Heksenjacht 2008


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Heksenjacht 2008


Er bestaat een nieuwe Inquisitie. Wetenschap is religie geworden, alles draait om geld, onderzoeksresultaten worden gemanipuleerd om de gewenste resultaten te krijgen en wie zich niet comformeert wordt uitgestoten, besmeurd en het functioneren onmogelijk gemaakt. De Inquisitie wordt gevormd uit het medische establishment, de zogeheten belangenorganisaties van patiŽnten en de media. Een nieuwe serie eenzijdige artikelen van de hand van Jeroen Trommelen en Ellen de Visser in De Volkskrant is daarvan het nieuwste voorbeeld. Tijd voor een weerwoord.

door Mike Donkers

Op wie heeft dit schrijversduo het gemunt? Specifiek op de Italiaanse arts Tullio Simoncini en een kliniek in Bilthoven waar Simoncini een patiŽnt zou hebben behandeld. Al gauw blijkt hun kritiek zich echter op de alternatieve geneeskunst in het algemeen te richten.

Artikel 1

Laten we teruggaan naar het eerste schrijfproduct van Trommelen en De Visser in De Volkskrant hierover, een artikel van 2 november getiteld ‘Arts: overleden vrouw niet behandeld’. Het intro van het artikel luidt als volgt:

De 58-jarige vrouw uit Amsterdam die begin oktober overleed na een bezoek aan de Kliniek voor Preventieve Geneeskunde Berg en Bosch in Bilthoven, zocht daar hulp van een Italiaanse arts die een omstreden alternatieve behandeling aanbiedt tegen kanker. De arts, Tullio Simoncini, erkent dat hij de patiŽnte heeft gesproken maar zegt dat ze uiteindelijk heeft afgezien van behandeling.

Wat is precies die omstreden behandeling van Simoncini? Het is een variant op een therapie die al in 1897 door een Franse arts genaamd Renť Quinton werd toegepast. Quinton ontdekte dat zeewater voor 98% identiek was aan bloed en verdunde het zeewater tot hetzelfde zoutgehalte als bloed. Dit bloedeigen oceaanplasma diende hij vervolgens toe door middel van injecties en infusen, waarmee hij mensen en dieren wist te genezen van alle denkbare ziektes en kwalen, inclusief ernstige degeneratieve ziektes als cholera en tuberculose.

Zeewater bevat 92 mineralen plus DNA en RNA. Zijn theorie was dat je met verdund zeewater het bloed, de omgeving van de cellen, zuivert doordat mineralen de activators van cellen zijn. Door de cellen van de juiste informatie te voorzien stimuleerde hij regeneratie in plaats van degeneratie. Quinton bleek het bij het juiste eind te hebben en de Franse overheid erkende aanvankelijk zijn therapie, maar verbood het na de Tweede Wereldoorlog onder invloed van de machtige uit Amerika overgewaaide farmaceutische industrie. Dit was het begin van de nieuwe Inquisitie die onder andere ook verantwoordelijk is voor de cholesterolleugen waardoor de consument nu al ruim 50 jaar de low-fat waanzin aangepraat wordt met ongezonde chemische transvetten en alsmaar stijgende aantallen diabetes, hart- en vaatziekten en kanker tot gevolg.

Lees meer over Renť Quintons werk en de heilzame werking van zeemineralen hier:

http://www.fonteine.com/we_zijn_1.html
http://www.fonteine.com/zeemineralen.html

Simoncini dient kankerpatiŽnten geen zeewaterverdunningen toe maar natriumbicarbonaat, een zout in koolzuur, in verdunningen van 5%. Als oncoloog was het Simoncini opgevallen dat alle kankerpatiŽnten candida hebben, oftewel schimmelwoekering. Dit is op zich niets nieuws want onder kankerspecialisten is het al langer bekend dat kanker en candida samengaan. Algemeen aangenomen wordt dat de kanker het immuunsysteem verzwakt hetgeen schimmelwoekering mogelijk maakt.

De overgroei van candida wordt dus gezien als secundair, het gevolg van kanker. Waar Simoncini verschilt van dit gangbare uitgangspunt is dat hij candida beschouwt als primair, de oorzaak van kanker. In zijn optiek is een tumor niet ongeremde celgroei maar het inkapselen van een candidakolonie door het immuunsysteem. In de onderstaande video laat Simoncini zo’n candidakolonie en de effectiviteit van natriumbicarbonaat hiertegen zien. Net als bij de zeezouten van Quinton in zijn tijd blijkt dit zout pathogene organismes als sneeuw voor de zon op te lossen:

http://www.cancer-fungus.com/video1nl.html

Zoals blijkt uit de video liegen de meningen van Simoncini omtrent de reguliere geneeskunst en de media er niet om. Dit heeft ertoe geleid dat hij officieel uit zijn functie is gezet en nu via het internet en een boek getiteld Kanker is een schimmel zijn kennis verspreidt. De Inquisitie is echter daarmee nog niet tevreden en heeft officieel de jacht geopend op Simoncini. Uit het artikel van 2 november in De Volkskrant:

Die therapie wordt gegeven door de in ItaliŽ geschorste arts Simoncini, die beweert dat kanker een virus is. Hij zegt dat de helft van alle kankerpatiŽnten via zijn therapie met zouten kan worden genezen. De alternatieve therapie wordt in Nederland onder meer gepropageerd op de website www.kankeriseenschimmel.nl. De site belooft een ‘revolutionaire therapie in de behandeling van tumoren.’

Trommelen en De Visser nemen het niet zo nauw met de feiten, hetgeen we nog vaker in hun artikelen terug zullen zien. Zoals de auteurs zelf aangeven in deze alinea is de Nederlandse website kankeriseenschimmel.nl. Kanker is een schimmel is ook de titel van Simoncini’s boek. Toch wordt hij er in dezelfde alinea van beschuldigd te beweren dat kanker een virus is. Ook wordt er gesproken over zouten in het meervoud. Simoncini gebruikt echter ťťn zout, nl. natriumbicarbonaat. Het was Quinton die met de diverse mineraalzouten in zeewater werkte, een therapie die mogelijk nog effectiever is dan die van Simoncini. 

Lees het artikel hier:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article475419.ece/Arts_overleden_vrouw_niet_behandeld

Artikel 2

Dit eerste artikel in De Volkskrant wordt op 16 november 2007 gevolgd door een artikel onder de naam ‘Zwarte lijst tegen ‘genezers’ van kanker’. Hierin wordt aangekondigd dat het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) begin 2008 een zwarte lijst op het internet zal gaan plaatsen van alternatieve genezers die therapieŽn hebben ontwikkeld tegen kanker buiten het reguliere circuit om. Door het woord ‘genezers’ tussen aanhalingstekens te zetten zijn Trommelen en De Visser uiterst suggestief en manipulatief bezig en is het duidelijk dat ze niet voornemens zijn het goede journalistieke principe van hoor en wederhoor toe te passen, zodat de lezer zelf zijn of haar eigen conclusies kan trekken.

Een citaat uit het artikel:

De Inspectie voor de Gezondheidszorg schreef drie jaar geleden een vernietigend rapport over ‘de handelaren in valse hoop’ die kankerpatiŽnten met wetenschappelijk onbewezen behandelingen genezing in het vooruitzicht stellen. Aanleiding was de dood van actrice Sylvia Millecam, die borstkanker had. Alternatieve behandelaren hielden haar weg bij de reguliere hulpverlening. Alternatieve therapeuten zijn juridisch nauwelijks aan te pakken doordat ze vaak geen arts zijn. PatiŽnten bezoeken hen op eigen risico. De Vereniging tegen de Kwakzalverij wil enkele alternatieve behandelaars van Millecam laten vervolgen. Eind deze maand buigt het Amsterdamse gerechtshof zich over de zaak.

Het lag voor de hand dat de naam Sylvia Millecam zou opduiken. Haar dood is via de media en organisaties als Stichting Skepsis en De Vereninging tegen de Kwakzalverij breed uitgemeten en er wordt geen gelegenheid onbenut gelaten om de naam Sylvia Millecam opnieuw van stal te halen. Volgens Trommelen en De Visser zouden alternatieve therapeuten haar weggehouden hebben bij de reguliere hulpverlening, hetgeen wederom uiterst suggestief taalgebruik is.

De werkelijkheid die de media nooit hebben vermeld is dat bij Millecams vader ten onrechte door reguliere artsen de diagnose kanker werd vastgesteld en dat hij aan een onnodige toxische therapie bezweek. Niet zo gek dus dat Millecam er bewust voor koos om zich niet op reguliere wijze te laten behandelen. Waarom wordt de naam Jos Brink trouwens ook niet genoemd? Dit is tenslotte ook een beroemde Nederlander die aan kanker is overleden. Brink overleed binnen een maand na de diagnose en koos wel voor reguliere behandeling. Is het minder erg als reguliere artsen iemand niet kunnen helpen?

In het boek Syndrome X (2000) van Jack Challem, Burt Burkson en Melissa Diane Smith staat het volgende citaat:

Het dodenaantal door medicijnen is te vergelijken met een passagiersvliegtuig dat dagelijks verongelukt en waarbij alle passagiers omkomen. Als passagiersvliegtuigen zo vaak zouden crashen, zou de overheid de vliegtuigmaatschappijen onmiddellijk sluiten.

In het artikel van 16 november 2007 worden het KWF en De Vereniging tegen Kwakzalverij van Cees Renckens genoemd. Het mag duidelijk zijn dat de Inquisitie heeft gekozen voor De Volkskrant als medium om hun propaganda te spuien met als spreekbuis Jeroen Trommelen en Ellen de Visser. Deze ‘onderzoeksjournalisten’ vragen zich kennelijk niet af wat het aantal mensen is dat dagelijks overlijdt door reguliere vaccinaties en medicaties. Wat zou hun drijfveer zijn voor deze eenzijdige, onjournalistieke stellingname? Staan deze schrijvers soms op de loonlijst van de industrie, net als het KWF en andere belangenverenigingen, Stichting Skepsis en De Vereniging tegen Kwakzalverij? 

Laten we eens zelf wat onderzoek gaan doen en kijken wie Jeroen Trommelen en Ellen de Visser eigenlijk zijn. Een simpele Google-search over Trommelen levert op dat hij oorspronkelijk milieujournalist was en een boek heeft geschreven dat Stop de broeikas heet. Gaandeweg ontpopt Trommelen zich echter steeds meer tot spreekbuis van het medische establishment. In een artikel in De Volkskrant van 12 november 2001 verdedigt Trommelen het doodmartelen van proefdieren met de klinkende titel ‘Overbodig sterven voor een hoger doel’.

Ellen de Visser lijkt wat zuiverder op de graad te zijn. Zij lijkt zich oprecht druk te maken over onrecht en schrijft kritisch over de schandalige behandeling van ouderen in verpleeghuizen, stiefkinderen, gehandicapte kinderen en illegalen in de zorg. Ook is ze kritisch over artsen die onverantwoordelijk omspringen met kunstmatige bevruchtingsbehandelingen en de risico’s die daaraan verbonden zijn en artsen die weigeren fouten toe te geven. Het lijkt erop dat De Visser zich voor het karretje van Trommelen heeft laten spannen met een beroep op haar gevoel voor onrecht.

Lees het artikel hier:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article479055.ece

Artikel 3

Het meest vernietigende artikel van hun hand moest nog komen. In de eerste twee artikelen wordt de lezer warm gemaakt voor de ‘wandaden’ die Simoncini en de kliniek in Bilthoven worden aangerekend in verband met de dood van een vrouwelijke patiŽnt. In een paginagroot artikel dat verschijnt in de zaterdageditie van De Volkskrant op 17 november 2007 genaamd ‘Alternatief doodbehandeld’ wordt een reconstructie gemaakt van de dood van een 58-jarige vrouw die ‘Sylvia’ wordt genoemd. Als je zo op het eerste gezicht de pagina bekijkt, zou je denken dat het verhaal over Sylvia Millecam opnieuw uitgebreid uit de kast wordt gehaald. Toeval?

Laten we het artikel punt voor punt ontleden:

De foto:

Het gebouw van de kliniek Berg en Bosch in Bilthoven is van buitenaf gefotografeerd, zo te zien in schemerlicht en zonder toestemming van de directie van de kliniek. Er brandt in ťťn vertrek licht en buiten is de stam van een pas omgezaagde boom te zien. De foto beslaat maar liefst de helft van de pagina en de symboliek van de omgezaagde boom speelt goedkoop in op de argeloze lezer.

Het intro:

Sylvia (58) ging wanhopig op zoek naar alternatieve genezers, toen bleek dat alleen een borstamputatie mogelijk redding kon brengen in haar strijd tegen de kanker. Ze viel in handen van de Italiaanse kwakzalver Simoncini en overleed plotseling.     

Wat is dit voor journalistiek? ‘Wanhopig’, ‘alleen een borstamputatie’, ‘strijd tegen de kanker’, ‘viel in handen van de Italiaanse kwakzalver’? Het kan niet manipulatiever. En dat is alleen nog maar het intro!

Extra informatie bij het artikel:

In 1995 werd een iatrosoof die een kankerpatiŽnte het advies gaf gras te eten en piano te spelen, veroordeeld zonder strafoplegging.

Waarschijnlijk heeft deze iatrosoof tarwegras aanbevolen vanwege het hoge gehalte aan chlorofyl, mineralen, enzymen, aminozuren, vitamines en mineralen. Een prima natuurlijk alternatief tegen chemotherapie dat neerkomt op marteling van patiŽnten, te vergelijken is met het schieten op een mug met een kanon, getuigt van zeer onintelligente en kortzichtige mannelijke doodsenergie en waarvan de doeltreffendheid allesbehalve wetenschappelijk is aangetoond. Overigens wordt tarwegras niet gegeten, maar gedronken, omdat er sap van wordt geperst. Door het zo te formuleren wordt het concept van tarwegras als voedingsalternatief belachelijk gemaakt. Gras en zeewater bedekken onze planeet niet voor niets en zouden wel eens onze redding kunnen zijn. Ook pianospelen lijkt me zeer zinvol voor de patiŽnt om energetisch meer in balans te komen, hetgeen de genezing ook bevordert.

Het artikel zelf:

De behandeling met bicarbonaat, door patiŽnten liefkozend bica genoemd, is de jongste rage van de alternatieve kankertherapieŽn. De bica-therapie is gebaseerd op het idee dat kanker eigenlijk een schimmel is die behandeld moet worden met een zoutige oplossing die de tumor wegbrandt. Het is een theorie die door wetenschappers en oncologen als flauwekul wordt afgedaan.

Dat de afkorting 'bica' liefkozend zou worden gebruikt suggereert dat dit een soort 'flavor of the month' is die snel weer ingeruild zal worden voor een ander onzinnig idee. De woorden ‘rage’ en ‘flauwekul’ verwijzen hier ook duidelijk naar. De Inquisitie moet wel heel erg bang zijn voor Simoncini’s therapie willen ze er in deze bewoordingen naar verwijzen.

Dezelfde kortzichtige mannelijke doodsenergie die ten grondslag ligt aan chemokuren en andere verwoestende therapieŽn vinden we terug in de uitleg van de ‘bica’-therapie. Er wordt gesproken over het ‘wegbranden’ van tumoren. Dit is wederom een onjuiste interpretatie van de therapie: natriumbicarbonaat lost simpelweg de schimmelkolonie op, omdat deze niet bestand is tegen zouten. Hetzelfde bewerkstelligde Renť Quinton met zijn zeewaterverdunningen. Er wordt in ieder geval deze keer melding gemaakt van Simoncini’s overtuiging dat kanker een schimmel is en geen virus, zoals in het artikel van 2 november.

Deskundigen zeggen dat natriumbicarbonaat, soda in feite, bij een enorme overdosis kan leiden tot een verstoring van de zuurgraad van het bloed.

Dat is nogal kort door de bocht. Natriumbicarbonaat is allereerst geen soda. Deze vergelijking alleen al wekt de indruk dat het hier om een zeer gevaarlijk goedje gaat. Bovendien wordt er gesproken over een ‘enorme overdosis’. Simoncini werkt op basis van verdunningen die probleemloos door het lichaam worden geaccepteerd. Renť Quinton deed dit ook met zeewater. In onverdunde vorm is zeewater ook dodelijk, vandaar de homeopathische toepassing ervan.

Sinds de dood van die andere Sylvia, comediŤnne Sylvia Millecam, die ook borstkanker had en in 2001 stierf na een vergelijkbare rondgang langs alternatieve genezers, lijken weinig lessen geleerd.    

Ah, ik zat er al op te wachten. Natuurlijk wordt Millecam weer van stal gehaald. Nu weet ik zeker dat de naam Sylvia niet zonder toeval is gekozen voor dit artikel. Ik heb een suggestie voor een nieuwe kop en intro:

Chemisch doodbehandeld

Jos (65) ging wanhopig op zoek naar reguliere genezers in zijn strijd tegen kanker. Hij viel in handen van een ziekenhuis en overleed binnen een maand.

Uiteraard berust de naam Jos geheel op toeval en wil ik totaal niet de link leggen met Jos Brink.

De auteurs leggen directeur Michel AssaÔdi van de EssaÔdi Aqua Tilis Therapie in Eindhoven het volgende citaat in de mond:

“Als cliŽnten me vragen of ze eigenlijk niet naar het ziekenhuis moeten, begin ik te lachen.”

Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat AssaÔdi dit gezegd heeft. Als hij al een dergelijke uitspraak heeft gedaan, moet deze hopeloos uit verband zijn gerukt of ronduit verdraaid. Hij wordt hier afgeschilderd als een maniak die roekeloos omspringt met het lot van patiŽnten en er nog plezier in schept ook. In de extra informatie naast het artikel wordt de EssaÔdi Aqua Tilis Therapie ook genoemd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt geciteerd, die het een ‘gevaarlijke vorm van kwakzalverij’ noemt. Waarom de Inspectie dit vindt, wordt niet vermeld.

Over Simoncini wordt de volgende bewering gedaan:

Hij zou een patiŽnt hebben afgehouden van reguliere zorg, waardoor die zou zijn overleden.

Let op het gebruik van het woord ‘zou’, dat twee keer in de zin voorkomt. Kennelijk is dit geen keihard feit en berust het of op een gerucht of is het een regelrecht verzinsel van Trommelen en De Visser.

Citaat van Wim ten Bokkel Hulnink, internist in het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam over Simoncini:

“Hij doet hetzelfde als wat de Moerman-aanhangers een tijdlang hebben gedaan. Dokters verdacht maken, een geheim verbond suggereren tussen artsen en de farmaceutische industrie, doen voorkomen alsof artsen bepaalde medicijnen alleen maar voorschrijven omdat de farmaceuten hen betalen.”

En zo krijgen de voedingstherapie die Dr Moerman tegen kanker ontwikkelde en hun aanhangers wederom en passant een veeg uit de pan. Tenslotte zijn die alternatievelingen allemaal ťťn pot nat, nietwaar? Bovendien getuigt het van een grote mate van arrogantie om in deze tijd dat mensen zich onder andere via deze website informeren nog te suggereren dat er gťťn geheim verbond is tussen artsen en farmaceutica. Uit Syndrome X (2000) van Jack Challem, Burt Berkson en Melissa Diane Smith, zelf artsen:

Met wat wel oneindige financiŽle middelen lijkt, helpen farmaceutische bedrijven het grootste deel van de medische opleiding van een arts mogelijk maken. Ook na hun studie vormen deze bedrijven de voornaamste invloed op het denken van artsen door middel van lezingen, bezoekjes van vertegenwoordigers van medicijnfabrikanten en zelfs sociale bijeenkomsten. De boodschap die dokters horen is steevast dat het ene medicijn beter is dan het andere en alle medicijnen beter dan vitamines, mineralen en kruiden. 

Dit is geen complottheorie maar een complotfeit.

Deze meneer Ten Bokkel Hulnink kan er trouwens wat van:

“Eťn van de betere slogans die ik heb geleerd is: alternatieve therapieŽn werken niet, anders zouden ze niet alternatief zijn. Als ze werken, zouden wij ze ook toepassen.”

Uiteraard wordt ook weer de Vereniging tegen Kwakzalverij aan het woord gelaten, deze keer in de persoon van secretaris Frits van Dam.Waar is de wederhoor? Trommelen en De Visser pretenderen toch journalistiek te bedrijven? Waarom greep de eindredactie en hoofdredactie bij De Volkskrant niet in? Alternatief werkt niet? Hoe zit het met die zogenaamde ‘spontane genezingen’ dan? Daar is niets spontaans aan, daar is gewoon een gericht programma op gezet, al dan niet met behulp van een alternatieve genezer. Is de waarheid niet dat de farmaceutische industrie simpelweg geen fondsen beschikbaar stelt voor serieus onderzoek naar natuurlijke alternatieven? Zijn niet veel medicijnen afgeleiden van natuurlijke middelen die men pas later synthetisch heeft vervaardigd? Gewoon maar een paar onbeantwoorde vragen die opkomen bij het lezen van dit artikel.

Een paar dagen na de oproep op de site van Simoncini laat zijn steungroep per mail dreigend weten dat de krant moet oppassen met negatieve publiciteit.

Allereerst heeft Trommelen niet een oproep geplaatst op de site van Simoncini maar via het gastenboek op kankeriseenschimmel.nl de emailadressen achterhaald van iedereen die daar een bericht had achtergelaten en een algemene email gestuurd met als titel ‘Volkskrant informeert naar uw ervaring met kliniek dhr Simoncini’. De tekst van deze email luidt als volgt:

Amsterdam, 6 november 2007,

Aan degenen die gereageerd hebben op de website 'kankeriseenschimmel.nl',

Geachte heer, mevrouw,

Ik benader u als onderzoeksverslaggever van de Volkskrant, en dat doe ik met enige schroom. Ik heb uw naam en emailadres gevonden de openbare website van de heer Tullio Simoncini, waarmee u contact zocht (of had) vanwege diens therapie met bicarbonaat. Normaal zou ik er niet over piekeren u daarover lastig te vallen. Maar het punt is dat ik bezig ben met een artikel over de praktijk van de heer Simoncini in Nederland, en dat ik daarvoor hulp nodig heb van patiŽnten of cliŽnten.

De aanleiding voor het artikel is een recent, ernstig incident waarbij een patiŽnte is overleden. Daarover schreef ik onlang al het volgende:   

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article475419.ece/
Arts_overleden_vrouw_niet_behandeld
 

Anders dan de heer Simoncini in dit artikel zegt, is de betrokken patiŽnte volgens haar familie en vrienden wel degelijk door hem behandeld in genoemde kliniek in Bilthoven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie bevestigen dat. Over de omvang van de praktijk weten we echter niets. En ook over de (wel) geslaagde therapieŽn in Nederland zijn geen gegevens bekend. Toch wil ik daar de consument over informeren.

Vandaar dit ongebruikelijke verzoek. En voor alle duidelijkheid:  het incident lijkt een uitzondering te zijn en de relatie tussen de therapie en de gebeurtenis in Bilthoven is niet bewezen. Bovendien ging het om acute klachten, die zich direct voordeden nadat de betrokken vrouw was behandeld. Voor zover mijn kennis reikt, hebben patiŽnten die zich nu goed voelen niets van de therapie te vrezen.

Uw namen zijn voor mij niet belangrijk; ze worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd. Na gebruik gooi ik de mailtjes weg. Maar ik zou het op prijs stellen als u me wilt helpen met de volgende vragen:

- Wie heeft voor U bemiddeld in het contact naar de heer Simoncini?

- Bent u, of de persoon waarvoor u informatie vroeg, inmiddels behandeld?

- Als u van de behandeling heeft afgezien, wat was daarvoor de reden?

- Vond de behandeling in Nederland plaats of in Rome (of elders)?

- Wat is uw ervaring met de therapie?

Ik wil uw (anoniem gemaakte) ervaringen verwerken in een achtergrondartikel voor de Volkskrant, dat waarschijnlijk volgende week zal verschijnen. Desgewenst hou ik u daarvan op de hoogte, en stuur ik u een electronisch kopie van het artikel toe.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Jeroen Trommelen;

Onderzoeksredactie/ Research Desk

Hoe fatsoenlijk deze email ook mag klinken, uit de beschrijving in het artikel van de ‘steungroep’ blijkt zijn ware aard en karakter. Gelukkig hadden deze mensen hem door en bovendien waren ze allesbehalve ‘dreigend’ in hun antwoorden. Een bloemlezing uit de reacties, om redenen van privacy zijn de namen weggelaten:

“Dank je wel dat je contact hebt opgenomen. Omdat het eerste artikel regelrecht met open armen is ontvangen door onze beruchte en uiterst fanatieke dr. Renckens met zijn Vereniging tegen Kwakzalverij, en - zodra hij enige kans ziet - een ware heksenjacht ontketent op alle artsen die hun eigen hart durven te volgen in het vinden van behandelingen die de noodlijdende mens verder kunnen helpen in hun genezing zonder dat die ergens ten koste van gaan, doe ik ook met schroom mijn relaas. Je vertelt immers niet dat je ook de andere kant van het verhaal zou willen publiceren....... Of is dat ook helemaal je bedoeling niet?

Er zijn in de afgelopen decennia al zoveel verhalen in de media verschenen waar deze Vereniging zich aan verlustigd heeft, en die hebben ook de politici weten over te halen op hun manier te gaan denken en handelen - tegen alle respect van de patiŽnten in -, dat ik me dan ook afvraag wat mijn verhaal daar dan nog aan bij zal kunnen gaan dragen, aan deze negativiteiten.

Ik hoop dat u begrijpt dat ik daar niets voor voel.

Ik wil wel mijn medewerking overwegen als u mij kunt zeggen wat uw doel is van het nieuwe artikel en hoop dat het bedoeld is om juist de positieve kanten ervan te benadrukken, zodat er een gezonde balans komt te ontstaan in de verstrekking van informaties. Dus hoor ik graag alsnog uw reactie hierop.”

“Je hebt inmiddels al begrepen dat een aardige groep mensen met een behoorlijk gezond verstand achter de leefwijze en behandelwijze van Simoncini staat. Al deze mensen houden zich niet bezig met zogenaamde feiten, want menden die niet gezond kunnen denken en heel graag sensatie willen voelen, zullen al deze "feiten" gaan gebruiken om hun eigen innerlijke angsten mee te projecteren, naast het feit dat ze er alles aan zullen doen om de meest effectieve behandelingen om genezing te bewerkstelligen, waar de mensheid aan lijdt zoals nog nooit tevoren (!!!) , om zeep te kunnen helpen.

Ik hoop dat je wilt accepteren dat ik daar niet aan mee wil doen. Ik verschaf dus geen namen en daden, enz. om reden dat ik juist die medici, die zů ontzettend moedig zijn hun hart te blijven volgen, tegen alle negativiteiten in van hun zogenaamde mede-collega's, te kunnen blijven beschermen.

Misschien dat ook jij in alle eerlijkheid kunt zien dat het grootste gevaar van meldingen over zogenaamde feiten is dat anderen ermee aan de haal gaan en dat dit soms op zeer grote schaal kan gebeuren? Niet voor niets zit Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij nu op het puntje van hun stoel om deze uiterst moedige behandelaars te geselen en hen zwaar te bestraffen. Juist artikelen als de jouwe hebben dat mogelijk gemaakt.”

“Via onze vriendin hebben wij uw oproep ontvangen.

Mijn vrouw is zeer ernstig ziek en heeft een behandeling volgens de methode van Dr. Simoncini ondergaan is is daar nog mee bezig.

Wij zijn extreem terughoudend in het verstrekken van gegevens. Toch wil ik dit even kwijt:

 De wijze waarop de media als gieren op deze situatie gedoken zijn zie ik als volstrekt immoreel EN volstrekt buiten de waarheid.

Het erbij roepen van "deskundigen" (in uw artikel de heer Renckens) is het bewust inschakelen van tegenstanders die, hoe je er

ook tegenaankijkt, ELKE vorm van alternatief de kop in wil drukken en de vrije keuze van mensen wil afnemen. En elke officiŽle arts

tot kwakzalver degradeert die iets anders doet dan ze op de universiteiten meegekregen hebben. Universiteiten die overigens naar het schijnt steeds vaker 

ondersteund worden door bedrijven die daar uiteraard een bedoeling bij kunnen hebben.

Mijn vrouw is volledig opgegeven, maar blijkbaar mogen wij op geen enkele wijze elke gelegenheid aangrijpen om haar leven te redden.

Wij zijn zelf wel in staat om te beslissen of we een behandeling willen ondergaan of niet en of het een methode is waar we de mogelijkheden van kunnen zien.

De hele situatie in Bilthoven heeft grote onrust veroorzaakt bij veel patiŽnten die nu voor het allergrootste deel afgesneden zijn van verdere

behandeling. Mensen die hun laatste kans om te overleven zien afgesneden doordat een deel van de wereld om hen heen geen enkel begrip wenst te tonen

en kiezen voor sensatie, irrelevantie en een heksenjacht. De gevolgen zijn zeer en zeer pijnlijk voor ernstig zieke mensen die wel willen maar niet meer kunnen;

Bilthoven is afgekraakt en een aantal behandelingen zijn niet meer mogelijk door een verbod of inbeslagname.  Behandelingen die helemaal buiten de methode van Dr. Simoncini staan.

Ook is er een enorm wantrouwen ontstaan naar de media die duidelijk hebben laten blijken hoe volstrekt onbelangrijk zij de betrokken mensen

beschouwen. Ik voel mij diep geschokt door zoveel geweld en de walgelijke sensatiezucht. Veel mensen zie ik nu eens van hun onmenslijke kant.

Als je een deel van de omstandigheden kent, zoals wij, en dan hoort en ziet wat ervan in de media komt kan je niets anders doen dan verontwaardigd

en ontzettend misselijk te worden. U hebt geen idee wat er aangericht is met dit sensatiegebeuren. De Media hebben mijn respect volledig verloren en ik

kan niets meer zien of lezen zonder het bij voorbaat al in twijfel te trekken.

De media doen wat de grote krachten willen bereiken; steeds minder vrije keuze, en het is al aardig in ontwikkeling. U meent juist gehandeld te hebben

maar u hebt een extra lading met veel schade toevoegd. Hebt u zich achter iemands karretje laten spannen. Zoek dat maar eens goed uit!

Hoe denkt u dat ik uw verzoek lees?

Juist, met het allergrootste wantrouwen.

Valt justitie ook elk ziekenhuis binnen waar een dode is gevallen?

En is overigens de doodsoorzaak van de grote onbekende dame al bekend?

Nee, mijnheer Trommelen, bij het lezen van uw naam wordt ik echt heeeeeel erg beroerd. Ik besef dat er geen goede kranten bestaan. En misschien wel helemaal

geen integere verslagevers.”

Dit is mijn eigen reactie:

“Het lijkt er op dat je een 'hit piece' aan het
schrijven bent tegen de 'kwakzalver' die Tullio
Simoncini heet. Doe eens onderzoek naar kwik en
formaldehyde in vaccinaties, inclusief de griepprik,
en de relatie met autisme bij jonge kinderen. In
Amerika schrijft de pers hier inmiddels wel over, al
is het mondjesmaat. Schrijf eens over de gevaren van
aspartaam en de 92 symptomen die de Amerikaanse FDA
vaststelde begin jaren '70 na eigen onderzoek,
waaronder dood, blindheid, kanker, diabetes, ziekte
van Parkinson e.v.a.

Je lijkt op een 'scoop' a
la Sylvia Millecam af te
stevenen waarbij er een dode valt als gevolg van
niet-reguliere therapie. Elke dode is te betreuren,
maar doden die vallen a.g.v. reguliere artsen worden
afgedaan als individuele gevallen. Vraag de getallen
van de ziekenhuizen maar eens op. Verdiep jezelf eens
in de inquisitie die Simoncini zijn functioneren
onmogelijk maakt. Doe onderzoek naar de therapie van
Quinton en waarom deze niet meer toegepast mag worden,
maar wel versimpelde varianten als
zoutwateroplossingen voor diarree en zoutinfusen. Trek
de beerput maar eens open die moderne geneeskunde heet
als je durft.”

Zeg nou eens eerlijk, komen deze reacties over als bedreigend? Volgens mij zijn ze allemaal uiterst beleefd en correct. Wel wordt Trommelen geprikkeld om eens de andere kant van de zaak te belichten en geen medewerking te verlenen aan een heksenjacht. Bovenstaande oproepen bleken tegen dovemansoren gericht, getuige de berichtgeving van Trommelen en zijn collega De Visser. Hij ontpopt zich tot een sensationalist eerste klas die zich regelrecht voor het karretje laat spannen van de industrie.

We zitten in een informatieoorlog, waarbij de reguliere media een geoliede machine is en het internet de guerilla vormt. De Amerikanen merkten het al in Vietnam en nu in Afghanistan en Iraq: een guerillaoorlog valt niet te winnen. Steeds meer mensen wantrouwen de reguliere media en wenden zich tot het internet. Steeds meer mensen wantrouwen de farmaceutica en wenden zich tot alternatieve informatie op het internet. De artikelen van Trommelen en De Visser worden gelezen maar belanden uiteindelijk bij het oud papier of in de kattenbak. Maar deze pagina met een tegenreactie blijft.

Nog een laatste citaat uit het artikel van 16 november:

De zwarte lijst is bedoeld als waarschuwing voor kankerpatiŽnten die hun heil zoeken in het alternatieve circuit of daarover nadenken. Volgens KWF Kankerbestrijding gaat het om 30 procent van de 35 tot 40 duizend kankerpatiŽnten.

Als deze cijfers kloppen, zoekt maar liefst 30% van de 35.000-40.000 kankerpatiŽnten in Nederland zijn heil in het alternatieve circuit of denkt erover om dit te doen. Dit is een potentieel marktverlies van eenderde voor de farmaceutische industrie. Geen wonder dat ze alles uit de kast halen om de angst er goed in te houden! Tegelijkertijd hebben Trommelen en De Visser hiermee ook onbedoeld de macht van alternatieve informatievoorziening als deze onderstreept, waarvoor dank. De ‘zwarte lijst’ van het KWF dient dan ook met argusogen te worden bekeken wanneer deze verschijnt. De heksenjacht is nog maar net geopend, dus blijf waakzaam en alert op desinformatie! Denk aan de drie reacties die het establishment standaard laat zien voordat werkelijke verandering plaatsvindt: 

  1. Belachelijkmakerij
  2. Gewelddadig verzet
  3. Acceptatie

Lees het artikel hier:

http://archief.volkskrant.nl/artikel?text=alternatief&FDOC=0&SORT=presence
&PRD=1m&SEC=Het%20Vervolg&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=0

 

 
Ik wil Mike Donkers bedanken voor dit artikel waarin duidelijk te zien is welke krachten er achter de schermen spelen en hoe de media wordt gestuurd...... we houden u op de hoogte...

Ron

 


Update

En de heksenjacht gaat door...:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article482758.ece/Kliniek_hervat_
omstreden_behandeling_tegen_kanker

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article501382.ece/Kankerbehandeling_
Bilthoven_moet_stoppen,_zegt_Inspectie

 

 

In de uitzending van 30 november 2007 van RTV Utrecht beweerde nierspecialist Geers van het Antonius Ziekenhuis dat men daar werkt met een natriumbicarbonaatoplossing van 8% en dat Simoncini werkt met het vijfvoudige. Als deze specialist het boek zou hebben gelezen dan had hij geweten dat er slechts met 5% wordt gewerkt, zie ook:

http://www.voorennadediagnose.nl/W47-Resultaten-natriumbicarbonaat.html

Kortom de medische leugen regeert weer eens.....

 

En nog een ingezonden reaktie in de Volkskrant
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/169082

Nog meer reakties/discussies
http://www.prikpagina.nl/read.php?f=247&i=10054&t=10048&v=f

http://kankeriseenschimmel.blogspot.com/
http://kanker-is-een-schimmel.blogspot.com/
http://drrodsantos.com/iv_sodium_bicarbonate.html
http://video.google.it/videoplay?docid=4747776959931530341
http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#
http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/


Volkskrant lijkt nauwe banden met Vereniging tegen Kwakzalverij te onderhouden en weert heel bewust ingezonden brieven en berichtgeving die positief staan tegenover alternatieve en aanvullende aanpak bij kanker.

http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_me&nieuws=461


 

 


 


View My Stats