hooggevoeligheid - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Hooggevoeligheid - HSP

Vereniging Hooggevoelig Nederland
Een hsp (Highly Sensitive Person/ hooggevoelig persoon) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen, een hsp dus intenser dan gemiddeld. Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden, bijvoorbeeld door hooggevoeligheid kun je sneller gevaren signaleren, in de gaten hebben dat iemand liegt, kleine nuanceverschillen waarnemen, intenser genieten van kunst of muziek en beter concentreren. Hooggevoelige personen zijn vaak gewetensvol, harde werkers, begaan met anderen, vredezoekers en denken vaak diep na over het leven.

Zoals alle karaktereigenschappen heeft ook hooggevoeligheid valkuilen. Valkuilen kunnen bijvoorbeeld zijn: te hard werken (overwerken), te zorgzaam zijn voor anderen (en te weinig voor jezelf), te perfectionistisch zijn, overladen voelen door indrukken en bang zijn om fouten te maken.

Algemene Eigenschappen van een HSP:
Ze zijn zorgzaam en bewust.
Ze dromen en fantaseren veel.
Ze merken veel meer details en nuances op.
Ze voelen stemmingen en emoties van anderen aan.
Ze denken over veel dingen na, en bekijken alles van verschillende kanten.
Ze zijn snel ontroerd door kunst, natuur en een mooie film.


Hooggevoeligheid en de Riagg

Wat vaak voorkomt bij hooggevoeligen is dat zij verkeerd gediagnostiseerd worden door arts, riagg, therapeut ect. Het niet bekend zijn van de hooggevoeligheid bij de behandelaar, kan ervoor zorgen dat een hooggevoeligen soms jarenlang in een verkeerd behandelingsplan terecht kan komen.Het is mij zelf overkomen, waardoor ik meteen maar geÔnfiltreerd ben bij de Riagg.In mijn eerste kennismaking en intakegesprek kreeg ik na een 2 uur durig gesprek te horen van de psychiater dat ik hooggevoelig was, ik wist dit al, maar had dit niet verteld. Mijn mond viel open van verbazing en loofde hem voor zijn scherpe diagnose.....maar..zei hij; ik stop met werken hier en waarschijnlijk kom je bij een collega die niets afweet van het verschijnsel hooggevoeligheid. Hij was een van de weinige bij de Riagg die hier mee bekend was. Ik kreeg idd een andere psychiater die mij diagnosticeerde als manisch depressief , meteen voorstelde om pillen te slikken zodat mijn gevoel afvlakte en ik waarschijnlijk in zo,n grijze (lijkend op de psychiater) muis zou veranderen. In de periode daarop heb ik ,,meegespeeld,, om te zien hoe de werkwijze soms bij de Riagg verloopt. De arts bleef aandringen op medicatie en ik wilde mijn verhaal kwijt.

Ik constateerde toen dat hij niet meer naar mij luisterde, 6 keer per sessie een uur op zijn horloge keek, en alleen maar bleef hameren op stemmingsstabilatoren. Na een week of 5 deelde hij mee dat hij de Raigg ging verlaten en ik overgeplaatst werd naar een collega psycholoog.Ik heb daar nog een half jaar gelopen, was echt een hel voor een hooggevoeligen, de energie is nou niet de meest prettige bij de Riagg. Nu terug kijkend begrijp ik wel dat de arts stemwisselingen waarnam, al blijf ik het er niet mee eens dat hij meteen medicatie voorschreef.Door zelf en hulp van andere hooggevoeligheidbehandelaars ben ik zelf in staat om de balans te bewaken op alle niveaus. Mede voor mijzelf en mensen zelf te leren om de balans te behouden heb ik besloten om mijn eigen behandelplan op te zetten. Dit heeft geresulteerd in 2 praktijken. 1 in Amsterdam en 1 in Papendrecht. Wil je is vrijblijvend van gedachten wisselen of kijken of je hooggevoelig bent, kijk dan op onze website.

www.balancedlifestyle.nl

Frank


HSP - hooggevoelig
Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen. We zien iemand op straat lopen, het geluid van een langsrijdende trein, de geur van bloemen, de sfeer in de kamer waar je binnenkomt, de smaak van een chocolaatje. Alles is een prikkel. Een HSP heeft wat meer tijd dan gemiddeld nodig om al die indrukken te verwerken. Daarom willen ze zich terugtrekken om dat verwerkingsproces te helpen. Als ze die kans niet krijgen raken ze nogal snel over hun toeren.

Overgevoelige mensen
Wat is Overgevoeligheid? "Was je als kind al gevoelig voor wat er zich om je heen afspeelde? Vond je het hartverscheurend als een worm werd gevoerd aan een kip? Of als je zag dat een vis aan een haak werd gevangen? Ben je gevoelig voor de stemmingen van anderen? Een goede kans dat je een gevoelig karakter hebt en tot de highly sensitive persons kan worden gerekend".

Gevoelige mensen zijn zich bewust van de meer subtiele signalen uit de omgeving, een eigenschap die in veel situaties nuttig kan zijn. De keerzijde is echter dat zij relatief gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel mensen, veel indrukken of veel geluiden. HSP (overgevoelige mensen dus) kan een dusdanige belasting zijn dat er zowel psychische als fysieke problemen ontstaan. HSP-ers staan te veel "open" waardoor zij emoties uit de omgeving overnemen en zich daardoor moe en uitgeput voelen.

Nieuwetijdskinderen
kenmerken van Nieuwetijdskinderen
Ze huilen vaak als baby
Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
Ze benaderen alles vanuit hun emotie
Ze leven vanuit de eigen wijsheid
Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
Ze hebben moeite met de motoriek
Ze zijn dromerig
Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
Ze reageren sterk intuÔtief
Ze hebben soms paranormale ervaringen
Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
Ze hebben vaak voedselintoleranties
Ze hebben eczeem, allergieŽn of andersoortige huidaandoeningen
Ze hebben soms astma
Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariŽr uit overtuiging
Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
Ze zijn soms hoogbegaafd

Sensitieve kinderen
Sensitieve kinderen zijn overgevoelige wezentjes. Ze worden meestal sensitief geboren en in veel gevallen is het erfelijk. Er zijn heel veel gevoelige kinderen op deze wereld. Er zijn echter ook hooggevoelige kinderen, en zelfs overgevoelige kinderen. De hooggevoelige kinderen weten meestal wel met hun gevoeligheid om te gaan. Wanneer je echter overgevoelig bent is dat voor veel kinderen erg moeilijk te hanteren. Er komen problemen op school, het kind past niet in de bestaande structuren. Vanbuit de school krijgen de ouders het advies eens bij het Riagg aan te kloppen.Veelal krijgen deze kinderen te maken met zorginstellingen waar geprobeerd word\t het kind, vaak door middel van medicijnen, met zijn gevoeligheid om te leren gaan. Deze kinderen komen in een circuit, krijgen een stempel en worden daar altijd op beoordeeld.

Boekenlijst Nieuwetijdskinderen, ADHD e.d.

Hooggevoeligheid en Christenen
Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommige mensen gevoeliger dan anderen. Intelligentie is het vermogen wat in de linkerhersenhelft zit. Gevoeligheid is een eigenschap van de rechterhersenhelft. Zoals we een zeer intelligente persoon “Hoogbegaafd” kunnen noemen kunnen we iemand die heel gevoelig is een “Highly Sensitive Person” (HSP) noemen. Een HSP, Highly Sensitive Person of te wel hooggevoelig persoon, is iemand die gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Een HSP doet dit dus intenser dan gemiddeld. Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door hooggevoeligheid kun je sneller gevaren signaleren, in de gaten hebben dat iemand liegt, kleine nuanceverschillen waarnemen, intenser genieten van kunst of muziek en beter concentreren.

HSP online
Je weet van jezelf hoe je bent wat je denkt. Je weet van jezelf dat je kwestbaar bent. Op een dag ervaar je wat het is gekwetst te worden om wie je bent. Gelukkig ben je sterk sterk genoeg om een ander te spelen om jezelf niet meer te zijn de confrontatie doet vaak pijn.

Afdeling HSP van het Platform Synchroniciteit
Synchroniciteit kun je zien als 'het toeval dat geen toeval is'. Er gebeuren dingen die geen oorzaak-en-gevolg relatie met elkaar hebben, maar toch hebben ze een bijzondere betekenis. Deze bijzondere gebeurtenissen komen vaker voor naarmate je een sterkere (emotionele) band ergens mee hebt. Dat maakt dat HSP's uitgerust zijn met een eigenschap waardoor ze vaker dan anderen contact hebben met een soort "onderstroom". HSP's zien wat voor anderen onzichtbaar blijft. Lange tijd kan het je in verwarring brengen, totdat je gaat ontdekken dat je toegang hebt tot een waarheid die boven het weten uitstijgt. Wat is de meerwaarde van het Platform Synchroniciteit voor hooggevoelige mensen? Diepgaande ervaringskennis van hooggevoeligheid. Een krachtige intuÔtieve benadering van leer- en groeiprocessen. In staat om direct door te dringen tot de kern der dingen. Balans tussen zingeving/spiritualiteit en praktische nuchtere toepasbaarheid. Een uitgebreid Ťn groeiend netwerk.

Elaine N. Aron
Als hoog sensitieve persoon (hsp), psychotherapeut, klinisch psychologe en universitair docent heeft Elaine Aron zich inmiddels in hooggevoeligheid gespecialiseerd. Vanuit haar wetenschappelijke onderzoek en haar werk als therapeut heeft ze de volgende boeken over hsp geschreven: “Hoog sensitieve personen, hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt?”, “Hoog sensitieve personen in de liefde, hoe ga je om met relaties als de wereld je overweldigt?”, “Het Hoogsensitieve Kind, help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt” en “Hoog sensitieve personen werkboek”. Naast haar boeken over hsp heeft ze diverse artikelen over dit onderwerp geschreven evenals over sociale psychologie van relaties. Ze verdeelt haar tijd tussen New York en San Francisco, waar ze psychotherapie praktijken heeft. Elaine Aron gaat verder met schrijven, wetenschappelijk onderzoek, publieke lezingen en workshops. Elaine Aron slaagde aan de University of California, Berkeley. Ze kreeg haar M.A. op de York University in Toronto en haar Ph.D. op de Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara. Ook volgde ze een opleiding aan de Jung Institute in San Francisco.

Yahoo groep  hooggevoelige mensen
Ik wil deze forum opstarten om meer informatie te winnen over HSP'ers ik ben er zelf een. ik wil graag ervaringen horen van andere mensen die HSP zijn, zodat we voor elkaar klaar kunnen staan in moeilijk perioden, omdat het soms best wel eens zwaar is als je alles van een ander oppikt, hoe ga je daarmee om? wat kun je ermee? al dit zoort vragen kun je hier terecht.

HSP boek - Elaine N. Aron
In haar jeugd heeft de psychologe Elaine Aron vaak scheldwoorden als ‘angsthaas’, ‘huilebalk’ e.d. gehoord. Zij was een ‘gevoelig kind’. Dat gaf haar het gevoel dat ze anders was dan andere mensen en dat haar iets mankeerde. Ze leek gedoemd tot een tweederangs bestaan. Veel later pas leerde Aron de voordelen kennen van het feit dat ze een zeer sensitief mens is, een 'highly sensitive pers≠on', ofwel een HSP. Als psychotherapeut en universitair docent heeft Aron zich inmiddels in hoge gevoeligheid gespecialiseerd. Zij helpt HSP’s om hun gevoeligheid te erkennen en ermee te leren leven. Zij heeft over haar wetenschappelijke onderzoek en haar werk als therapeut het boek The Higbly Sensitive Person: How to thrive wben tbe world overwhelms you geschreven. Hierbij is ook een werkboek uitgegeven. In mei is het vervolg verschenen: The Higbly Sensitive Person in love. Twaalf maart 1992 was voor Aron een historische dag. Op die dag vond namelijk de eerste grote bijeenkomst van HSP's plaats op het terrein van de universiteit van CaliforniŽ in Santa Cruz. Aron gaf een lezing over de resultaten van haar eerste onderzoek naar hoge gevoeligheid. Zij had op basis van een analyse van veertig diepte-interviews een enquÍte samengesteld die door een paar duizend Noord-Amerikanen was ingevuld. Ook had ze telefonisch interviews afgenomen onder een steekproef van driehonderd personen. Voor het eerst in de geschiedenis was een zaal gevuld met vrijwel uitsluitend HSP's. Er zouden nog vele van dergelijke bijeenkomsten volgen.

Cursus Omgaan met Hooggevoeligheid
Deze cursus wordt ook gegeven voor niet-hooggevoeligen die willen leren
omgaan met hooggevoeligen, voor leerkrachten, en voor hulpverleners.


 

 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats