muziek en gezondheid


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Muziek en gezondheid


Ik wist al heel jong dat ik beter kon leren als ik rustige muziek had opstaan. Ik kan het niet goed uitleggen maar zonder muziek kreeg ik mijn hersenen niet rustig genoeg om de stof op te nemen. Zodra ik echter mijn audiobandje met een oud live concert van Roger Whitaker draaide kon ik gaan stampen. Net of de muziek voor andere hersengolven of een bepaalde ontspanning zorgde. Dus vanaf die tijd is dat bandje grijsgedraaid gedurende de jaren dat ik de Havo doorliep (11-15 jaar oud). Tot vandaag de dag heb ik muziek nodig om te kunnen werken. Zonder muziek ga ik me vervelen en heb ik moeite met mijn werk. Maar zodra ik goede muziek op heb staan gaat er een knop om en gaat het werken als vanzelf.

Het schijnt dat klassieke muziek nog beter voor je prestaties is. Wel weet ik dat je ook het beste met een hongergevoel kunt leren. Een hormoon dat eerst alleen in verband werd gebracht met honger, blijkt ook invloed uit te oefenen op het geheugen en het vermogen om te leren. Een tip voor scholieren, studenten en anderen die aan de vooravond staan van een belangrijke toets of examen: eet niet. Het geheugen werkt beter op een lege maag, zo schrijven onderzoekers in Nature Neuroscience.

Ron


Muziek kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van muizen

De 16-jarige David Merrill, student aan de Nansemond River High School in Suffolk in de staat Virginia in Amerika, bedacht dat de luide klanken van hard-rock muziek een schadelijk effect hadden op fans van die muziek. Hij bedacht een test om uit te vinden hoe schadelijk dat effect was. Hij nam 72 muizen en verdeelde ze in drie groepen: 1 om te testen hoe de muizen reageerden op hardrock, 1 om te testen hoe ze reageerden op klassieke muziek van Mozart en een controle-groep die helemaal geen muziek te horen kreeg.

Merrill wende alle muizen eraan om te wonen in aquariums in de kelder van zijn huis. Toen begon hij 10 uur per dag muziek te laten horen. Drie keer per dag liet hij elke muis door een doolhof lopen. In het begin deed elke muis daar gemiddeld 10 minuten over.

Na een tijdje wisten de 24 muizen uit de controlegroep (die dus geen muziek te horen kregen) in 5 minuten door het doolhof te rennen. De muizen die naar Mozart luisterden wisten het zelfs in anderhalve minuut te doen. Maar de hard-rock muizen deden er nu gemiddeld een half uur over! Dat wil dus zeggen dat muizen beter presteren bij klassieke muziek!


Epilepsie en Mozart

Muziek en vooral werk van Mozart kan volgens de Britse wetenschapper J. Jenkins een genezende werking hebben op epilepsie. Volgens de professor kan ook werk van andere musici het 'Mozart-effect' teweegbrengen. Jenkins, verbonden aan het Royal College of Physicians, is hoopvol over de resultaten van zijn muziektherapie. Ratten waarvoor sonate K448 van Mozart was gespeeld, vonden sneller hun weg in een doolhof dan soortgenoten die het zonder of met minimale muzikale voorbereiding moesten doen. Mensen met epilepsie die aan de proef meededen, konden makkelijker papier knippen en vouwen. Door korte stukjes van de sonate te laten horen, zou het aantal epilepsieaanvallen zijn verminderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat verscheidene delen van de hersenen worden gebruikt bij het luisteren naar muziek. De linker hersenhelft houdt zich bezig met ritme en toonhoogte, terwijl in de rechter hersenhelft melodie en klankkleur worden verwerkt.

Eerder is al aangetoond dat muziek van Mozart een beter ruimtelijk inzicht bij kinderen teweeg kan brengen. Kinderen die gedurende zes maanden simpele melodietjes van Mozart op een keybord leerden spelen, deden het beter op school dan hun leeftijdgenootjes die achter boeken en computer zaten. De beide hersenhelften worden actief bij het luisteren naar muziek. Professor Jenkins zegt dat het beluisteren van muziek beide hersenhelften oplaadt. Hij zegt dat het een positieve invloed heeft op de menselijke hersenwerking. Bij epilepsie zag hij een teruggang van de hersenaktiviteit. De professor benadrukt echter wel dat het onderzoek naar de therapeutische werking op epilepsie nog in een zeer vroeg stadium zit.

http://www.paradijsvogel.nl/mozart.htm


Muziek kan wel degelijk uw stemming verbeteren!

Genieten: dat is ons doel als we een cd opzetten. Muziek kan niet alleen aangenaam zijn, maar ook bijzonder nuttig. Maar ze maakt nu eenmaal zozeer deel uit van ons leven dat we daar niet altijd aan denken…

Uw stemming of die van uw omgeving verbeteren: het kan wel degelijk dankzij de juiste melodie. Muziek kan immers uw gevoelens beÔnvloeden, wijzigen en zelfs opwekken. U zit in de put en voelt zich lusteloos? Kies dan het chanson dat uw moreel weer doet stijgen. Mieke heeft dat goed begrepen: “Ik heb een hartsgrondige hekel aan vegen en dweilen, zozeer dat ik in een rothumeur ben als ik het toch moet doen. Maar ik zet dan altijd zouk-muziek op, en mijn stemming verbetert zienderogen!”

http://www.e-gezondheid.be/nl/tijdschrift_gezondheid/sante_psychologie/


Gezondheid en muziek

Muziek stelt iemand in staat intense vreugde of intens verdriet of andere gevoelens te ondergaan, eenvoudig omdat zij in staat is dezelfde fysiologische veranderingen te veroorzaken die teweeggebracht worden door sterke emoties. Onderzoekers hebben bevonden dat muziek de polsslag, bloeddruk, ademhaling, bloedcirculatie, spijsvertering, hartslag en spiersamentrekking beÔnvloedt en ook het bloedvolume in de organen, ledematen en hersenen.

Ook werd vastgesteld dat de hersenen tijdelijk in volume toenamen als gevolg van alle muzikale stimuli. De invloed van muziek op het centrale zenuwstelsel werd beproefd door middel van de knie≠reflex, die het navolgende te zien gaf: bij stilte tweeŽndertig millimeter, drumband eenenvijftig achttiende millimeter en muziek van een voorbijtrekkende fanfare vijfenzestig millimeter.

http://home.planet.nl/~amorc.nl/artik13.html


Muziektherapie

Muziek kan je vrolijk maken, maar ook verdrietig. Als je in een bepaalde stemming bent, kun je behoefte hebben aan een bepaald soort muziek. Muziek kan ontroeren, muziek kan ontspannen. Misschien is de ene mens er gevoeliger voor dan de ander, of staat de ene mens er meer open voor dan de ander, maar muziek 'doet iets met je'. Zo kan het luisteren naar muziek emoties oproepen en door muziek te maken kun je bepaalde emoties uitdrukken. Dan is muziek een communicatiemiddel.

Muziek heeft bovendien structuur. Die kan gebruikt worden om bijvoorbeeld gedragsveranderingen op gang te brengen. Verder is er een natuurlijk verband tussen muziek en beweging. Dit biedt mogelijkheden voor activering, regulering of structurering van de motoriek. Bovendien heeft muziek invloed op lichaamsfuncties, het hormonale systeem en het afweersysteem. Daarom wordt muziek ook gebruikt bij de behandeling van pijn, stress en psychosomatische aandoeningen.

Dankzij bovenstaande eigenschappen van muziek wordt muziektherapie gebruikt in de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en in verpleeghuizen. Het doel is emoties, gedrag, het denken of lichamelijke functies te beÔnvloeden. Zo kan muziektherapie het zelfvertrouwen versterken, sociale vaardigheden verbeteren, maar ook een rol spelen bij het verwerken van verdriet of teleurstellingen. Muziektherapie kan bestaan uit het zelf maken van muziek, alleen of met anderen, maar ook uit het luisteren naar muziek. Het is een vorm van creatieve therapie.

http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=32967


Muziektherapie in de revalidatie

In muziektherapie gaat het om de gerichte en systematische toepassing van muziek als therapeutisch middel. Muziek is altijd al gebruikt om mensen te beÔnvloeden. Ook in onze tijd komen we daarmee in aanraking: muziek in reclame en in winkelcentra om het koopgedrag te stimuleren, muziek in de wachtkamer om voor ontspanning te zprgen, muziek in de disco om mensen aan te zetten tot bewegen.

Muziek kan ook gekozen worden om gevoelens van vreugde of verdriet weer te geven en te ondersteunen. In muziektherapie gebeurt iets dergelijks. Ook daar wordt van de invloed van muziek gebruik gemaakt, maar nu om een therapeutisch doel te bereiken.

Waar richt de muziektherapie zich op:

* de emotionele verwerking van de handicap
* het versterken van het gevoel van eigen waarde en het zelfvertrouwen
* het vergroten van sociale vaardigheden, contact en communicatie
* het stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling
* het ontwikkelen van expressie en creativiteit
* het ontwikkelen van een zinvolle tijdsbesteding

http://www.stichtingmuziektherapie.nl/revalidatie/Revalidatie_index.htm


Scripties

Zelfstandigheid als doelstelling in muziektherapie met verstandelijk gehandicapte jongeren (Renske Breeman)
http://home.hccnet.nl/p.vd.berk/tekst/ScriptieRB.doc

Contact met comapatiŽnten in muziektherapie (Anne van Dijk)
http://utopia.knoware.nl/users/jdehaas/Anne.doc

Denken, Voelen en Handelen in de muziektherapie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis (Ulrike Fieguth)
http://web.inter.nl.net/hcc/berk/Student/Scriptie%20Ulrike.doc


Muziektherapeuten in Nederland

http://www.stichtingmuziektherapie.nl/mt-nederland/hoofd_mtn.htm


 

 


 


View My Stats