven, hebben patiŽnten meer moeite met het onthouden van informatie. Daarbij wordt de herinnering sterk beÔnvloed door de prognose en de tijd die hier in het gesprek aan wordt besteed. PatiŽnten met een slechtere prognose kunnen zich minder van het gehele gesprek herinneren dan patiŽnten met een betere prognose. Opvallender is nog, dat hoe meer er gesproken wordt over de prognose, ongeacht of deze goed of slecht is, hoe minder patiŽnten zich kunnen herinneren van de rest van het gesprek. Dit geldt zowel voor jongere als voor oudere patiŽnten.

Apart gesprek
NIVEL-onderzoeker Jesse Jansen: "Dit betekent dat artsen en verpleegkundigen zich bewust moeten zijn van de impact van het praten over de prognose voor de patiŽnt, zelfs als de prognose goed is. En dat ze in de gaten moeten houden of andere belangrijke informatie nog wel overkomt. Belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de behandeling, kunnen beter worden besproken in een apart gesprek, dan in het gesprek waarin de vooruitzichten van de patiŽnt en de prognose uitgebreid worden besproken."

Consult op tape
Bij het onderzoek waren 260 Australische patiŽnten met verschillende vormen van kanker betrokken. De onderzoekers legden hen vragenlijsten voor over hun behoefte aan informatie. Bovendien werd de patiŽnten in gestructureerde telefonische interviews gevraagd naar details die de specialist had gegeven over diagnose, prognose en behandeling. Wat de patiŽnten zich uit de consulten herinnerden werd vergeleken met wat er op audio-opnamen van de consulten te horen was.


Nuttig


Betere opname van voedingsstoffen

Ik heb een paar weken geleden uit het boek "Secrets of the soil" (Christopher Bird, Peter Tompkins) een hoofdstuk over "Sonic Bloom" gelezen. Een persoon uit Amerika (Dan Carlson) ontdekte/herontdekte dat dmv bepaalde muziek/geluid de "stomata" (huidmondjes) van de bladeren van planten geopend/gestimuleerd konden worden. Planten nemen doormiddel van deze stomata voedingsstoffen op uit de lucht. Maar ook kunnen ze door het openen van de stomata hun vocht verliezen (reguleren). In de natuur blijken vogels (gezang) en andere natuurlijke geluiden deze stomata's te openen. Dan Carlson had die geluiden samengesteld op tape en speelde die tot zijn planten en spoot daarbij een zeewier oplossing (bevat vele van de benodigde mineralen en trace elements, zoals bekend) rondom de planten. Hierdoor waren de planten in staat om veel meer voedingsstoffen op te nemen en zo beter te groeien. Resultaten onder andere waren: snellere groei, beter resistentie tegen kou/ziektes etc, vollere bloei, vervroegde oogsten en verhoogde productie en de vruchten en planten bevatte veel meer voedingswaarde dan anders het geval was.
(de 90+ sollution van www.livingfoods.nl is waarschijnlijk een goede oplossing om de planten mee te bespuiten bij het geluid)

Websites:
www.originalsonicbloom.com
www.real-sonic-bloom.com

Voor mensen die van het supermarkt voedsel af willen en hun eigen voedsel geheel/gedeeltelijk gaan verbouwen lijkt me dit een zeer goede methode om een betere productie in alle opzichten te krijgen. (Ik
ben het zelf nu 2 weken aan het proberen en zal het melden en evt via foto's laten zien, als er resultaten zijn)

Ook is het Permacultuur concept een goed concept voor de hele wereld en persoonlijk voor mensen die inderdaad zelf hun voedsel willen verbouwen. Een mooie inleiding zijn misschien wel de filmpjes van
1 van de founders van de Permaculture: Bill Mollison.

http://www.youtube.com/watch?v=AnVdl-BYi6Y&feature=related deel 2 (10 minuten)
http://www.youtube.com/watch?v=PwZiikke5HI&feature=related deel 3 (10 minuten)
http://www.youtube.com/watch?v=dA_rFL3o_GU&feature=related 4 (10 minuten)
http://www.youtube.com/watch?v=Zr7Tb1kykTA&feature=related 5 (10 minuten)
http://www.youtube.com/watch?v=p2_EdEOYLiQ&feature=related 6 (3 min.).

Natureman


Video


Manufacturing Dissent

Manufacturing Dissent is a 2007 documentary that asserts that filmmaker and polemicist Michael Moore has used misleading tactics. The documentary exposes what the creators say are Moore's misleading tactics and mimics Moore's style of small documentary makers seeking and badgering their target for an interview to receive answers to their charges. The film was made over the course of two years by Canadians Debbie Melnyk and Rick Caine after they viewed Fahrenheit 9/11, Moore's controversial film attacking the Bush administration and its policies. Melnyk and Caine have stated that when they first sought to make a film about Moore, they held great admiration for what he had done for the documentary genre and set out to make a biography of him. During the course of their research, they became disenchanted with Moore's tactics.


Nieuws


UGent-onderzoek bestudeert insecten als mogelijke functionele voeding tegen hoge bloeddruk

Insecteiwit heeft potentieel als ingrediŽnt in functionele voeding, meer bepaald bij de behandeling en preventie van hoge bloeddruk. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. ir. Lieselot Vercruysse van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (promotoren: Prof. John Van Camp en Prof. Guy Smagghe). Vooral de Westerse wereld heeft een negatieve houding tegenover het gebruik van insecten als voedsel. In vele delen van de wereld maken insecten nochtans deel uit van de dagelijkse voeding en soms zijn ze de enige bron van dierlijk eiwit. Zo is het eten van insecten een traditie in vele landen in AziŽ, Midden- en Zuid-Amerika, en Afrika. Meer dan 1000 insectenspecies worden geconsumeerd, waaronder sprinkhanen, krekels, rupsen, kevers, mieren en termieten. Insecten zijn zeer voedzaam en zijn een goede bron van eiwitten, energie en diverse vitaminen en mineralen. Door de schaarste op de vleesmarkt is de interesse in insecteneiwit als vleesvervanger sterk gestegen. Bovendien zijn insecten milieu-efficiŽnter dan vlees: er is minder water en voeder nodig om ze te kweken.

Hoge bloeddruk (hypertensie) is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. De regulatie van de bloeddruk is een complex systeem waarin een aantal enzymen, waaronder het angiotensine-converterend enzym (ACE), een belangrijke rol spelen. De huidige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk bevatten vaak synthetische enzymremmers (ACE inhibitoren), maar die kunnen een aantal nevenwerkingen veroorzaken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde voedingsmiddelen bestanddelen bevatten die het ACE enzym kunnen remmen. Deze bioactieve peptiden kunnen worden vrijgemaakt uit bepaalde eiwitten afkomstig van zowel dierlijke als plantaardige oorsprong. In het doctoraatsproject werd insecteneiwit als bron van bioactieve peptiden onderzocht. Dr. Vercruysse kwam daarbij tot het besluit dat insecteiwit gebruikt kan worden als bron van bioactieve peptiden die antihypertensieve activiteit vertonen. Dit onderzoek kan de basis vormen voor verdere exploratie van de mogelijkheden om een functioneel voedingsmiddel te ontwikkelen met bioactieve peptiden afkomstig van insecten. “Meer dan 250 miljoen mensen in de Westerse landen lijden aan een hoge bloeddruk”, aldus dr. Benedikt Sas, Chief Business Officer van Food2Know. “Dit is bijna 1 op 3, en het verontrustende is dat het in volgende jaren nog verder zal toenemen.”


Centrale hersenverbinding maakt mensen avontuurlijker

Duitse onderzoekers hebben aangetoond dat een specifieke verbinding in het menselijk brein voor een belangrijk deel bepaalt hoe avontuurlijk iemand is ingesteld.

Lees verder


Presentatie eerste resultaten Euro NCAP whiplashtests

Ieder jaar lopen tienduizenden mensen in Nederland bij een verkeersongeluk nekletsel op. De letselschade loopt in de honderden miljoenen euro's. Met ingang van 2009 breidt Euro NCAP zijn botsveiligheidtesten uit met een whiplashproef. Auto's die een betere bescherming geven tegen dit type letsel kunnen daarmee ook een hogere beoordeling krijgen voor hun totale botsveiligheidprestatie. Met het sterrensysteem biedt Euro NCAP consumenten een onafhankelijk oordeel over de veiligheidseigenschappen van populaire auto's. Tijdens een bijeenkomst op 27 november bij TNO en TTAI in Helmond zal Michiel van Ratingen, de secretaris-generaal van Euro NCAP, de resultaten van de eerste proeven met de stoelen van een aantal populaire automodellen bekend maken. TNO is de tweede organisatie in Europa die door Euro NCAP is gecertificeerd voor het doen van whiplashtests. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en TNO en heeft sprekers en panelleden van Euro NCAP, VenW, de ANWB, de Consumentenbond, de Whiplash Stichting Nederland en de RAIVereniging.


TV


Momenten van stilte - het nut van mediteren

Ons leven bestaat uit een rommelig geheel van voornamelijk auditieve en visuele impulsen. Mobiele telefoons, verkeer, radio, tv, mensen: allemaal hebben ze ons dag en nacht iets te melden. Als dat een keer ophoudt, dan is het onze eigen geest die voor het interne lawaai zorgt in de vorm van aanhoudende gedachten, zorgen, stress, ergernissen, etcetera. Het hindoeÔsme pleit juist voor een leefstijl die structureel momenten van alleen zijn, stilte en gedachteloosheid kent. De momenten van stilte zijn processen die bijdragen aan succes en slagen. Hoe wordt het duidelijk dat stilte en leegte, niets met eenzaamheid of angst te maken heeft, maar met contact maken met jezelf? Ook uitgebreid aandacht naar wetenschappelijk onderzoek naar het effect van meditatie op verwerking van emoties en de vorming van anti-oxidanten.

Bekijk uitzending


Nieuws


Verminderen zoutgehalte in fabrieksvoedsel moet sneller

De Nederlandse voedingsindustrie is niet ambitieus genoeg in het terugdringen van het zoutgehalte, vindt hoogleraar Frans Kok. "In vijf jaar tijd veertig procent reductie moet haalbaar zijn." Hij telt zijn zegeningen, Frans Kok, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit en oud-voorzitter van de wetenschappelijke commissie die in 2006 de nieuwe 'Richtlijnen goede voeding' opstelde.

Lees verder


Consument heeft te veel aanvullende zorgverzekeringen

Veel consumenten betalen onnodig voor hun aanvullende zorgverzekering. Ruim driekwart (76,5 procent) is verzekerd voor aanvullende zorg waarvan geen gebruik wordt gemaakt. De aanvullende kraamzorg- en orthodontie zijn het minst relevant. Dit blijkt uit onderzoek van internetverzekeraar FBTO. Vooral voor aanvullende verzekeringen als tandarts, fysiotherapie en kraamzorg zijn consumenten vaak beter verzekerd dan ze zelf denken. Consumenten hebben een zorgverzekering met een veelal voorgedefinieerd pakket en blijken hierdoor vaak onnodige aanvullende verzekeringen te hebben. Verder blijkt dat zestig procent van de zorgverzekerden goedkoper uit denkt te zijn indien zij het zorgpakket zelf samenstellen.

Top 3 van minst relevante aanvullende verzekeringen
1. Kraamzorg (93%)
2. Orthodontie (87%)
3. Alternatieve geneeswijzen (80%)

Inzicht in dekking niet juist
Bij consumenten die denken hun zorgverzekeringen wťl goed geregeld te hebben, blijkt dit niet altijd het geval. Eťn op de tien heeft namelijk geen idee of men goed verzekerd is. Daarnaast is er een grote groep consumenten die wel een aanvullende zorgverzekering heeft, maar daar helemaal geen behoefte aan heeft. "Geld uitgeven aan een verzekering waar geen waarde aan wordt gehecht is zonde. In het bijzonder consumenten die in een verzekering zitten met een veelal voorgedefinieerd


Eťnderde van de 65-plussers aan de protonpompremmers

De Nederlandse openbare apotheken leverden in 2007 aan ruim 10% van de bevolking een protonpompremmer af. In totaal ging het hierbij om 6,2 miljoen voorschriften en € 285 miljoen omzet. Het gebruik is het hoogst onder 65-plussers, van wie 1 op de 3 een protonpompremmer gebruikt. Protonpompremmers zijn maagzuurremmende geneesmiddelen. Hun werking is gebaseerd op de beÔnvloeding van een enzymsysteem in die cellen van de maagwand die het maagzuur produceren. Het gebruik van protonpompremmers, waarvan omeprazol, pantoprazol en esomeprazol de belangrijkste vertegenwoordigers zijn, is al jaren sterk stijgende. Leverden de openbare apotheken deze middelen in 2000 nog 2,5 miljoen keer, in 2007 is dit opgelopen tot 6,2 miljoen.

Protonpompremmers
Omeprazol (Losecģ) is al jaren de meest populaire protonpompremmer. In 2007 is omeprazol 3 miljoen keer verstrekt via de apotheek (+18% ten opzichte van 2006). Op de tweede positie staat pantoprazol (Pantozolģ) met 1,9 miljoen verstrekkingen (+15%). De omzet van pantoprazol (€ 106 miljoen; +9% ten opzichte van 2006) is echter € 6 miljoen hoger dan die van het goedkopere (generieke) omeprazol (€ 100 miljoen; +6%). Esomeprazol (Nexiumģ) is het afgelopen jaar bijna 1 miljoen keer afgeleverd (+17% ) voor een totaal bedrag van € 61 miljoen (+10%). Omeprazol is ťťn van de twee middelen in de groep protonpompremmers waarvan een generieke variant in de handel is. De andere is lansoprazol (Prezalģ), maar dat heeft in Nederland vrijwel geen voet aan de grond gekregen. Mede onder invloed van de diverse convenantafspraken zijn de kosten per verstrekking van omeprazol gedaald van € 102 in 2000 tot € 27 in het afgelopen jaar. Van de andere protonpompremmers liggen de kosten per verstrekking aanmerkelijk hoger.


Wereldprimeur 'gezonde' CT-scanner van Siemens

Al sinds de jaren '70 heeft computertomografie (CT) een revolutie in radiologie teweeg gebracht. De om het lichaam heen draaiende rŲntgenbuis van een CT scant het lichaam in dunne plakjes: tweedimensionale rŲntgenafbeeldingen, die naderhand om te rekenen zijn naar een driedimensionaal beeld. CT wordt toegepast binnen cardiologie, neurologie, oncologie en spoedeisende hulp. Aangezien het op basis van rŲntgenstraling werkt, is de medische noodzaak om de stralingsdoses waaraan de patiŽnt wordt blootgesteld, te verkleinen heel groot. Maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Tijdens de grootste medische beurs ter wereld, de RSNA in Chicago, presenteert Siemens een absolute revolutie op gebied van CT-scanners. Siemens heeft een nieuw CT-apparaat ontwikkeld, waarmee de scansnelheid drie keer hoger ligt dan bij conventionele CT-apparatuur: een volledige scan van top to teen duurt slechts 4 seconden.

Dit betekent onder meer dat:
- De stralingsbelasting voor de patiŽnt geringer is, dankzij een kortere blootstelling aan straling en vanwege andere innovatieve technieken
- Er uitgebreidere diagnostische mogelijkheden zijn
- CT-onderzoeken minder belastend worden voor de patiŽnt
- Meer patiŽnten kunnen profiteren van CT


TV


Kassa

Consumentenmagazine met actuele reportages, tests en individuele problemen. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: -Veel chronisch zieken en gehandicapten maken zich zorgen over de toeslagen die ze nu krijgen. Vanaf volgend jaar komt er een nieuwe regeling, hierdoor vallen ruim 400.000 mensen buiten de boot. Ze zijn door de nieuwe regeling namelijk opeens niet meer chronisch ziek of gehandicapt. -In de aanloop naar Sinterklaas test Kassa een populair speeltje voor kinderen: op afstand bestuurbare helikopters en vliegende libelles. De speelgoedwinkels puilen er van uit, de speeltjes zijn te koop van 20 tot ruim 100 euro. Maar wťrken ze ook? -Ouderen in Vlissingen, die kozen voor een zorgflat waar 24-uurs zorg werd beloofd, staan al een jaar in de kou: het afgesproken zorgpunt is er al een jaar lang niet. Het is niet rendabel. De Belbus probeert dit op te lossen.

Bekijk uitzending


Een goed begin

Afl.: Pieter en Karin de Vries. Een gezin, een nieuw klein baby'tje, een eigen bedrijf, dat klinkt niet heel uitzonderlijk. Maar als je weet dat dit gaat over het gezin van Pieter de Vries, geboren zonder armen en zittend in een rolstoel, dan wordt het anders. De lichamelijke beperkingen lijken Pieter niet wezenlijk te beperken. Aanvankelijk heeft hij geen toekomstbeeld van huisje, boompje, beestje. Maar dan ontmoet hij Karin. Karin wordt verliefd op Pieter, bij wie ze zich thuisvoelt en bij wie ze zichzelf kan zijn. Ze trouwen, ze wonen boven het bedrijf van Pieter en zijn broer en ze krijgen twee gezonde jongens. Dan is Karin opnieuw zwanger. Het is een spannende zwangerschap. Karin verliest elke keer veel bloed. Tegen de verwachting in gaat het redelijk goed tot de 26ste week, het stadium dat het kindje levensvatbaar is. Met een keizersnee wordt Juda geboren. Even lijkt het goed te gaan, maar het hele kleine jongetje komt toch snel na de bevalling te overlijden. Het verdriet is groot, maar de zekerheid dat Juda het nu veel beter heeft, geeft rust en troost. Karin wordt opnieuw zwanger. Het is spannend voor Pieter en Karin, maar de zwangerschap verloopt gelukkig heel voorspoedig. Van de zomer is een prachtige dochter, Suzanne, geboren. Samen met hun zoontjes Joost en Pietertje genieten Karin en Pieter van dit nieuwe mensje in hun gezin.

Bekijk uitzending


Video


Post traumatische stress

Lee Gerdes vertelt over de door hem ontdekte technieken om post traumatische stress stoornis, depressie, verslavingen, parkinson en alzheimer te verhelpen door de hersenen te leren, m.b.v. een computer, zichzelf te herstellen.

Wilt u deze technieken in Nederland toe laten passen dan kunt u hier terecht:

http://www.alpha-up.nl/

Leendert


Loraine Day over het ontstaan van AIDS en kanker

Loraine Day doet weer krasse uitspraken in deel 2 over het ontstaan van AIDS, de oorzaken van kanker en waarom er nooit iets gevonden zal worden wat kanker gaat verhelpen, wiegendood, SARS en de vogelgriep.

Bekijk video

Heeft u deel 1 nog niet gezien? Klik hier

De Website van Dr. Loraine Day: http://www.drdayproducts.com/
Boeken: http://www.drdayproducts.com/books.html

Leendert


Boek


Cholesterol, leugens en propaganda

Cholestťrol, mensonges et Propagande

Geschreven door dokter Michel de Lorgeril (Thierry Souccar Editions). In dit boek uit de cardioloog, schrijver en onderzoeker aan de CNRS zijn twijfel betreffende het belang van anticholesterol medicijnen. Hij legt uit hoe men volgens zijn mening een hartinfarct kan voorkomen. En boek dat discussies zal veroorzaken maar wat het verdient dat het debat in deze geopend wordt.

Lees verder

Ditta


Nieuws


Dwazefamilie

Dwazefamilie is een snel groeiende beweging van verontruste familieleden die middels ludieke acties zorgaanbieders, zorgverzekeraars, inspectie, politici en verantwoordelijken in de zorg op de onacceptabele toename van falende zorg, misstanden en slechte bejegening van dierbaren in verpleeg- en verzorgingshuizen wijzen. Vele verontruste familieleden accepteren niet langer te worden afgescheept met onverteerbare antwoorden op terechte vragen en terechte klachten over waargenomen onderzorg, ontspoorde zorg of mishandeling in verpleeg- en verzorgingshuizen en zetten zich middels aangekondigde en niet aangekondigde acties in om behoorlijke en adequate verbeteringen in de zorg af te dwingen.

Lees verder

Ditta


Duurzaamheid ! Duurzaamheid ?

Reactie: Zolang de Italiaanse mafia uit Napels (lees Europese mafia) een omzet heeft van 100 miljard euro, dus gelieerd is aan het Europese kapitalisme (bouw, drugs,wapens, recycling en ga maar door)dan is
duurzaamheid een leuke droom. Kent U de vuilnishopen in Napels ? Die zijn pas 'duurzaam'. Telejournal FRANCE 3 19H30 21/11/08.

van herk, frankrijk op 22-11-2008


Lees verder

Ditta


Aromatherapie in de Provence; Lavande Autrement

Voor de Franstalige lezers:

Lees verder

Ditta

ps: 60% van de wereldproductie aan diverse parfums worden gemaakt in de omgeving van Grasse, essentiele olien spelen een grote rol in deze.


Een kursus 'anti-opwarming'

Elke inwoner van Frankrijk (.....) stoot ongeveer 10.000 kg CO2 (kg eq. CO2) per jaar uit en wel 3000 kg door de voeding. Om de CO2 balans van de winkelkar te verminderen een aantal tips:

 • koop seizoensproducten
 • geef de voorkeur aan locale producten
 • vermijdt overbodige verpakkingen
 • houdt rekening met de energielabels op huishoudelijke apparaten; een apparaat van
  klasse A verbruikt minder dan van klasse G
 • breng eigen zakken mee om de boodschappen te vervoeren

Bronnen:
www.jeconomisemaplanete.fr
www.ademe.fr

Uit: E. LECLERC. C'Clair ! nov.- dec. / jan 2009

Ditta


Zout en water - De -bases- voor leven

Lees verder

Zie ook:

http://www.fonteine.com/zout.html
http://www.fonteine.com/water_medicijn.html

ps: Trouw: bedankt voor het publiceren van de reactie ! Inderdaad, de 'iets betere' krant van Nederland. Zorg ervoor dat U op Frans media-niveau komt, dat doet hopelijk langzaam maar zeker de ontstane totale onverschiiligheid op alle gebied in Nederland verdwijnen. Het heeft de tijd nodig, lange tijd.

Ditta


Internationaal nieuws


Study Shows Preventing Illness More Economical Than Treating the Sick

Investing in preventive health care is far more cost-effective than treating people after they get sick, according to a report from the nonprofit advocacy group Trust for America's Health. "We've got to change the mindset from treating sick people to preventing illnesses in the first place," said U.S. Sen. Tom Harkin in response to the report.

Lees verder

Marjan


Bipolar disorder genes, pathways identified by Indiana University neuroscientists

Neuroscientists at the Indiana University School of Medicine have created the first comprehensive map of genes likely to be involved in bipolar disorder, according to research published online Nov. 21 in the American Journal of Medical Genetics. The researchers combined data from the latest large-scale international gene hunting studies for bipolar disorder with information from their own studies and have identified the best candidate genes for the illness. The methodology developed at the IU Institute of Psychiatric Research enabled Alexander B. Niculescu III, M.D., Ph.D., and his team to mine the data from the genome-wide association studies and other study results on the levels of gene activity in human blood samples and in animal models. Genes with the highest levels of prominence were determined to be the most active in contributing to the disorder. The researchers also were able to analyze how these genes work together and created a comprehensive biological model of bipolar disorder.

Lees artikel


Identifying blood biomarkers for mood disorders using convergent functional genomics

There are to date no clinical laboratory blood tests for mood disorders. We propose, and provide proof of principle for, a translational convergent approach to help identify and prioritize blood biomarkers of mood state. Our preliminary studies suggest that blood biomarkers have the potential to offer an unexpectedly informative window into brain functioning and disease state. Panels of such biomarkers may serve as a basis for objective clinical laboratory tests, a longstanding Holy Grail for psychiatry. Biomarker-based tests may help with early intervention and prevention efforts, as well as monitoring response to various treatments.

Lees artikel


Scripps research scientists identify blood component that turns bacteria virulent

Scientists from the Scripps Research Institute have discovered the key chemical that signals Bacillus anthracis, the bacterium that causes anthrax, to become lethal. This finding opens up new avenues of exploration for the development of treatments for bacterial infections. The study was published in the November 21 edition of the journal PLoS Pathogens. The Scripps Research scientists identified bicarbonate, a chemical found in all body fluids and organs that plays a major role in maintaining pH balance in cells, as providing the signal for Bacillus anthracis to unleash virulence factors. Without the presence of the bicarbonate transporter in the bloodstream, the scientists found, the bacteria do not become virulent. Scientists have known for some time that bicarbonate is implicated in many diseases, but controversy has existed about whether bicarbonate, carbon dioxide, or some combination of these two molecules are responsible for triggering bacterial pathogenesis. This study confirms, for the first time, that it is indeed bicarbonate, rather than carbon dioxide, that signals the gram-positive B. anthracis to become virulent. This finding also is significant because other pathogenic bacteria such as Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Borrelia burgdorferi, and Vibrio cholera have bicarbonate transport pathways similar to B. anthracis and thus are likely to have similar virulence triggering mechanisms.


Ability to quit smoking may depend on ADHD symptoms, Columbia researchers find

Tobacco use is more prevalent and smoking cessation less likely among persons with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (A.D.H.D.) In a study of smokers with attention deficit and hyperactivity symptoms, those who exhibited elevated hyperactivity and impulsivity, with or without inattention, showed lower quit rates after 8 weeks than those with inattention symptoms alone or those without the A.D.H.D. symptoms. The study, now available online in Nicotine and Tobacco Research, could help smokers and physicians to better tailor cessation treatment for individuals with A.D.H.D. "Greater understanding of the divergent associations that exist between the different kinds of A.D.H.D. have important public health consequences for smoking cessation and decreased tobacco-related mortality in this population," said the study's lead author Lirio Covey, Ph.D., professor of clinical psychology (in psychiatry) at Columbia University Medical Center and the New York State Psychiatric Institute.   "The effect of A.D.H.D. by itself on smoking cessation has rarely been examined; the effects of the individual A.D.H.D. symptoms on smoking cessation, even less so. To our knowledge, the effects of inattention or hyperactivity at baseline as separate domains of A.D.H.D. on cessation treatment outcome have never been examined," Dr. Covey reported.

Lees artikel


Risk Factors and Event Rates in Patients With Atherothrombotic Disease in Germany

The traditional risk factors are common in patients with coronary heart disease, cerebrovascular disease (stroke and/or transient ischemic attack), or peripheral arterial occlusive disease. Many patients with these conditions or associated risk factors are not treated according to current guidelines. This may explain, at least in part, the high rates of cardiovascular events observed after one year.

Lees artikel


Hairspray is linked to common genital birth defect, says study

Women who are exposed to hairspray in the workplace during pregnancy have more than double the risk of having a son with the genital birth defect hypospadias, according to a new study published today in the journal Environmental Health Perspectives. The study is the first to show a significant link between hairspray and hypospadias, one of the most common birth defects of the male genitalia, where the urinary opening is displaced to the underside of the penis. The causes of the condition are poorly understood.

Lees artikel


Household Exposure to Toxic Chemicals Lurks Unrecognized, Researchers Find

Although Americans are becoming increasingly aware of toxic chemical exposure from everyday household products like bisphenol A in some baby bottles and lead in some toys, women do not readily connect typical household products with personal chemical exposure and related adverse health effects, according to research from the December issue of the Journal of Health and Social Behavior. Brown University sociologist Phil Brown is a co-author of the study. “People more readily equate pollution with large-scale contamination and environmental disasters, yet the products and activities that form the backdrop to our everyday lives — electronics, cleaners, beauty products, food packaging — are a significant source of daily personal chemical exposure that accumulates over time,” said sociologist Rebecca Gasior Altman, lead author of the study, “Pollution Comes Home and Gets Personal - Women’s Experience of Household Chemical Exposure.” Altman received a Ph.D. from Brown in 2008.

Lees artikel


Does hormone treatment predispose patients to breast cancer?

Breast cancer, the leading cause of death among women in France, is the most commonly occurring cancer in women. Sporadic breast cancer, which is non-hereditary, turns out to be the most widespread, representing 85 to 90% of all cases, but remains the least well-known. Researchers at CNRS and CEA (1), working with a team from HŰpital Saint-Louis (2), have just discovered the cause of 50% of sporadic breast cancers. The results should also explain epidemiological studies which suggest that hormone treatment predisposes patients to breast cancer. The work is published in 'Cancer Research'. More than four out of five breast cancers are not related to hereditary factors. These cancers, which are called sporadic, are due to causes which were until recently considered complex and poorly understood. On the other hand, hereditary forms of cancer, which represent only 10 to 15% of breast cancers, have for years been the subjects of studies, work which has resulted in the identification of ten genes whose mutation increases the risk of cancer in an individual. Among these genes, nine are involved in the DNA damage response system, which is the collection of cell mechanisms that optimize the repair of DNA. The tenth gene codes for a protein which inhibits the action of the AKT1 enzyme. And among these ten genes, two are responsible for 50% of hereditary breast cancers: BRCA1 and BRCA2. Researchers from the "Radiobiologie molťculaire et cellulaire" (CNRS / CEA) lab took these data on hereditary cancers as the starting point for their research into non-hereditary forms.

Lees artikel


Video


Blokkade Spaanse kerncentrale door Greenpeace

Tijdens het surfen kwam ik deze video tegen maar geen woord hierover in de Nederlandse pers. Ook niet op de Nederlandse site van Greenpeace.

Bekijk video

Ron


Muziek


Mooie Italiaanse muziek - Io vivo per Lei


Nieuws


Enabling your voice to be heard with the EU

Speech November 2008

Lees verder

Ditta

ps: de goede kant van de EU, maak het bekend ! Problemen met Uw rechten in de Eu; de ECAS helpt U.


Eerste hoornvlies uit stamcellen gekweekt

De Belgische Linda Thys heeft onlangs een nieuw hoornvlies gekregen dat uit haar eigen stamcellen is gekweekt. Oogartsen en stamcelonderzoekers van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen spreken van een medische primeur.

Lees verder


Conflict over 25.000 luisterboeken van voormalige blindenbibliotheken

Er is een conflict gerezen tussen openbare bibliotheken en auteurs over de collectie van 53.000 luisterboeken en een onbekend aantal eboeken, waaronder 12.000 gesproken romans, van de voormalige blindenbibliotheken. De werken kunnen bij de openbare bibliotheken als onbeveiligd bestand in principe door iedereen worden geleend, beluisterd op mp3 spelers, en vermenigvuldigd. In veel gevallen blijkt het te gaan om opnamen waarvan de auteurs niet eens wisten dat ze gemaakt zijn. Een aantal auteurs heeft verzocht het werk te laten vernietigen. Stichting Auteursdomein die dit onder de aandacht brengt, wil opheldering over de manier waarop de collecties van de voormalige blindenbibliotheken zijn overgedragen aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken, en over de vraag hoe het mogelijk is dat er luisterboeken zijn gemaakt buiten de auteur om. Behalve om luisterboeken gaat het ook om een grote collectie digitale tekstbestanden of eboeken, die onbeveiligd worden verspreid op CD. De luisterboeken zijn behalve op aangepaste daisy-spelers te beluisteren op mp3 spelers en de PC. Auteurs hebben in het verleden veel werk om niet afgestaan aan de blindenbibliotheken, rechtstreeks of via hun uitgever, mits uitlening beperkt bleef tot mensen met een leeshandicap. Blijkbaar hebben de bibliotheken ook zelf luisterboeken gemaakt zonder kennisgeving aan auteurs. In 2007 hebben de blindenbibliotheken onder druk van het Ministerie van OCW hun collecties overgedragen aan de openbare bibliotheken. Dit gebeurde via 'Dedicon', die een stichting voor leesgehandicapten combineert met een BV die grote ambities heeft op de markt voor luisterboeken. Dedicon levert de openbare bibliotheken nu ruim 53.000 audio titels, waarvan 12.000 gesproken romans, grotendeels afkomstig van de blindenbibliotheken. Daarnaast is er een onbekend aantal digitale tekstbestanden van romans in omloop. Met een omzet van 1 miljoen CD's is zij de grootste producent van luisterboeken. De boeken worden in dertig studio's voorgelezen door vrijwilligers. Bij de commerciŽle BV die eveneens Dedicon heet, biedt 'Lecticon' een collectie luisterboeken aan als download. Behalve met de productie en overdracht van hun werk buiten auteurs om, heeft Auteursdomein er moeite mee dat luisterboeken die bestemd waren voor de kleine blindenbibliotheken, nu in de praktijk ter beschikking staan van alle bibliotheekbezoekers, in een vorm die ongeschikt is voor een groot publiek. De werken zijn grotendeels ingesproken door vrijwilligers, vrijwel altijd zonder invloed van de auteur op de vertolking. Volgens de Auteurswet bepaalt de auteur de sfeer van het werk. Vrije vertolking is pas toegestaan 70 jaar na de sterfdag van de auteur, als het werk in het Publiek Domein valt. Er wordt geen leenrecht betaald.


Botst taakherschikking met de wet?

In de gezondheidszorg werken verschillende beroepsgroepen. Hoe zij taken onderling hebben verdeeld, is te verklaren vanuit de historie en de traditie. Maar de verdeling van taken is natuurlijk nooit af. In de praktijk vinden voortdurend verschuivingen van taken plaats. Zo voeren verpleegkundigen tegenwoordig taken uit die vroeger alleen door een arts werden gedaan. Sommige daarvan, zoals bloeddrukmeten, zijn zo vanzelfsprekend geworden dat niemand er meer bij stilstaat. Over andere taken, bijvoorbeeld spreekuur houden voor diabetespatiŽnten of een recept uitschrijven, is meer discussie. Ook is er nog geen consensus over de vraag of mondhygiŽnistes gaatjes kunnen boren, of doktersassistenten in staat zijn telefonische klachten van patiŽnten te beoordelen, en of de fysiotherapeut beter dan de huisarts als eerste klachten van het bewegingsapparaat kan beoordelen.

Lees verder


GGZ weigert nieuwe financiering zorg

De geestelijke gezondheidszorg wil niet meer meewerken aan stelselwijzigingen. Instellingen zouden in de financiŽle problemen raken. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg gaan niet meewerken aan een nieuw systeem voor de financiering van de langdurige zorg. Donderdagavond besloten zij op hun ledenvergadering tot bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Lees verder


Onvrijwillig overwerk vormt gezondheidsrisico

Overwerk vormt een gezondheidsrisico wanneer dit onvrijwillig gebeurt en de overuren niet worden uitbetaald. Dit concludeert arbeidspsychologe Debby Beckers in haar onderzoek naar de relatie tussen overwerk en gezondheid.

Lees verder


Dus zo werken probiotica

Dat goedaardige bacteriŽn - de probiotica - de gezondheid kunnen verbeteren wordt zo zoetjes aan duidelijk. Maar hoe probiotica dat precies zouden moeten doen, daarover was tot dusver weinig bekend. Deze week publiceert het sjieke wetenschappelijke tijdschrift PNAS een studie die een tip van de sluier oplicht.

Lees verder


Baby op de divan bij therapeut

Psychotherapie lijkt iets voor volwassenen, maar ook baby's kunnen met therapeuten ‘spreken’ over problemen. Het wordt steeds serieuzer genomen. ‘Hoe ik weet wat dit baby'tje dwars zit? Ze vertelt het ons.’

Lees verder


Tarieven huisartsen ?

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sleept minister Ab Klink (Volksgezondheid) voor de rechter. De huisartsen stellen dat er "tegen de afspraken in" gekort wordt op het budget voor de huisartsenzorg.

Lees verder

--

Vergoeding van 80 euro per avonduur ?

Is dat niet een beetje erg veel voor de kwaliteit die Nederlandse huisartsen leveren ???

Ditta


Boek


Sodium Bicarbonate and cancer

275 pages

bica.jpg (11084 bytes)

Sodium bicarbonate is the time honored method to 'speed up' the return of the body’s bicarbonate levels to normal. Bicarbonate is inorganic, very alkaline and like other mineral type substances supports an extensive list of biological functions. Sodium bicarbonate happens to be one of our most useful medicines because bicarbonate physiology is fundamental to life and health. So helpful and elementary it’s even instrumental in helping sperm swim up and enter the cervical canal.1 Like magnesium chloride administration possibilities are versatile: intravenous, oral, transdermal, and via catheter; it can be vaporized directly into the lungs and be used in enemas and douches. This book is about the application of the least expensive, safest and perhaps most effective cancer medicine there is. In this very first chapter enough information is presented to convince doctors and patients alike to take or prescribe water with dissolved sodium bicarbonate. By the time one finishes this book it is my belief that most cancer patients will need no more convincing. No more than a thirsty person needs convincing to swallow down water when coming out of the dry desert.

Lees verder


Informatie


Infrarood cabines

In een traditionele sauna transpireer je water en natrium. In een ir stralingsauna is het mogelijk om zware metalen als lood en zink en andere afvalstoffen kwijt te raken. Door de warmte van deinfraroodsauna gaan de bloedvaten openstaan. De huid gaat transpireren en zo raak je afvalstoffen kwijt.  De straling van de sauna met ir veroorzaakt een koortsreactie die virussen en bacteriŽn kan doden. Het aantal witte bloedcellen neemt op die manier toe en versterkt het afweersysteem.

Lees verder

Wie heeft hier ervaring mee, email even svp


Oproep


Protesteer tegen genetische gemanipuleerde voeding

Bescherm Europese burgers tegen genetisch gemanipuleerde voeding. Recent is door de Oostenrijkse overheid nog gewaarschuwd voor de risico's mbt uw vruchtbaarheid en gezondheid. Laat daarom uw stem horen

Ron

Download de voorbeeldbrief


Video


Some Kidney Patients Suffer MRI Poisoning


TV


Volgende keer beter

Theo Berg, oud-inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wordt doodziek opgenomen in het ziekenhuis. Oorzaak: niemand heeft hem verteld hoe hij met zijn katheter om moet gaan. Theo Berg stelt de gang van zaken aan de kaak. Hij maakt een grondige analyse van de procedures in het ziekenhuis.

Bekijk uitzending


Netwerk

Held in AustraliŽ. De Nederlander Paul de Waard verrichtte in juni vorig jaar een heldendaad in AustraliŽ. Toen hij een vrouw wilde helpen die mishandeld werd door haar vriend, werd hij neergeschoten. De Waard raakte zwaar gewond en overleefde het ternauwernood. Bij de schietpartij kwam een andere man om het leven. Voor zijn heldhaftig ingrijpen krijgt de Nederlander nu een Australische onderscheiding. Een portret van de man die met gevaar voor eigen leven ingreep bij een relatieruzie.

Bekijk uitzending


Knelpunt

Consumentenprogramma waarin allerlei onderwerpen aan de kaak worden gesteld en klachten worden behandeld, waarbij bedrijven en organisaties in gebreke zijn gebleven. Er wordt met een kritische blik naar diverse services gekeken, die aan de consument worden verleend. Er zal opnieuw strijdvaardig worden gehandeld om de belangen van juist de vijftig plus consument te behartigen.

Bekijk uitzending


De leugen regeert

-De mooie Malika Karoum zou een moderne Mata Hari zijn en verantwoordelijk voor spionage, drugssmokkel en liquidaties. Dit beweerden gezaghebbende misdaadjournalisten in diverse media als de Telegraaf, Revu en het Parool. Maar hebben deze journalisten hun werk wel naar behoren gedaan?

-De KRO-documentaire Sex Sells leidde tot een ware hausse in de media en overal werd de boodschap gerecycled dat de seksuele moraal van jonge kinderen behoorlijk losgeslagen is. Uit onderzoek blijkt hier weinig van.

-Vrijdag komt de BBC met een rapport over de grap van haar twee ster-presentatoren Jonathan Ross en Russell Brand. De twee dreven in een radioshow de spot met Andrew Sachs, befaamd van zijn rol als de klunzige kelner Manuel in de legendarische serie Fawlty Towers. Deze bespotting leidde tot een enorme stroom aan klachten en de BBC onderzocht de kwestie.

Bekijk uitzending


Internationaal nieuws


Novel imaging technique reveals brain abnormalities that may play key role in ADHD
First Trial in the U.S. to Treat Both Ischemic & Non-Ischemic Heart Failure to be Performed by U of U Researchers Using Patient's Own Stem Cells
Loyola Researchers Find Sunshine Deficit May Diminish Vitamin D Levels and Harm Cardiovascular Health
Sleep helps people learn complicated tasks
Forgotten but not gone - how the brain takes care of things
CAPHOSOL results in minimal oral mucositis and pain in head/neck cancer patients
Predicting the future for patients with severe traumatic brain injury
Researchers Find Link Between Nicotine Addiction And Autism
Drug therapy for premature infants destroys brain cells in mice
Cooling the brain prevents cell death in young mice exposed to anesthesia
Mayo researchers identify dangerous 'two-faced' protein crucial to breast cancer spread and growth
3 esophageal, stomach cancer subtypes linked to smoking; 1 associated with alcohol use
Why only some former smokers develop lung cancer
genes associated with fat metabolism could increase kidney cancer risk
New study bolsters beliefs about DNA repair
Study helps clarify role of vitamin D in cancer therapy
New clue emerges for cellular damage in Huntington's disease
New bacteria discovered in raw milk
Tiny sacs released by brain tumor cells carry information that may guide treatment
Calcium may only protect against colorectal cancer in presence of magnesium
Protein compels ovarian cancer cells to cannibalize themselves
Ten Studies Showing the Link Between Sugar and Increased Cancer Risk
Dementia Slowed by Light Therapy
Cancer Drugs Make Tumors Grow
Substance in Black Pepper Increases Nutrient Absorption up to Two Thousand Percent
Watermelon Found to Function as Natural Viagra
Fast, Simple Method for Detecting Mercury in Fish and Dental Fillings
JDRF funded research shows promise for prevention, reversal of type 1 diabetes
Study investigates Gore-tex-type device to stop strokes and mini-strokes
26 percent of sleepless children become overweight
Antibiotics Can Cause Pervasive, Persistent Changes to the Microbial Community in the Human Gut, MBL and Stanford Scientists Report
Scientists find facial scars increase attractiveness
Exercise increases brain growth factor and receptors, prevents stem cell drop in middle age
International team discovers gene associated with epilepsy
Study shows how social support may protect brain during stroke
Broccoli may lower lung cancer risk in smokers
UNC researchers find clue to stopping breast-cancer metastasis
Vaccine-Related Chronic Fatigue Syndrome in an Individual Demonstrating Aluminium Overload
Alcohol sponsorship linked to hazardous drinking in sportspeople
Scientists gain insight into the cause and possible treatment of motor neurone disease
IGC-associated scientists discover new mechanism that regulates formation of blood vessels
How the brain tells us what to believe
Deep brain mapping to isolate evidence of Gulf War syndrome
Medical journalists need improved conflict-of-interest standards, say Dartmouth researchers
Achieving Success in Tox Studies
New platinum-phosphate compounds kill ovarian cancer cells
Ban on fast food TV advertising would reverse childhood obesity trends
More at-risk teens and young adults engaging in anal intercourse
Jefferson researchers define ideal time for stem cell collection for Parkinson's disease therapy
Garlic chemical tablet treats diabetes I and II
Researchers at IRB Barcelona produce more data on key genes in diabetes
2 new compounds show promise for eliminating breast cancer tumors
Scientists exploring new compounds to target muscular dystrophy
Enzyme discovery may lead to better heart and stroke treatments
Overuse of Narcotics and Barbiturates May Make Migraine Worse
Science teams at Cold Spring Harbor Laboratory identify 13 new tumor-suppressor genes in liver cancer
Researchers from the Universitť Libre de Bruxelles (ULB, IBMM, Charleroi) show that a rhesus factor controls renal functionand male fertility
Children of centenarians live longer, have lower risk of heart disease, stroke, diabetes
Uncertainty Can Be More Stressful Than Clear Negative Feedback
Bad cholesterol inhibits the breakdown of peripheral fat
Brain-injured recover emotional perception skills
Where there's wildfire smoke, there's toxicity
Study identifies causes of bone loss in breast cancer survivors
New insight into the controls on a go-to enzyme
Gene required for radiation-induced protective pigmentation also promotes survival of melanoma cells
Fall babies - Born to wheeze?
Type of breast reconstruction impacts radiation therapy outcomes
A Simple Blood Test for Colon Cancer
Misreading of damaged DNA may spur tumor formation
Brush your teeth, save your life?
Researcher tricks immune system in diabetic mice

Zie details op www.fonteine2.com


Nieuws


Ontvetten van hart verbetert hartfunctie

Veroudering en diabetes leiden tot vetstapeling in het hart, en dat gaat samen met problemen bij het vullen van het hart met bloed. Jonger zullen we er niet op worden, maar het goede nieuws is dat de vetstapeling in het hart ťn het daaraan verbonden functieverlies omkeerbaar zijn bij te zware diabetespatiŽnten die veel afvallen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van Rutger van der Meer en Sebastiaan Hammer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij promoveerden beiden op 20 november jl. in Leiden. Vetstapeling in het hart wordt gemeten in het septum - het tussenschot tussen de hartkamers. Uit dieronderzoek was al bekend dat meer vetstapeling in het hart samengaat met een slechtere hartfunctie. Voor mensen was dat nog niet aangetoond, omdat opensnijden voor vetmetingen bij hen geen optie is. MR-spectroscopie bood uitkomst. Van der Meer optimaliseerde deze uiterst gevoelige meettechniek, die bemoeilijkt worden door het kloppen van het hart en de ademhalingsbeweging. Afgelopen week publiceerde het gezaghebbende Journal of the American College of Cardiology de bevinding dat er een directe relatie is tussen hartvervetting en verminderde hartfunctie bij diabetespatiŽnten. Hammer publiceerde dit najaar een artikel in hetzelfde tijdschrift, met de positieve boodschap dat de hartvervetting omkeerbaar is en dat daarmee ook de hartfunctie herstelt. Voor dit onderzoek leefden twaalf te zware patiŽnten met type 2 diabetes zestien weken lang op een dieet met zeer weinig calorieŽn. Gemiddeld vielen ze 26 kilo af. Door het dieet hoefden de patiŽnten geen insuline meer te spuiten of andere diabetesmedicatie te gebruiken. Ook daalde hun bloeddruk sterk en verbeterden de bloedsuikerwaarden en het vetzuurgehalte van hun bloed.


Nieuw onderzoek naar vermoeidheid na hersenletsel

Wie een beroerte of een cva overleeft, blijft vaak heel erg moe. Vaak mťťr dan nodig is, want er bestaan goede behandelmethodes om het verlies aan energie te beperken. Om te ontdekken welke methode nu precies de beste is, start nu een onderzoek waarvoor veertig Limburgse proefpersonen worden gezocht die ooit zijn getroffen door een herseninfarct of hersenbloeding en die nog steeds erg moe zijn. Extreme vermoeidheid is een van de meest geuite klachten bij mensen die een beroerte of cva (cardio vasculair accident) hebben overleefd. „Logisch, want door dat infarct krijgt de innerlijke 'accu' een klap. Die 'accu' kan nooit meer zo krachtig werken als vroeger, moet vaker worden opgeladen en raakt sneller weer leeg. Zelfs wie 'op het oog' fysiek hersteld lijkt, raakt buitengewoon snel doodmoe omdat hij sneller energie verliest dan vůůr het hersenletsel.

In het azM en in de Stichting Revalidatie Limburg in Hoensbroek is zojuist een onderzoek gestart naar de beste behandeling van chronische vermoeidheid na een beroerte. Het Limburgse onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek onder leiding van prof. Dr. Luciano Fasotti van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor het onderzoek zoekt neuropsychologe drs. Aglaia Zedlitz honderd mensen die ooit getroffen zijn door een herseninfarct (een stolsel in de bloedvaten) of een hersenbloeding, maar nog steeds last hebben van ernstige vermoeidheidsklachten.  Zedlitz: „Vaak zijn mensen toch weer zo ver hersteld dat ze kunnen werken, of goed omgaan met andere klachten die typisch zijn voor een cva, zoals moeilijk lopen, onduidelijk spreken of vergeetachtigheid. Maar die chronische vermoeidheid blijft hen parten spelen. Vaak mťťr dan nodig is, want er bestaan goede behandelmethodes om het verlies aan energie binnen de perken te houden.”

Bij het onderzoek zijn in totaal zeven revalidatiecentra en ziekenhuizen betrokken, waaronder het Academisch Ziekenhuis Maastricht en Stichting Revalidatie Limburg. Zedlitz hoopt in totaal honderd mensen te vinden tussen de 18 en 70 jaar, die ooit een cva hebben gehad, minder last hebben van andere klachten maar vooral kwaliteit van leven inboeten door een schrikbarend verlies aan energie. In het onderzoek krijgen mensen een behandeling aangeboden van drie maanden, waarna de resultaten met elkaar worden vergeleken.


Melamine in Chinese diervoedergrondstof op Nederlandse markt

Donderdag 20 november heeft een Nederlandse importeur van Chinese diervoedergrondstoffen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gemeld dat er melamine in sojameel was aangetroffen. Dit sojameel was inmiddels geleverd aan drie Nederlandse mengvoederbedrijven. Deze bedrijven hebben onmiddellijk de productie met de gecontamineerde grondstoffen stopgezet. Ook is een nader onderzoek gestart en worden de uitgeleverde voeders getraceerd. Op 21 november is het product bij de betreffende veehouderijen teruggehaald. Voor de gehalten melamine in diervoeders wordt de actielimiet gehanteerd, zoals die door de Europese Commissie is vastgesteld, namelijk 2,5 mg/kg. Dit is vastgelegd in de EU-beschikking 2008/798/EG. Door het Bureau Risicobeoordeling van de VWA worden momenteel de risico’s voor de diergezondheid en volksgezondheid in kaart gebracht. Gelet op de relatief lage melaminegehalten die tot nu toe zijn aangetroffen in diervoeder worden vooralsnog geen risico’s verwacht voor landbouwhuisdieren die hieraan zijn blootgesteld of voor mensen die producten consumeren afkomstig van deze landbouwhuisdieren. De definitieve risicobeoordeling volgt begin volgende week. Door een snelle aanpak is dit incident met een besmette diervoedergrondstof onder controle gekregen. Het incident is voor de VWA een reden om de controle aan de buitengrens verder aan te scherpen. Alle producten uit China bestemd voor diervoeder zullen extra worden gecontroleerd.

--

Ruim 1 jaar na het diervoedingschandaal in Amerika waarbij gluten vervuild waren met melamime kan dit dus nog steeds gebeuren. Deze stof zorgt voor grote nierschade bij mens en dier. Hoelang accepteert Europa nog dit soort maffia praktijken ?

Ron


Zorg op maat bij psychische stoornis

Er komt een nieuwe, wettelijke regeling voor verplichte zorg aan mensen die door een psychische stoornis een aanzienlijk risico lopen zichzelf of anderen ernstige schade toe te brengen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie). Het voorstel moet de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen vervangen (BOPZ). PatiŽnten moeten passende en effectieve zorg krijgen, waar zij zich ook bevinden. De huidige wet is hiervoor te beperkt. De zorg is nu locatiegebonden en de opname van de patiŽnt staat centraal. Straks wordt opname een van de mogelijkheden. De rechter kan straks ťťn zorgmachtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg. Dat zijn bijvoorbeeld ambulante behandeling, verzorging of begeleiding. Ook gedwongen opname blijft bestaan. Nu zijn er zeven machtigingen. Anders dan nu, spreekt de rechter zich straks ook vooraf uit over dwangbehandeling. In de nieuwe wet krijgt het voorkomen van dwang voorrang. Eerst moeten alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg zijn benut. Een commissie adviseert de rechter over de gewenste zorg op maat. Deze commissie bestaat uit een jurist, een psychiater en een algemeen lid. Afhankelijk van de patiŽnt kan ook een verslavingsdeskundige, geriater of orthopedagoog deelnemen. Door deze brede samenstelling kan de commissie rekening houden met andere aspecten dan alleen de psychiatrische. Ook het perspectief van patiŽnt en familie wordt meegewogen. De commissie maakt een einde aan de dubbelrol van de behandelaar als behartiger van het patiŽntenbelang en medisch adviseur van de rechter. De behandelaar staat daarvoor nu in de rechtszaak vaak tegenover de patiŽnt. De commissie wordt ťťn landelijke organisatie, die in verschillende regio's zitting heeft. Binnenkort beginnen in een paar regio's experimenten om de adviesfunctie te testen.


Betere zorg voor baby met herseninfarct

Op vrijdag 21 november opende het UMC Utrecht een subafdeling speciaal voor baby's die een herseninfarct hebben gehad. Het UMC Utrecht hoopt deze patiŽntjes efficiŽnter op te sporen en daarna beter te behandelen. De 'neonatal stroke unit' verbetert de behandeling en diagnostiek van pasgeborenen met een herseninfarct. Herseninfarcten kunnen leiden tot ernstige handicaps op latere leeftijd. Vroege opsporing en behandeling via fysiotherapie vergroot de kans op succesvolle langetermijnuitkomsten. Als het herseninfarct een genetische oorzaak heeft kunnen artsen bovendien erfelijkheidsadvies suggereren bij verdere gezinsuitbreiding. Het UMC Utrecht verwacht per jaar zo'n 25 kinderen met een herseninfarct op te nemen. De speciale afdeling combineert de benodigde expertise voor de diagnostiek en behandeling van deze baby's. Zo ontvangen verpleegkundigen speciale training om epileptische aanvallen bij baby's te herkennen. Deze aanvallen zijn vaak een teken van een herseninfarct. Verpleegkundigen spelen een sleutelrol bij het vroegtijdig signaleren van herseninfarcten. "Met de afdeling hopen wij de zorg voor deze pasgeboren kinderen een nieuwe impuls te geven", zegt prof. dr. Linda de Vries, hoogleraar neonatale neurologie. Herseninfarcten bij baby's komen meer voor dan de verwachte 1 per 4000 geboorten, aldus neonatologen van het UMC Utrecht. Dit heeft onder andere te maken met betere opsporingstechnieken. Artsen gebruiken steeds vaker een MRI-scan om de hersenen van pasgeborenen te bekijken. De neonatal stroke unit van het UMC Utrecht is opgezet door prof. dr. Linda de Vries, dr. Floris Groenendaal en prof. dr. Frank van Bel. Zij werken op de afdeling Neonatologie van het WKZ/UMC Utrecht.


Medische beslissingen vaak gekleurd door persoonlijke voorkeuren arts

Hoort aanvullende bestraling wel of niet bij de standaardbehandeling van baarmoederkanker en moeten er wel of geen lymfeklieren verwijderd worden? Al doen artsen in de gynaecologische oncologie hun best om 'evidence-based' beslissingen te nemen, toch worden deze bijna altijd gekleurd door hun persoonlijke voorkeuren en klinische ervaringen, kortom hun preferenties. "Dit is niet erg, als we dit maar willen erkennen en er ook meer aandacht en begrip zal ontstaan voor de preferenties van de patiŽnt", zo stelt prof. dr. Roy Kruitwagen in zijn oratie 'Preferenties... referenties' , die hij op 21 november uitspreekt aan de Universiteit Maastricht. Hij constateert dat dit momenteel nog te weinig het geval is in Nederland. Preferenties spelen volgens Kruitwagen vaak een grote rol in beslissingen op zowel micro-, meso- als macroniveau. Op microniveau spelen de preferenties, dat wil zeggen de persoonlijk klinische ervaringen en voorkeuren van artsen, een belangrijke rol in de keuze vůůr of tegen een bepaalde behandeling. Bij baarmoederkanker bijvoorbeeld. Van deze meest voorkomende gynaecologische maligniteit in Nederland worden jaarlijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Onderzoek naar deze vorm van kanker leidt niet altijd tot een eenduidige behandeling. Op basis van dezelfde onderzoeksgegevens kiest een arts na het weghalen van de baarmoeder, eierstokken en eileiders, wel of niet voor aanvullende bestraling en wel of niet voor het verwijderen van lymfeklieren. De artspreferenties geven uiteindelijk de doorslag, zonder dat de patiŽnt zich hier altijd van bewust is.

Om de beslissing transparanter te maken, pleit Kruitwagen voor communicatie tussen arts en patiŽnt waarin de arts de verschillende mogelijkheden voorlegt, iets dat nu te weinig gebeurt. Samen met Maastrichtse collega's start Kruitwagen een onderzoek naar de manier waarop dit het beste kan gebeuren. Ditzelfde geldt ook voor de besluitvorming op mesoniveau, dat wil zeggen voor een groep patiŽnten met dezelfde aandoening. Ook hier zouden regionale afspraken en richtlijnen leiden tot een meer uniforme en objectieve informatieverschaffing aan de patiŽnt. Kruitwagen is voorzitter van de landelijke commissie richtlijnen gynaecologische oncologie (website 'oncoline'). Deze commissie is begonnen de richtlijnen om te buigen van consensus-based naar evidence-based, zodat er minder ruimte overblijft voor preferenties van artsen. Begin 2009 zal als eerste de richtlijn voor behandeling van ovariumcarcinoom een meer evidence-based karakter krijgen. Daarbij zullen ook kwaliteitsindicatoren opgesteld worden. Echter, voor betrouwbare kwaliteitsindicatoren is een goede regionale, maar beter nog, een goede landelijke dataregistratie vereist. Tot nu toe ontbreekt deze in de gynaecologische oncologie. Als het aan Kruitwagen ligt heeft Nederland binnen vijf jaar een Landelijke Oncologisch-gynaecologische Registratie (LOR) in analogie aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR).

Beleidsbeslissingen spelen zich af op macroniveau, het derde niveau waarop preferenties een grote rol spelen. Een recent voorbeeld hiervan is volgens Kruitwagen het door minister Ab Klink overgenomen advies van de Gezondheidsraad om vaccinatie tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. De maatregel kent voor- en tegenstanders, die zich beiden beroepen op dezelfde bewijslast. Zo stellen voorstanders dat het de verwachting is dat het aantal ziektegevallen (nu 600-700/ per jaar) en sterftegevallen (nu 200-250/jaar) gehalveerd zal worden. De tegenstanders van de maatregel vinden dat verwachting niet gelijk staat aan zekerheid en de gezondheidswinst dus mogelijk niet opweegt tegen de kosten (tientallen miljoenen euro's per jaar). De bewijslast bevat een aantal onzekerheden waardoor de uiteindelijke meningsvorming ook hier bepaald wordt door preferenties.


Neurostimulatie helpt tegen oorsuizen

Mensen die last hebben van oorsuizen, kunnen baat hebben bij pacemakers in de hersenen of magneetvelden op de schedel. Dat blijkt uit onderzoek van KNO-arts Hilke Bartels.

Lees verder


Medici testen verkeerde eiwitten bij appelallergie

De allergische reactie die appels teweeg kunnen brengen, ontstaat door andere eiwitten dan de medici tot dusverre aannamen. Dat blijkt uit onderzoek van een team van plantenwetenschappers van Wageningen Universiteit, waarover ze vorige week publiceerden in Plant Biology. De appel heeft vier groepen allergene eiwitten die wetenschappers aanduiden met Mal d 1, 2, 3 en 4. Voor Mal d 1 heeft de appel minstens twintig genen, die samen in principe veertig verschillende eiwitten kunnen aanmaken, zegt onderzoeker dr. Eric van de Weg van Plant Research International. De aandacht van de medici richt zich op de veelvoorkomende eiwitvarianten Mal d 1.01 en Mal d 1.02. 'Maar uit ons onderzoek blijkt dat dat waarschijnlijk niet de belangrijkste varianten zijn voor een allergische reactie', zegt Van de Weg. Toen de onderzoekers de genetische achtergrond van de hoogallergene Golden Delicious en de laagallergene appelsoorten Santana en Priscilla onderzochten, zagen ze vooral een correlatie met de varianten Mal d 1.04 en 1.06A. 'Nu we de genetische achtergronden van de allergenen in appel beter gaan begrijpen, kunnen we daar rekening mee houden bij de veredeling van een appelras zonder allergenen', zegt de onderzoeker. 'Maar ons onderzoek kan ook de medische sector helpen om een betere diagnostiek en therapie voor allergiepatiŽnten te ontwikkelen. Nu baseren medici hun allergiemetingen vooral op een eiwitvariant die nauwelijks onderscheidend is voor laag- en hoogallergene appels.'


Bedrijfsleven vangt vergrijzing niet goed op

Nederlandse bedrijven doen niet genoeg om de vergrijzing op te vangen. Werkgevers hebben de grootste moeite om vacatures op te vullen. Maar ouder personeel aannemen? Dat liever niet.

Lees verder

Ditta


[ Klik hier voor het nieuws van vandaag ]

 

chlorella en spirulina betaalbaar kopen


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats