light produkten


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Die fijne light produkten.....ze werken averrechts....


Ik weet nog goed dat mijn partner thuis kwam met een potje Calvť pindakaas met een blauwe deksel. 25% minder vet schreeuwde de verpakking. Skeptisch als ik was meteen de wikkel bestudeerd en daar kwam de aap uit de mouw. Men had inderdaad het vet verlaagd van 58 naar 44 gram maar gelijkertijd waren de suikers (koolhydraten) gestegen van 9.9 naar 30 gram !!

En aangezien juist die suikers je vetopslag stimuleren door het verhogen van je suikerspiegel een leuke marketing truc waar menig persoon met suikerziekte ook in zal trappen. Vet verzadigd, suikers jagen juist de eetlust aan, wat denk je dat de industrie wil? Minder omzet of juist nog meer omzet?

We weten intussen dat zowel suikers als light produkten juist de eetlust aanjagen dus laat je niet gek maken. Temper je suikers, geef je alvleesklier rust, een verstoorde insuline werking verstoort alles, je hormonen, je energie, speelt een rol bij ontstekingen etc etc.

Bekijk zeker eens deze uitzending over pindakaas:
http://player.omroep.nl/?aflID=4516953

Ik ben intussen overgestapt op de ouderwetse pindakaas van Monki die geen suikers bevat, alleen pinda's en zout, en ook zonder toegevoegde vetten. Ik wissel deze af met heerlijke amandelpasta......

Ron


Kunstmatige zoetstoffen spelen rol bij gewichtstoename

Het verbreken van de band tussen zoet en calorieŽn kan het lichaam in verwarring brengen, en het daardoor moeilijker maken om de opname van voedsel te normaliseren

WASHINGTON — Wil je gewicht verliezen? De light-frisdranken door de gootsteen spoelen zou kunnen helpen. Onderzoekers hebben in het laboratorium bewijs gevonden dat het wijdverbreide gebruik van calorie-arme zoetstoffen het feitelijk moeilijker maakt voor mensen om hun voedselinname en gewicht onder controle te houden. Deze bevindingen verschijnen in het Februari-nummer van Behavioral Neuroscience, dat gepubliceerd wordt door de American Psychological Association (APA)

Psychologen aan de Purdue Universiteit Ingestive Behavior Research Center rapporteerden dat ratten die yoghurt kregen met een nul-calorieŽn zoetstof, vergeleken met ratten die yoghurt gezoet met glucose aten (een enkelvoudige suiker, 15 calorieŽn per theelepel, hetzelfde als gewone suiker) later statistisch betekenisvol meer calorieŽn innamen, meer gewichtstoename hadden, en meer lichaamsvet vasthielden zonder het later evenwicht te brengen door iets minder te gaan eten.


Auteurs Susan Swithers en Terry Davidson, beide dokter in de wetenschappen, veronderstellen dat door het verbreken van de connectie tussen een zoete sensatie en calorierijk voedsel, het gebruik van saccharine de capaciteit van het lichaam om voedselinname te reguleren verandert. Problemen met deze zelf-regulatie zouden kunnen verklaren waarom obesitas met dezelfde snelheid is toegenomen als het gebruik van kunstmatige zoetstoffen. Het zou ook kunnen verklaren, aldus Swithers, waarom er niet voldoende wetenschappelijke overeenstemming is, met verscheidene onderzoeken die gewichtsverlies aantonen, of juist gewichtstoename, of weinig effect. Omdat mensen verschillende achtergronden hebben met kunstmatige en natuurlijke suikers, kunnen onderzoeken die geen rekening houden met de historie van suikergebruik van mensen, een verscheidenheid aan uitkomsten opleveren.

Drie verschillende experimenten onderzochten of saccharine de capaciteit van proefdieren om hun inname te reguleren veranderde, op grond van verschillende overwegingen - de meest voor de hand liggende: de inname van calorieŽn, gewichtstoename en compensatie door minder te eten.

De onderzoekers maten ook de veranderingen in de standaard lichaamstemperatuur, een lichamelijke waardebepaling. Normaal gesproken als we ons voorbereiden op eten, laat de stofwisseling de motor wat sneller lopen. Echter, ratten die getraind waren met gebruik van saccharine (waardoor de link tussen zoetheid en calorieŽn verbroken was) lieten een kleinere temperatuurstijging zien na het eten van een onbekende zoetsmakende, calorierijke maaltijd dan ratten die met glucose (=suiker) getraind waren.
De auteurs denken dat deze afgevlakte reactie leidt tot overeten en het ook moeilijker maakt om de zoetsmakende calorieŽn weer te verbranden.

"De gegevens laten duidelijk zien dat het consumeren van voedsel gezoet met calorie-arme saccharine kan leiden tot grotere gewichtstoename en zwaarlijvigheid dan het eten van hetzelfde voedsel gezoet met de calorierijkere suiker," schreven de auteurs. Ze erkennen dat deze uitkomst gevoelsmatig onjuist lijkt te zijn en geen welkom nieuws is voor klinische onderzoekers en artsen in de gezondheidszorg, die heel lang zoetstoffen met weinig of geen calorieŽn hebben aanbevolen. En, erger, de gegevens komen van ratten, niet van mensen. Echter, de onderzoekers hebben gemerkt dat hun bevindingen overeenkomen met het bewijs dat naar voren komt dat mensen die meer light-frisdranken drinken een groter risico hebben op obesitas of het metabolisch syndroom, een verzameling van medische problemen zoals buikvet, hoge bloeddruk en insulineresistentie die mensen in de gevarenzone brengt voor hartkwalen en diabetes.

Waarom geeft suikervervanger een terugslag?
Swithers en Davidson schreven dat zoet voedsel "een opvallende smaak stimulatie" geeft, dat voorspelt dat iemand van plan is veel calorieŽn in te nemen. De opname- en verteringsreflexen maken zich klaar voor het opnemen daarvan, maar als namaakzoet niet gevolgd wordt door een hoeveelheid calorieŽn, raakt het systeem in de war. Aldus kunnen mensen meer gaan eten of minder energie verbruiken dan ze anders zouden doen.

Vertaling : Ulrike


Video - ABC News: Can Diet Soda Make You Fat?


Video - Artificial Sweeteners and Weight Gain

http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=4273328


Artificial sweeteners linked to weight gain

Cutting the connection between sweets and calories may confuse the body, making it harder to regulate intake

WASHINGTON — Want to lose weight? It might help to pour that diet soda down the drain. Researchers have laboratory evidence that the widespread use of no-calorie sweeteners may actually make it harder for people to control their intake and body weight. The findings appear in the February issue of Behavioral Neuroscience, which is published by the American Psychological Association (APA).

Psychologists at Purdue University’s Ingestive Behavior Research Center reported that relative to rats that ate yogurt sweetened with glucose (a simple sugar with 15 calories/teaspoon, the same as table sugar), rats given yogurt sweetened with zero-calorie saccharin later consumed more calories, gained more weight, put on more body fat, and didn’t make up for it by cutting back later, all at levels of statistical significance. Authors Susan Swithers, PhD, and Terry Davidson, PhD, surmised that by breaking the connection between a sweet sensation and high-calorie food, the use of saccharin changes the body’s ability to regulate intake. That change depends on experience. Problems with self-regulation might explain in part why obesity has risen in parallel with the use of artificial sweeteners. It also might explain why, says Swithers, scientific consensus on human use of artificial sweeteners is inconclusive, with various studies finding evidence of weight loss, weight gain or little effect. Because people may have different experiences with artificial and natural sweeteners, human studies that don’t take into account prior consumption may produce a variety of outcomes.

Three different experiments explored whether saccharin changed lab animals’ ability to regulate their intake, using different assessments –the most obvious being caloric intake, weight gain, and compensating by cutting back.  The experimenters also measured changes in core body temperature, a physiological assessment. Normally when we prepare to eat, the metabolic engine revs up. However, rats that had been trained to respond using saccharin (which broke the link between sweetness and calories), relative to rats trained on glucose, showed a smaller rise in core body temperate after eating a novel, sweet-tasting, high-calorie meal. The authors think this blunted response both led to overeating and made it harder to burn off sweet-tasting calories.

“The data clearly indicate that consuming a food sweetened with no-calorie saccharin can lead to greater body-weight gain and adiposity than would consuming the same food sweetened with a higher-calorie sugar,” the authors wrote. The authors acknowledge that this outcome may seem counterintuitive and might not come as welcome news to human clinical researchers and health-care practitioners, who have long recommended low- or no-calorie sweeteners. What’s more, the data come from rats, not humans. However, they noted that their findings match emerging evidence that people who drink more diet drinks are at higher risk for obesity and metabolic syndrome, a collection of medical problems such as abdominal fat, high blood pressure and insulin resistance that put people at risk for heart disease and diabetes. Why would a sugar substitute backfire? Swithers and Davidson wrote that sweet foods provide a “salient orosensory stimulus” that strongly predicts someone is about to take in a lot of calories. Ingestive and digestive reflexes gear up for that intake but when false sweetness isn’t followed by lots of calories, the system gets confused. Thus, people may eat more or expend less energy than they otherwise would.

The good news, Swithers says, is that people can still count calories to regulate intake and body weight. However, she sympathizes with the dieter’s lament that counting calories requires more conscious effort than consuming low-calorie foods. Swithers adds that based on the lab’s hypothesis, other artificial sweeteners such as aspartame, sucralose and acesulfame K, which also taste sweet but do not predict the delivery of calories, could have similar effects. Finally, although the results are consistent with the idea that humans would show similar effects, human study is required for further demonstration.


Metabool syndroom door light frisdrank

Het drinken van de 'light' versie van frisdranken vergroot je kansen op het metabool syndroom. Light frisdranken zijn wat dat betreft slechter voor je dan het eten van gefrituurd voedsel.

http://www.nu.nl/news/1424591/151/Metabool_syndroom_door_light_frisdrank.html


Light products and miscarriages

Chemical products in food and drinks considered "light" for their low calories have been linked with miscarriages, Queretaro Autonomous University (Quintana Roo, Mexico) scientist Guadalupe Garcia alerted on Monday.

http://www.plenglish.com/Article.asp?ID=%7BC4185AB4-53CD-4521-91E4-
81948D6D5C6D%7D&language=EN


Video - Does Drinking Diet Soda Make You Fat?

When is a diet drink not a diet drink. When it is made with artificial sweeteners. In this weeks UltraWellness podcast, Dr. Mark Hyman shares exciting new research that sheds light on the stunning link between artificial sweeteners and weight gain.


Aspartaam vergroot de eetlust

Volgens de Australische professor Dingle (Murdoch university, Australia) vergroten zoetstoffen zoals aspartaam de eetlust en dit is wel het laatste wat mensen willen die light produkten eten. "Mensen focussen teveel op caloriŽn en moeten meer op de voedingswaarde letten en ipv frisdrank gewoon water drinken" aldus de professor.

http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,
http://www.dse.murdoch.edu.au/research/interests/details/8156

Een uitgebreid rapport van deze professor over chemische toevoegingen aan het eten
http://wwwscieng.murdoch.edu.au/teach/env222/


Light drinkers komen juist aan

Diet Soda Drinkers Gain Weight

People who drink diet soft drinks don't lose weight. In fact, they gain weight, a new study shows.  The findings come from eight years of data collected by Sharon P. Fowler, MPH, and colleagues at the University of Texas Health Science Center, San Antonio. Fowler reported the data at this week's annual meeting of the American Diabetes Association in San Diego.

http://www.cbsnews.com/stories/2005/06/13/
health/webmd/main701408.shtml

http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=382


Sweet Misery - A Poisoned World,  kritische film over Aspartaam

Een 1.5 uur documentaire over de lange termijn effecten van aspartaam vaak afgedaan door de voedingsindustrie als een hoax. Dit onderzoek bevat interviews met doktoren, advocaten en slachtoffers.


Combining food additives may be harmful, say researchers

∑ Aspartame and artificial colourings investigated
∑ Mice nerve cells stopped growing in experiments

New research on common food additives, including the controversial sweetener aspartame and food colourings, suggests they may interact to interfere with the development of the nervous system.
Researchers at the University of Liverpool examined the toxic effects on nerve cells in the laboratory of using a combination of four common food additives - aspartame, monosodium glutamate (MSG) and the artificial colourings brilliant blue and quinoline yellow. The findings of their two-year study were published last week in the journal Toxicological Sciences.

The Liverpool team reported that when mouse nerve cells were exposed to MSG and brilliant blue or aspartame and quinoline yellow in laboratory conditions, combined in concentrations that theoretically reflect the compound that enters the bloodstream after a typical children's snack and drink, the additives stopped the nerve cells growing and interfered with proper signalling systems.

http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,,1671821,00.html


Diet foods for children may lead to obesity

Diet foods and drinks for children may inadvertently lead to overeating and obesity, says a new report from the University of Alberta. A team of researchers contends that animals learn to connect the taste of food with the amount of caloric energy it provides, and children who consume low-calorie versions of foods that are normally high in calories may develop distorted connections between taste and calorie content, leading them to overeat as they grow up. The research will be published today in the academic journal Obesity.

"Based on what we've learned, it is better for children to eat healthy, well-balanced diets with sufficient calories for their daily activities rather than low-calorie snacks or meals," said Dr. David Pierce, a University of Alberta sociologist and lead author of the paper.

The researchers conducted a series of elaborate experiments that proved substituting low-calorie versions of foods and drinks led to overeating in a sample of young rats, including ones that were lean and ones that were genetically obese. Although both lean and obese rats overate during their regular meals, the added calories have more serious health implications for obese animals.

Adolescent rats that were also fed diet foods did not display the same tendency to overeat. The researchers believe the older rats did not overeat because they, unlike the younger rats, relied on a variety of taste-related cues to correctly assess the energy value of their food. "The use of diet food and drinks from an early age into adulthood may induce overeating and gradual weight gain through the taste conditioning process that we have described," Pierce said.

Pierce added that his team's "taste conditioning process" theory may explain "puzzling results" from other studies, such as a recent one from researchers at the University of Massachusetts, who found links between diet soda consumption (among children") and a higher risk of obesity, diabetes and heart disease, but further research is necessary with older animals using a variety of taste-related cues.

"One thing is clear at this point," Pierce said, "our research has shown that young animals can be made to overeat when low-calorie foods and drinks are given to them on a daily basis, and this subverts their bodies' energy-balance system.

"Parents and health professionals should be made aware of this and know that the old-fashioned ways to keep children fit and healthy—insuring they eat well-balanced meals and exercise regularly—are the best ways. Diet foods are probably not a good idea for growing youngsters."


When Lite Gets Heavy

One study showed that if you give people the low-fat, low-calorie version of a food like a granola bar or Chex Mix, they'll compensate by eating 28% more of it than they would of the higher-fat version.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/
0,28804,1703763_1703764_1703936,00.html


 

 


 


View My Stats