kunstmatige zoetstoffen


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email


Kunstmatige zoetstoffen


Omdat steeds meer jonge kinderen teveel produkten nemen met daarin kunstmatige zoetstoffen wat naar mijn idee nog slechter is dan echte suiker een waarschuwing voor overdadig gebruik van deze chemische stoffen. Ikzelf ben niet overtuigd van de veiligheid van aspartaam en neem dan ook liever af en toe een half glas gewone cola dan al die light versies die ik vroeger nam. Light produkten zorgen er al snel voor dat je er meer van neemt want je denkt dat ze  toch geen kwaad kunnen en schijnen nu juist de behoefte aan suikers aan te jagen. Met name hele jonge kinderen (tot 4 jaar) krijgen al produkten die eigenlijk voor oudere kinderen bestemd zijn en er is al gauw overdosering van deze zoetstoffen. Ga eens kijken in de reformwinkel voor alternatieven voor kunstmatige zoetstoffen, kies voor natuurlijke produkten zonder allerlei kunstgrepen.

Ron


Video - De Gevaren van Aspartaam (Zoetstoffen, Suikervrij, E951, Light)

Aspartaam (E951) is een kunstmatige zoetstof, aanwezig in meer dan 6000 producten en wordt dagelijks door miljoenen mensen geconsumeerd. De Voedingsindustrie beweert
dat aspartaam helpt om af te vallen, maar waarom neemt overgewicht (obesitas) dan steeds meer toe? Aspartaam is een zeer zoet gif, verantwoordelijk voor veel gezondheidsproblemen.

Er zijn maar liefst 92 (!) symptomen vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid, naar aanleiding van klachten, ingediend door aspartaam gebruikers. Meer dan 80% van alle klachten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Voedsel en Waren Dienst (FDA) zijn klachten over aspartaam.

http://www.321recipes.com/symptoms.html

Meer informatie over aspartaam:
http://www.aspartaam.nl
http://www.aspartaam.com

HealthRanger7
http://www.youtube.com/user/HealthRanger7


Video - Aspartaam, hersenkanker & de FDA goedkeuring

>

De goedkeuring van aspartaam door de FDA was de meest omstreden goedkeuring ooit. De goedkeuring werd niet gegeven op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek
maar werd ingegeven door politieke (en financiŽle) belangen.

Aspartaam werd in 1965 'ontdekt' door Searle, een farmaceutisch bedrijf uit Chicago. De FDA keurde aspartaam uiteindelijk goed in 1981, terwijl wetenschappelijk onderzoek
duidelijk aantoonde dat aspartaam hersenkanker veroorzaakte in proefdieren.

De onderzoeken die Searle had gebruikt om de zogenaamde veiligheid van aspartaam aan te tonen waren zeer gebrekkig. Searle gebruikte onwetenschappelijke werkwijzes in
haar labaratoria, vervalste testgegevens en hield cruciale informatie achter tijdens het FDA-goedkeuringsproces.

Omdat aspartaam hersentumoren veroorzaakte in proefdieren, bestaat er ook een kanker risico voor mensen. Kanker neemt toe in westerse landen en de ziekte zal binnenkort doodsoorzaak nummer 1 zijn. Naast de kankerverwekkende eigenschappen, is ook aangetoond dat aspartaam verantwoordelijk is voor vele andere gezondheidsproblemen, neurologische ziektes, migraines en psychologische aandoeningen.

Aspartaam breekt af in drie giftige bestanddelen:

1. Methanol.
Dit is giftige alcohol. Methanol breekt verder af in formaldehyde, een vloeistof gebruikt voor balseming.

2. Phenylalanine.
Deze stof vermindert de hoeveelheid van serotonine in de hersenen, wat weer leidt tot opvliegers, depressies en een vergroting van de eetlust. Aspartaam consumptie is een van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas epidemie.

3.Aspartisch zuur.
Dit is een neurologisch gif vergelijkbaar met MSG (E621)

Geloof niet langer in de onwaarheden die verteld worden door de voedingsindustrie en de 'main stream' media. In tegenstelling tot wat de 'gezondheidsexperts' (betaald door de
voedingsindustrie...) zeggen, aspartaam is NIET veilig! Aspartaam is een zoet gif, op de markt gebracht zodat de farmaceutische industrie medicijnen kan verkopen ter
'behandeling' van ziektes die door aspartaam worden veroorzaakt.

Aspartaam zit in de volgende producten:
Light, Zero (Coke, Sprite & Fanta), Pepsi Max, Natrena, Canderel, suikervrij, zoetjes, minder calorieŽn, Sweetners, Sweetener, Sanoform, Slimmetjes, Sussli, Zoetstof, Dietcare, Gold, Hermesetas Gold, Kristalzoet, Line zoet en slank, zoetmiddel, Sanoform, Prodia, Ti light, Fit & Sweet, etc.

Wilt U een betere gezondheid? Doe U zelf dan een plezier en verwijder dit zoete vergif uit uw voeding voor 60 dagen en ontdek hoe enorm uw gezondheid zal verbeteren!

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)

"Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is, geniet
ervan, met volle teugen!"
Jesaja 55:2 (GNB 1996)

"Wijsheid verwerven, inzicht verkrijgen, dat moet je boven alles gaan."
Spreuken 4:7 (GNB96)

Meer informatie over aspartaam:
http://www.aspartaam.nl
http://www.aspartaam.com

HealthRanger7
http://www.youtube.com/user/HealthRanger7


Kunstmatige zoetstoffen voor jonge kinderen beperken

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het gebruik van kunstmatige zoetstoffen in producten onderzocht. Gebleken is dat de meeste producten afzonderlijk (96%) de maximaal toegelaten concentraties kunstmatige zoetstoffen niet overschrijden. Kinderen tot vier jaar kunnen echter wel een teveel van de zoetstof cyclamaat binnenkrijgen als zij grote hoeveelheden of verschillende producten die met deze zoetstof zijn bereid, tot zich nemen.

Er komen steeds meer producten op de markt die kunstmatige zoetstoffen bevatten, variŽrend van frisdranken, limonadesiropen, melkproducten en nagerechten tot vitaminepreparaten voor kinderen en peutertandpasta. Voorbeelden van kunstmatige zoetstoffen zijn: cyclamaat (E952), sacharine (E954), aspartaam (E951) en acesulfaam-k (E950). Levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor baby’s, peuters en kleuters, bijvoorbeeld zuigelingenvoeding en koekjes voor peuters, mogen geen kunstmatige zoetstoffen bevatten.
Deze kinderen gebruiken echter ook producten die voor alle leeftijdscategorieŽn bestemd zijn. Daarin mogen wel - vastgestelde maximale hoeveelheden - kunstmatige zoetstoffen zitten. Dat geldt ook voor light-producten en producten waarop staat ‘geen suiker toegevoegd’. Op de verpakking van de producten staat aangegeven wat er in het product zit.

4% van de onderzochte producten overschrijdt de maximaal toegelaten concentraties kunstmatige zoetstoffen. Echter kinderen tot vier jaar die producten met kunstmatige zoetstoffen gebruiken, kunnen de aanvaardbare dagelijkse inname (de ADI) voor de zoetstof cyclamaat overschrijden. Voor andere zoetstoffen bestaat dit gevaar niet. Als een kind bijvoorbeeld twee glazen frisdrank en een glas yoghurtdrank (beide zonder suiker maar wel gezoet met cyclamaat) per dag drinkt, wordt de veiligheidsgrens voor de zoetstof cyclamaat overschreden. Het Voedingscentrum heeft een uitgebreid advies opgesteld.

Hoewel de gevolgen van een regelmatige overschrijding van de veiligheidsgrens van cyclamaat tot nu toe nog onbekend zijn, adviseert de VWA om terughoudend te zijn met het geven van producten met deze kunstmatige zoetstof aan kinderen tot vier jaar.

Naar verwachting zal het gebruik van kunstmatige zoetstoffen verder toenemen. Ook de toegenomen aandacht voor overgewicht kan consumenten aanzetten om natuurlijke zoetstoffen te vervangen door kunstmatige. De maximaal toegelaten concentratie cyclamaat in producten wordt per 29 januari 2006 verlaagd. Dit als gevolg van de verlaging van de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Om zicht te blijven houden op de inname van kunstmatige zoetstoffen en de gevolgen van de nieuwe norm, zal de VWA de komende jaren het onderzoek herhalen.


Zoetstoffen - Voedingscentrum

Kinderen bereiken relatief snel de veilige grens van de zoetstoffen cyclamaat en polyolen (zoals sorbitol). Het Voedingscentrum raadt het gebruik van producten met deze zoetstoffen af als kinderen deze producten zelf kunnen nemen en/of als er geen zicht is op de hoeveelheid die het kind buitenshuis krijgt. Aan ouders het advies kinderen weinig producten te geven die gezoet zijn met de zoetstoffen cyclamaat en polyolen (zoals sorbitol).
Meer hier


Onderzoek naar de kunstmatige zoetstoffen

…ťn van de trends op het gebied van voedselconsumptie in de periode 1987/88 tot 1997/98 is een toename in het gemiddelde gebruik van frisdranken (‘light’), vruchtensappen en melk(producten). Zowel het aantal gebruikers als de geconsumeerde hoeveelheden van deze producten zijn toegenomen. Frisdranken, maar ook in toenemende mate yoghurtdranken, tandpasta, vitaminepreparaten en andere producten kunnen kunstmatige zoetstoffen bevatten. De verwachting is dat steeds meer consumenten kiezen voor deze producten vanwege het obesitas probleem.

Als gevolg van de richtlijnen 94/35/EG, 94/36/EG en 95/2/EG heeft iedere lidstaat van de EU de verplichting om de consumptie en het gebruik van additieven zoals zoetstoffen te monitoren. Het doel van het beschreven onderzoek is tweeledig. Ten eerste, het analyseren van het gehalte aan de kunstmatige zoetstoffen sacharine, aspartaam, acesulfaam-K en cyclamaat in voedingsmiddelen aanwezig op de Nederlandse markt en deze gehaltes toetsen aan de wetgeving.

Ten tweede, op basis van de analyseresultaten de inname van zoetstoffen door de Nederlandse populatie schatten en vergelijken met de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) voor de individuele zoetstoffen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 4% van de geanalyseerde producten de maximale toegelaten concentraties volgens Richtlijn 94/35/ EG overschrijdt. Gemiddeld gezien wordt door de Nederlandse populatie de ADI van aspartaam, acesulfaam-K, cyclamaat en sacharine niet overschreden. Echter, kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar die uitsluitend gebruik maken van frisdrank of limonadesiroop gezoet met cyclamaat kunnen de ADI overschrijden met een factor 2.

Klik hier voor het volledige rapport


Zoetstoffen - Atrium
Sorbitol, isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, en xylitol zijn de namen zoals ze vermeld staan op de verpakking. Ze worden gebruikt in speciale suikervrije producten. Deze producten, bijvoorbeeld suikervrije koekjes en chocolade, zijn meestal niet zo geschikt omdat ze meestal veel verzadigde vetten bevatten, snel diarree en winderigheid veroorzaken en duurder zijn als de gewone soorten. Bovendien kunnen bij diabetes in principe alle gewone voedingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Suikervrije zuurtjes, - winegums ,- snoepjes en suikervrije kauwgom bevatten geen vet en zijn derhalve goed inpasbaar in het voedingsadvies.

Fructose

Fructose als zoetstof komt veel voor in Duitse diabetes producten. Fructose levert net zoveel energie als gewone suiker en het beÔnvloedt het bloedglucosegehalte. Bij veel gebruik van fructose kan het vetgehalte in het bloed verhoogd worden, met als gevolg een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten.

Meer info hier


Beter dan suiker?

De meeste gebruikte ALTERNATIEVE ZOETJES voor suiker lijken nog slechter, of even slecht te zijn. Over ASPARTAAM, ALITAAM, ACEFULSAAM_K en CYCLAMAAT zijn de meningen zeer verdeeld, maar toch: ze lijken in grotere hoeveelheden schadelijk (en bij zoetstoffen worden al snel grote hoeveelheden genuttigd) - o.a. mutageen en/of zenuw/hersenbeschadigend - en daardoor gedrags - en concentratieproblemen veroorzakend.

Aspartaam bevat:
*methanol, dat afbreekt tot formaline, een toxine en een kankerverwekkende stof die in vetweefsel wordt opgeslagen. Methanol komt ook voor in natuurlijke produkten, maar wordt daar eerder geneutraliseerd (desalniettemin een komend aandachtspunt).
(M)ethanolverbindingen reageren met Ammoniaverbindingen (in veel consumptieprodukten, ook in sommige kauwgum - zoals Ammoniumchloride), oxidanten en zuren tot nog giftiger stoffen.

* fenylalanine, een neurotransmitter, vergelijkbaar met glutamaat, waarvan een overdosis in het hersenvocht onherstelbare zenuwschade aanricht.
Ook versterkt deze stof het hOngergevoel, waardoor de gebruiker, die wil afvallen, alleen maar mťťr gaat eten !...

Evenals glutamaat komt dit aminozuur in gebonden vorm van nature voor in allerlei produkten, het is juist de ongebonden vorm, de plotselinge overdosis, die de meeste schade kan veroorzaken (verg. witte suiker - fructose / vruchtensuiker uit vruchten) Aspartaam geeft, naarmate het verouderd in frisdrank, steeds meer giftige afbraakprodukten.

Meer info hier


Aspartaam veilig ?

Aspartaam is nooit langdurig op mensen getest. Of kunnen we het frequente gebruik van aspartaam sinds 1974 zien als onderzoek op de lange termijn bij mensen? Het grote verschil met officiŽle onderzoeken is dat de resultaten van dit bijna dertigjarige onderzoek nog nooit zijn geevalueerd.

In onderzoeken ontdekten wetenschappers dat aspartaam de hoeveelheid serotonine in de hersenen vermindert. Dat hierdoor het aantal mensen, maar ook kinderen met een depressie onrustbarend stijgt neemt men op de koop toe.

Ook het gebruik van de smaakversterker MSG (E621) die kinderen en volwassenen dik maakt wil men het liefst niet onderkennen. Er wordt liever verwezen naar het vet in snacks (met smaakversterkers?) en verkeerde eetgewoonten (door smaakversterkers?). Ook de vergrijzing en de daardoor (mede door aspartaam en MSG?) veroorzaakte ziekteverschijnselen is een stokpaardje van onze regering.

Zien fabrikanten de bui hangen en wordt er daarom overgegaan op een andere ziekmakende zoetstof? (Splenda/Sucralose)

Meer info hier


 

 

 


 


View My Stats