Nieuws


logo.jpg (7231 bytes)

Google

 

Nieuws - voeding en gezondheid


Week 44


TV


Bio-bits: De maakbare mens

Afl.: Prikkelverwerking. Aan de orde komen de aansluiting van een cochleair implantaat bij een doof meisje en een fiets voor mensen die door een dwarslaesie hun benen niet meer kunnen gebruiken. Bij de zenuwziekte ALS wordt een verhoogde hersenactiviteit waargenomen. Door neurostimulatie is het mogelijk om de activiteit van de motor hersenschors te remmen.

Bekijk uitzending


Keuringsdienst van Waarde - de Ui

De ui krijgt van de scheet de schuld. En veel eerbied is er niet voor de ui als eten. We staan er onverschillig tegenover en willen alleen van de ui het gemak en er niet om huilen. Maar de Keuringsdienst van Waarde doet een ontdekking. Hoe je met spotgoedkope uien miljonair kunt worden. Wat kost een ui? Keuringsdienst van Waarde in tranen!

Bekijk uitzending


Nova - oplichting in de huiszorg

Wie in Nederland langdurig ziek is of gehandicapt, kan een bedrag aanvragen om hulp aan huis te organiseren. De aanvraag daarvan is niet eenvoudig en daarom nemen thuiszorgbureaus de aanvraag graag over. Maar iedereen kan een thuiszorgbureau oprichten. Vaak met goede bedoelingen, maar ook vaak niet. Een gesprek met een Turkse vrouw voor wie twaalfduizend euro werd gedeclareerd maar die nooit hulp heeft gekregen. Moet er een keurmerk komen?

Bekijk uitzending


Video


You Need Vitamin D Producing UVB Rays

I'm very pleased to introduce two revolutionary new Systems for tanning or getting the UV light you need. These systems provide the same beneficial UVA and UVB rays that you'd get from the sun, but with the potentially harmful emissions eliminated.

Bekijk video


Nieuws


Belangrijke rol van verpleegkundigen na hartoperatie aangetoond

Het aantal sterfgevallen na een hartoperatie is lager op verpleegafdelingen waar mťťr verpleegkundigen worden ingezet. Dit blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Koen Van den Heede van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U. Leuven. “Verpleegkundigen spelen een essentiŽle rol in de zorg van patiŽnten die een hartoperatie ondergaan. Zo zijn ze, in de periode na de hartoperatie, vaak de eersten die merken als er iets fout loopt”, zegt Koen Van den Heede. “Wanneer verpleegkundigen minder patiŽnten onder hun hoede hebben, merken ze sneller problemen op waardoor de juiste behandeling vlugger van start kan gaan. Gevolg: minder complicaties en een lager sterftecijfer.” Van den Heede bestudeerde in 2003 alle 29 Belgische ziekenhuizen waar hartoperaties worden uitgevoerd. Hij koppelde verpleegkundige personeelsgegevens aan gegevens van 9.054 patiŽnten die na een geplande hartoperatie op intensieve zorgen en algemene heelkundige verpleegafdelingen verbleven. In de periode na de hartoperatie overleden 308 hartpatiŽnten of 3,4 procent van het totale aantal, een cijfer dat binnen de internationale standaarden valt. Het risico op overlijden hangt samen met de leeftijd, het geslacht, de algemene gezondheidstoestand van de patiŽnt en het type hartoperatie. Uit de studie van Koen Van den Heede blijkt dat, ongeacht deze factoren, het aantal sterfgevallen lager ligt op de algemene heelkundige verpleegafdelingen met de hoogste verpleegkundige personeelsinzet per patiŽnt.


Vereniging voor autisme opent meldpunt voor excessen in de zorg

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft een digitaal meldpunt geopend voor excessen in de zorg. Directeur Fred Stekelenburg: ‘GGz-instellingen weten niet hoe ze met autistische patiŽnten moeten omgaan.’  Waar is het meldpunt voor bedoeld? ‘Hier kunnen mensen met autisme, familieleden, professionals en andere betrokkenen hun verhalen kwijt over excessen in de psychiatrie die betrekking hebben op patiŽnten met autisme. Het gaat dan om ellendige situaties die kunnen ontstaan door onmacht, gebrekkige deskundigheid, onervarenheid of onwil van het personeel en de leidinggevenden van een ggz-instelling.’

Lees verder


Nog te weinig effect Europese wetgeving weekmakers in kinderproducten

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft voor onderzoek naar weekmakers gericht monsters genomen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen op de Nederlandse markt. Er is gezocht naar producten die onderdelen bevatten van zacht plastic, die bestemd zijn voor kinderen en die (deels) in de mond genomen kunnen worden. Van de in 2007 geselecteerde producten bevatte 41% een hoger gehalte aan weekmakers dan wettelijk is toegestaan. In 2008 was dit 28%. Partijen van de producten met te hoge gehaltes weekmakers zijn in opdracht van de VWA van de markt gehaald. Om kunststoffen zacht en flexibel te maken worden vaak weekmakers gebruikt zoals ftalaten. Dat zijn chemische stoffen die zijn afgeleid van de stof ftaalzuur. Aan de gehaltes van zes ftalaten zijn strenge wettelijke eisen gesteld. De VWA onderzocht daarom zachte kunststof speelgoedartikelen en kinderverzorgingsartikelen. De producten varieerden van badspeelgoed, stuiterballen en zwembandjes tot slabbetjes en aankleedkussens. Speelgoed en kinderverzorgingsartikelen met een hoger ftalaatgehalte dan de wettelijke norm dragen bij aan de totale blootstelling van kinderen aan ftalaten via binnenlucht (vloer- en wandbedekkingsmateriaal), voeding, water, buitenlucht en medische materialen. Omdat de totale blootstelling van kinderen aan ftalaten relatief hoog is, heeft de Europese Commissie strenge eisen gesteld aan het gehalte van deze weekmakers in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen. De Europese Commissie is van mening dat deze blootstelling aan ftalaten vermijdbaar is en dus zoveel mogelijk beperkt moet worden.


Onderzoek naar effect behandeling 'springersknie'

Het Maastricht UMC+ doet mee aan een groot, nationaal onderzoek naar de effectiviteit van shockwavetherapie ter behandeling van een bekende sportblessure: de 'springersknie'. In deze TOPGAME-studie werkt het Maastricht UMC+ samen met het UMCG in Groningen, het VUmc in Amsterdam, het St. Anna Ziekenhuis Geldrop, de Nederlandse Volleybal Bond en de Nederlandse Basketball Bond. Een 'springersknie' (ook wel 'jumpers knee' genoemd) is een chronische blessure van de knieschijfpees. Dit probleem komt vaak voor bij sporters die veel moeten springen, zoals volleyballers en basketballers. Vandaar de naam 'springersknie'. Deze blessure ontstaat door overbelasting van de kniepees waardoor er kleine beschadigingen in het peesweefsel optreden. Dit geeft pijn net onder de knieschijf, die bij belasten erger kan worden en soms het sporten onmogelijk maakt. Momenteel is er nog geen optimale behandeling voor de 'springersknie'. Rust, medicijnen, oefeningen, fysiotherapie, injecties en zelfs een operatie zijn niet altijd succesvol om sporters van hun klachten af te helpen. Daarom wordt er gezocht naar nieuwe behandelingen. In de afgelopen jaren is gebleken dat shockwavetherapie (of schokgolftherapie) bij peesaandoeningen van schouder, elleboog en voet een gunstig effect op de klachten kan hebben. Tot nu toe is niet bekend of deze methode ook effect heeft bij de behandeling van een 'springersknie'.


Kroontje voor Erasmus MC-kinderarts dr. Ans van der Ploeg

Het Prinses Beatrix Fonds heeft afgelopen maandag voor het eerst twee Kroontjes uitgereikt. Een van de prijzen gaat naar kinderarts dr. Ans van der Ploeg van het Erasmus MC. Het Kroontje is een prestigieuze onderscheiding voor uitzonderlijke projecten die buiten de reguliere subsidies vallen. De Kroontjes gaan vergezeld van een geldprijs voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten bij kinderen. Dr. Ans van der Ploeg krijgt het Kroontje voor haar onderzoek naar de ziekte van Pompe. De andere winnaar, prof.dr. Gertjan van Ommen van het LUMC, ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Kinderarts dr. van der Ploeg doet ruim 20 jaar onderzoek naar de ziekte van Pompe. Mede dankzij haar onderzoek dat gefinancierd werd door het Prinses Beatrix Fonds is er sinds maart 2006 behandeling van de ziekte van Pompe mogelijk. Met de geldprijs van € 380.000 zal dr. Van der Ploeg onderzoek doen naar de ontwikkeling van patiŽntspecifieke richtlijnen voor de start en dosis van de therapie. Van der Ploeg wordt bovendien per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar in het Erasmus MC. Prof.dr. van Ommen (LUMC, Leiden) doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de ziekte van Duchenne, met succesvolle resultaten. Eind jaren '80 heeft zijn onderzoeksgroep een grote bijdrage geleverd aan de ontdekking van het gendefect. Hierdoor werd het mogelijk om methoden te ontwikkelen voor (prenatale) diagnostiek van de ziekte. Eind jaren '90 is Van Ommen begonnen met de ontwikkeling van een therapie voor Duchenne, waarvan vorig jaar de eerste succesvolle resultaten zijn gepubliceerd. Van Ommen gaat met het geldbedrag van € 470.000 een patiŽntendatabase aanleggen en meetinstrumenten ontwikkelen waarmee de ziekteprogressie en het effect van een nieuwe therapie gevolgd kunnen worden.


Behandeling van schildklierkanker

Schildkliercarcinoom heeft een gunstige prognose. Na een operatie en behandeling met radioactief jodium sterven maar weinig patiŽnten aan deze ziekte. Wel kan de ziekte levenslang terugkeren. Een patiŽnt kon tot nu toe dan ook nooit als genezen worden beschouwd. In zijn proefschrift beschrijft Erik Verburg drie belangrijke conclusies. Een diagnostische scan met een lage dosis radioactief jodium vůůr de behandeling met een grote dosis halveert de kans op succes van de behandeling. Een succesvolle ablatie betekent een gunstige prognose: als de eerste behandeling succesvol is, dan kan een patient na 5 jaar als genezen beschouwd worden. En heterofiele antilichaampjes beinvloeden de meting van de tumormarker thyreoglobuline in bijna 10 procent van de patienten zodanig, dat de behandeling veranderd moet worden.


Bewaarde broccoli blijft gezond

Broccoli en andere koolsoorten produceren glycosynolaten, gezondheidsbevorderende stofjes die vooral darmkanker zouden tegengaan. Maar zitten die stofjes nog in de kool als die enige tijd is bewaard? Jazeker, maar dan moet de broccoli bij een lage temperatuur en een hoge CO2-concentratie worden bewaard, stellen Wageningse tuinbouwkundigen binnenkort in het Journal of the Science of Food and Agriculture. ‘Niemand wist nog wat bewaring doet met gezondheidsbevorderende stofjes in kool’, zegt prof. Olaf van Kooten van de leerstoelgroep Tuinbouwketens van Wageningen Universiteit, een van de auteurs. ‘De variatie aan gezonde stofjes in broccoli is groot. Wij hebben een techniek ontwikkeld om met die variatie om te gaan.’ Een verrassing voor de onderzoekers was dat niet alle gezonde stofjes in concentratie afnemen tijdens bewaring; enkele nemen zelfs toe. De meting kan groentetelers helpen om kwaliteitsgaranties te geven op hun broccoli. ‘Zo van: hij is op die manier bewaard, dus zitten er nog zoveel gezonde stoffen in.


Toxoplasmose houdt niet van vrieskou

Onderzoekers van de Animal Sciences Group van Wageningen UR pleiten voor een veiliger vleesketen door het vlees van met toxoplasma besmette dieren in te vriezen. De parasiet sterft hierdoor af. Het hogere risico op besmetting bij veehouderijsystemen met een buitenuitloop wordt hiermee afgedekt. 'Controle van vlees op antistoffen tegen toxoplasma gaat een paar cent per kilo kosten', schat prof. Aize Kijlstra van de businessunit Veehouderij. 'Het is dezelfde routine die nu al wordt toegepast voor salmonella.' Vlees met toxoplasmose kan worden ingevroren en is daarna veilig voor consumptie. Het onbesmette vlees kan vers worden verkocht. Kijlstra publiceerde een overzichtsartikel rond toxoplasmose in het vakblad Trends in Parasitology. Besmetting met deze ziekte wordt in verband gebracht met psychotische aandoeningenen en oogontsteking, en kan ernstige afwijkingen veroorzaken bij ongeboren kinderen. De European Food Safety Authority wil slachtvee daarom preventief laten screenen op aanwezigheid van de parasiet. 'De medicijnen tegen toxoplasmose zijn weinig effectief en dat maakt preventie van belang', constateert Kijlstra. De besmetting verloopt via de uitwerpselen van katten waarvan er in Nederland 3,4 miljoen rondlopen. De eitjes kunnen twee jaar buiten overleven. Ongeveer een kwart van de schapen is besmet met de parasiet. Bij varkens in de reguliere sector is de besmetting verwaarloosbaar, maar in de biologische- en scharrelsector niet. Alleen runderen blijken immuun. 'Lange tijd nam het aantal gevallen van toxoplasmose in Nederland af. Inmiddels is het gestabiliseerd op 200 duizend per jaar. De angst is dat het aantal weer gaat stijgen door nieuwe houderijsystemen met meer uitloop', vertelt Kijlstra. Risicogroepen als zwangere vrouwen zijn vaak goed voorgelicht en weten dat ze op moeten passen met het eten van slecht doorbakken vlees. 'Maar onder moslims, die vaker schapenvlees eten, is veelal weinig bekend over de risico's. Sowieso weten de meeste mensen niet dat de besmetting vanuit het vlees via de handen of een mes kan worden overgebracht op ander voedsel. Je kunt daarom de preventie niet enkel aan de consument overlaten', meent Kijlstra. 'De boodschap is dat de vleessector dit moet oppakken.'


Consument heeft te weinig invloed op kwaliteit awbz-zorg

De invloed van consumenten op de kwaliteit van awbz-zorg is nog te beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgkantoren betrekken cliŽntenraden te weinig bij het zorginkoopbeleid. Ook blijkt dat cliŽnten weinig gebruik maken van de mogelijkheid om te klagen. Een betere klachtenregeling kan drempels wegnemen en consumenten helpen hun stem te laten horen. De NZa pleit daarom voor het verplicht aansluiten van zorginstellingen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De invloed van consumenten op de zorginkoop is nog te beperkt. Dat is jammer omdat zij, via de cliŽntenraden, wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de in te kopen zorg door hun stem te laten horen. Nu ontbreekt het aan een goede communicatie tussen de cliŽntenraden en het zorgkantoor. Uit het onderzoek van de NZa komt verder naar voren dat er weinig formele klachten worden ingediend bij zorginstellingen en zorgkantoren. Een verklaring hiervoor is dat consumenten drempels ervaren bij het indienen van klachten. Bijvoorbeeld omdat klagen veel energie kost en weinig oplevert. De NZa is van mening dat instellingen zich juist meer moeten openstellen voor opbouwende kritiek en signalen van consumenten. Om drempels bij het klagen te verlagen pleit de NZa voor het verplicht aansluiten van zorginstellingen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De NZa neemt in het jaarlijks onderzoek bij de zorgkantoren mee dat zij de cliŽntenraden meer moeten betrekken bij het overleg met de zorginstelling. Bij klachten moeten de zorgkantoren zich meer opstellen als probleemoplosser voor consumenten en verwacht de NZa dat zij actief communiceren met andere instellingen die klachten krijgen over de kwaliteit van AWBZ-zorg.


Week van de Chronisch Zieken op 275 plaatsen in het land

Van vrijdag 7 november tot en met donderdag 13 november is het Week van de Chronisch Zieken met 600 activiteiten in 275 plaatsen. Ook bij u in de buurt is dus iets te doen voor chronisch zieken, gehandicapten of mantelzorgers. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op de www.chronischziek.nl


Buitenlandse belangstelling voor huisdierenbijsluiters LICG

De introductie van de huisdierenbijsluiters is een groot succes. Behalve vele positieve reacties van huisdierbezitters en dierenspeciaalzaken in ons eigen land krijgt het initiatief ook aandacht uit het buitenland. Zo is de Vlaamse dierenartsenvereniging SAVAB zeer geÔnteresseerd in het concept en heeft de Duitse zender ZDF er recentelijk uitgebreid aandacht aan besteed in het programma ZDF Heute in Europa. De eerste huisdierenbijsluiters werden afgelopen dierendag 4 oktober door de voorzitter van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) overhandigd aan minister Verburg van LNV. De huisdierenbijsluiter is een soort handleiding voor huisdieren en geeft informatie over alles waar men als houder van het dier aan moet denken. Niet alleen voeding en verzorging komen aan bod, maar ook de kosten, de hantering van bijvoorbeeld gevaarlijke dieren en ziekten die deze dieren kunnen krijgen of kunnen overdragen op mensen. De huisdierenbijsluiters moeten voorkomen dat mensen impulsief een huisdier kopen zonder goed over de consequenties na te denken. Pas als men goed weet welke huisvesting het dier nodig heeft, hoeveel dieren men van de soort moet kopen, hoe groot of oud het dier wordt en hoeveel tijd en geld de verzorging kost, kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor een huisdier. Inmiddels zijn er al zo'n 30 bijsluiters gereed. Deze zijn voorlopig alleen te downloaden van de website van het LICG (www.licg.nl). In de toekomst zal er voor de meeste soorten huisdier een huisdierenbijsluiter beschikbaar zijn.


Internationaal nieuws


This Pain Relief is 8 Times More Effective Than Morphine

A groundbreaking treatment for pain, eight times stronger than morphine, has been discovered by scientists. The revolutionary technique involves an injection of the protein prostatic acid phosphatase (PAP), which can combat serious discomfort for more than three days -- an astonishing 14 times as long as the five hours of pain relief brought about with a dose of morphine.

Lees verder


Government And Computer Manufacturers Are Caught Installing Hard-Wired Keystroke Loggers Into All New Laptop Computers

Device captures everything you type and sends it via your ethernet card to the Dept. of Homeland Security without your knowledge, consent or a search warrant - every time you log on to the internet!

Lees verder

Tip: Dťsirťe L. RŲver


Rood vlees en zuivel maken je extra kwetsbaar voor schade door bacterieŽle toxines

University of Adelaide scientists are part of an international research team that has uncovered the first example of a bacterium causing disease in humans by targeting a molecule that is incorporated into our bodies from our diet. The discovery was published today in the prestigious international journal Nature. Microbiologists Dr Adrienne Paton and Professor James Paton, and their collaborators, have shown that a potent bacterial toxin, Subtilase cytotoxin, specifically targets human cells that express a sugar called Neu5Gc on their surface. "Remarkably, humans cannot make Neu5Gc, and so we should all be resistant to the toxin," Professor Paton says. "However, consuming foods that have high levels of Neu5Gc, such as red meat and dairy products, leads to uptake of the sugar by human cells and this makes them susceptible to attack by the toxin."  Subtilase cytotoxin is produced by E. coli bacteria that cause bloody diarrhoea and haemolytic uraemic syndrome (HUS) in humans. Professor Paton says in HUS, toxin-induced damage to the delicate cells lining the blood vessels causes clots, damage to red blood cells and kidney failure. Humans usually become infected with the potentially deadly E. coli after eating contaminated food, as occurred during Adelaide's Garibaldi outbreak in 1995. "Red meat and dairy products, the richest dietary sources of Neu5Gc, are also the foods that are most commonly contaminated with the E. coli bacteria that produce the toxin," Professor Paton says.


Zomertijd verhoogt de kans op een hartinfarct

Adjusting the clocks to summer time on the last Sunday in March increases the risk of myocardial infarction in the following week. In return, putting the clocks back in the autumn reduces the risk, albeit to a lesser extent. This according to a new Swedish study published in the prestigious New England Journal of Medicine.  Scientists at Karolinska Institutet have examined how the incidence of myocardial infarction in Sweden has changed with the summer and winter clock-shifts since 1987. Their results show that the number of heart attacks, on average, increases by about five per cent during the first week of summer time.  "There's a small increase in risk for the individual, especially during the first three days of the new week," says Dr Imre Janszky, one of the researchers behind the study. "The disruption in the chronobiological rhythms, the loss of one hour's sleep and the resulting sleep disturbance are the probable causes." The team also observed that the readjustment back to winter time on the last Sunday in October, which gives us an extra hour's sleep, is followed by a reduction in the risk of heart attack on the Monday. The reduction for the whole week is, however, less than the increase related to the summer adjustment.  According to the scientists, the study provides a conceivable explanation for why myocardial infarction is most common on Mondays, as demonstrated by previous research. "It's always been thought that it's mainly due to an increase in stress ahead of the new working week," says Dr Janszky. "But perhaps it's also got something to do with the sleep disruption caused by the change in diurnal rhythm at the weekend."  Even though the increase and decrease in risk are relatively small for the individual, the team believes that the study can improve our understanding of how disruptions to diurnal rhythms impact on our health. "Roughly 1.5 billion people are subjected to these clock-shifts every year, but it's hard to make any generalised statement about how many heart attacks they can cause," adds Dr Rickard Ljung, another member of the research team.


Humor


George Carlin - Fear of Germs

http://nl.youtube.com/watch?v=-Y-yH_Qyipc


Fans


Overleden fan uit Drachten

Blijkbaar is er afgelopen week een fan van fonteine.com overleden. Ik heb Cees helaas niet gekend maar wens zijn familie en vrienden veel sterkte met dit te vroege overlijden.

Ron

http://partyflock.nl/user/60151/condolences.html


Nuttig


Antioxidant (Orac) waardes noten, groente, fruit en kruiden

Bron: Amerikaanse Ministerie van Landbouw
Publicatie: November 2007

Een methode om antioxidant waarde van voeding uit te drukken is de ORAC waarde. Deze norm is ontwikkeld door het National Institute on Aging in Baltimore, Maryland. Antioxidanten helpen het lichaam vrije radicalen aan te pakken voordat ze schade kunnen aanrichten aan je organen. Met name voeding met felle kleuren (pigmenten) bevatten veel antioxidanten.

De toppers

Produkt Orac waarde per 100gram
Artichok (gekookt) 9416
Basilicum (gedroogd) 67556
Cacao poeder, ongezoet 80933
Chili poeder 23636
Chocolade, puur 20823
Cranberries, rauw 9584
Geelwortel 159277
Gember, rauw 14840
Kaneel 267536
Kruidnagel 314446
Noten, pistache 7983
Noten, hazelnoten 9645
Noten, walnoten 13541
Noten, pecan 17940
Oregano poeder 200129
Paprika poeder 17919
Pepermunt, vers 13978
Peper, zwart, poeder 27618
Sorghum, bran 100800
Tijm, vers 27426
Vlierbessen 14697

Dus met name noten, kruiden, bessen en cacao hebben zeer hoge waardes. Doe hier je voordeel dus mee, gebruik zoveel mogelijk verse kruiden in je maaltijden (heb je ook minder zout nodig, en eet elke dag wat bessen, pure chocolade/cacao en wat noten. Antioxidanten zijn de opruimers van afvalstoffen dus zorg voor dagelijkse aanvoer in je voeding.

De uitgebreide versie van deze lijst staat hier

Ron


TV


Reporter - George Bush

Wat acht jaar George Bush voor sporen in Nederland heeft achtergelaten.

Bekijk uitzending

 

Vincent Bugliosi, voormalig vice-officier van justitie die 105 van de 106 misdaadzaken voor het gerechtshof won waaronder de bekende zaak van Charles Manson, wil dat Bush vervolgd wordt voor moord:


Nieuws & informatie


Zelfmoord bepaald door chemisch proces in hersenen

De hersenen van mensen die zelfmoord plegen, hebben een andere chemische samenstelling dan een 'gezond' brein. Het teveel aan de chemische stof methylation zou ons bewustzijn en ons gedrag ernstig beschadigen, en zelfs blokkeren.

Lees verder


Jongeren kopen massaal oorbeschermers

In BelgiŽ is de verkoop van oorbeschermingssystemen in vijf jaar tijd met 250 procent gestegen. Dit meldt Lapperre, producent van hoorapparaten.

Lees verder


Klok terugzetten voorkomt hartaanval

Wanneer de klok wordt teruggezet, zijn er beduidend minder hartaanvallen de dag erna. Zweedse wetenschappers bekeken gegevens van 20 jaar. Ze vermoeden dat het uurtje extra slaap een hartaanval voorkomt.

Lees verder


Kanker straks veel vroeger op te sporen

In de nabije toekomst zullen veel soorten kanker via dna-onderzoek traceerbaar zijn. Dat geldt al voor prostaatkanker en blaaskanker, en in de nabije toekomst zal ook darmkanker zo zijn op te sporen.

Lees verder


Venkel, een beetje geschiedenis

Venkel, een Zuidelijke schone schermbloemige, die ook bij ons makkelijk groeit in een goed gedraineerde grond. Alles aan de plant kan gebruikt worden. De verdikte wortel als groente, de stengels samengebonden in droogboeketten, het blad in de keuken bij visgerechten, de zaden als krampwerende kruidenthee.

Lees verder


Geelwortel als modern geneesmiddel

Curcuma is in de eerste plaats een goed middel bij gebrek aan eetlust, slechte vertering en zelfs maagzweren. Verschillende onderzoeken ondersteunen de praktijkervaringen van vele artsen en fytotherapeuten voor het gebruik van Geelwortel bij gewrichtsontstekingen. Curcuma vermindert de gewrichtstijfheid, de zwelling en pijn bij reumatoÔde arthritis. Merkwaardig en hoopgevend is de mogelijk werking tegen Alzheimer. In streken waar veel geelwortel gebruikt wordt komt de ziekte van Alzheimer veel minder voor. Onderzoekers deden proeven met ratten die een dieet kregen waaraan curcumine, het hoofdbestanddeel in geelwortel, was toegevoegd. Bij deze ratten werd een verminderde concentratie van de stof die de hersenen van AlzheimerpatiŽnten als het ware verstopt, het beta-amyloid, en een verminderd verlies aan eiwitten in de hersenen vastgesteld. Ook bleken deze ratten een betere geheugenfunctie te behouden. De onderzoekers vermoeden dat curcumine een anti-oxyderend en ontstekingsremmend effect heeft. Wie vaak kerrieschotels eet, zou minder kans maken op Alzheimer, zeggen die Amerikaanse onderzoekers op de jaarvergadering van de Society for Neuroscience in San Diego, California.

Lees verder


TV


Netwerk - AWBZ 2009

Minder geld voor bijzondere ziektekosten. Staatssecretaris Bussemaker wil per 1 januari flink bezuinigen op de AWBZ. Volgens de raad voor chronisch zieken zijn de maatregelen echter niet goed voorbereid. In Netwerk een moeder die minder geld dreigt te krijgen voor de zorg voor haar zwaar gehandicapte zoon.

Bekijk uitzending

 

Is toch echt onvoorstelbaar dat de Haagse Graaiers miljarden in banken en verzekeraars kunnen steken, dat gemeenten en pensioenfondsen gokken met door ons betaalde premies/belastingen en dat dit alles ten koste gaat van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. We zijn afgegleden van welvaartsstaat naar een bananenrepubliek. Een land waar je trots op moet zijn maar waar ik me nu diep voor schaam. Ik begin het verhaal van de nieuwe wereldorde steeds meer te geloven. Pim heeft ons altijd gewaarschuwd voor die regentenmentaliteit.

En nog iets, als ik mensen grote bedragen aan mij zou laat betalen terwijl ik al weet dat ik ze niet kan terugbetalen of produkten kan leveren dan noemt de overheid mij een crimineel. Doet een IJslandse bank hetzelfde op grote schaal dan noemen we het een economische recessie en komen de witte boorden er wederom mee weg. Misbruik van gelden loont zolang je maar een bank, verzekeraar, gemeente of pensioenfonds bent, en de rekening schuif je gewoon door naar de naiŽve burger die toch wel weer betaalt en zijn zuur verdiende centjes ziet verdampen door wanbeleid van de elite.

En wie zwijgt stemt toe !

Ron 


Video


USA Food Supply TAINTED?

An Investigative News Report by Mike Mozart of JeepersMedia on You Tube. Is the FDA Covering up this for Political Election Reasons?

Marjan

Kijk ook eens naar:

www.fonteine.com/made_in_china.html


Nieuws


Wageningen UR en TNO op zoek naar alternatieven voor dierproeven

TNO en Wageningen UR hebben een 'Kenniscentrum Innovatieve Toxicologie' opgericht waarbinnen de beide instellingen intensief zullen gaan samenwerken op het gebied van alternatieven voor proefdieronderzoek. Het doel is om binnen het kenniscentrum methoden te ontwikkelen die het mogelijk maken om sneller een betrouwbare risico-evaluatie uit te voeren met gebruik van minder (belasting van) proefdieren. Voordat producten, zoals medicijnen, industriŽle chemicaliŽn en voedingsmiddelen, op de markt gebracht mogen worden, moet de fabrikant eerst aantonen dat het product geen schadelijke effecten zal veroorzaken bij de mens of in het milieu. Dit kan worden aangetoond met behulp van bestaande gegevens of, bij afwezigheid daarvan, door het uitvoeren van wettelijk voorgeschreven toxicologisch onderzoek waaronder onderzoek met proefdieren. Om het aantal proeven met dieren terug te dringen, zijn er alternatieven nodig die net zo goed of beter en liefst ook sneller kunnen aantonen dat een stof geen gevaar zal opleveren voor mens en milieu. Alvorens de resultaten die worden verkregen met dergelijke alternatieve methoden worden geaccepteerd door de autoriteiten, moeten ze zijn gevalideerd. De ontwikkeling van gevalideerde en geaccepteerde alternatieven kost tijd en vereist de juiste expertise. Wageningen UR en TNO vinden dit onderzoek van groot belang en zetten graag hun experts in om de ontwikkeling van alternatieven en de validatie hiervan te versnellen. Dr. Ruud Woutersen (TNO), op 1 september 2008 benoemd tot buitengewoon hoogleraar Translationele toxicologie, en Prof.dr.ir. Ivonne Rietjens (Wageningen UR) zullen de het Kenniscentrum Innovatieve Toxicologie gaan leiden. Translationeel toxicologisch onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij de extrapolatie van proefdier naar mens, door meer geÔntegreerd gebruik te maken van de resultaten van in vivo en in vitro onderzoek en gegevens uit de klinische toxicologie.


Cursus werkt tegen agressie bij kleuters

Het gedrag van agressieve kleuters verbetert als ouders een cursus in opvoedingsvaardigheden volgen. Dat blijkt uit het onderzoek van orthopedagoog Maartje Raaijmakers. In deze groepstraining leren ouders anders om te gaan met het gedrag van hun kinderen. Raaijmakers promoveert op 30 oktober bij het UMC Utrecht. Zo'n vijf procent van alle kinderen blijft agressief gedrag vertonen nŠ de normale piek rond drie jaar. Ze hebben driftbuien of maken ruzie met leeftijdsgenootjes. Raaijmakers en collega's van het UMC Utrecht proberen dit gedrag te veranderen via de Amerikaanse oudercursus 'Incredible Years' (vertaald als 'Pittige Jaren'). In groepsdiscussies naar aanleiding van videofragmenten bespreken ouders het gedrag van hun kinderen en hun eigen reactie daarop. In achttien sessies wordt aandacht besteed aan het geven van opdrachten en complimenten aan kinderen; aan het stellen van grenzen; tot uiteindelijk het aanpakken van ongewenst gedrag. In haar onderzoek vergelijkt Raaijmakers het gedrag van 72 agressieve kinderen waarvan de ouders een cursus volgen met een controlegroep van 72 probleemkinderen. Een jaar na de cursus zien de onderzoekers in de cursusgroep zowel een verbetering in de opvoedingsvaardigheden van ouders als een gedrags verbetering bij de kinderen. Ouders en leerkrachten zien die verbetering echter niet.


Menzis dreigt met kort geding tegen Nefarma

Menzis dreigt Nefarma met een kort geding vanwege de campagne mijnmedicijnvergoeding.nl. Dit meldt Nefarma vandaag in een persbericht. "Menzis eist dat de website wordt aangepast, dat Nefarma de campagne met onmiddellijke ingang stopzet en rectificaties plaatst in landelijke dagbladen. Als Nefarma niet aan deze eisen tegemoetkomt, zal de verzekeraar een kort geding aanspannen," aldus Nefarma. De website heeft volgens Nefarma tot doel verzekerden inzicht te bieden in de verschillen tussen zorgverzekeraars op het vlak van vergoeding van geneesmiddelen. "Aangezien geneesmiddelen een belangrijk onderdeel zijn van de gezondheidszorg, adviseert Nefarma bij de keuze van zorgverzekeraar ook de verschillen tussen medicijnvergoedingen in de overweging te betrekken.


Beter Leven-kenmerk voor scharrel- en biologische kip

Het eerste kippenvlees dat vanaf 5 november 2008 het Beter Leven-kenmerk met twee sterren van de Dierenbescherming krijgt is de 'MaÔs-Scharrelkip' van Kemper. Gelijktijdig worden drie sterren toegekend aan het Biologische 'Landhoen', ook van Kemper. Begin jaren '90 ging Herman Kemper uit IJzevoorde in de Achterhoek aan de slag met een 'ouderwetse' kip. Zijn ideaal is om samen met kleinschalige boeren de consument weer te laten genieten van de smaakvolle, stevige kip van weleer. Een ambachtelijk puur-natuurproduct, dat zelfs de oude naam hoender mag dragen. Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij Herman Kemper.


Ambities AWBZ niet realistisch

De ambities van staatssecretaris Bussemaker om per 1 januari aanstaande 800 miljoen euro te bezuinigen op de ABWZ zijn niet realistisch en onverantwoord. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een eenmalige overgang per 1 januari 2010 in plaats van een overgangsjaar met allerlei ad-hoc oplossingen in 2009. Er is nog te veel onduidelijk voor gemeenten om goed op de toekomstige hulpvraag van burgers in te kunnen spelen. Staatssecretaris Bussemaker houdt in haar brief aan de Tweede Kamer van 28 oktober vast aan de bezuiniging van 800 miljoen euro op de ABWZ per 1 januari aanstaande. De VNG vindt de plannen van de staatssecretaris niet realistisch en onverantwoord. Er zitten nog veel onduidelijkheden en losse einden in de plannen om op verantwoorde wijze nieuwe cliŽnten naar gemeenten te sturen. Het grootste probleem is dat gemeenten geen beeld hebben van wie straks aan hun loket komen: om wie gaat het, wat zijn de aantallen, welke problemen hebben ze, welke hulpvraag hebben ze en welke hulp kunnen en moeten gemeenten bieden? Dit is absoluut noodzakelijk om een goed, op de cliŽnt afgestemd hulpaanbod te kunnen ontwikkelen. Het gaat immers om een grote groep kwetsbare tot zeer kwetsbare burgers.


Aanvullende zorgverzekeringen 2009 opnieuw duurder

Aanvullende verzekeringen worden komend jaar opnieuw fors duurder. Na een stijging afgelopen jaar van gemidddeld 10% op de aanvullende pakketten kondigen de meeste verzekeraars wederom een stijging aan. Dit jaar nemen de premies van aanvullende verzekeringen toe met met gemiddeld 8%. Daarmee compenseren de verzekeraars de verliezen op de basispremie. De basispremie wordt nauwelijks verhoogd. De meeste verzekeraars passen de basispremie nauwelijks aan of voeren zelfs een kleine verlaging door. Dat is opmerkelijk, want er wordt verlies gemaakt op de basispremie. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) hebben zorgverzekeraars in het eerste half jaar van 2008 88 miljoen euro verloren op de basisverzekering. Verzekeraars lijken dit verlies te willen opvangen door een hogere premie te vragen voor veelgevraagde vergoedingen die niet in het basispakket zitten. 90% van de verzekerden heeft ook een aanvullende verzekering. Van de premies die nu bekend zijn, stijgen de aanvullende verzekeringen gemiddeld met 8%. Enkele uitschieters zijn Delta Lloyd met een stijging van 40% in hun uitgebreide aanvullende verzekering. Univť kondigt een stijging aan van 33% in een van hun aanvullende verzekeringspakketten. Alle bekende premies voor 2009 zijn sinds gisteren te vergelijken op Independer.nl.


Medicijnen verzieken bodem en water

Medicijnvervuiling is een relatief nieuw milieuprobleem uit onverwachte hoek, zo blijkt uit een artikel in Tijdschrift Milieu dat vandaag is verschenen. Medicijnresten vervuilen in toenemende mate bodem en water. Voor een efficiŽnte aanpak van dit vraagstuk zijn in de hele medicijnketen dringend maatregelen nodig. Medicijnresten zijn afkomstig van het gebruik door zowel dieren als mensen en de verspreiding verloopt via verschillende routes. Jaarlijks verdwijnt alleen al bijna 600 ton antibiotica via urine en mest van dieren rechtstreeks in het milieu. Viskwekerijen lozen medicijnen direct in het oppervlaktewater. Resten van medicijngebruik door burgers komen in het riool terecht via stort van overtollige medicijnen in de gootsteen en het toilet, en (vooral) via de urine en uitwerpselen. Door lekkage vanuit voormalige afvalstortplaatsen en vanuit het rioolstelsel komt een deel van deze stoffen direct in de bodem en het grondwater terecht. Bijkomend probleem is dat de lozing van medicijnresten het rioolwaterzuiveringsproces vertraagt en zorgt voor ophoping van de schadelijke stoffen in het slib. Na passage van de zuiveringsinstallatie komende de schadelijke resten in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. Tijdens hevige regenval wordt met medicijnen vervuild water ook direct op het oppervlaktewater geloosd. Gevolg is dat dieren en planten in het oppervlaktewater en mensen via drinkwater en voeding voortdurend en generaties lang in contact komen met medicijnen en hun omzettingsproducten. Nog onbekend is wat dit alles betekent voor de ecologie van het water of voor de gezondheid van de mens. Beleid om aan deze vervuiling paal en perk te stellen staat nog in de kinderschoenen, zo blijkt uit het artikel in Tijdschrift Milieu. Via overleg, studies, pilots en convenanten hoopt de Nederlandse overheid te komen tot kosteneffectieve acties om de emissies naar het milieu te verminderen. Vooralsnog is echter onzeker hoe dit vorm moet krijgen. Wel dragen de auteurs enkele voor de hand liggende maatregelen aan, waaronder een versnelde vernieuwing van het rioolstelsel, het scheiden van afvalwaterstromen en een instelling- of wijkgerichte reiniging. Een mogelijke brongerichte maatregel is het milieurisico van specifieke medicijnen te communiceren met artsen en psychiaters, apothekers en consumenten. Nog beter is het ontwikkelen van biologisch afbreekbare medicijnen. De meest directe maatregel is gezondheidsbevordering en verantwoord medicijngebruik bij mens en dier. Tijdschrift Milieu wordt uitgegeven door de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM).


Goede voeding ook gezonder voor milieu

Het eten van vlees, zuivel en vis door de Nederlanders leidt jaarlijks tot de uitstoot van 10 megaton van het broeikasgas CO2, oftewel 6 tot 7 procent van de 150 megaton die we in totaal uitstoten.

Lees verder

Lijkt me duidelijk wat een ieder zijn/haar taak is…

Gerrit de Jong


Internationaal nieuws


Waarschuwing aanstaande en jonge moeders

Bisphenol A (BPA) is een zeer giftige stof voor de mens en babies in het bijzonder, dat (naast vele andere voedselverpakkingen zoals mineraalwater) in de meeste merken babyflesjes is verwerkt. Steeds meer
fabrikanten besteden aandacht aan BPA en proberen consumenten vooral gerust te stellen. Laat u niet misleiden, ze zitten zwaar fout en hebben een omzetbelang, niet uw belang.

Voorbeeld van dergelijke misleiding:
Lees verder

EssentiŽle tips babyflesjes:

-Gebruik BPA vrije flesjes of glas
-Warm nooit babyvoeding en drinken op in de magnetron
-Gebruik nooit babymelkpoeder

Meer informatie:
http://www.fonteine.com/bisphenol_a.html

Rob Greuter


Pectine zet fruit en groenten aan tot tumorremmende werking

Britse onderzoekers hebben in labortoriumonderzoeken aangetoond dat bepaalde delen van pectine zoals aangetroffen in fruit en groenten, verantwoordelijk zijn voor een verlaagd risico op kanker bij een fruit- en
groente rijk dieet.

Lees verder

Tip: Rob Greuter


Statines maskeren belangrijke prostaatkanker indicator

Statines reduceren (bescheiden) het niveau van een proteine welke wordt gebruikt om prostaatkanker op te sporen. Het is nog onduidelijk of het risico op prostaatkanker daalt, of dat enkel het detectievermogen
reduceert.

Lees verder

Tip: Rob Greuter


Relatie gevonden tussen BPA inname en chemotherapie resistentie

Blootstelling aan bisphenol A (BPA) –een chemisch product verwerkt in vele kunstoffen waaronder voedselverpakkingen zoals mineraalwater- kan de effectiviteit van chemotherapie negatief beinvloeden.

Lees verder

Tip: Rob Greuter


Nutritional scoring system - NuVal

De Amerikanen hebben een nieuw score programma zodat je snel kunt zien hoe voedzaam iets is.

Hierbij een voorbeeld:

Apricots 100
Asparagus 100
Beans (yellow and green) 100
Blueberries 100
Broccoli 100
Cabbage 100
Cauliflower 100
Kiwi 100
Lettuce (Green Leaf, Red Leaf & Romaine) 100
Mustard Greens 100
Okra 100
Orange 100
Spinach 100
Strawberries 100
Turnip 100
Carrots 99
Grapefruit 99
Pineapple 99
Plums 99
Mango 93
Potatoes 93
Red Onions 93
Tangerines 93
Bananas 91
Corn 91
Grapes 91
Honeydew Melon 91
Rhubarb 91
Iceberg Lettuce 82
Bok Choy 81
Passion Fruit 78
Coconut 24

Kijk verder


TV


Nederland onder water

Afl.: Zuidwest Nederland en Zeeland. Het gebied dat in Nederland het meest te duchten heeft van de klimaatveranderingen in de toekomst is het Zuidwesten. De noordelijke eilanden van Zeeland, het westen van Brabant en de zuidrand van Zuid-Holland. Hier stromen de rivieren in zee: het land is dooraderd met water. Met de verwachte klimaatveranderingen, waarbij het rivierwater hoger komt te staan en de zeespiegel stijgt, kun je in dit gebied flinke problemen verwachten. In Dordrecht wordt hier bij stadsuitbreidingen nu al rekening mee gehouden. Omdat er weinig plek is in de stad zelf, zullen nieuwe wijken buitendijks gebouwd worden. Dat houdt in dat al direct bij de eerste plannen rekening gehouden wordt met het risico van overstromingen. Dit wordt Urban Flood Management genoemd. Hoe bereid je de bewoners voor op overstromingsrisico's en hoe zorg je als overheid dat je op overstromingen kunt inspelen. Ook steden als Hamburg en Londen participeren in het onderzoek naar Urban Flood Management. Bewoners zullen met overstromingsrisico's leren leven: hoog water zal als het ware een gespreksonderwerp in de supermarkt zijn. Visionaire Ellen Kelder van de Gemeente Dordrecht komt aan het woord. We lopen mee met promovendus Teun Terpstra van de TU Twente. Hij onderzoekt hoe mensen in onze tijd tegen overstromingsrisico's aankijken: het valt hem flink tegen. Evacuatie-expert Bas Kolen beaamt dit: 'Nederland zal overstromen, ondanks de veiligheidsmaatregelen. We weten alleen niet wanneer, dat kan over honderd jaar zijn, misschien eerder of later.' Zijn advies is dat we ons toch moeten voorbereiden. Want als we niet wennen aan het idee, zal een overstroming ons dubbel zo hard treffen, met rampzalige gevolgen. We volgen een overstromingsoefening, zoals er in november in heel Nederland zullen plaatsvinden. Tot slot gaan we naar Zeeland. In 1953 getroffen, erger dan welk gebied dan ook. We herinneren het ons nog goed, omdat de ramp ook voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis in filmbeelden werd gevat. De Deltawerken

Bekijk uitzending


Nova - IJsselmeerziekenhuizen

De fusie tussen de IJsselmeerziekenhuizen moet ongedaan worden gemaakt. Dat advies heeft minister Klink van Volksgezondheid vandaag gekregen. Emmeloord zou verder moeten gaan onder de vleugels van het Anthoniusziekenhuis uit Sneek. Een particuliere investeerder moet het ziekenhuis in Lelystad overnemen. In de studio reageert bestuursvoorzitter van het Slotervaart Ziekenhuis Aysel Erdubak. Zij had eerder aangeboden de leiding over de IJsselmeerziekenhuizen op zich te nemen.

Bekijk uitzending


Opmerkelijk


Meer dan de helft van de officiele geneeskundige handelen berust op kwakzalverij

In het artikel "Artsen leren omgaan met alternatieve behandelwijzen"in de vorige Radbode komt de tegenstelling reguliere versus alternatieve geneeskunde ter sprake. Emeritus hoogleraar nierziekten prof.dr.Rob Koene, actief lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, windt zich hierbij kennelijk hevig op en is van mening dat de alternatieve geneeskunde gelijk te stellen is met kwakzalverij en dat degenen, die zich daarmee bezighouden behoren tot een stelletje dwalende gelovigen, halve garen en regelrechte oplichters, die grote schade aan patienten kunnen toebrengen.  Waartoe een dergelijke, redeloze en emotionele ontlading kan leiden, blijkt uit het volgende:

Volgens het artikel is reguliere geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op het wetenschappelijk beginsel van de evidence based geneeskunde. De alternatieve geneeskunde (=kwakzalverij volgens Koene) mits deze basis. Echter: dr.Huub Wollersheim erkent nederig dat meer dan de helft van het officiele (lees: reguliere) geneeskundige handelen niet gebaseerd is op wetenschappelijke evidence.

Conclusie: meer dan de helft van de officiele geneeskundige handelen berust op kwakzalverij en aan deze conclusie kan zelfs prof.dr.Rob Koene zich niet onttrekken. Men ziet waartoe slordige definiering en schelden kunne leiden. Hoe pijnlijk schiet Koene in eigen voet!

Lees verder


Movies


Flow (2008) Movie Trailer

Flow is a 2008 documentary film directed by Irena Salina. It examines the global water crisis and presents a case against the growing privatization of the world's dwindling fresh water supply. The documentary was an official selection at the Sundance Film Festival in 2008, won the International Jury Prize at the Mumbai International Film Festival, the award for Best Human Interest Film at the 2008 Flagstaff Mountain Film Festival, and the award for Best Documentary at the 2008 Vail International Film Festival.

Tip: Rally Stam


Earth in Crisis

the worlds water supply is shrinking what will you do, music from freeplaymusic.com

Bekijk video


Blue Gold : World Water Wars

Feature documentary based on the groundbreaking book. Thirst cannot be a product.


CNN Planet Peril : World Water Crisis

CNN's Isha Sesay speaks with Dr. Peter Gleick, president of the Pacific Institute, about the world's water problems.

Bekijk video


Ebook


We gaan naar huis

Een serie interessante downloads waaronder de nieuwe dokters, De orion kronieken en meer

Lees verder

Marjan


Agenda


Vaccinaties - Hoe (on)schuldig is een spuitje?

winne.jpg (24819 bytes)

20 november 2008, DE WAAG te Opwijk, Kattestraat 27 (aan de kerk), Belgie

Spreker: Dokter Tanja De Winne

Dr. Tanja De Winne, moeder van vier kinderen, is arst en bio-energetisch heler. De laatste 10 jaar heeft zij haar horizon verruimd, flink buiten de grenzen van de moderne geneeskunde. Haar kennis en studies geneeskunde - modern en natuurlijk-, ervaring als moeder van vier kinderen en inzichten in wat er gaande is in de huidige maatschappij brachten haar een mooi totaalbeeld van waar 'vaccinaties' voor staan en wat de gevolgen ervan zijn.

Lees verder


TV


Tegenlicht - Het land van zonnestroom en windenergie

In Amerika is het een verkiezingsthema; op de Kaukasus speelt het een belangrijke rol bij Ruslands inval in GeorgiŽ en in Europa is het de veroorzaker van het nieuwe fenomeen brandstofprotest. Tegenlicht pakt de draad van het thema Energie weer op en speelt met de vraag Wat te doen als olie en gas onbetaalbaar worden? We schetsen de toekomst van onze energie. De mythes, dilemma's en gevaren, maar vooral ook de mogelijkheden. Een nieuwe tijd met andere winnaars. Er is namelijk geen energieprobleem maar een transitieprobleem. Waar staan we in Nederland met onze keuzes voor duurzame energie? In de internationale uitzending Here comes the sun hebben we mythes onderuit gehaald en gezien welke mogelijkheden zonne-energie ons kan bieden. Nu focussen we ons op Nederland. Nederland heeft de beste zonneceltechnologen van de wereld. We bouwen kassen die meer energie uit de zon halen dan ze verbruiken. Maar onze technologen worden weggekocht door het buitenland, er is maar zeer bescheiden subsidie voor zonne-energie en het komt slechts in een bijzin voor in de plannen van de overheid. In plaats daarvan bouwen we kolencentrales. Waarom gaat Nederland niet massaal over op zonne-energie? Deskundigen zoals Gosse Boxhoorn en Willem Vermeend schetsen een droombeeld voor de toekomst, maar laten ook zien hoe Nederland zich voortdurend verslikt in verkeerde keuzes. Onbegrensde mogelijkheden wachten ons, mits we ze op het juiste moment weten te verzilveren. Wat er mis ging en wat er mis gaat, maar uiteindelijk ook wat er kan en zal gebeuren. Een uitzending waar zichtbaar wordt hoe ieder zijn eigen elektriciteitscentrale kan creŽren en hoe ons in een nieuwe elektrische eeuw een zonnige toekomst wacht. Regie: Rob van Hattum.

Bekijk uitzending

Marjan


International nieuws


A high-fat diet could promote the development of Alzheimer's
Methylmercury warning
New cell division mechanism discovered
Psychological Study Reveals That Red Enhances Men
Scientists identify cell changes leading to impaired 'artificial kidney' function
Temple researchers look for behavioral link between breastfeeding and lower risk of obesity
Anti-seizure drug could be fatal
'Old blood' linked to infection
US nicotine addiction reaches 15-year high
New understanding of how we remember traumatic events
How toxic environmental chemical DBT affects the immune system
New hormone data can predict menopause within a year
Researchers at UH Explore use of Fat Cells as Heart Attack Therapy
Large hormone dose may reduce risk of post-traumatic stress disorder
In mice, anxiety is linked to immune system
Pregnant women consuming flaxseed oil have high risk of premature birth
Scientists identify new gene responsible for puberty disorders
Effects of anesthesia on the heart
Stress during pregnancy has detrimental effect on offspring
Scripps research scientists develop a new strategy to fight obesity
Restrictions on Off-Label Marketing and Promotion of Drugs by Pharmaceutical Companies Should be Strengthened, Researchers Say
New brain link as cause of schizophrenia
Stress may make you itch
Osteoporosis drugs increase risk for heart problems
UI study may explain exercise-induced fatigue in muscular dystrophies

zie www.fonteine2.com


Nieuws


Stoppen met roken binnen gezin verkleint kans op rokende kinderen -40%

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat meeroken ongezond is. Ook voor kinderen en baby's is meeroken gevaarlijk. Zij zijn gevoelig voor de schadelijke stoffen in sigarettenrook. Toch heeft 75% van de Nederlandse rokers wel eens gerookt in het bijzijn van kinderen, zo blijkt uit onderzoek1 naar het rookgedrag in Nederland in opdracht van nicotinevervanger NiQuitin. Bijkomend nadeel van roken in het gezin, is dat kinderen de gewoonte van hun ouders makkelijk overnemen. Als ouders besluiten om te stoppen met roken, dan vermindert de kans op rokende kinderen met 40%2.

Ouders kunnen vicieuze cirkel doorbreken
In Nederland rookt 15% van de kinderen tussen de tien en negentien jaar dagelijks en 22% heeft de afgelopen weken wel eens gerookt3. Howard Marsh, medisch directeur van GSK Consumer Healthcare en producent van NiQuitin, stelt: "Door te stoppen met roken kunnen ouders een grote rol spelen in het doorbreken van de vicieuze cirkel waarmee een rookverslaving wordt overgedragen van generatie op generatie." Wanneer beide ouders van een kind niet roken, dan is de kans dat een kind ook niet gaat roken maar liefst 70%. Als rokende ouders besluiten om toch te stoppen met roken, dan verlagen zijn deze kans alsnog met 40%, zo blijkt uit onderzoek2.

Meeroken in Europa
Vier van de vijf Europeanen is ervan overtuigd dat meeroken slecht voor de gezondheid is4. Toch rookt bijna 40% van de Europese rokers thuis in het bijzijn van kinderen. In Spanje en AustraliŽ is dit zelfs meer dan 50%. In Zweden (10%) en Litouwen (15%) worden kinderen thuis het minst blootgesteld aan sigarettenrook. Eťn op de drie rokers in Europa heeft de afgelopen twaalf maanden geprobeerd te stoppen met roken. Vooral stress (33%) doet veel rokers weer naar de vertrouwde sigaret grijpen.

Goede voornemens
Veel rokende ouders en toekomstige ouders zullen per 1 januari het goede voornemen hebben om nu echt te stoppen met roken. Op verschillende websites zoals www.temdebeesten.nl en www.allesoverstoppenmetroken.nl kan iedereen terecht voor handige tips, zelftests, filmpjes, game en informatie om een stoppoging goed voorbereid aan te gaan.

Enkele tips om als roker of rokende ouder succesvol te stoppen met roken:
- Stel je stoppen-met-roken-dag niet vast op een dag die extra moeilijk kan zijn.
- Drink veel water, water versnelt de afvoer van nicotine uit het lichaam.
- Blijf bezig, plan activiteiten zodat je geen tijd hebt om stil te zitten.
- Vraag of rokend bezoek buiten wil roken zodat er geen rooklucht in het huis hangt en je zo ook niet in de verleiding komt om ook een sigaret op te steken.
- Zorg dat de kinderkamer altijd rookvrij is en dat je deze goed ventileert.

Moeilijke opgave
Stoppen met roken is vaak een moeilijke opgave. Zo heeft ruim 75% van de Nederlandse rokers al eens een stoppoging ondernomen2. Zij beseffen niet altijd dat hun wilskracht flink op de proef wordt gesteld wanneer zij stoppen met roken. Door het plotselinge gebrek aan nicotine gaan de nicotinereceptoren in de hersenen zich gedragen als 'beesten', wat de stopper voelt als ontwenningsverschijnselen en dit kan de wilskracht van de roker saboteren. Veel rokers vervallen hierdoor weer in hun oude rookgedrag. Het gebruik van nicotinevervangers, zoals NiQuitin Clear pleisters of zuigtabletten, vergroot de kans op een succesvolle stoppoging. Tijdens de kuur neemt het aantal nicotinereceptoren geleidelijk af, en worden de 'beesten' in het hoofd getemd. De behoefte aan een sigaret neemt hierdoor af.


Verbied spotjes van de farmaceutische industrie

De reclamespotjes die mensen met een overactieve blaas, maagzuurklachten en restless legs oproepen om naar de huisarts te gaan, moeten worden verboden. Dat zegt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor verantwoord medicijngebruik. Deze zogenaamde symptoomreclame is afkomstig van de farmaceutische industrie. Dit zei hij vanmiddag in het Avro Radio 1 programma De praktijk. ‘Wat ons betreft zou je een einde moeten maken aan deze reclame omdat vaak niet duidelijk is wat er achter zit, wie er achter zit, op welk manier die spotjes zijn gefinancierd en wat nou precies de bedoeling is. Dit is gewoon reclame. Niet meer en niet meer minder. Het is oprekken van de wet waar dat niet bedoeld is.'  Coolen van Brakel noemt de reclamespotjes die verwijzen naar een website waarop staat dat het verstandig is om de huisarts te raadplegen. ‘Het klinkt onschuldig en verstandig maar dat is het niet. Veel mensen worden hierdoor met onterechte vragen naar de huisarts gestuurd. Meer reclame betekent meer aandacht voor de ziekte en dit leidt tot meer gebruik van de geneesmiddelen. We hebben dat in Nederland gezien bij de reclame voor schimmelnagels.' Een jaar nadat de spotjes waren uitgezonden gebruikten 12.000 mensen dit middel tegen schimmelnagels, zegt Coolen van Brakel. Alhoewel de Reclame Code Commissie hiertegen geen bezwaar maakt vindt Coolen van Brakel dat de overheid de reclame toch moet verbieden en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de farmaceutische industrie hierop moet blijven controleren.


Hongerwinter heeft sporen nagelaten op genetisch materiaal

Voor het eerst hebben wetenschappers aangetoond dat de omstandigheden in de baarmoeder levenslang veranderingen in het genetisch materiaal teweeg kunnen brengen. Bij zestigers die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt vonden zij een andere moleculaire afstelling van een gen dat de groei beÔnvloedt. De onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) publiceren hier deze week over in Proceedings of the National Academy of Sciences samen met collega’s van Columbia University. Tijdens de Hongerwinter (1944-1945) kampte het westen van Nederland met voedseltekort. Nu blijkt dat de geringe voedselinname van de moeders die in die tijd zwanger werden, het genetisch materiaal bij prille embryo’s heeft veranderd. Ruim zestig jaar later is dat nog waarneembaar. Het gaat niet om veranderingen van de genetische code, maar om een andere moleculaire afstelling van die code die vertelt of een gen aan of uit staat. Dit wordt epigenetica genoemd. De epigenetische code bepaalt of een gen ‘aan’ of ‘uit’ staat. Een gen dat ‘uit’ staat, is verpakt in methylmoleculen. De onderzoekers vergeleken de mate van methylering van een stukje DNA, het gen IGF2, van mensen die in de Hongerwinter verwekt zijn, met dat van hun broers en zussen. Ze kozen dit gen omdat het een belangrijke rol speelt tijdens de groei in de baarmoeder.  Zestigers die tijdens de Hongerwinter verwekt waren, hadden minder methylmoleculen op het IGF2-gen dan hun broers en zussen. Voor hongerwinterkinderen die pas tijdens de latere stadia van de zwangerschap te maken hadden gekregen met de voedselschaarste, gold dit niet. Zij hadden bij de geboorte wel een lager gewicht dan hun broers en zussen, maar het IGF2-gen was bij hen niet anders ‘verpakt’. Blijkbaar is de epigenetische code vooral beÔnvloedbaar in het prille stadium van de zwangerschap. Prof. dr. Eline Slagboom: “De volgende vraag is of de gevonden epigenetische verandering een ‘litteken’ is op het DNA vanwege het voedselgebrek, of een gerichte aanpassing aan die voedselschaarste.” Onderzoeker dr. Bas Heijmans: “Epigenetica zou wel eens een mechanisme kunnen zijn waarmee een individu zich snel aanpast aan veranderende omstandigheden. Veranderingen in de DNA-volgorde ontstaan toevallig en het duurt generaties voordat een gunstige mutatie zich verspreidt in de populatie. Dan is zo’n tijdelijke schaarste misschien al lang weer voorbij. Het zou kunnen dat de stofwisseling bij hongerwinterkinderen zuiniger is afgesteld, gestuurd door epigenetische veranderingen”. Dat kan verklaren waarom hongerwinterkinderen vaker te maken krijgen met overgewicht en hart- en vaatziekten.


Informatie


Dossier farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie probeert geneesmiddelen op allerlei manieren te promoten. Huisartsen zijn te vaak gevoelig voor de premies, cadeautjes en uitwaaiweekeinden die ze worden aangeboden. Waar eindigt dit?

Bekijk het dossier

Ditta


Ongewenst Sonja Bakker effect

Door de populariteit van mijn site krijg ik een soort Sonja Bakker effect waar ik niet op zit te wachten. Mensen die mij gaan mailen en vragen wat ze uur voor uur moeten gaan eten. Dit is niet de bedoeling van mijn site, ik ga niet voorkauwen wat je moet eten, ik wil alleen dat je zelf gaat nadenken over de voeding die je elke dag neemt en of problemen mbt je gezondheid een relatie kunnen hebben met je dagelijkse voeding.

Dus gewoon zoveel mogelijk lezen en je eigen plan trekken. Er bestaat geen superdieet dat voor iedere persoon geldt, noten zijn heel gezond maar als ze bij jou je darmen irriteren dan niet voor jou. Ook is er geen universeel afslankdieet. Je kunt dik worden door een te hoge toxinebelasting, stress, verveling, emoties, overdaad aan suikers, te hoge suikerspiegel, trage schildklier, hormoonverstorende stoffen etc etc. Ga dus kijken wat er bij jou zou kunnen spelen en ga daar aan werken.

Het doel van mijn site is alleen kennis te verzamelen en deze weer door te geven. Daarom zul je af en toe tegenstrijdige zaken tegenkomen. Een eiwitrijk dieet is weer handig bij het afvallen maar dierlijke eiwitten kunnen ook weer kanker aanjagen (lees de China Studie maar eens) en bijvoorbeeld het IGF-1 groeihormoon aanjagen, en dat is weer een speler bij hormoon gerelateerde kankers.

Lees verder


Verenigd Koninkrijk doet ADHD medicijnen in de ban

De nieuwe richtlijnen voor psychiatrische zorg in het Verenigd Koninkrijk schrijven voor dat kinderen niet langer met ADHD medicijnen zoals Ritalin behandeld mogen worden. In plaats daarvan dienen ouders opvoedcursussen gegeven te worden. Het medicijn mag niet meer voorgeschreven worden aan kinderen jonger dan 5 jaar en alleen worden voorgeschreven aan oudere kinderen wanneer ze een zeer ernstige vorm van ADHD hebben of als laatste redmiddel, schrijven de richtlijnen voor.

Lees verder

Leendert


Maak jezelf crisisproof

...altijd grappig te zien hoe anderen voor je 'denken'......

Lees verder

Ditta

ps: denk zelf.


TV


EťnVandaag - anti-depressiva

Anti-depressiva te vaak en te veel voorgeschreven. Meer dan honderdduizend Nederlanders slikken meer anti-depressiva dan gezond is. Niet alleen werkt een hogere dosis niet, de pillen geven ook meer bijwerkingen. Dat concludeert psychiater Eric Ruhť van het AMC in Amsterdam die volgende week promoveert op een onderzoek naar paroxetine (Seroxat) en fluoxetine (Prozac). Vooral het verdubbelen van de dosis nadat een eerste dosis geen effect had is volgens hem schadelijk en heeft geen effect. Uit hersenscans blijkt dat de extra werkzame stof geen verandering teweegbrengt. In Nederland slikken 800.000 mensen anti-depressiva. In EťnVandaag een gesprek met Ruhť en Ivan Wolffers, arts en schrijver.

Bekijk uitzendingRadar - gehoorapparaten

Nederland telt ruim 1,5 miljoen slechthorenden en daarnaast nog veel mensen die gebaat zouden zijn bij een hoortoestel. Maar waar moet uw hoortoestel aan voldoen en hoe is het gesteld met de voorlichting van verschillende audiciens? Een bezoek aan verschillende audiciens en u ziet de uitslag. Presentatie: Antoinette Hertsenberg.

Bekijk uitzending


Netwerk - houtkachels

Milieuvervuiler houtkachel? Steeds meer Nederlanders hebben een houtkachel. Kachelhandels draaien de laatste paar jaar dan ook topomzetten. Maar de uitstoot van fijnstof door een houtkachel is even hoog als een dieselauto zůnder roetfilter. Rokende schoorstenen kunnen in woonwijken voor veel overlast zorgen, zeker als er verkeerd wordt gestookt en de houtkachel als een soort allesbrander wordt gebruikt. Nu al verhuizen gezinnen uit 'stookstraten' omdat ze de voortdurende overlast en gezondheidsschade beu zijn.

Bekijk uitzending


Een vader om nooit te vergeten

Toen Nick bijna vijf jaar was, heeft zijn vader een einde gemaakt aan zijn leven. Nick is nu dertien jaar. Het is negen jaar geleden dat Nick zijn vader voor het laatst heeft gezien. Als hij zijn ogen dicht doet kan hij zijn vader meestal wel voor de geest halen, maar het wordt steeds moeilijker; het beeld vervaagt. Nick is bang dat hij hem vergeet en dat wil hij niet. Met deze film wil Nick alles wat hij nog weet en nog wil weten over zijn vader vastleggen. Met behulp van foto's, homevideo's en bezoek aan plekken waar ze vroeger geweest zijn, maakt hij een zichtbare herinnering aan zijn vader en leert hij zijn vader beter kennen. Hiernaast laat de film zien hoe Nicks dagelijks leven wordt beÔnvloedt door de dood van zijn vader.

Bekijk uitzending


Internationaal nieuws


Chemotherapy Doesn't Work, So Blame Vitamin C

When Memorial Sloan-Kettering Cancer Center announces that vitamin C may interfere with chemotherapy, the news media trumpet it far and wide. But before cancer patients throw away their vitamin C supplements, they need to know rest of the story.

Lees artikel

Leendert


Vitamin D: as close to a magic bullet as you can get?

In our view, many health authorities have got people far too frightened about the sun. There are generations of kids growing up in parts of the US, Australia and other climes where the sun shines more than it doesn't who are sun averse. They either cover themselves with total block 30-50 SPF sunscreen, which itself may pose a risk to health, or even skin cancer, or they hide away indoors playing computer games or watching television to escape the sun's supposedly dangerous rays.

Lees artikel

Leendert


Half of US doctors use placebo treatments

About half of American doctors in a new survey say they regularly give patients placebo treatments — usually drugs or vitamins that won’t really help their condition. And many of these doctors are not honest with their patients about what they are doing, the survey found.

Lees artikel

Leendert


Video


The Smoking Teeth Video

The dramatic video titled Smoking Teeth = Poison Gas has had a tremendous impact on both the public and professional audiences.The full version plays 40 minutes with interviews of experts in the fields of mercury toxicology, environmental medicine, politics and dentistry.

Gerrit de Jong


Nieuws


Alle artsen in Nederland

Mein Essen Zahlī Ich Selbst, ofwel ‘Ik betaal mijn eten zelf wel’. Dat is een initiatief van een groep Duitse artsen. Er zijn namelijk wel degelijk artsen die hun beroep serieus nemen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn van die soort zelfs enkele exemplaren in Nederland te vinden, maar die weten dat goed verborgen te houden. In Duitsland is dat gelukkig iets minder problematisch.

Lees verder

Leendert


12.000 mensen verliezen AWBZ zorg

Als de AWBZ bezuinigingen op donderdag a.s. in de Tweede Kamer worden goedgekeurd, verliezen dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld zorg. De AWBZ zorg stelt hen nu in staat zelfstandig te wonen of een nieuw leven op te bouwen zonder geweld. De Federatie Opvang voorziet terugval, verwaarlozing, vervuiling, overlast, geweld, misbruik en opnieuw dakloosheid als gevolg van de maatregelen. Op 30 oktober a.s. spreekt de Tweede kamer met staatssecretaris van VWS, mevrouw Bussemaker, over de AWBZ bezuinigingsmaatregelen. Als de bezuinigingen in de Tweede Kamer worden goedgekeurd, verliezen per januari 2009 ten minste 5.000 mensen hun recht op zorg omdat hun psychiatrische stoornissen als te licht worden beoordeeld door het indicatieorgaan. Daar bovenop verliezen 7.000 dak- en thuislozen en cliŽnten van de vrouwenopvang AWBZ zorg vanwege het wegvallen van de psychosociale grondslag. De Federatie Opvang, de brancheorganisatie voor maatschappelijk- en vrouwenopvang, pleit voor een zorgvuldige heroverweging en ten minste een jaar uitstel van de AWBZ maatregelen. De maatregelen zijn onduidelijk, niet uitgewerkt en daardoor slecht uitvoerbaar. Een zorgvuldige uitvoering is noodzakelijk om te voorkomen dat dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld tussen wal en schip terecht komen. Ineke Smidt, directeur van de Federatie Opvang: "Ook de kosten voor de maatschappij lopen op als deze maatregelen worden goedgekeurd. Ik verwacht een toename van schulden, uithuiszettingen, criminaliteit en opnamen in de intramurale gezondheidszorg."

Link


Samenwerking met China voor duurzame energie

Nederland en China gaan meer samenwerken op het gebied van duurzame energie en energie-efficiency. Het kabinet heeft hiervoor in China verschillende overeenkomsten afgesloten. Dat maakte staatssecretaris Heemskerk (EZ) bekend na afloop van het energieseminar 'Energy for the future' aan de universiteit Tsinghua in Peking. Minister-president Balkenende opende de bijeenkomst. Het seminar markeerde tien jaar samenwerking tussen universiteit Tsinghua en de Technische Universiteit Delft. De universiteiten gaan op verschillende energiegebieden met elkaar samenwerken. Er zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke onderzoeksprojecten en de uitwisseling van studenten en promovendi. In de toekomst leidt dit mogelijk tot de oprichting van een Sino-Dutch Energy Centre.

Staatssecretaris Heemskerk maakte ook bekend dat Nederland vanaf 2009 projecten voor klimaat en duurzaamheid financieel ondersteunt. Uiterlijk 2011 willen de TU Delft en de universiteit Tsinghua twee satellieten lanceren die de impact van milieuvervuiling op de klimaatverandering meten. Volgens minister-president Balkenende markeert dit een nieuw hoogtepunt in de samenwerking tussen de universiteiten. De minister-president sprak hiervoor zijn waardering uit. Internationale samenwerking is volgens hem noodzakelijk om de mondiale problemen op te lossen, in het bijzonder die op het raakvlak tussen energie en klimaatverandering.

Als het om energie gaat, draait alles om innovatie, zei Balkenende. De minister-president sprak bewondering uit voor de inspanningen van China in de strijd tegen klimaatverandering, waaronder China's ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing in 2010. De bewuste keuze van China om te streven naar 'kwaliteitsgroei' boven alleen snelle groei, is van grote betekenis voor de hele wereld, zei Balkenende. Hij vertrouwt er dan ook op dat China een belangrijke bijdrage zal leveren aan een nieuwe klimaatovereenkomst. Hierover wordt in 2009 in Kopenhagen onderhandeld.

 

Wel duurzame energie, maar mensen- en dierenrechten vergeten we voor het gemak?

Ron


Nieuwe test voor het “sociale snapvermogen” van kleine kinderen

Ook kleine kinderen kunnen al gevoelens, gedachten en intenties begrijpen, zowel van anderen als van zichzelf. Het ontwikkelen van dit “sociale snapvermogen” is een belangrijke basis voor sociaal gedrag. Uit onderzoek van Els Blijd-Hoogewys blijkt dat ook kinderen met PDD-NOS, een aan autisme verwante stoornis, een sociaal snapvermogen ontwikkelen, zij het trager dan zich normaal ontwikkelende kinderen. “Normale” kinderen hebben rond de leeftijd van 6 tot 6,5 jaar een kleine terugval: hun sociale snapvermogen lijkt dan even iets slechter te functioneren. Het sociale snapvermogen van jongetjes ontwikkelt zich doorgaans anders en trager dan van meisjes. Dit blijkt uit onderzoek van Els Blijd-Hoogewys waarop zij 6 november 2008 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder


Techniek om oogaandoening te ontdekken onderzocht

Glaucoom is een oogaandoening van de oogzenuw, waardoor ook de zenuwvezellaag van het netvlies dunner wordt. Dit proces is onomkeerbaar en leidt zonder behandeling tot gezichtsvelduitval en uiteindelijk tot blindheid. Het is na staar de belangrijkste oorzaak van blindheid. In Nederland lijden ongeveer 150.000 mensen aan glaucoom. Dankzij een speciale beeldvormende techniek (de Scanning Laser Polarimetry-techniek) kan het dunner worden in een vroeg stadium opgespoord worden. De SLP techiek wordt voortdurend verfijnd. Promovendus The Mai onderzocht de nieuwste twee algoritmes van SLP.

Lees verder


Oproep


Uw Ga voor CAM steun wordt aangeboden in Den Haag

Beste lezer of lezeres,

Wij hebben uw steun aan onze actie GA VOOR CAM nu nogmaals en zeer dringend nodig. Aanstaande dinsdag 28 oktober om 13.30 uur zal Stichting IOCOB op basis van de GavoorCAM-actie een petitie aan bieden aan de Tweede Kamerleden van de vaste commissie Financien en van VWS. U bent een van de ruim 30.000 mensen die zich hebben ingezet om onze petitie te steunen. Wij hebben samen diverse Kamerleden bereikt met onze boodschap, en die is goed ontvangen. Maar de belangrijkste spelers zijn de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Financien. Het zou bijzonder helpen als u uw persoonlijke verhaal over de rol en de betekenis van de complementaire geneeskunde in uw leven en/of in dat van uw dierbaren binnen een week vanaf nu in briefvorm zou willen sturen naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat echt om uw verhaal, zoals u dat ervaren heeft. De politiek is gevoelig voor uw persoonlijke verhaal en luistert hiernaar.

Wij verzoeken u uw verhaal te zenden aan het volgende adres:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer A. Klink,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag

Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als u ook een electronische kopie van uw verhaal wilt opsturen naar info@iocob.nl. Dan kunnen we een selectie uit al die bijzondere verhalen in anonieme vorm op onze website gaan publiceren! Wij rekenen op uw onmisbare steun. Het gaat om het voortbestaan van de alternatieve/complementaire geneeskunde.

Met vriendelijke groet,

De Nationale 'Ga voor CAM' Handtekeningenactie, Het bestuur van Stichting IOCOB

Prof. dr J.M. Keppel Hesselink, arts en voorzitter Stichting IOCOB
Drs D.J. Kopsky, arts en secretaris Stichting IOCOB

Ditta


Informatie


In welk plastic zit de stof BPA ?

Even aan Mike Donkers duidelijkheid gevraagd:


Ron,

Het was even zoeken maar ik heb het antwoord: het gaat om nr. 7
de nummers 1, 2 en 4 bevatten geen BPA:

Lees verder

Mike


Wat is het probleem met BPA?

Bisphenol is een gevaarlijke stof die in plastic wordt verwerkt en via plastic-voedsel-verpakkingen in het voedsel kunnen geraken, met name bij opwarming (warme dranken, babyflesje, magnetron gebruik)

(1) het is belangrijk te weten dat bisphenol een chelator is: dwz: zich aan metalen zoals bv koper bindt. Middelen die koper binden zijn berucht omdat zij autoimmuunziekten kunnen veroorzaken. Bij voorbeeld penicillamine kan autoimmuunziektes als myasthenie, LE (lupus) veroorzaken.

(2) Bisphenol A is een "endocrine disruptor", dwz een oestrogeen disruptor, en deze stof zet B1 cellen aan tot het produceren van IG G autoantilichamen die betrokken zijn bij de autoimmuunziektes LE (lupus erythematosus); lupus nephritis. 

Lees verder


Nieuws


Zes van de tien Nederlanders wil het Ziekenfonds terug

Zes van de tien Nederlanders wil het Ziekenfonds terug. De belangrijkste reden hiervoor is de aanhoudende premiestijging van de zorgverzekering in de afgelopen jaren. Een groot deel van de Nederlanders verwacht dat de premies ook volgend jaar nog verder gaan stijgen. Over de kwaliteit van de zorg zijn de ondervraagden in overgrote meerderheid wel tevreden. Dit blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl naar de ervaringen van consumenten met het nieuwe zorgstelsel.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders zeer ontevreden is over de hoogte van de zorgpremie in het nieuwe stelsel. Ook vinden zij dat er minder wordt vergoed dan vroeger. Zij verwachten dat de premies voor 2009 verder zullen stijgen, mede als gevolg van de kredietcrisis. De premies voor de zorgverzekering zijn de afgelopen drie jaar gestegen. In 2007 bedroeg de gemiddelde stijging ongeveer 8%.

Directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: "Consumenten vonden de premies van het ziekenfonds een stuk lager en de dekking beter dan in het huidige stelsel. Logisch dat je het ziekenfonds dan terug wilt. In tijden dat banken en verzekeraars genationaliseerd worden, is het ook niet raar dat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid. Mensen verlangen terug naar de zekerheid van het ziekenfonds."

Komende week zullen de meeste zorgverzekeraars hun premies voor 2009 bekend maken. ZorgKiezer.nl verwacht dat de premies voor de aanvullende verzekering ook dit jaar weer flink zullen stijgen, gemiddeld 8%. Deze stijging kan oplopen tot meer dan 40% voor de meest uitgebreide pakketen, zo'n 300 euro per jaar. Dit blijkt uit een analyse van de al bekend gemaakte premies. De premies voor de basisverzekering zullen ongeveer gelijk blijven. Het verplicht eigen risico gaat van 150 naar 155 euro per jaar.

Peter Ruys: "Uit ons onderzoek blijkt dat men zich zorgen maakt over de hoogte van de zorgpremies voor volgend jaar. En terecht, want het blijkt dat de aanvullende zorgverzekeringen ook volgend jaar weer fors zullen stijgen. Dan kan het gaan om honderden euro's extra voor de meest uitgebreide pakketen. Ook het wegvallen van de no-claim regeling en de introductie van het verplicht eigen risico merken mensen nu in de portemonnee."

Drie jaar geleden werd een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd, dat moest leiden tot lagere kosten en meer keuzevrijheid voor de consument. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering kwam te vervallen. Iedere burger is verplicht zich te verzekeren voor basispakket. Daarnaast heeft volgens de Nederlandse Zorgautoriteit zo'n 92% van alle Nederlanders een aanvullende verzekering afgesloten.


Duidelijkheid voor zzp’ers in AWBZ-zorg

Een convenant verduidelijkt de status van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in het deel van de thuiszorg dat nog vanuit de AWBZ wordt betaald. Deze zzp’ers komen meestal via een bemiddelingsbureau bij hun cliŽnten. Zowel de zzp‘ers als bemiddelingsbureaus kregen het afgelopen jaar te maken met het probleem dat onduidelijk was of ze wel echte zzp’ers respectievelijk echte bemiddelingsbureaus waren. Doordat de Belastingdienst twijfelde aan de status van zzp’er was het onduidelijk of voor hun werk loonbelasting en premies voor de sociale verzekeringen moesten worden ingehouden door de bemiddelingsbureaus.

Een convenant tussen betrokken partijen (waaronder de Belastingdienst, de branchevereniging voor de thuiszorg en VWS), dat op 23 oktober werd ondertekend, maakt een eind aan deze onduidelijkheid en aan schijnconstructies bij de inzet van zzp’ers. Dit convenant legt precies vast hoe je moet werken om als zzp’er aangemerkt te kunnen worden. De echte zzp’ers blijven zo over. Zzp’ers die het afgelopen jaar terughoudend waren om aan het werk te gaan, kunnen weer gewoon aan de slag. De nieuwe samenwerkingsvorm is mogelijk per 1 januari 2009.

Het convenant staat op de website van het ministerie van FinanciŽn . Bemiddelingsbureaus lezen daar ook hoe zij door het onderschrijven van het convenant kunnen profiteren van de fiscale voordelen, zoals een lichtere vorm van fiscaal toezicht. Voor de zzp'ers heeft werken conform dit convenant als voordeel dat zij dan geen VAR (verklaring arbeidsrelatie) meer hoeven aan te vragen.


Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd

Gemeenten schieten vaak tekort in de kwaliteit van de vergunningverlening voor publieksevenementen. Gemeenten vragen onvoldoende advies aan de bureaus voor Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om gezondheidsrisico's tijdens publieksevenementen te beperken. GHOR-bureaus bieden hun deskundigheid ook onvoldoende actief aan gemeenten aan. Dit constateren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in een gezamenlijk rapport over de advisering van GHOR-bureaus aan gemeenten bij publieksevenementen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de gezondheid en het waarborgen van de veiligheid van burgers tijdens publieksevenementen. GHOR-bureaus kunnen hen adviseren over te nemen voorzorgmaatregelen om gezondheidsrisico's te beperken. Dit laatste gebeurt echter onvoldoende gestructureerd en proactief. Vaak wordt er geen checklist gebruikt of geen risico-inventarisatie en risico-evaluatie gemaakt. Niet voor elk publieksevenement vragen gemeenten advies aan het GHOR-bureau. Ook worden gegeven adviezen niet altijd in de voorwaarden voor de vergunningverlening verwerkt. Hierdoor kunnen gemeenten tekortschieten in hun taak de veiligheid en gezondheid van burgers bij publieksevenementen te waarborgen.

Daarnaast werken GHOR-bureaus bij de advisering nog onvoldoende samen met politie en brandweer en wordt zelden gebruik gemaakt van een gezamenlijk opgestelde evenementen-kalender. Om tegenstrijdige adviezen te voorkomen, vinden de inspecties meer samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten noodzakelijk. De inspecties willen dat de GHOR-bureaus binnen een half jaar het interne kwaliteitssysteem voor de advisering bij publieksevenementen op orde hebben. Ook vinden beide inspecties dat gemeenten de kwaliteit van de vergunningverlening moeten verbeteren. Hierbij moeten zij meer gebruik maken van integrale advisering door de hulpverleningsdiensten: politie, brandweer en GHOR.


Humor


Niets veranderd sinds 1999 dus !

George Carlin: You Are All Diseased - 1999

http://nl.youtube.com/watch?v=DQL_t_sjL4c
http://nl.youtube.com/watch?v=pdVJlfyTlXQ
http://nl.youtube.com/watch?v=rxIuYdst0BQ
http://nl.youtube.com/watch?v=EtmxIN3o8do
http://nl.youtube.com/watch?v=LVBXWwtI0eQ
http://nl.youtube.com/watch?v=G9N7pS7NTYg

George beschrijft de VS in 1999 maar de opnames zouden ook in 2008 gemaakt kunnen zijn, de Amerikaan die bang wordt gemaakt en zo zijn vrijheden stap voor stap inlevert.

Bij ons gaat dit nu net zo, stap voor stap leveren we onze vrijheden, pensioenen, spaartegoeden in. Let maar op wat er nog komen gaat. Intensieve menshouderij zullen we maar zeggen

Ron


Uitleg van de Nederlandse vlag

Deze week liep ik bij het gemeentehuis in Eindhoven waar de Nederlandse driekleur vrolijk wapperde. Toen zag ik dat een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die vlag stond te staren. Tot hij mij vroeg wat nu eigenlijk de betekenis was van de kleuren rood, wit en blauw. Ik zeg tegen hem, 'dat heeft alles te maken met de belastingen in Nederland '.

'Als we de belastingaangifte in de bus krijgen, worden wij rood van woede'.

'Als we vervolgens het te betalen bedrag lezen, Trekken we wit weg',

' Om ons dan ook nog een keer blauw te betalen'

De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde, 'Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij'.

J. M.. Vanderwood


Informatie


De DSM leugen

Psychiatrische diagnoses zijn niet wetenschappelijk. Het is diagnosticeren om te kunnen declareren. Mensen worden gediagnosticeerd met geestelijke stoornissen op basis van het Diagnostisch en Statistisch Handboek ( DSM) van de psychiatrie en behandeld met levensgevaarlijke psychiatrische drugs en hersen- beschadigende elektroshocks.

http://www.dsm-leugen.nl/

Leendert


Prostaatkanker en verandering van levenswijze

Patients with low grade prostate cancer were able to make and maintain comprehensive lifestyle changes for at least 1 year, resulting in significant decreases in serum PSA and a lower likelihood of standard treatment. In addition, substantially decreased growth of LNCaP prostate cancer cells was seen when such cells were incubated in the presence of serum from those who made lifestyle changes. These findings suggest that intensive changes in diet and lifestyle may beneficially affect the progression of early prostate cancer. Additional trials of such therapy appear warranted.

Bekijk de studie


Video


Healing without Freud or Prozac

David Servan-Schreiber Conference on Natural Methods f Healing from Depression. Place: the American church of Paris.


Best of TED

Good thoughts, views, and ideas from great minds


Tips van lezers


Budget superfoods

Wist je dat geelwortel pas echt effectief in het lichaam zijn werk kan doen in combinatie met zwarte peper en olijfolie of lijnzaadolie?

Meng dan een 1/4 theelepel geelwortel met een royale snuf gemalen zwarte peper en voeg daar een theelepel van de olie bij. Even goed mengen. De hoeveelheden kunnen natuurlijk in dezelfde verhouding
worden aangepast. Dit mengsel kan op het bord aan een maaltijd worden toegevoegd, het smaakt o.a. goed bij groenteschotels met rijst e.d. Het mengsel vooral niet verhitten. Mensen die niet zo van een
bittere smaak houden, kunnen een paar druppeltjes agavesiroop of honing toevoegen.

Bron: Antikanker - een nieuwe levensstijl. Auteur: Dr. David Servan-Schreiber.

Over pure chocola:

De voordeligste pure en biologische chocola die ik tot nu toe heb kunnen vinden, met maar liefst 85% cacao, is een tablet van Vivani (100 g.) Het kost 1,99 euro en is onder andere te koop bij natuurvoedingswinkels. Volgens dezelfde auteur zou een portie van 20 g. per dag al voldoende zijn om van de heilzame effecten te kunnen profiteren. Heel gezond ťn doorgaans voordelig in de herfst en winter zijn de zgn. kruisbloemige groentes zoals spruiten, rode kool, groene kool, boerenkool, broccoli etc. Deze bevatten o.a. sulforafaan en indol-3-carbinolen die het lichaam helpen ontgiften en een prima ondersteuning vormen bij de preventie van kanker. Bij voorkeur verwerken in rauwkostsalades of anders kort stomen of roerbakken. Hiernaast zijn ook peulvruchten een voordelige en gezonde aanrader. Linzen hoeven niet voorgeweekt te worden en zijn binnen een half uur gaar. Voeg naar smaak wat fijngehakte verse kruiden toe zoals peterselie, oregano, tijm of rozemarijn. Soms kun je deze kruiden bij de groenteboer of op de markt in een potje kopen, deze slaan gemakkelijk in de tuin aan of in een grote pot op het balkon. Met name tijm en rozemarijn overleven de winter meestal wel. Zo heb je er lang plezier van. Aan gratis planten voor volgend jaar kom je door zaden uit rijpe paprika’s, pompoenen en tomaten te halen. Pompoenzaden voorzichtig verwijderen en 4 dagen in een grote jampot met water laten staan, het water na 2 dagen even verversen. Hierna goed spoelen in een zeef, de sterke lucht wordt veroorzaakt door een fermentatieproces dat de pitten ontdoet van de laatste resten van de draden. Zelfde recept voor de zaden van tomaat en paprika, deze kunnen al na 2 dagen worden schoongespoeld. De zaden goed laten uitlekken. Vervolgens de zaden uitspreiden op een dubbele laag keukenpapier en ongeveer 4 ŗ 5 dagen laten drogen. In papieren zakjes of een envelop bewaren. Tomaten en paprika half maart binnenshuis voorzaaien, de pompoenen vanaf de derde week in april.

Vriendelijke groet,
R. Groeneweg

Lees verder


Boek


Antikanker- een nieuwe levensstijl

David Servan-Schreiber

(ISBN 978 90 2151100 9)

antikanker.gif (27252 bytes)

Het boek is gemakkelijk toegankelijk geschreven en daar waar wetenschappelijke termen worden gebruikt, worden deze steeds kort uitgelegd. Ook heeft het boek verschillende verhelderende illustraties. David Servan-Schreiber is arts en psychiater en werd zelf tot tweemaal toe getroffen door een kwaadaardige hersentumor. Hoewel hij de meeste gangbare behandelingsmethoden niet per definitie afwijst (hij liet zich opereren en kreeg een chemokuur), benadrukt hij het grote belang om zelf de regie over deze ziekte te nemen en de eigen (nieuwe) levensstijl (zeer hoogwaardige voeding, ontspanning ťn beweging, meditatie en zingeving) voortaan de hoogste prioriteit te geven. David is openhartig over zijn eigen ziekteproces op een manier die geen medelijden opwekt maar zaken wel verduidelijkt. Hiernaast beschrijft hij cases van patiŽnten die medische prognoses jarenlang wisten te overleven of volledig zijn genezen. Veel van wat hij beweert, wordt wetenschappelijk onderbouwd of er lopen pilots die al tot positieve uitkomsten hebben geleid. De schrijver is zelf jarenlang wetenschappelijk onderzoeker geweest, tot hij de mens achter onderzoeksinformatie ging zien en bewust diepgaande contacten met zowel zijn patiŽnten als mensen in eigen sociale kring is aangegaan. Dit heeft uiteindelijk zijn leven verrijkt.

De vier kernpunten in zijn boek zijn:

-ons te wapenen tegen de verstoring van ons milieu (in brede zin);
-onze voeding aan te passen;
-psychologische trauma’s te verwerken;
-een andere relatie aan te gaan met ons lichaam.

Bij het boek zit een gratis bijlage die kan dienen als boodschappenlijstje voor hoogwaardige voeding.

R. Groeneweg

 

Anticancer - a new way of life

All of us have cancer cells in our bodies. But not all of us will develop cancer.  An interview with David Servan-Schreiber, MD, PHD Helping our natural defenses prevent and fight against cancer

 

Bekijk de video op CBS News


Anti-virus


Avira AntiVir Personal - gratis Antivirus programma

avira.jpg (4351 bytes)

Beschermt je pc tegen dialers, viruses, wormen en malware.....

Download gratis


Norman Malware Cleaner 2008 - gratis antimalware programma

kill running processes that are infected

∑ remove infections from disk (including ActiveX components and browser helper objects)
∑ reveal and remove rootkits
∑ restore correct registry values
∑ remove references created by malware in hosts file
∑ remove windows firewall rules for malicious programs

Download gratis


Kill active disk

Is je harde schijf helemaal vervuild/gesloopt door virussen dan is dit de tool om je harde schijf echt schoon en leeg te maken zodat je een schone start kan maken, deze verwijderd dus alle data op de schijf !!!!!!

http://www.killdisk.com/downloadfree.htm


Deze tips komen binnen via dhr A. Voogel waarvoor mijn dank

Ron


Oproep


Gezocht: Nieuwsjagers, verkenners en vertalers

Ik zoek hulp bij het volgen van nationale en internationale nieuwsbronnen zodat we nog meer kennis kunnen bundelen. Verder zoek ik mensen die nieuws van een bepaalde thema willen gaan volgen en die op zoek gaan naar bepaalde artikelen die online beschikbaar zijn. Als laatste zoek ik altijd mensen die willen helpen met het vertalen van een bepaalde thema pagina zodat zoveel mogelijk kennis beschikbaar is voor mensen die het Engels niet beheersen.

Maak deel uit van een groep vrijwilligers die kennis willen verzamelen, vertalen en weer doorgeven aan een ieder die zijn leven wil verbeteren en zijn gezondheid verbeteren. Het is de hoogste tijd dat kennis over je gezondheid en voeding public domain wordt in ons aller belang. Preventie is namelijk nog altijd het beste medicijn !

GeÔnteresseerd? Email mij even

Ron


Video


Ann Cooper: Reinventing the school lunch

Speaking at the EG conference, "renegade lunch lady" Ann Cooper talks about the coming revolution in the way kids eat at school -- local, sustainable, seasonal and even educational food.


Light produkten en borstkanker

Research shows potential health risks of sugar substitutes, especially those containing Aspartame. Is diet soda causing cancer and obesity? CBN News reports.

Bekijk video


The effects of GMOs on local small farmers

Allen Richardson worked on the White Earth Land Recovery Project’s wild rice campaign, under the leadership of Native American activist and author Winona LaDuke. He explains that when the Ojibwa, who consider wild rice to be their cultural property and a gift from God, learned that researchers at the University of Minnesota planned to genetically engineer wild rice, they opposed the project. As an advocate and lobbyist, Richardson worked successfully toward passage of a state bill that prevents wild rice from being genetically engineered.

Bekijk video


Uitspraken


De overeenkomst tussen big pharma en fast food ?

Het lijkt even een probleem (trek, symptomen) op te lossen maar creŽrt op de lange termijn alleen maar meer en meer gezondheidsproblemen. Je komt dan uiteindelijk toch in een vicieuze cirkel terecht.

Ron


Internationaal nieuws


Nitric oxide in inflammation and pain associated with osteoarthritis
Rheumatoid Arthritis Patients do Worse After a Heart Attack
Rheumatoid Arthritis Rising Among Women
Double The Vitamin D, Kids' Doctors Say
A reversal of thinking - How women with lupus can increase chance for healthy pregnancies.
Toxic Bile Damages the Liver
Even mild sleep apnea increases cardiovascular risk
New Test Promises Quicker, More Accurate Evaluation for Cystic Fibrosis Patients
Mechanism in cells that generate malignant brain tumors may offer target for gene therapy
Making flies sick reveals new role for growth factors in immunity
Green tea may delay onset of type 1 diabetes
How a healthy stomach can hurt you
Spirituality protects against depression better than church attendance
Major Source of Radon Exposure Overlooked at Former Ohio Uranium Processing Plant
Research uncovers new steps on pathway to enlarged heart
Elderly Women Can Increase Strength But Still Risk Falls
Novel marker of colon cancer
A new insight on ethanol-induced gastric mucosa injury
Memory function varies after damage to key area of the brain
Deprived of a sense of smell, worms live longer
Scientists find new genes linked to lung cancer
Researchers downplay MRSA screening as effective infection control intervention
Cancer vaccine shows promise in patients with bowel, kidney and prostate cancer
EGFR-inhibitor resistant gene mutation
New compound for thyroid
New technique detects early cervical cancer
New promising obesity drug may have huge potential
CU-Boulder research finds link between physical and interpersonal warmth
New CU-Boulder Study Shows Diversity Decreases Chances of Parasitic Disease
Gladstone scientists find potential strategy to eliminate poisonous protein from Alzheimer brains
If your systolic stinks, 'rotten egg' gas may be why
Sudden Cardiac Death Number One Risk for Patients on Dialysis
Depression during pregnancy can double risk of preterm delivery

Details van dit nieuws kun je vinden op www.fonteine2.com


Nieuws


TranscraniŽle magnetische stimulatie in de psychiatrie en de neurologie (signalement)

Een nieuwe medische techniek kan wellicht een aanvulling vormen op de bestaande behandelingsvormen voor depressie. Het gaat om een methode waarbij een spoel op de schedel wordt geplaatst om activiteit in de hersenen te stimuleren. Uit dubbelblind onderzoek blijkt dat deze transcraniŽle magnetische stimulatie (TMS) gunstige effecten heeft bij mensen die lijden aan een depressie en bij wie medicatie niet heeft geholpen. Dat zijn hoopgevende resultaten, die aanleiding geven tot verder onderzoek. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een signalement dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder


Verhogen dosis antidepressivum zinloos bij depressie

Als een antidepressivum niet aanslaat, heeft het geen zin om de dosis te verhogen. Veel artsen kiezen echter wel voor deze benadering als een middel na zes weken nog geen effect heeft. Het achterwege laten van deze verhoging kan de Nederlandse gezondheidszorg tot wel 25 miljoen euro per jaar besparen, stelt Eric Ruhť, psychiater bij de afdeling Stemmingsstoornissen van het AMC. Op 5 november promoveert hij op een onderzoek waaruit blijkt dat depressie niet beter behandeld wordt na een dosisverhoging van de veelgebruikte SSRI's. Bovendien laten hersenscans zien dat de aanwezigheid van het medicijn in de hersenen niet is toegenomen. Voor zijn onderzoek onderzocht de psychiater depressieve patiŽnten die onvoldoende waren opgeknapt nadat ze zes weken lang het antidepressivum paroxetine hadden geslikt. Een deel van de patiŽnten kreeg een hogere dosis van het medicijn voorgeschreven, een ander deel verkeerde alleen in de veronderstelling dat de dosis verhoogd was (en kreeg een placeboverhoging).  Paroxetine is een SSRI, een selective serotonin reuptake inhibitor. Deze klasse van geneesmiddelen verhoogt de aanwezigheid van de neurotransmitter serotonine in de hersenen. Dit doen zij door te binden aan receptoren op hersencellen die vrijgekomen serotonine weer opnemen. Op de MRI- en SPECT-scans die Ruhť maakte, is te zien dat er geen extra receptoren geblokkeerd worden door paroxetine, ondanks de dosisverhoging. Het is voor het eerst dat dit op deze manier zichtbaar is gemaakt. Ook was er geen verschil in afname van de depressieve klachten tussen de patiŽnten met een echte dosisverhoging of een nep-verhoging. Zijn bevindingen zijn volgens de onderzoeker reden om de richtlijn voor SSRI-gebruik die psychiaters hanteren aan te scherpen. Daarin staat nu dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor een dosisverhoging. Beter zou zijn om hogere doses SSRI's zelfs af te raden. 'Dosisverhoging leidt tot sterkere bijwerkingen. Daarnaast is er de aanslag op de kosten van de gezondheidszorg', aldus Ruhť in het novembernummer van AMC Magazine, dat a.s. dinsdag verschijnt.


Televisie


Zembla

Sekstoerisme in BraziliŽ, het vervolg. Vier jaar geleden onthulde Zembla dat het Nederlandse consulaat in BraziliŽ twee kinderpornohandelaren noodpaspoorten had verstrekt waardoor ze het land konden ontvluchten. Daarmee ontsnapten ze aan een jarenlange gevangenisstraf. Want eenmaal in Nederland kreeg ťťn een taakstraf van 240 uur, de ander werd nooit vervolgd door gebrek aan bewijs. We onderzochten hoe dit heeft kunnen gebeuren in een zaak die nog steeds niet is afgerond hetgeen de vraag oproept in hoeverre Nederland serieus werk maakt van de bestrijding van kinderporno en sekstoerisme. Samenstelling en regie: Jos van Dongen.

Bekijk uitzending


Informatie


Onderzoek naar kwaliteit voor gas- en elektra-stallaties in woningen

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, is ontevreden over de huidige situatie waarin slechts in beperkte mate controles op de technische staat van onderhoud en het gebruik van installaties in woningen worden uitgevoerd. Door het ontbreken van een externe controle of inspectie komen eventuele gevaren of risico's voor de gebruiker (zoals gasexplosie, koolmonoxidevergiftiging, brand door kortsluiting e.d.) niet tijdig aan het licht. Gevaren die vaak voor een ondeskundig oog onzichtbaar zijn. UNETO-VNI heeft besloten om onderzoek in te stellen om een concreter beeld te vormen van de huidige risico's om zodoende tot nieuwe mogelijkheden voor effectieve en efficiŽnte kwaliteitzorg van installaties te komen. Overigens beschikt de brancheorganisatie al over een inventarisatie van recente incidenten. Deze geven volgens UNETO-VNI voldoende aanleiding om de discussie m.b.t. de veiligheid van installaties in de woning op de politieke agenda te hernieuwen en tot preventieve maatregelen te komen. Tot het begin van de jaren negentig controleerden de nutsbedrijven de gas- en elektra-installaties in woningen voordat de levering van gas- en elektriciteit kon beginnen. Bij nieuwbouw gebeurde dit praktisch altijd en bij verhuizingen deed ongeveer 57 procent van de nutsbedrijven dit. Op deze manier leidde dit tot een controlefrequentie van eens in de zeven jaar. Soms werden ook installaties gecontroleerd per wijk als daartoe aanleiding bestond. Er bestond een adequaat werkend systeem waarin netwerkbeheerders en erkende installateurs een belangrijke rol vervulden. De vakbekwaamheid van de installateurs werd bevorderd door de eisen in de Vestigingswet.

In het afgelopen decennium, zegt ondernemersorganisatie UNETO-VNI, hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan:

1. Sinds in begin van de jaren '90 in gang gezette liberalisering van de energiesector hebben de netbeheerders hun inspectieapparaat fors afgebouwd. De controletaak is niet overgenomen door gemeenten die hier formeel verantwoordelijk voor zijn.

2. De netbeheerders stellen hun huidige betrokkenheid bij het beheer van het systeem van erkende installateurs en gecertificeerde installateurs ter discussie, en sinds 1996 zijn de eisen voor vakbekwaamheid voor gastechnische installateurs uit de Vestigingswet verdwenen.

Het gevolg van dit alles is volgens Marcel Engels, voorzitter van UNETO-VNI, dat er twijfels zijn over de controle- en toezichtfunctie op de veiligheid van gas- en elektra-aansluitingen en installaties en dat buiten het gekwalificeerde circuit in toenemende mate met te weinig kennis van gas- en elektriciteitsinstallaties wordt gewerkt, bijvoorbeeld door doe-het-zelvers. "Er bestaat zodoende vrees voor toenemende onveiligheid van installaties. De risico's van brand, en explosies zouden geleidelijk kunnen toenemen.", aldus Engels.


Structureel aandacht voor het brein: Breinhuis Nederland in oprichting

Op 28 oktober a.s. wordt in Den Haag het initiatief Breinhuis Nederland gelanceerd tijdens het STT-symposium Brain Visions, in aanwezigheid van minister Ronald Plasterk van OC&W. Breinhuis Nederland is een permanente nationale expositie in oprichting over de hersenen, die tegemoet komt aan een groeiende publieksfascinatie voor dit complexe orgaan. De wetenschappelijke kennis over de hersenen groeit enorm hard. Het wordt steeds duidelijker dat ons brein het centrale en bepalende 'instrument' is van onze persoonlijkheid. Alles wat we te weten komen over het brein, leert ons meer over waarom we zijn, wie we zijn, wat we kunnen en waarom we zo geworden zijn. Het is dus niet vreemd dat de mensheid meer en meer geÔnteresseerd raakt in bevindingen van de hersenwetenschappen. Deze fascinatie voor de hersenen is het leidend uitgangspunt zijn voor het op te richten Breinhuis Nederland in Amsterdam. Met de op 28 oktober in Den Haag gepresenteerde intentieverklaring spreken diverse organisaties en instituten zich uit over hun voornemen samen een Breinhuis Nederland op te richten. Dit Breinhuis wordt een nationaal vast expositie-, belevings- en activiteitencentrum dat beoogt een breed publiek te boeien voor de hersenen. Breinhuis Nederland wordt ook een centrum dat voorlichting en uitwisseling van publiek en hersenonderzoekers landelijk ondersteunt en stimuleert. Breinhuis Nederland wordt idealiter onderdeel van het Science Center NEMO in Amsterdam. Een Comitť van Aanbeveling met prominente vertegenwoordigers uit politiek, maatschappij, industrie, sport, wetenschap, kunsten en media ondersteunt het initiatief.


Manifestatie GGZ: Gapend gat tussen minister en werkvloer; tijd voor actie

Zeker 500 werkers uit de GGZ riepen op de landelijke 'Zorg geen Markt - De GGZ Spreekt' manifestatie in Amersfoort minister Klink van Volksgezondheid op om te stoppen met de marktwerking. Op de manifestatie werden de conclusies van het rapport 'De GGZ Ontwricht' aan minister Klink overhandigd. SP-fractievoorzitter Agnes Kant: "Men sprak de minister aan op de gigantische kloof tussen de werkvloer en het ministerie. Dat is precies wat er hier aan de hand is. Deze mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van de marktwerking en weten uit de praktijk dat het simpelweg niet werkt. De actiebereidheid onder de mensen is dan ook enorm."


Ook matig drinken kan lever schaden

Ook mensen die binnen de geldende limieten blijven, kunnen hun lever zo zwaar beschadigen dat ze hun levenskansen verminderen. Onderzoekers aan het Londense University College hebben ontdekt dat mensen die meer drinken dan het gemiddelde maar nog niet in de categorie 'alcoholisten' vallen, onverwacht vaak leverschade blijken te hebben opgelopen.

Lees verder


Vetlagen op de romp krimpen door visoliecapsules

Als je vrouwen elke dag drie gram visolie geeft in de vorm van capsules, dan worden de vetreserves op hun romp kleiner. Dat ontdekten onderzoekers van het Franse Inserm door een proef op dertig vrouwen met diabetes-2 die twee maanden duurde.

Lees verder


Petitie


Handel in te jonge kittens

Dat veel kittens te jong gescheiden worden van het moederdier.  In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren staat in het BESLUIT SCHEIDEN VAN DIEREN dat een kitten 7 weken oud moet zijn voor deze van het moederdier gescheiden mag worden. In Nederland is het mogelijk om via grote advertentiesites kittens van nog geen 7 weken, zelfs al zo jong als 4 weken aan te bieden, deze kittens mogen van de adverteerders meteen het nest verlaten.  De kittens worden dus op een te jonge leeftijd van de moeder gescheiden. Dit is zeer slecht voor de sociale ontwikkeling en gezondheid van de kittens.

Lees verder

Tip: Ageeth van Leeuwen

 

Afgelopen zomer kregen wij 2 nestjes met 9 kittens. Een paar hele drukke maanden met na 10-12 weken veel afscheid moeten nemen vd kittens. Voor elke moeder 1 kitten gehouden want kon het niet over mijn hart krijgen alle kids af te nemen. Iedereen zegt dat moeder vanzelf afstand neemt maar niets is minder waar. De kittens zijn supersociaal geworden, komen ons 's morgens wekken en zijn gek op aandacht. Ook zeer sterke band met hun moeders dus er blijft wel degelijk een sterke band tussen moeder en kitten. Geef je kittens dus de tijd en indien mogelijk houd een jonkie over en geniet van de band tussen die twee, een hele mooie ervaring rijker en het voelt nu als het hebben van een groot gezin.......

Ron


Video - aanrader !!!!


Lorraine Day's strijd tegen kanker mbv natuurlijke middelen

Beste Ron

Ik ben een trouwe lezer van je website, en met veel plezier lees ik de interessante zaken die je aan de orde stelt.  Je vroeg om nieuwe artikelen en links over kanker, en deze wil ik je sturen. Het gaat om een Amerikaanse arts, Lorraine Day, die helemaal hersteld is van borstkanker door natuurlijke middelen. Zij weet als geen ander (omdat zij zelf arts is) hoe belastend en desastreus de "normale" medicijnen zoals chemotherapie en bestraling zijn. Zij wilde deze dus niet gebruiken. Hoe zij genezen is vertelt zij in deze film! Ik vond de film een eye-opener.

Veel leesplezier!

Bekijk de video hier

Tip: Titia van der Kloet

Hier nog een mooie video over de aanpak van kanker:


Foto's


Fotograaf : Viona Ielegems

china.jpg (27889 bytes)

Bekijk de zeer mooie foto's van haar reizen

Bekijk de foto's

Tip: Petra Vendelmans


Informatie


Kwiklekker visje?

Vanmorgen was er een interessante gast bij vroege vogels radio, Dos Winkel, onderwaterfotograaf, die zijn boek promootte dat half december uitkomt. Hij vertelde dat het zeer ongezond is om vis te eten, zowel voor vis als voor mens. De vis sterft hierdoor uit en de mens raakt vergiftigd door de hoge aantallen dioxine en pcb's die in de vis zitten. Dit is dus ook al 10 jaar bekend bij het Europese parlement, maar wordt verzwegen. Integendeel, het Voedingscentrum (waarom verbaast me dat niet) raadt juist aan om 3 keer per week vis te eten vanwege de omega 3 en 6 (en omdat dit goed is voor de visindustrie...). Volgens Dos Winkel zijn er erg weinig voordelen aan, en dan ook nog voor een beperkte groep mensen, namelijk degenen die al een hartinfarct gehad hebben en erger willen voorkomen. Men kan beter algen eten. Europa zou het makkelijker en goedkoper moeten maken om dit te telen.

Verder schijnt het zo te zijn dat 1/3 van de wilde visvangst gebruikt wordt als visvoer voor de gekweekte vis, die allen vis eten op de tilapia na. Ook schijnen varkens tegenwoordig meer vis te eten dan de gemiddelde haai. Bovendien is de mythe dat eskimo's zo gezond zijn door de vis een fabel volgens hem; de meeste overlijden op hun 40e al aan een hersenbloeding vanwege teveel omega 3 en 6. In Japan komt tegenwoordig veel pancreaskanker voor, ook door de giftige vis. Op 3 november zal hij in het Trosprogramma Radar verschijnen en zich verdedigen tegenover een aantal wetenschappers. Erg interessante materie, weer veel om uit te zoeken.

Hieronder de link naar de website van vroege vogels:
http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.150.0.html?&tx_ttnews
[tt_news]=347573&tx_ttnews[backPid]=66&cHash=c2d88950c0

Dit is de uitzending: http://vroegevogels.vara.nl/Uitzendingen.82.0.html
(26 oktober, 1:35:00)

De site van Dos en Bertie Winkel: http://www.dos-bertie-winkel.com/

Prijs van het boek 14.95 euro

Tip: Jessica Alkemade

 

Opmerking: hoe hoger in de voedselketen hoe meer stapeling van toxines, dus sardientjes is weer beter dan Tonijn. Een ei is weer beter dan rundvlees etc etc. Maar de kwikproblemen vallen in het niet bij de kwikbelasting van een amalgaam bekkie, iedere keer dat je iets kauwt (dus kaugum is helemaal een drama) komen er kwikdampen vrij, dit wordt helemaal een probleem als vullingen ouder worden dus 10-15 jaar. Je kunt bij het Nutrientenlab in Bunnik evt een DMPS test doen op kwik zodat je de belasting kunt laten meten. Ik heb alles laten verwijderen en detox gedaan met chlorella, koriander en glutathion+b12. Alternatief voor vette vis is evt algenolie die ik zelf bestel in Zwitserland omdat die EU het uiteraard weer niet toestaat dat het hier op de markt komt. Pesticides, aspartaam, smaakversterkers zijn geen probleem maar olie uit algen zou toch eens ongezond kunnen zijn, is gewoon een ordinaire handelsblokkade onder het mom van veiligheid van de burger. Goed voorbeeld is dat we verboden pesticides naar Afrika exporteren en dan de produkten die daarvan dan komen weer weigeren vanwege diezelfde pesticides. Dan lever je ze nog wat wapens en laat ze elkaar bevechten, dat noemen we wereldpolitiek.......

Ron


Gunstige invloed van ColloÔdaal Zilver op Heling

In het engelstalige tijdschrift NEXUS New Times Magazine, Juni-Juli 2008 staat een interessant verhaal STEM CELLS, THE SILVER CONNECTION (Stamcellen en hun verband met zilver). Kort samengevat staat daarin: Stamcellen (nog niet gedifferentieerde cellen) zijn in staat uit te groeien tot alle soorten cellen: rode bloedcellen, huidcellen,spiercel len, enz, en zijn daarom bij uitstek geschikt voor het maken van nieuwe cellen in het lichaam waar iets hersteld moet worden. In de medische wereld onderzoekt men of stamcellen zijn te kweken om bij anderen te gebruiken. Het probleem dat hierbij ontstaat is dat de ontvanger een ander DNA heeft dan de donorcellen. Die donor-stamcellen worden in principe door het immuunsysteem van de ontvanger aangevallen en als vreemde indringers gedood. Om toch die helende werking van de donorcellen te verkrijgen moet het immuunsysteem van de patiŽnt worden lamgelegd met chemische/farmaceutische middelen. Dit kan leiden tot permanente afhankelijkheid van medicijnen voor het immuunsysteem van de ontvanger. Dr.Robert O. Becker (de her-uitvinder van colloÔdaal zilver) heeft gevonden dat het lichaam zelf alle stamcellen maakt die het nodig heeft, indien het lichaam maar voldoende zilver bevat, zonder zilver doet het dat niet.
Dr.Becker vond na een uitgebreid onderzoek dat een rode bloedcel wel degelijk een celkern heeft voordat die zich differentieert en ontwikkelt tot een bloedcel. In het proces van de-differentiatie (het omgekeerde van differentiatie) , ontwikkelt de bloedcel in omgekeerde volgorde zijn kern en wordt ook de differentatie ongedaan gemaakt. Dus als een afdichting over de wond gevormd wordt, zouden daar in principe voldoende bloedcellen aanwezig zijn met het vermogen om te de-differentiŽren, maar gewoonlijk gebeurt dat niet. Alleen in de aanwezigheid van zilver als zilverionen de-differentiŽren de cellen en is er een volledig herstel van weefsel en huid. De in het NEXUS-artikel getoonde foto's van een diepe beenwond bij een paard, na de behandeling met CZ, en het volledig herstel van de wond illustreren dit prachtig, evenals de foto's van twee opeenvolgende wonden aan de onderarm van een 89-jarige dame. De eerste wond 6x2cm behandeld door huisarts met standaard antibioticum zalf, was na 120 dagen dicht en liet een groot litteken achter, de 2e wond was 3X1cm, behandeld met CZ en was na 16 dagen geheeld, vrijwel zonder litteken.

**********
auteur van het NEXUS-artikel is Marvin-Lee Robey email robeysilver@ verizon.net
websites: www.live-silver. com en www.candid-x. com
www.nexusmagazine. com


Internationaal nieuws


Nitric oxide in inflammation and pain associated with osteoarthritis

The role played by NO in the function of normal and pathological joints is still incompletely understood. Although it is clear that NO and RNOS both play a role in the OA disease process, as well as in the perception of pain, studies analyzing the effects of NO-donating agents in both chondrocytes and other cell types are providing insights that suggest that there are also protective functions for NO and its redox derivatives in individual cell types. Future research into the role played by NO in OA and the utility of NO-donating agents may provide a new therapeutic option for the treatment of OA with an improved risk profile compared with currently available therapies.

Bekijk artikel


Rheumatoid Arthritis Patients do Worse After a Heart Attack

Following a heart attack, people with rheumatoid arthritis (RA) suffer greater heart-related complications, including an increased risk for dying, when compared to other heart attack patients, according to research presented this week at the American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting in San Francisco.
Mayo Clinic researchers determined that patients with RA do suffer higher mortality and are at higher risk of heart failure after a heart attack, but reasons for the increase are still unknown. The results of this study emphasize the need for better strategies for prevention, diagnosis and treatment of heart attacks in these patients.

Bekijk artikel


Rheumatoid Arthritis Rising Among Women

After four decades on the decline, rheumatoid arthritis is on the upswing among women in the United States. That's the finding presented by Mayo Clinic investigators at the annual meeting of the American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals in San Francisco. "This is a significant finding and an indicator that more research needs to be done to better understand the causes and treatment of this devastating disease," says Sherine Gabriel, M.D., Mayo Clinic rheumatologist and lead investigator on the study. From 1955 to 1994, the incidence of rheumatoid arthritis had continually been on the decline. That apparently changed beginning in the mid-1990s. When Mayo researchers analyzed patient data from early 1995 to the start of 2005, they found that both the incidence and prevalence (percentage) of the condition were rising.

Bekijk artikel


Double The Vitamin D, Kids' Doctors Say

A report from the American Academy of Pediatrics says children, from newborns to teens, should get twice the previously recommended daily amount of Vitamin D.
New studies have found it may help reduce risks of cancer, diabetes and heart disease, in addition to keeping bones strong. Those studies mean that many American children, like David Osorio, are Vitamin D deficient, reports CBS News medical correspondent Dr. Jon LaPook. Osorio is only six-years-old and has already suffered bone fractures in both arms.

Bekijk artikel


A reversal of thinking - How women with lupus can increase chance for healthy pregnancies

In the not so distant past, women with systemic lupus erythematosus, an autoimmune disease, were advised not to have children, and if they became pregnant, to have therapeutic abortions to prevent severe flares of their lupus. Research by rheumatologists at Hospital for Special Surgery in New York, in patients with lupus who have had successful pregnancies is yielding insights that support a reversal of that thinking.

Bekijk artikel


Toxic Bile Damages the Liver

Researchers at the Heidelberg University Hospital discover new genetic disease / Gene mutation that triggers severe cirrhosis of the liver identified / Published in “Hepatology” Researchers at the Heidelberg University Hospital have discovered a new genetic disease that can lead to severe liver damage. Because a protective component of the bile is missing, the liver cells are exposed to the toxic components of the bile, resulting in cirrhosis of liver, a transformation of liver cells into connective tissue with a gradual loss of liver function. This could explain some of the cases of liver cirrhosis of unknown origin and open up a new approach for treatment. The research has now been published in the journal “Hepatology”. Some of the known frequent causes of cirrhosis of the liver are liver inflammation due to a virus, alcohol abuse, autoimmune disease, and metabolic defects. But in some 15 to 20 percent of patients, the cause is unknown and the appropriate treatment cannot be initiated.

Bekijk artikel


Even mild sleep apnea increases cardiovascular risk

People with even minimally symptomatic obstructive sleep apnea (OSA) may be at increased risk for cardiovascular disease because of impaired endothelial function and increased arterial stiffness, according to a study from the Oxford Centre for Respiratory Medicine in the UK. "It was previously known that people with OSA severe enough to affect their daytime alertness and manifest in other ways are at increased risk of cardiovascular disease, but this finding suggests that many more people—some of whom may be completely unaware that they even have OSA—are at risk than previously thought," said lead author of the study, Malcolm Kohler, M.D. The study will be published in the first issue for November of the American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. "Only one out of approximately five subjects with [clinically defined OSA] complains of excessive daytime sleepiness in population studies," wrote Geraldo Lorenzi-Filho, M.D., Ph.D. in an editorial in the same issue of the Journal. "[I]t is now recognized that OSA triggers a cascade of biological reactions, including increased sympathetic activity, systemic inflammation, oxidative stress, and metabolic alterations that are potentially harmful to the cardiovascular system." To determine the exact nature of some of these effects, Dr. Kohler and colleagues performed a controlled, cross-sectional study to assess differences in endothelial function (often a harbinger for cardiovascular problems to come), arterial stiffness and blood pressure in patients with minimally symptomatic OSA. They compared 64 patients who had proven OSA to matched control subjects without OSA.

Bekijk artikel


New Test Promises Quicker, More Accurate Evaluation for Cystic Fibrosis Patients

Researchers at National Jewish Health have identified a simple gene-based blood test that more accurately and quickly measures cystic fibrosis patients’ response to therapy than current tests. The test, a measure of inflammatory gene expression, could improve patient care and help clear a backlog of promising medications now hung up in clinical trials. The researchers are publishing the results of a small “proof-of-principal” trial in the November 1, 2008, issue of American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine .
“The currently accepted test, a measure of a patients’ ability to exhale air, has several limitations that make it ineffective for some patients and not sensitive enough for clinical trials of many new medications,” said Dr. Milene Saavedra, lead author of the study and Assistant Professor of Medicine at National Jewish Health. “By measuring the activity of genes associated with the immune/inflammatory response, we can get a more accurate picture of the biological processes occurring inside the lungs.” Cystic fibrosis is the most common lethal inherited disease in the western world, with about 30,000 patients in the US . Most patients die of respiratory failure generally in their 30s or 40s. Lung damage is caused primarily by chronic bacterial infections and the resulting severe airway inflammation. There is a critical need for new effective anti-microbial and anti-inflammatory medications to slow and/or prevent lung damage in young patients. Several promising therapies have gone through early stages of clinical testing but their progress is being hampered by the lack of a sensitive measure of therapeutic response to medications.

Bekijk artikel


Mechanism in cells that generate malignant brain tumors may offer target for gene therapy

Researchers at Cedars-Sinai Medical Center's Maxine Dunitz Neurosurgical Institute who first isolated cancer stem cells in adult brain tumors in 2004 have now identified a molecular mechanism that is involved in the development of these cells from which malignant brain tumors may originate. This could offer a target for scientists seeking treatments that would kill malignant brain tumors at their source and prevent them from recurring. Normal stem cells are "immature" cells that have the potential to become any of several types of cells. Cancer stem cells have the same multi-potent and self-renewing properties, but instead of producing healthy cells, they propagate cancer cells. Theoretically, if these "mother cells" can be destroyed, the tumor will not be able to sustain itself. On the other hand, if these cells are not removed or destroyed, the tumor will continue to return despite the use of existing cancer-killing therapies. Glioblastoma multiforme is the most malignant form of tumor that develops in the brain, but not all glioblastomas are identical. Subgroups are comprised of cells originating from different brain tumor stem cells with unique genetic characteristics that use different signaling pathways in their development and growth. The Cedars-Sinai researchers are building genetic "profiles" of these cancer stem cells and the tumors they appear to produce.
In this study, published in the journal Stem Cells (Stem Cells Express online Sept 11., ahead of print), the researchers identified a subset of brain tumor stem cells that is dependent on a protein called Sonic Hedgehog and another subset that is not Hedgehog dependent. The brain tumors resulting from each subset retained the "signaling dependency" characteristics of the mother cells, and in laboratory experiments and studies in laboratory mice, pathway-specific blocking interventions prevented the brain tumor stem cells from being able to renew themselves.

Bekijk artikel


Informatie


Ga eens cruisen.....

En haal die etiquette weer eens op. Etiquette is leuk, maar bestaat zo ongeveer niet meer in Nederland. Het geeft respect aan jezelf en voor de ander.....dus dat doet goed.

Lees verder

Ditta

ps: ik heb de afgelopen maanden weer zoveel Nederlanders buiten Nederland gezien die echt niet meer weten hoe het hoort. Vandaar.


[ Klik hier voor het nieuws van vandaag ]

 

chlorella en spirulina betaalbaar kopen


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats