gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Natuurlijk voedsel - H.G. Riksen


NATUURLIJK, NATUURLIJK VOEDSEL, door H.G. Riksen

Sinds het ontstaan van de "moderne" wetenschap zo'n 300 jaar geleden is men het menselijke lichaam en de gezondheid steeds meer gaan zien vanuit een materialistisch standpunt. Onze medische wereld heeft de biochemie heilig verklaard en alles in ons leven moet meetbaar zijn.

Zo is de kwaliteit en samenstelling van ons voedsel steeds meer uitgedrukt in hoeveelheden koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen enz. Onze levensprocessen moeten in chemische reactie vergelijkingen uitgedrukt kunnen worden.

Maar het leven is niet alleen meetbaar op biochemisch niveau. Vanuit de chemische grondgedachte zal bewerkt, gemanipuleerd voedsel nog steeds van dezelfde kwaliteit zijn daar nog steeds de bouw componenten meetbaar zijn. Toch, als je zaden bewerkt met een zekere lage stralingsdosis, verandert de chemische samenstelling niet, maar is het kiemend vermogen wel verloren gegaan. Hetzelfde gebeurt met voedsel, dat in een magnetron blootgesteld is geweest aan straling, waarbij het voedsel "dood" is geworden.

In de natuur voeden de dieren zich met wat daar voorkomt en dat komen geen degeneratie ziektes voor als artritis, diabetes, kanker, Alzheimer enz. De dieren eten bladeren, fruit en zaden uit de natuur. Zodra zij bewerkt voedsel gaan eten, worden zij - net als de meeste van ons - aangetast door kwalen en ziekte. Kalveren die gepasteuriseerde melk drinken sterven binnen drie weken. Ratten gevoed met bewerkt voedsel ontwikkelen vormen van kanker, artritis en abnormaal gedrag zoals kannibalisme.

Deze verschillen in gezondheid die zich voordoen door natuurlijkheid van voedsel of het ontbreken daarvan, zijn niet te verklaren vanuit een strikt chemisch model. Onze lichamen worden gestuurd door een onzichtbare, maar reŽle "life force" en het voedsel dat wij eten versterkt of verzwakt deze levenskracht. Medische systemen als Homeopathie, Ayurveda of TCM worden meer en meer populair omdat zij op andere wijze de nadruk leggen op het versterken en balanceren van de levenskracht, wat totaal geen aandacht krijgt in de westerse geneeskunde tot nu toe.

Vele mensen passen deze systemen en gelukkig worden meer en meer minder geconditioneerde westerse artsen erin getraind om hun begrip van deze systemen en de vaardigheid om mensen echt te helpen te doen toenemen.

De kwaliteit van voedsel wordt niet alleen bepaald door de chemische samenstelling, verhouding tussen koolhydraten en eiwitten, of het aantal calorieŽn per 100 gram. Voedsel is een condensatie van levenskracht en de energetische toestand van ons voedsel bepaalt of het de levenskracht zal voeden of zal uitputten. De natuur voorziet alle voedsel dat zij maakt, altijd van een sterke en harmonieuze levenskracht. Hoe meer wij ingrijpen in dit natuurlijke proces door het toepassen van moderne technologieŽn, hoe meer levenskracht verloren gaat.

In de afgelopen 40 jaar hebben een aantal bio-fysici onderzoek gedaan naar de kwantificeerbaarheid van de werking van de levenskracht in ons lichaam. Zij kwamen tot de ontdekking dat al onze levensprocessen gestuurd worden door elektriciteit. Zenuwimpulsen zijn het resultaat van een elektrisch potentiaal verschil dat zich opbouwt en dan weg vloeit. De energie, die we gebruiken voor ieder proces in ons lichaam is elektrisch aangemaakt in onze cellen via ingewikkeld elektronen transport. Meer research vindt nu plaats naar de rol van ionen, die de elektrische deeltjes in het menselijk lichaam zijn. Het woord "ion" betekent in het Grieks "reizend deeltje" en zijn elektrisch geladen met een lading die of gunstig of ongunstig is voor ons. Ionische mineralen zijn absoluut essentiŽle componenten in ons dieet als we gezond willen zijn. Hetzelfde mineraal kan gezond zijn, neutraal of zelfs ongezond voor ons, afhankelijk van de staat waarin het verkeert. Aluminium bijvoorbeeld wordt gevonden in menig natuurlijk voedsel in een ionische staat waarin het volkomen onschuldig is. Hetzelfde aluminium in metallische staat is extreem giftig en wordt verdacht van bij te dragen tot het ontstaan van Alzheimer. Natuurlijk voedsel met veel levenskracht leveren mineralen voor ons lichaam in een ionische vorm. De hoeveelheid levenskracht in een levend organisme - van plant tot mens - correleert direct met het vermogen van het organisme om de mineralen ervan in ionische staat te houden. Dood, geraffineerd voedsel bezit niet de levenskracht nodig om een sterke bio-elektriciteit door ionen in stand te houden. Vaak is het ook niet bederfelijk meer.

Natuurlijk zout en onze life force, oftewel onze Levenskracht.

Het omzetten van ons voedsel in de specifieke energievormen ten behoeve van alle levensfuncties is een uitermate gecompliceerd proces. Hetgeen echter aan de basis ligt van het goed verloop van dit energie-opwekkingsproces is de kwaliteit van de individuele cel. Elke cel wekt bio-elektriciteit op als een soort accu waarvan de positieve en negatieve pool gevormd worden door het natrium + ion en het chloor - ion. De elektriciteit is nodig om de zeer gecompliceerde reacties die de levensprocessen optimaal te doen verlopen, in goede banen te lijden. De chemische verbinding waaruit in oplossing de positieve natrium en de negatieve chloride ionen de polen vormen van de accu's - ca 10 miljard lichaamscellen- is NaCl of simpelweg zout genoemd. Het zal duidelijk zijn dat gezien het feit dat ons voedsel zo natuurlijk mogelijk dient te zijn, dus niet bewerkt en gemanipuleerd - dat de kwaliteit van het zout van essentieel belang is voor het optimaal functioneren van al onze lichaamscellen als accumulator voor onze levensfuncties. De kwaliteit van onze "life force" hangt zo af van de kwaliteit van het zout, dat nodig is voor onze levensprocessen.

Echter is vrijwel alle zout dat regulier in de winkels te koop is, is min of meer bewerkt. Dit komt deels door de manier van zoutwinning vanuit onderaardse zoutkoepels waarbij het zout onder hoge druk en bij hoge temperatuur tot oplossing gebracht wordt, maar ook door extra nabehandelingen zoals drogen bij extreem hoge temperatuur en ook het coaten met een laagje Al(OH)3 om het vochtig worden van het zout tegen te gaan. Bij de eerste actie wordt door het drogen bij hoge temperaturen de kristalstructuur dusdanig gewijzigd dat de oplosbaarheid sterk afneemt, maar wat erger is de opneembaarheid in onze lichaamscellen verdwijnt. Deze extra coating is al jaren een carcinogeen-verdachte stof. Zelfs in natuurvoedingswinkels te verkrijgen natuurlijk zeezout is veelal niet onbewerkt door de vaak noodzakelijke reiniging middels omkristallisatie en daarop volgende droogbehandeling. Ook hierdoor is de opneembaarheid aangetast en zijn uiterst nuttige mineralen en sporenelementen verloren gegaan. Bij inname van het gangbare geraffineerde keukenzout, wordt dit onmiddelijk door het lichaam als een gif herkend en als zodanig afgeschermd en (voor zover mogelijk) via de gangbare kanalen afgevoerd, voordat het al te veel schade aan kan richten. Op deze manier is ook de zoutdorst te verklaren die geleid heeft tot zeer hoge dagelijkse zoutinnames van gemiddeld meer dan 10 gram per dag: Het lichaam reageert in eerste instantie op de eerste smaak impuls alsof er zout aankomt, maar de bevrediging vindt niet plaats, daar het zout direct weer afgevoerd wordt. Het lichaam onttrekt water aan de cellen en vraagt om water om het zout onschadelijk te maken en af te kunnen voeren. Bij gebruik van Kristalzout uit de Himalaya van het Centrum voor Innerlijke Vrede krijgt u geen dorst, omdat het mineraalzout direct opgenmen wordt in de cellen en de cellen dus geen water verliezen.

Natuurlijke onbewerkt zout wordt moeiteloos in ons systeem opgenomen en reeds een paar gram draagt bij tot het steeds weer optimaal opladen van onze lichaamscellen en staat daarmee garant voor de continuÔteit van onze life force. Van de mineralen in ons bloed maakt natrium meer dan 90% uit met als hoofdfunctie het regelen van de zuurgraad pH. De andere component van het zout chloride maakt ca 65% uit van de zure kationen in ons bloed. Hoofdfunctie is het regelen van de zuur-base balans van het bloed. Daarnaast heeft ons lichaam mineralen nodig als bio-katalysator voor de reacties op celniveau voor onze levensfuncties. Ook bij de overdracht van de signaen van het zenuwstelsel spelen deze mineralen een zeer belangrijke rol. Een volgende maal meer over de specifiekere functie van natriumchloride, mineralen en sporenelementen in ons lichaam.

Ik hoop U duidelijk gemaakt te hebben dat naast het "gewone" natuurlijk voedsel het absoluut nodig is om ook een natuurlijk zout in uw voedingspatroon in te bouwen. Kristalzout uit de Himalaya, en dan met name het Kristalzout van ht Centrum voro Innerlijke Vrede, is de meest hoogwaardige vorm van natuurlijk zout met een gebalanceerde mix van mineralen en sporenelementen met een extreem hoge trillingsenergie.

(Copyright: H.G. Riksen, Centrum voor Innerlijke Vrede)


 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats