Vaccinaties & Griep


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Vaccinaties & Griep


Door Johan J. van Dongen

Alvorens de geschiedenis van het reislustige griepvirus en het ontstaan van griep als gevolg van menselijk handelen aan u voor te leggen, wil ik u eerst kenbaar maken dat u datgene wat hieronder in de kantlijn staat eigenlijk had moeten weten vooraleer u een besluit neemt om een griepvaccinatie of een vaccinatie in zijn algemeenheid te nemen.

Bedenk voor u gaat of laat vaccineren:

*teveel vaccinaties in een korte periode zijn gevaarlijk
*vaccins zijn eigenlijk vergiften
*denk tweemaal na voor u een griepinjectie neemt
*bij een slecht werkend immuunsysteem is het oppassen met vaccinaties
*onderzoek heeft uitgewezen dat griepinjecties Alzheimer kunnen veroorzaken
*winsten, en niet de noodzaak, hebben van vaccins een modeverschijnsel gemaakt

Wat medisch en wetenschappelijk algemeen bekend is en wat U eigenlijk had moeten weten:

De meeste wetenschappers en medici hebben natuurlijk gehoord van de discussies over mogelijke schadelijke effecten van sommige vaccins. En ze weten drommels goed dat het veroorzaken van ziekten door medisch handelen, de zogenaamde iatrogene ziekten, bij het grote publiek zo goed als onbekend is en dat de outsider, de leek dus, van alles wijs gemaakt kan worden. Echt alarmerende berichten worden voor het grootste deel verborgen in technisch-wetenschappelijke tijdschriften of afgedekt door de medische- en farmaceutische maffia waardoor de echte waarheid buiten het bereik van het gewone publiek blijft.
Door wie bijvoorbeeld werd Yomanda bijvoorbeeld aan de schandpaal genageld? Of de alternatieve beroepsgroep die voor kwakzalvers worden uitgemaakt? Bovendien zijn 'de deskundigen' in de gezondheidszorg bang dat hun machtige schip op de klippen zal varen als het publiek kennis krijgt van de werkelijke gevaren die aan vaccinaties verbonden zijn.

De relatie tussen de vaccinatiepolitiek, autisme, multiple sclerose, aids, nekkramp en het golfoorlogsyndroom heeft uiteraard mijn speciale aandacht. Want juist daarom wordt in mijn boeken dit soort veelal iatrogene ziekten als voorbeelden gebruikt om aan te tonen dat wereldwijd de vaccinatiepolitiek volkomen uit de hand is gelopen. Ik weet als geen ander dat de meeste wetenschappelijke waarnemers de grote afname van infectieziekten toegeschreven hebben aan de tegenwoordig gangbare en wijd verspreide vaccinaties ondanks het feit dat ik meer dan eens aangetoond heb dat dit een absolute leugen is. Een ander voorbeeld is dat alle gevallen van polio die na vaccinatie met het poliovaccin de kop opstaken tot het vaccin zelf teruggeleid kunnen worden.

Overtuigd dat de overwinning van de belangrijkste infectieziekten bij kinderen het gevolg was van overheidsvaccinatieprogramma's, beginnen instanties van de gezondheidszorg nu toch steeds meer ziekten aan de vaccinatielijst toe te voegen, zoals het door bacteriŽn veroorzaakte influenza type B, hepatitis B, mazelen, de bof en waterpokken, en u bent gewaarschuwd: in de toekomst volgen er nog meer! De drijfveer hierachter is de winst die door de fabrikanten gemaakt wordt, plus de afspraken tussen medici met een financieel aandeel hierin en ambtenaren van de gezondheidszorg met dezelfde interesse. Ongelukkigerwijs bestaat er geen controle vanuit de medische wetenschap over de veiligheid van ongelimiteerde vaccinaties bij jonge kinderen. De meeste onderzoeken bij gevaccineerde kinderen duren niet meer dan twee weken nadat het vaccin is toegediend, terwijl bestudering van de effecten op de nog groeiende hersenen steeds maar uitgesteld wordt. Daarbij wordt er bij deze onderzoeken alleen gekeken naar de meest in het oog springende beschadigingen, en niet naar de subtiele veranderingen die echter wel tot toekomstige hersenbeschadigingen kunnen leiden. U had dit alles voor een groot deel kunnen weten, maar de invloed van de machtige medische wereld en de kwalijke rol van huisartsen is enorm. Maar, het is wel uw lichaam.. En misschien belangrijker nog.. "Uw Kind".

Het valse empirische denken van wetenschappers en medici
Het is karakteristiek voor de moderne wetenschap en in het bijzonder de medische tak ervan om altijd alleen naar de meest voor de hand liggende oorzaak te kijken in plaats van naar de bijverschijnselen, of zelfs maar naar het vergiftigende effect van twee of meer middelen op het lichaam, die als ze enkel gebruikt worden zwak of in het geheel niet giftig zijn, maar samen door de versterkende werking op elkaar heel gevaarlijk kunnen zijn. Toch gaat de wetenschap langzamerhand hier meer van begrijpen. Het is bijvoorbeeld bekend dat wanneer twee zwakgiftige pesticiden apart van elkaar bij proefdieren gebruikt worden ze nooit tot Parkinson leiden, maar als ze gecombineerd worden er al heel snel Parkinson optreedt. En medicijnen worden vrijwel altijd gecombineerd en dat op een wijze die nooit in proefdieren kan worden onderzocht. Dit ondanks vele wetenschappelijke studies in proefdieren en menselijke 'mensratten' die aantonen dat de meeste van deze samenstellingen elkaars' werking versterken en daardoor giftig voor het lichaam zijn.
Zoals in de hierboven gegeven voorbeelden beschreven is zien we steeds meer gevallen van samengestelde chemische toevoegingen die een vernietigende uitwerking op het menselijk organisme hebben, ondanks dat ze, als ze alleen gegeven worden, niet of weinig giftig zijn. Het grote publiek, de leek dus, realiseert zich jammer genoeg nog steeds niet dat aan vaccins veel chemicaliŽn toegevoegd worden. Daardoor kan welk vaccin dan ook bijv. aluminium, kwik, gehydroliseerde eiwitten, monosodium - natrium glutamaat, verschillende oliŽn en complexe moleculen, bekend als immuun helpers bevatten. Deze toevoegingen (aluminium, kwik, gehydroliseerde eiwitten en mononatrium glutamaat) staan stuk voor stuk bekend om hun vergiftigende werking op de hersens. MAAR U ZOU HET MOETEN WETEN!*

Het reislustige griepvirus
Het waren natuurlijk niet alleen Duitsland en Japan die tijdens de beide wereldoorlogen en het interbellum experimenteerden met wapens die mensen dodelijk ziek konden maken. Ook de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ maakten gebruik van virussen en bacteriŽn om hun vijanden uit te schakelen. Het experiment met het miltvuur was slechts kinderspel vergeleken met wat men allemaal heeft uitgehaald met het griepvirus om de vijandige medemens uit te schakelen. Volgens Lenhartz en Leichtenstern is de griep al aan het einde van de vorige eeuw in gezamenlijke en wereldomvattende acties van de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ als een uiterst effectief biologisch wapen gebruikt. Beide onderzoekers publiceerden in respectievelijk 1892 en 1896 onafhankelijk van elkaar over de oorzaak en de verspreiding van de grieppandemie van 1892 waarbij in minder dan twee jaar tijd meer dan 20 miljoen dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Uit hun beschrijvingen wordt duidelijk dat de griep op een bizarre wijze door, de wereld trok en in het bijzonder plaatsen trof waar de belangen van de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ moesten worden verzekerd, of in koloniale gebieden waar een ontvolking bepaalde voordelen bood.

De grieppandemie van 1889
In mei 1889 werd voor het eerst melding gemaakt van een uiterst agressieve griep. In die maand sloeg het virus toe in Athabasca, een gebied in het toenmalige Brits Noord-Amerika en in het Aziatische Turkistan. Dit laatste land was door Rusland geannexeerd en grensde aan Brits IndiŽ. Terwijl het in Athabasca indianen waren die aan de gevolgen van de griep overleden, werden in het even ten noorden van Brits IndiŽ gelegen Turkistan vooral Europese ingenieurs, inheemse spoorwegwerkers en Russische soldaten plotseling ernstig ziek. De griep viel volgens woordvoerders 'als een deken uit de lucht' en de bouw van een voor Rusland uiterst belangrijke spoorwegverbinding werd daarmee aanzienlijk vertraagd. In de maanden daarop verspreidde de griep zich over het Russische imperium, waarbij en passant ook AustraliŽ werd aangedaan. In december bereikte de griep de Russische steden Moskou en Sint Petersburg.

Op de zeventiende van dezelfde maand stak het virus ineens de kop op in Boston en twee dagen later was ook New York behoorlijk grieperig. De maand was nog niet voorbij of een Amerikaans oorlogsschip vol griepvirussen zette vanuit New York koers naar het Engelse Gibraltar en vervolgens, in januari 1890, werden ook de aan de Middellandse Zee gelegen havensteden Tanger, Algiers, Tunis, Tripoli en AlexandriŽ en zelfs Cairo door het virus getroffen. De maand was nog niet voorbij of ook in Zuid-Afrika sloeg de griep toe en werden de opstandige boeren en kaffers in de Kaapkolonie door de ziekte uitgeschakeld. Daarna hield het virus vreselijk huis in Mexico, in Honululu en langs de oostkust van Zuid Amerika. In enkele weken tijd werden achtereenvolgens Montevideo, Santos en Rio de Janeiro getroffen. Ook de bewoners van het piepkleine eilandje Nevis werden besmet en de maand februari was nog niet om of in grote delen van Noord-Amerika waren complete indianenreservaten uitgedund.

De ziekte trof ook Brits-IndiŽ en Ceylon. Zowel in Bombay als in Colombo brak de griep uit, nadat Britse oorlogsschepen deze havensteden hadden verlaten. In een publicatie uit 1890 van Ellis, Influenza in India. The introduction of influenza, valt te lezen, dat de griep op het Indiase vasteland samenviel met de Britse troepenbewegingen. Tussen maart en november van dat jaar had de griep vrijwel de hele wereld in haar greep, tot in de Duitse kolonie Togo toe. Pas in december wist de griep Engeland te bereiken, maar toen was het virus kennelijk al zo uitgeput van de lange reis dat het zich maar uiterst langzaam verplaatste en er bijvoorbeeld vier maanden over deed om van Manchester in het vijf kilometer verderop gelegen Salford te komen.

De grieppandemie van 1918
Bijna 30 jaar later was het virus kennelijk goed uitgerust, want tijdens de Eerste Wereldoorlog sloeg het weer genadeloos toe, nadat de Brits Amerikaanse wetenschapper, W.P. Dunbar, al in 1915voorspeld had dat er een ernstige griepepidemie op komst was. Die profetie deed hij na een bezoek aan Mantsjoerije waar hij als directeur van een gezondheidsinstituut in Hamburg, geconstateerd had dat daar tijdens de Japans Russische oorlog een uiterst agressieve griep heerste. Hij kreeg gelijk want enkele maanden later reeds werden in Engeland Britse militairen getroffen door een griep, die gelukkig onschuldig was en twee jaar later, in 1917, trof dit relatief onschuldige virus ook militairen in de Verenigde Staten die zich voorbereidden op een oorlogsmissie in Europa. In meer dan 25 legerkampen brak toen de griep uit.

In het vroege voorjaar van 1918 was het virus weer terug in Europa waar het even Spanje aandeed en vervolgens opdook in de Britse, Amerikaanse en Franse frontlinies waar het overigens weinig schade aanrichtte. Maar op 16 mei bleek het griepvirus opeens dodelijk en wel in de Noord Duitse stad Kiel, de stad van de Keizerlijke vloot, waar een compleet garnizoen soldaten in enkele uren ziek werd. Velen van hen stierven kort daarop. Vanaf dat moment zijn er overal in Duitsland en aan het front in Frankrijk dodelijke griepexplosies. De militairen aan het front dachten dat er sprake was van een gifgasaanval. Soldaten die op wacht stonden of in de open lucht bivakkeerden, voelden plotseling een brandende irritatie in neus en keel die gepaard ging met een droge hoest of geÔrriteerde ogen. In veel gevallen stierven de soldaten daarop zeer snel. Hoewel de diagnose griep was, bleken er ook toxische stoffen in het spel te zijn.

Het waren niet alleen de Duitse frontsoldaten die overleden aan de verschijnselen van deze griep. Ook arbeiders in wapenfabrieken en hun gezinsleden kregen de ziekte en overleden soms binnen enkele dagen, of zelfs binnen enkele uren nadat de ziekte zich had gemanifesteerd. De voornaamste doodsoorzaak was een longontsteking. In de laatste vier maanden van het jaar 1918 verloor Duitsland meer dan 400.000 burgers en militairen. Dat de Duitse legerleiding op 11 november 1918 capituleerde, was zeker mede het gevolg van deze pandemie. Dat de geallieerden niet massaal stierven en zelfs nauwelijks ziek werden, geeft te denken. Misschien hadden zij in het verleden voldoende weerstand tegen de ziekte opgebouwd. Dat had men elders niet, want in de maanden na de Eerste Wereldoorlog stierven in Rusland en Brits IndiŽ nog vele miljoenen aan deze griep.

De varkensgriep is niet besmettelijk
De grote pandemie van 1918-1919 was de aanleiding tot een enorme hoeveelheid wetenschappelijke research, waarbij veelonderzoekers weliswaar dachten dat een virus de verwekker van de ziekte was, maar dat niet konden aantonen. In zijn boek Virussen en verkoudheid uit 1969 beschrijft dr. J.M. Adams, hoogleraar in de kindergeneeskunde aan de Universiteit van CaliforniŽ, waarom de wetenschappers er in die tijd niet in slaagden om de besmettelijkheid van griep te bewijzen. Een ziekte die mensen overal ter wereld nagenoeg tegelijkertijd kon infecteren, bleek onder experimentele omstandigheden niet besmettelijk te zijn. Ondanks talloze pogingen kon men de ziekte niet van de ene op de andere proefpersoon overbrengen. Het werd steeds duidelijker dat de besmettingen tijdens de pandemie van 1918 nooit konden zijn veroorzaakt door contacten tussen mensen onderling. Uiteindelijk wist de Engelsman Richard Shope in 1933 een filtreerbaar virus uit een varken te isoleren. Varkens waarop hij dit gefiltreerde virus overbracht, kregen ook de griep. Volgens Adams leverde Shope daarmee het bewijs dat bacteriŽn samen met een virus een cruciale rol spelen bij het veroorzaken van de griep. Hij zegt hierover:

'Op deze wijze ontdekte men dat de bacil niet de enige oorzaak van varkensgriep kon zijn en dat een virus verantwoordelijk was voor het begin van een onschuldige ziekte, zoals een verkoudheid. Als beide agentia (een virus en een bacterie) echter tegelijkertijd werkzaam waren, ontstond een zeer ernstige en vaak fatale vorm van varkensgriep bij mensen.'

De grieppandemieŽn van 1957 en 1968
Het duurde bijna 50 jaar voordat de grieppandemie van 1918 werd opgevolgd door een nieuwe wereldomvattende ziektegolf. Het griepvirus werd weer actief op het moment dat de Franse belangen in Indo China moesten worden prijsgegeven en de Amerikanen betrokken raakten bij de burgeroorlog in Vietnam. Deze Aziatische griep begon, net als de Vietnam oorlog, eind februari 1957. Het virus stak de kop op in de Chinese provincie Yunnan die grenst aan Vietnam en Laos. Drie maanden later werd het virus opeens gesignaleerd in San Diego bij militairen die, volgens woordvoerders van het Amerikaanse leger, terugkwamen uit het gebied van de Stille Oceaan. Kort daarna werden tijdens een in Amerika gehouden Jamboree veel padvinders plotseling ziek. Dankzij deze merkwaardige incidenten konden de Amerikaanse wetenschappers snel een nieuw virus isoleren en bovendien wist men voordat de 'echte' pandemie losbarstte, twaalf miljoen vaccins aan te maken. Achteraf bleek echter dat men onvoldoende vaccins had geproduceerd, want de grieppandemie van 1957 vergde alleen al in de Verenigde Staten 78.000 dodelijke slachtoffers. In de jaren daarna bleef het griepvirus voornamelijk actief in AziŽ, waar het vreemd genoeg, na het terugtrekken van de Amerikanen uit Vietnam in 1968, de Amerikaanse troepen volgde naar Cambodja. Het leek er sterk op dat de routes die het virus in Zuidoost AziŽ volgde, samenvielen met de militaire troepenbewegingen.

De grieppandemie van 1976
Toen er in 1976 opnieuw een oorlog in Zuidoost AziŽ woedde -ook dit keer in Cambodja -werden er onder rekruten van Fort Dixon in New Jersey luchtwegaandoeningen gemeld. Omdat men vermoedde dat het een nieuwe mutatie van het griepvirus betrof, werden de monsters naar het viruslaboratorium van het ministerie van Volksgezondheid in New Jersey gestuurd. Daar bleek men het virus niet te kunnen identificeren, waarna men de monsters naar de Centers for Disease Control CDC in Atlanta stuurde. Inmiddels was een van de besmette rekruten in Fort Dixon, de soldaat David Lewis, op 4 februari na een mars van vijf kilometer overleden. Op 19 februari deelde de CDC mee dat het virus was geÔdentificeerd. Het zou gaan om een nieuwe stam van de varkensgriep. Journalisten trokken al snel de conclusie dat het dus om een variant ging van het griepvirus dat tijdens de Eerste Wereldoorlog had toegeslagen, maar in feite ging het om een geheel nieuw griepvirus dat op minstens vijf plaatsen gemuteerd was. En zoiets had eigenlijk wereldnieuws moeten zijn want de kans op twee mutaties in eenzelfde virus, noodzakelijk om een nieuw griepvirus te creŽren, is al bijzonder klein, namelijk ťťn op een biljoen. En dit nieuwe virus bezat er vijf, wat volgens de deskundigen nooit op een natuurlijke, spontane wijze kon zijn gebeurd. Op 24 maart had president Gerald R. Ford in het Witte Huis een ontmoeting met een aantal topdeskundigen. Daarna verscheen hij voor de televisiecamera's om een algehele vaccinatiecampagne af te kondigen. De federale overheid zou voor de ontwikkeling van een vaccin 135 miljoen dollar uittrekken, zodat bij deze pandemie wel de gehele bevolking van de Verenigde Staten kon worden geÔmmuniseerd. Volgens experts zou de grieppandemie dit keer op 1 november toeslaan.

De farmaceutische bedrijven begonnen direct na de toespraak van president Ford met de aanmaak van een varkensgriepvaccin. De productie hiervan stokte echter in juli omdat de verzekeringsmaatschappijen van deze bedrijven zich niet aansprakelijk wilden stellen. Die zagen de bui al hangen als de vaccins schadelijke neveneffecten zouden hebben en er wellicht duizenden schadeclaims zouden worden ingediend. Albert Sabin, deskundige op het gebied van poliovaccinaties, stelde nog voor om wat extra voorraden aan te leggen, maar zelfs deze autoriteit kon niet voorkomen dat de vaccinproducenten nog dezelfde maand besloten om te stoppen met de productie. Toen zich twee weken later, op 2 augustus, in Philadelphia enkele mysterieuze ziektegevallen aan de ademhalingswegen voordeden, keurde het gealarmeerde Congres een wetsvoorstel goed dat vaccinproducerende bedrijven beschermde tegen eventuele schadeclaims uit de bevolking. En die kwamen al snel, want veertien dagen nadat het vaccinatieprogramma was gestart, werd bekend dat twaalf mensen waren gestorven na een injectie met het varkensgriepvaccin.

Uit protest sloten diverse klinieken in verschillende Amerikaanse staten hun deuren. President Ford bleef echter overtuigd van het nut van vaccinatie en liet zich samen met zijn gezinsleden voor de televisiecamera's inenten. Hiermee was het vertrouwen van de bevolking slechts voor korte tijd gewonnen, want al spoedig bleek dat steeds meer mensen ziek werden of zelfs stierven naarmate de inentingen toenamen. Toen de minister van Volksgezondheid op 16 december 1976 besloot het programma op te schorten, werd hij op 1 januari 1977 vervangen. Pas toen een maand later bleek, dat meer dan honderd mensen een schadeclaim hadden ingediend voor een totaal bedrag van 11 miljoen dollar, besloot de Amerikaanse regering met het vaccineren te stoppen. De toen verwachte grieppandemie is overigens nooit uitgebroken!

Noodplan tegen verwachte grieppandemie
Veel influenza-deskundigen verwachten binnenkort een nieuwe grieppandemie. Zij geloven dat zij uit de gedragingen van het virus in het verleden kunnen afleiden wat het in de toekomst zal doen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft de CDC een afdeling influenza waar men de pandemieŽn en het verloop ervan op speciale wereldkaarten kan zien. Op een van deze kaarten zijn in China zes verschillende plaatsen omcirkeld. Deze locaties worden momenteel in de gaten gehouden door waarnemers die hopen de nieuwe stam op te pikken zodra ze de kop opsteekt. In ItaliŽ zijn ook veel waarnemers actief, mogelijk omdat men vreest dat de griep uit LibiŽ zou kunnen komen.

Dr. Frank Ryan, een bekende autoriteit op het gebied van virussen, gaat in zijn boek Virus X uitgebreid in op de terugkeer van dodelijke epidemieŽn, waaronder de griep. In het hoofdstuk 'Het ergste scenario' beschrijft hij hoe, als op dit moment een pandemische stam de kop op steekt, binnen enkele weken 50 procent van de wereldbevolking zal zijn besmet. De farmaceutische industrie zou bij het aanmaken van een adequaat vaccin, een dergelijke pandemie nooit kunnen bijbenen. Misschien dat de rijke landen in een dergelijk geval nog een kans maken om de race te winnen, maar in de Derde Wereld zou de catastrofe niet te overzien zijn. Op 27 september 1997 meldt Dagblad de Limburger dat er volgens de WHO een grote en gevaarlijke grieppandemie op komst is. Regeringen wordt geadviseerd hier ernstig rekening mee te houden. Het zou om een totaal nieuw griepvirus gaan waarbij alle bestaande en dus bekende griepvaccins onbruikbaar zijn. In westerse landen werkt men daarom nu aan een 'Scenario Grieppandemie'. Of men in de Derde Wereld ook aan een noodplan tegen zoiets werkt, is niet bekend.


 

 

Themas
Naar het hoofdmenu

Online Bioscoop
Online TV programma's

8 voedingsleugens
Acne
Acupunctuur
Acrylamide
Adhd
Aging - ouder worden
Afslanken & dieet
Afvallen
Afvallen 2
Alcohol en baby
Alcohol - serialkiller
Allergie
Als
Aluminium
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Amandelen knippen
Angina Pectoris
Anti Bakker Dieet
Antibiotica

Antikanker dieet
Antikwak terreur
Antikwakvereniging
Anti-oxydanten
Anuskramp
AOW drama 2015
Aromatherapie boek
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astaxanthine
Astma
Autisme
Autisme en BMR
Atkins dieet
Ayurveda
B12 tekort
B17 en kanker
Bakken & braden
Banaan
Baarmoederhalskanker
Baarmoederhals Vaccin
Baby & Zwangerschap
Babyzwemmen
Baclofenpomp
Basisregels voeding
Benzyl alcohol
Becel pro activ
Bekkeninstabiliteit
Bessen en kanker
Betaalbaar biologisch
Betacaroteen
Betekenis van ziekte
Beter slapen

Big pharma
Bijholteontsteking
Bijwerkingen melden
Bio-fotonen therapie
Biologische voeding
Biomateriaal + kanker
Bisphenol A
Blaasontsteking
Bloedgroep & voeding
Bloedtest 1
Bloedtest 2
Bloedtest 3
Boeken gezondheid
Boekpassages
Boerderijwinkels
Body Stress Release
Books 2 read
Borstimplantaten (silic)

Borstkanker
Borstvoeding
Brandend maagzuur
Brandwonden
Broccoli
Bronwater top25
Brood nadelen
Budwig papje
CaffeÔnevrije koffie
Candida
Candida dieet
Carob = chocolade ?
Cellulaire gezondheid
Cellulaire immunotherapie
ChemicaliŽn
ChemicaliŽn in voeding
Chemotherapie
Chips
Chocolade
Chocolade (puur)
Cholesterol
Cholesterol mythe
Cholesterol en overgang
Chlorella
CLA
Co-enzym Q10
Codex Alimentarius
Coeliakie
Cola
Cold Fx
Combinaties
Consumeren
Corus luchtvervuiling

Crohn
Colloidaal zilver
Columbus ei
Constipatie
Cosmetica
Cranio Sacraal
Crestor waarschuwing
Cynatine FLX
Daglichtlampen
Darmflora analyse
Darmkanker
Darmklachten
Darmreiniging
Darmvervuiling
Darm & diabetes
Darmen
David Wolfe
DCA tegen kanker
De lekkende vetcel
Deodorant
De Pil en kanker
Depressie
De calcium paradox
De China Studie

De ziekte ME
Diabetes
Diabetes/buikvet dieet
Diepvriesgroente
Dierenleed
Dierlijke eiwitten
Doodmoe ?
Dotteren
Dr Ryke Geerd Hamer
Duchenne spierdystrofie
Dyspraxie
Eczeem
Edelstenen
Eed van Hippocrates
Ei - codering
Ei hoort er wel bij
Eiwit (overdosis)
Eierstokkanker
Elektroallergie
Em-X
Emigreren ?
Emotie & gezondheid
Energetische Geneesk
Energie reep
Enzymen
E211
E621 - Vetsin
E nummers
EU dictatuur
EU info
EU ziekenfondskaart
Even bij stilstaan
Farmacie
Fastfood
Fatale vetten
Fijnstof
Foliumzuur (Vit B9)
Formaldehyde
Fouten van huisartsen
Fluor
Fluor & tandpasta
Framboos
Frituren
Fructose
Fructose intolerantie
Fructosestroop
Fybromyalgie
Fytinezuur
Galstenen
Gamma-linoleenzuur
Ganzenlever
Gardasil Vaccin
Gebit
Gebit en voeding
Gebitsproblemen
Gebitsontstekingen
GLA deel 2
Gedragsprobleem
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Geitenmelk
Genotrim
Gentech voedsel
Germanium
Gezond ťn lekker
Gezonde salades
Gezichtsmaskers
Gezond afslanken
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde dieet tips
Gezonde recepten
Gezonde vakanties
Gezonde vetten
Gezondheid huisdieren
Ghee - geklaarde boter
Ghreline
Giftige kronen/bruggen
Global warming ?
Glucosamine
Glutenallergie test
Gluten & diabetes
Gluten intolerantie
Gluten/lectines & darm
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Goji bessen
Grapefruit
Gratis energie
Gratis videos
Gratis boeken
Groeihormoon IGF-1
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Griep vaccins
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hard werken
Hart
Hartstilstand & sport
Hayberrie
Heksenjacht 2008
Heksenjacht - vervolg
Hekserij
Hoge bloeddruk
Honing
Hoodia cactus
Hoofdluis
Hooggevoeligheid
Hoogspanningsmasten
Hooikoorts
Huidproblemen
Huisarts tips
IJzerstapeling
IJzertekort
Ik ben zo moe
Immuun & vermoeidheid
Industrie geheimen
Industrie junkies
Industrie top 15
Inkoopgids
Jaap's column
Kaakontstekingen
Kanker
Kanker = Candida ?
Kanker en suiker
Kankerwerend voedsel
Kava Kava
Keelontsteking
Keerzijde vd FDA

Kefir
Keuringsdienst TV
Kiemgroenten
Klysma
Koffiemelkpoeder
Koffievervangers
Koffie & caffeÔne
Kokosolie
Koolhydraten
Komboecha
Koper

Kruiden & operaties
Kruiden handboek
Kruidenthee
Kunstm. zoetstof
Kwakzalverij
Kwik in amalgaam
Lactose intolerantie
Langer leven
Laserprinters
Latex allergie
Laurinezuur
LDL oxidatie
Leesvoer
Lekkende darm
Lekker eten syndroom
Letselschade

Levend voedsel 1
Levend voedsel 2
Lever
Lever en darmen
Levertraan
Lichaamsverzorging
Licht en gezondheid
Lichttherapie
Light produkten ?
Lijnzaadolie
Looizuur
Lowcarb Dieet
Low Int. Laser Therapy
LuteÔne

Lyme
Lyme epidemie
Maagkanker
Maagzuur(remmers)
Made in (toxic) China
Magneetveld th.
Maca
Maculadegeneratie
Magnetron
Magnesium tekort
Manuele therapie E.S.
Maretak en kanker

Margarine
Massage

McDonald
MCS
Medische missers
Medische privacy
Medische toppers
Melk sprookje
Melk en tarwe
Mens = wateraap?

ME (CVS)
ME en CGT
Mentale gezondheid
Migraine
Milieuverontreiniging
Mondkanker
Monsanto
Morgellons vezelziekte
Msra bacterie

MRSA & varkens
MSG
Multiple sclerose

Multi vervuilers
Multivitamines
Muziek en gezondheid
Mycoplasma bacterie
Nachtwerk
Nadelen van brood
Natuurfoto dvd 1
Natuurlijke pijnstillers
Natuurlijke vitamines
Natuurlijk voedsel
Natuurzwembaden
Nederland Bedelland
Neotame
Neurofeedback
Neusholtes
Neuskannetje
Nierstenen
Nierstenen en voeding
Nikkel allergie

NLP
Noten
Nutrigenomics
Nuttige links
Nuttige tips
Ogen
Olijfolie
Olijfolie 2
Olie slurpen
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 3 olie uit algen
Omega 6

Omega brood
Oneliners
Ongezonde scholen
Ongezonde verpakking
Onrecht vd zorgwet
Ontstekingsremmers
Onsterfelijkheid
Ontspannen
Ontstekingen/infecties
Oorkaarstherapie
Oorsuizen
Operatie + nuchter?
Oplossingen USA

Orgaandonatie
Ormus
Orthomoleculair
Osteopathie
Osteoporose
Overbevissing
Overgewicht waarom?
Palladium
Paddestoelen
Paddestoel vs ziektes
Palmolie
Papaja enzymen
Parkinson
PDD-NOS
Pecannoten
Perfluorverbindingen
Persoonlijkheidstest
Pesticiden en boeren
Pesticiden top 10
Phenylalanine
PhytochemicaliŽn
Pijnstillers & bloeding
Poloxamer 407

Polypharmacy
Probiotica VSL 3
Probiotica
Propolis

Prostaatkanker
Psoriasis
Psyllium vezels
Qigong
Quinoa
Quantumresponse
Radon gas

Radts therapie
Rauw eten
Reformwinkels
Regulier vs alternatief
Retinitis Pigmentosa

Reuma dieet
Rijstolie
Ritalin en ADHD
Roggebrood
Roken
Rood vlees en kanker
Rozen en pesticiden
Rugpijn tips
Rugklacht preventie
Salvestrolen
Salvestrolen deel 2
SC darm Dieet

Schijf van vijf
Schimmelaandoening
Schimmeldoders
Schone energie
Schoonmaakmiddelen
Schoon water?
Secretine
Selenium
Senioren
Shampoo en phtalaten

Silicium
Sinusitis
Sintjans Kruid
Slaapproblemen
Slaaptekort
Slowfood
Smaak maakt dik ?
Smaakversterkers
Smalle wegbree
Snapt u het nog?
Snel afvallen
Soja gezond?
Sojamelk & kids
Souls of distortion
Spelt oergraan
Spirulina Zee alg

SRG energiegenerator
Stamcellen
Statines
Statines - Lipitor
Statines II
Stemming EU verdrag
Steun Reach
Stevia
Stoelgang
Strak en gezond ?
Straling gezond ?

Stress
Stress verminderen
Suiker = gif
Suikerspiegel
Suikerziekte

Suikers & Vetten
Superalgen
Supergranenpapje
Superhoning
Superontbijt
Superpoeders
Super Smoothies
SV40 virus in vaccin
Talkpoeder en kanker
Tandarts verdoving
Tandvlees & het hart
Tarwegras

Tarwekiembrood
Tarwekiem olie
Teatree olie
Teff
Teflon antiaanbak pan
Thaumatine suiker
Thimerosal schandaal
Tibetaanse oefeningen
Toekomstmuziek?
Tomaat
Tongschrapen
Top10 gezonde drankjes
Top 10 tips
Toxische schimmels
Transvetzuren
Transvet produktlijst
Ukrain kankerkiller

Umts problemen
UMTS update
UWV
Vaccinaties & risico's
Vaccinatie mythe
Vage klachten
Vegetarisme
Verbod op transvet
Vermoeidheid
Vervuiling in vliegtuigen
Verzadigd vet
Vervuiling

Verzuring
Vetarm = slecht
Visolie (Omega 3)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Vitamine K
Vleesvervangers
Vlierbes
Voedingsgiganten
Voetreflexologie
Voeding bij kanker

Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Voedselpyramide
Waarom ziek?
Walnoot
Wandelen en rennen
Water = levenskracht
Water = medicijn !
We zijn allemaal ťťn
Whirlpools
Wiegedood
Wildernis vlees
Wolman zouten

Wormwood
Wortelkanaalbehandeling
Wortelsap
Xenical en kanker
Zeemineralen
Zeemineralen-landbouw
Zeepnoten

Zeewier & gluconutr
Zeezout
Zen Shiatsu
Zeven stappen
Ziektekostenverz.
Ziekte van Crohn dieet
Zink
Zoet maar dodelijk
Zoete aardappel
Zoetstoffen
Zomertijd afschaffen?
Zonlicht = noodzaak !
Zonnebank & kanker
Zonnebrandcreme
Zoutlampen
Zuurbalans
Zuurbranden
Zuurdesem
Zuur & Basen
Zware metalen
Zwarte bes
Zwitsers geheim


 


View My Stats