Milieuverontreiniging en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Toxines Luchthaven Schiphol en het effect, op schapen

schaap.jpg (17747 bytes)

Werknemers van de luchthaven Schiphol hebben de Landelijke Inspectiedienst Dieren-bescherming (LID) gewezen op mogelijke gezondheidseffecten bij schapen die langs de landingsbaan grazen en daar dag en nacht blootgesteld kunnen worden aan verontreiniging. De LID heeft de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke nadelige effecten van de luchthaven Schiphol op schapen die daar grazen. Het onderzoek is aangenomen door de Leerstoelgroep Toxicologie van de Wageningen universiteit en in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel is uitgevoerd door Laurens Waanders in 2001 en het tweede deel door Tineke Slootweg in 2003. Deze uitvoering in 2 delen was nodig omdat door de mond-en klauwzeer epidemie van 2001 de uitvoering van het 1e deel van dit onder-zoek ernstig vertraagd is. Waanders concludeerde op basis van literatuuronderzoek dat het belangrijkste deel van de verontreiniging die mogelijk een schadelijk effect zou kunnen hebben op schapen gevormd wordt door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en daarop lijkende verbindingen. Om de schadelijke potentie van de lucht verontreiniging te meten zijn luchtmonsters genomen bij Schiphol en als referentiepunt in de Biesbosch, omdat daar de benodigde apparatuur reeds aanwezig was. De waarden van Tilburg en de Biesbosch wijken significant af van het aantal BEQ in de wol uit Schiphol, dat 3-7 keer hoger ligt bij 2.60 nmol BEQ per gram vet in 2001 en gemiddeld 3.12 nmol BEQ per gram vet in 2003 (p=0.007).

Bekijk de studie


Milieuverontreiniging : de stille 'vloedgolf'

Allergiën, erfelijke misvormingen, vermindering van de mannelijke vruchtbaarheid, multiple sclerose, leucemie, borst- en prostaatkanker: de laatste 30 jaar is de lijst alleen maar langer geworden.

Nieuwe bedreiging: chemische besmetting.

De hypothese dat binnen afzienbare tijden het menselijk ras genetisch zal veranderen is uitgesloten. Daarentegen vrezen steeds meer wetenschappelijk onderzoekers dat de toename van gezondheidsproblemen heeft te maken met een nieuwe dreiging: chemische besmetting van ons milieu.

100.000 'onbekenden' in onze aderen.

Tussen het einde van de Tweede wereldoorlog en nu is de chemische produktie wereldwijd gestegen van 7 tot 400 miljoen ton. Elk jaar worden er weer zo'n 300 substanties uitgevonden die de lijst langer maken. Veel van deze stoffen bevinden zich in de lucht van onze appartementen, in het water van onze meren en zelfs in ons bloed, zoals recente studies in Europa, geleid door het Wereldnatuurfonds (WWF) hebben bewezen. (zie video www.tsr.ch > Emissions > Temps Present > uitzending van 13 oktober 2005: Des poisons dans la peau - Gif in de huid). Het is echter vreemd dat we bijna niet bekend zijn met de schadelijke effecten op lange termijn betreffende onze gezondheid en het milieu.

REACH =
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.

Sinds 5 jaar deelt de Europese Commissie haar ongerustheid met artsen en de beschermers van het milieu. REACH werd opgericht met als doel de mate van giftigheid van alle al bestaande chemische substanties en de nieuwe produkten in kaart te brengen. Het is niet vreemd dat de Europese chemische industrie er alles aan doet om zo weinig mogelijk schade te ondervinden door dit nieuwe systeem. En dat lukt ze nog goed ook. Consumentenorganisaties en milieubewegingen, in het begin zeer enthousiast door dit nieuwe projekt om het milieu te beschermen, zijn teleurgesteld.

De eerste onderzoeken zijn zeer verontrustend: met betrekking tot de verontreiniging is de foetus het meest gevoelig. Lange tijd geloofde men dat de baarmoeder het ongeboren kind beschermde tegen alle bedreigingen komende van buiten. Niets is echter daarvan waar. Vele substanties lukt het om de placenta te passeren. Voordat het kind geboren wordt is het al besmet door verontreiniging. Naarmate meer onderzoek gedaan wordt, worden de schadelijke effecten van chemische besmetting op het ongeboren kind duidelijker; evenals het ontstaan van kanker wat pas jaren later tot uiting kan komen.

Vertaling: xxx

Bron: Pollution: le raz de marée silencieux. bekijk de franstalige video : www.tsr.ch > Emissions > Toutes les Emissions > 36.9 Magazine Santé van 7 juin 2006 (07/06/2006).

 

 

 


 


View My Stats