gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google


DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS


9.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE

Zware metalen zijn levensgevaarlijk voor uw gezondheid wanneer u ze de hele dag zoals in uw gebit ongecontroleerd in uw lichaam meedraagt. Met onze kennis over trillingen, vortexen, fotonen, atomen, elektronen en cellen gaan we hier echter een eind aan maken. Hoe krijgen we dit voor elkaar zult u zich afvragen. Zoals u weet stapelen zware metalen zich door de jaren op in uw lichaam. Er ontstaat dan ook een steeds fijnmaziger zware metalen netwerk in uw cellen, botten, gewrichten, spieren en bindweefsels. Deze opeenstapeling van zware metalen is niet alleen het gevolg van de massale aanvoer van deze zware metalen door uw eten, drinken, lucht en gebit maar ook omdat uw lichaam door de andere stressveroorzakers zodanig aangetast is dat de opname en afvoer van giftige zaken volledig ontregeld is. Hierover in het volgende hoofdstuk meer. We zitten dus met het feit dat bijna ieder mens langzamerhand verwordt tot een man of vrouw van metaal. En iedereen die vroeger de stripalbums van "Archie De Man van Staal" heeft gelezen weet wat de zwakke plek van een man van staal is. Namelijk (elektromagnetische) straling. We weten ook dat zware metalen over de meest loszittende elektronen beschikken van alle materie die er om ons heen bestaat. Dit houdt in dat zware metalen het makkelijkst beÔnvloed kunnen worden door (elektromagnetische) straling. Zie het verhaal over atoomklokken en bandrecorders in de vorige hoofdstukken.

Door de consumptie en opeenstapeling van zware metalen wordt ons lichaam dus overgevoelig voor stralingsinvloeden van buiten- en binnen af. Iedere keer wanneer een door zware metalen vervuild lichaam zich in de buurt van een stralingsbron bevindt slaat het op hol. De elektronen laten immers los en beginnen door het spanningsverschil (potentieelverschil) tussen de stralingsbron en uw lichaam heen en weer te stromen. Dat deze zware metalen elektronen hiervoor eerst dwars door uw cellen, organen etc. moeten gaan voordat er een evenwicht bereikt wordt tussen u en de stralingsbron maakt het effect alleen maar erger. Hier komt nog bij dat dit evenwicht steeds trager hersteld wordt naarmate u in een van de drie overgangen, ouder of zieker bent. Wanneer ons lichaam dus de hele dag in een steeds hoger tempo door elkaar geschud wordt zijn naast stress/allergie de chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, beroerten etc gewoon niet meer te voorkomen.

Maar wat doen we na een operatie. Ja u raad het al we gaan gewoon weer in dezelfde negatieve gedachten, stralings en chemische kooi zitten die ons in eerste instantie ziek heeft gemaakt en binnen een paar maanden of jaren begint de ellende opnieuw. Maar dokter ik eet tegenwoordig veel gezonder en slik zelfs vitaminen. De patiŽnt vergeet echter te vermelden dat hij zijn vrouw nog steeds haat, boos is op zijn baas, schuldgevoelens heeft jegens zijn kinderen, een sex obsessie heeft, zijn GSM toestel nog steeds in zijn borstzak draagt, s'nachts slaapt op een waterbed met aan het hoofdeinde een elektrische radio en GSM oplader en de hele dag onder de TL buizen voor een PC zit om er s'avonds nog eens 4 uur TV kijken bij op te tellen en in het geheel nog niets gedaan heeft om zijn onverwerkte verleden op te lossen. En dan nog vreemd opkijken dat het weer fout gaat.

Het constante streven van de natuur om evenwicht te bereiken werkt dus zwaar tegen u wanneer u vol zit met negatieve gedachten en zware metalen. De negatieve gedachten blokkerings golven en zware metalen elektronen schieten dus als ongeleide projectielen dwars door uw hele lichaam terwijl de overige golven en elektronen en atoomkernen wel heel erg irritant gaan bewegen op de plaats waar ze zich genesteld hebben. Maar ja wie had er ooit gedacht dat we ons na onze geboorte zouden volproppen met negatieve gedachten en metaal. Vooral in de buurt van uw hersenen/zenuwen, gewrichten en maag-darmkanaal waar veel van deze zware metalen zich hebben opgestapeld kan dit tot uitermate ongezonde gevolgen leiden. We kunnen dus nu wel zeggen voorkom dat u in de buurt van negatieve stralingsbronnen verkeert maar dat is in onze huidige samenleving niet praktisch meer. De enige manier waarop we deze constante belasting (ja als u in de buurt van een TV/GSM toestel bent begint het verhaal al) gedeeltelijk kunnen elimineren is door het lichaam te ontgiftigen van deze zware metalen waardoor de regulatiesystemen versterkt worden.

Hiervoor zijn een aantal methoden ontwikkeld waarbij chelatie maar vooral de uni-resonantie therapie toch wel het meest effectief gebleken is omdat het direct ingrijpt op het primaire niveau om het metaal en vele andere stoffen permanent uit uw lichaam te verwijderen. De meeste methoden verwijderen het metaal immers alleen uit uw bloed en vergeten gemakshalve dat de grootste voorraden in uw beenderen, spieren, bindweefsel en onverwerkte verleden in de vorm van blokkerings golven (onderbewustzijn) aanwezig zijn. Nogmaals, alle fysieke zaken hebben een innerlijke vortex afdruk ofwel golfpatroon dat kan doorstromen of blokkeren. Als je deze dus niet met de juiste frequentie, concepten, gedachten, idee, wil en aandacht lostrilt, neutraliseerd en verwijderd verdwijnen de klachten alleen maar tijdelijk bij een bloedzuiveringstherapie. Nadat we ons lichaam gezuiverd hebben van ongewenste zware metalen en straks ook chemische middelen, is het zaak om niet opnieuw vervuilt te raken. Tevens zult u merken dat alle (elektromagnetische) stralingsapparatuur waarmee we ons vandaag de hele dag omringen steeds minder invloed heeft op uw gezondheid wanneer we de zware metalen en de daarbij behorende vortex blokgolven verwijderd hebben. Het is immers veel moeilijker voor deze straling om uw lichaamseigen ofwel natuurlijke vortexen, atomen en elektronen te ontregelen aangezien deze veel minder elektronen bevatten die nog eens beter vast zitten ook. Vergelijkt u maar eens de structuur van uw cellen die bestaan uit fosfor, koolstof, zuurstof, DNA en RNA atomen met die van zware metalen of chemische producten. Wanneer we van deze kennis optimaal gebruik willen maken vereist dit een complete omwenteling in ons denken over wat wel en wat geen gevaarlijke stoffen zijn voor ons lichaam. De gevaarlijkste stof is en blijft uw negatieve gedachten. Deze zijn de oorzaak van alle 7 lichamelijke stress veroorzakers maar zeg liever vluchtpogingen voor uw ware zelf. Met die kanttekening dat alles waar je teveel van neemt (overdosering/blootstelling = stress/allergie) natuurlijk ook schade kan toebrengen.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en niet verwerkte verleden helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

9.2.3 EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS

Goed, u heeft dus de stralings-, gebits- en zware metalen stress voor een groot deel uit uw lichaam verwijderd. De kans is groot dat u zich al een stuk beter voelt en minder gestresst door het leven gaat. Het kan echter allemaal nog veel beter. Chemische producten en omgevingen (alle producten en omgevingen die door menselijke tussenkomst op een onnatuurlijke c.q. geforceerde manier veranderd zijn) zijn een goede derde in het veroorzaken van lichamelijke stress. Ook bij chemische stress kijken we weer naar de massavervuilers waar u van dag tot dag het meest aan blootgesteld wordt. Net zoals bij de ontwikkeling van elektronica in de afgelopen honderd jaar is ook de chemische industrie pas in deze eeuw tot grote bloei gekomen. Behalve de schijnbare zegen van massaproductie van consumptie- en genotmiddelen (vluchtmiddelen) heeft deze industrie ook haar keerzijde in de vorm van overmatig gebruik van genetisch gemanipuleerde producten, geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, groeihormonen, antibiotica, oplos-, schoonmaak en ontsmettingsmiddelen, gassen, zware metalen etc. Allemaal zaken die we tegenwoordig in bijna alle niet ECO producten en omgevingen in grote hoeveelheden dagelijks naar binnen krijgen.

Over het algemeen is ons lichaam wanneer haar regulatiesystemen goed werken bestand tegen al deze chemische aanvallen van buitenaf en zal het door de jaren heen steeds betere manieren vinden om deze stoffen te elimineren, neutraliseren en af te voeren. Wanneer ons communicatiesysteem, vortexen, fotonen, atomen, elektronen, cellen en organen al aangetast zijn door negatieve gedachten en straling is de kans echter groot dat deze chemische stoffen steeds vaker door de verdediging van ons immuun- compensatie- en regeneratiesysteem kunnen heen dringen. Een verstoord spanningsveld van een of meerdere atomen en cellen is immers vragen om moeilijkheden. Hieronder sommen we de belangrijkste chemische stressveroorzakers op. De volgorde van gevaar hangt af van de mate waarin u de onderstaande zaken consumeert c.q. zich er qua gedachten (obsessie) op afstemt. Zoals u weet worden bijna alle stres/allergieen immers veroorzaakt door die zaken waar u zich het meest aan blootstelt en consumeert (vaak uw lievelingseten). Voor het gemak hebben we tabak, koffie, drugs en medicijnen weggelaten omdat de gevaren hiervan al genoeglijk bekend zijn.

1. Alcohol
2. Oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen
3. Suiker
9.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM

Aangezien het lichaam door de vorige twee stressveroorzakers in een stresstoestand is beland, zoekt het compensatie in de vorm van genotsmiddelen die de pijn (uiterlijk en innerlijk/lichaam en ziel) even doen vergeten maar bij grote hoeveelheden meer gaan lijken op vluchtmiddelen. Dit constante vluchten wordt alleen maar veroorzaakt doordat het lichaam niet in evenwicht is en constant door elkaar geschud wordt door de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers. Hierdoor vluchten steeds meer mensen in verdichte materie die een kortstondige ontsnapping mogelijk maken uit alle ellende maar eigenlijk een moderne kooi van vrijwillige slavernij vertegenwoordigen waar we steeds meer van afhankelijk worden om te overleven. Het gezellige wijntje of biertje dat we tijdens het diner drinken wordt na verloop van tijd een fles of krat of meer per avond. Omdat het lichaam steeds meer aan de alcohol gaat wennen en ons overlevingssysteem met behulp van de lever en nieren de alcohol steeds sneller verwerkt kan dit in extreme gevallen leiden tot een 24 uur per dag drinkgedrag. Het effect blijft hetzelfde alleen de benodigde hoeveelheid om dit effect te bereiken wordt steeds groter. Iedereen die ooit gestopt is met het drinken van alcohol weet dat hij na 2-3 maanden hetzelfde lekkere gevoel kan bereiken met 2 glazen i.p.v. een fles. Hoezo gewenning. Dat alcohol in kleine hoeveelheden een uitstekende tijdelijke stress/allergie en pijnstiller is weet iedereen. Het gaat pas fout wanneer u van een gezelligheidsdrinker in een gewoontedrinker veranderd en niet meer in staat bent de fles te laten staan.

Naast het feit dat alcohol alleen tijdelijk de pijn en verkrampingssympthomen van de stress weghaalt en niet de werkelijke oorzaak aanpakt (welke in de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden zit) heeft alcohol in grote hoeveelheden ook nog een aantal andere vaak nog onbekende maar zeer gevaarlijke bijwerkingen. Alcohol is namelijk een van de beste oplosmiddelen die er op deze aarde bestaan. Bijna ieder kruiden extract wordt bijvoorbeeld gemaakt door de kruiden in de alcohol te laten weken totdat alle werkzame bestanddelen zijn opgelost en verwerkt kunnen worden in preparaten die u als mens kunt innemen tegen allerlei kwalen. Mensen die dus constant grote hoeveelheden alcohol nuttigen zijn dus gewoon bezig alle voedingsstoffen (aminozuren, mineralen, enzymen, vitaminen, essentiŽle oliŽn etc.) uit hun lichaam los te weken om ze vervolgens via de ontlasting, urine en zweet ongebruikt af te voeren. Dit is dus pure roofbouw op uw lichaam. Uw energiereserves raken dan ook steeds meer uitgeput hetgeen weer gevolgen heeft voor uw organen en immuunsysteem. Een motor zonder benzine staat op een gegeven moment gewoon stil. Uw regeneratiesysteem krijgt het trouwens ook zwaar te verduren. Iedereen weet dat na een avondje gezellig drinken je maar beter een fles water naast je bed kan zetten omdat je minstens drie keer per nacht geconfronteerd wordt met wat in de volksmond "Nadorst" heet. Behalve dat dit een noodkreet van het lichaam is om zo snel mogelijk de afvalstoffen te verwijderen is het ook vernietigend voor uw nachtrust. Door het steeds wakker worden en nachtzweten krijgt uw lichaam geen enkele kans om tot rust te komen en zich te herstellen van een zware dag.

Hier komt nog bij dat de alcohol ook nog eens de vettige membraanwand rondom de (zenuw)cellen oplost waardoor vijandige aanvallers zoals straling, chemische stoffen maar ook virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten ongehinderd hun gang kunnen gaan. Dit gebeurt omdat de alcohol als eerste de atomen, elektronen, moleculen en cellen van de slokdarm, maag en darmflora aantast hetgeen nu net de laatste verdedigingslinie van uw lichaam is tussen de vijandige buitenwereld en uw bloed. Zware drinkers sturen dus constant de douane naar huis en geven smokkelaars ruim de kans om van alles en nog wat uw lichaam binnen te voeren. Nadat al deze ongewenste stoffen de laatste verdedigingslinie hebben doorbroken komen ze in de bloedbaan terecht waar ze overal hun destructieve werk kunnen verrichten. Alleen uw uitgeputte en vaak in paniek overreagerende immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem zijn dan nog in staat de vijand op te lossen. Hoewel de hele wereld vandaag dan ook praat over het versterken van uw immuunsysteem is het zaak dit ALTIJD in combinatie te doen met het verstreken van uw maag en darmen. Een gezond spijsverteringskanaal is immers een garantie dat er optimale hoeveelheden essentiŽle voedingsstoffen opgenomen worden, geen ongewenste indringers binnen kunnen komen en dat uw immuunsysteem ontlast wordt bij haar toch al drukke werkzaamheden.

Tot slot bevat alcohol grote hoeveelheden suiker. Hoewel we hier straks nog uitgebreid op terugkomen willen we toch even kwijt dat de paar virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten die uw maag rijk is door deze overvloed aan suiker binnen een paar uur veranderen in een heus leger. Een leger dat ook nog eens zijn eigen chemische wapens in de vorm van afvalstoffen en oplosmiddelen produceert. Schimmels produceren een rijke schakering aan mycotoxins. BacteriŽn en parasieten produceren grote hoeveelheden ammonia. Twee stoffen die uw lever en nieren zodanig kunnen belasten dat ze tijdelijk stil komen te liggen en hun werk gewoon niet meer kunnen doen. Als uw urine dus naar ammonia ruikt is er dus behoorlijk wat mis met uw zuiveringsinstallatie. Voor virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten is uw lichaam niets meer of minder dan een beschermengel die ook nog eens zorgt voor voldoende voedsel en een openbaar riool.

Hier komt nog bij dat omdat het om lichaamsvreemde vreemde stoffen gaat onze hersenen en zenuwstelsel hier helemaal geen wapens tegen hebben en dus heel raar kunnen reageren. De toch al verzwakte maag- en darmwand wordt nog verder doorbroken waarna deze ongewenste entiteiten via uw bloed de orgie overal in het lichaam kunnen voortzetten. Het zal u dan ook niet verbazen dat veel mensen na een avondje flink stappen de volgende dag verkouden zijn. Met een verkoudheid kunt u leven maar met een volledig op hol geslagen slaapritme, zenuwstelsel, hartritme-stoornissen, water in de longen (stikken), water achter de oren (doofheid), zwaarlijvigheid door omzetting alcohol/suiker in vet, maag-darmkanaal en immuun- en regeneratiesysteem niet. En dan maar naar de dokter gaan voor een pilletje om de volgende nacht weer letterlijk te stikken omdat er weer water in de longen komt door overmatig alcoholgebruik. Laten we dan ook van de gi(f)stfabriek in ons maagdarmkanaal een energiefabriek maken die ons lichaam ontlast in plaats van belast.

9.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN

Naast alcohol bestaan er nog een aantal andere oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen die soortgelijke effecten bewerkstelligen zoals alcohol en hieraan nog een aantal giftige elementen toevoegen. De middelen die hieronder opgesomd worden, zouden dan ook op de zwarte lijst van de minister moeten komen te staan of qua normering voor blootstelling aangescherpt dienen te worden. De Gezondheidsraad is op de goede weg. Recentelijk stelde zij aan de kamer voor om de normering van dioxinen aan te scherpen. Bij het samenstellen van de lijst hebben we wederom naar massagebruik gekeken. Wat ons als eerste opviel, is dat het met de wet- en regelgeving inzake de fabricage van producten en de schoonmaak (hoofdzakelijk oplossen van vet en elimineren van bacteriŽn en schimmels) van machines, flessen, potten en blikken nog slecht gesteld is. Bij de fabricage, schoonmaak en verpakking worden immers nog geheel volgens de wet een groot aantal van de hieronder staande oplos-, schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen gebruik gemaakt. Dit terwijl voor al deze giftige stoffen vandaag al uitstekende natuurlijke alternatieven beschikbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld houtolie en goudsbloemolie ter vervanging van oplosmiddelen in de verfindustrie gebruikt worden. Hieronder staan zeven van de meest gebruikte chemische middelen die in het gebruikt beperkt zouden moeten worden.

1. Benzeen
2. Propyl-alcohol
3. Thinner
4. Tolueen
5. Terpentine
6. Methyleen Chloride
7. Trichloroetheen (TCE) etc.

Op iedere verpakking zou dan ook moeten staan of deze stoffen in het fabricage, verpakkings- of schoonmaakproces gebruikt zijn. Nog beter is het om deze stoffen te verbieden.

Naast de bovenstaande middelen moeten we ook nog opletten voor:

8. Formaldehyde - wordt gebruikt bij de productie van schuimrubber voor
matrassen en kussens. Deze stof blijft ongeveer 2 jaar werkzaam en kan uw gedurende uw 8 uur slaap als allergische reactie de longen irriteren en aantasten.

9. Freon of CFCs - wordt gebruikt in koelkasten en airconditioning. CFC's worden
ervan verdacht dat ze andere vergiften aantrekken en de uitscheiding bemoeilijken.

10.Polychlorinated biphenyls (PCBs) - olieachtige substantie die nog wel eens
gebruikt wordt bij de samenstelling van zeep en
verdelgingsmiddelen.

10. Arsenicum - wordt gebruikt als pesticide en als zodanig in bijna
iedere schuur of aanrechtkastje te vinden.

11. Asbest, fiberglas - minuscule stukjes glas die zich letterlijk door uw longen
Glaswol heen uw lichaam inzagen en daar voor chronische ontstekingen
zorgen. Glaswol heeft nu asbest vervangen als grote ziekmaker
omdat het nog niet wettelijk verboden is.

12. Co2 - De toename van koolmonoxyde in onze atmosfeer heeft tot
gevolg dat de zuurstofopname in ons lichaam steeds meer
beperkt wordt. Dit komt omdat koolmonoxyde zich veel
eenvoudiger aan de transporteur van zuurstof, genaamd
hemoglobine, kan koppelen dan de zuurstof zelf. Het gevolg is
dat de hemoglobinebus al vol is wanneer je als zuurstofmolecuul
een ritje wil maken naar een cel c.q. orgaan dat zuurstof nodig
heeft . Dit heeft zeer grote gevolgen voor onze gezondheid en
energiehuishouding en is naar ons gevoel een van de
hoofdveroorzakers van stress en het chronische
vermoeidheidssyndroom. Co2 is een sluipend gif dat qua
concentratie in de afgelopen jaren schrikbarend is toegenomen.

13. Plasticine - Plasticine zijn op basis van (aard)olie en chemische
verbindingen vervaardigde kunststoffen. Deze duurzame
kunststoffen, die moeilijk af te breken zijn in de natuur, vormen
niet direct voor ons een gevaar zolang ze zich maar niet in onze
levensmiddelencyclus bevinden. Het probleem is echter dat
steeds meer verpakkingen gebruik maken van deze plasticine.
Plastic van hoge kwaliteit (weinig loszittende elektronen) zorgt
ervoor dat de levensmiddelen en plastic niet met elkaar reageren
ofwel oxyderen, waardoor er geen plasticine in uw eten en
drinken terecht komen. Plastic van lage kwaliteit vermengt zich
echter met uw voedsel waardoor het bij een zwakke gezondheid
in uw bloedbaan terecht kan komen. Aangezien deze zaken
slecht afbreekbaar zijn, vaak bestaan uit complexe
chemische verbindingen en moeilijk te traceren zijn, kunnen
ze bij massaal gebruik in de komende jaren een probleem voor
de volksgezondheid opleveren.
9.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE

In 1957 werd aan Dr. William Coda Marin gevraagd wat het verschil is tussen voedsel en gif. Het antwoord van Dr. Martin was dat medisch gezien onder gif alle substanties worden verstaan die op, in of door het lichaam gemaakt of gebruikt worden welke ziektes veroorzaken. Lichamelijk gezien zijn het alle substanties die de activiteit van een katalysator (omzetter) verstoren of tegengaan in ons lichaam zoals enzymen, hormonen etc. In het woordenboek wordt onder gif verstaan iets dat negatieve werking heeft of tweedracht zaait.

Geraffineerde suiker voldoet al deze bovengenoemde criteria omdat het net zoals we boven bij alcohol - welke voor het grootste deel uit suiker bestaat - gezien hebben alle voedingsstoffen zoals aminozuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele olieen etc. uit het lichaam verwijderen, een gigantische zuur producerende werking heeft door de uitscheidings- en afvalstoffen van virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen welke suiker als hoofdvoedsel kennen, de basis oorzaak van vele van onze gebitsproblemen is, je dik en vet maakt en alles op zijn baan door het lichaam kapotmaakt en vernietigd. Geraffineerde suiker is na elektromagnetische straling en elektrische golven het gevaarlijkste middel dat ooit door de mensheid ontwikkeld is en in nagenoeg al onze voedingsmiddelen (geen levensmiddelen) wordt gebruikt als smaakmaker en conserveringsmiddel. Wij voorspellen dat iedereen die vandaag last heeft van stress, allergie en/of chronisch ziek is zeer snel (binnen 2-6 weken) opknapt wanneer hij VOLLEDIG stopt met het eten of drinken van suiker houdende producten. Gebruik tijdens deze periode ook geen natuurlijke suikers uit fruit welke te snel zijn. Groenten etc. bevatten voldoende natuurlijke suikers om in uw dagelijkse behoefte te voorzien. Na de periode van 2-6 weken kunt u langzamerhand weer fruit toevoegen zolang dit maar goed valt.

Alle bekende ziekten zoals ADHD, Reuma, Kanker, Hart en Vaatziekten, Suikerziekte, Geheugenverlies, Verslavingen etc. etc. etc. hebben fysiek als basis de inname van geraffineerde suiker. Koop eens voor twee tot vier weken alleen produkten bij uw reform of Eko winkel in de buurt. Wanneer u hierbij ook nog eens de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden begint op te lossen dan zult u waarlijk zien dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Of je allergisch voor geraffineerde suiker bent kan simpelweg getest worden in het ziekenhuis m.b.v. een glucose tolerantie test. De hele medische 3D wetenschap en voedselindustrie zal net zoals de tabaksindustrie op haar grondvesten schudden wanneer de uitslagen van deze testen in de openbaarheid gebracht worden. Suiker maakt meer slachtoffers per dag dan alle doden en gewonden van oorlogen en ongevallen p/d bij elkaar opgeteld.

In de afgelopen jaren is geraffineerde suiker voor ons het belangrijkste voedingsmiddel geworden. In bijna ieder product dat u tegenwoordig koopt zit geraffineerde (dode) suiker. We zijn opgevoed met de illusie dat suiker snel energie verschaft, gezond en lekker is. Het resultaat is dat bijna de hele wereldbevolking verslaafd is geraakt aan een van de meest giftige chemische stoffen die ons lichaam tot zich kan nemen. Door het massale gebruik van suiker wordt zelfs verondersteld dat de negatieve gevolgen groter zijn dan die van tabak en alcohol samen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) ziet tandbederf - een regelrecht gevolg van suikerconsumptie - zelfs als de derde volksziekte na kanker en hart- en vaatziekten. Vooral onze jeugd die al extreem blootgesteld wordt aan de andere stress/allergieveroorzakers is de grootste klant van de suikerindustrie. Gaat er wel eens een dag voorbij dat uw kinderen niet volgestopt worden met alle vormen van suiker die er maar bestaan. Het zal ons dan ook niet verbazen dat niet de ouderen maar de jeugd straks de grootste chronische kostenpost van de gezondheidszorg wordt. Het tempo waarmee onze jeugd gifdepots in het lichaam aan het vormen is, is vele malen hoger dan de vorige generaties.

Waarom is suiker zo gevaarlijk voor onze gezondheid.

Ten eerste zorgt het voor tandbederf. We hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien wat hiervan de desastreuze gevolgen kunnen zijn.

Ten tweede is het net zoals tabak, koffie en alcohol uitermate verslavend. Probeer maar eens drie dagen geen suiker te eten. De afkick-verschijnselen zoals stress, trillen, irritatie, zweten etc. voel je door het hele lichaam heen. Dit is trouwens ook het probleem van de meeste dieet. Veel mensen kunnen wel tegen het feit dat ze minder van bepaalde zaken moeten eten maar worden de eerste dagen van het diŽten constant geconfronteerd met het feit dat het lichaam om een suiker "shot" vraagt en ontgiftingsverschijnselen gaat vertonen. Deze behoefte neemt vaak pas na 3-7 dagen af. Misschien zou Kava Kava + hier tijdelijk uitkomst kunnen bieden om de vervelende afkick- ofwel herinneringsverschijnselen van vermageren te neutraliseren. Het suiker behoefte geheugen van het lichaam wordt op deze manier tijdelijk stilgelegd. Natuurlijk heeft u geen last van afkick verschijnselen wanneer u de daadwerkelijk oorzaak van uw suiker verslaving oplost middels het neutraliseren van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Wist u trouwens dat wanneer je de innerlijke oorzaak van je suiker, alcohol, koffie, drugs, medicijnen, tabak verslavingen eerst innerlijk oplost je automatisch stopt met het uiterlijke gebruik van deze ziekmakende en vaak dodelijke substanties. Dus zijn er ook geen goede voornemens en wilskracht meer nodig om te stoppen met dergelijke substanties.

Ten derde veroorzaakt suiker hypoglycaemie. Om de werking van hypoglycaemie op uw lichaam te begrijpen leggen we u eerst uit welk oorzakelijk verband er tussen levensmiddelen en hypoglycaemie kan bestaan. Onze organische en anorganische voeding bestaat vooral uit:

- eiwitten (ketens van aminozuren) welke vooral in dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zoals vlees, vis, melkproducten, peulvruchten en eieren voorkomen.

- vetten welke zowel in dierlijke als plantaardige producten zoals vlees, boter, kaas, olie, vis etc. voorkomen.

- koolhydraten of gluciden (koolstof, waterstof en zuurstof moleculen) die vooral in suiker of zetmeel houdende producten zoals fruit, aardappelen, brood, rijst, snoep, honing etc. voorkomen.

- voedingsvezels die we vinden in verse groenten zoals sla, prei, spinazie, witlof, fruit, peulvruchten en onbewerkte granen.

Vooral de koolhydraten zorgen voor de problemen. Na het eten van koolhydraten schiet door de productie van glucose - naast de directe primaire energie de belangrijkste indirecte brandstof van uw lichaam - uw bloedsuikerspiegel na ongeveer een half uur omhoog. De alvleesklier zorgt hierna voor de aanmaak van het hormoon insuline waardoor de glucose kan doordringen in ons weefsel waarna de bloedsuikerspiegel weer omlaag gaat. De opgenomen glucose kan nu als energie gebruikt worden. Wanneer er meer insuline door een verstoorde alvleesklier geproduceerd wordt dan nodig is om de glucose te verwerken wordt het in de voeding aanwezige vet opgeslagen als vetreserves.

We kennen twee soorten koolhydraten. Snelle en langzame. Snelle koolhydraten waartoe geraffineerde suiker, honing, fruit glucose en sacharose behoren worden snel door het lichaam opgenomen (snelle energie) en langzame koolhydraten zoals zetmeel welke een verandering moeten ondergaan in het spijsverteringsproces voordat ze omgezet kunnen worden tot enkelvoudige suikers (glucose). Tegenwoordig worden koolhydraten dan ook ingedeeld in een glycemische index hetgeen het vermogen om glucose te produceren en de bloedsuikerspiegel te verhogen aangeeft. Is de glycemische index hoger dan 50 dan praten we over slechte koolhydraten. Is deze lager dan 50, dan spreken we over goede koolhydraten. In de slechte categorie vallen suiker in al haar vormen (dus ook alcohol) en witte zetmeel producten. Vooral wanneer slechte koolhydraten gecombineerd gegeten worden met vetten worden er constant vetreserves opgebouwd.

Wanneer je dus echt dik wilt worden moet je constant combinaties van slechte koolhydraten en vet eten. Voedingsvezels hierintegen, zorgen naast de instandhouding van een gezond maag-darmkanaal dus spijsvertering voor een verlaging van het glucosegehalte in uw bloed. Eiwitten en vetten hebben we het hardst nodig in onze voeding vanwege een aantal aminozuren en vetzuren die ons lichaam niet zelf kan aanmaken. Eiwitten beschermen de spieren tegen cortisone ofwel verzurings aanvallen welke het spier en bindweefsel afbreken. Verkrampte mensen zouden dit tekort dan ook moeten aanvullen met bijvoorbeeld bonen. Koolhydraten zijn van veel minder belang aangezien ons lichaam zelf in staat is uit onze vetreserves glucose aan te maken. Mochten uw reservevetten nu helemaal op zijn en uw lichaam weer op zijn oude gewicht zitten dan maakt het lichaam geheel zelfstandig een minimale reserve voorraad aan op basis van haar overlevings- en compensatie systemen. Deze overlevings en compensatie systemen hebben er tijdens de tweede wereldoorlog voor gezorgd dat mensen in concentratiekampen in staat waren op nog geen 700 calorieŽn (normaal 2500) per dag jarenlang te overleven.

Wanneer een mens dit soort extreem lage hoeveelheden voedsel binnenkrijgt zal het lichaam na verloop van tijd haar behoefte aan calorieŽn automatisch verlagen. Wanneer je dan opeens weer normaal gaat eten - hetgeen veel voorkomt met mensen die met een dieet stoppen - zal het overlevingssysteem direct vetreserves gaan opbouwen om op de volgende honger periode voorbereid te zijn. U zult nu ook begrijpen dat de meeste diŽten niet werken omdat door het steeds opnieuw beginnen en stoppen van een dieet er steeds grotere vetreserves opgebouwd worden door uw lichaam. Dit wordt ook wel de grote calorie valkuil genoemd. Wanneer u dus zou stoppen met het eten van suiker en witte zetmeel producten en tevens geen vetten meer in combinatie met de overige koolhydraten eet is naast uw suiker ook pas uw vetzucht probleem opgelost. Over het algemeen stoppen nu de populaire boekjes die op de glycemische index gebaseerd zijn met hun adviezen. Dat een door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkt verleden verstoorde alvleesklier wel eens een veel groter probleem kan zijn wordt voor het gemak dan ook bijna altijd vergeten.

Pas wanneer we de 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkt verleden geneutraliseerd hebben zal ook de alvleesklier net zoals de andere organen in staat zijn weer optimaal te functioneren. We pakken op deze manier dan ook de daadwerkelijke oorzaak van teveel suikeropname en dik worden aan en hoeven ons op deze manier veel minder druk te maken over wat we wel en niet mogen eten en drinken. Bij een door de alvleesklier gereguleerde optimale insuline afscheiding worden immers geen vetreserves meer opgebouwd en zullen tevens de overtollige suiker en zetmeel producten keurig door uw lichaam worden uitgescheiden zonder dat ze u lichaam onnodig met deze giftige stoffen zullen bezwaren. Maar wat heeft dit hele verhaal met hypoglycaemie te maken en waarom is dit zo belangrijk. Wanneer door het niet functioneren van de alvleesklier en de constante glucose toevloed een permanente overproductie aan insuline (hyperinsulinisme) ontstaat heeft u steeds een te lage bloedsuikerspiegel. De symptomen van een te lage bloedsuikerspiegel passen weer prachtig in het rijtje van stress symptomen. GeÔrriteerdheid, vermoeidheid, angst, hoofdpijn, overmatig zweten, klamme handen, braakneigingen etc. Mensen die aan deze symptomen lijden grijpen dan ook snel naar snoep of alcohol. Middelen die de bloedsuikerspiegel weer snel op peil brengen. Het probleem is echter dat deze mensen in een vicieuze cirkel van hyperinsulinisme en vraatzucht en/of alcoholisme terecht komen waarbij het van kwaad tot erger gaat. In de huidige suiker samenleving is de bloedsuikerspiegel van bijna alle mensen chronisch te laag en is hypoglycaemie een van de grootste volksziekten aan het worden.

De enige oplossing is de 7 + 27 stress en onverwerkt verleden veroorzakers te elimineren en/of ons voedingspatroon te veranderen (geen consumptie van wit producten, geraffineerde suiker, koffie, sterke thee, softdrinks, alcohol en gedroogd fruit) waardoor het lichaam na een paar weken (2-6) het automatisme van insuline overproductie langzaam terug brengt naar een evenwichtige waarde tussen glucose en insuline. Toevallig ontdekte wij ook de connectie tussen hypoglycaemie en ouderdoms stress. Het klink misschien tegenstrijdig maar bij een aantal mensen die ouder (40-45 jaar) worden neemt de overproduktie van insuline door de verminderde hormonen aanmaak en de daaruit resulterende lage bloedsuikerspiegel af. Hierdoor is het mogelijk dat de stress sympthomen vanzelf langzamerhand 5-10 jaar verdwijnen. Deze leeftijd valt trouwens ook samen met overgangsfase 3 van ieder mens. Gedurende deze overgangsfasen zijn al uw regulatiesystemen al flink op hol (bandbreedte migratie) en bent u meer vatbaar voor ziekten. De meeste mensen willen echter niet 5-10 jaar wachten voordat hun lichaam zelf het evenwicht weer gevonden heeft en terecht. Drie maal in je leven 5-10 jaar in absolute lichamelijke chaos te verkeren is soms weleens teveel gevraagd om met opgeheven hoofd te dragen. De wetenschap echter dat dit bij iedereen in meer of mindere mate drie keer zal voorkomen zal de manier waarop we naar ziekte en gezondheid kijken echter drastisch veranderen.

Ten vierde veroorzaakt suiker een tekort aan o.a. vitamine B. Dit komt omdat vitamine B nodig is voor het opnemen van koolhydraten waaruit suikers dus voor het grootste gedeelte bestaan. Aangezien suiker zelf net zoals alle andere geraffineerde zetmeel of "WIT" producten zoals witte pasta's, witte rijst, witte bloem, witbrood etc. helemaal geen B vitaminen bevatten staat dit dus gelijk op roofbouw op uw zenuwstelsel. De B vitamines zijn naast calcium en magnesium immers van vitaal belang voor het goed functioneren van dit communicatiesysteem. Maar ook aan stress gerelateerde symptomen zoals chronische vermoeidheid, leermoeilijkheden, concentratie en geheugen problemen kunnen door deze tekorten veroorzaakt worden.

Het vijfde en vaak meest onderschatte probleem is de relatie tussen suiker en schimmelvorming, waarbij vooral Candida Albicans een centrale rol speelt. Wordt de balans tussen goede en slechte schimmels al behoorlijk verstoord door het overmatige gebruik van antibiotica, anticonceptie-pillen, amalgaam en straling dan doen we er met suiker nog een behoorlijke schep bovenop. Zoals we al gezien hebben, vermenigvuldigen virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten zich in hoog tempo wanneer de suikerconsumptie door ons lichaam wordt opgevoerd. Doe de test maar eens als je griep hebt. Eet de ene dag geen suiker (alcohol) en de volgende dag wel. De snotter, keelpijn, zweten, trillen en hoofdpijn symptomen zullen drastisch toenemen als je suiker tijdens de griepperiode gebruikt. Heb je dus al een verstoorde balans en immuunsysteem door de andere stressveroorzakers dan is het net alsof je benzine op het vuur gooit wanneer je suiker eet. Dit komt zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien door de extreme hoeveelheid afvalstoffen (ontlasting en oplosmiddelen) die deze schimmels in uw bloedbaan, zenuwstelsel en lymfensysteem brengen. Virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten produceren net zoals een mug of vlieg oplosmiddelen waardoor het makkelijker is uw weefsel op te lossen voordat het opgegeten en verteerd kan worden. Nu verschillen schimmels van virussen en bacteriŽn op een hele speciale manier. Virussen en bacteriŽn zijn eencellige dierlijke organismen terwijl schimmels tot het plantenrijk behoren. Hier komt nog bij dat schimmels zich gedragen als een soort sprinkhanenkolonie dat maar een doel heeft en dat is het koloniseren en leegvreten van uw lichaam. In hun gedrag verschillen schimmels dus niet veel van mensen in het koloniale tijdperk. Alles wat ook maar enigszins eetbaar is wordt door deze schimmels aangevallen en opgegeten. De afvalstoffen en oplosmiddelen zorgen voor ontstekingen en allergieŽn in onze organen, gewrichten, weefsels, cellen etc.

Hoewel deze schimmels al sinds mensenheugenis vertoeven in uw maag-darmkanaal hebben ze zich altijd vrij rustig gehouden omdat ons immuunsysteem meestal op tijd kon ingrijpen. De schimmel op zich is dan ook niet zo gevaarlijk als we dit vergelijken met virussen en bacteriŽn. Het grote gevaar schuilt in het feit dat ze in staat zijn zich explosief te vermenigvuldigen waardoor ze door hun massale aantal gewoon niet meer te remmen zijn bij de kolonisatie van uw lichaam en de daarbij behorende productie van afvalstoffen. Het is net een mierenkolonie die blindelings miljarden soortgenoten opoffert om een rivier over te steken om zo maar het einddoel te behalen. De 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden waarbij ook de vervalsing van de menselijke geschiedenis in onze geschiedenisboeken bij hoort hebben er echter voor gezorgd dat we deze beer in de afgelopen 100 jaar steeds meer hebben losgelaten in ons lichaam.

Wanneer de miljarden schimmelkolonisten niet in het maag-darmkanaal geneutraliseerd worden slaan zij toe in uw hele lichaam en veroorzaken wederom een groot aantal stress/allergie gerelateerde symptomen. Een chronische schimmelinfectie is misschien niet fataal maar kan u extreem ziek maken omdat het zich in uw hele lichaam kan nestelen. De reden waarom schimmels lichamelijke en de hieruit schijnbaar voortvloeiende geestelijke problemen kunnen veroorzaken, is gelegen aan het feit dat ze zich ook massaal in uw hersenen en zenuwstelsel vestigen, waardoor de communicatie verstoord wordt en ook de normale enzymen en hormoon productie van o.a. endorphine achterblijft. Dit hormoon zorgt ervoor dat u zich goed voelt. Dit is anders dan andere stressveroorzakers die over het algemeen alleen de zwakste of de voor hen meest aangename plekken in uw lichaam uitkiezen om zich te nestelen en vermenigvuldigen. Een schimmel is absoluut niet kieskeurig en voedt zich met alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Een van de belangrijkste schimmel bestrijders naast geen suiker meer eten is een vriendelijke bacterie die smult van deze voor hen overheerlijke zaken. Lactobacilles Acidophilus (zes soorten) zorgt ervoor nadat u de andere stressveroorzakers geŽlimineerd heeft dat de schimmel geen kans meer krijgt om zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en de maag-darmwand te overschrijden.

Wanneer u Lactobacilles Acidophilus wilt aanschaffen volgt u weer het advies dat we ook bij Kava Kava + hebben gegeven. Maar ook verse yoghurt is in staat om dit werk uitstekend te ondersteunen. Zij die echter een allergie hebben voor zuivelproducten hebben dus altijd nog Lactobacilles Acidophilis om het werk te doen. Naast deze vriendelijke bacterie zijn er nog een aantal andere op de natuur gebaseerde producten die de werking van het hierboven genoemde product nog verder kan ondersteunen. In de nieuwsbrieven leest u hier meer over. Tot slot is het natuurlijk veel verstandiger om uw eet- en leefgewoonten te veranderen dan om bovenstaande tijdelijke lapmiddeltjes te gebruiken. U raad het al, voorlopig geen geraffineerde suiker, alcohol, wit, gist, varkens- en kalfsvlees, pinda's, schimmel houdende en onnatuurlijke producten meer en als u echt slim bent lost u de werkelijke oorzaken achter uw suikerverslaving op. Wist u trouwens dat uw amandelen en appendix een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van deze schimmels. De amandelen zijn een onderdeel van uw immuunsysteem en uw appendix zorgt ervoor dat de darmen gesmeerd blijven tijdens de vertering en opname van uw voedsel.


 


Bron: wegaannaarhuis.nl

 

Thema paginas
Acne
Amalgaam
Atkins dieet
Betacaroteen
Chlorella
Collodiaal zilver
Columbus ei
Darmkanker
Darmvervuiling
Elektroallergie
Em-X
Griep
Hoodia cactus
Kava Kava

Klysma
Komboecha
Looizuur
Olijfolie
Omega 3
Pecannoten
Roggebrood
Stevia
Suiker = gif
Vitamine B12
Vleesvervangers
Wortelsap

Ads

 


View My Stats