Nieuws


logo.jpg (7231 bytes)

Google

 

Nieuws - voeding en gezondheid


14 oktober


Bioscoop


Child Psychology - Wildest Colts Make the Best Horses, ADHD

Doctor Breeding gives some advice to help raise children and improve your parenting skills including dealing w/ behavioral problems and ADHD.

http://www.wildestcolts.com/


AWI Report : "No Humanity in "Humane" Slaughter Law"

Report "Even if every single slaughter plant was able to meet these voluntary industry goals, the report notes, 185 million chickens, 1.8 million cattle and sheep and 1 million pigs would still be killed inhumanely each year in the United States

Bekijk video


A Second Wind.Cars to convert to H or methane power

A TV pilot for a series being shot in France showing how to live cheaper and more eco LOGICALLY by changing your style of life ... not your lifestyle.

http://www.asecondwind.tv/

Bekijk video


Natuurfoto's


Fotograaf : (C) Gerla Brakkee

141008.jpg (28268 bytes)

Bekijk de foto's hier


Televisie


Hart en ziel

Afl.: De beloning van de verslaving. Hardlopen, Engelse drop en chatten. Je kunt er net zo verslaafd aan raken als gokken, roken en drinken. Wat is het effect van een verslaving op menselijk gedrag? Stoppen loont in veel gevallen, maar waarom zou je? Bij verslavingen zendt het brein signalen uit die je verhinderen om te stoppen. In Hart en ziel komen gedragswetenschappers aan het woord over de voor- en nadelige effecten van verslaving. Presentatie: Mieke van der Weij.

Bekijk uitzending


Try before you die

Programma waarin de BNN-presentatoren alle dingen doen die je eens in je leven gedaan moet hebben. Ze vliegen dit jaar weer de hele wereld over om de meest stoere, grappige en spectaculaire stunts uit te halen. Nicolette gaat op jacht naar tornado's in Amerika, Sander maakt een base-jump van een brug in Frankrijk, Filemon betreedt de wereld van de Ninja's in Japan, Steyn probeert te overleven in de Peruaanse jungle, Sophie speelt een rol in een echte Indiaase Bollywood-film, Dennis en Nicolette scheuren van een spectaculaire bobsleebaan in Oostenrijk, Katja probeert een bom tot ontploffing te brengen midden op de zee en Ruben waant zich als fotograaf in de wereld van de Playboy op een tropisch eiland vol heerlijke naakte lichamen. Steyn wordt midden in de rimboe van Peru gedropt en hij moet zichzelf zien te redden. Dennis probeert het wereldrecord BH's losmaken te verbreken. Sander en Filemon doen mee met een aflevering van Nederland in Beweging. Presentatie: Katja Schuurman/Sophie Hilbrand/Nicolette Kluijver/Dennis Storm/Filemon Wesselink/Ruben Nicolai/Sander Lantinga/Steyn de Leeuwe.

Bekijk uitzending


Nieuws en artikelen


FNV Mooi: Kappersbranche heeft het niet begrepen

Binnen de kappersbranche wordt er zo slecht omgesprongen met de Arbo-regels dat veel te veel werknemers en ook leerlingen rsi- en rugklachten of handeczeem hebben. Controles van de Arbeidsinspectie tonen de misstanden aan in de kappersbranche. FNV MOOI, Marga Patijn vindt het stuitend: "En als er wel goed materiaal aanwezig is in de salons weet de werknemer of leerling niet hoe er gezond mee gewerkt kan worden."

Het is vreselijk als je merkt dat als er wel goed materiaal is, werknemer of leerling niet weet hoe er goed mee gewerkt kan worden. Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI: "Wij krijgen veel vragen van leden met lichamelijke klachten, waarvan de werkgever zegt dat er goede stoelen en materiaal zijn volgens de arbo-regels. Deze leden weten namelijk niet hoe ze dit goed moeten gebruiken. Een voorbeeld is de vraag over hoe recht je moet staan om ook echt gezond recht te staan. Een ander voorbeeld gaat over dat van de werknemer verwacht wordt dat de stoel op de juiste hoogte wordt gezet, maar wat is dan die juiste hoogte, hoe bepaal je dat? Er is geen voorlichting, instructie en vooral geen controle op de werkplek." Vandaar dat FNV MOOI de werkgevers en scholen oproept regelmatig coaching en aansturing te geven op de werkplek, zodat goed materiaal ook goed gebruikt wordt. En het niet te accepteren dat medewerkers of leerlingen met ringen nog de salon ingaan of de pinksteun van de schaar afdraaien.

De kappersbranche gaat veel te luchtig om met Arbo-regels. Men ziet de verplichting niet, of denkt het zal wel meevallen. Maar bij een ziektegeval van langer dan 2 weken ontstaat er wel vaak onenigheid tussen de werknemer en werkgever. FNV MOOI maakt zich sterk voor verstandig en gezond werken zowel voor leerlingen als werknemers. De voorbereidingen zijn al gestart voor een landelijke arbo-tour waarbij leerlingen en werknemers worden voorzien van concrete handvatten voor gezond werken. Nieuw is de brochure "Ziek, & dan" en de DVD over de "palm-to-palm"-kniptechniek waarmee de handen, schouders en rug worden ontzien bij het knippen.


Geen regeling voor zorgkosten van pensionados Antillen

De verplichte ziektekostenregeling voor Nederlands-gepensioneerden op de Antillen wordt ingetrokken. De Rijksministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten het wetsvoorstel voor zieke Nederlands-gepensioneerden in Antillen in te trekken, omdat er geen overeenstemming meer bestaat tussen de Nederlandse en Antilliaanse regering over de regeling. De Antilliaanse regering kan zich - na een uitspraak van het parlement - niet langer vinden in het verplichte karakter van de regeling.

Bijdrage verschuldigd
De regeling voor op de Antillen woonachtige gepensioneerde Nederlanders was in het leven geroepen omdat de sociale ziektekostenverzekeringen er niet voor iedereen toegankelijk zijn. De premies van particuliere ziektekostenverzekeringen zijn bovendien aanmerkelijk gestegen. De genoemde groep zou daarom recht op zorg krijgen (het 'woonlandpakket') en daarvoor een bijdrage aan Nederland zijn verschuldigd.

Korte termijn
Voor de korte termijn onderzoekt de Antilliaanse regering de mogelijkheid om gepensioneerde Nederlanders op vrijwillige basis onder te brengen in de Antilliaanse ziektekostenverzekering.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)


Licht patiŽnten in over commercieel gebruik weefsel

Patienten die weefsel en bloed afstaan voor onderzoek moeten vooraf worden geÔnformeerd als de resultaten daarvan commercieel worden gebruikt. Dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven naar aanleiding van de activiteiten van het biotechnologiebedrijf Cavadis BV. Dat bedrijf is opgericht door Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Ook een farmaceutisch bedrijf is onderdeel van deze BV.


Burger kan meer doen aan bestrijding honger

De sprekers van Wereldvoedseldag, waaronder minister Gerda Verburg, staan op 16 oktober niet alleen stil bij de hongerproblematiek, maar vooral ook bij oplossingen. Ze geven concrete voorbeelden hoe Nederlandse burgers zelf kunnen helpen bij de hongerbestrijding. "Ethisch winkelen helpt Ťcht."

Ethisch winkelen
Volgens econome Lia van Wesenbeeck, die tijdens het publieksevenement aanstaande donderdag ťťn van de sprekers is, kunnen mensen in Nederland door het kopen van fairtrade producten bijdragen aan honger- en armoedebestrijding. "Hiermee help je misstanden in ontwikkelingslanden bestrijden. Bijvoorbeeld lage prijzen voor boeren en slechte arbeidsomstandigheden van werknemers." Ethisch winkelen heeft volgens Van Wesenbeeck ook een voorbeeldfunctie, omdat het als drukmiddel werkt voor andere producenten. "Max Havelaar koffie heeft bijvoorbeeld nooit een groot marktaandeel gehad, maar het merk heeft er wel toe bijgedragen dat Douwe Egberts nu voor alle koffie betere condities geeft aan de boeren."

Laat je stem horen
Eelco Fortuijn, voormalig directeur van stichting Fairfood, roept tijdens Wereldvoedseldag eveneens op om eerlijke en duurzame producten te kopen. Maar hij stelt ook dat je verder moet kijken dan alleen je eigen boodschappenmandje. "Laat je stem horen in organisaties waarbij je betrokken bent: je opleiding, je werk, je tennisvereniging of de zwemvereniging van je dochtertje. Zet je in om daar de catering duurzaam te maken. Vraag ook de ober van het restaurant of de thee die je krijgt fairtrade is en of de vis duurzaam is. Vraag in de supermarkt waarom ze geen fairtrade bananen verkopen", zegt Fortuijn.

Onderzoeker Marian Stuiver, roept op om lokaal aan de slag te gaan met de Millenniumdoelen in de strijd tegen honger. "Kijk wat jouw gemeente doet aan het initiatief 'Millennium Gemeente'. En benut het internet. Sluit je aan bij weblogs die over voedsel gaan. Of schrijf een stuk voor de plaatselijke krant, of je verenigingsblad waarin je vertelt hoe belangrijk je het hongerprobleem vindt.'' Stuiver is vertegenwoordiger in de Nederlandse Delegatie naar de VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling in New York.

Investeer in ontwikkelingssamenwerking
Volgens van Wesenbeeck is het daarnaast belangrijk dat we steun blijven geven aan ontwikkelingslanden. "De uitgaven hieraan zijn relatief klein in vergelijking met onze andere uitgaven. We kunnen moeilijk volhouden dat we heel erg ons best doen." Maar investeren hoeft niet alleen in geld. "We moeten ook openstaan voor mensen en producten uit ontwikkelingslanden. Ondernemers, verleen stages en trainingen aan mensen uit ontwikkelingslanden. Zie ontwikkelingslanden als partners, niet als 'arme landen' en al zeker niet als 'gevaarlijke concurrenten'."

www.wereldvoedseldag.nl


Reactie rapport 'Het grote gevaar van de zorg'

De vaste Kamercommissie voor volksgezondheid heeft ons gevraagd om een reactie op het rapport “Het grote gevaar van de zorg”. Door middel van deze brief geven wij invulling aan dit verzoek. Het is van groot belang dat werknemers in de zorg hun werk goed kunnen uitvoeren en dat arbeidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. In de eerste plaats is dit van belang voor het goed kunnen uitoefenen van het beroep en hiermee het leveren van goede zorg. Ook is het van belang om het werkplezier en de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg op een hoog peil te houden, zeker in tijden van een krapper wordende arbeidsmarkt. Met het laag houden van arbeidsrisico’s wordt ook uitval van personeel voorkomen. Om deze redenen hebben wij besloten subsidie te verlenen voor dit onderzoek. Door een uitgebreide inventarisatie te laten maken van de beschikbare maatregelen en projecten op het terrein van het voorkomen van arbeidsrisico’s, wordt inzicht verschaft in wat er nu goed gaat en op welke punten er nog verbeteringen mogelijk zijn. Bovendien kunnen op deze manier goede voorbeelden op het terrein van het voorkomen van arbeidsrisico’s worden uitgewisseld.

De verantwoordelijkheid voor het bieden van goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij de werkgevers in de zorg. Het onderzoek laat zien dat deze verantwoordelijkheid serieus wordt genomen, gezien de vele maatregelen die er op het terrein van het voorkomen van arbeidsrisico’s in de verschillende zorgsectoren zijn. De overheid heeft een verantwoordelijkheid vanuit het garanderen van een kwalitatieve-, toegankelijke- en betaalbare zorg. Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn er vanuit de overheid ook diverse projecten gericht op het voorkomen van tekorten op de arbeidsmarkt, waarbij innovatie en inzetbaarheid van personeel maar ook fysieke belasting en agressie betrokken worden. In deze brief zullen wij niet ingaan op deze projecten. Voor een overzicht van deze projecten verwijzen wij u naar onze brief van 24 september 2008 over het arbeidsmarktbeleid in de zorgsector.

Het onderzoek laat een beeld zien hoe het is gesteld met de blootstelling aan arbeidsrisico’s en maatregelen voor de verschillende zorgsectoren. Het onderzoek gaat in op de thema’s fysieke belasting, werkdruk, agressie en geweld, prikaccidenten en cytostatica. Op deze thema’s zullen wij nader ingaan.

Het werken in de zorg brengt met zich mee dat er ook vaak fysieke inspanningen moeten worden geleverd. Vergeleken met ander sectoren is de fysieke belasting in de zorg gemiddeld hoger. Het onderzoek laat zien dat er om de blootstelling aan hoge fysieke belasting te voorkomen zeer veel maatregelen mogelijk zijn. Het gebruik van til-liften, hulpmiddelen om te bepalen of de fysieke belasting toelaatbaar is, preventieprogramma’s en richtlijnen zijn slechts een greep uit de maatregelen die voorhanden zijn. Uiteraard is het van groot belang dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden geÔmplementeerd. In veel gevallen gebeurt dit ook. Het project ‘Ergocoaches’ dat tot stand is gekomen door subsidiŽring van het ministerie van VWS en SZW draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van te grote fysieke belasting en richt zich op daadwerkelijke implementatie bij zorginstellingen.

Mensen werken met plezier in de zorg, maar gezien de aard van het werk kan het soms emotioneel ook zwaar zijn. Wij onderschrijven dat het van belang is dat hieraan aandacht wordt besteed, zowel door directe collega’s als door het management. In het onderzoek wordt aangegeven dat de werkdruk in de zorg gemiddeld hoger wordt ervaren dan in andere sectoren. Er wordt echter niet ingegaan op de verschillen tussen individuele instellingen en de verschillende goede voorbeelden die er zijn om de werkdruk te verlichten. In het veld hebben wij gezien dat er veel (innovatieve) initiatieven zijn gericht op het slim inzetten van personeel en het anders organiseren van werk waardoor de werkdruk kan dalen. Wij onderschrijven dan ook de aanbeveling van het onderzoek om goede voorbeelden te verspreiden en naast bestaande maatregelen te kijken naar nieuwe oplossingen om arbeidsrisico’s omlaag te brengen. In het Zorginnovatieplatform (Zip) krijgen de thema’s inzetbaarheid van personeel en arbeidsbesparende technologie prominent de aandacht en worden goede voorbeelden actief verspreid. Hiernaast heeft VWS verschillende pilots opgestart gericht op levensfasebewust personeelsbeleid die ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk.

Het is van groot belang dat werknemers in de zorg hun werk veilig kunnen uitoefenen. Werknemers in de zorg kunnen te maken krijgen met situaties waarin zij met agressie en heel soms met fysiek geweld worden geconfronteerd. Agressie en geweld kunnen voortkomen uit het werken met cliŽnten met bijvoorbeeld gedragsproblemen. Recente gebeurtenissen laten ook zien dat er in uitzonderlijke gevallen ook agressief wordt gereageerd tegen hulpverleners door omstanders, bijvoorbeeld in de ambulancezorg. Agressie en geweld tegen zorgverleners is in alle gevallen onacceptabel. Binnen de sectoren zelf zijn veel instrumenten voorhanden voor het terugdringen van agressie en geweld; het project Veiligezorg , specifieke trainingen, het registreren van incidenten, de arbeidscatalogus agressie en geweld etc. Ook het project Ergocoaches richt zich op het trainen van medewerkers over hoe om te gaan met agressie. Op lokaal niveau zijn vaak afspraken gemaakt tussen de verschillende betrokken partijen, over hoe te handelen als er zich incidenten voordoen. Daarnaast is er het programma Veilige Publieke Taak, dat onder regie wordt uitgevoerd van het ministerie van BZK. Het programma kent een dadergerichte aanpak en ondersteunt werkgevers door het aanbieden van instrumenten en informatie, zodat werkgevers zelf een effectief veiligheidsbeleid kunnen voeren. Het is hierbij van belang dat werkgevers altijd een reactie geven naar de dader na een incident (informeel of strafrechtelijk, afhankelijk van de ernst), het incident registreren en de schade altijd verhalen op de dader. Training en nazorg zijn ook belangrijke aandachtspunten. Binnen de sector zelf zijn verschillende programma’s in ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de GGZ zal onder leiding van GGZ-N de komende jaren worden gewerkt aan het terugdringen van agressie. De vermindering van agressie tussen patiŽnten onderling staat hier op de voorgrond, maar deze aanpak zal ook effect moeten hebben voor de hulpverleners.

Tot slot wordt ingegaan op prikincidenten en het werken met cytostatica. Ook hier geldt dat de sector zelf maatregelen heeft genomen om er voor te zorgen dat arbeidsrisico’s worden beperkt. Met name binnen de ziekenhuissector is er sprake van richtlijnen en protocollen. Wij onderschrijven het belang van de naleving hiervan. Ook vinden wij het belangrijk dat de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. Verder willen wij het inzicht in de kosten en baten van het gebruik van veiligheidsmaatregelen vergroten. Hiertoe voeren wij onder andere een onderzoek uit in samenwerking met V&VN en het Nationaal Hepatitis Centrum.

Het onderzoek heeft het door ons gewenste inzicht gegeven in de blootstelling aan arbeidsrisico’s van verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg. Er zijn diverse instrumenten voorhanden en er is veel kennis aanwezig. Projecten uit de sector zelf en projecten die mede door VWS tot stand zijn gekomen dragen bij aan het voorkomen van arbeidsrisico’s. De verspreiding van de beschikbare kennis en het gebruik van beschikbare instrumenten behoeft aandacht. Wij zullen hierover in overleg treden met de betrokken partijen. Via het Zorginnovatieplatform dragen wij zorg voor het verspreiden van kennis op het terrein van innovaties. Personele inzet in alle sectoren, zowel de cure als de care hebben hierbij de aandacht. Ook zullen wij met betrokken partijen in overleg treden hoe succesvolle projecten verder zijn uit te breiden en of er behoefte is aan nadere analyses. Door in te zetten op de verspreiding van bestaande initiatieven, innovatie, het stimuleren van nieuwe initiatieven en het ontplooien van projecten samen met de sector leveren wij een bijdrage aan een gezonde sector om in te werken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

dr. A. Klink


Internationaal nieuws & informatie


Fat-regenerating 'stem cells' found in mice

Researchers have identified stem cells with the capacity to build fat, according to a report in the October 17th issue of the journal Cell, a Cell Press publication. Although they have yet to show that the cells can renew themselves, transplants of the progenitor cells isolated from the fat tissue of normal mice can restore normal fat tissue in animals that are otherwise lacking it. The findings may yield insight into the causes of obesity, a condition characterized by an increase in both the size and number of fat cells. "In obesity, there is an increase in fat cell number," said Matthew Rodeheffer of The Rockefeller University. "The question is: what are the events that lead to that increase? You need to know how fat cell number is normally regulated to know what goes wrong in obesity. Identifying fat cell precursors is a first step toward understanding this process"
Earlier studies identified cells with the capacity to differentiate into fat in lab dishes. However, those cells proved unable or extremely limited in their ability to form fat in living animals. In the new study, the research team led by Jeffrey Friedman first removed fat tissue from mice and treated the tissue with an enzyme that broke it down into individual cells. Separating the mature fat cells from the rest is a simple proposition, Rodeheffer said, because the lipid-loaded cells float. They then sorted the remaining cells based on the expression of proteins found at their surfaces, isolating those cells bearing proteins that are known to identify other types of stem cells. Two of the cell populations they isolated could produce fat in lab dishes, they found. Just one of these two populations had the capacity to re-grow a normal fat pad in mice, they report. The researchers made that discovery by injecting the progenitor cells into the residual fat tissue of mice with a condition known as lipodystrophy. Those animals are unable to produce fat normally and they also have diabetes. Injection with the newly discovered fat cell progenitors reversed the animals' diabetes and restored their fat levels within two weeks, they report.

Link


Landmark study unlocks stem cell, DNA secrets to speed therapies

In a groundbreaking study led by an eminent molecular biologist at Florida State University, researchers have discovered that as embryonic stem cells turn into different cell types, there are dramatic corresponding changes to the order in which DNA is replicated and reorganized.

Link


Tolerance to Self - Which Cells Kill?

The mammalian immune system is tightly controlled to be activated by infectious agents but not by self. The ability to respond to the universe of potential antigens is mediated by a repertoire of T and B lymphocytes with an extraordinary range of specificities. The diversity of T and B lymphocyte antigen receptors is generated by completely random rearrangement of gene segments. Thus, this diverse repertoire must be purged of autoreactive specificities—a process known as negative selection. T cell tolerance is established in the thymus, an organ uniquely specialized to support the development of T cells and regulate their self-tolerance. In a recent paper published in PLoS Biology [1], Ahn and colleagues delve into a longstanding question about the process of negative selection: which cells in the thymus induce tolerance to self to prevent autoimmunity?

LInk


NIH Scientists Discover Crucial Control in Long-Lasting Immunity

National Institutes of Health (NIH) scientists have identified a protein that plays matchmaker between two key types of white blood cells, T and B cells, enabling them to interact in a way that is crucial to establishing long-lasting immunity after an infection. Their finding may also explain why some individuals who have a genetic defect that prevents them from making this protein—called SAP—suffer from lethal infections with a common virus that otherwise is rarely fatal (Epstein-Barr virus), while others with this genetic defect have problems with B-cell lymphomas.

Link


What the Chemical Industry Doesn't Want You to Know about Everyday Products

Soon after scientists Frederick Vom Saal and Wade Welshons found the first hard evidence that miniscule amounts of BPA caused irreversible changes in the prostates of fetal mice, a scientist from Dow Chemical Company showed up at the Missouri lab. He disputed the data and declared, as Vom Saal recalls, "We want you to know how distressed we are by your research." "It was not a subtle threat," Vom Saal says. "It was really, really clear, and we ended up saying, threatening us is really not a good idea."

Link


Cell Phones Raise Children's Risk of Brain Cancer 500 Percent

Alarming new research indicates that children and teenagers are five times more likely to get brain cancer if they use cell phones. The study is raising fears that today's young people may suffer an epidemic of the disease in later life.

Link


Ice age now

Forget Darwin’s theory of slow, stately, orderly evolution. In this fast-paced, well-written book you'll learn how geomagnetic reversals trigger evolutionary leaps; you'll learn that those leaps recur according to a predictable, natural cycle, and you'll learn that the next beat of that cycle is due.

Link


Potassium Supplementation May Reduce Pain in Patients with Rheumatoid Arthritis

The results of this study suggest that in hypokalemic patients with active RA, supplementation with potassium may be a safe and effective way of alleviating pain.

Link


Health Salon - arthritis

Your Source for Cutting Edge Information in Alternative Health Care thats hard to find.

Link


Europese parlementsleden willen een verbod op transvetzuren

"The programme calls for a complete EU-wide ban on trans fatty acids, given that excessive consumption (over 2% of total energy intake) is linked to significantly higher cardiovascular risks."

Link


Ozon maakt voeding minder gezond

Ozon-vervuiling vermindert de voedingswaarde van graan, rijst en soja-bonen

Link


Horti Fair exhibition theme 2008

Growing Sustainably is the theme of the Horti Fair 2008. Exhibitors respond to it, it is the steppingstone to the subjects for the breakfast briefings and is given a concrete shape in the special Horti Fair Houses. Sustainability is high on the list of priorities for horticultural businesses, suppliers, researchers, policy-makers and citizens. The Horti Fair shows the progress made and the sector defines the pathway to searching for solutions and finding them.

Link

Ditta


[ Klik hier voor het nieuws van vandaag ]

 

chlorella en spirulina betaalbaar kopen


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats