Nieuws


logo.jpg (7231 bytes)

Google

 

Nieuws - voeding en gezondheid


11 oktober


Bioscoop


Vaccine Nation

At the end of the eighteenth century, British physician Edward Jenner, with highly questionable medical credentials, initiated the theory and practice of live virus immunization that continues to serve as the scientific basis for the ever increasing vaccination of the worlds citizens. With the number of vaccinations given to infants and children rising, kids are receiving doses of toxic mercury and other heavy metals well above environmental safety levels. Yet the medical evidence is clear. Mercury, known as thimerosal, and other heavy metal additives are highly toxic and threaten children with neurological damage. The long-term efficacy of global vaccination remains controversial, inconclusive and is suspect in light of the powerful corporate interests, lobbying efforts, and profits associated with a multi-billion dollar vaccine industry..

In his documentary film Vaccine Nation, award-winning investigative film director Dr. Gary Null challenges the basic health claims by government health agencies and pharmaceutical firms that vaccines are perfectly safe. This is one of the most critical questions facing todays children and future generations to come. If inoculation with a large regimen of vaccines is safe, what can account for the rapid increase in autism and other mental disabilities that are now at epidemic proportions? And why isnt the sudden onset of neurological illnesses in children being treated as an urgent crisis by our government and medical industries? Weaving together interviews with many of the nations most expert medical researchers, private physicians specializing in autism, parents of children victimized by immunization, congressmen, vaccination activists, legal authorities and more, Vaccine Nation will awaken viewers to one of the continual perils to the health and future of children.

Mbt het poliovaccin in de jaren 60 zeker eens dit lezen
http://www.fonteine.com/sv40_poliovaccin.html


Natuurfoto's


Fotograaf : (C) Connie Lemperle

111008.jpg (28127 bytes)

Bekijk de foto's hier


Televisie


Keuringsdienst van Waarde

Afl.: Hamburger. Hamburgers hebben de wereld veroverd. Niet als mensen maar gemalen. Een hamburger is een bal gehakt die een klap gekregen heeft. En gemaakt van koe of stier. Dat is niet meer. De Keuringsdienst van Waarde verdiept zich in de hedendaagse hamburger die meestal niet meer is dan een plakje worst dat gemaakt kan worden van alles wat bij leven kon bewegen. De Keuringsdienst gaat uit eten met een ware hamburgerprofessor en dringt door tot het bekendste Amerikaanse hamburgerhuis ter wereld. Maar ook van de Hollandse hamburgers wordt gesnoept. De Keuringsdienst maakt er gehakt van.

Bekijk uitzending


VermoeidheidsCentrum opent deuren

Drie particulieren hebben in Lelystad een VermoeidsheidsCentrum opgericht. Donderdag opent deze kliniek zijn deuren. Die is bedoeld voor mensen met de vermoeidheidsziekte ME of Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS).

Bekijk uitzending


Holland Doc: Nestblijvers

Het verlaten van het ouderlijk huis is in de meeste westerse landen de eerste stap naar meer zelfstandigheid. Het is een natuurlijke manier om los te komen van je ouders, om je eigen identiteit te bepalen. Iemand die besluit thuis te blijven wonen heeft in andermans ogen al snel 'de boot gemist'. We noemen hen Nestblijvers. Over hen gaat deze film. Nestblijvers zijn een maatschappelijk fenomeen waar vaak wat lacherig over gedaan wordt. Want waarom vlogen zij niet uit? Juul Bovenberg zocht bij drie van hen naar een antwoord. Ebgert Stellink (80) woont nog in de boerderij waar zijn voorouders generaties lang hebben gewoond. Hij kookt, wast en onderhoudt het erf zoals zijn ouders het deden. 'Waarom zou je iets nieuws kopen als het oude nog functioneert?' Egbert vind het jammer dat hij nooit een relatie heeft gehad, maar, zegt hij: 'Tegenwoordig zie je wel dat heel veel stellen uit elkaar gaan, nou, dan ben ik nog liever vrijgezel'. Heleen Letteboer (46) woont nog bij haar moeder Greet Jansen (72). Al heel jong wist Heleen dat ze geen kinderen wilde. Haar ouders zijn gescheiden en Heleen zag dat haar moeder geen vrijheid meer had omdat ze hard moest werken om Heleen en haar broer een goed bestaan te kunnen geven. 'Dat nooit', dacht Heleen. Zelf werkt ze in een chique kledingzaak in Amsterdam en geniet van haar vrijheid; ze reist veel samen met haar moeder, zonder de verantwoordelijkheid te hebben voor een partner of kinderen. Michel de Brave (81) woont samen met zijn 100-jarige moeder Dilia in Amsterdam in een woning van 30 m2. Zijn moeder is alles voor hem. Hun woning is een paleis, zijn moeder de koningin en Michel een onderdaan. Moeder doet nog alles zelf, Michel hoeft alleen maar boodschappen te doen aan de overkant van de straat en de aardappels af te gieten. De vader van Michel is na de oorlog niet meer teruggekomen uit Duitsland waar hij te werk werd gesteld. 'Toen heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en ben voor het gezin gaan zorgen.' …ťn liefje is er oo Bron: Gebaseerd op het boek Nestblijvers: volwassenen die thuis wonen van fotografe Anke Teunissen en journaliste Iris Pronk. Een documentaire van Juul Bovenberg.

Bekijk uitzending


Chemisch vastbinden

Het vastbinden van demente verpleeghuisbewoners lag de afgelopen weken onder vuur. In Netwerk aandacht voor ‘chemisch vastbinden’. Eenderde van de dementerenden in Nederland krijgt antipsychotica toegediend, met alle schadelijke gevolgen van dien. In Netwerk zijn familieleden en deskundigen aan het woord over de schadelijke gevolgen. Binnenkort komt de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen met een nieuwe richtlijn. Daarin wordt gesteld dat antipsychotica alleen mag worden verstrekt als alle andere interventies (benaderingen) niet effectief zijn gebleken en in acute noodsituaties.

 Bekijk uitzending


Studies


Nierfunctiestoornissen na allogene stamceltransplantatie

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar nierfunctiestoornissen bij patiŽnten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen in het UMC Utrecht. Dit onderzoek werd gedaan in 2 grote groepen patiŽnten: een groep die een myeloablatieve stamceltransplantatie had ondergaan en een groep die een niet-myeloablatieve stamceltransplantatie had ondergaan.

Download complete studie


Nieuws en artikelen


Altijd en overal stroom beschikbaar

Er is nu een solar outdoor kit die er voor zorgt dat je altijd en overal over 220V of 12V stroom kan beschikken. Deze solar outdoor kit stelt je in staat stelt om waar je ook bent verschillende apparaten te gebruiken. Bijvoorbeeld: een laptop, televisie, verlichting, koelbox etc. Als je gaat kamperen ben je nooit meer afhankelijk van een stopcontact in de buurt om je apparatuur op te kunnen laden. Niet alleen voor het kamperen is dit een uitkomst, ook voor eigenaren van pleziervaart, die geen stroom aan boord hebben of graag een noodvoorziening willen hebben is mobiele power de ideale oplossing. A-Solar heeft een mobiele solar outdoor kit ontwikkeld waarmee je altijd en overal verzekerd bent van 220V of 12V. Deze solar outdoor kit bestaat uit een 400W powerpack gekoppeld aan een 20W zonnepaneel dat op een aluminium frame is bevestigd.

Hoe werkt de outdoor kit
De A-Solar outdoor kit geheel is compleet 'plug and play', je stopt de plug die uit het zonnepaneel komt direct in het 400W powerpack en de accu laad direct op. Het powerpack is voorzien van een standaard stopcontact aansluiting waarop je direct de apparatuur aan kan sluiten. Tevens is het powerpack voorzien van accukabels om bijvoorbeeld je auto of boot te kunnen starten. De A-Solar outdoor kit zal volgende week op de Kampeer en Caravan jaarbeurs in Utrecht op de stand van Holtkamper te zien zijn.

De complete kit weegt 14kg (solarpaneel 20W + powerpack). De afmetingen van het paneel zijn: 525x349x17mm. De bijgeleverde kabel naar het solarpaneel is 5 meter lang.
De A-Solar outdoor kit is via www.A-Solar.nl te bestellen


FDA waarschuwt: Overlijdenskans door antipsychotica verdubbeld

Bussemaker: antipsychotica verplicht melden

Verpleeghuizen worden verplicht om alle gebruik van antipsychotica bij dementerende verpleeghuisbewoners te registreren. Dat stelt staatsecretaris Bussemaker van VWS in een reactie op de Netwerk-uitzending van vanavond. Bussemaker: "Ik heb een wetsvoorstel in voorbereiding, waarin de verplichte registratie van medicatie zoals antipsychotica is opgenomen. Ten aanzien van het medicatiegebruik wordt tevens de periodieke evaluatie voor toezicht door de Inspectie verplicht gesteld.”

Lees verder


Doekle Terpstra: 'Ontwikkelingssamenwerking is toe aan renovatie'

Ontwikkelingssamenwerking is toe aan een grondige renovatie om beter bij te kunnen dragen aan het bestrijden van wereldwijde armoede. Dat zei Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van ontwikkelingsorganisatie ICCO, vanmiddag tijdens de Verkuyllezing in Den Haag. Volgens Terpstra heeft het huidige systeem van ontwikkelingssamenwerking haar uiterste houdbaarheidsdatum bereikt. Ondanks de vele inspanningen zijn we niet in staat om de oorzaken van armoede aan te pakken, aldus Terpstra. 'De financiŽle crisis, de energiecrisis, de klimaatcrisis, een voedselcrisis en de voortdurende armoedecrisis. Het is het resultaat van een sterk toegenomen globalisering waarbij de wereld steeds interactiever en dus ook complexer is geworden.' Mťťr geld is niet de oplossing voor wereldwijde armoede, omdat daarmee de werkelijke problemen niet worden aangepakt. 'Arme mensen weten beter. Het gaat hen uiteindelijk niet om meer geld dat tijdelijk enige verlichting biedt. Het gaat hen om het feit dat zij buitengesloten worden. Geen toegang krijgen tot basisvoorzieningen, geen toegang hebben tot land, tot kredieten en markten. Geen bescherming genieten van de staat of het rechtssysteem.'

De ICCO-voorzitter schetst de schizofrenie waarin ontwikkelingsorganisaties zich gevangen voelen. Aan de ene kant probeert de sector structurele en duurzame veranderingen tot stand te brengen die een lange adem vereisen. Tegelijkertijd groeit het ongeduld van politiek en publiek en eisen zij met steeds luidere stem zichtbare resultaten. 'Het armoedeprobleem wordt gereduceerd tot ontwikkelingshulp: als u ons maar voldoende geld geeft, dan lossen wij de armoede in de wereld wel op.' Armoedebestrijding is geen taak van ontwikkelingsorganisaties allťťn. Iedereen moet hierin verantwoordelijkheid nemen. Terpstra pleit voor een denktank waarin overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen zitting hebben. 'Deze denktank zal bijvoorbeeld moeten nadenken over de vraag hoe en onder welke voorwaarden duurzaamheid, economische ontwikkeling, en armoedebestrijding hand in hand kunnen gaan.' Hij wil op zoek gaan naar een nieuw paradigma voor armoedebestrijding en een herbezinning van rollen en taken van alle spelers die betrokken zijn bij internationale samenwerking. 'Niets doen is struisvogelpolitiek. De problemen van armoede, van conflicten, van onderontwikkeling zijn niet langer te negeren'.


Breek contracten gehandicaptenvervoer Valys open

SP-Kamerlid Renske Leijten is verbijsterd dat nog geen 10 procent van de chauffeurs die zieken en gehandicapten door het land vervoeren beschikt over de juiste papieren. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Bondgenoten. Leijten: "De staatssecretaris wordt besodemieterd waar ze bij staat. Slechts 10 procent van de chauffeurs heeft de vereiste diploma's, terwijl 100 procent een keiharde afspraak was bij de contractonderhandelingen met de vervoerders. De staatssecretaris moet nu verbetering eisen, of anders de contracten openbreken." Dat de meeste chauffeurs die diploma's niet hebben, kan volgens het Kamerlid twee dingen betekenen. Of de 100 procent-eis heeft het uiteindelijke contract niet gehaald, of de afspraak uit het contract wordt niet nageleefd. Leijten is het met de FNV eens dat beide opties niet te verantwoorden zijn. Al tijden stromen bij de SP, en ook bij het FNV, de klachten binnen over de kwaliteit van het gehandicaptenvervoer. Mensen moeten soms uren wachten op vervoer. In sommige gevallen is het vervoer helemaal niet geschikt om gehandicapten te vervoeren. Zo werd een vrouw in een scootmobiel opgehaald met een personentaxi. Bovendien krijgen mensen maar een beperkt aantal kilometers vergoed. Valys is bedoeld voor sociaal-recreatief vervoer voor gehandicapten en ouderen zodat zij volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij. De staatssecretaris heeft dit vervoer aanbesteed met als gevolg dat nu de prijs boven kwaliteit gaat. "Het vervoer van onze ouderen en gehandicapten is te waardevol om aan te besteden als een product", zegt Leijten. "De ervaringen bij het overige taxivervoer heeft ons al geleerd dat aanbesteding de kwaliteit niet ten goede komt en er slechts gekeken wordt naar de laagste prijs. Stoppen met die aanbesteding dus." Vorig jaar presenteerde de SP een rapport met een aantal voorstellen om de kwaliteit van het gehandicaptenvervoer te verbeteren. Het voorstel om gehandicapten bij vertraging hun geld terug te geven werd toen al overgenomen. De voorstellen:

- Het ministerie wordt weer direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehandicaptenvervoer. Bij de afloop van de gunning aan Connexxion neemt het ministerie weer de verantwoordelijkheid en wordt het bovenregionaal vervoer niet meer aanbesteed. Hierdoor kan beter en directer worden toegezien op de kwaliteit en de punctualiteit van het vervoer.

- In de gunning aan lokale vervoersbedrijven worden kwaliteitscriteria boven prijscriteria gesteld.

- Schaf het maximum op het kilometerbudget af. Dit beperkt de vrijheid van gehandicapten en ouderen om te gaan waar ze willen en hun leven zelfstandig en onafhankelijk in te richten.


RSI preventie software maakt werken aan de computer veiliger

RIHealth en Backshop slaan de handen ineen bij de introductie van een nieuw softwarepakket om veiliger en gezonder gedrag aan de computer mogelijk te maken. Dit pakket, RSIGuard, is voor Nederland ontwikkeld om computergebruikers bewust te maken van het werkgedrag met als doel overbelastingsklachten, waaronder RSI, te voorkomen. Backshop Healthy Computing, importeur en leverancier van ergonomische hardware producten, zal met de RSIGuard software computergerelateerde problemen voorkomen en oplossen. RSIGuard is een innovatieve, unieke en succesvolle oplossing op het gebied van preventieve software. Op een doeltreffende manier worden computer gerelateerde problemen, waaronder RSI, verminderd en opgelost. Over de hele wereld vertrouwen arbo-coŲrdinatoren, re-integratiedeskundigen, fysio- & oefentherapeuten, medisch specialisten, ergonomen en computer gebruikers op de unieke positieve effecten van RSIGuard:

* Proactief computergerelateerde risico's bepalen
* Verminderen van deze risico's
* Verbeteren en efficiŽnt maken van preventie

Volgens Alex Rodi, directeur Backshop: " RSIGuard complementeert ons ergonomische productportfolio". "Op deze manier kunnen we ook tegemoet komen aan wensen van onze klanten ten aanzien van positieve en preventieve gedragsverandering van de medewerkers op de werkplek". RSIGuard wordt bejubeld door zijn uitstekende gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en bewezen betrouwbaarheid. RSIGuard is stabiele, veilige en betrouwbare software die al jaren door miljoenen mensen gebruikt wordt. RSIGuard is de nieuwe generatie preventieve software. Gert-Jan Kraaijeveld, Directeur Sales and Strategy RIHealth: "Wij zien in Backshop, met de huidige marktontwikkelingen op het gebied van preventie, de succesvolle partij die met gedegen kennis en kunde ons product kan vertegenwoordigen in Nederland". In een vroeg stadium worden computergerelateerde problemen in kaart gebracht, zodat werknemer en bedrijf vroegtijdig klachten, improductiviteit en verzuim kunnen voorkomen. Hierdoor wordt een optimale preventie gerealiseerd. De hoofdlijnen van RSIGuard bestaan uit het regelmatig verzamelen van informatie omtrent het werkgedrag, werkhouding & beweging en ergonomie. Vroegtijdig managen hiervan middels werkafwisselingen, houding en bewegingsadviezen, oefeningen en geven van subtiele bewustwordingtips leiden tot gezonder en productiever werken. RSIGuard adviseert de werknemer direct op gezond gedrag. Doordat RSIGuard regelmatig het gezonde gedrag analyseert en stimuleert, zal de attentie bij de werknemer hoog zijn en wordt terugval voorkomen. Mede door deze preventieve software zijn de kosten van circa 2 miljoen werknemers voor improductiviteit, verzuim en re-integratie met tientallen procenten verlaagd. Aangesloten bedrijven zoals VISA, General Electric, HP en Chevron, hebben deze kostenverlaging met RSIGuard ervaren.


Versterkt getij als antwoord op de zeespiegelstijging

Als het oorspronkelijke plan dat Lely rond 1892 maakte voor de drooglegging van de Zuiderzee zou zijn doorgegaan, dan zou de Afsluitdijk een stuk zuidelijker hebben gelegen dan nu het geval is. In latere ontwerpen werd het plan aangepast, omdat het zou zorgen voor een versterkt getij in de Waddenzee. Juist dit versterkt getij inspireerde landschapsarchitect Derk van der Velden tot een mogelijke oplossing voor de stijging van de zeespiegel. Zijn oplossing heet `de Resonator' en bestaat uit een 42 km lange dam ten zuiden van de huidige Afsluitdijk die ervoor zorgt dat getijgolven uit de Waddenzee en reflecterende getijgolven elkaar versterken. Dit mechanisme, bekend als resonantie, zorgt voor versterkt getij met lagere eb en hogere vloed. De versterking van het getij zorgt ervoor dat nog zeker 100 jaar water uit het IJsselmeer kan worden gespuid zonder te pompen. Als dit plan zou worden uitgevoerd is het niet nodig het peil van het IJsselmeer met 1,5 m te verhogen, zoals de Deltacommissie voorstelt.

Om de getijgolven te verlengen slaat de landschapsarchitect een gat van 6 km in de Afsluitdijk en overspant dat met een verkeersbrug. Tussen de Afsluitdijk en de nieuwe waterkering ontstaat daardoor een `Binnenwad' waarin IJsselmeerwater kan worden gespuid. Dit binnenwad vormt een ecologisch waardevolle overgang tussen zoet en zout water. Rondom de waterkering kunnen kwelders, duin- en moeraslandschappen ontstaan en op een aantal plaatsen kunnen vakantiewoningen, campings en andere recreatieve voorzieningen worden gemaakt. Toch kiest de architect ook bewust voor uitgestrekte gebieden zonder voorzieningen waar natuurlijke processen het gebied vorm geven. Het verdwenen Zuiderzee-ecosysteem met haar kenmerkende flora en fauna kan hierdoor gedeeltelijk terugkeren, zonder dat het IJsselmeer haar functie als zoetwaterbekken verliest. Trekvissen zoals zalm, paling en houting kunnen hiervan profiteren.

Omdat de nieuwe waterkering van de Resonator de golven zal breken die door de overwegend Zuidwestenwind op de Friese IJsselmeerkust slaan, zal het gebied tussen de Friese kust en de Resonator geschikt worden voor recreatievaart met kleine boten. Hierdoor kan de Resonator zich ontwikkelen als de verbindende schakel tussen de Friese Meren en het nog te ontwikkelen Wieringerrandmeer. De resonator is ingezonden voor de prijsvraag `Afsluitdijk van de toekomst', die Rijkswaterstaat organiseerde in samenwerking met CURNET (netwerk voor innovatie in de gebouwde omgeving). Een breed samengestelde jury onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Pier Vellinga beoordeelde de ontwerpen, waarbij originaliteit en uitvoerbaarheid zwaarwegende criteria waren. Derk van der Velden, afgestudeerd als landschapsarchitect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, won deze prijsvraag. Een gedurfd en origineel plan volgens de juryvoorzitter. Nu nog wachten op iemand die het uitvoert.


Internationaal nieuws & informatie


Scientists Identify Gene That May Make Humans More Vulnerable To Pulmonary Tuberculosis

Researchers from the Genome Institute of Singapore (GIS) and its collaborators have now identified for the first time a new gene that may confer susceptibility to pulmonary tuberculosis. Their findings, published on October 8, 2008 in the journal PLoS Genetics, reported that a gene, named Toll-like receptor 8 (TLR8), previously shown to only recognize some factors from viruses such as the human immunodeficiency virus (HIV), has a probable role in human susceptibility to Mycobacterium tuberculosis infections. The results from the study also found that males are more susceptible than females. Dr Sonia Davila, Research Scientist at the GIS and first author of the article said, “We are really excited about this discovery as it is the first time TLR8 has been implicated in bacteria infections. Our analysis of the results from cohort studies in Indonesia and Russia suggested that susceptibility was attributed to genetic variants of TLR8, whichis located at the X chromosome. Males carrying only one copy of the gene could have a higher chance of suffering from the disease. These findings open up a whole new area of research and we hope that it will increase our understanding of the disease process of pulmonary tuberculosis.”

Lees artikel


Researchers design artificial cells that could power medical implants

Researchers at Yale University have created a blueprint for artificial cells that are more powerful and efficient than the natural cells they mimic and could one day be used to power tiny medical implants. The scientists began with the question of whether an artificial version of the electrocyte – the energy-generating cells in electric eels – could be designed as a potential power source. "The electric eel is very efficient at generating electricity," said Jian Xu, a postdoctoral associate in Yale's Department of Chemical Engineering. "It can generate more electricity than a lot of electrical devices." Xu came up with the first blueprint that shows how the electrocyte's different ion channels work together to produce the fish's electricity while he was a graduate student under former Yale assistant professor of mechanical engineering David LaVan, now at the National Institute of Standards and Technology. But the scientists didn't stop there. "We're still trying to understand how the mechanisms in these cells work," said LaVan. "But we asked ourselves: 'Do we know enough to sit down and start thinking about how to build these things?' Nobody had really done that before." Using the new blueprint as a guide, LaVan and Xu set about designing an artificial cell that could replicate the electrocyte's energy production. "We wanted to see if nature had already optimized the power output and energy conversion efficiency of this cell," said Xu. "And we found that an artificial cell could actually outperform a natural cell, which was a very surprising result." The artificial cell LaVan and Xu modeled is capable of producing 28 percent more electricity than the eel's own electrocyte, with 31 percent more efficiency in converting the cell's chemical energy – derived from the eel's food – into electricity.

Lees artikel


Stabilizing force for good communication between neurons and muscle cells found

You can't raise a finger without your brain directing muscle cells, and scientists have figured out another reason that usually works so well.
A neuron sends a message, or neurotransmitter, to the muscle cell to tell it what to do. To get the message, the receiving cell must have a receptor. Oddly, the unstable protein rapsyn is responsible for anchoring the receptor so it's properly positioned to catch the message.
Medical College of Georgia scientists have found what keeps rapsyn in proper conformation. It is a heat shock protein, one of a large family of molecular chaperones that make sure proteins get where they are needed and do what they should, says Dr. Lin Mei, chief of developmental neurobiology at MCG and Georgia Research Alliance Eminent Scholar in Neuroscience.

Lees artikel


What causes cellular defences to crumble…

Leipzig. German and American researchers have for the first time identified complete gene sequences and function of two proteins in mussels that play a key defensive role against environmental toxicants. These proteins form part of an active, physiological barrier in mussel gills that protects them against environmental toxicants, researchers from the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) and Stanford University in California report in the American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. Mussels like the California mussel (Mytilus californianus) can pump over 20 litres of water through their gills every hour. The active barrier protects the organism against harmful substances in the water. The presence of such proteins in mussel gills has been previously indicated, but it is only now that they can be accurately identified. The function of these proteins can be inhibited by chemicals introduced into the environment by humans, e.g. galaxolide, a perfume used in cleaning products. This means that such substances open the way for other chemicals to enter cells. Even chemicals that are not regarded as toxic by conventional standards can enhance toxicity of other compounds. Little is known about the global environmental and human impacts of these ‘chemosensitizers’.

Lees artikel


Formoterol for Asthma - Evidence of Serious Adverse Effects

Asthma sufferers who regularly take the beta2-agonist formoterol are more likely to suffer non-fatal serious adverse events than those given placebos. A review carried out by Cochrane Researchers showed a significantly increased risk for people who took the drug once or twice daily for at least 12 weeks.

Lees artikel


The Pepperoni Pizza Hypothesis

What's the worst that could happen after eating a slice of pepperoni pizza? A little heartburn, for most people. But for up to a million women in the U.S., enjoying that piece of pizza has painful consequences. They have a chronic bladder condition that causes pelvic pain. Spicy food -- as well as citrus, caffeine, tomatoes and alcohol-- can cause a flare in their symptoms and intensify the pain. It was thought that the spike in their symptoms was triggered when digesting the foods produced chemicals in the urine that irritated the bladder. However, researchers from Northwestern University's Feinberg School of Medicine believe the symptoms -- pain and an urgent need to frequently urinate -- are actually being provoked by a surprise perpetrator. Applying their recent animal study to humans, the scientists believe the colon, irritated by the spicy food, is to blame.
Their idea opens up new treatment possibilities for "painful bladder syndrome," or interstitial cystitis, a condition that primarily affects women (only 10 percent of sufferers are men.) During a flare up, the pelvic pain is so intense some women administer anesthetic lidocaine directly into their bladders via a catheter to get relief. Patients typically also feel an urgent need to urinate up to 50 times a day and are afraid to leave their homes in case they can't find a bathroom.

Lees artikel


Areas Imaging study reveals a battle between the lure of reward and fear of failure

That familiar pull between the promise of victory and the dread of defeat – whether in money, love or sport – is rooted in the brain’s architecture, according to a new imaging study. Neuroscientists at the USC Brain and Creativity Institute have identified distinct brain regions with competing responses to risk. Both regions are located in the prefrontal cortex, an area behind the forehead involved in analysis and planning. By giving volunteers a task that measures risk tolerance and observing their reactions with functional magnetic resonance imaging (fMRI), the researchers found that activity in one region identified risk-averse volunteers, while activity in a different region was greater in those with an appetite for risk.

Lees artikel


Children with Cystic Fibrosis Not Well Covered By Guidelines for Vitamin D Needs

Existing recommendations for treating vitamin D deficiency in children with cystic fibrosis (CF) are too low to cover the serious need, leaving most at high risk for bone loss and rickets, according to researchers at Johns Hopkins Children’s Center. In results of their investigation, published in the October issue of The Journal of Pediatrics, the Johns Hopkins team found that nearly half of the 262 children with CF in the study were vitamin D deficient, and the majority of these remained persistently so, despite getting restorative doses equal to or higher than the recommendations set by the Cystic Fibrosis Foundation. As a result of the findings, Hopkins already has amended its treatment protocol and now treats both adult and pediatric CF patients who have vitamin D deficiency with 50,000 IU daily for four weeks. Growing children with CF are especially vulnerable to vitamin D deficiency because a hallmark of their condition is poor absorption of nutrients and malnutrition. CF, a genetic disorder, is marked by the body’s inability to transport chloride in and out of cells, causing mild to life-threatening complications, including recurrent and severe lung infections and delayed growth.

Lees artikel


Can Taking Ecstasy Once Damage Your Memory?

According to Professor Laws from the University’s School of Psychology, taking the drug just once can damage memory. In a talk entitled Can taking ecstasy once damage your memory, he will reveal that ecstasy users show significantly impaired memory when compared to non-ecstasy users and that the amount of ecstasy consumed is largely irrelevant. Indeed, taking the drug even just once may cause significant short and long-term memory loss. Professor Laws findings are based on the largest analysis of memory data derived from 26 studies of 600 ecstasy users.

Lees artikel


Licorice Heals Ulcers, Inflammation, and Skin Conditions

Licorice root has recently been shown effective against allergies, hepatitis, inflammation and swelling, hypertension, excessive potassium in the body.

Lees artikel


UV light fear over 'green' bulbs

Being too close to energy-saving light bulbs could cause skin reddening because of ultraviolet light emissions, health experts have warned.

Lees artikel


Testicles 'are stem cell source'

The cells in a man's testicles may be able to do a lot more than just make sperm - they could provide any cell type in his body.

Lees artikel


Blueberry has anti-inflammatory effects

Anthocyanins have potential antioxidant and anti-inflammatory effects, and are being studied for their possible preventative role in fighting cancer, heart disease, Alzheimer's and other effects of aging.

Lees artikel


Non-Invasive Treatment for Depression Made Available for Patients

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) therapy has received clearance from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and is now an entirely new treatment option for patients suffering from depression. Dr. Phil Janicak, a professor of psychiatry at Rush University Medical Center, was the principal investigator for the clinical trials of TMS, which is a system that uses repeated short bursts of magnetic energy introduced through the scalp to stimulate nerve cells in the brain to alleviate major depression.

Lees artikel


[ Klik hier voor het nieuws van vandaag ]

 

chlorella en spirulina betaalbaar kopen


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats